Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 01 jun 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 01 JUN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

Huur PA en lichtinstallatie Waregem Koerse Music 2022 - goedkeuring principe, plaatsingsprocedure en aan te schrijven firma's

goedgekeurd.

2. Huur PA en lichtinstallatie Waregem Koerse Music 2022 - goedkeuring principe, plaatsingsprocedure en aan te schrijven firma's
Voor Waregem Koerse Music moet er een PA- en lichtinstallatie gehuurd worden. Het principe, de plaatsingsprocedure en de lijst met aan te schrijven firma's worden goedgekeurd.

Levering en plaatsing van speeltoestellen op diverse speelruimten – gunning

goedgekeurd.

3. Levering en plaatsing van speeltoestellen op diverse speelruimten – gunning
De opdracht voor de levering en plaatsing van speeltoestellen op diverse speelruimten wordt gegund.

Aankoop twee extra licenties softwareprogramma 3P

goedgekeurd.

4. Aankoop twee extra licenties softwareprogramma 3P
Het college keurt de aankoop van twee extra licenties voor het softwareprogramma 3P goed.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

5. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Aankoopvoorstel gronden Emiel Clausstraat, 8793 Waregem

werd besproken.

6. Aankoopvoorstel gronden Emiel Clausstraat, 8793 Waregem
Het aankoopvoorstel van de gronden gelegen ter hoogte van de Emiel Clausstraat, 8793 Waregem, wordt voorgelegd.

Doorgang Stationsstraat 121-123, 8790 Waregem

werd besproken.

7. Doorgang Stationsstraat 121-123, 8790 Waregem
De doorgang ter hoogte van de Stationsstraat 121-123, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.

Verkoop voorgrond Oblatenstraat 22, 8790 Waregem - metingsplan

goedgekeurd.

8. Verkoop voorgrond Oblatenstraat 22, 8790 Waregem - metingsplan
Het metingsplan voor de verkoop van de strook voorgrond thv Oblatenstraat 22, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.

Concessieovereenkomst kampeerterrein en speelweide te 8793 Waregem - vernieuwing

goedgekeurd.

9. Concessieovereenkomst kampeerterrein en speelweide te 8793 Waregem - vernieuwing
De vernieuwing van de concessieovereenkomst voor het kampeerterrein en speelweide te 8793 Waregem wordt voorgelegd.

Aanvraag stockageruimte Gezinsbond Waregem

niet goedgekeurd.

10. Aanvraag stockageruimte Gezinsbond Waregem
De aanvraag voor stockageruimte door Gezinsbond Waregem wordt voorgelegd.

Stakingsaanzegging

kennisname.

11. Stakingsaanzegging
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stakingsaanzegging op 20.06.2022

Kennisname en bekrachtigen PV Stafmedewerker wegen en water (B1-B3)

kennisname.

B1 Kennisname en bekrachtigen PV Stafmedewerker wegen en water (B1-B3)
Procedure voor deze functie is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen PV en vaststellen wervingsreserve.

Aanstelling stafmedewerker wegen en water (B1-B3)

goedgekeurd.

B2 Aanstelling stafmedewerker wegen en water (B1-B3)
Aanstelling in vacante functie vanuit bestaande wervingsreserve

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijziging verlof leerkracht

goedgekeurd.

12. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijziging verlof leerkracht
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijziging verlof leerkracht

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen instaplestijden

goedgekeurd.

13. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen instaplestijden
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen instaplestijden

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

14. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Waregem Koerse: buitenlandse relaties

werd besproken.

15. Waregem Koerse: buitenlandse relaties
Voorstel uitnodiging buitenlandse relaties ter gelegenheid van Waregem Koerse.

Gemeentelijke Holding nv in vereffening: algemene vergadering op 29 juni 2022: aanduiden vertegenwoordiger

kennisname.

16. Gemeentelijke Holding nv in vereffening: algemene vergadering op 29 juni 2022: aanduiden vertegenwoordiger
Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering op woensdag 29 juni 2022 om 14.00u. in het Bluepoint Brussels Business Centre te Brussel.

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

17. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: raad van bestuur 14/04/2022 en 19/04/2022 - Leiedal: raad van bestuur 13/05/2022 - De Watergroep: aandeelhoudersbestuur 21/04/2022 - De Watergroep: algemene vergadering 28/08/2020 en 11/06/2021

Open Monumentendag: Stoassie Kermisse

goedgekeurd.

18. Open Monumentendag: Stoassie Kermisse
Aan het college wordt gevraagd het programma en budget goed te keuren.

Retributiereglement inzake prestaties stedelijke administratieve diensten

goedgekeurd.

19. Retributiereglement inzake prestaties stedelijke administratieve diensten
Dossier te agenderen op gemeenteraad.

Vaststelling Inventaris Erfgoed

kennisname.

20. Vaststelling Inventaris Erfgoed
Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Leiedal zal alle elementen op de inventaris van Waregem en deelgemeenten controleren en wijzigingen opgeven.

Ingangsdatum straatnaamwijziging Drie Sleutelsplein

goedgekeurd.

21. Ingangsdatum straatnaamwijziging Drie Sleutelsplein
Bepalen van de concrete ingangsdatum van de straatnaamwijziging van Liebaardstraat 7 en 7A naar Drie Sleutelsplein 7 en 7A.

Huwelijken en jubilea - week 22

goedgekeurd.

