Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 02 feb 2022, 08:30 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 02 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 08.30 uur.
Locatie: Briek Schotte-zaal

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op inname openbaar domein: 3e kwartaal 2021

vastgesteld.

2. vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op inname openbaar domein: 3e kwartaal 2021
Het kohier belasting op inname openbaar domein 3e kwartaal 2021 wordt voorgelegd. Aan het college wordt gevraagd het kohier uitvoerbaar ter verklaren.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - januari 2022

vastgesteld.

3. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - januari 2022
Het kohier betalend parkeren januari 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelruimten 2022 - aan te schrijven leveranciers

goedgekeurd.

4. Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelruimten 2022 - aan te schrijven leveranciers
In de gemeenteraad van 1 februari 2022 werd de levering en plaatsing van speeltoestellen op diverse speelruimten goedgekeurd. Nu keurt het college de lijst met aan schrijven leveranciers voor dit dossier goed.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

5. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Huur podia + toebehoren diverse evenementen 2022 – goedkeuring principe, plaatsingsprocedure en aan te schrijven firma’s

goedgekeurd.

6. Huur podia + toebehoren diverse evenementen 2022 – goedkeuring principe, plaatsingsprocedure en aan te schrijven firma’s
Er wordt voorgesteld om opnieuw een prijsvraag te organiseren voor de huur van podia + toebehoren voor diverse evenementen. De opdracht, de plaatsingsprocedure en de lijst met aan te schrijven firma's worden goedgekeurd.

Aanvraag recht van doorgang thv Koning Albertstraat, 8791 Waregem

goedgekeurd.

7. Aanvraag recht van doorgang thv Koning Albertstraat, 8791 Waregem
De aanvraag voor het nemen van een recht van doorgang t.h.v. de Koning Albertstraat, 8791 Waregem wordt voorgelegd.

Verkoop strook grond thv Kouters 30, 8791 Waregem - schattingsverslag

uitgesteld.

8. Verkoop strook grond thv Kouters 30, 8791 Waregem - schattingsverslag
Het schattingsverslag voor de verkoop van het strookje grond ter hoogte van Kouters 30 te 8791 Waregem wordt voorgelegd.

Aankoop gronden Vandewoestijnelaan - Ter Elststraat - Koningin Fabiolalaan, 8790 Waregem

goedgekeurd.

9. Aankoop gronden Vandewoestijnelaan - Ter Elststraat - Koningin Fabiolalaan, 8790 Waregem
De aankoop van de gronden ter hoogte van de Vandewoestijnelaan, Ter Elststraat en Koningin Fabiolalaan te 8790 Waregem wordt voorgelegd.

Vacantverklaring stafmedewerker mobiliteit

goedgekeurd.

10. Vacantverklaring stafmedewerker mobiliteit
Opstarten van selectieprocedure voor deze functie

Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen

goedgekeurd.

11. Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen
Een medewerker van het administratief personeel dient zijn ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan

Samenstellen examenjury technieker verkeer (D1-D3)

goedgekeurd.

12. Samenstellen examenjury technieker verkeer (D1-D3)
Nominatief bepalen van de leden van de selectiecommissie

Verlengen tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud stedelijke kunstacademie

goedgekeurd.

14. Verlengen tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud stedelijke kunstacademie
Verlengen tijdelijke aanstelling om afwezigheid wegens ziekte op te vangen

Stedelijk basisonderwijs: aanvraag vrijwilligerswerk

goedgekeurd.

15. Stedelijk basisonderwijs: aanvraag vrijwilligerswerk
Aanvraag tot uitvoeren vrijwilligerswerk in stedelijke basisschool Desselgem

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen beslissing verloven

goedgekeurd.

16. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen beslissing verloven
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen beslissing verloven

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verlofaanvraag leerkracht

goedgekeurd.

17. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verlofaanvraag leerkracht
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht vraagt verlof

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: intrekken beslissing en aanstelling tijdelijke leerkrachten

goedgekeurd.

18. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: intrekken beslissing en aanstelling tijdelijke leerkrachten
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: intrekken beslissing en aanstelling tijdelijke leerkrachten

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

19. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedkeuren privacyverklaring

goedgekeurd.

20. goedkeuren privacyverklaring
Overeenkomstig art. 12 e.v. van de Algemene Verordening gegevensbescherming moet de verwerkingsverantwoordelijke een privacyverklaring opmaken. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd.

goedkeuring incidentenprocedure informatieveiligheid

goedgekeurd.

21. goedkeuring incidentenprocedure informatieveiligheid
Het bestuur moet een procedure hebben om bij incidenten die een inbreuk vormen op de informatieveiligheid te behandelen. Deze incidentenprocedure moet worden goedgekeurd.

schenken attentie bij geboorte kind van een raadslid

goedgekeurd.

22. schenken attentie bij geboorte kind van een raadslid
Naar aanleiding van de geboorte van het kind van een raadslid op 24/12/2021 wordt een Waregembon geschonken van 50 euro.

Kennisname verslagen MAT

kennisname.

23. Kennisname verslagen MAT
De verslagen van het managementteam van 17/01/2022 en 21/01/2022 worden ter kennisname voorgelegd.

kennis nemen verslagen systeemgroep

kennisname.

