Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 05 jan 2022, 10:15 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 05 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 10.15 uur.
Locatie: Briek Schotte-zaal

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - december 2021

vastgesteld.

2. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - december 2021
Het kohier betalend parkeren december2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier leegstand 2021 - 3e kw 2021 - deel 2

vastgesteld.

3. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier leegstand 2021 - 3e kw 2021 - deel 2
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het voorgelegde kohier belasting op leegstand goed te keuren.

steunmaatregelen aan vrijetijdssector i.k.v. corona

werd besproken.

B1 steunmaatregelen aan vrijetijdssector i.k.v. corona
Voorstel verdeling restant Vlaamse subsidies aan de vrijetijdssectoren voor de volgende drie jaren (2022-2023-2024).

Onderhoudspersoneel: ontslag wegens rustpensioen

goedgekeurd.

4. Onderhoudspersoneel: ontslag wegens rustpensioen
Een medewerker van het onderhoudspersoneel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

5. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

6. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

7. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

8. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

9. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Cultuurraad: algemene vergadering 15/11/2021 en bestuursvergadering 15/11/2021

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

10. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Gaselwest: raad van bestuur 15/09/2021 en 18/10/2021 - Imog: raad van bestuur 16/11/2021

Huldiging nieuwe ereburger Michèle George

werd besproken.

11. Huldiging nieuwe ereburger Michèle George
Praktische modaliteiten bepalen voor de huldiging van nieuwe ereburger Michèle George

Huwelijken en jubilea - week 01

goedgekeurd.

12. Huwelijken en jubilea - week 01
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Huisnummers bouwdossiers december 2021

vastgesteld.

13. Huisnummers bouwdossiers december 2021
Toekenning en schrapping huisnummers bouwdossiers december 2021

Ter bespreking: hoorzitting POVC - KONSTRUKTIEWERKHUIZEN STAS nv

werd besproken.

14. Ter bespreking: hoorzitting POVC - KONSTRUKTIEWERKHUIZEN STAS nv

Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Leenakker (OMV/2021/00179 - 2466N1)

voorwaardelijk gunstig advies.

15. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Leenakker (OMV/2021/00179 - 2466N1)
Advies mbt procedure laatste aanleg van Leenakker tot het bouwen van handelspand met 2 woongelegenheden + exploitatie klasse 3 (JUMBO supermarkt) te Kortrijkseweg 102-104 te 8791 Waregem.

Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: DECAIGNY Veronique (OMV/2021/00308)

voorwaardelijk gunstig advies.

16. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: DECAIGNY Veronique (OMV/2021/00308)
Advies mbt procedure laatste aanleg van DECAIGNY Veronique tot het bouwen van alleenstaande woning en poolhouse na slopen bestaande bebouwing + rooien van bomen te Bessemstraat 88 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 32A, 33A, 35T.

Weigering aanvraag omgevingsproject: TALPE Benjamin (OMV/2021/00418)

advies dienst wordt gevolgd.

17. Weigering aanvraag omgevingsproject: TALPE Benjamin (OMV/2021/00418)
Aanvraag van TALPE Benjamin tot het bouwen van garageboxen + wijzigen gevels van bestaand atelier (regularisatie) te Henri Lebbestraat 165-167 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1250Z4.

Omgevingsvergunning: EMANUBO bvba (OMV/2021/00456)

goedgekeurd met voorwaarden.

18. Omgevingsvergunning: EMANUBO bvba (OMV/2021/00456)
Aanvraag van EMANUBO bvba tot het bouwen van alleenstaande woning te Waterstraat 140 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 66G2.

Omgevingsvergunning: DECOCK Steven (OMV/2021/00525)

goedgekeurd met voorwaarden.

19. Omgevingsvergunning: DECOCK Steven (OMV/2021/00525)
Aanvraag van DECOCK Steven tot het slopen deel van bestaande schuur te Meelstraat 93 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 362G.

Omgevingsvergunning: Dr. Decaigny Veronique - Anesthesie bvba (OMV/2021/00478)

goedgekeurd met voorwaarden.

20. Omgevingsvergunning: Dr. Decaigny Veronique - Anesthesie bvba (OMV/2021/00478)
Aanvraag van Dr. Decaigny Veronique - Anesthesie bvba tot het slopen van bestaande woning en bijgebouw te Bessemstraat 82 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 34/02G, 34D2.

Omgevingsvergunning: VANDEVOORDE Carl (OMV/2021/00455)

goedgekeurd.

