Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 06 jul 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 06 JUL 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op inname openbaar domein: 1e semester 2022

vastgesteld.

2. vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op inname openbaar domein: 1e semester 2022
Het kohier belasting op inname openbaar domein1e semester 2022 wordt voorgelegd. Aan het college wordt gevraagd het kohier uitvoerbaar ter verklaren.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - juni 2022

vastgesteld.

3. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - juni 2022
Het kohier betalend parkeren juni 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Raamovereenkomst voor operationele renting diverse bedrijfsvoertuigen - kwalitatieve selectie en gunning

goedgekeurd.

4. Raamovereenkomst voor operationele renting diverse bedrijfsvoertuigen - kwalitatieve selectie en gunning
Aan het college wordt gevraagd de opdracht voor de operationele renting van diverse bedrijfsvoertuigen definitief te gunnen.

Technische bijstand Cevi i.k.v. migratieproject stad-OCMW

goedgekeurd.

5. Technische bijstand Cevi i.k.v. migratieproject stad-OCMW
De technische bijstand voor de migratie van toepassingen en data van de servers i.k.v. het migratieproject stad-OCMW wordt goedgekeurd.

Upgrade firewall i.k.v. migratieproject stad-OCMW

goedgekeurd.

6. Upgrade firewall i.k.v. migratieproject stad-OCMW
De upgrade van de firewall i.k.v. het migratieproject stad-OCMW wordt goedgekeurd.

Leveren van informaticamateriaal voor het stedelijk kunstonderwijs via aankoopcentrale stad Brugge - afroep S-BR-P1-06

goedgekeurd.

7. Leveren van informaticamateriaal voor het stedelijk kunstonderwijs via aankoopcentrale stad Brugge - afroep S-BR-P1-06
Er wordt voorgesteld informaticamateriaal voor het stedelijk kunstonderwijs aan te kopen via de aankoopcentrale voor ICT-opdrachten van de stad Brugge.

Leveren van informaticamateriaal voor diverse diensten via aankoopcentrale stad Brugge - afroep afroep S-BR-P1+2-07

goedgekeurd.

8. Leveren van informaticamateriaal voor diverse diensten via aankoopcentrale stad Brugge - afroep afroep S-BR-P1+2-07
Er wordt voorgesteld informaticamateriaal voor diverse diensten aan te kopen via de aankoopcentrale voor ICT-opdrachten van de stad Brugge.

Aankoop informaticamateriaal diverse diensten – afroep S-P1-30

goedgekeurd.

9. Aankoop informaticamateriaal diverse diensten – afroep S-P1-30
Het college keurt de aankoop van informaticamateriaal voor diverse diensten goed.

Aankoop uniforme zitbanken - gunning

goedgekeurd.

10. Aankoop uniforme zitbanken - gunning
Aan het college wordt gevraagd de aankoop van uniforme zitbanken goed te keuren en te gunnen volgens aankoopvoorstel.

Afvoer buiten dienst gestelde werktuigen

goedgekeurd.

11. Afvoer buiten dienst gestelde werktuigen
Er wordt voorgesteld de buiten dienst gestelde werktuigen af te voeren als schroot.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

12. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Aanstelling medewerker onderhoud bibliotheek (E1-E3)

goedgekeurd.

13. Aanstelling medewerker onderhoud bibliotheek (E1-E3)
Aanstelling in openstaande functie vanuit bestaande wervingsreserve

Be-Part: aanstellen tijdelijke contractuele medewerker

goedgekeurd.

14. Be-Part: aanstellen tijdelijke contractuele medewerker
Be-Part: aanstellen tijdelijke contractuele medewerker

Verlengen aanstelling administratief assistent burgerzaken

goedgekeurd.

15. Verlengen aanstelling administratief assistent burgerzaken
Verlengen aanstelling om langdurige afwezigheden op te vangen

Aanvraag vorming/studiedagen

goedgekeurd.

16. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: aanvraag ontslag wegens rustpensioen

goedgekeurd.

17. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: aanvraag ontslag wegens rustpensioen
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: leerkracht dient ontslag in om met rustpensioen te gaan

IMOG: voorstelling uitvoeringsplan 2023-2030

werd besproken.