24. kennis nemen verslagen systeemgroep
Het verslag van de ICT systeemwerkgroep van 11/01/2022 wordt ter kennisname voorgelegd.

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

25. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 14/01/2022 - WVI: raad van bestuur 12/01/2022

Project Amerikaanse oorlogsslachtoffers ism In Flanders Fields Museum Ieper

goedgekeurd.

26. Project Amerikaanse oorlogsslachtoffers ism In Flanders Fields Museum Ieper
Vraag of stad Waregem wenst mee te werken aan het project rond Amerikaanse soldaten in Vlaanderen tijdens WOI.

Ambtshalve schrappingen

goedgekeurd.

27. Ambtshalve schrappingen
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister

Huldiging nieuwe ereburger Michèle George - laatste details

goedgekeurd.

28. Huldiging nieuwe ereburger Michèle George - laatste details
Bepaling laatste details omtrent de huldiging komende zondag 6 februari.

Huwelijken en jubilea - week 05

goedgekeurd.

29. Huwelijken en jubilea - week 05
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: CALLENS Christ (OMV/2021/00360)

voorwaardelijk gunstig advies.

31. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: CALLENS Christ (OMV/2021/00360)
Advies m.b.t. aanvraag laatste aanleg van CALLENS Christ tot het ophogen van gronden en herstellen van grachten (regularisatie) te Zultseweg 142, 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 123_, 124_, 125_, 132K2, 132L2, 150A, 151_, 152_, 153_.

Weigering aanvraag omgevingsproject: VANWYNSBERGHE Wouter (OMV/2021/00458)

advies dienst wordt gevolgd.

32. Weigering aanvraag omgevingsproject: VANWYNSBERGHE Wouter (OMV/2021/00458)
Aanvraag van VANWYNSBERGHE Wouter tot het bouwen van overdekte fietsenstalling te Nokerseweg 55A te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 873D.

Omgevingsvergunning: HECTAAR nv (OMV/2021/00391)

goedgekeurd met voorwaarden.

33. Omgevingsvergunning: HECTAAR nv (OMV/2021/00391)
Aanvraag van HECTAAR nv tot het bouwen van 2 stapelwoningen (2 x 4 woongelegenheden) te Stijn Streuvelsstraat 12, 12a, 14, 14a, 16, 16a, 18, 18a te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 156W, 158K.

Omgevingsvergunning: DE SLOOVERE Sigmund (OMV/2021/00531)

goedgekeurd.

34. Omgevingsvergunning: DE SLOOVERE Sigmund (OMV/2021/00531)
Aanvraag van DE SLOOVERE Sigmund tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen van isolatie en crepi + dichtmaken van garagepoort te Eikenlaan 3 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 164N.

Omgevingsvergunning: BAKKER Quirinus (OMV/2021/00511)

goedgekeurd.

35. Omgevingsvergunning: BAKKER Quirinus (OMV/2021/00511)
Aanvraag van BAKKER Quirinus, tot het bouwen van carport + wijzigen van voorgevel: garagepoort wordt deur te Konijneveld 86 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 773S.

Omgevingsvergunning: DUMAREY Eddy - VAN LAENDER Lutgarde (OMV/2021/00482)

goedgekeurd.

36. Omgevingsvergunning: DUMAREY Eddy - VAN LAENDER Lutgarde (OMV/2021/00482)
Aanvraag van DUMAREY Eddy - VAN LAENDER Lutgarde tot het bouwen van gesloten woning na slopen van bestaande bebouwing te Stormestraat 110, 112 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 685K, 685L.

Omgevingsvergunning: DEVOS Michèle (OMV/2021/00489)

goedgekeurd met voorwaarden.

37. Omgevingsvergunning: DEVOS Michèle (OMV/2021/00489)
Aanvraag van DEVOS Michèle tot het bouwen van berging te Varentstraat 1A te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 574W2.

Omgevingsvergunning: THIMACO bvba (OMV/2021/00497)

goedgekeurd met voorwaarden.

38. Omgevingsvergunning: THIMACO bvba (OMV/2021/00497)
Aanvraag van THIMACO bvba tot het verbouwen van bestaande handelszaak en appartement te Kerkdreef 1 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 293Y3.

Omgevingsvergunning: GHEYSENS Steven (OMV/2022/00007)

goedgekeurd met voorwaarden.

39. Omgevingsvergunning: GHEYSENS Steven (OMV/2022/00007)
Aanvraag van GHEYSENS Steven tot het bouwen van tuinberging na slopen bestaande carport te Galgestraat 50 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 769A.

Omgevingsvergunning: ANDERS bv (OMV/2021/00512)

goedgekeurd met voorwaarden.

40. Omgevingsvergunning: ANDERS bv (OMV/2021/00512)
Aanvraag van ANDERS bv tot het renoveren van bestaande horecazaak te Markt 30 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 942G.

Omgevingsvergunning: LOBEAU Jan - STEEMAN Christel (OMV/2021/00483)

goedgekeurd met voorwaarden.

41. Omgevingsvergunning: LOBEAU Jan - STEEMAN Christel (OMV/2021/00483)
Aanvraag van LOBEAU Jan - STEEMAN Christel tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Nachtegaallaan 17 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 750V.

