Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 04 mei 2022, 08:55 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 04 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 08.55 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - april 2022

vastgesteld.

2. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - april 2022
Het kohier betalend parkeren april 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Openen offertes

offerten geopend.

3. Openen offertes
Het college opent de offertes voor het leveren van een onkruidverdelgmachine voor de groendienst en de schoonmaak stedelijke diverse gebouwen.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

4. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Aankoop diverse werktuigen groendienst - gunning

goedgekeurd.

5. Aankoop diverse werktuigen groendienst - gunning
Het college wordt gevraagd de opdracht voor het leveren van diverse werktuigen voor de groendienst te gunnen volgens aankoopvoorstel.

Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Desselgem

goedgekeurd.

6. Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Desselgem
Het college keurt de aankoop van schoolboeken en verbruiksmateriaal voor de stedelijke basisschool in Desselgem goed.

Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve

goedgekeurd.

7. Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve
De aankoop van schoolboeken en verbruiksmateriaal voor de stedelijke basisschool van Sint-Eloois-Vijve wordt goedgekeurd.

Inrichting polyvalente zaal Schakelbox - aankoop loopkatten hijsinstallatie

goedgekeurd.

8. Inrichting polyvalente zaal Schakelbox - aankoop loopkatten hijsinstallatie
Aan het college wordt gevraagd de aankoop van loopkatten voor de hijsinstallatie in de nieuwe polyvalente zaal Schakelbox goed te keuren.

Inrichting polyvalente zaal Schakelbox - aankoop netwerk DMX lichtsturing

uitgesteld.

9. Inrichting polyvalente zaal Schakelbox - aankoop netwerk DMX lichtsturing
Aan het college wordt gevraagd de aankoop van het netwerk DMX lichtsturing voor de nieuwe polyvalente zaal Schakelbox goed te keuren.

Omgevingsaanvraag Textielweg

niet goedgekeurd.

10. Omgevingsaanvraag Textielweg
De implicaties naar het openbaar domein toe van de bouwaanvraag Textielweg wordt ter bespreking voorgelegd.

Aankoop achterliggende gronden Koekoekstraat-Herlaarstraat, 8793 Waregem - metingsplan

goedgekeurd.

11. Aankoop achterliggende gronden Koekoekstraat-Herlaarstraat, 8793 Waregem - metingsplan
De landmeter wordt aangesteld in functie van de aankoop van de achterliggende gronden Koekoekstraat-Herlaarstraat, 8793 Waregem.

Vaststellen kandidatenlijst stafmedewerker wegen- en waterinfrastructuur (B1-B3)

vastgesteld.

12. Vaststellen kandidatenlijst stafmedewerker wegen- en waterinfrastructuur (B1-B3)
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen

Verzaken aanstelling stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)

vastgesteld.

13. Verzaken aanstelling stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)
Aangestelde kandidaat verzaakt aan eerdere aanstelling

Heropstarten aanwervingsprocedure stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)

goedgekeurd.

14. Heropstarten aanwervingsprocedure stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)
Om het organogram van de dienst grondgebiedzaken is een functie van stafmedewerker voorzien. Procedure voor aanwerving wordt opnieuw opgestart.

Heropstarten aanwervingsprocedure stafmedewerker mobiliteit (B1-B3)

goedgekeurd.

15. Heropstarten aanwervingsprocedure stafmedewerker mobiliteit (B1-B3)
Heropstarten van selectieprocedure voor deze functie, nadat geslaagde kandidaat uit de vorige procedure niet ingaat op de functie

Toekenning bijkomende sociale voordelen

goedgekeurd.

16. Toekenning bijkomende sociale voordelen
Toekenning bijkomende sociale voordelen aan personeelsleden ikv geboorte of wettelijk samenwonen/huwelijk.

Toekennen sociale voordelen uitbetaald in Waregembonnen n.a.v. pensioen

goedgekeurd.

17. Toekennen sociale voordelen uitbetaald in Waregembonnen n.a.v. pensioen
Toekennen sociale voordelen uitbetaald in Waregembonnen n.a.v. pensioen

Aanvraag vorming/studiedagen

goedgekeurd.

18. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)

Stedelijk basisonderwijs: benoemen in vast dienstverband directeur stedelijke basisschool Beveren-Leie

goedgekeurd.

19. Stedelijk basisonderwijs: benoemen in vast dienstverband directeur stedelijke basisschool Beveren-Leie
Stedelijk basisonderwijs: directeur stedelijke basisschool Beveren-Leie wordt benoemd in vast dienstverband

Uitnodiging klankbordgroep rivierherstel Leie

goedgekeurd.

20. Uitnodiging klankbordgroep rivierherstel Leie
Uitnodiging voor een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep voor het project rivierherstel Leie op vrijdag 13 mei om 15u30 in Brugge

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

21. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: raad van bestuur 15/03/2022 en 28/03/2022

Educatief project "Price of Freedom Award"

goedgekeurd.

22. Educatief project "Price of Freedom Award"
Herwerken van het educatief project "Price of Freedom Award".

Openbaar maken Erfgoedbeeldbank

goedgekeurd.

23. Openbaar maken Erfgoedbeeldbank
Aan het college wordt gevraagd akkoord te gaan met het openbaar maken van de Erfgoedbeeldbank.

Ambtshalve schrappingen

goedgekeurd.

24. Ambtshalve schrappingen
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister

Organisatie zitdag belastingen FOD Financiën

goedgekeurd.

B1 Organisatie zitdag belastingen FOD Financiën
FOD Financiën zal één zitdag organiseren in Waregem voor hulp bij het invullen van de belastingen.

Huwelijken en jubilea - week 18

goedgekeurd.

25. Huwelijken en jubilea - week 18
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Advies aanvraag omgevingsvergunning: Concordia Textiles nv (0417N4)

gunstig advies.

28. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Concordia Textiles nv (0417N4)
Aanvraag tot bijstelling van de bestaande milieuvoorwaarden op vraag van De Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (afdeling GOP) voor de exploitatie Concordia Textiles nv, gelegen te Flanders-Fieldweg 37 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 849L, 849M, 851Z.

Omgevingsvergunning: VAN POUCKE Ruben - DEBOISERIE Lotte (OMV/2022/00051)

goedgekeurd met voorwaarden.

