Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 02 mrt 2022, 09:10 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 02 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.10 uur.
Locatie: Briek Schotte-zaal

Goedkeuring specifiek overname achtergelaten camion met oplegger

goedgekeurd.

1. Goedkeuring specifiek overname achtergelaten camion met oplegger
Aan het schepencollege wordt gevraagd de overname van de camion met oplegger goed te keuren.

Aanrekening kosten Waregem Expo mbt. het vaccinatiecentrum

goedgekeurd.

2. Aanrekening kosten Waregem Expo mbt. het vaccinatiecentrum
Aanrekening kosten Waregem Expo mbt. het vaccinatiecentrum

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

3. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - februari 2022

vastgesteld.

4. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - februari 2022
Het kohier betalend parkeren februari 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

goedkeuren uitbetaling investeringstoelage 2021 kerkfabriek St Martinus Desselgem

goedgekeurd.

5. goedkeuren uitbetaling investeringstoelage 2021 kerkfabriek St Martinus Desselgem
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de investeringstoelage 2021 aan de kerkfabriek St Martinus goed te keuren op basis van de voorgelegde verantwoording.

Openen offertes

offerten geopend.

6. Openen offertes
De offertes betreffende de externe begeleiding en ondersteuning bij het ontwikkelen van een transitietraject Microsoft 365 worden geopend.

Leveren van theaterverlichting polyvalente zaal CC De Schakel - aan te schrijven leveranciers

goedgekeurd.

7. Leveren van theaterverlichting polyvalente zaal CC De Schakel - aan te schrijven leveranciers
In de gemeenteraad van 1 maart 2022 werd de levering leveren van theaterverlichting polyvalente zaal CC De Schakel goedgekeurd. Nu keurt het college de lijst met aan schrijven leveranciers voor dit dossier goed.

Leveren en plaatsen van geluidsinstallatie in polyvalente zaal CC De Schakel - aan te schrijven leveranciers

goedgekeurd.

8. Leveren en plaatsen van geluidsinstallatie in polyvalente zaal CC De Schakel - aan te schrijven leveranciers
De gemeenteraad heeft op 1 maart 2022 de opdracht voor het leveren en plaatsen van een geluidsinstallatie in de polyvalente zaal van het Cultuurcentrum De Schakel goedgekeurd. Het college stelt de lijst van aan schrijven leveranciers vast.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

9. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Huur podia + toebehoren diverse evenementen 2022 - gunning

goedgekeurd.

10. Huur podia + toebehoren diverse evenementen 2022 - gunning
Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning betreffende de huur van podia + toebehoren diverse evenementen goed.

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

goedgekeurd.

11. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Verkoop pastoriewoning Remi Vanmeerhaeghestraat 56, 8790 Waregem - schattingsverslag

werd besproken.

12. Verkoop pastoriewoning Remi Vanmeerhaeghestraat 56, 8790 Waregem - schattingsverslag
Het schattingsverslag voor de pastoriewoning Remi Vanmeerhaeghestraat 56 te 8790 Waregem wordt voorgelegd.

Laadpalen openbaar domein

principieel goedgekeurd.

13. Laadpalen openbaar domein
De aanvraag tot het plaatsen van laadpalen op het openbaar domein wordt voorgelegd.

Verkoop voorgrond Oblatenstraat 22, 8790 Waregem

goedgekeurd.

14. Verkoop voorgrond Oblatenstraat 22, 8790 Waregem
De verkoop van de voorgrond thv Oblatenstraat 22, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.

Aanvraag plaatsing verkoopautomaat op openbaar domein

niet goedgekeurd.

15. Aanvraag plaatsing verkoopautomaat op openbaar domein
De aanvraag voor de plaatsing van een verkoopautomaat op het openbaar domein wordt voorgelegd.

Gebruik paardensportcentrum

goedgekeurd.

16. Gebruik paardensportcentrum
Het gebruik van het paardensportcentrum wordt voorgelegd.

Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal ploegbaas gebouwen

kennisname.

18. Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal ploegbaas gebouwen
Selectieprocedure werd afgerond. Het proces-verbaal wordt ter bekrachtiging voorgelegd.

Aanstelling ploegbaas gebouwen (D4-D5)

goedgekeurd.

19. Aanstelling ploegbaas gebouwen (D4-D5)
Aanstelling van geslaagde kandidaat in de vacante betrekking

Technisch personeel: ontslag wegens rustpensioen

goedgekeurd.

20. Technisch personeel: ontslag wegens rustpensioen
Een medewerker van het stedelijk werkliedenpersoneel dient zijn ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan

Terugbetaling politiek verlof

goedgekeurd.

21. Terugbetaling politiek verlof
Terugbetalen politiek verlof aan werkgever van een gemeenteraadslid.

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

22. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijke leerkrachten worden verder aangesteld t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

23. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. deeltijds afwezige titularis

goedgekeurd.

24. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. deeltijds afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. deeltijds afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

25. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlof leerkracht

goedgekeurd.

26. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlof leerkracht
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht vraagt verlof

kennis nemen verslagen systeemgroep

kennisname.

27. kennis nemen verslagen systeemgroep
Het verslag van de ICT systeemwerkgroep van 22/02/2022 wordt ter kennisname voorgelegd.

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

28. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Cultuurraad 17/01/2022

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

29. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 11/02/2022 - WVI: raad van bestuur 09/02/2022

Ambtshalve schrappingen

goedgekeurd.

30. Ambtshalve schrappingen
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister

Huwelijken en jubilea - week 09

goedgekeurd.

31. Huwelijken en jubilea - week 09
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Vrijgave bankwaarborg

goedgekeurd.

32. Vrijgave bankwaarborg
Goedkeuren van de vrijgave van bankwaarborg tot uitvoering werken van een verkaveling.

Huisnummer Kruishoutemseweg

vastgesteld.

33. Huisnummer Kruishoutemseweg
Aanvraag huisnummer Kruishoutemseweg 99

Attest tot grondverkoop: Groep Huyzentruyt nv (V/3034/1)

goedgekeurd.

34. Attest tot grondverkoop: Groep Huyzentruyt nv (V/3034/1)
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling

Projectvergadering: Be Happy Dog VZW

voorwaardelijk gunstig advies.

35. Projectvergadering: Be Happy Dog VZW
Innemen standpunt door het schepencollege inzake de vraag tot projectvergadering van Be Happy Dog VZW

Opname woningen/gebouwen in het leegstandsregister

goedgekeurd.

36. Opname woningen/gebouwen in het leegstandsregister
Er worden 9 woningen in het leegstandsregister opgenomen.

Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

goedgekeurd.

37. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
Er worden 3 vrijstellingen voor de leegstandsheffing toegestaan.