Omgevingsvergunning: JWBS bv (OMV/2021/00514)

goedgekeurd met voorwaarden.

42. Omgevingsvergunning: JWBS bv (OMV/2021/00514)
Aanvraag van JWBS bv tot het wijzigen van functie: van wonen naar diensten te Franklin Rooseveltlaan 100 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 693S2.

Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Ischgl Group bv (OMV/2021/00279)

kennisname.

43. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Ischgl Group bv (OMV/2021/00279)
Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 11 augustus 2021 afgeleverd aan Ischgl Group bv voor het slopen en herbouwen van bijgebouw + functiewijziging naar café (regularisatie), perceel gelegen te Grottelaan 1, 8793 Waregem, werd door de deputatie op 27 januari 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund.

Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA

kennisname.

44. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA
Er werden 5 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

45. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 6 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

geboortebos toekomstplanning

goedgekeurd.

46. geboortebos toekomstplanning
voorstel van data voor de komende jaren van het geboortebos

Infomoment mooimakers

goedgekeurd.

47. Infomoment mooimakers
Imog wenst een infomoment te organiseren voor de mooimakers van Waregem

Zieke essen Zavelput

goedgekeurd.

48. Zieke essen Zavelput
Constructief heeft bemerkt dat er veel zieke essen zijn aan de Zavelput. Vraag om dringend maatregelen te nemen.

Verslag overleg groen en milieu

kennisname.

49. Verslag overleg groen en milieu
kennisname verslag overleg groen en milieu 25 januari 2022

Selectieve ophaling snoeihout'huis-aan-huis': goedkeuren lastvoorwaarden en lijst aan te schrijven aannemers

goedgekeurd.

50. Selectieve ophaling snoeihout'huis-aan-huis': goedkeuren lastvoorwaarden en lijst aan te schrijven aannemers
Een nieuw bestek werd opgemaakt voor de ophaling van snoeihout voor 3 seizoenen. Aan het college wordt gevraagd de lastvoorwaarden en lijst aan te schrijven aannemers goed te keuren.

Weg- en rioleringswerken site Transvaal, Fase II: ereloonnota

goedgekeurd.

51. Weg- en rioleringswerken site Transvaal, Fase II: ereloonnota
goedkeuren ereloonnota 'Weg en rioleringswerken site Transvaal, Fase II

Ontwerpstudie voor de aanleg fietsinfrastructuur in de Schoendalestraat: voorstel gunning

goedgekeurd.

52. Ontwerpstudie voor de aanleg fietsinfrastructuur in de Schoendalestraat: voorstel gunning
gunning van de ontwerpstudie voor de aanleg fietsinfrastructuur in de Schoendalestraat

Trage weg Trakel-Grote Heerweg: goedkeuren offerte SOP+MHO

goedgekeurd.

53. Trage weg Trakel-Grote Heerweg: goedkeuren offerte SOP+MHO
goedkeuren offerte SOP+MHO overheidsopdracht Trage Weg Trakel-Grote Heerweg

Aansluiten vuilvracht Industrielaan op Aquafin collector: goedkeuren aandeel stad

goedgekeurd.

54. Aansluiten vuilvracht Industrielaan op Aquafin collector: goedkeuren aandeel stad
goedkeuren aandeel stad voor het aansluiten vuilvracht Industrielaan op Aquafin collector

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorbehouden van de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg en het voorzien van 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking van De Treffer tijdens thuiswedstrijddagen van SV Zulte Waregem

goedgekeurd.

55. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorbehouden van de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg en het voorzien van 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking van De Treffer tijdens thuiswedstrijddagen van SV Zulte Waregem
SV Zulte Waregem wenst op thuiswedstrijddagen 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap te voorzien op de parking van De Treffer en de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg voor te behouden voor genodigden.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

56. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Bouwproject LCV - advies AWV

advies dienst wordt gevolgd.

57. Bouwproject LCV - advies AWV
Bespreking advies AWV op het projectvoorstel van LCV voor de bouw van kmo-units en kantoren in de Stijn Streuvelsstraat

Participatie voorstel mobiliteit Putmanstraat

goedgekeurd.

58. Participatie voorstel mobiliteit Putmanstraat
De bewoners van de omgeving Putmanstraat hebben de gelegenheid gekregen om suggesties en opmerkingen te formuleren op het voorstel om het éénrichtingsverkeer in de Putmanstraat door te trekken tot aan de Jan Bouckaertstraat.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 4/Uitschuifbare tribune zaal 1: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang

goedgekeurd.

59. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 4/Uitschuifbare tribune zaal 1: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang
Er wordt gevraagd om de datum voor het bevel van aanvang voor deze opdracht goed te keuren.

Pandcomplex, nieuwe noodtrap: ter kennisname

kennisname.

60. Pandcomplex, nieuwe noodtrap: ter kennisname
Er wordt gevraagd om hiervan kennis te nemen.

WGTC, aanleg padelterreinen: inname standpunt

goedgekeurd.

61. WGTC, aanleg padelterreinen: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Stadhuis, interne verhuis fase 2, groene zone: ter bespreking

werd besproken.

