Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 03 nov 2021, 10:05 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 03 NOV 2021

De voorzitter opent de vergadering om 10.05 uur.
Locatie: Briek Schottezaal

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

goedgekeurd.

2. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Samenstellen examenjury technieker groen en milieu

goedgekeurd.

3. Samenstellen examenjury technieker groen en milieu
Vaststellen van de selectiecommissie voor de aanwervingsprocedure voor technieker groen en milieu

Administratief personeel: aanvraag ontslag

goedgekeurd.

4. Administratief personeel: aanvraag ontslag
Administratief personeel: medewerker vraagt ontslag

Kennisname en bekrachtigen PV Ploegbaas Gebouwen (D4-D5)

kennisname.

5. Kennisname en bekrachtigen PV Ploegbaas Gebouwen (D4-D5)
Procedure voor deze functie is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen PV en vaststellen wervingsreserve

Aanstelling ploegbaas gebouwen (D4-D5)

goedgekeurd.

6. Aanstelling ploegbaas gebouwen (D4-D5)
Aanstelling van geslaagde kandidaat in vacante functie

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof

goedgekeurd.

7. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht vraagt een verlenging van zijn verlof

Aanvraag vorming/studiedagen

goedgekeurd.

8. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: vaststellen prestaties vast benoemde personeelsleden en aanstellen tijdelijke personeelsleden op datum van 1 september 2021

vastgesteld.

9. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: vaststellen prestaties vast benoemde personeelsleden en aanstellen tijdelijke personeelsleden op datum van 1 september 2021
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: vaststellen prestaties vast benoemde personeelsleden en aanstellen tijdelijke personeelsleden op datum van 1 september 2021

Stedelijk kunstonderwijs: vaststellen vacante uren toestand 15 oktober 2021

vastgesteld.

10. Stedelijk kunstonderwijs: vaststellen vacante uren toestand 15 oktober 2021
Stedelijk kunstonderwijs: de uren die op 15 oktober 2021 openstaand zijn, worden vacant verklaard

opening nieuwe of vernieuwde handelszaak

goedgekeurd.

11. opening nieuwe of vernieuwde handelszaak
Het college werd uitgenodigd naar de opening van nieuwe CM kantoor, Zuiderlaan te Waregem op vrijdag 29 oktober 2021.

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

12. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: raad van bestuur 09/09/2021 en 21/09/2021 - WVI: raad van bestuur 06/10/2021

Ambtshalve schrappingen

goedgekeurd.

13. Ambtshalve schrappingen
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister

Huwelijken en jubilea - week 45

goedgekeurd.

14. Huwelijken en jubilea - week 45
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Splitsing van eigendom - Ijzerland 19, 8792 Waregem - opmerking

advies dienst wordt gevolgd.

15. Splitsing van eigendom - Ijzerland 19, 8792 Waregem - opmerking
Formuleren van opmerking op splitsing van eigendom -Ijzerland 19, 8792 Waregem cfr. art. 5.2.2. van de VCRO

Administratieve lus: Jérôme Scherpereel (OMV/2021/00312 - 0030N2)

goedgekeurd.

17. Administratieve lus: Jérôme Scherpereel (OMV/2021/00312 - 0030N2)
Toepassen van administratieve lus bij aanvraag van Jérôme Scherpereel tot het uitbreiden van landbouwbedrijf te Caseelstraat 71-73 te 8790 Waregem.

Weigering aanvraag omgevingsproject: BUY-INVEST bv (OMV/2021/00362)

advies dienst wordt gevolgd.

18. Weigering aanvraag omgevingsproject: BUY-INVEST bv (OMV/2021/00362)
Aanvraag van BUY-INVEST bv tot het bouwen van 2 garageboxen te Albert Rodenbachwijk zn te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 432G3.

Weigering aanvraag omgevingsproject: AMELOOT Dephness (OMV/2021/00320)

advies dienst wordt gevolgd.