29. Omgevingsvergunning: VAN POUCKE Ruben - DEBOISERIE Lotte (OMV/2022/00051)
Aanvraag van VAN POUCKE Ruben - DEBOISERIE Lotte tot het verbouwen van bestaande woning naar twee woongelegenheden + bouwen van 2 garageboxen te Hugo Verrieststraat 94 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 520E.

Omgevingsvergunning: GOESAERT Hilde (OMV/2022/00061)

goedgekeurd met voorwaarden.

30. Omgevingsvergunning: GOESAERT Hilde (OMV/2022/00061)
Aanvraag van GOESAERT Hilde tot het wijzigen van functie: van handel naar horeca te Kortrijkseweg 265 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 394E3.

Omgevingsvergunning: ISMAILI Fatiha (OMV/2022/00050)

goedgekeurd met voorwaarden.

31. Omgevingsvergunning: ISMAILI Fatiha (OMV/2022/00050)
Aanvraag van ISMAILI Fatiha tot het bouwen van terrasoverkapping te Oostpoort 86 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 112T2.

Omgevingsvergunning: DIERICKX Katty (OMV/2022/00089)

goedgekeurd.

32. Omgevingsvergunning: DIERICKX Katty (OMV/2022/00089)
Aanvraag van DIERICKX Katty tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Baanstknokstraat 72 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 37P2.

Omgevingsvergunning: DE CLERCQ Marie-Noëlle (OMV/2022/00085)

goedgekeurd.

33. Omgevingsvergunning: DE CLERCQ Marie-Noëlle (OMV/2022/00085)
Aanvraag van DE CLERCQ Marie-Noëlle tot het bouwen van tuinhuis te Wortegemseweg 44 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 827/03E9.

Omgevingsvergunning: DE LOBELLE Jacqueline - DETREMMERIE Marijke (OMV/2022/00093)

goedgekeurd met voorwaarden.

34. Omgevingsvergunning: DE LOBELLE Jacqueline - DETREMMERIE Marijke (OMV/2022/00093)
Aanvraag van DE LOBELLE Jacqueline - DETREMMERIE Marijke tot het bouwen van bijgebouw na slopen bestaand te Spijkerlaan 151 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 451S2.

Omgevingsvergunning: Tandarts Céline Vanryckeghem bvba (OMV/2022/00072 - 2113N1)

goedgekeurd.

35. Omgevingsvergunning: Tandarts Céline Vanryckeghem bvba (OMV/2022/00072 - 2113N1)
Aanvraag van Tandarts Céline Vanryckeghem bvba tot het uitbreiden van tandartspraktijk + exploitatie klasse 3 te Felix Verhaeghestraat 28 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 502Y.

Omgevingsvergunning: DUHAMEL S. bv (OMV/2022/00100 - 2474N2)

goedgekeurd met voorwaarden.

36. Omgevingsvergunning: DUHAMEL S. bv (OMV/2022/00100 - 2474N2)
Aanvraag van DUHAMEL S. bv tot het wijzigen van functie: van kantoor naar horeca + exploitatie klasse 3 (frituur) te Kortrijkseweg 222 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 127K6.

Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Leenakker bv (OMV/2021/00179 - 2466N1)

kennisname.

37. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Leenakker bv (OMV/2021/00179 - 2466N1)
Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 27 oktober 2021 afgeleverd aan Leenakker bv voor het bouwen van handelspand met 2 woongelegenheden + exploitatie klasse 3 (JUMBO supermarkt), perceel gelegen te Kortrijkseweg 102-104 te 8791 Waregem, werd door de deputatie op 21 april 2022 ontvankelijk en gegrond verklaard. De aanvraag wordt aldus geweigerd.

Ter kennisgeving: beroep deputatie - HEYSE Gulielmus - VANDERPLANCKE Lydie (V/3048/1)

kennisname.

38. Ter kennisgeving: beroep deputatie - HEYSE Gulielmus - VANDERPLANCKE Lydie (V/3048/1)
Op 26 april 2022 werd door het departement Omgeving beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 23 maart 2022 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het verkavelen van perceel in 3 loten voor open bebouwing, te Fazantenlaan zn te 8790 Waregem.

Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA

kennisname.

39. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA
Er werden 8 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

40. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 6 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

voorstel project klimaatbomen

goedgekeurd.

41. voorstel project klimaatbomen
Het project klimaatbomen wordt besproken?

goedkeuring landschapsplan

goedgekeurd.

42. goedkeuring landschapsplan
Bijdrage van de stad aan het landschapsplan wordt voorgelegd.

De Watergroep - Aanpassingswerk Zuiderlaan

goedgekeurd.

43. De Watergroep - Aanpassingswerk Zuiderlaan
Goedkeuren offerte voor netaanpassing thv de Zuiderlaan.

Herasfalteren Waalbeekstraat, Oude Weg, Lentedreef/Waterstraat en Terwallenstraat

goedgekeurd.

44. Herasfalteren Waalbeekstraat, Oude Weg, Lentedreef/Waterstraat en Terwallenstraat
Aan het college wordt gevraagd het deel van stad Waregem goed te keuren.

Goedkeuren 'aanleg drempel Koekoekstraat: vorderingsstaat 1

goedgekeurd.

45. Goedkeuren 'aanleg drempel Koekoekstraat: vorderingsstaat 1
goedkeuren vorderingsstaat 1 aanleg drempel Koekoekstraat

Nutsleidingen: Telenet : goedkeuren aanvraagvergunning

goedgekeurd.

46. Nutsleidingen: Telenet : goedkeuren aanvraagvergunning
goedkeuren aanvraagvergunning

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de wielerwedstrijd Drogenboom voor elite zonder contract en U23 op zondag 5 juni 2022

goedgekeurd.

47. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de wielerwedstrijd Drogenboom voor elite zonder contract en U23 op zondag 5 juni 2022
Op zondag 5 juni 2022 zal een wielerwedstrijd plaatsvinden voor eliterenners zonder contract en de U23. Om een goed verloop van deze wielerwedstrijd mogelijk te maken zullen er enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende deze wedstrijd.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Groendreef op vrijdag 27 mei 2022

goedgekeurd.

48. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Groendreef op vrijdag 27 mei 2022
Op vrijdag 27 mei 2022 zal een buurtfeest plaatsvinden in de Groendreef naar aanleiding van de Dag van de Buren. Men vraagt een toegangsverbod in een deel van de Groendreef van 12.00u. tot 24.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het verkeersvrij maken van de Gentse Heerweg voor het inrichten van een speelstraat op woensdag 29 juni 2022

goedgekeurd.

49. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het verkeersvrij maken van de Gentse Heerweg voor het inrichten van een speelstraat op woensdag 29 juni 2022
Op woensdag 29 juni 2022 wil men graag een deel van de Gentse Heerweg verkeersvrij maken voor het inrichten van een speelstraat. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod tussen de Kruishoutemseweg en de Jagersstraat van 8.00u. tot 12.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorzien van parkeerverbod in de Stationsstraat voor het plaatsen van een foodtruck op zondag 26 juni 2022

goedgekeurd.

50. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorzien van parkeerverbod in de Stationsstraat voor het plaatsen van een foodtruck op zondag 26 juni 2022
Op zondag 26 juni 2022 zal men een foodtruck plaatsen in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 119. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op 1 parkeerplaats ter hoogte van deze locatie.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de verkeersvoormiddag van SBS Desselgem op woensdag 11 mei 2022

goedgekeurd.

51. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de verkeersvoormiddag van SBS Desselgem op woensdag 11 mei 2022
Op woensdag 11 mei 2022 zal er een verkeersvoormiddag plaatsvinden in de Stedelijke Basisschool van Desselgem. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op de parking voor de Stedelijke Basisschool van Desselgem van 7.45u. tot 11.40u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Hippodroomstraat op vrijdag 27 mei 2022

goedgekeurd.

52. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Hippodroomstraat op vrijdag 27 mei 2022
Op vrijdag 27 mei 2022 zal een evenement plaatsvinden in de Hippodroomstraat naar aanleiding van de Dag van de Buren. Men vraagt een toegangsverbod in een deel van de Hippodroomstraat van 18.30u. tot 22.00u.

Herstel verkeerslichten Waregem

goedgekeurd.

53. Herstel verkeerslichten Waregem
Sinds de pensionering van een projectleider verkeerslichten bij de firma Jacops in 2019 werden er bij de firma Jacops geen facturen meer opgemaakt voor interventies. Nu ontvangen wij 1 factuur voor de interventies van de afgelopen 2 jaar.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

54. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Poort tot de Hippodroom - werken Holstraat

werd besproken.

55. Poort tot de Hippodroom - werken Holstraat
Bespreken of de werken in de Holstraat gecombineerd kunnen worden gelijktijdig met de werken aan de op- en afritten van de E17.

Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 14 en 14bis

goedgekeurd.

56. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 14 en 14bis
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten goed te keuren.

Cultuurcentrum De Schakel, Schakelbox, renovatiewerken, Lot 6/Herstofferen stoelen zaal 2: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01

goedgekeurd.

57. Cultuurcentrum De Schakel, Schakelbox, renovatiewerken, Lot 6/Herstofferen stoelen zaal 2: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat goed te keuren.

Pandcomplex, gangen zijde WAGSO: inname standpunt

werd besproken.

58. Pandcomplex, gangen zijde WAGSO: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Pandcomplex, bescherming vloer: inname standpunt

goedgekeurd.

59. Pandcomplex, bescherming vloer: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Vergunning wielerwedstrijd Drogenboom

kennisname.

60. Vergunning wielerwedstrijd Drogenboom
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Drogenboom op 5 juni 2022 die de burgemeester zal verlenen.

Vergunning wielerwedstrijd juniores Molendreef Vichte

kennisname.

61. Vergunning wielerwedstrijd juniores Molendreef Vichte
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd juniores Molendreef Vichte op zondag 3 juli 2022 die de burgemeester zal verlenen.

Gegevens voor boekstartwerking

goedgekeurd.

62. Gegevens voor boekstartwerking
De bib vraagt gegevens van ouders met heel jonge kinderen om uit te nodigen op de boekstartdag en voor promo boekstartwerking.

Uitwerking concept leesjurymarkt

goedgekeurd.

63. Uitwerking concept leesjurymarkt
Aanpak communicatie evenement leesjurymarkt

Opening Nieuwenhove

werd besproken.

64. Opening Nieuwenhove
Aan het college wordt gevraagd het voorstel van opening na de werken in Nieuwenhove te bespreken.

Doortocht Wheels in Action

goedgekeurd.

65. Doortocht Wheels in Action
Doortocht Wheels in Action op 26 juni.

Blauwe zone WKF 2022

goedgekeurd.

66. Blauwe zone WKF 2022
Vastleggen van de attracties die de blauwe zone op de Waregem Koerse Foor zullen innemen.

WTDT Mountainbike- en cyclotocht

goedgekeurd.

67. WTDT Mountainbike- en cyclotocht
WTDT Mountainbike- en cyclotocht op 9 oktober.

Dag van de buren Kattestraat

goedgekeurd.

68. Dag van de buren Kattestraat
Dag van de buren in de Kattestraat op 27 mei.

Pink Ladies Games

goedgekeurd.

69. Pink Ladies Games
Pink Ladies Games 17 september; deelname stad Waregem

Summer Vibes op Zonneburcht

goedgekeurd.

70. Summer Vibes op Zonneburcht
Schoolfeest op Zonneburcht 'Summer Vibes' op zaterdag 25 juni.

Doopfeest

niet goedgekeurd.

71. Doopfeest
Doopfeest op 4 juni.

Dag van de buren Groendreef

goedgekeurd.

72. Dag van de buren Groendreef
Dag van de buren in de Groendreef op 27 mei.

Fietsen met gOES TINgE, herdenkingsfietstocht

uitgesteld.

73. Fietsen met gOES TINgE, herdenkingsfietstocht
Fietsen met gOES TINgE, herdenkingsfietstocht op 22 mei.

Winterfoor '22/'23: parking woonwagens

goedgekeurd.

74. Winterfoor '22/'23: parking woonwagens
Winterfoor '22/'23: parking woonwagens hoek Zuiderlaan/Verbindingsweg

Ploegvoorstelling Essevee tijdens WKF

uitgesteld.