22. Huwelijken en jubilea - week 22
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Intrekken grafconcessie Adrienne Tydgat

goedgekeurd.

23. Intrekken grafconcessie Adrienne Tydgat
Vraag van de nabestaanden om de ingetrokken grafconcessie voor Adrienne Tydgat alsnog te behouden.

Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking

kennisname.

24. Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking
Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.

Attest tot grondverkoop: Anthony Van Quickelberghe (V/3006/5)

goedgekeurd.

25. Attest tot grondverkoop: Anthony Van Quickelberghe (V/3006/5)
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling

Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister

goedgekeurd.

26. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister
Er wordt 1 aanvraag tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.

Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: HEYSE Gulielmus - VANDERPLANCKE Lydie (V/3048/1)

voorwaardelijk gunstig advies.

27. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: HEYSE Gulielmus - VANDERPLANCKE Lydie (V/3048/1)
Advies m.b.t. aanvraag in laatste aanleg van HEYSE Gulielmus - VANDERPLANCKE Lydie tot het verkavelen van perceel in 3 loten voor open bebouwing te , perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 834/02_, 834D.

Weigering aanvraag omgevingsproject: Vleeshandel Markey nv (OMV/2021/00534 - 0135N1)

advies dienst wordt gevolgd.

28. Weigering aanvraag omgevingsproject: Vleeshandel Markey nv (OMV/2021/00534 - 0135N1)
Aanvraag van Vleeshandel Markey nv tot het bouwen van slagerij met winkelruimte na slopen bestaande bebouwing te Gentseweg 545-547 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 203M.

Omgevingsvergunning: Groep Huyzentruyt nv (OMV/2022/00064)

goedgekeurd.

29. Omgevingsvergunning: Groep Huyzentruyt nv (OMV/2022/00064)
Aanvraag van Groep Huyzentruyt nv tot het bouwen van 8 woningen te Jasmijnhof 1 tot 8 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 116L, 116M.

Omgevingsvergunning: Wei Lin (OMV/2022/00081)

goedgekeurd met voorwaarden.

30. Omgevingsvergunning: Wei Lin (OMV/2022/00081)
Aanvraag van Wei Lin tot het gedeeltelijk verbouwen van handelszaak tot woongelegenheid (regularisatie) te Gentseweg 725 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 122T.

Omgevingsvergunning: MAENE Dominique (OMV/2022/00104)

goedgekeurd.

31. Omgevingsvergunning: MAENE Dominique (OMV/2022/00104)
Aanvraag van MAENE Dominique tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen houten gevelbekleding + aanleggen van zwembad te Elfde-Julilaan 24, Kleine Heerweg 21 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 298E2.

Omgevingsvergunning: DE LANGE Guérin (OMV/2022/00129)

goedgekeurd met voorwaarden.

32. Omgevingsvergunning: DE LANGE Guérin (OMV/2022/00129)
Aanvraag van DE LANGE Guérin tot het aanleggen van oprit te Spinnerijstraat 31 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 341R7.

Omgevingsvergunning: LAPIERRE Johan (OMV/2022/00098)

goedgekeurd met voorwaarden.

33. Omgevingsvergunning: LAPIERRE Johan (OMV/2022/00098)
Aanvraag van LAPIERRE Johan tot het bouwen van bijgebouw na slopen bestaand te Bermkouter 21 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 302C2.

Omgevingsvergunning: RO0BROUCK Rudy (OMV/2022/00126)

goedgekeurd met voorwaarden.

34. Omgevingsvergunning: RO0BROUCK Rudy (OMV/2022/00126)
Aanvraag van RO0BROUCK Rudy tot het bouwen van carport te Platanendreef 54 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 261F.

Omgevingsvergunning: BOANGIU Danut (OMV/2022/00124)

goedgekeurd.

35. Omgevingsvergunning: BOANGIU Danut (OMV/2022/00124)
Aanvraag van BOANGIU Danut tot het bouwen van tuinhuis te Spinnerijstraat 48 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 555P.

Ter kennisgeving: beroep deputatie - FIDEBO nv - DEFRABO bvba (OMV/2021/00469 - 1557N2)

kennisname.

36. Ter kennisgeving: beroep deputatie - FIDEBO nv - DEFRABO bvba (OMV/2021/00469 - 1557N2)
Op 25 mei 2022 werd beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 20 april 2022 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het bouwen van meergezinswoning (31 woongelegenheden) na slopen bestaande bebouwing en aanleggen en uitbreiden van voetpad + exploitatie van HS-cabine te Holstraat 28, 30 - Schakelstraat te 8790 Waregem.

Ter kennisgeving: beroep minister - FIDEBO nv - DEFRABO bvba (OMV/2021/00469 - 1557N2)

kennisname.

37. Ter kennisgeving: beroep minister - FIDEBO nv - DEFRABO bvba (OMV/2021/00469 - 1557N2)
Op 25 mei 2022 werd beroep ingediend bij het departement MOW tegen de gemeenteraadsbeslissing dd. 1 maart 2022 omtrent de vaststelling van een rooilijn en wijziging van een gemeenteweg in de omgevingsvergunning voor het bouwen van meergezinswoning (31 woongelegenheden) na slopen bestaande bebouwing en aanleggen en uitbreiden van voetpad + exploitatie van HS-cabine te Schakelstraat - Holstraat te 8790 Waregem.

Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA

kennisname.

38. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA
Er werden 4 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

39. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 2 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Evaluatie actie "maai mei niet"

werd besproken.