62. Stadhuis, interne verhuis fase 2, groene zone: ter bespreking
Er wordt gevraagd om dit te bespreken.

Huishoudelijk reglement CPBW – Wijziging artikel 3: samenstelling (vanaf 2022)

goedgekeurd.

63. Huishoudelijk reglement CPBW – Wijziging artikel 3: samenstelling (vanaf 2022)
Er zijn diverse wijzigingen in de samenstelling van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Aan het college wordt gevraagd deze aanpassingen in het huishoudelijk reglement goed te keuren.

Vergunning wielerwedstrijd OVWF Bessemstraat

uitgesteld.

64. Vergunning wielerwedstrijd OVWF Bessemstraat
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd OVWF Bessemstraat op 28 mei 2022 die de burgemeester zal verlenen.

Controle huuroverdracht koetshuis

goedgekeurd.

65. Controle huuroverdracht koetshuis
Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.

Huur koetshuis: verlenging 2024 (deel 1)

goedgekeurd.

66. Huur koetshuis: verlenging 2024 (deel 1)
Verlenging agenda koetshuis voor het eerste deel van 2024.

Voorstel Pink Ladies Games

goedgekeurd.

67. Voorstel Pink Ladies Games
Voorstel Pink Ladies Games in september 2022 op Markt en Zuidboulevard

Aanvraag gebruik parking Hippodroom

goedgekeurd.

68. Aanvraag gebruik parking Hippodroom
Aanvraag gebruik parking Hippodroom voor Danilith Nokere Koerse op 16 maart 2022.

Voorstel Waregem Koerse Music 2022

goedgekeurd.

69. Voorstel Waregem Koerse Music 2022
Voorstel programmatie tijdens Waregem Koerse Music 2022.

Feestcheque

goedgekeurd.

70. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

71. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

Te nemen stappen voor integratie communicatie

goedgekeurd.

72. Te nemen stappen voor integratie communicatie
Er moeten een aantal zaken gebeuren om een goede werking van de communicatiedienst te garanderen.

Verplaatste zaterdagmarkten

goedgekeurd.

73. Verplaatste zaterdagmarkten
een aantal zaterdagmarkten moeten verplaatst worden door evenementen.

gratis standplaats op de wekelijkse markt

goedgekeurd.

74. gratis standplaats op de wekelijkse markt
De KOTK werkgroep vraagt een gratis standplaats aan op de markt van Beveren-Leie en Waregem

Starterspremie Guillaume

goedgekeurd.

75. Starterspremie Guillaume
De zaak Guillaume vraagt een starterspremie aan.

Nieuwe Start&Go overeenkomst

goedgekeurd.

76. Nieuwe Start&Go overeenkomst
De Pom en OC West hebben een nieuwe overeenkomst voor de Start&Go cadeaubonnen.

organisatie Waregem Culinair 2022

goedgekeurd.

77. organisatie Waregem Culinair 2022
De organisator van Waregem Culinair vraagt of hij op dezelfde steun kan rekenen als andere jaren.

Cyclotocht Filou Classic

goedgekeurd.

78. Cyclotocht Filou Classic
Aanvraag Cyclotocht Filou Classic door EWVC op 20 maart 2022 met doortocht door Waregem

Cyclotocht Vlaamse Pijl

goedgekeurd.

79. Cyclotocht Vlaamse Pijl
Aanvraag Cyclotocht Vlaamse Pijl door St. Trudotrappers op 12 maart 2022 met doortocht door Waregem.

sv Zulte Waregem: plaatsen tapwagen en hamburger- & frietwagen

goedgekeurd.

B1 sv Zulte Waregem: plaatsen tapwagen en hamburger- & frietwagen
Aanvraag van Zulte Waregem tot plaatsen tapwagen en hamburger- & frietwagen tijdens twee wedstrijden buiten stadion.

Verplaatsing speeltoestellen Pand en fit-o-meters stadionvijvers

goedgekeurd.

80. Verplaatsing speeltoestellen Pand en fit-o-meters stadionvijvers
De toestellen die werden weggehaald uit het Pand moeten nog een nieuwe locatie krijgen. Hetzelfde geldt voor de fit-o-meters die nu naast het speeplein langs de stadionvijvers staan.

Extra workshops Techniekacademie

goedgekeurd.

81. Extra workshops Techniekacademie
De Techniekacademie geeft tien gemeenten de kans om twee extra proefworkshops te organiseren rond 3D-printen en drones.

<>1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op inname openbaar domein: 3e kwartaal 2021

Het kohier belasting op inname openbaar domein 3e kwartaal 2021 wordt voorgelegd. Aan het college wordt gevraagd het kohier uitvoerbaar ter verklaren.
Het kohier belasting op inname openbaar domein 3e kwartaal 2021 wordt voorgelegd. Aan het college wordt gevraagd het kohier uitvoerbaar ter verklaren.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>3. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - januari 2022

Het kohier betalend parkeren januari 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Het kohier betalend parkeren januari 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>4. Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelruimten 2022 - aan te schrijven leveranciers