21. Omgevingsvergunning: VANDEVOORDE Carl (OMV/2021/00455)
Aanvraag van VANDEVOORDE Carl tot het verhogen van bestaande carport te Meikeverstraat 1 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 487D.

Omgevingsvergunning: Garage Bossuyt W. nv (OMV/2021/00461)

goedgekeurd met voorwaarden.

22. Omgevingsvergunning: Garage Bossuyt W. nv (OMV/2021/00461)
Aanvraag van Garage Bossuyt W. nv tot het aanleggen van parking na slopen van twee woningen te Gentseweg 58, Gentseweg 60 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 260V2, 260W2.

Ter kennisgeving: beroep deputatie - CALLENS Christ (OMV/2021/00360)

kennisname.

23. Ter kennisgeving: beroep deputatie - CALLENS Christ (OMV/2021/00360)
Op 30 december 2021 werd beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 24 november 2021 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het ophogen van gronden en herstellen van grachten (regularisatie), te Zultseweg 142 te 8790 Waregem.

Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA

kennisname.

24. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA
Er werden 4 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.

melding Agentschap Natuur en Bos

kennisname.

25. melding Agentschap Natuur en Bos
Inbreuk op de soortenbescherming en soortenbeheer

Weg- en rioleringswerken in Konijneveld en Galgewegel: VS18 (eindstaat))

goedgekeurd.

26. Weg- en rioleringswerken in Konijneveld en Galgewegel: VS18 (eindstaat))
goedkeuren eindstaat voor de weg- en rioleringswerken in Konijneveld-Galgewegel

Herinrichten Franklin Rooseveltlaan - goedkeuring ereloonstaat 2

goedgekeurd.

27. Herinrichten Franklin Rooseveltlaan - goedkeuring ereloonstaat 2
Goedkeuring ereloonstaat 2

Nutsleidingen:Telenet:aanvraagvergunningen

goedgekeurd.

28. Nutsleidingen:Telenet:aanvraagvergunningen
goedkeuren aanvraagvergunningen Telenet

Nutsleidingen: Proximus: aanvraag vergunning

goedgekeurd.

29. Nutsleidingen: Proximus: aanvraag vergunning
Goedkeuren aanvraag vergunning Fiber To The Home.

Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

goedgekeurd.

30. Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer
Aanvraag voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

goedgekeurd.

31. Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer
Aanvraag voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer.

goedkeuren verslag verkeerscel 21 december 2021

goedgekeurd.

32. goedkeuren verslag verkeerscel 21 december 2021
goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 21 december.

Herinrichting Kruishoutemseweg - aangepast participatietraject

werd besproken.

33. Herinrichting Kruishoutemseweg - aangepast participatietraject
De geplande infomarkt op 16 december in Kruisem is omwille van Corona afgeschaft. Het Agentschap Wegen en Verkeer stelt een alternatieve aanpak voor om het project bekend te maken bij de bewoners langs het traject.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

34. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Toegang SInt-Elooisplein voor brandweer

werd besproken.

35. Toegang SInt-Elooisplein voor brandweer
De brandweer vraagt een permanente vrije toegang tot het Sint-Elooisplein

Verkeersmaatregelen Torenlaan

goedgekeurd.

36. Verkeersmaatregelen Torenlaan
Op vraag van de basisschool Biezenbos is een schets opgemaakt om de voetgangersroutes naar de school veiliger te maken.

CC De Schakel, uitbreiding, definitief ontwerp: inname standpunt

werd besproken.

37. CC De Schakel, uitbreiding, definitief ontwerp: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen over bepaalde keuzes ikv uitwerking definitief ontwerp voor de uitbreiding van het CC De Schakel.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 3/Metaalconstructie zaal 1 + handgreep balustrades zaal 2: voorstel goedkeuren meerwerk

goedgekeurd.

38. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 3/Metaalconstructie zaal 1 + handgreep balustrades zaal 2: voorstel goedkeuren meerwerk
Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 3/Metaalconstructie zaal 1 + handgreep balustrades zaal 2: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01

goedgekeurd.

39. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 3/Metaalconstructie zaal 1 + handgreep balustrades zaal 2: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01 goed te keuren.

Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02

goedgekeurd.

40. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.

Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 10 en 10bis

goedgekeurd.

41. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 10 en 10bis
Er wordt gevraagd om vorderingsstaten 10 en 10bis goed te keuren.