19. Weigering aanvraag omgevingsproject: AMELOOT Dephness (OMV/2021/00320)
Aanvraag van AMELOOT Dephness tot het aanleggen van verharding te Deken De Bostraat 22 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 400G.

Omgevingsvergunning: Ares Invest bvba (OMV/2021/00332)

goedgekeurd met voorwaarden.

20. Omgevingsvergunning: Ares Invest bvba (OMV/2021/00332)
Aanvraag van Ares Invest bvba tot het wijzigen van functie: van woning naar kantoor + diensten te Vijfseweg 79 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 161F2.

Omgevingsvergunning: VANHAUWERE Marleen (OMV/2021/00294)

goedgekeurd met voorwaarden.

21. Omgevingsvergunning: VANHAUWERE Marleen (OMV/2021/00294)
Aanvraag van VANHAUWERE Marleen tot het bouwen van 2 halfopen woningen + 1 alleenstaande woning te Hazewindstraat 30, Hazewindstraat 32, Hazewindstraat 34 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 1145A, 1145B, 478F.

Omgevingsvergunning: NAESSENS Bram (OMV/2021/00428)

goedgekeurd met voorwaarden.

22. Omgevingsvergunning: NAESSENS Bram (OMV/2021/00428)
Aanvraag van NAESSENS Bram tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen van isolatie en crepi te Jozef Duthoystraat 51 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1196Z2.

Omgevingsvergunning: LUX Alec (OMV/2021/00432)

goedgekeurd met voorwaarden.

23. Omgevingsvergunning: LUX Alec (OMV/2021/00432)
Aanvraag van LUX Alec tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen van isolatie en pleisterwerk te Processiestraat 35 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 708R3.

Omgevingsvergunning: VANHOUTTE Pieter - DEBRAEVE Lieselotte (OMV/2021/00400)

goedgekeurd met voorwaarden.

24. Omgevingsvergunning: VANHOUTTE Pieter - DEBRAEVE Lieselotte (OMV/2021/00400)
Aanvraag van VANHOUTTE Pieter - DEBRAEVE Lieselotte tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen van isolatie en crepi + dichtmaken van ramen te Liebaardstraat 218 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 430R12.

Omgevingsvergunning: VAN DEN HEEDE Ann (OMV/2021/00347)

goedgekeurd met voorwaarden.

25. Omgevingsvergunning: VAN DEN HEEDE Ann (OMV/2021/00347)
Aanvraag van VAN DEN HEEDE Ann tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Truweelstraat 18 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 671N2.

Omgevingsvergunning: CALLENS Dieter (OMV/2021/00450)

goedgekeurd.

26. Omgevingsvergunning: CALLENS Dieter (OMV/2021/00450)
Aanvraag van CALLENS Dieter tot het aanleggen van zwembad te Spijkerlaan 92 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 505N2, 505P, 505S3.

Omgevingsvergunning: SANDERS Miguel (OMV/2021/00451)

goedgekeurd.

27. Omgevingsvergunning: SANDERS Miguel (OMV/2021/00451)
Aanvraag van SANDERS Miguel tot het bouwen van tuinhuis te Galgewegel 14, Galgewegel 14A te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 779T, 779X.

Omgevingsvergunning: ANCKAERT Eric (OMV/2021/00342)

goedgekeurd met voorwaarden.

28. Omgevingsvergunning: ANCKAERT Eric (OMV/2021/00342)
Aanvraag van ANCKAERT Eric tot het slopen en herbouwen van woning te Meelstraat 54 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 492_, 494B.

Omgevingsvergunning: DE COKERE Kris (OMV/2021/00334)

goedgekeurd met voorwaarden.

29. Omgevingsvergunning: DE COKERE Kris (OMV/2021/00334)
Aanvraag van DE COKERE Kris tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + bijgebouw te Meelstraat 28 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 521F, 522G.

Omgevingsvergunning: ANDRIAN bvba (OMV/2021/00203 - 1739N1)

goedgekeurd met voorwaarden.