Schrappingen uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

goedgekeurd.

38. Schrappingen uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
Er wordt 1 aanvraag tot schrapping uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen gevraagd.

Advies aanvraag omgevingsvergunning: Mercuryflooring nv (0478N2)

voorwaardelijk gunstig advies.

39. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Mercuryflooring nv (0478N2)
Aanvraag tot omgevingsvergunning van Mercuryflooring nv tot hernieuwing en actualisering van de omgevingsvergunning te Steenovenstraat 38 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 851Y, 863A11.

Omgevingsvergunning: TIM TAELMAN BVBA (OMV/2021/00465)

goedgekeurd met voorwaarden.

40. Omgevingsvergunning: TIM TAELMAN BVBA (OMV/2021/00465)
Aanvraag van TIM TAELMAN BVBA tot het bouwen van praktijk met 2 woongelegenheden te Grote Heerweg 74 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 135H3.

Omgevingsvergunning: VAN QUICKELBERGHE Thomas - CALLENS Shanna (OMV/2021/00492)

goedgekeurd.

41. Omgevingsvergunning: VAN QUICKELBERGHE Thomas - CALLENS Shanna (OMV/2021/00492)
Aanvraag van VAN QUICKELBERGHE Thomas - CALLENS Shanna tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + bouwen van bijgebouw (regularisatie) te Vredestraat 22 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 609G.

Omgevingsvergunning: Rental Invest bvba (OMV/2021/00431 - 0509N2)

goedgekeurd met voorwaarden.

42. Omgevingsvergunning: Rental Invest bvba (OMV/2021/00431 - 0509N2)
Aanvraag van Rental Invest bvba tot het wijzigen van functie: van opslag naar handcarwash + plaatsen van hoogspanningscabine en publiciteit te Zuiderlaan 10 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1362Y.

Ter kennisgeving: beroep deputatie Isomasters nv (0463N1)

kennisname.

43. Ter kennisgeving: beroep deputatie Isomasters nv (0463N1)
Op 25 februari 2022 werd door Isomasters nv, beroep ingediend bij het Departement Omgeving. Het betreft een beroep tegen de beslissing van de deputatie dd. 27 januari 2022 waarbij een vergunning werd afgeleverd voor 16 maanden op proef voor verandering en hernieuwing van de vergunning (herinrichting van de exploitatie), te Pontstraat 80 te 8791 Waregem, perceel gelegen te 4de afdeling, sectie A, perceel 17L, 18A, 18B, 19A, 5N.

Ter kennisgeving: beroep deputatie Europoint nv (0555N1)

kennisname.

44. Ter kennisgeving: beroep deputatie Europoint nv (0555N1)
Op 26 februari 2022 werd door Frederik Michiels, beroep ingediend bij de deputatie. Het betreft een beroep tegen de beslissing van het schepencollege dd. 26 januari 2022 waarbij een vergunning werd afgeleverd voor de hernieuwing en verandering van een handelszaak, te Gentseweg 494 te 8793 Waregem, perceel gelegen te 6de afdeling, sectie B, perceel 172Z, 173R, 176G, 177K, 177L, 182G, 341C, 341D.

Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA

kennisname.

45. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA
Er werden 8 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

46. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Verslag overleg groen en milieu

kennisname.

48. Verslag overleg groen en milieu
kennisname verslag overleg groen en milieu 1 maart 2022

Selectieve ophaling snoeihout 'huis-aan-huis'voor 3 seizoenen: openen offertes

offerten geopend.

49. Selectieve ophaling snoeihout 'huis-aan-huis'voor 3 seizoenen: openen offertes
openen offertes voor de overheidsopdracht 'snoeihout'huis-aan-huis'

Residentie Regenboog: verhuizen en verbouwen

werd besproken.

50. Residentie Regenboog: verhuizen en verbouwen
Bespreken van de toelatingen om over de Zuiderpromenade en Esplanade te rijden naar de residentie Regenboog.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van DDW Classic van vrijdag 15 april 2022 tot en met zondag 17 april 2022

goedgekeurd.

51. Occasionele politieverordening naar aanleiding van DDW Classic van vrijdag 15 april 2022 tot en met zondag 17 april 2022
Op zaterdag 16 april 2022 en op zondag 17 april 2022 gaat de DDW Classic door. Men vraagt verkeersmaatregelen om dit evenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen van vrijdag 15 april 2022 tot en met zondag 17 april 2022.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de minder hinder maatregelen tijdens de werken in de Meersstraat.

goedgekeurd.

52. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de minder hinder maatregelen tijdens de werken in de Meersstraat.
Van 14 maart tot en met 14 september wordt de parking aan Het Pand in de Meersstraat aangelegd. Tijdens de werken voeren we 2 kortparkeerplaatsen in langs de sporthal De Treffer en een zone met parkeerverbod tussen de sporthal en de residentie Regenboog.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de minder hinder maatregelen in de Remi Baertlaan.

goedgekeurd.

53. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de minder hinder maatregelen in de Remi Baertlaan.
Van 8 maart tot 1 april is de Koekoekstraat afgesloten voor de aanleg van een verkeersplateau. In overleg met de directie van de vrije basisschool in de Remi Baertlaan voeren we éénrichtingsverkeer in om chaos aan de school te voorkomen. Enkel verkeer van de Posterijstraat naar de Gustaaf Mahieulaan is toegelaten.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van vinkenzettingen van de Koninklijke Vlaamse Leiezangers in de Pontstraat

goedgekeurd.

54. Occasionele politieverordening naar aanleiding van vinkenzettingen van de Koninklijke Vlaamse Leiezangers in de Pontstraat
De Koninklijke Vlaamse Leiezangers organiseren vinkenzettingen in de Pontstraat.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van de Manezangers in de Plasstraat

goedgekeurd.

55. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van de Manezangers in de Plasstraat
De Manezangers organiseren vinkenzettingen in de Plasstraat.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van De Luchtzangers te Desselgem-Trakel tussen de Abdijstraat en de Leiestraat

goedgekeurd.

56. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van De Luchtzangers te Desselgem-Trakel tussen de Abdijstraat en de Leiestraat
De Luchtzangers organiseren vinkenzettingen te Desselgem - Trakel tussen de Abdijstraat en de Leiestraat.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van KM De Gavervrienden langs de spoorwegbedding langs de Azalealaan

goedgekeurd.

57. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van KM De Gavervrienden langs de spoorwegbedding langs de Azalealaan
KM De Gavervrienden organiseren vinkenzettingen langs de spoorwegbedding langs de Azalealaan.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van vinkenzettingen van De Molenzangers op het fietspad langs de Stijn Streuvelstraat

goedgekeurd.