In de gemeenteraad van 1 februari 2022 werd de levering en plaatsing van speeltoestellen op diverse speelruimten goedgekeurd. Nu keurt het college de lijst met aan schrijven leveranciers voor dit dossier goed.
In de gemeenteraad van 1 februari 2022 werd de levering en plaatsing van speeltoestellen op diverse speelruimten goedgekeurd. Nu keurt het college de lijst met aan schrijven leveranciers voor dit dossier goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Huur podia + toebehoren diverse evenementen 2022 – goedkeuring principe, plaatsingsprocedure en aan te schrijven firma’s

Er wordt voorgesteld om opnieuw een prijsvraag te organiseren voor de huur van podia + toebehoren voor diverse evenementen. De opdracht, de plaatsingsprocedure en de lijst met aan te schrijven firma's worden goedgekeurd.
Er wordt voorgesteld om opnieuw een prijsvraag te organiseren voor de huur van podia + toebehoren voor diverse evenementen. De opdracht, de plaatsingsprocedure en de lijst met aan te schrijven firma's worden goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Aanvraag recht van doorgang thv Koning Albertstraat, 8791 Waregem

De aanvraag voor het nemen van een recht van doorgang t.h.v. de Koning Albertstraat, 8791 Waregem wordt voorgelegd.
De aanvraag voor het nemen van een recht van doorgang t.h.v. de Koning Albertstraat, 8791 Waregem wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Verkoop strook grond thv Kouters 30, 8791 Waregem - schattingsverslag

Het schattingsverslag voor de verkoop van het strookje grond ter hoogte van Kouters 30 te 8791 Waregem wordt voorgelegd.
Het schattingsverslag voor de verkoop van het strookje grond ter hoogte van Kouters 30 te 8791 Waregem wordt voorgelegd.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>9. Aankoop gronden Vandewoestijnelaan - Ter Elststraat - Koningin Fabiolalaan, 8790 Waregem

De aankoop van de gronden ter hoogte van de Vandewoestijnelaan, Ter Elststraat en Koningin Fabiolalaan te 8790 Waregem wordt voorgelegd.
De aankoop van de gronden ter hoogte van de Vandewoestijnelaan, Ter Elststraat en Koningin Fabiolalaan te 8790 Waregem wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Vacantverklaring stafmedewerker mobiliteit

Opstarten van selectieprocedure voor deze functie
Opstarten van selectieprocedure voor deze functie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen

Een medewerker van het administratief personeel dient zijn ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Een medewerker van het administratief personeel dient zijn ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Samenstellen examenjury technieker verkeer (D1-D3)

Nominatief bepalen van de leden van de selectiecommissie
Nominatief bepalen van de leden van de selectiecommissie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Verlengen tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud stedelijke kunstacademie

Verlengen tijdelijke aanstelling om afwezigheid wegens ziekte op te vangen
Verlengen tijdelijke aanstelling om afwezigheid wegens ziekte op te vangen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Stedelijk basisonderwijs: aanvraag vrijwilligerswerk

Aanvraag tot uitvoeren vrijwilligerswerk in stedelijke basisschool Desselgem
Aanvraag tot uitvoeren vrijwilligerswerk in stedelijke basisschool Desselgem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen beslissing verloven

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen beslissing verloven
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen beslissing verloven
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verlofaanvraag leerkracht

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht vraagt verlof
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht vraagt verlof
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: intrekken beslissing en aanstelling tijdelijke leerkrachten

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: intrekken beslissing en aanstelling tijdelijke leerkrachten
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: intrekken beslissing en aanstelling tijdelijke leerkrachten
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. goedkeuren privacyverklaring

Overeenkomstig art. 12 e.v. van de Algemene Verordening gegevensbescherming moet de verwerkingsverantwoordelijke een privacyverklaring opmaken. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Overeenkomstig art. 12 e.v. van de Algemene Verordening gegevensbescherming moet de verwerkingsverantwoordelijke een privacyverklaring opmaken. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. goedkeuring incidentenprocedure informatieveiligheid

Het bestuur moet een procedure hebben om bij incidenten die een inbreuk vormen op de informatieveiligheid te behandelen. Deze incidentenprocedure moet worden goedgekeurd.
Het bestuur moet een procedure hebben om bij incidenten die een inbreuk vormen op de informatieveiligheid te behandelen. Deze incidentenprocedure moet worden goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. schenken attentie bij geboorte kind van een raadslid

Naar aanleiding van de geboorte van het kind van een raadslid op 24/12/2021 wordt een Waregembon geschonken van 50 euro.
Naar aanleiding van de geboorte van het kind van een raadslid op 24/12/2021 wordt een Waregembon geschonken van 50 euro.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Kennisname verslagen MAT

De verslagen van het managementteam van 17/01/2022 en 21/01/2022 worden ter kennisname voorgelegd.
De verslagen van het managementteam van 17/01/2022 en 21/01/2022 worden ter kennisname voorgelegd.
Pdf-versie
kennisname.

<>24. kennis nemen verslagen systeemgroep

Het verslag van de ICT systeemwerkgroep van 11/01/2022 wordt ter kennisname voorgelegd.
Het verslag van de ICT systeemwerkgroep van 11/01/2022 wordt ter kennisname voorgelegd.
Pdf-versie
kennisname.