30. Omgevingsvergunning: ANDRIAN bvba (OMV/2021/00203 - 1739N1)
Aanvraag van ANDRIAN bvba tot het ontwikkelen van transportsite met beperkte nijverheid (exploitatie klasse 2) te Gentseweg 219, Gentseweg 223, Gentseweg 237 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 546D3, 546M3, 546P3, 546R3, 546S3, 546V3, 550X.

Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA

kennisname.

31. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA
Er werden 10 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

32. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 2 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Infomoment herinrichting N437 - herinrichting Kruishoutemseweg

kennisname.

33. Infomoment herinrichting N437 - herinrichting Kruishoutemseweg
Op 16 december organiseert agentschap wegen en verkeer een infomoment voor de herinrichting van de N437 - Kruishoutemseweg

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Beatrun op zaterdag 27 november 2021

goedgekeurd.

34. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Beatrun op zaterdag 27 november 2021
Op zaterdag 27 november 2021 zal de Beatrun plaatsvinden in het centrum van Waregem. Men vraagt diverse verkeersmaatregelen om dit sportevenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

35. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Gratis Marktbus-principe en lijst van aan te schrijven bedrijven

goedgekeurd.

36. Gratis Marktbus-principe en lijst van aan te schrijven bedrijven
Voorstel om een nieuwe prijsvraag te organiseren voor de Gratis Marktbus op zaterdagvoormiddag.

Poëzieweek 2022

goedgekeurd.

37. Poëzieweek 2022
Voorstel programma Poëzieweek in de bib

Koor & Stem West-vlaanderen

goedgekeurd.

38. Koor & Stem West-vlaanderen
Koor & Stem West-vlaanderen wenst een kortlopende cursus te organiseren in de Muziekacademie

Aanvraag toelage: reünie jaargenoten

goedgekeurd.

39. Aanvraag toelage: reünie jaargenoten
Aanvraag tot het bekomen van een toelage naar aanleiding van een reünie van jaargenoten.

Ontbijtactie Chiro Gaverke Beregoed

goedgekeurd.

40. Ontbijtactie Chiro Gaverke Beregoed
Ontbijtactie Chiro Gaverke Beregoed vragen parkeerverbod en feestmateriaal.

Kartoesj Toneelvoorstellingen

goedgekeurd.

41. Kartoesj Toneelvoorstellingen
Kartoesj Toneelvoorstellingen vanaf 25 mei vraagt vrijstelling huur feestmateriaal.

Bewonersbrieven interne evenementen

werd besproken.

42. Bewonersbrieven interne evenementen
Aanpak verdeling bewonersbrieven interne evenementen n.a.v. stopzetting Gouden Blad.

Tent Bar Hermanos

goedgekeurd.

43. Tent Bar Hermanos
Aanvraag plaatsen tent aan Bar Hermanos

Sport en spelmarathon 2022

goedgekeurd.

44. Sport en spelmarathon 2022
Sport en spelmarathon door sportsectie Artillerie op 6 oktober 2022 (OV) in het Jeugdcentrum

Verlenging wandeltocht Unizo

goedgekeurd.

45. Verlenging wandeltocht Unizo
Aanvraag van Unizo tot verlengen wandeltocht 'ondernemers in moeilijke tijden' met 1 maand.

Beatrun

goedgekeurd.

46. Beatrun
Beatrun 27 november; DJ booths en loopbrug

Covid maatregelen volgende evenementen

goedgekeurd.

47. Covid maatregelen volgende evenementen
Voorstel te nemen Covidmaatregelen bij komende evenementen.

Muziekvergunning: Run into the zone, loopevent

niet goedgekeurd.

48. Muziekvergunning: Run into the zone, loopevent
Run into the zone is een loopevent in en door de industriezone Waregem.

Muziekvergunning: Padelski 2.0

goedgekeurd.

49. Muziekvergunning: Padelski 2.0
Padelski 2.0, padeltornooi in Arenal Waregem ten voordele van het Antikankerfonds en Somival.