58. Occasionele politieverordening naar aanleiding van vinkenzettingen van De Molenzangers op het fietspad langs de Stijn Streuvelstraat
De Molenzangers organiseren vinkenzettingen op het fietspad langs de Stijn Streuvelstraat.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van Liefde voor Wederliefde op de oude spoorwegbedding tussen de Expresweg en de inrit van de firma Rexel aan de Stijn Streuvelsstraat

goedgekeurd.

59. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van Liefde voor Wederliefde op de oude spoorwegbedding tussen de Expresweg en de inrit van de firma Rexel aan de Stijn Streuvelsstraat
Liefde voor Wederliefde organiseren vinkenzettingen op de oude spoorwegbedding tussen de Expresweg en de inrit van de firma Rexel aan de Stijn Streuvelsstraat.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

60. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: voorstel goedkeuren aan te schrijven aannemers

goedgekeurd.

61. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: voorstel goedkeuren aan te schrijven aannemers
Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.

Openluchtcentrum Racing, nieuwbouw kleedkamers, ontwerper: voorstel goedkeuren aan te schrijven ontwerpers

goedgekeurd.

62. Openluchtcentrum Racing, nieuwbouw kleedkamers, ontwerper: voorstel goedkeuren aan te schrijven ontwerpers
Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven ontwerpers goed te keuren.

Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en afbouw: voorstel goedkeuren meerwerk

goedgekeurd.

63. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en afbouw: voorstel goedkeuren meerwerk
Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.

CC De Schakel, verlichting groengevel: voorstel goedkeuren offerte

goedgekeurd.

64. CC De Schakel, verlichting groengevel: voorstel goedkeuren offerte
Er wordt gevraagd om de offerte goed te keuren.

Stedelijke academie voor podiumkunsten, vernieuwen schuifdeuren: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

65. Stedelijke academie voor podiumkunsten, vernieuwen schuifdeuren: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht goed te keuren.

Diverse sites, groenonderhoud: voorstel goedkeuren ontwerp, plaatsingsprocedure en lijst aan te schrijven aannemers (DB)

goedgekeurd.

66. Diverse sites, groenonderhoud: voorstel goedkeuren ontwerp, plaatsingsprocedure en lijst aan te schrijven aannemers (DB)
Er wordt gevraagd om het ontwerp, de plaatsingsprocedure en de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer in zaal 1 en foyer: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02

goedgekeurd.

67. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer in zaal 1 en foyer: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.

Contracten keuringen gebouwen, machines en werktuigen: voorstel goedkeuren aangepaste lijst

goedgekeurd.

68. Contracten keuringen gebouwen, machines en werktuigen: voorstel goedkeuren aangepaste lijst
Er wordt gevraagd om de aangepaste lijst goed te keuren.

Evacuatie-oefening hoofdbib

kennisname.

69. Evacuatie-oefening hoofdbib
Verslag van de evacuatie-oefening in de hoofdbib.

Controle huuroverdracht koetshuis

goedgekeurd.

70. Controle huuroverdracht koetshuis
Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.

Kunstproject Art Ghent | Kunstacademie Waregem - Ben Benaouisse

goedgekeurd.

71. Kunstproject Art Ghent | Kunstacademie Waregem - Ben Benaouisse
Voorstel om het kunstproject Art Ghent van kunstenaar Ben Benaouisse te organiseren in de kunstacademie van 19 april tem 6 mei 2022

Speeddate - zondag 1 mei

goedgekeurd.

72. Speeddate - zondag 1 mei
Als jaarlijks amateurkunstenproject wordt voorgesteld een artistieke speeddate te organiseren in het Koetshuis op zondag 1 mei.

Plaatsing Horse Parade Paard - Ten Anker

uitgesteld.

73. Plaatsing Horse Parade Paard - Ten Anker
Vraag of het Horse Parade Paard, bewerkt door Ten Anker, een plaats kan krijgen aan hun nieuwe kantoren op de Markt, met hulp van de stedelijke technische dienst

Huur koetshuis (2024)

goedgekeurd.

74. Huur koetshuis (2024)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 10 januari 2024 tot 23 januari 2024.

Carte Blanche jongerencultuurproject | Kortrijk DURF 2030

kennisname.

75. Carte Blanche jongerencultuurproject | Kortrijk DURF 2030
Carte Blanche in CC De Schakel werd geselecteerd als DURF2030 project nav de open call cultuurprojecten voor en door jongeren ikv Culturele Hoofdstad Kortrijk 2030.

Vergoeding voor spellenclubs ikv spelletjesweek

goedgekeurd.

76. Vergoeding voor spellenclubs ikv spelletjesweek
Schenken waregembons als vergoeding voor medewerking spellenclubs aan spelletjesweek in de bibliotheek.

Evaluatie Waregem Wintert 21/22 en vooruitblik naar 22/23

goedgekeurd.

77. Evaluatie Waregem Wintert 21/22 en vooruitblik naar 22/23
Bespreken evaluatie Waregem Wintert 21/22 en voorstellen editie 22/23.

Standsplaatsen op DDV

goedgekeurd.

78. Standsplaatsen op DDV
Aanvraag door Verkindere voor standplaatsen eetkramen op Dwars Door Vlaanderen op 30 maart 2022

Annulatie Waregem Music Week 2022

kennisname.

79. Annulatie Waregem Music Week 2022
De organisatoren van Waregem Music Week 2022 hebben beslist de editie 2022 te annuleren.

Kinderfietskoers tijdens opening Het Pand

niet goedgekeurd.

80. Kinderfietskoers tijdens opening Het Pand
Voorstel kinderfietskoers door Waregemse Gordel tijdens openingsweekend Het Pand 20 en/of 21 augustus 2022

Memorial Day 2022

goedgekeurd.

81. Memorial Day 2022
Op 29 mei wordt de Memorial Day plechtigheid georganiseerd. Ze vragen hiervoor medewerking van de stad.

Kampioenschap Groot Waregem vinkenzetting

goedgekeurd.

82. Kampioenschap Groot Waregem vinkenzetting
Voor het Kampioenschap Groot Waregem vragen ze geschenken en aanwezigheid van het college.

Talentenjacht College

goedgekeurd.

83. Talentenjacht College
Talentenjacht College op 14/3 - 16/3.

Strapdag VBS Gaverke-College

goedgekeurd.

84. Strapdag VBS Gaverke-College
Strapdag VBS Gaverke-College op 16 september.

BOP Demowedstrijd

goedgekeurd.

85. BOP Demowedstrijd
BOP Demowedstrijd op 19 maart.

Tentoonstelling Duitse Herders

goedgekeurd.

86. Tentoonstelling Duitse Herders
Tentoonstelling Duitse Herders op zondag 8 mei.

Comedy Night (privé)

niet goedgekeurd.