B3 Evaluatie actie "maai mei niet"

Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren meerwerken

goedgekeurd.

40. Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren meerwerken
Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.

Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02

goedgekeurd.

41. Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02
Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 02 goed te keuren.

Maaien wegbermen en grachttaluds voor dienstjaren 2021-2022-2023-2024: voorstel goedkeuren verlenging opdracht

goedgekeurd.

42. Maaien wegbermen en grachttaluds voor dienstjaren 2021-2022-2023-2024: voorstel goedkeuren verlenging opdracht
Er wordt gevraagd om de opdracht te verlengen voor de duur van 1 jaar.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van fietslessen voor volwassenen van dinsdag 7 juni 2022 tot en met dinsdag 28 juni 2022

goedgekeurd.

43. Occasionele politieverordening naar aanleiding van fietslessen voor volwassenen van dinsdag 7 juni 2022 tot en met dinsdag 28 juni 2022
Van dinsdag 7 juni 2022 tot en met dinsdag 28 juni 2022 zullen er fietslessen voor volwassenen plaatsvinden op de site van het Jeugdcentrum. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod tijdens de duur van deze lessen.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Parkies Kasteelconcerten op de maandagen 4 juli 2022, 11 juli 2022, 18 juli 2022, 25 juli 2022, 1 augustus 2022, 8 augustus 2022, 15 augustus 2022 en 22 augustus 2022

goedgekeurd.

44. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Parkies Kasteelconcerten op de maandagen 4 juli 2022, 11 juli 2022, 18 juli 2022, 25 juli 2022, 1 augustus 2022, 8 augustus 2022, 15 augustus 2022 en 22 augustus 2022
Iedere maandag in juli en augustus 2022 zullen de Parkies Kasteelconcerten plaatsvinden. Hierdoor zullen er op die maandagen enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het Dancefestival Hype-O-Dream op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli 2022

uitgesteld.

45. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het Dancefestival Hype-O-Dream op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli 2022
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli 2022 zal het Dancefestival Hype-O-Dream plaatsvinden. Voor een veilig verloop van dit evenement zullen er diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende die dagen.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Ommegangsfeesten in Desselgem van vrijdag 8 juli 2022 tot en met zondag 10 juli 2022

goedgekeurd.

46. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Ommegangsfeesten in Desselgem van vrijdag 8 juli 2022 tot en met zondag 10 juli 2022
Van vrijdag 8 juli 2022 tot en met zondag 10 juli 2022 zullen de Ommegangsfeesten plaatsvinden in Desselgem. Om de organisatie hiervan mogelijk te maken worden er enkele verkeersmaatregelen genomen gedurende deze periode.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de speelpleinwerking van Het Pad van maandag 4 juli 2022 tot en met vrijdag 26 augustus 2022

goedgekeurd.

47. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de speelpleinwerking van Het Pad van maandag 4 juli 2022 tot en met vrijdag 26 augustus 2022
Van maandag 4 juli 2022 tot en met vrijdag 26 augustus 2022 zal er speelpleinwerking plaatsvinden in Waregem. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op een deel van de parking van het Jeugdcentrum op de dagen dat er werking is.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

48. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Aanvraag St Barbarafeest 2022

goedgekeurd.

49. Aanvraag St Barbarafeest 2022
Vriendenkring Waregemse Brandweer van Fluvia vraagt om de receptie van het St Barbarafeest 2022 te laten doorgaan in het stadhuis op zaterdag 10 december.

Nachtvissingen De Gouden Karper

goedgekeurd.

50. Nachtvissingen De Gouden Karper
De Gouden Karper vraagt toestemming om twee nachtvissingen te organiseren in clubverband.

Fietslessen voor volwassenen

goedgekeurd.

51. Fietslessen voor volwassenen
Fietslessen voor volwassenen vanaf 7/6 tem. 28/6.

Vlasleiefietsroute

goedgekeurd.

52. Vlasleiefietsroute
Westtoer maakt werk van een nieuwe provinciale fietsroute langs Kuurne, Harelbeke, Wielsbeke, Waregem en Kortrijk. Vraag voor bevestiging route en naam.

video Warhaus aan Kasteel Casier

goedgekeurd.

53. video Warhaus aan Kasteel Casier
video Warhaus aan Kasteel Casier op 6 juni.

Plaatsen publiciteitsdoeken Lions Boulevard

goedgekeurd.

54. Plaatsen publiciteitsdoeken Lions Boulevard
ComEmotion vraagt toelating om herasbaches te plaatsen op site Stadionvijver.

Aanvraag plaatsen herasbanners

niet goedgekeurd.

55. Aanvraag plaatsen herasbanners
Cirque Magique festival vraagt toelating om herasbanners te plaatsen op grondgebied Waregem.

Muziekvergunning: KWSD Cup

goedgekeurd.

56. Muziekvergunning: KWSD Cup
Aanvraag muziekvergunning voor KWSD Cup op 11 juni.

Muziekvergunning: Memorial Igor Decraene

goedgekeurd.

57. Muziekvergunning: Memorial Igor Decraene
Aanvraag muziekvergunning voor Memorial Igor Decraene op 4 september.

Muziekvergunning: Laundry Night XIII

goedgekeurd.

58. Muziekvergunning: Laundry Night XIII
Aanvraag muziekvergunning voor Laundry Night XIII op 29 oktober.

Muziekvergunning: 't Kafaet nav Hype-O-Dream

goedgekeurd.