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

50. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

Agenda maandelijkse persconferentie

uitgesteld.

51. Agenda maandelijkse persconferentie
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de maandelijkse persconferentie goed te keuren.

Aanvraag starterspremie De Witte Cocon

goedgekeurd.

52. Aanvraag starterspremie De Witte Cocon
De Witte Cocon vraagt een starterspremie aan.

aanvraag starterspremie 't Hoekske

goedgekeurd.

53. aanvraag starterspremie 't Hoekske
broodjeszaak 't Hoekske vraagt een starterspremie aan.

aanvraag starterspremie Wonderland

goedgekeurd.

54. aanvraag starterspremie Wonderland
Wonderland vraagt een starterspremie aan.

Gratis standplaats zaterdagmarkt

goedgekeurd.

55. Gratis standplaats zaterdagmarkt
Een mini-onderneming wil graag een gratis standplaats op de zaterdagmarkt

Nieuw logo Pand

werd besproken.

56. Nieuw logo Pand
2 nieuwe voorstellen voor logo Pand

Uitbetaling 1ste schijf subsidie geassocieerde noord-zuid partners

goedgekeurd.

57. Uitbetaling 1ste schijf subsidie geassocieerde noord-zuid partners
Uitbetaling van de 1ste schijf van de subsidie voor geassocieerde noord-zuid partners: Heilig Hart College en Hope for the Children Cambodja

<>1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. Samenstellen examenjury technieker groen en milieu

Vaststellen van de selectiecommissie voor de aanwervingsprocedure voor technieker groen en milieu
Vaststellen van de selectiecommissie voor de aanwervingsprocedure voor technieker groen en milieu
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Administratief personeel: aanvraag ontslag

Administratief personeel: medewerker vraagt ontslag
Administratief personeel: medewerker vraagt ontslag
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Kennisname en bekrachtigen PV Ploegbaas Gebouwen (D4-D5)

Procedure voor deze functie is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen PV en vaststellen wervingsreserve
Procedure voor deze functie is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen PV en vaststellen wervingsreserve
Pdf-versie
kennisname.

<>6. Aanstelling ploegbaas gebouwen (D4-D5)

Aanstelling van geslaagde kandidaat in vacante functie
Aanstelling van geslaagde kandidaat in vacante functie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht vraagt een verlenging van zijn verlof
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht vraagt een verlenging van zijn verlof
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Aanvraag vorming/studiedagen

Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: vaststellen prestaties vast benoemde personeelsleden en aanstellen tijdelijke personeelsleden op datum van 1 september 2021

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: vaststellen prestaties vast benoemde personeelsleden en aanstellen tijdelijke personeelsleden op datum van 1 september 2021
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: vaststellen prestaties vast benoemde personeelsleden en aanstellen tijdelijke personeelsleden op datum van 1 september 2021
Pdf-versie
vastgesteld.

<>10. Stedelijk kunstonderwijs: vaststellen vacante uren toestand 15 oktober 2021

Stedelijk kunstonderwijs: de uren die op 15 oktober 2021 openstaand zijn, worden vacant verklaard
Stedelijk kunstonderwijs: de uren die op 15 oktober 2021 openstaand zijn, worden vacant verklaard
Pdf-versie
vastgesteld.

<>11. opening nieuwe of vernieuwde handelszaak

Het college werd uitgenodigd naar de opening van nieuwe CM kantoor, Zuiderlaan te Waregem op vrijdag 29 oktober 2021.
Het college werd uitgenodigd naar de opening van nieuwe CM kantoor, Zuiderlaan te Waregem op vrijdag 29 oktober 2021.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: raad van bestuur 09/09/2021 en 21/09/2021 - WVI: raad van bestuur 06/10/2021
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: raad van bestuur 09/09/2021 en 21/09/2021 - WVI: raad van bestuur 06/10/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>13. Ambtshalve schrappingen

Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Huwelijken en jubilea - week 45