<>25. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 14/01/2022 - WVI: raad van bestuur 12/01/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 14/01/2022 - WVI: raad van bestuur 12/01/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>26. Project Amerikaanse oorlogsslachtoffers ism In Flanders Fields Museum Ieper

Vraag of stad Waregem wenst mee te werken aan het project rond Amerikaanse soldaten in Vlaanderen tijdens WOI.
Vraag of stad Waregem wenst mee te werken aan het project rond Amerikaanse soldaten in Vlaanderen tijdens WOI.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Ambtshalve schrappingen

Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. Huldiging nieuwe ereburger Michèle George - laatste details

Bepaling laatste details omtrent de huldiging komende zondag 6 februari.
Bepaling laatste details omtrent de huldiging komende zondag 6 februari.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. Huwelijken en jubilea - week 05

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: CALLENS Christ (OMV/2021/00360)

Advies m.b.t. aanvraag laatste aanleg van CALLENS Christ tot het ophogen van gronden en herstellen van grachten (regularisatie) te Zultseweg 142, 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 123_, 124_, 125_, 132K2, 132L2, 150A, 151_, 152_, 153_.
Advies m.b.t. aanvraag laatste aanleg van CALLENS Christ tot het ophogen van gronden en herstellen van grachten (regularisatie) te Zultseweg 142, 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 123_, 124_, 125_, 132K2, 132L2, 150A, 151_, 152_, 153_.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>32. Weigering aanvraag omgevingsproject: VANWYNSBERGHE Wouter (OMV/2021/00458)

Aanvraag van VANWYNSBERGHE Wouter tot het bouwen van overdekte fietsenstalling te Nokerseweg 55A te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 873D.
Aanvraag van VANWYNSBERGHE Wouter tot het bouwen van overdekte fietsenstalling te Nokerseweg 55A te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 873D.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>33. Omgevingsvergunning: HECTAAR nv (OMV/2021/00391)

Aanvraag van HECTAAR nv tot het bouwen van 2 stapelwoningen (2 x 4 woongelegenheden) te Stijn Streuvelsstraat 12, 12a, 14, 14a, 16, 16a, 18, 18a te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 156W, 158K.
Aanvraag van HECTAAR nv tot het bouwen van 2 stapelwoningen (2 x 4 woongelegenheden) te Stijn Streuvelsstraat 12, 12a, 14, 14a, 16, 16a, 18, 18a te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 156W, 158K.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>34. Omgevingsvergunning: DE SLOOVERE Sigmund (OMV/2021/00531)

Aanvraag van DE SLOOVERE Sigmund tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen van isolatie en crepi + dichtmaken van garagepoort te Eikenlaan 3 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 164N.
Aanvraag van DE SLOOVERE Sigmund tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen van isolatie en crepi + dichtmaken van garagepoort te Eikenlaan 3 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 164N.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Omgevingsvergunning: BAKKER Quirinus (OMV/2021/00511)

Aanvraag van BAKKER Quirinus, tot het bouwen van carport + wijzigen van voorgevel: garagepoort wordt deur te Konijneveld 86 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 773S.
Aanvraag van BAKKER Quirinus, tot het bouwen van carport + wijzigen van voorgevel: garagepoort wordt deur te Konijneveld 86 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 773S.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>36. Omgevingsvergunning: DUMAREY Eddy - VAN LAENDER Lutgarde (OMV/2021/00482)

Aanvraag van DUMAREY Eddy - VAN LAENDER Lutgarde tot het bouwen van gesloten woning na slopen van bestaande bebouwing te Stormestraat 110, 112 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 685K, 685L.
Aanvraag van DUMAREY Eddy - VAN LAENDER Lutgarde tot het bouwen van gesloten woning na slopen van bestaande bebouwing te Stormestraat 110, 112 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 685K, 685L.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. Omgevingsvergunning: DEVOS Michèle (OMV/2021/00489)

Aanvraag van DEVOS Michèle tot het bouwen van berging te Varentstraat 1A te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 574W2.
Aanvraag van DEVOS Michèle tot het bouwen van berging te Varentstraat 1A te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 574W2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>38. Omgevingsvergunning: THIMACO bvba (OMV/2021/00497)

Aanvraag van THIMACO bvba tot het verbouwen van bestaande handelszaak en appartement te Kerkdreef 1 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 293Y3.
Aanvraag van THIMACO bvba tot het verbouwen van bestaande handelszaak en appartement te Kerkdreef 1 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 293Y3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>39. Omgevingsvergunning: GHEYSENS Steven (OMV/2022/00007)

Aanvraag van GHEYSENS Steven tot het bouwen van tuinberging na slopen bestaande carport te Galgestraat 50 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 769A.
Aanvraag van GHEYSENS Steven tot het bouwen van tuinberging na slopen bestaande carport te Galgestraat 50 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 769A.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>40. Omgevingsvergunning: ANDERS bv (OMV/2021/00512)

Aanvraag van ANDERS bv tot het renoveren van bestaande horecazaak te Markt 30 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 942G.
Aanvraag van ANDERS bv tot het renoveren van bestaande horecazaak te Markt 30 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 942G.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>41. Omgevingsvergunning: LOBEAU Jan - STEEMAN Christel (OMV/2021/00483)