59. Muziekvergunning: 't Kafaet nav Hype-O-Dream
Aanvraag muziekvergunning voor 't Kafaet nav Hype-O-Dream op 8 en 9/07.

Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: De Regenboog

goedgekeurd.

60. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: De Regenboog
Taverne De Regenboog vraagt een muziekvergunning en parkeerverbod voor tijdens WKF '22

Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: De Klauwaert

goedgekeurd.

61. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: De Klauwaert
Café De Klauwaert vraagt tenten en muziekvergunning aan voor tijdens WKF '22

Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: Huis Clovis

goedgekeurd.

62. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: Huis Clovis
Aanvraag om nav WKF een champagnetent te plaatsen voor Clovis en Belfius op za. 27, zo. 28 en ma. 29/08

Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: vzw Moeder Naamse

goedgekeurd.

63. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: vzw Moeder Naamse
Moeder Naamse wil opnieuw een pop-up bar uitbaten tijdens WKF in de Stationsstraat voor Casteur, zowel op maandag 29/08 (jaarmarkt) als op dinsdag 30/08.

Waregem Koerse Feesten 2022: aanvraag terras Barista Kaffée Beans

goedgekeurd.

64. Waregem Koerse Feesten 2022: aanvraag terras Barista Kaffée Beans
Waregem Koerse Feesten 2022: aanvraag terras voor Barista Kaffée Beans gedurende de feesten

Waregem Koerse Feesten 2022: Hey Gringo

goedgekeurd.

65. Waregem Koerse Feesten 2022: Hey Gringo
Waregem Koerse Feesten 2022: Hey Gringo - aanvraag terras

Waregem Koerse Feesten 2022: Frituur 't Leeuwke

goedgekeurd.

66. Waregem Koerse Feesten 2022: Frituur 't Leeuwke
Waregem Koerse Feesten 2022: Frituur 't Leeuwke; aanvraag terras

Feestcheque

goedgekeurd.

67. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

persberichten en aanwezigheid persmomenten

werd besproken.

68. persberichten en aanwezigheid persmomenten
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?

Animatie over werking gemeenteraad

goedgekeurd.

69. Animatie over werking gemeenteraad
Bekijken van mogelijkheden om een dergelijk animatie uit te werken

organisatie Open Bedrijvendag

goedgekeurd.

70. organisatie Open Bedrijvendag
Vragen ivm organisatie van de Open Bedrijvendag op zondag 2 oktober 2022.

marktactie Beveren-Leie

goedgekeurd.

71. marktactie Beveren-Leie
met het budget van de marktraad willen we een marktactie uitwerken.

alternatief verplaatste zaterdagmarkten

uitgesteld.

72. alternatief verplaatste zaterdagmarkten
Bekijken of de Zuiderpromenade een goed alternatief zou zijn voor de verplaatste zaterdagmarkten.

Evaluatie marktleider Beveren-Leie

goedgekeurd.

73. Evaluatie marktleider Beveren-Leie
Evaluatie van de aangestelde marktleider in Beveren-Leie

60 jaar Waregemse sportraad

goedgekeurd.

74. 60 jaar Waregemse sportraad
De Waregemse Sportraad vraagt om naar aanleiding van hun 60-jarig bestaan ontvangen te worden in het stadhuis en vraagt een bijkomende subsidie.

Vraag tot steun beachvolley activiteiten en deelname Devagro Cup

goedgekeurd.

75. Vraag tot steun beachvolley activiteiten en deelname Devagro Cup
Damesvolley Waregem vraagt steun voor hun beachvolley activiteiten (2, 3, 9, 10/07) op site Jeugdcentrum en deelname aan de Devagro Cup op 1/07.

Beachvolleytornooien + terreinen

goedgekeurd.

76. Beachvolleytornooien + terreinen
Beachvolleytornooien + terreinen; voorstel inplanting en praktische afspraken

Verplaatsen callisthenics naar voormalige site boogschutters

werd besproken.

B4 Verplaatsen callisthenics naar voormalige site boogschutters

Toekenning Noord-Zuidsubsidies zoals besproken tijdens de technische commissie op 10 mei 2022.

goedgekeurd.

77. Toekenning Noord-Zuidsubsidies zoals besproken tijdens de technische commissie op 10 mei 2022.
Toekenning Noord-Zuidsubsidies zoals besproken tijdens de technische commissie op 10 mei 2022.

<>1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Huur PA en lichtinstallatie Waregem Koerse Music 2022 - goedkeuring principe, plaatsingsprocedure en aan te schrijven firma's

Voor Waregem Koerse Music moet er een PA- en lichtinstallatie gehuurd worden. Het principe, de plaatsingsprocedure en de lijst met aan te schrijven firma's worden goedgekeurd.
Voor Waregem Koerse Music moet er een PA- en lichtinstallatie gehuurd worden. Het principe, de plaatsingsprocedure en de lijst met aan te schrijven firma's worden goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. Levering en plaatsing van speeltoestellen op diverse speelruimten – gunning

De opdracht voor de levering en plaatsing van speeltoestellen op diverse speelruimten wordt gegund.
De opdracht voor de levering en plaatsing van speeltoestellen op diverse speelruimten wordt gegund.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Aankoop twee extra licenties softwareprogramma 3P

Het college keurt de aankoop van twee extra licenties voor het softwareprogramma 3P goed.
Het college keurt de aankoop van twee extra licenties voor het softwareprogramma 3P goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Aankoopvoorstel gronden Emiel Clausstraat, 8793 Waregem

Het aankoopvoorstel van de gronden gelegen ter hoogte van de Emiel Clausstraat, 8793 Waregem, wordt voorgelegd.
Het aankoopvoorstel van de gronden gelegen ter hoogte van de Emiel Clausstraat, 8793 Waregem, wordt voorgelegd.
Pdf-versie
werd besproken.