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Splitsing van eigendom - Ijzerland 19, 8792 Waregem - opmerking

Formuleren van opmerking op splitsing van eigendom -Ijzerland 19, 8792 Waregem cfr. art. 5.2.2. van de VCRO
Formuleren van opmerking op splitsing van eigendom -Ijzerland 19, 8792 Waregem cfr. art. 5.2.2. van de VCRO
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>17. Administratieve lus: Jérôme Scherpereel (OMV/2021/00312 - 0030N2)

Toepassen van administratieve lus bij aanvraag van Jérôme Scherpereel tot het uitbreiden van landbouwbedrijf te Caseelstraat 71-73 te 8790 Waregem.
Toepassen van administratieve lus bij aanvraag van Jérôme Scherpereel tot het uitbreiden van landbouwbedrijf te Caseelstraat 71-73 te 8790 Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Weigering aanvraag omgevingsproject: BUY-INVEST bv (OMV/2021/00362)

Aanvraag van BUY-INVEST bv tot het bouwen van 2 garageboxen te Albert Rodenbachwijk zn te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 432G3.
Aanvraag van BUY-INVEST bv tot het bouwen van 2 garageboxen te Albert Rodenbachwijk zn te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 432G3.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>19. Weigering aanvraag omgevingsproject: AMELOOT Dephness (OMV/2021/00320)

Aanvraag van AMELOOT Dephness tot het aanleggen van verharding te Deken De Bostraat 22 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 400G.
Aanvraag van AMELOOT Dephness tot het aanleggen van verharding te Deken De Bostraat 22 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 400G.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>20. Omgevingsvergunning: Ares Invest bvba (OMV/2021/00332)

Aanvraag van Ares Invest bvba tot het wijzigen van functie: van woning naar kantoor + diensten te Vijfseweg 79 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 161F2.
Aanvraag van Ares Invest bvba tot het wijzigen van functie: van woning naar kantoor + diensten te Vijfseweg 79 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 161F2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>21. Omgevingsvergunning: VANHAUWERE Marleen (OMV/2021/00294)

Aanvraag van VANHAUWERE Marleen tot het bouwen van 2 halfopen woningen + 1 alleenstaande woning te Hazewindstraat 30, Hazewindstraat 32, Hazewindstraat 34 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 1145A, 1145B, 478F.
Aanvraag van VANHAUWERE Marleen tot het bouwen van 2 halfopen woningen + 1 alleenstaande woning te Hazewindstraat 30, Hazewindstraat 32, Hazewindstraat 34 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 1145A, 1145B, 478F.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>22. Omgevingsvergunning: NAESSENS Bram (OMV/2021/00428)

Aanvraag van NAESSENS Bram tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen van isolatie en crepi te Jozef Duthoystraat 51 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1196Z2.
Aanvraag van NAESSENS Bram tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen van isolatie en crepi te Jozef Duthoystraat 51 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1196Z2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>23. Omgevingsvergunning: LUX Alec (OMV/2021/00432)

Aanvraag van LUX Alec tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen van isolatie en pleisterwerk te Processiestraat 35 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 708R3.
Aanvraag van LUX Alec tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen van isolatie en pleisterwerk te Processiestraat 35 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 708R3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>24. Omgevingsvergunning: VANHOUTTE Pieter - DEBRAEVE Lieselotte (OMV/2021/00400)

Aanvraag van VANHOUTTE Pieter - DEBRAEVE Lieselotte tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen van isolatie en crepi + dichtmaken van ramen te Liebaardstraat 218 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 430R12.
Aanvraag van VANHOUTTE Pieter - DEBRAEVE Lieselotte tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen van isolatie en crepi + dichtmaken van ramen te Liebaardstraat 218 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 430R12.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>25. Omgevingsvergunning: VAN DEN HEEDE Ann (OMV/2021/00347)