Kerk Nieuwenhove, onderhoudscontract gasdetectie: voorstel goedkeuren offerte

goedgekeurd.

42. Kerk Nieuwenhove, onderhoudscontract gasdetectie: voorstel goedkeuren offerte
Er wordt gevraagd om het onderhoudscontract voor de gasdetectie-installatie in de kerk van Nieuwenhove goed te keuren.

Drukwerk Maart Kunstroute

goedgekeurd.

43. Drukwerk Maart Kunstroute
Prijsvraag drukwerk Maart Kunstroute bij 3 drukkerijen.

aanvraag steun zeilen

niet goedgekeurd.

44. aanvraag steun zeilen
Een Waregemse jongere vraagt steun om mee te kunnen zeilen met een van de mooiste en grootste zeilschepen van de vloot die zal deelnemen aan The Tall Ships Races 2022

Activiteit Spellenclub

niet goedgekeurd.

45. Activiteit Spellenclub
De spellenclub vraagt of hun activiteit in het SOB mag doorgaan

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

46. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

deelname Waregembon

niet goedgekeurd.

47. deelname Waregembon
Een interieurarchitect wil deelnemen aan de Waregembon

Tussenkomst handelscentrum 2022

werd besproken.

48. Tussenkomst handelscentrum 2022
Winkelen in Waregem vraagt werkingsbudget voor 2022.

Maatregelen wekelijkse markten ikv corona

goedgekeurd.

49. Maatregelen wekelijkse markten ikv corona
Een aantal coronamaatregelen worden genomen op de wekelijkse markten.

Noodhulp aan Filipijnse vissersdorpen

goedgekeurd.

50. Noodhulp aan Filipijnse vissersdorpen
Er is een aanvraag binnen van International Community Services VZW voor noodhulp aan Filipijnse vissersdorpen na de doortocht van typhoon Rai.

<>1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - december 2021

Het kohier betalend parkeren december2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Het kohier betalend parkeren december2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>3. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier leegstand 2021 - 3e kw 2021 - deel 2

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het voorgelegde kohier belasting op leegstand goed te keuren.
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het voorgelegde kohier belasting op leegstand goed te keuren.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>B1 steunmaatregelen aan vrijetijdssector i.k.v. corona

Voorstel verdeling restant Vlaamse subsidies aan de vrijetijdssectoren voor de volgende drie jaren (2022-2023-2024).
Voorstel verdeling restant Vlaamse subsidies aan de vrijetijdssectoren voor de volgende drie jaren (2022-2023-2024).
Pdf-versie
werd besproken.

<>4. Onderhoudspersoneel: ontslag wegens rustpensioen

Een medewerker van het onderhoudspersoneel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Een medewerker van het onderhoudspersoneel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Cultuurraad: algemene vergadering 15/11/2021 en bestuursvergadering 15/11/2021
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Cultuurraad: algemene vergadering 15/11/2021 en bestuursvergadering 15/11/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>10. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Gaselwest: raad van bestuur 15/09/2021 en 18/10/2021 - Imog: raad van bestuur 16/11/2021
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Gaselwest: raad van bestuur 15/09/2021 en 18/10/2021 - Imog: raad van bestuur 16/11/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>11. Huldiging nieuwe ereburger Michèle George

Praktische modaliteiten bepalen voor de huldiging van nieuwe ereburger Michèle George
Praktische modaliteiten bepalen voor de huldiging van nieuwe ereburger Michèle George
Pdf-versie
werd besproken.

<>12. Huwelijken en jubilea - week 01

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Huisnummers bouwdossiers december 2021

Toekenning en schrapping huisnummers bouwdossiers december 2021
Toekenning en schrapping huisnummers bouwdossiers december 2021
Pdf-versie
vastgesteld.

<>14. Ter bespreking: hoorzitting POVC - KONSTRUKTIEWERKHUIZEN STAS nv

Pdf-versie
werd besproken.