<>7. Doorgang Stationsstraat 121-123, 8790 Waregem

De doorgang ter hoogte van de Stationsstraat 121-123, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.
De doorgang ter hoogte van de Stationsstraat 121-123, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.
Pdf-versie
werd besproken.

<>8. Verkoop voorgrond Oblatenstraat 22, 8790 Waregem - metingsplan

Het metingsplan voor de verkoop van de strook voorgrond thv Oblatenstraat 22, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.
Het metingsplan voor de verkoop van de strook voorgrond thv Oblatenstraat 22, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Concessieovereenkomst kampeerterrein en speelweide te 8793 Waregem - vernieuwing

De vernieuwing van de concessieovereenkomst voor het kampeerterrein en speelweide te 8793 Waregem wordt voorgelegd.
De vernieuwing van de concessieovereenkomst voor het kampeerterrein en speelweide te 8793 Waregem wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Aanvraag stockageruimte Gezinsbond Waregem

De aanvraag voor stockageruimte door Gezinsbond Waregem wordt voorgelegd.
De aanvraag voor stockageruimte door Gezinsbond Waregem wordt voorgelegd.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>11. Stakingsaanzegging

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stakingsaanzegging op 20.06.2022
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stakingsaanzegging op 20.06.2022
Pdf-versie
kennisname.

<>B1 Kennisname en bekrachtigen PV Stafmedewerker wegen en water (B1-B3)

Procedure voor deze functie is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen PV en vaststellen wervingsreserve.
Procedure voor deze functie is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen PV en vaststellen wervingsreserve.
Pdf-versie
kennisname.

<>B2 Aanstelling stafmedewerker wegen en water (B1-B3)

Aanstelling in vacante functie vanuit bestaande wervingsreserve
Aanstelling in vacante functie vanuit bestaande wervingsreserve
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijziging verlof leerkracht

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijziging verlof leerkracht
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijziging verlof leerkracht
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen instaplestijden

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen instaplestijden
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen instaplestijden
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Waregem Koerse: buitenlandse relaties

Voorstel uitnodiging buitenlandse relaties ter gelegenheid van Waregem Koerse.
Voorstel uitnodiging buitenlandse relaties ter gelegenheid van Waregem Koerse.
Pdf-versie
werd besproken.

<>16. Gemeentelijke Holding nv in vereffening: algemene vergadering op 29 juni 2022: aanduiden vertegenwoordiger

Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering op woensdag 29 juni 2022 om 14.00u. in het Bluepoint Brussels Business Centre te Brussel.
Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering op woensdag 29 juni 2022 om 14.00u. in het Bluepoint Brussels Business Centre te Brussel.
Pdf-versie
kennisname.

<>17. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: raad van bestuur 14/04/2022 en 19/04/2022 - Leiedal: raad van bestuur 13/05/2022 - De Watergroep: aandeelhoudersbestuur 21/04/2022 - De Watergroep: algemene vergadering 28/08/2020 en 11/06/2021
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: raad van bestuur 14/04/2022 en 19/04/2022 - Leiedal: raad van bestuur 13/05/2022 - De Watergroep: aandeelhoudersbestuur 21/04/2022 - De Watergroep: algemene vergadering 28/08/2020 en 11/06/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>18. Open Monumentendag: Stoassie Kermisse

Aan het college wordt gevraagd het programma en budget goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd het programma en budget goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Retributiereglement inzake prestaties stedelijke administratieve diensten

Dossier te agenderen op gemeenteraad.
Dossier te agenderen op gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Vaststelling Inventaris Erfgoed

Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Leiedal zal alle elementen op de inventaris van Waregem en deelgemeenten controleren en wijzigingen opgeven.
Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Leiedal zal alle elementen op de inventaris van Waregem en deelgemeenten controleren en wijzigingen opgeven.
Pdf-versie
kennisname.

<>21. Ingangsdatum straatnaamwijziging Drie Sleutelsplein

Bepalen van de concrete ingangsdatum van de straatnaamwijziging van Liebaardstraat 7 en 7A naar Drie Sleutelsplein 7 en 7A.
Bepalen van de concrete ingangsdatum van de straatnaamwijziging van Liebaardstraat 7 en 7A naar Drie Sleutelsplein 7 en 7A.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. Huwelijken en jubilea - week 22

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Intrekken grafconcessie Adrienne Tydgat

Vraag van de nabestaanden om de ingetrokken grafconcessie voor Adrienne Tydgat alsnog te behouden.
Vraag van de nabestaanden om de ingetrokken grafconcessie voor Adrienne Tydgat alsnog te behouden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking

Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.
Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.
Pdf-versie
kennisname.