Aanvraag van VAN DEN HEEDE Ann tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Truweelstraat 18 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 671N2.
Aanvraag van VAN DEN HEEDE Ann tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Truweelstraat 18 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 671N2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>26. Omgevingsvergunning: CALLENS Dieter (OMV/2021/00450)

Aanvraag van CALLENS Dieter tot het aanleggen van zwembad te Spijkerlaan 92 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 505N2, 505P, 505S3.
Aanvraag van CALLENS Dieter tot het aanleggen van zwembad te Spijkerlaan 92 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 505N2, 505P, 505S3.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Omgevingsvergunning: SANDERS Miguel (OMV/2021/00451)

Aanvraag van SANDERS Miguel tot het bouwen van tuinhuis te Galgewegel 14, Galgewegel 14A te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 779T, 779X.
Aanvraag van SANDERS Miguel tot het bouwen van tuinhuis te Galgewegel 14, Galgewegel 14A te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 779T, 779X.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. Omgevingsvergunning: ANCKAERT Eric (OMV/2021/00342)

Aanvraag van ANCKAERT Eric tot het slopen en herbouwen van woning te Meelstraat 54 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 492_, 494B.
Aanvraag van ANCKAERT Eric tot het slopen en herbouwen van woning te Meelstraat 54 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 492_, 494B.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>29. Omgevingsvergunning: DE COKERE Kris (OMV/2021/00334)

Aanvraag van DE COKERE Kris tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + bijgebouw te Meelstraat 28 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 521F, 522G.
Aanvraag van DE COKERE Kris tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + bijgebouw te Meelstraat 28 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 521F, 522G.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>30. Omgevingsvergunning: ANDRIAN bvba (OMV/2021/00203 - 1739N1)

Aanvraag van ANDRIAN bvba tot het ontwikkelen van transportsite met beperkte nijverheid (exploitatie klasse 2) te Gentseweg 219, Gentseweg 223, Gentseweg 237 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 546D3, 546M3, 546P3, 546R3, 546S3, 546V3, 550X.
Aanvraag van ANDRIAN bvba tot het ontwikkelen van transportsite met beperkte nijverheid (exploitatie klasse 2) te Gentseweg 219, Gentseweg 223, Gentseweg 237 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 546D3, 546M3, 546P3, 546R3, 546S3, 546V3, 550X.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>31. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA

Er werden 10 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.
Er werden 10 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.
Pdf-versie
kennisname.

<>32. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 2 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 2 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>33. Infomoment herinrichting N437 - herinrichting Kruishoutemseweg

Op 16 december organiseert agentschap wegen en verkeer een infomoment voor de herinrichting van de N437 - Kruishoutemseweg
Op 16 december organiseert agentschap wegen en verkeer een infomoment voor de herinrichting van de N437 - Kruishoutemseweg
Pdf-versie
kennisname.

<>34. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Beatrun op zaterdag 27 november 2021

Op zaterdag 27 november 2021 zal de Beatrun plaatsvinden in het centrum van Waregem. Men vraagt diverse verkeersmaatregelen om dit sportevenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen.
Op zaterdag 27 november 2021 zal de Beatrun plaatsvinden in het centrum van Waregem. Men vraagt diverse verkeersmaatregelen om dit sportevenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>36. Gratis Marktbus-principe en lijst van aan te schrijven bedrijven

Voorstel om een nieuwe prijsvraag te organiseren voor de Gratis Marktbus op zaterdagvoormiddag.
Voorstel om een nieuwe prijsvraag te organiseren voor de Gratis Marktbus op zaterdagvoormiddag.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. Poëzieweek 2022

Voorstel programma Poëzieweek in de bib
Voorstel programma Poëzieweek in de bib
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>38. Koor & Stem West-vlaanderen

Koor & Stem West-vlaanderen wenst een kortlopende cursus te organiseren in de Muziekacademie
Koor & Stem West-vlaanderen wenst een kortlopende cursus te organiseren in de Muziekacademie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. Aanvraag toelage: reünie jaargenoten