<>15. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Leenakker (OMV/2021/00179 - 2466N1)

Advies mbt procedure laatste aanleg van Leenakker tot het bouwen van handelspand met 2 woongelegenheden + exploitatie klasse 3 (JUMBO supermarkt) te Kortrijkseweg 102-104 te 8791 Waregem.
Advies mbt procedure laatste aanleg van Leenakker tot het bouwen van handelspand met 2 woongelegenheden + exploitatie klasse 3 (JUMBO supermarkt) te Kortrijkseweg 102-104 te 8791 Waregem.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>16. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: DECAIGNY Veronique (OMV/2021/00308)

Advies mbt procedure laatste aanleg van DECAIGNY Veronique tot het bouwen van alleenstaande woning en poolhouse na slopen bestaande bebouwing + rooien van bomen te Bessemstraat 88 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 32A, 33A, 35T.
Advies mbt procedure laatste aanleg van DECAIGNY Veronique tot het bouwen van alleenstaande woning en poolhouse na slopen bestaande bebouwing + rooien van bomen te Bessemstraat 88 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 32A, 33A, 35T.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>17. Weigering aanvraag omgevingsproject: TALPE Benjamin (OMV/2021/00418)

Aanvraag van TALPE Benjamin tot het bouwen van garageboxen + wijzigen gevels van bestaand atelier (regularisatie) te Henri Lebbestraat 165-167 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1250Z4.
Aanvraag van TALPE Benjamin tot het bouwen van garageboxen + wijzigen gevels van bestaand atelier (regularisatie) te Henri Lebbestraat 165-167 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1250Z4.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>18. Omgevingsvergunning: EMANUBO bvba (OMV/2021/00456)

Aanvraag van EMANUBO bvba tot het bouwen van alleenstaande woning te Waterstraat 140 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 66G2.
Aanvraag van EMANUBO bvba tot het bouwen van alleenstaande woning te Waterstraat 140 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 66G2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>19. Omgevingsvergunning: DECOCK Steven (OMV/2021/00525)

Aanvraag van DECOCK Steven tot het slopen deel van bestaande schuur te Meelstraat 93 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 362G.
Aanvraag van DECOCK Steven tot het slopen deel van bestaande schuur te Meelstraat 93 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 362G.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>20. Omgevingsvergunning: Dr. Decaigny Veronique - Anesthesie bvba (OMV/2021/00478)

Aanvraag van Dr. Decaigny Veronique - Anesthesie bvba tot het slopen van bestaande woning en bijgebouw te Bessemstraat 82 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 34/02G, 34D2.
Aanvraag van Dr. Decaigny Veronique - Anesthesie bvba tot het slopen van bestaande woning en bijgebouw te Bessemstraat 82 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 34/02G, 34D2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>21. Omgevingsvergunning: VANDEVOORDE Carl (OMV/2021/00455)

Aanvraag van VANDEVOORDE Carl tot het verhogen van bestaande carport te Meikeverstraat 1 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 487D.
Aanvraag van VANDEVOORDE Carl tot het verhogen van bestaande carport te Meikeverstraat 1 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 487D.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. Omgevingsvergunning: Garage Bossuyt W. nv (OMV/2021/00461)

Aanvraag van Garage Bossuyt W. nv tot het aanleggen van parking na slopen van twee woningen te Gentseweg 58, Gentseweg 60 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 260V2, 260W2.
Aanvraag van Garage Bossuyt W. nv tot het aanleggen van parking na slopen van twee woningen te Gentseweg 58, Gentseweg 60 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 260V2, 260W2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>23. Ter kennisgeving: beroep deputatie - CALLENS Christ (OMV/2021/00360)

Op 30 december 2021 werd beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 24 november 2021 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het ophogen van gronden en herstellen van grachten (regularisatie), te Zultseweg 142 te 8790 Waregem.
Op 30 december 2021 werd beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 24 november 2021 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het ophogen van gronden en herstellen van grachten (regularisatie), te Zultseweg 142 te 8790 Waregem.
Pdf-versie
kennisname.

<>24. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA

Er werden 4 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.
Er werden 4 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.
Pdf-versie
kennisname.

<>25. melding Agentschap Natuur en Bos

Inbreuk op de soortenbescherming en soortenbeheer
Inbreuk op de soortenbescherming en soortenbeheer
Pdf-versie
kennisname.

<>26. Weg- en rioleringswerken in Konijneveld en Galgewegel: VS18 (eindstaat))

goedkeuren eindstaat voor de weg- en rioleringswerken in Konijneveld-Galgewegel
goedkeuren eindstaat voor de weg- en rioleringswerken in Konijneveld-Galgewegel
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Herinrichten Franklin Rooseveltlaan - goedkeuring ereloonstaat 2

Goedkeuring ereloonstaat 2
Goedkeuring ereloonstaat 2
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. Nutsleidingen:Telenet:aanvraagvergunningen

goedkeuren aanvraagvergunningen Telenet
goedkeuren aanvraagvergunningen Telenet
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. Nutsleidingen: Proximus: aanvraag vergunning