Aanvraag van LOBEAU Jan - STEEMAN Christel tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Nachtegaallaan 17 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 750V.
Aanvraag van LOBEAU Jan - STEEMAN Christel tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Nachtegaallaan 17 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 750V.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>42. Omgevingsvergunning: JWBS bv (OMV/2021/00514)

Aanvraag van JWBS bv tot het wijzigen van functie: van wonen naar diensten te Franklin Rooseveltlaan 100 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 693S2.
Aanvraag van JWBS bv tot het wijzigen van functie: van wonen naar diensten te Franklin Rooseveltlaan 100 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 693S2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>43. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Ischgl Group bv (OMV/2021/00279)

Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 11 augustus 2021 afgeleverd aan Ischgl Group bv voor het slopen en herbouwen van bijgebouw + functiewijziging naar café (regularisatie), perceel gelegen te Grottelaan 1, 8793 Waregem, werd door de deputatie op 27 januari 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund.
Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 11 augustus 2021 afgeleverd aan Ischgl Group bv voor het slopen en herbouwen van bijgebouw + functiewijziging naar café (regularisatie), perceel gelegen te Grottelaan 1, 8793 Waregem, werd door de deputatie op 27 januari 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund.
Pdf-versie
kennisname.

<>44. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA

Er werden 5 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.
Er werden 5 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.
Pdf-versie
kennisname.

<>45. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 6 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 6 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>46. geboortebos toekomstplanning

voorstel van data voor de komende jaren van het geboortebos
voorstel van data voor de komende jaren van het geboortebos
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Infomoment mooimakers

Imog wenst een infomoment te organiseren voor de mooimakers van Waregem
Imog wenst een infomoment te organiseren voor de mooimakers van Waregem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Zieke essen Zavelput

Constructief heeft bemerkt dat er veel zieke essen zijn aan de Zavelput. Vraag om dringend maatregelen te nemen.
Constructief heeft bemerkt dat er veel zieke essen zijn aan de Zavelput. Vraag om dringend maatregelen te nemen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. Verslag overleg groen en milieu

kennisname verslag overleg groen en milieu 25 januari 2022
kennisname verslag overleg groen en milieu 25 januari 2022
Pdf-versie
kennisname.

<>50. Selectieve ophaling snoeihout'huis-aan-huis': goedkeuren lastvoorwaarden en lijst aan te schrijven aannemers

Een nieuw bestek werd opgemaakt voor de ophaling van snoeihout voor 3 seizoenen. Aan het college wordt gevraagd de lastvoorwaarden en lijst aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Een nieuw bestek werd opgemaakt voor de ophaling van snoeihout voor 3 seizoenen. Aan het college wordt gevraagd de lastvoorwaarden en lijst aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Weg- en rioleringswerken site Transvaal, Fase II: ereloonnota

goedkeuren ereloonnota 'Weg en rioleringswerken site Transvaal, Fase II
goedkeuren ereloonnota 'Weg en rioleringswerken site Transvaal, Fase II
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Ontwerpstudie voor de aanleg fietsinfrastructuur in de Schoendalestraat: voorstel gunning

gunning van de ontwerpstudie voor de aanleg fietsinfrastructuur in de Schoendalestraat
gunning van de ontwerpstudie voor de aanleg fietsinfrastructuur in de Schoendalestraat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Trage weg Trakel-Grote Heerweg: goedkeuren offerte SOP+MHO

goedkeuren offerte SOP+MHO overheidsopdracht Trage Weg Trakel-Grote Heerweg
goedkeuren offerte SOP+MHO overheidsopdracht Trage Weg Trakel-Grote Heerweg
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Aansluiten vuilvracht Industrielaan op Aquafin collector: goedkeuren aandeel stad

goedkeuren aandeel stad voor het aansluiten vuilvracht Industrielaan op Aquafin collector
goedkeuren aandeel stad voor het aansluiten vuilvracht Industrielaan op Aquafin collector
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorbehouden van de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg en het voorzien van 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking van De Treffer tijdens thuiswedstrijddagen van SV Zulte Waregem

SV Zulte Waregem wenst op thuiswedstrijddagen 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap te voorzien op de parking van De Treffer en de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg voor te behouden voor genodigden.
SV Zulte Waregem wenst op thuiswedstrijddagen 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap te voorzien op de parking van De Treffer en de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg voor te behouden voor genodigden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Bouwproject LCV - advies AWV

Bespreking advies AWV op het projectvoorstel van LCV voor de bouw van kmo-units en kantoren in de Stijn Streuvelsstraat
Bespreking advies AWV op het projectvoorstel van LCV voor de bouw van kmo-units en kantoren in de Stijn Streuvelsstraat
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>58. Participatie voorstel mobiliteit Putmanstraat

De bewoners van de omgeving Putmanstraat hebben de gelegenheid gekregen om suggesties en opmerkingen te formuleren op het voorstel om het éénrichtingsverkeer in de Putmanstraat door te trekken tot aan de Jan Bouckaertstraat.
De bewoners van de omgeving Putmanstraat hebben de gelegenheid gekregen om suggesties en opmerkingen te formuleren op het voorstel om het éénrichtingsverkeer in de Putmanstraat door te trekken tot aan de Jan Bouckaertstraat.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 4/Uitschuifbare tribune zaal 1: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang

Er wordt gevraagd om de datum voor het bevel van aanvang voor deze opdracht goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de datum voor het bevel van aanvang voor deze opdracht goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Pandcomplex, nieuwe noodtrap: ter kennisname

Er wordt gevraagd om hiervan kennis te nemen.
Er wordt gevraagd om hiervan kennis te nemen.
Pdf-versie
kennisname.