87. Comedy Night (privé)
Comedy Night tvv goede doel WGO en minivoetbalploeg Mephistow.be op 5 maart

Dwars door Vlaanderen Cyclo

niet goedgekeurd.

88. Dwars door Vlaanderen Cyclo
Extra vragen Dwars door Vlaanderen Cyclo 19 maart

WK Voetbal eind 2022

werd besproken.

89. WK Voetbal eind 2022
WK Voetbal eind 2022; wat met WK-initiatieven

Zomerevents Unizo Desselgem

uitgesteld.

90. Zomerevents Unizo Desselgem
Zomerevents Unizo Desselgem: voorstel nieuwe locatie

Kids&Us diploma-uitreiking

goedgekeurd.

91. Kids&Us diploma-uitreiking
Vraag van Kids&Us om hun diploma-uitreiking op 25/06/2022 op het podium van PreCongé te laten doorgaan.

SBS Desselgem

goedgekeurd.

92. SBS Desselgem
Vraag vrijstelling voor huur turnzaal SBS Desselgem

Xterieurbeurs 2022

goedgekeurd.

93. Xterieurbeurs 2022
Afspraken Xterieurbeurs 17, 18, 19 juni 2022 in het Regenboogpark

Data nieuwjaarsrecepties 2023

goedgekeurd.

94. Data nieuwjaarsrecepties 2023
Bepalen data nieuwjaarsrecepties 2023

Muziekvergunning: Parkies (Kasteelconcerten)

goedgekeurd.

95. Muziekvergunning: Parkies (Kasteelconcerten)
Aanvraag muziekvergunning voor Parkies (kasteelconcerten) op 4/7-22/8.

Muziekvergunning: Batcave XXL

goedgekeurd.

96. Muziekvergunning: Batcave XXL
Aanvraag muziekvergunning voor Batcave XXL op 5 maart

Muziekvergunning: schoolfeest Duizendpluspoot

goedgekeurd.

97. Muziekvergunning: schoolfeest Duizendpluspoot
Aanvraag muziekvergunning voor schoolfeest Duizendpluspoot op 14 mei.

Muziekvergunning: Kint Construct Cup 3.0

goedgekeurd.

98. Muziekvergunning: Kint Construct Cup 3.0
Aanvraag muziekvergunning voor Kint Construct Cup 3.0 op 5 juni.

Muziekvergunning: St Bernardusloop

goedgekeurd.

99. Muziekvergunning: St Bernardusloop
Aanvraag muziekvergunning voor St Bernardusloop op 11 juni.

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

100. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

Datum officiële opening Munkenbrug

goedgekeurd.

101. Datum officiële opening Munkenbrug
Voorstel van de Vlaamse Waterweg voor de officiële opening van de nieuwe Leiebrug tussen Desselgem en Ooigem

Oproep aan burgers

werd besproken.

B3 Oproep aan burgers

Starterspremie Bonvanill

goedgekeurd.

102. Starterspremie Bonvanill
Bonvanill vraagt de starterspremie aan.

deelname Waregembon

goedgekeurd.

103. deelname Waregembon
Een aantal zaken willen deelnemen aan de Waregembon.

Tifogame WK 2022

niet goedgekeurd.

104. Tifogame WK 2022
Wil Waregem deelnemen aan Tifogame voor het WK 2022?

Voorstel aanpak toelages jeugdverenigingen 2022 over 2021

goedgekeurd.

105. Voorstel aanpak toelages jeugdverenigingen 2022 over 2021
Door corona was ook 2021 geen normaal werkjaar voor een aantal jeugdverenigingen. Er werd een voorstel opgemaakt dat afwijkt van het reglement voor subsidiëring van Jeugdverenigingen.

Samenwerking Atheneum Wijkfun

goedgekeurd.

106. Samenwerking Atheneum Wijkfun
Vanuit school Atheneum kwam vraag of er binnen een uitwisselingsproject samengewerkt kan worden voor een activiteit bij kansengroepen. Dienst Diversiteit en Dienst Jeugd werkten een programma uit.

Voorstel tot samenwerking tussen Cirque Frère Frère vzw en Euro Equus

goedgekeurd.

107. Voorstel tot samenwerking tussen Cirque Frère Frère vzw en Euro Equus
Aan stad Waregem wordt gevraagd of er interesse is in dit voorstel.

Bezoek uit Kameroen

goedgekeurd.

108. Bezoek uit Kameroen
Vraag tot ontvangen van een zuster van een Kameroense congregatie die nauw samenwerkt met het Zuidproject 'Educate me - Cameroon' op het stadhuis.

Halve wijn marathon in Pardubice 8-10 april 2022

niet goedgekeurd.

109. Halve wijn marathon in Pardubice 8-10 april 2022
Drie delegatieleden van stad Waregem worden uitgenodigd voor de Halve wijn marathon in Pardubice van 8 tot en met 10 april 2022

Wereldburgerschapsproject: overleg met de directies

kennisname.

110. Wereldburgerschapsproject: overleg met de directies
Kennisname van de conclusies van het overleg Wereldburgerschapsproject met de directies.

Europese subsidies Site Beaulieu

kennisname.

111. Europese subsidies Site Beaulieu
Stand van zaken projectoproepen Europese subsidies voor Site Beaulieu.

<>1. Goedkeuring specifiek overname achtergelaten camion met oplegger

Aan het schepencollege wordt gevraagd de overname van de camion met oplegger goed te keuren.
Aan het schepencollege wordt gevraagd de overname van de camion met oplegger goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Aanrekening kosten Waregem Expo mbt. het vaccinatiecentrum

Aanrekening kosten Waregem Expo mbt. het vaccinatiecentrum
Aanrekening kosten Waregem Expo mbt. het vaccinatiecentrum
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - februari 2022

Het kohier betalend parkeren februari 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Het kohier betalend parkeren februari 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>5. goedkeuren uitbetaling investeringstoelage 2021 kerkfabriek St Martinus Desselgem

Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de investeringstoelage 2021 aan de kerkfabriek St Martinus goed te keuren op basis van de voorgelegde verantwoording.
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de investeringstoelage 2021 aan de kerkfabriek St Martinus goed te keuren op basis van de voorgelegde verantwoording.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Openen offertes

De offertes betreffende de externe begeleiding en ondersteuning bij het ontwikkelen van een transitietraject Microsoft 365 worden geopend.
De offertes betreffende de externe begeleiding en ondersteuning bij het ontwikkelen van een transitietraject Microsoft 365 worden geopend.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>7. Leveren van theaterverlichting polyvalente zaal CC De Schakel - aan te schrijven leveranciers