Goedkeuren aanvraag vergunning Fiber To The Home.
Goedkeuren aanvraag vergunning Fiber To The Home.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Aanvraag voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer.
Aanvraag voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Aanvraag voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer.
Aanvraag voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>32. goedkeuren verslag verkeerscel 21 december 2021

goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 21 december.
goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 21 december.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>33. Herinrichting Kruishoutemseweg - aangepast participatietraject

De geplande infomarkt op 16 december in Kruisem is omwille van Corona afgeschaft. Het Agentschap Wegen en Verkeer stelt een alternatieve aanpak voor om het project bekend te maken bij de bewoners langs het traject.
De geplande infomarkt op 16 december in Kruisem is omwille van Corona afgeschaft. Het Agentschap Wegen en Verkeer stelt een alternatieve aanpak voor om het project bekend te maken bij de bewoners langs het traject.
Pdf-versie
werd besproken.

<>34. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Toegang SInt-Elooisplein voor brandweer

De brandweer vraagt een permanente vrije toegang tot het Sint-Elooisplein
De brandweer vraagt een permanente vrije toegang tot het Sint-Elooisplein
Pdf-versie
werd besproken.

<>36. Verkeersmaatregelen Torenlaan

Op vraag van de basisschool Biezenbos is een schets opgemaakt om de voetgangersroutes naar de school veiliger te maken.
Op vraag van de basisschool Biezenbos is een schets opgemaakt om de voetgangersroutes naar de school veiliger te maken.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. CC De Schakel, uitbreiding, definitief ontwerp: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen over bepaalde keuzes ikv uitwerking definitief ontwerp voor de uitbreiding van het CC De Schakel.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen over bepaalde keuzes ikv uitwerking definitief ontwerp voor de uitbreiding van het CC De Schakel.
Pdf-versie
werd besproken.

<>38. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 3/Metaalconstructie zaal 1 + handgreep balustrades zaal 2: voorstel goedkeuren meerwerk

Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.
Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 3/Metaalconstructie zaal 1 + handgreep balustrades zaal 2: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>40. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 10 en 10bis

Er wordt gevraagd om vorderingsstaten 10 en 10bis goed te keuren.
Er wordt gevraagd om vorderingsstaten 10 en 10bis goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. Kerk Nieuwenhove, onderhoudscontract gasdetectie: voorstel goedkeuren offerte

Er wordt gevraagd om het onderhoudscontract voor de gasdetectie-installatie in de kerk van Nieuwenhove goed te keuren.
Er wordt gevraagd om het onderhoudscontract voor de gasdetectie-installatie in de kerk van Nieuwenhove goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>43. Drukwerk Maart Kunstroute

Prijsvraag drukwerk Maart Kunstroute bij 3 drukkerijen.
Prijsvraag drukwerk Maart Kunstroute bij 3 drukkerijen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>44. aanvraag steun zeilen

Een Waregemse jongere vraagt steun om mee te kunnen zeilen met een van de mooiste en grootste zeilschepen van de vloot die zal deelnemen aan The Tall Ships Races 2022
Een Waregemse jongere vraagt steun om mee te kunnen zeilen met een van de mooiste en grootste zeilschepen van de vloot die zal deelnemen aan The Tall Ships Races 2022
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>45. Activiteit Spellenclub

De spellenclub vraagt of hun activiteit in het SOB mag doorgaan
De spellenclub vraagt of hun activiteit in het SOB mag doorgaan
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>46. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>47. deelname Waregembon

Een interieurarchitect wil deelnemen aan de Waregembon
Een interieurarchitect wil deelnemen aan de Waregembon
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>48. Tussenkomst handelscentrum 2022

Winkelen in Waregem vraagt werkingsbudget voor 2022.
Winkelen in Waregem vraagt werkingsbudget voor 2022.
Pdf-versie
werd besproken.

<>49. Maatregelen wekelijkse markten ikv corona

Een aantal coronamaatregelen worden genomen op de wekelijkse markten.
Een aantal coronamaatregelen worden genomen op de wekelijkse markten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Noodhulp aan Filipijnse vissersdorpen

Er is een aanvraag binnen van International Community Services VZW voor noodhulp aan Filipijnse vissersdorpen na de doortocht van typhoon Rai.
Er is een aanvraag binnen van International Community Services VZW voor noodhulp aan Filipijnse vissersdorpen na de doortocht van typhoon Rai.
Pdf-versie
goedgekeurd.