18. IMOG: voorstelling uitvoeringsplan 2023-2030
Het openbaar onderzoek loopt voor een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2030, namelijk het Lokaal Materialenplan. De directie van IMOG vraagt welke datum past voor het schepencollege om de doelstellingen en de acties die moeten genomen worden in dit verband te komen toelichten.

maandelijks ophalen en vernietigen vertrouwelijke documenten

goedgekeurd.

19. maandelijks ophalen en vernietigen vertrouwelijke documenten
Voorstel om maandelijks een kleine rolcontainer met vertrouwelijke documenten laten ophalen voor vernietiging door gespecialiseerde firma.

Kennisname verslagen managementteam

kennisname.

20. Kennisname verslagen managementteam
Er wordt kennis genomen van de verslagen van het managementteam van 13/06 en 30/06/2022.

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

21. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - cultuurcentrum De Schakel: algemene vergadering 13/12/2021, 24/01/2022, 26/04/2022 - cultuurcentrum De Schakel: raad van bestuur 26/04/2022, 30/05/2022

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

22. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: raad van bestuur 17/05/2022 - Leiedal: raad van bestuur 10/06/2022 - Psilon: algemene vergadering 15/06/2022 - WVI: raad van bestuur 15/06/2022 - Gaselwest: algemene vergadering 28/06/2022

Professionele schoonmaak depot MOM

werd besproken.

23. Professionele schoonmaak depot MOM
Toewijzen opdracht i.v.m. de professionele schoonmaak van het archiefdepot MOM.

Ambtshalve schrapping

goedgekeurd.

24. Ambtshalve schrapping
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister

Huwelijken en jubilea - week 27

goedgekeurd.

25. Huwelijken en jubilea - week 27
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Omgevingsvergunning: CLAPUYT Niels (OMV/2022/00227)

goedgekeurd met voorwaarden.

27. Omgevingsvergunning: CLAPUYT Niels (OMV/2022/00227)
Aanvraag van CLAPUYT Niels tot het wijzigen van voorgevel: vergroten van garagepoort + plaatsen van steenstrips te Liebaardstraat 266 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 427M3.

Omgevingsvergunning: Dr. Johan Soenens Algemene Geneeskunde bvba (OMV/2022/00140)

goedgekeurd met voorwaarden.

28. Omgevingsvergunning: Dr. Johan Soenens Algemene Geneeskunde bvba (OMV/2022/00140)
Aanvraag van Dr. Johan Soenens Algemene Geneeskunde bvba tot het inwendig verbouwen van bestaand handelspand met woongelegenheid te Liebaardstraat 42 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 86T2.

Omgevingsvergunning: Wim Beyaert Projects bvba (OMV/2022/00137)

goedgekeurd met voorwaarden.

29. Omgevingsvergunning: Wim Beyaert Projects bvba (OMV/2022/00137)
Aanvraag van Wim Beyaert Projects bvba tot het bouwen van meergezinswoning (8 woongelegenheden) en 15 garages na slopen bestaande bebouwing te Aloise Biebuyckstraat 23 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 291A2, 293P, 293S.

Omgevingsvergunning: JB.C-REAL ESTATE (OMV/2022/00013)

goedgekeurd met voorwaarden.

30. Omgevingsvergunning: JB.C-REAL ESTATE (OMV/2022/00013)
Aanvraag van JB.C-REAL ESTATE tot het bouwen van kantoorgebouw na slopen van bestaande bebouwing te Kortrijkseweg 139 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 286Z.

Omgevingsvergunning: VANDENABEELE Harry (OMV/2022/00113)

goedgekeurd.

31. Omgevingsvergunning: VANDENABEELE Harry (OMV/2022/00113)
Aanvraag van VANDENABEELE Harry tot het wijzigen van reliëf te Bergstraat 47 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie B, perceel 287K, 287L.

Omgevingsvergunning: LANNAU Kelly (OMV/2022/00211)

goedgekeurd met voorwaarden.

32. Omgevingsvergunning: LANNAU Kelly (OMV/2022/00211)
Aanvraag van LANNAU Kelly tot het plaatsen van publiciteit te Wetstraat 1 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 159S2.

Omgevingsvergunning: MSEED Comm.V (OMV/2022/00174)

goedgekeurd.

33. Omgevingsvergunning: MSEED Comm.V (OMV/2022/00174)
Aanvraag van MSEED Comm.V tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Boulezlaan 26 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 323V2.

Omgevingsvergunning: WIELFAERT Jenne - VAN DE VELDE Evelyne (OMV/2022/00175)

goedgekeurd.