In de gemeenteraad van 1 maart 2022 werd de levering leveren van theaterverlichting polyvalente zaal CC De Schakel goedgekeurd. Nu keurt het college de lijst met aan schrijven leveranciers voor dit dossier goed.
In de gemeenteraad van 1 maart 2022 werd de levering leveren van theaterverlichting polyvalente zaal CC De Schakel goedgekeurd. Nu keurt het college de lijst met aan schrijven leveranciers voor dit dossier goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Leveren en plaatsen van geluidsinstallatie in polyvalente zaal CC De Schakel - aan te schrijven leveranciers

De gemeenteraad heeft op 1 maart 2022 de opdracht voor het leveren en plaatsen van een geluidsinstallatie in de polyvalente zaal van het Cultuurcentrum De Schakel goedgekeurd. Het college stelt de lijst van aan schrijven leveranciers vast.
De gemeenteraad heeft op 1 maart 2022 de opdracht voor het leveren en plaatsen van een geluidsinstallatie in de polyvalente zaal van het Cultuurcentrum De Schakel goedgekeurd. Het college stelt de lijst van aan schrijven leveranciers vast.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Huur podia + toebehoren diverse evenementen 2022 - gunning

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning betreffende de huur van podia + toebehoren diverse evenementen goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning betreffende de huur van podia + toebehoren diverse evenementen goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Verkoop pastoriewoning Remi Vanmeerhaeghestraat 56, 8790 Waregem - schattingsverslag

Het schattingsverslag voor de pastoriewoning Remi Vanmeerhaeghestraat 56 te 8790 Waregem wordt voorgelegd.
Het schattingsverslag voor de pastoriewoning Remi Vanmeerhaeghestraat 56 te 8790 Waregem wordt voorgelegd.
Pdf-versie
werd besproken.

<>13. Laadpalen openbaar domein

De aanvraag tot het plaatsen van laadpalen op het openbaar domein wordt voorgelegd.
De aanvraag tot het plaatsen van laadpalen op het openbaar domein wordt voorgelegd.
Pdf-versie
principieel goedgekeurd.

<>14. Verkoop voorgrond Oblatenstraat 22, 8790 Waregem

De verkoop van de voorgrond thv Oblatenstraat 22, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.
De verkoop van de voorgrond thv Oblatenstraat 22, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Aanvraag plaatsing verkoopautomaat op openbaar domein

De aanvraag voor de plaatsing van een verkoopautomaat op het openbaar domein wordt voorgelegd.
De aanvraag voor de plaatsing van een verkoopautomaat op het openbaar domein wordt voorgelegd.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>16. Gebruik paardensportcentrum

Het gebruik van het paardensportcentrum wordt voorgelegd.
Het gebruik van het paardensportcentrum wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal ploegbaas gebouwen

Selectieprocedure werd afgerond. Het proces-verbaal wordt ter bekrachtiging voorgelegd.
Selectieprocedure werd afgerond. Het proces-verbaal wordt ter bekrachtiging voorgelegd.
Pdf-versie
kennisname.

<>19. Aanstelling ploegbaas gebouwen (D4-D5)

Aanstelling van geslaagde kandidaat in de vacante betrekking
Aanstelling van geslaagde kandidaat in de vacante betrekking
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Technisch personeel: ontslag wegens rustpensioen

Een medewerker van het stedelijk werkliedenpersoneel dient zijn ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Een medewerker van het stedelijk werkliedenpersoneel dient zijn ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. Terugbetaling politiek verlof

Terugbetalen politiek verlof aan werkgever van een gemeenteraadslid.
Terugbetalen politiek verlof aan werkgever van een gemeenteraadslid.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijke leerkrachten worden verder aangesteld t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijke leerkrachten worden verder aangesteld t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. deeltijds afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. deeltijds afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. deeltijds afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>25. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>26. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlof leerkracht

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht vraagt verlof
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht vraagt verlof
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. kennis nemen verslagen systeemgroep

Het verslag van de ICT systeemwerkgroep van 22/02/2022 wordt ter kennisname voorgelegd.
Het verslag van de ICT systeemwerkgroep van 22/02/2022 wordt ter kennisname voorgelegd.
Pdf-versie
kennisname.

<>28. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Cultuurraad 17/01/2022
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Cultuurraad 17/01/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>29. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 11/02/2022 - WVI: raad van bestuur 09/02/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 11/02/2022 - WVI: raad van bestuur 09/02/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>30. Ambtshalve schrappingen

Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Huwelijken en jubilea - week 09

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>32. Vrijgave bankwaarborg

Goedkeuren van de vrijgave van bankwaarborg tot uitvoering werken van een verkaveling.
Goedkeuren van de vrijgave van bankwaarborg tot uitvoering werken van een verkaveling.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>33. Huisnummer Kruishoutemseweg

Aanvraag huisnummer Kruishoutemseweg 99
Aanvraag huisnummer Kruishoutemseweg 99
Pdf-versie
vastgesteld.

<>34. Attest tot grondverkoop: Groep Huyzentruyt nv (V/3034/1)

Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Projectvergadering: Be Happy Dog VZW

Innemen standpunt door het schepencollege inzake de vraag tot projectvergadering van Be Happy Dog VZW
Innemen standpunt door het schepencollege inzake de vraag tot projectvergadering van Be Happy Dog VZW
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>36. Opname woningen/gebouwen in het leegstandsregister

Er worden 9 woningen in het leegstandsregister opgenomen.
Er worden 9 woningen in het leegstandsregister opgenomen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

Er worden 3 vrijstellingen voor de leegstandsheffing toegestaan.
Er worden 3 vrijstellingen voor de leegstandsheffing toegestaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>38. Schrappingen uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

Er wordt 1 aanvraag tot schrapping uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen gevraagd.
Er wordt 1 aanvraag tot schrapping uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen gevraagd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Mercuryflooring nv (0478N2)

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Mercuryflooring nv tot hernieuwing en actualisering van de omgevingsvergunning te Steenovenstraat 38 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 851Y, 863A11.
Aanvraag tot omgevingsvergunning van Mercuryflooring nv tot hernieuwing en actualisering van de omgevingsvergunning te Steenovenstraat 38 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 851Y, 863A11.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>40. Omgevingsvergunning: TIM TAELMAN BVBA (OMV/2021/00465)

Aanvraag van TIM TAELMAN BVBA tot het bouwen van praktijk met 2 woongelegenheden te Grote Heerweg 74 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 135H3.
Aanvraag van TIM TAELMAN BVBA tot het bouwen van praktijk met 2 woongelegenheden te Grote Heerweg 74 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 135H3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>41. Omgevingsvergunning: VAN QUICKELBERGHE Thomas - CALLENS Shanna (OMV/2021/00492)