<>25. Attest tot grondverkoop: Anthony Van Quickelberghe (V/3006/5)

Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>26. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister

Er wordt 1 aanvraag tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.
Er wordt 1 aanvraag tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: HEYSE Gulielmus - VANDERPLANCKE Lydie (V/3048/1)

Advies m.b.t. aanvraag in laatste aanleg van HEYSE Gulielmus - VANDERPLANCKE Lydie tot het verkavelen van perceel in 3 loten voor open bebouwing te , perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 834/02_, 834D.
Advies m.b.t. aanvraag in laatste aanleg van HEYSE Gulielmus - VANDERPLANCKE Lydie tot het verkavelen van perceel in 3 loten voor open bebouwing te , perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 834/02_, 834D.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>28. Weigering aanvraag omgevingsproject: Vleeshandel Markey nv (OMV/2021/00534 - 0135N1)

Aanvraag van Vleeshandel Markey nv tot het bouwen van slagerij met winkelruimte na slopen bestaande bebouwing te Gentseweg 545-547 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 203M.
Aanvraag van Vleeshandel Markey nv tot het bouwen van slagerij met winkelruimte na slopen bestaande bebouwing te Gentseweg 545-547 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 203M.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>29. Omgevingsvergunning: Groep Huyzentruyt nv (OMV/2022/00064)

Aanvraag van Groep Huyzentruyt nv tot het bouwen van 8 woningen te Jasmijnhof 1 tot 8 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 116L, 116M.
Aanvraag van Groep Huyzentruyt nv tot het bouwen van 8 woningen te Jasmijnhof 1 tot 8 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 116L, 116M.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Omgevingsvergunning: Wei Lin (OMV/2022/00081)

Aanvraag van Wei Lin tot het gedeeltelijk verbouwen van handelszaak tot woongelegenheid (regularisatie) te Gentseweg 725 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 122T.
Aanvraag van Wei Lin tot het gedeeltelijk verbouwen van handelszaak tot woongelegenheid (regularisatie) te Gentseweg 725 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 122T.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>31. Omgevingsvergunning: MAENE Dominique (OMV/2022/00104)

Aanvraag van MAENE Dominique tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen houten gevelbekleding + aanleggen van zwembad te Elfde-Julilaan 24, Kleine Heerweg 21 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 298E2.
Aanvraag van MAENE Dominique tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen houten gevelbekleding + aanleggen van zwembad te Elfde-Julilaan 24, Kleine Heerweg 21 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 298E2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>32. Omgevingsvergunning: DE LANGE Guérin (OMV/2022/00129)

Aanvraag van DE LANGE Guérin tot het aanleggen van oprit te Spinnerijstraat 31 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 341R7.
Aanvraag van DE LANGE Guérin tot het aanleggen van oprit te Spinnerijstraat 31 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 341R7.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>33. Omgevingsvergunning: LAPIERRE Johan (OMV/2022/00098)

Aanvraag van LAPIERRE Johan tot het bouwen van bijgebouw na slopen bestaand te Bermkouter 21 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 302C2.
Aanvraag van LAPIERRE Johan tot het bouwen van bijgebouw na slopen bestaand te Bermkouter 21 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 302C2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>34. Omgevingsvergunning: RO0BROUCK Rudy (OMV/2022/00126)

Aanvraag van RO0BROUCK Rudy tot het bouwen van carport te Platanendreef 54 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 261F.
Aanvraag van RO0BROUCK Rudy tot het bouwen van carport te Platanendreef 54 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 261F.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>35. Omgevingsvergunning: BOANGIU Danut (OMV/2022/00124)

Aanvraag van BOANGIU Danut tot het bouwen van tuinhuis te Spinnerijstraat 48 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 555P.
Aanvraag van BOANGIU Danut tot het bouwen van tuinhuis te Spinnerijstraat 48 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 555P.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>36. Ter kennisgeving: beroep deputatie - FIDEBO nv - DEFRABO bvba (OMV/2021/00469 - 1557N2)

Op 25 mei 2022 werd beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 20 april 2022 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het bouwen van meergezinswoning (31 woongelegenheden) na slopen bestaande bebouwing en aanleggen en uitbreiden van voetpad + exploitatie van HS-cabine te Holstraat 28, 30 - Schakelstraat te 8790 Waregem.
Op 25 mei 2022 werd beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 20 april 2022 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het bouwen van meergezinswoning (31 woongelegenheden) na slopen bestaande bebouwing en aanleggen en uitbreiden van voetpad + exploitatie van HS-cabine te Holstraat 28, 30 - Schakelstraat te 8790 Waregem.
Pdf-versie
kennisname.

<>37. Ter kennisgeving: beroep minister - FIDEBO nv - DEFRABO bvba (OMV/2021/00469 - 1557N2)

Op 25 mei 2022 werd beroep ingediend bij het departement MOW tegen de gemeenteraadsbeslissing dd. 1 maart 2022 omtrent de vaststelling van een rooilijn en wijziging van een gemeenteweg in de omgevingsvergunning voor het bouwen van meergezinswoning (31 woongelegenheden) na slopen bestaande bebouwing en aanleggen en uitbreiden van voetpad + exploitatie van HS-cabine te Schakelstraat - Holstraat te 8790 Waregem.
Op 25 mei 2022 werd beroep ingediend bij het departement MOW tegen de gemeenteraadsbeslissing dd. 1 maart 2022 omtrent de vaststelling van een rooilijn en wijziging van een gemeenteweg in de omgevingsvergunning voor het bouwen van meergezinswoning (31 woongelegenheden) na slopen bestaande bebouwing en aanleggen en uitbreiden van voetpad + exploitatie van HS-cabine te Schakelstraat - Holstraat te 8790 Waregem.
Pdf-versie
kennisname.