75. Ploegvoorstelling Essevee tijdens WKF
Voorstel ploegvoorstelling Essevee tijdens WKF 29/08 park Casier

Waregem Koerse Feesten: mobiliteit tijdens de feesten

goedgekeurd.

76. Waregem Koerse Feesten: mobiliteit tijdens de feesten
Voorstel inzake de mobiliteit in het centrum tijdens de Waregem Koersefeesten.

Zwemmeeting Somival

goedgekeurd.

77. Zwemmeeting Somival
Zwemmeeting Somival 5 juni in zwembad De Treffer, vraag logistieke ondersteuning.

Overname kermiskramen

goedgekeurd.

78. Overname kermiskramen
Overname van alle abonnementen op kermissen in Waregem en deelgemeenten door dochter van kermisexploitant.

Regionale fietshappening

goedgekeurd.

79. Regionale fietshappening
Regionale fietshappening van OKRA sport+ op 13 juni.

Fotoshoot Park Casier

niet goedgekeurd.

80. Fotoshoot Park Casier
Fotoshoot Park Casier op 14 mei.

Sam de verkeersslang in St.-Lutgardisschool De Jager

goedgekeurd.

81. Sam de verkeersslang in St.-Lutgardisschool De Jager
Sam de verkeersslang in St.-Lutgardisschool De Jager op 29 juni.

Muziekvergunning: petanquetornooi De Gekromde Vingers

goedgekeurd.

82. Muziekvergunning: petanquetornooi De Gekromde Vingers
Aanvraag muziekvergunning voor petanquetornooi op 14 augustus.

Muziekvergunning: Stance Madness

goedgekeurd.

83. Muziekvergunning: Stance Madness
Aanvraag muziekvergunning voor Stance Madness op 7/8.

Muziekvergunning: dag van de buren Hazepad

goedgekeurd.

84. Muziekvergunning: dag van de buren Hazepad
Aanvraag muziekvergunning voor dag van de buren Hazepad op 27 mei.

Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: activiteiten PoinCaré

goedgekeurd.

85. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: activiteiten PoinCaré
Aanvraag activiteiten tijdens WKF 2022 voor VC PoinCaré in de Stormestraat

Feestcheque

goedgekeurd.

86. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

persberichten en aanwezigheid persmomenten

werd besproken.

87. persberichten en aanwezigheid persmomenten
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?

Beoordeling offertes audio en video voor heropening Het Pand

goedgekeurd.

88. Beoordeling offertes audio en video voor heropening Het Pand
Aan het college wordt gevraagd de offertes audio en video voor de heropening van Het Pand te beoordelen en de opdracht toe te wijzen.

vermelding evenementen vzw Gaverbeek op banner Expresweg

goedgekeurd.

89. vermelding evenementen vzw Gaverbeek op banner Expresweg
Aanvraag van vzw Gaverbeek tot vermelden evenementen in september op de banner van de Expresweg.

wijzigen aantal meter abonnementsplaats zaterdagmarkt

goedgekeurd.

90. wijzigen aantal meter abonnementsplaats zaterdagmarkt
een marktkramer wil een vermindering van zijn meters.

Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Mellon

uitgesteld.

91. Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Mellon
Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.

Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Umëa

goedgekeurd.

92. Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Umëa
Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.

MTB Tocht Waterhoek

niet goedgekeurd.

93. MTB Tocht Waterhoek
Aanvraag unieke doortochten MTB Tocht Waterhoek 2 en 3 juli

Het Pand: Bakkerietje - Heropening + terras

goedgekeurd.

94. Het Pand: Bakkerietje - Heropening + terras
Vraag tot vroeger openen nieuwe vestiging van het Bakkerietje.

Centrumpromotie: Mama VIP dag - Bespreking

goedgekeurd.

95. Centrumpromotie: Mama VIP dag - Bespreking
Aan het college wordt gevraagd of podium mag geplaatst worden op ceremonieplein.

Ontsmettingsmateriaal Jeugdverenigingen

goedgekeurd.

96. Ontsmettingsmateriaal Jeugdverenigingen
Er werd ontsmettingsmateriaal geschonken aan de stad. Voorstel is om deze ontsmettingsgel opnieuw te verdelen onder het Waregems jeugdwerk. Dit naar analogie van eerdere verdeling gedurende de eerste coronagolf.

Praatplan Jeugdcentrum

werd besproken.

97. Praatplan Jeugdcentrum
Omdat er een aantal ingrepen dienen te gebeuren werd een praatplan opgemaakt voor het jeugdcentrum om af te toetsen met gebruikers en verenigingen.

Vlot op stadionvijvers

goedgekeurd.

98. Vlot op stadionvijvers
Scouts Waregem vraagt toelating om met een vlot op de stadionvijvers te mogen.

Uitbetaling grabbelpassers tijdens buitenspeeldag

goedgekeurd.

99. Uitbetaling grabbelpassers tijdens buitenspeeldag
Een overzicht van de monitoren die geholpen hebben tijdens buitenspeeldag en daarvoor een vergoeding krijgen.

<>1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - april 2022

Het kohier betalend parkeren april 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Het kohier betalend parkeren april 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>3. Openen offertes

Het college opent de offertes voor het leveren van een onkruidverdelgmachine voor de groendienst en de schoonmaak stedelijke diverse gebouwen.
Het college opent de offertes voor het leveren van een onkruidverdelgmachine voor de groendienst en de schoonmaak stedelijke diverse gebouwen.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>4. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Aankoop diverse werktuigen groendienst - gunning

Het college wordt gevraagd de opdracht voor het leveren van diverse werktuigen voor de groendienst te gunnen volgens aankoopvoorstel.
Het college wordt gevraagd de opdracht voor het leveren van diverse werktuigen voor de groendienst te gunnen volgens aankoopvoorstel.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Desselgem

Het college keurt de aankoop van schoolboeken en verbruiksmateriaal voor de stedelijke basisschool in Desselgem goed.
Het college keurt de aankoop van schoolboeken en verbruiksmateriaal voor de stedelijke basisschool in Desselgem goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve

De aankoop van schoolboeken en verbruiksmateriaal voor de stedelijke basisschool van Sint-Eloois-Vijve wordt goedgekeurd.
De aankoop van schoolboeken en verbruiksmateriaal voor de stedelijke basisschool van Sint-Eloois-Vijve wordt goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Inrichting polyvalente zaal Schakelbox - aankoop loopkatten hijsinstallatie

Aan het college wordt gevraagd de aankoop van loopkatten voor de hijsinstallatie in de nieuwe polyvalente zaal Schakelbox goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de aankoop van loopkatten voor de hijsinstallatie in de nieuwe polyvalente zaal Schakelbox goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Inrichting polyvalente zaal Schakelbox - aankoop netwerk DMX lichtsturing

Aan het college wordt gevraagd de aankoop van het netwerk DMX lichtsturing voor de nieuwe polyvalente zaal Schakelbox goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de aankoop van het netwerk DMX lichtsturing voor de nieuwe polyvalente zaal Schakelbox goed te keuren.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>10. Omgevingsaanvraag Textielweg

De implicaties naar het openbaar domein toe van de bouwaanvraag Textielweg wordt ter bespreking voorgelegd.
De implicaties naar het openbaar domein toe van de bouwaanvraag Textielweg wordt ter bespreking voorgelegd.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>11. Aankoop achterliggende gronden Koekoekstraat-Herlaarstraat, 8793 Waregem - metingsplan

De landmeter wordt aangesteld in functie van de aankoop van de achterliggende gronden Koekoekstraat-Herlaarstraat, 8793 Waregem.
De landmeter wordt aangesteld in functie van de aankoop van de achterliggende gronden Koekoekstraat-Herlaarstraat, 8793 Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Vaststellen kandidatenlijst stafmedewerker wegen- en waterinfrastructuur (B1-B3)

Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Pdf-versie
vastgesteld.

<>13. Verzaken aanstelling stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)

Aangestelde kandidaat verzaakt aan eerdere aanstelling
Aangestelde kandidaat verzaakt aan eerdere aanstelling
Pdf-versie
vastgesteld.

<>14. Heropstarten aanwervingsprocedure stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)

Om het organogram van de dienst grondgebiedzaken is een functie van stafmedewerker voorzien. Procedure voor aanwerving wordt opnieuw opgestart.
Om het organogram van de dienst grondgebiedzaken is een functie van stafmedewerker voorzien. Procedure voor aanwerving wordt opnieuw opgestart.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Heropstarten aanwervingsprocedure stafmedewerker mobiliteit (B1-B3)

Heropstarten van selectieprocedure voor deze functie, nadat geslaagde kandidaat uit de vorige procedure niet ingaat op de functie
Heropstarten van selectieprocedure voor deze functie, nadat geslaagde kandidaat uit de vorige procedure niet ingaat op de functie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Toekenning bijkomende sociale voordelen

Toekenning bijkomende sociale voordelen aan personeelsleden ikv geboorte of wettelijk samenwonen/huwelijk.
Toekenning bijkomende sociale voordelen aan personeelsleden ikv geboorte of wettelijk samenwonen/huwelijk.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Toekennen sociale voordelen uitbetaald in Waregembonnen n.a.v. pensioen

Toekennen sociale voordelen uitbetaald in Waregembonnen n.a.v. pensioen
Toekennen sociale voordelen uitbetaald in Waregembonnen n.a.v. pensioen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Aanvraag vorming/studiedagen

Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Stedelijk basisonderwijs: benoemen in vast dienstverband directeur stedelijke basisschool Beveren-Leie

Stedelijk basisonderwijs: directeur stedelijke basisschool Beveren-Leie wordt benoemd in vast dienstverband
Stedelijk basisonderwijs: directeur stedelijke basisschool Beveren-Leie wordt benoemd in vast dienstverband
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Uitnodiging klankbordgroep rivierherstel Leie

Uitnodiging voor een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep voor het project rivierherstel Leie op vrijdag 13 mei om 15u30 in Brugge
Uitnodiging voor een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep voor het project rivierherstel Leie op vrijdag 13 mei om 15u30 in Brugge
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: raad van bestuur 15/03/2022 en 28/03/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: raad van bestuur 15/03/2022 en 28/03/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>22. Educatief project "Price of Freedom Award"

Herwerken van het educatief project "Price of Freedom Award".
Herwerken van het educatief project "Price of Freedom Award".
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Openbaar maken Erfgoedbeeldbank

Aan het college wordt gevraagd akkoord te gaan met het openbaar maken van de Erfgoedbeeldbank.
Aan het college wordt gevraagd akkoord te gaan met het openbaar maken van de Erfgoedbeeldbank.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. Ambtshalve schrappingen

Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B1 Organisatie zitdag belastingen FOD Financiën

FOD Financiën zal één zitdag organiseren in Waregem voor hulp bij het invullen van de belastingen.
FOD Financiën zal één zitdag organiseren in Waregem voor hulp bij het invullen van de belastingen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>25. Huwelijken en jubilea - week 18

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Concordia Textiles nv (0417N4)

Aanvraag tot bijstelling van de bestaande milieuvoorwaarden op vraag van De Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (afdeling GOP) voor de exploitatie Concordia Textiles nv, gelegen te Flanders-Fieldweg 37 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 849L, 849M, 851Z.
Aanvraag tot bijstelling van de bestaande milieuvoorwaarden op vraag van De Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (afdeling GOP) voor de exploitatie Concordia Textiles nv, gelegen te Flanders-Fieldweg 37 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 849L, 849M, 851Z.
Pdf-versie
gunstig advies.