Aanvraag van VAN QUICKELBERGHE Thomas - CALLENS Shanna tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + bouwen van bijgebouw (regularisatie) te Vredestraat 22 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 609G.
Aanvraag van VAN QUICKELBERGHE Thomas - CALLENS Shanna tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + bouwen van bijgebouw (regularisatie) te Vredestraat 22 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 609G.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. Omgevingsvergunning: Rental Invest bvba (OMV/2021/00431 - 0509N2)

Aanvraag van Rental Invest bvba tot het wijzigen van functie: van opslag naar handcarwash + plaatsen van hoogspanningscabine en publiciteit te Zuiderlaan 10 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1362Y.
Aanvraag van Rental Invest bvba tot het wijzigen van functie: van opslag naar handcarwash + plaatsen van hoogspanningscabine en publiciteit te Zuiderlaan 10 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1362Y.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>43. Ter kennisgeving: beroep deputatie Isomasters nv (0463N1)

Op 25 februari 2022 werd door Isomasters nv, beroep ingediend bij het Departement Omgeving. Het betreft een beroep tegen de beslissing van de deputatie dd. 27 januari 2022 waarbij een vergunning werd afgeleverd voor 16 maanden op proef voor verandering en hernieuwing van de vergunning (herinrichting van de exploitatie), te Pontstraat 80 te 8791 Waregem, perceel gelegen te 4de afdeling, sectie A, perceel 17L, 18A, 18B, 19A, 5N.
Op 25 februari 2022 werd door Isomasters nv, beroep ingediend bij het Departement Omgeving. Het betreft een beroep tegen de beslissing van de deputatie dd. 27 januari 2022 waarbij een vergunning werd afgeleverd voor 16 maanden op proef voor verandering en hernieuwing van de vergunning (herinrichting van de exploitatie), te Pontstraat 80 te 8791 Waregem, perceel gelegen te 4de afdeling, sectie A, perceel 17L, 18A, 18B, 19A, 5N.
Pdf-versie
kennisname.

<>44. Ter kennisgeving: beroep deputatie Europoint nv (0555N1)

Op 26 februari 2022 werd door Frederik Michiels, beroep ingediend bij de deputatie. Het betreft een beroep tegen de beslissing van het schepencollege dd. 26 januari 2022 waarbij een vergunning werd afgeleverd voor de hernieuwing en verandering van een handelszaak, te Gentseweg 494 te 8793 Waregem, perceel gelegen te 6de afdeling, sectie B, perceel 172Z, 173R, 176G, 177K, 177L, 182G, 341C, 341D.
Op 26 februari 2022 werd door Frederik Michiels, beroep ingediend bij de deputatie. Het betreft een beroep tegen de beslissing van het schepencollege dd. 26 januari 2022 waarbij een vergunning werd afgeleverd voor de hernieuwing en verandering van een handelszaak, te Gentseweg 494 te 8793 Waregem, perceel gelegen te 6de afdeling, sectie B, perceel 172Z, 173R, 176G, 177K, 177L, 182G, 341C, 341D.
Pdf-versie
kennisname.

<>45. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA

Er werden 8 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.
Er werden 8 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.
Pdf-versie
kennisname.

<>46. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>48. Verslag overleg groen en milieu

kennisname verslag overleg groen en milieu 1 maart 2022
kennisname verslag overleg groen en milieu 1 maart 2022
Pdf-versie
kennisname.

<>49. Selectieve ophaling snoeihout 'huis-aan-huis'voor 3 seizoenen: openen offertes

openen offertes voor de overheidsopdracht 'snoeihout'huis-aan-huis'
openen offertes voor de overheidsopdracht 'snoeihout'huis-aan-huis'
Pdf-versie
offerten geopend.

<>50. Residentie Regenboog: verhuizen en verbouwen

Bespreken van de toelatingen om over de Zuiderpromenade en Esplanade te rijden naar de residentie Regenboog.
Bespreken van de toelatingen om over de Zuiderpromenade en Esplanade te rijden naar de residentie Regenboog.
Pdf-versie
werd besproken.

<>51. Occasionele politieverordening naar aanleiding van DDW Classic van vrijdag 15 april 2022 tot en met zondag 17 april 2022

Op zaterdag 16 april 2022 en op zondag 17 april 2022 gaat de DDW Classic door. Men vraagt verkeersmaatregelen om dit evenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen van vrijdag 15 april 2022 tot en met zondag 17 april 2022.
Op zaterdag 16 april 2022 en op zondag 17 april 2022 gaat de DDW Classic door. Men vraagt verkeersmaatregelen om dit evenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen van vrijdag 15 april 2022 tot en met zondag 17 april 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de minder hinder maatregelen tijdens de werken in de Meersstraat.

Van 14 maart tot en met 14 september wordt de parking aan Het Pand in de Meersstraat aangelegd. Tijdens de werken voeren we 2 kortparkeerplaatsen in langs de sporthal De Treffer en een zone met parkeerverbod tussen de sporthal en de residentie Regenboog.
Van 14 maart tot en met 14 september wordt de parking aan Het Pand in de Meersstraat aangelegd. Tijdens de werken voeren we 2 kortparkeerplaatsen in langs de sporthal De Treffer en een zone met parkeerverbod tussen de sporthal en de residentie Regenboog.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de minder hinder maatregelen in de Remi Baertlaan.

Van 8 maart tot 1 april is de Koekoekstraat afgesloten voor de aanleg van een verkeersplateau. In overleg met de directie van de vrije basisschool in de Remi Baertlaan voeren we éénrichtingsverkeer in om chaos aan de school te voorkomen. Enkel verkeer van de Posterijstraat naar de Gustaaf Mahieulaan is toegelaten.
Van 8 maart tot 1 april is de Koekoekstraat afgesloten voor de aanleg van een verkeersplateau. In overleg met de directie van de vrije basisschool in de Remi Baertlaan voeren we éénrichtingsverkeer in om chaos aan de school te voorkomen. Enkel verkeer van de Posterijstraat naar de Gustaaf Mahieulaan is toegelaten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Occasionele politieverordening naar aanleiding van vinkenzettingen van de Koninklijke Vlaamse Leiezangers in de Pontstraat

De Koninklijke Vlaamse Leiezangers organiseren vinkenzettingen in de Pontstraat.
De Koninklijke Vlaamse Leiezangers organiseren vinkenzettingen in de Pontstraat.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van de Manezangers in de Plasstraat

De Manezangers organiseren vinkenzettingen in de Plasstraat.
De Manezangers organiseren vinkenzettingen in de Plasstraat.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van De Luchtzangers te Desselgem-Trakel tussen de Abdijstraat en de Leiestraat