Aanvraag tot het bekomen van een toelage naar aanleiding van een reünie van jaargenoten.
Aanvraag tot het bekomen van een toelage naar aanleiding van een reünie van jaargenoten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>40. Ontbijtactie Chiro Gaverke Beregoed

Ontbijtactie Chiro Gaverke Beregoed vragen parkeerverbod en feestmateriaal.
Ontbijtactie Chiro Gaverke Beregoed vragen parkeerverbod en feestmateriaal.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. Kartoesj Toneelvoorstellingen

Kartoesj Toneelvoorstellingen vanaf 25 mei vraagt vrijstelling huur feestmateriaal.
Kartoesj Toneelvoorstellingen vanaf 25 mei vraagt vrijstelling huur feestmateriaal.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. Bewonersbrieven interne evenementen

Aanpak verdeling bewonersbrieven interne evenementen n.a.v. stopzetting Gouden Blad.
Aanpak verdeling bewonersbrieven interne evenementen n.a.v. stopzetting Gouden Blad.
Pdf-versie
werd besproken.

<>43. Tent Bar Hermanos

Aanvraag plaatsen tent aan Bar Hermanos
Aanvraag plaatsen tent aan Bar Hermanos
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>44. Sport en spelmarathon 2022

Sport en spelmarathon door sportsectie Artillerie op 6 oktober 2022 (OV) in het Jeugdcentrum
Sport en spelmarathon door sportsectie Artillerie op 6 oktober 2022 (OV) in het Jeugdcentrum
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>45. Verlenging wandeltocht Unizo

Aanvraag van Unizo tot verlengen wandeltocht 'ondernemers in moeilijke tijden' met 1 maand.
Aanvraag van Unizo tot verlengen wandeltocht 'ondernemers in moeilijke tijden' met 1 maand.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>46. Beatrun

Beatrun 27 november; DJ booths en loopbrug
Beatrun 27 november; DJ booths en loopbrug
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Covid maatregelen volgende evenementen

Voorstel te nemen Covidmaatregelen bij komende evenementen.
Voorstel te nemen Covidmaatregelen bij komende evenementen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Muziekvergunning: Run into the zone, loopevent

Run into the zone is een loopevent in en door de industriezone Waregem.
Run into the zone is een loopevent in en door de industriezone Waregem.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>49. Muziekvergunning: Padelski 2.0

Padelski 2.0, padeltornooi in Arenal Waregem ten voordele van het Antikankerfonds en Somival.
Padelski 2.0, padeltornooi in Arenal Waregem ten voordele van het Antikankerfonds en Somival.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>51. Agenda maandelijkse persconferentie

Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de maandelijkse persconferentie goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de maandelijkse persconferentie goed te keuren.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>52. Aanvraag starterspremie De Witte Cocon

De Witte Cocon vraagt een starterspremie aan.
De Witte Cocon vraagt een starterspremie aan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. aanvraag starterspremie 't Hoekske

broodjeszaak 't Hoekske vraagt een starterspremie aan.
broodjeszaak 't Hoekske vraagt een starterspremie aan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. aanvraag starterspremie Wonderland

Wonderland vraagt een starterspremie aan.
Wonderland vraagt een starterspremie aan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Gratis standplaats zaterdagmarkt

Een mini-onderneming wil graag een gratis standplaats op de zaterdagmarkt
Een mini-onderneming wil graag een gratis standplaats op de zaterdagmarkt
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Nieuw logo Pand

2 nieuwe voorstellen voor logo Pand
2 nieuwe voorstellen voor logo Pand
Pdf-versie
werd besproken.

<>57. Uitbetaling 1ste schijf subsidie geassocieerde noord-zuid partners

Uitbetaling van de 1ste schijf van de subsidie voor geassocieerde noord-zuid partners: Heilig Hart College en Hope for the Children Cambodja
Uitbetaling van de 1ste schijf van de subsidie voor geassocieerde noord-zuid partners: Heilig Hart College en Hope for the Children Cambodja
Pdf-versie
goedgekeurd.