<>61. WGTC, aanleg padelterreinen: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Stadhuis, interne verhuis fase 2, groene zone: ter bespreking

Er wordt gevraagd om dit te bespreken.
Er wordt gevraagd om dit te bespreken.
Pdf-versie
werd besproken.

<>63. Huishoudelijk reglement CPBW – Wijziging artikel 3: samenstelling (vanaf 2022)

Er zijn diverse wijzigingen in de samenstelling van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Aan het college wordt gevraagd deze aanpassingen in het huishoudelijk reglement goed te keuren.
Er zijn diverse wijzigingen in de samenstelling van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Aan het college wordt gevraagd deze aanpassingen in het huishoudelijk reglement goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Vergunning wielerwedstrijd OVWF Bessemstraat

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd OVWF Bessemstraat op 28 mei 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd OVWF Bessemstraat op 28 mei 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>65. Controle huuroverdracht koetshuis

Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.
Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Huur koetshuis: verlenging 2024 (deel 1)

Verlenging agenda koetshuis voor het eerste deel van 2024.
Verlenging agenda koetshuis voor het eerste deel van 2024.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. Voorstel Pink Ladies Games

Voorstel Pink Ladies Games in september 2022 op Markt en Zuidboulevard
Voorstel Pink Ladies Games in september 2022 op Markt en Zuidboulevard
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Aanvraag gebruik parking Hippodroom

Aanvraag gebruik parking Hippodroom voor Danilith Nokere Koerse op 16 maart 2022.
Aanvraag gebruik parking Hippodroom voor Danilith Nokere Koerse op 16 maart 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Voorstel Waregem Koerse Music 2022

Voorstel programmatie tijdens Waregem Koerse Music 2022.
Voorstel programmatie tijdens Waregem Koerse Music 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>72. Te nemen stappen voor integratie communicatie

Er moeten een aantal zaken gebeuren om een goede werking van de communicatiedienst te garanderen.
Er moeten een aantal zaken gebeuren om een goede werking van de communicatiedienst te garanderen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Verplaatste zaterdagmarkten

een aantal zaterdagmarkten moeten verplaatst worden door evenementen.
een aantal zaterdagmarkten moeten verplaatst worden door evenementen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. gratis standplaats op de wekelijkse markt

De KOTK werkgroep vraagt een gratis standplaats aan op de markt van Beveren-Leie en Waregem
De KOTK werkgroep vraagt een gratis standplaats aan op de markt van Beveren-Leie en Waregem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. Starterspremie Guillaume

De zaak Guillaume vraagt een starterspremie aan.
De zaak Guillaume vraagt een starterspremie aan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Nieuwe Start&Go overeenkomst

De Pom en OC West hebben een nieuwe overeenkomst voor de Start&Go cadeaubonnen.
De Pom en OC West hebben een nieuwe overeenkomst voor de Start&Go cadeaubonnen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. organisatie Waregem Culinair 2022

De organisator van Waregem Culinair vraagt of hij op dezelfde steun kan rekenen als andere jaren.
De organisator van Waregem Culinair vraagt of hij op dezelfde steun kan rekenen als andere jaren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>78. Cyclotocht Filou Classic

Aanvraag Cyclotocht Filou Classic door EWVC op 20 maart 2022 met doortocht door Waregem
Aanvraag Cyclotocht Filou Classic door EWVC op 20 maart 2022 met doortocht door Waregem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Cyclotocht Vlaamse Pijl

Aanvraag Cyclotocht Vlaamse Pijl door St. Trudotrappers op 12 maart 2022 met doortocht door Waregem.
Aanvraag Cyclotocht Vlaamse Pijl door St. Trudotrappers op 12 maart 2022 met doortocht door Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B1 sv Zulte Waregem: plaatsen tapwagen en hamburger- & frietwagen

Aanvraag van Zulte Waregem tot plaatsen tapwagen en hamburger- & frietwagen tijdens twee wedstrijden buiten stadion.
Aanvraag van Zulte Waregem tot plaatsen tapwagen en hamburger- & frietwagen tijdens twee wedstrijden buiten stadion.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Verplaatsing speeltoestellen Pand en fit-o-meters stadionvijvers

De toestellen die werden weggehaald uit het Pand moeten nog een nieuwe locatie krijgen. Hetzelfde geldt voor de fit-o-meters die nu naast het speeplein langs de stadionvijvers staan.
De toestellen die werden weggehaald uit het Pand moeten nog een nieuwe locatie krijgen. Hetzelfde geldt voor de fit-o-meters die nu naast het speeplein langs de stadionvijvers staan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>81. Extra workshops Techniekacademie

De Techniekacademie geeft tien gemeenten de kans om twee extra proefworkshops te organiseren rond 3D-printen en drones.
De Techniekacademie geeft tien gemeenten de kans om twee extra proefworkshops te organiseren rond 3D-printen en drones.
Pdf-versie
goedgekeurd.