De Luchtzangers organiseren vinkenzettingen te Desselgem - Trakel tussen de Abdijstraat en de Leiestraat.
De Luchtzangers organiseren vinkenzettingen te Desselgem - Trakel tussen de Abdijstraat en de Leiestraat.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van KM De Gavervrienden langs de spoorwegbedding langs de Azalealaan

KM De Gavervrienden organiseren vinkenzettingen langs de spoorwegbedding langs de Azalealaan.
KM De Gavervrienden organiseren vinkenzettingen langs de spoorwegbedding langs de Azalealaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Occasionele politieverordening naar aanleiding van vinkenzettingen van De Molenzangers op het fietspad langs de Stijn Streuvelstraat

De Molenzangers organiseren vinkenzettingen op het fietspad langs de Stijn Streuvelstraat.
De Molenzangers organiseren vinkenzettingen op het fietspad langs de Stijn Streuvelstraat.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van Liefde voor Wederliefde op de oude spoorwegbedding tussen de Expresweg en de inrit van de firma Rexel aan de Stijn Streuvelsstraat

Liefde voor Wederliefde organiseren vinkenzettingen op de oude spoorwegbedding tussen de Expresweg en de inrit van de firma Rexel aan de Stijn Streuvelsstraat.
Liefde voor Wederliefde organiseren vinkenzettingen op de oude spoorwegbedding tussen de Expresweg en de inrit van de firma Rexel aan de Stijn Streuvelsstraat.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: voorstel goedkeuren aan te schrijven aannemers

Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Openluchtcentrum Racing, nieuwbouw kleedkamers, ontwerper: voorstel goedkeuren aan te schrijven ontwerpers

Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven ontwerpers goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven ontwerpers goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en afbouw: voorstel goedkeuren meerwerk

Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.
Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. CC De Schakel, verlichting groengevel: voorstel goedkeuren offerte

Er wordt gevraagd om de offerte goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de offerte goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. Stedelijke academie voor podiumkunsten, vernieuwen schuifdeuren: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de opdracht goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Diverse sites, groenonderhoud: voorstel goedkeuren ontwerp, plaatsingsprocedure en lijst aan te schrijven aannemers (DB)

Er wordt gevraagd om het ontwerp, de plaatsingsprocedure en de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Er wordt gevraagd om het ontwerp, de plaatsingsprocedure en de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer in zaal 1 en foyer: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Contracten keuringen gebouwen, machines en werktuigen: voorstel goedkeuren aangepaste lijst

Er wordt gevraagd om de aangepaste lijst goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aangepaste lijst goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Evacuatie-oefening hoofdbib

Verslag van de evacuatie-oefening in de hoofdbib.
Verslag van de evacuatie-oefening in de hoofdbib.
Pdf-versie
kennisname.

<>70. Controle huuroverdracht koetshuis

Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.
Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Kunstproject Art Ghent | Kunstacademie Waregem - Ben Benaouisse

Voorstel om het kunstproject Art Ghent van kunstenaar Ben Benaouisse te organiseren in de kunstacademie van 19 april tem 6 mei 2022
Voorstel om het kunstproject Art Ghent van kunstenaar Ben Benaouisse te organiseren in de kunstacademie van 19 april tem 6 mei 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. Speeddate - zondag 1 mei

Als jaarlijks amateurkunstenproject wordt voorgesteld een artistieke speeddate te organiseren in het Koetshuis op zondag 1 mei.
Als jaarlijks amateurkunstenproject wordt voorgesteld een artistieke speeddate te organiseren in het Koetshuis op zondag 1 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Plaatsing Horse Parade Paard - Ten Anker

Vraag of het Horse Parade Paard, bewerkt door Ten Anker, een plaats kan krijgen aan hun nieuwe kantoren op de Markt, met hulp van de stedelijke technische dienst
Vraag of het Horse Parade Paard, bewerkt door Ten Anker, een plaats kan krijgen aan hun nieuwe kantoren op de Markt, met hulp van de stedelijke technische dienst
Pdf-versie
uitgesteld.

<>74. Huur koetshuis (2024)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 10 januari 2024 tot 23 januari 2024.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 10 januari 2024 tot 23 januari 2024.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. Carte Blanche jongerencultuurproject | Kortrijk DURF 2030

Carte Blanche in CC De Schakel werd geselecteerd als DURF2030 project nav de open call cultuurprojecten voor en door jongeren ikv Culturele Hoofdstad Kortrijk 2030.
Carte Blanche in CC De Schakel werd geselecteerd als DURF2030 project nav de open call cultuurprojecten voor en door jongeren ikv Culturele Hoofdstad Kortrijk 2030.
Pdf-versie
kennisname.

<>76. Vergoeding voor spellenclubs ikv spelletjesweek

Schenken waregembons als vergoeding voor medewerking spellenclubs aan spelletjesweek in de bibliotheek.
Schenken waregembons als vergoeding voor medewerking spellenclubs aan spelletjesweek in de bibliotheek.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Evaluatie Waregem Wintert 21/22 en vooruitblik naar 22/23

Bespreken evaluatie Waregem Wintert 21/22 en voorstellen editie 22/23.
Bespreken evaluatie Waregem Wintert 21/22 en voorstellen editie 22/23.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>78. Standsplaatsen op DDV

Aanvraag door Verkindere voor standplaatsen eetkramen op Dwars Door Vlaanderen op 30 maart 2022
Aanvraag door Verkindere voor standplaatsen eetkramen op Dwars Door Vlaanderen op 30 maart 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Annulatie Waregem Music Week 2022

De organisatoren van Waregem Music Week 2022 hebben beslist de editie 2022 te annuleren.
De organisatoren van Waregem Music Week 2022 hebben beslist de editie 2022 te annuleren.
Pdf-versie
kennisname.

<>80. Kinderfietskoers tijdens opening Het Pand

Voorstel kinderfietskoers door Waregemse Gordel tijdens openingsweekend Het Pand 20 en/of 21 augustus 2022
Voorstel kinderfietskoers door Waregemse Gordel tijdens openingsweekend Het Pand 20 en/of 21 augustus 2022
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>81. Memorial Day 2022

Op 29 mei wordt de Memorial Day plechtigheid georganiseerd. Ze vragen hiervoor medewerking van de stad.
Op 29 mei wordt de Memorial Day plechtigheid georganiseerd. Ze vragen hiervoor medewerking van de stad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>82. Kampioenschap Groot Waregem vinkenzetting

Voor het Kampioenschap Groot Waregem vragen ze geschenken en aanwezigheid van het college.
Voor het Kampioenschap Groot Waregem vragen ze geschenken en aanwezigheid van het college.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>83. Talentenjacht College

Talentenjacht College op 14/3 - 16/3.
Talentenjacht College op 14/3 - 16/3.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>84. Strapdag VBS Gaverke-College