<>29. Omgevingsvergunning: VAN POUCKE Ruben - DEBOISERIE Lotte (OMV/2022/00051)

Aanvraag van VAN POUCKE Ruben - DEBOISERIE Lotte tot het verbouwen van bestaande woning naar twee woongelegenheden + bouwen van 2 garageboxen te Hugo Verrieststraat 94 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 520E.
Aanvraag van VAN POUCKE Ruben - DEBOISERIE Lotte tot het verbouwen van bestaande woning naar twee woongelegenheden + bouwen van 2 garageboxen te Hugo Verrieststraat 94 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 520E.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>30. Omgevingsvergunning: GOESAERT Hilde (OMV/2022/00061)

Aanvraag van GOESAERT Hilde tot het wijzigen van functie: van handel naar horeca te Kortrijkseweg 265 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 394E3.
Aanvraag van GOESAERT Hilde tot het wijzigen van functie: van handel naar horeca te Kortrijkseweg 265 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 394E3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>31. Omgevingsvergunning: ISMAILI Fatiha (OMV/2022/00050)

Aanvraag van ISMAILI Fatiha tot het bouwen van terrasoverkapping te Oostpoort 86 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 112T2.
Aanvraag van ISMAILI Fatiha tot het bouwen van terrasoverkapping te Oostpoort 86 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 112T2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>32. Omgevingsvergunning: DIERICKX Katty (OMV/2022/00089)

Aanvraag van DIERICKX Katty tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Baanstknokstraat 72 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 37P2.
Aanvraag van DIERICKX Katty tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Baanstknokstraat 72 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 37P2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>33. Omgevingsvergunning: DE CLERCQ Marie-Noëlle (OMV/2022/00085)

Aanvraag van DE CLERCQ Marie-Noëlle tot het bouwen van tuinhuis te Wortegemseweg 44 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 827/03E9.
Aanvraag van DE CLERCQ Marie-Noëlle tot het bouwen van tuinhuis te Wortegemseweg 44 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 827/03E9.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>34. Omgevingsvergunning: DE LOBELLE Jacqueline - DETREMMERIE Marijke (OMV/2022/00093)

Aanvraag van DE LOBELLE Jacqueline - DETREMMERIE Marijke tot het bouwen van bijgebouw na slopen bestaand te Spijkerlaan 151 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 451S2.
Aanvraag van DE LOBELLE Jacqueline - DETREMMERIE Marijke tot het bouwen van bijgebouw na slopen bestaand te Spijkerlaan 151 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 451S2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>35. Omgevingsvergunning: Tandarts Céline Vanryckeghem bvba (OMV/2022/00072 - 2113N1)

Aanvraag van Tandarts Céline Vanryckeghem bvba tot het uitbreiden van tandartspraktijk + exploitatie klasse 3 te Felix Verhaeghestraat 28 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 502Y.
Aanvraag van Tandarts Céline Vanryckeghem bvba tot het uitbreiden van tandartspraktijk + exploitatie klasse 3 te Felix Verhaeghestraat 28 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 502Y.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>36. Omgevingsvergunning: DUHAMEL S. bv (OMV/2022/00100 - 2474N2)

Aanvraag van DUHAMEL S. bv tot het wijzigen van functie: van kantoor naar horeca + exploitatie klasse 3 (frituur) te Kortrijkseweg 222 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 127K6.
Aanvraag van DUHAMEL S. bv tot het wijzigen van functie: van kantoor naar horeca + exploitatie klasse 3 (frituur) te Kortrijkseweg 222 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 127K6.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>37. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Leenakker bv (OMV/2021/00179 - 2466N1)

Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 27 oktober 2021 afgeleverd aan Leenakker bv voor het bouwen van handelspand met 2 woongelegenheden + exploitatie klasse 3 (JUMBO supermarkt), perceel gelegen te Kortrijkseweg 102-104 te 8791 Waregem, werd door de deputatie op 21 april 2022 ontvankelijk en gegrond verklaard. De aanvraag wordt aldus geweigerd.
Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 27 oktober 2021 afgeleverd aan Leenakker bv voor het bouwen van handelspand met 2 woongelegenheden + exploitatie klasse 3 (JUMBO supermarkt), perceel gelegen te Kortrijkseweg 102-104 te 8791 Waregem, werd door de deputatie op 21 april 2022 ontvankelijk en gegrond verklaard. De aanvraag wordt aldus geweigerd.
Pdf-versie
kennisname.

<>38. Ter kennisgeving: beroep deputatie - HEYSE Gulielmus - VANDERPLANCKE Lydie (V/3048/1)

Op 26 april 2022 werd door het departement Omgeving beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 23 maart 2022 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het verkavelen van perceel in 3 loten voor open bebouwing, te Fazantenlaan zn te 8790 Waregem.
Op 26 april 2022 werd door het departement Omgeving beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 23 maart 2022 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het verkavelen van perceel in 3 loten voor open bebouwing, te Fazantenlaan zn te 8790 Waregem.
Pdf-versie
kennisname.

<>39. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA

Er werden 8 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.
Er werden 8 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.
Pdf-versie
kennisname.

<>40. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 6 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 6 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>41. voorstel project klimaatbomen

Het project klimaatbomen wordt besproken?
Het project klimaatbomen wordt besproken?
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. goedkeuring landschapsplan

Bijdrage van de stad aan het landschapsplan wordt voorgelegd.
Bijdrage van de stad aan het landschapsplan wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>43. De Watergroep - Aanpassingswerk Zuiderlaan

Goedkeuren offerte voor netaanpassing thv de Zuiderlaan.
Goedkeuren offerte voor netaanpassing thv de Zuiderlaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>44. Herasfalteren Waalbeekstraat, Oude Weg, Lentedreef/Waterstraat en Terwallenstraat

Aan het college wordt gevraagd het deel van stad Waregem goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd het deel van stad Waregem goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>45. Goedkeuren 'aanleg drempel Koekoekstraat: vorderingsstaat 1

goedkeuren vorderingsstaat 1 aanleg drempel Koekoekstraat
goedkeuren vorderingsstaat 1 aanleg drempel Koekoekstraat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>46. Nutsleidingen: Telenet : goedkeuren aanvraagvergunning

goedkeuren aanvraagvergunning
goedkeuren aanvraagvergunning
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de wielerwedstrijd Drogenboom voor elite zonder contract en U23 op zondag 5 juni 2022

Op zondag 5 juni 2022 zal een wielerwedstrijd plaatsvinden voor eliterenners zonder contract en de U23. Om een goed verloop van deze wielerwedstrijd mogelijk te maken zullen er enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende deze wedstrijd.
Op zondag 5 juni 2022 zal een wielerwedstrijd plaatsvinden voor eliterenners zonder contract en de U23. Om een goed verloop van deze wielerwedstrijd mogelijk te maken zullen er enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende deze wedstrijd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Groendreef op vrijdag 27 mei 2022