<>38. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA

Er werden 4 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.
Er werden 4 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.
Pdf-versie
kennisname.

<>39. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 2 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 2 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>B3 Evaluatie actie "maai mei niet"

Pdf-versie
werd besproken.

<>40. Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren meerwerken

Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02

Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 02 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 02 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. Maaien wegbermen en grachttaluds voor dienstjaren 2021-2022-2023-2024: voorstel goedkeuren verlenging opdracht

Er wordt gevraagd om de opdracht te verlengen voor de duur van 1 jaar.
Er wordt gevraagd om de opdracht te verlengen voor de duur van 1 jaar.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>43. Occasionele politieverordening naar aanleiding van fietslessen voor volwassenen van dinsdag 7 juni 2022 tot en met dinsdag 28 juni 2022

Van dinsdag 7 juni 2022 tot en met dinsdag 28 juni 2022 zullen er fietslessen voor volwassenen plaatsvinden op de site van het Jeugdcentrum. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod tijdens de duur van deze lessen.
Van dinsdag 7 juni 2022 tot en met dinsdag 28 juni 2022 zullen er fietslessen voor volwassenen plaatsvinden op de site van het Jeugdcentrum. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod tijdens de duur van deze lessen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>44. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Parkies Kasteelconcerten op de maandagen 4 juli 2022, 11 juli 2022, 18 juli 2022, 25 juli 2022, 1 augustus 2022, 8 augustus 2022, 15 augustus 2022 en 22 augustus 2022

Iedere maandag in juli en augustus 2022 zullen de Parkies Kasteelconcerten plaatsvinden. Hierdoor zullen er op die maandagen enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn.
Iedere maandag in juli en augustus 2022 zullen de Parkies Kasteelconcerten plaatsvinden. Hierdoor zullen er op die maandagen enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>45. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het Dancefestival Hype-O-Dream op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli 2022

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli 2022 zal het Dancefestival Hype-O-Dream plaatsvinden. Voor een veilig verloop van dit evenement zullen er diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende die dagen.
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli 2022 zal het Dancefestival Hype-O-Dream plaatsvinden. Voor een veilig verloop van dit evenement zullen er diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende die dagen.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>46. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Ommegangsfeesten in Desselgem van vrijdag 8 juli 2022 tot en met zondag 10 juli 2022

Van vrijdag 8 juli 2022 tot en met zondag 10 juli 2022 zullen de Ommegangsfeesten plaatsvinden in Desselgem. Om de organisatie hiervan mogelijk te maken worden er enkele verkeersmaatregelen genomen gedurende deze periode.
Van vrijdag 8 juli 2022 tot en met zondag 10 juli 2022 zullen de Ommegangsfeesten plaatsvinden in Desselgem. Om de organisatie hiervan mogelijk te maken worden er enkele verkeersmaatregelen genomen gedurende deze periode.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de speelpleinwerking van Het Pad van maandag 4 juli 2022 tot en met vrijdag 26 augustus 2022

Van maandag 4 juli 2022 tot en met vrijdag 26 augustus 2022 zal er speelpleinwerking plaatsvinden in Waregem. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op een deel van de parking van het Jeugdcentrum op de dagen dat er werking is.
Van maandag 4 juli 2022 tot en met vrijdag 26 augustus 2022 zal er speelpleinwerking plaatsvinden in Waregem. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op een deel van de parking van het Jeugdcentrum op de dagen dat er werking is.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. Aanvraag St Barbarafeest 2022

Vriendenkring Waregemse Brandweer van Fluvia vraagt om de receptie van het St Barbarafeest 2022 te laten doorgaan in het stadhuis op zaterdag 10 december.
Vriendenkring Waregemse Brandweer van Fluvia vraagt om de receptie van het St Barbarafeest 2022 te laten doorgaan in het stadhuis op zaterdag 10 december.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Nachtvissingen De Gouden Karper

De Gouden Karper vraagt toestemming om twee nachtvissingen te organiseren in clubverband.
De Gouden Karper vraagt toestemming om twee nachtvissingen te organiseren in clubverband.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Fietslessen voor volwassenen

Fietslessen voor volwassenen vanaf 7/6 tem. 28/6.
Fietslessen voor volwassenen vanaf 7/6 tem. 28/6.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Vlasleiefietsroute

Westtoer maakt werk van een nieuwe provinciale fietsroute langs Kuurne, Harelbeke, Wielsbeke, Waregem en Kortrijk. Vraag voor bevestiging route en naam.
Westtoer maakt werk van een nieuwe provinciale fietsroute langs Kuurne, Harelbeke, Wielsbeke, Waregem en Kortrijk. Vraag voor bevestiging route en naam.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. video Warhaus aan Kasteel Casier

video Warhaus aan Kasteel Casier op 6 juni.
video Warhaus aan Kasteel Casier op 6 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Plaatsen publiciteitsdoeken Lions Boulevard

ComEmotion vraagt toelating om herasbaches te plaatsen op site Stadionvijver.
ComEmotion vraagt toelating om herasbaches te plaatsen op site Stadionvijver.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Aanvraag plaatsen herasbanners

Cirque Magique festival vraagt toelating om herasbanners te plaatsen op grondgebied Waregem.
Cirque Magique festival vraagt toelating om herasbanners te plaatsen op grondgebied Waregem.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>56. Muziekvergunning: KWSD Cup