34. Omgevingsvergunning: WIELFAERT Jenne - VAN DE VELDE Evelyne (OMV/2022/00175)
Aanvraag van WIELFAERT Jenne - VAN DE VELDE Evelyne tot het bouwen van bijgebouw na slopen bestaande te Ruitersdreef 36 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 751E5.

Omgevingsvergunning: TAELMAN Luc (OMV/2022/00179)

goedgekeurd met voorwaarden.

35. Omgevingsvergunning: TAELMAN Luc (OMV/2022/00179)
Aanvraag van TAELMAN Luc tot het slopen van woning en bijgebouw te Jozef Duthoystraat 15 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1168R.

Omgevingsvergunning: SCHOONBAERT Gillian - MARIJSE Julie (OMV/2022/00183)

goedgekeurd.

36. Omgevingsvergunning: SCHOONBAERT Gillian - MARIJSE Julie (OMV/2022/00183)
Aanvraag van SCHOONBAERT Gillian - MARIJSE Julie tot het bouwen van halfopen woning + carport te Spoorweglaan 53 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 556K.

Omgevingsvergunning: MARTENS Floor (OMV/2022/00178)

goedgekeurd met voorwaarden.

37. Omgevingsvergunning: MARTENS Floor (OMV/2022/00178)
Aanvraag van MARTENS Floor tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Zultseweg 163 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 102T.

Omgevingsvergunning: AMELOOT Dephness (OMV/2022/00225)

goedgekeurd.

38. Omgevingsvergunning: AMELOOT Dephness (OMV/2022/00225)
Aanvraag van AMELOOT Dephness tot het vernieuwen van gevels bestaande loods te Deken De Bostraat 22 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 400G.

Omgevingsvergunning: NEIRYNCK Jan - VAN FLETEREN Nancy (OMV/2022/00221)

goedgekeurd.

39. Omgevingsvergunning: NEIRYNCK Jan - VAN FLETEREN Nancy (OMV/2022/00221)
Aanvraag van NEIRYNCK Jan - VAN FLETEREN Nancy tot het wijzigen van gevels: isoleren + aanbrengen van spuitkurk te Leemputstraat 11 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 202L.

Omgevingsvergunning: TIEBOUT Jonas - MEURISSE Hanne (OMV/2022/00232)

goedgekeurd.

40. Omgevingsvergunning: TIEBOUT Jonas - MEURISSE Hanne (OMV/2022/00232)
Aanvraag van TIEBOUT Jonas - MEURISSE Hanne tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Hazewindstraat 46 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 481/02G.

Omgevingsvergunning: FOURNEAU Bart (OMV/2022/00139 - 2500N1)

goedgekeurd.

41. Omgevingsvergunning: FOURNEAU Bart (OMV/2022/00139 - 2500N1)
Aanvraag van FOURNEAU Bart tot het uitbreiden van frituur te Jules Delombaerdeplein zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 206/03A.

Ter kennisgeving: omgevingsvergunning G&V Servicestations nv (OMV/2022/00077 - 2448N2)

kennisname.

42. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning G&V Servicestations nv (OMV/2022/00077 - 2448N2)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van G&V Servicestations nv tot het uitbreiden van tankstation met CNG-verdeelinstallatie, transformatorcabine en laadpalen te Anzegemseweg 14, 16 te 8790 Waregem werd door de deputatie op 23 juni 2022 vergund onder voorwaarden.

Ter kennisgeving: beroep deputatie - Ledure Jelle (OMV/2022/00146)

kennisname.

43. Ter kennisgeving: beroep deputatie - Ledure Jelle (OMV/2022/00146)
Op 27 juni 2022 werd beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 25 mei 2022 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het vernieuwen voorgevel bestaande loods, te Poekelaan 75 te 8791 Waregem.

Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA

kennisname.

44. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA
Er werden 9 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

45. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 7 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Huisnummers bouwdossiers juni 2022

vastgesteld.

46. Huisnummers bouwdossiers juni 2022
Toekenning, wijziging en schrapping huisnummers bouwdossiers juni 2022

Huisnummer Barrage

vastgesteld.

47. Huisnummer Barrage
Aanvraag huisnummer Barrage 107

Maaien wegbermen en grachttaluds dienstjaren 2021-2022-2023-2024: voorstel goedkeuren stopzetting opdracht

goedgekeurd.