Op vrijdag 27 mei 2022 zal een buurtfeest plaatsvinden in de Groendreef naar aanleiding van de Dag van de Buren. Men vraagt een toegangsverbod in een deel van de Groendreef van 12.00u. tot 24.00u.
Op vrijdag 27 mei 2022 zal een buurtfeest plaatsvinden in de Groendreef naar aanleiding van de Dag van de Buren. Men vraagt een toegangsverbod in een deel van de Groendreef van 12.00u. tot 24.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het verkeersvrij maken van de Gentse Heerweg voor het inrichten van een speelstraat op woensdag 29 juni 2022

Op woensdag 29 juni 2022 wil men graag een deel van de Gentse Heerweg verkeersvrij maken voor het inrichten van een speelstraat. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod tussen de Kruishoutemseweg en de Jagersstraat van 8.00u. tot 12.00u.
Op woensdag 29 juni 2022 wil men graag een deel van de Gentse Heerweg verkeersvrij maken voor het inrichten van een speelstraat. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod tussen de Kruishoutemseweg en de Jagersstraat van 8.00u. tot 12.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorzien van parkeerverbod in de Stationsstraat voor het plaatsen van een foodtruck op zondag 26 juni 2022

Op zondag 26 juni 2022 zal men een foodtruck plaatsen in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 119. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op 1 parkeerplaats ter hoogte van deze locatie.
Op zondag 26 juni 2022 zal men een foodtruck plaatsen in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 119. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op 1 parkeerplaats ter hoogte van deze locatie.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de verkeersvoormiddag van SBS Desselgem op woensdag 11 mei 2022

Op woensdag 11 mei 2022 zal er een verkeersvoormiddag plaatsvinden in de Stedelijke Basisschool van Desselgem. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op de parking voor de Stedelijke Basisschool van Desselgem van 7.45u. tot 11.40u.
Op woensdag 11 mei 2022 zal er een verkeersvoormiddag plaatsvinden in de Stedelijke Basisschool van Desselgem. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op de parking voor de Stedelijke Basisschool van Desselgem van 7.45u. tot 11.40u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Hippodroomstraat op vrijdag 27 mei 2022

Op vrijdag 27 mei 2022 zal een evenement plaatsvinden in de Hippodroomstraat naar aanleiding van de Dag van de Buren. Men vraagt een toegangsverbod in een deel van de Hippodroomstraat van 18.30u. tot 22.00u.
Op vrijdag 27 mei 2022 zal een evenement plaatsvinden in de Hippodroomstraat naar aanleiding van de Dag van de Buren. Men vraagt een toegangsverbod in een deel van de Hippodroomstraat van 18.30u. tot 22.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Herstel verkeerslichten Waregem

Sinds de pensionering van een projectleider verkeerslichten bij de firma Jacops in 2019 werden er bij de firma Jacops geen facturen meer opgemaakt voor interventies. Nu ontvangen wij 1 factuur voor de interventies van de afgelopen 2 jaar.
Sinds de pensionering van een projectleider verkeerslichten bij de firma Jacops in 2019 werden er bij de firma Jacops geen facturen meer opgemaakt voor interventies. Nu ontvangen wij 1 factuur voor de interventies van de afgelopen 2 jaar.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Poort tot de Hippodroom - werken Holstraat

Bespreken of de werken in de Holstraat gecombineerd kunnen worden gelijktijdig met de werken aan de op- en afritten van de E17.
Bespreken of de werken in de Holstraat gecombineerd kunnen worden gelijktijdig met de werken aan de op- en afritten van de E17.
Pdf-versie
werd besproken.

<>56. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 14 en 14bis

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Cultuurcentrum De Schakel, Schakelbox, renovatiewerken, Lot 6/Herstofferen stoelen zaal 2: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Pandcomplex, gangen zijde WAGSO: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>59. Pandcomplex, bescherming vloer: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Vergunning wielerwedstrijd Drogenboom

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Drogenboom op 5 juni 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Drogenboom op 5 juni 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Pdf-versie
kennisname.

<>61. Vergunning wielerwedstrijd juniores Molendreef Vichte

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd juniores Molendreef Vichte op zondag 3 juli 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd juniores Molendreef Vichte op zondag 3 juli 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Pdf-versie
kennisname.

<>62. Gegevens voor boekstartwerking

De bib vraagt gegevens van ouders met heel jonge kinderen om uit te nodigen op de boekstartdag en voor promo boekstartwerking.
De bib vraagt gegevens van ouders met heel jonge kinderen om uit te nodigen op de boekstartdag en voor promo boekstartwerking.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Uitwerking concept leesjurymarkt

Aanpak communicatie evenement leesjurymarkt
Aanpak communicatie evenement leesjurymarkt
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Opening Nieuwenhove

Aan het college wordt gevraagd het voorstel van opening na de werken in Nieuwenhove te bespreken.
Aan het college wordt gevraagd het voorstel van opening na de werken in Nieuwenhove te bespreken.
Pdf-versie
werd besproken.

<>65. Doortocht Wheels in Action

Doortocht Wheels in Action op 26 juni.
Doortocht Wheels in Action op 26 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Blauwe zone WKF 2022

Vastleggen van de attracties die de blauwe zone op de Waregem Koerse Foor zullen innemen.
Vastleggen van de attracties die de blauwe zone op de Waregem Koerse Foor zullen innemen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. WTDT Mountainbike- en cyclotocht

WTDT Mountainbike- en cyclotocht op 9 oktober.
WTDT Mountainbike- en cyclotocht op 9 oktober.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Dag van de buren Kattestraat

Dag van de buren in de Kattestraat op 27 mei.
Dag van de buren in de Kattestraat op 27 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Pink Ladies Games

Pink Ladies Games 17 september; deelname stad Waregem
Pink Ladies Games 17 september; deelname stad Waregem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Summer Vibes op Zonneburcht

Schoolfeest op Zonneburcht 'Summer Vibes' op zaterdag 25 juni.
Schoolfeest op Zonneburcht 'Summer Vibes' op zaterdag 25 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Doopfeest

Doopfeest op 4 juni.
Doopfeest op 4 juni.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>72. Dag van de buren Groendreef

Dag van de buren in de Groendreef op 27 mei.
Dag van de buren in de Groendreef op 27 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Fietsen met gOES TINgE, herdenkingsfietstocht

Fietsen met gOES TINgE, herdenkingsfietstocht op 22 mei.
Fietsen met gOES TINgE, herdenkingsfietstocht op 22 mei.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>74. Winterfoor '22/'23: parking woonwagens

Winterfoor '22/'23: parking woonwagens hoek Zuiderlaan/Verbindingsweg
Winterfoor '22/'23: parking woonwagens hoek Zuiderlaan/Verbindingsweg
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. Ploegvoorstelling Essevee tijdens WKF

Voorstel ploegvoorstelling Essevee tijdens WKF 29/08 park Casier
Voorstel ploegvoorstelling Essevee tijdens WKF 29/08 park Casier
Pdf-versie
uitgesteld.