Strapdag VBS Gaverke-College op 16 september.
Strapdag VBS Gaverke-College op 16 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. BOP Demowedstrijd

BOP Demowedstrijd op 19 maart.
BOP Demowedstrijd op 19 maart.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>86. Tentoonstelling Duitse Herders

Tentoonstelling Duitse Herders op zondag 8 mei.
Tentoonstelling Duitse Herders op zondag 8 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. Comedy Night (privé)

Comedy Night tvv goede doel WGO en minivoetbalploeg Mephistow.be op 5 maart
Comedy Night tvv goede doel WGO en minivoetbalploeg Mephistow.be op 5 maart
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>88. Dwars door Vlaanderen Cyclo

Extra vragen Dwars door Vlaanderen Cyclo 19 maart
Extra vragen Dwars door Vlaanderen Cyclo 19 maart
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>89. WK Voetbal eind 2022

WK Voetbal eind 2022; wat met WK-initiatieven
WK Voetbal eind 2022; wat met WK-initiatieven
Pdf-versie
werd besproken.

<>90. Zomerevents Unizo Desselgem

Zomerevents Unizo Desselgem: voorstel nieuwe locatie
Zomerevents Unizo Desselgem: voorstel nieuwe locatie
Pdf-versie
uitgesteld.

<>91. Kids&Us diploma-uitreiking

Vraag van Kids&Us om hun diploma-uitreiking op 25/06/2022 op het podium van PreCongé te laten doorgaan.
Vraag van Kids&Us om hun diploma-uitreiking op 25/06/2022 op het podium van PreCongé te laten doorgaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>92. SBS Desselgem

Vraag vrijstelling voor huur turnzaal SBS Desselgem
Vraag vrijstelling voor huur turnzaal SBS Desselgem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>93. Xterieurbeurs 2022

Afspraken Xterieurbeurs 17, 18, 19 juni 2022 in het Regenboogpark
Afspraken Xterieurbeurs 17, 18, 19 juni 2022 in het Regenboogpark
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>94. Data nieuwjaarsrecepties 2023

Bepalen data nieuwjaarsrecepties 2023
Bepalen data nieuwjaarsrecepties 2023
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>95. Muziekvergunning: Parkies (Kasteelconcerten)

Aanvraag muziekvergunning voor Parkies (kasteelconcerten) op 4/7-22/8.
Aanvraag muziekvergunning voor Parkies (kasteelconcerten) op 4/7-22/8.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>96. Muziekvergunning: Batcave XXL

Aanvraag muziekvergunning voor Batcave XXL op 5 maart
Aanvraag muziekvergunning voor Batcave XXL op 5 maart
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>97. Muziekvergunning: schoolfeest Duizendpluspoot

Aanvraag muziekvergunning voor schoolfeest Duizendpluspoot op 14 mei.
Aanvraag muziekvergunning voor schoolfeest Duizendpluspoot op 14 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>98. Muziekvergunning: Kint Construct Cup 3.0

Aanvraag muziekvergunning voor Kint Construct Cup 3.0 op 5 juni.
Aanvraag muziekvergunning voor Kint Construct Cup 3.0 op 5 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>99. Muziekvergunning: St Bernardusloop

Aanvraag muziekvergunning voor St Bernardusloop op 11 juni.
Aanvraag muziekvergunning voor St Bernardusloop op 11 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>100. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>101. Datum officiële opening Munkenbrug

Voorstel van de Vlaamse Waterweg voor de officiële opening van de nieuwe Leiebrug tussen Desselgem en Ooigem
Voorstel van de Vlaamse Waterweg voor de officiële opening van de nieuwe Leiebrug tussen Desselgem en Ooigem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B3 Oproep aan burgers

Pdf-versie
werd besproken.

<>102. Starterspremie Bonvanill

Bonvanill vraagt de starterspremie aan.
Bonvanill vraagt de starterspremie aan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>103. deelname Waregembon

Een aantal zaken willen deelnemen aan de Waregembon.
Een aantal zaken willen deelnemen aan de Waregembon.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>104. Tifogame WK 2022

Wil Waregem deelnemen aan Tifogame voor het WK 2022?
Wil Waregem deelnemen aan Tifogame voor het WK 2022?
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>105. Voorstel aanpak toelages jeugdverenigingen 2022 over 2021

Door corona was ook 2021 geen normaal werkjaar voor een aantal jeugdverenigingen. Er werd een voorstel opgemaakt dat afwijkt van het reglement voor subsidiëring van Jeugdverenigingen.
Door corona was ook 2021 geen normaal werkjaar voor een aantal jeugdverenigingen. Er werd een voorstel opgemaakt dat afwijkt van het reglement voor subsidiëring van Jeugdverenigingen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>106. Samenwerking Atheneum Wijkfun

Vanuit school Atheneum kwam vraag of er binnen een uitwisselingsproject samengewerkt kan worden voor een activiteit bij kansengroepen. Dienst Diversiteit en Dienst Jeugd werkten een programma uit.
Vanuit school Atheneum kwam vraag of er binnen een uitwisselingsproject samengewerkt kan worden voor een activiteit bij kansengroepen. Dienst Diversiteit en Dienst Jeugd werkten een programma uit.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>107. Voorstel tot samenwerking tussen Cirque Frère Frère vzw en Euro Equus

Aan stad Waregem wordt gevraagd of er interesse is in dit voorstel.
Aan stad Waregem wordt gevraagd of er interesse is in dit voorstel.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>108. Bezoek uit Kameroen

Vraag tot ontvangen van een zuster van een Kameroense congregatie die nauw samenwerkt met het Zuidproject 'Educate me - Cameroon' op het stadhuis.
Vraag tot ontvangen van een zuster van een Kameroense congregatie die nauw samenwerkt met het Zuidproject 'Educate me - Cameroon' op het stadhuis.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>109. Halve wijn marathon in Pardubice 8-10 april 2022

Drie delegatieleden van stad Waregem worden uitgenodigd voor de Halve wijn marathon in Pardubice van 8 tot en met 10 april 2022
Drie delegatieleden van stad Waregem worden uitgenodigd voor de Halve wijn marathon in Pardubice van 8 tot en met 10 april 2022
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>110. Wereldburgerschapsproject: overleg met de directies

Kennisname van de conclusies van het overleg Wereldburgerschapsproject met de directies.
Kennisname van de conclusies van het overleg Wereldburgerschapsproject met de directies.
Pdf-versie
kennisname.

<>111. Europese subsidies Site Beaulieu

Stand van zaken projectoproepen Europese subsidies voor Site Beaulieu.
Stand van zaken projectoproepen Europese subsidies voor Site Beaulieu.
Pdf-versie
kennisname.