Aanvraag muziekvergunning voor KWSD Cup op 11 juni.
Aanvraag muziekvergunning voor KWSD Cup op 11 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Muziekvergunning: Memorial Igor Decraene

Aanvraag muziekvergunning voor Memorial Igor Decraene op 4 september.
Aanvraag muziekvergunning voor Memorial Igor Decraene op 4 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Muziekvergunning: Laundry Night XIII

Aanvraag muziekvergunning voor Laundry Night XIII op 29 oktober.
Aanvraag muziekvergunning voor Laundry Night XIII op 29 oktober.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Muziekvergunning: 't Kafaet nav Hype-O-Dream

Aanvraag muziekvergunning voor 't Kafaet nav Hype-O-Dream op 8 en 9/07.
Aanvraag muziekvergunning voor 't Kafaet nav Hype-O-Dream op 8 en 9/07.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: De Regenboog

Taverne De Regenboog vraagt een muziekvergunning en parkeerverbod voor tijdens WKF '22
Taverne De Regenboog vraagt een muziekvergunning en parkeerverbod voor tijdens WKF '22
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: De Klauwaert

Café De Klauwaert vraagt tenten en muziekvergunning aan voor tijdens WKF '22
Café De Klauwaert vraagt tenten en muziekvergunning aan voor tijdens WKF '22
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: Huis Clovis

Aanvraag om nav WKF een champagnetent te plaatsen voor Clovis en Belfius op za. 27, zo. 28 en ma. 29/08
Aanvraag om nav WKF een champagnetent te plaatsen voor Clovis en Belfius op za. 27, zo. 28 en ma. 29/08
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: vzw Moeder Naamse

Moeder Naamse wil opnieuw een pop-up bar uitbaten tijdens WKF in de Stationsstraat voor Casteur, zowel op maandag 29/08 (jaarmarkt) als op dinsdag 30/08.
Moeder Naamse wil opnieuw een pop-up bar uitbaten tijdens WKF in de Stationsstraat voor Casteur, zowel op maandag 29/08 (jaarmarkt) als op dinsdag 30/08.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Waregem Koerse Feesten 2022: aanvraag terras Barista Kaffée Beans

Waregem Koerse Feesten 2022: aanvraag terras voor Barista Kaffée Beans gedurende de feesten
Waregem Koerse Feesten 2022: aanvraag terras voor Barista Kaffée Beans gedurende de feesten
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. Waregem Koerse Feesten 2022: Hey Gringo

Waregem Koerse Feesten 2022: Hey Gringo - aanvraag terras
Waregem Koerse Feesten 2022: Hey Gringo - aanvraag terras
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Waregem Koerse Feesten 2022: Frituur 't Leeuwke

Waregem Koerse Feesten 2022: Frituur 't Leeuwke; aanvraag terras
Waregem Koerse Feesten 2022: Frituur 't Leeuwke; aanvraag terras
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. persberichten en aanwezigheid persmomenten

Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Pdf-versie
werd besproken.

<>69. Animatie over werking gemeenteraad

Bekijken van mogelijkheden om een dergelijk animatie uit te werken
Bekijken van mogelijkheden om een dergelijk animatie uit te werken
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. organisatie Open Bedrijvendag

Vragen ivm organisatie van de Open Bedrijvendag op zondag 2 oktober 2022.
Vragen ivm organisatie van de Open Bedrijvendag op zondag 2 oktober 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. marktactie Beveren-Leie

met het budget van de marktraad willen we een marktactie uitwerken.
met het budget van de marktraad willen we een marktactie uitwerken.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. alternatief verplaatste zaterdagmarkten

Bekijken of de Zuiderpromenade een goed alternatief zou zijn voor de verplaatste zaterdagmarkten.
Bekijken of de Zuiderpromenade een goed alternatief zou zijn voor de verplaatste zaterdagmarkten.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>73. Evaluatie marktleider Beveren-Leie

Evaluatie van de aangestelde marktleider in Beveren-Leie
Evaluatie van de aangestelde marktleider in Beveren-Leie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. 60 jaar Waregemse sportraad

De Waregemse Sportraad vraagt om naar aanleiding van hun 60-jarig bestaan ontvangen te worden in het stadhuis en vraagt een bijkomende subsidie.
De Waregemse Sportraad vraagt om naar aanleiding van hun 60-jarig bestaan ontvangen te worden in het stadhuis en vraagt een bijkomende subsidie.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. Vraag tot steun beachvolley activiteiten en deelname Devagro Cup

Damesvolley Waregem vraagt steun voor hun beachvolley activiteiten (2, 3, 9, 10/07) op site Jeugdcentrum en deelname aan de Devagro Cup op 1/07.
Damesvolley Waregem vraagt steun voor hun beachvolley activiteiten (2, 3, 9, 10/07) op site Jeugdcentrum en deelname aan de Devagro Cup op 1/07.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Beachvolleytornooien + terreinen

Beachvolleytornooien + terreinen; voorstel inplanting en praktische afspraken
Beachvolleytornooien + terreinen; voorstel inplanting en praktische afspraken
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B4 Verplaatsen callisthenics naar voormalige site boogschutters

Pdf-versie
werd besproken.

<>77. Toekenning Noord-Zuidsubsidies zoals besproken tijdens de technische commissie op 10 mei 2022.

Toekenning Noord-Zuidsubsidies zoals besproken tijdens de technische commissie op 10 mei 2022.
Toekenning Noord-Zuidsubsidies zoals besproken tijdens de technische commissie op 10 mei 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.