<>76. Waregem Koerse Feesten: mobiliteit tijdens de feesten

Voorstel inzake de mobiliteit in het centrum tijdens de Waregem Koersefeesten.
Voorstel inzake de mobiliteit in het centrum tijdens de Waregem Koersefeesten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Zwemmeeting Somival

Zwemmeeting Somival 5 juni in zwembad De Treffer, vraag logistieke ondersteuning.
Zwemmeeting Somival 5 juni in zwembad De Treffer, vraag logistieke ondersteuning.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>78. Overname kermiskramen

Overname van alle abonnementen op kermissen in Waregem en deelgemeenten door dochter van kermisexploitant.
Overname van alle abonnementen op kermissen in Waregem en deelgemeenten door dochter van kermisexploitant.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Regionale fietshappening

Regionale fietshappening van OKRA sport+ op 13 juni.
Regionale fietshappening van OKRA sport+ op 13 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Fotoshoot Park Casier

Fotoshoot Park Casier op 14 mei.
Fotoshoot Park Casier op 14 mei.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>81. Sam de verkeersslang in St.-Lutgardisschool De Jager

Sam de verkeersslang in St.-Lutgardisschool De Jager op 29 juni.
Sam de verkeersslang in St.-Lutgardisschool De Jager op 29 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>82. Muziekvergunning: petanquetornooi De Gekromde Vingers

Aanvraag muziekvergunning voor petanquetornooi op 14 augustus.
Aanvraag muziekvergunning voor petanquetornooi op 14 augustus.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>83. Muziekvergunning: Stance Madness

Aanvraag muziekvergunning voor Stance Madness op 7/8.
Aanvraag muziekvergunning voor Stance Madness op 7/8.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>84. Muziekvergunning: dag van de buren Hazepad

Aanvraag muziekvergunning voor dag van de buren Hazepad op 27 mei.
Aanvraag muziekvergunning voor dag van de buren Hazepad op 27 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: activiteiten PoinCaré

Aanvraag activiteiten tijdens WKF 2022 voor VC PoinCaré in de Stormestraat
Aanvraag activiteiten tijdens WKF 2022 voor VC PoinCaré in de Stormestraat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>86. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. persberichten en aanwezigheid persmomenten

Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Pdf-versie
werd besproken.

<>88. Beoordeling offertes audio en video voor heropening Het Pand

Aan het college wordt gevraagd de offertes audio en video voor de heropening van Het Pand te beoordelen en de opdracht toe te wijzen.
Aan het college wordt gevraagd de offertes audio en video voor de heropening van Het Pand te beoordelen en de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>89. vermelding evenementen vzw Gaverbeek op banner Expresweg

Aanvraag van vzw Gaverbeek tot vermelden evenementen in september op de banner van de Expresweg.
Aanvraag van vzw Gaverbeek tot vermelden evenementen in september op de banner van de Expresweg.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>90. wijzigen aantal meter abonnementsplaats zaterdagmarkt

een marktkramer wil een vermindering van zijn meters.
een marktkramer wil een vermindering van zijn meters.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>91. Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Mellon

Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.
Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>92. Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Umëa

Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.
Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>93. MTB Tocht Waterhoek

Aanvraag unieke doortochten MTB Tocht Waterhoek 2 en 3 juli
Aanvraag unieke doortochten MTB Tocht Waterhoek 2 en 3 juli
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>94. Het Pand: Bakkerietje - Heropening + terras

Vraag tot vroeger openen nieuwe vestiging van het Bakkerietje.
Vraag tot vroeger openen nieuwe vestiging van het Bakkerietje.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>95. Centrumpromotie: Mama VIP dag - Bespreking

Aan het college wordt gevraagd of podium mag geplaatst worden op ceremonieplein.
Aan het college wordt gevraagd of podium mag geplaatst worden op ceremonieplein.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>96. Ontsmettingsmateriaal Jeugdverenigingen

Er werd ontsmettingsmateriaal geschonken aan de stad. Voorstel is om deze ontsmettingsgel opnieuw te verdelen onder het Waregems jeugdwerk. Dit naar analogie van eerdere verdeling gedurende de eerste coronagolf.
Er werd ontsmettingsmateriaal geschonken aan de stad. Voorstel is om deze ontsmettingsgel opnieuw te verdelen onder het Waregems jeugdwerk. Dit naar analogie van eerdere verdeling gedurende de eerste coronagolf.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>97. Praatplan Jeugdcentrum

Omdat er een aantal ingrepen dienen te gebeuren werd een praatplan opgemaakt voor het jeugdcentrum om af te toetsen met gebruikers en verenigingen.
Omdat er een aantal ingrepen dienen te gebeuren werd een praatplan opgemaakt voor het jeugdcentrum om af te toetsen met gebruikers en verenigingen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>98. Vlot op stadionvijvers

Scouts Waregem vraagt toelating om met een vlot op de stadionvijvers te mogen.
Scouts Waregem vraagt toelating om met een vlot op de stadionvijvers te mogen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>99. Uitbetaling grabbelpassers tijdens buitenspeeldag

Een overzicht van de monitoren die geholpen hebben tijdens buitenspeeldag en daarvoor een vergoeding krijgen.
Een overzicht van de monitoren die geholpen hebben tijdens buitenspeeldag en daarvoor een vergoeding krijgen.
Pdf-versie
goedgekeurd.