49. Maaien wegbermen en grachttaluds dienstjaren 2021-2022-2023-2024: voorstel goedkeuren stopzetting opdracht
Ingevolge het faillissement van de aannemer wordt de opdracht voor het maaien van de wegbermen en grachttaluds voor de dienstjaren 2021-2022-2023-2024 stopgezet.

Geluidsberm E17-Galgewegel: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 15

goedgekeurd.

50. Geluidsberm E17-Galgewegel: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 15
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat goed te keuren.

Groeninrichtingsplan De Mote: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 05

goedgekeurd.

51. Groeninrichtingsplan De Mote: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 05
Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 05 van het groeninrichtingsplan De Mote goed te keuren.

Heraanleg kruispunt Jozef Duthoystraat – Desselgemseweg: voorstel goedkeuren offerten MHO/SOP/TV

goedgekeurd.

52. Heraanleg kruispunt Jozef Duthoystraat – Desselgemseweg: voorstel goedkeuren offerten MHO/SOP/TV
Er wordt gevraagd om de offertes goed te keuren.

Park Casier, renovatie bruggen: ter kennisname stand van zaken

kennisname.

53. Park Casier, renovatie bruggen: ter kennisname stand van zaken
Er wordt gevraagd om kennis te nemen van de stand van zaken van de renovatie van de bruggen in Park Casier

Gladheidsbestrijding gemeentewegen winterseizoenen 2019-2020/2020-2021/2021-2022: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04

goedgekeurd.

54. Gladheidsbestrijding gemeentewegen winterseizoenen 2019-2020/2020-2021/2021-2022: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04
Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 04 van de gladheidsbestrijding gemeentewegen winterseizoenen 2019-2020/2020-2021/2021-2022 goed te keuren.

Aanleg middenplein Zuiderlaan: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 01 en 02

goedgekeurd.

55. Aanleg middenplein Zuiderlaan: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 01 en 02
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten goed te keuren.

Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunningen

goedgekeurd.

56. Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunningen
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunningen goed te keuren.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het plaatsen van de UiTPAS-caravan in de wijk "Torenhof" op donderdag 14 juli 2022

goedgekeurd.

57. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het plaatsen van de UiTPAS-caravan in de wijk "Torenhof" op donderdag 14 juli 2022
Op donderdag 14 juli 2022 zal de UiTPAS-caravan geplaatst worden in de wijk "Torenhof". Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in een deel van de Gustaaf Desmetstraat van 13.00u. tot 17.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een straatfeest in de Roger Vansteenbruggestraat op zondag 28 augustus 2022

goedgekeurd.

58. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een straatfeest in de Roger Vansteenbruggestraat op zondag 28 augustus 2022
Op zondag 28 augustus 2022 zal een straatfeest plaatsvinden in de Roger Vansteenbruggestraat. Men vraagt toegangsverbod in een deel van deze straat van 9.00u. tot 22.30u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van afvalophalingen inzake jeugdwerk op vrijdag 8 juli 2022, zaterdag 9 juli 2022, maandag 22 augustus 2022 en dinsdag 23 augustus 2022

goedgekeurd.

59. Occasionele politieverordening naar aanleiding van afvalophalingen inzake jeugdwerk op vrijdag 8 juli 2022, zaterdag 9 juli 2022, maandag 22 augustus 2022 en dinsdag 23 augustus 2022
Op vrijdag 8 juli 2022, zaterdag 9 juli 2022, maandag 22 augustus 2022 en dinsdag 23 augustus 2022 zullen afvalophalingen inzake jeugdwerk plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op diverse plaatsen gedurende deze dagen.

vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Vijfseweg

vastgesteld.

60. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Vijfseweg
Invoeren van een parkeerverbod in de zijstraat van de Vijfseweg van huisnummer 170 tot en met 172.

vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Lindestraat

vastgesteld.

61. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Lindestraat
Invoeren van een parkeerverbod in de Lindestraat vanaf huisnummer 76 tot de Roterijstraat

vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Felix Verhaeghestraat

vastgesteld.

62. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Felix Verhaeghestraat
Invoeren van een parkeerverbod in de Felix Verhaeghestraat tussen de Veldloopstraat en de Holstraat langs de kant van de onpare huisnummers.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

63. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

BuO Zonneburcht - aanvraag fluohesjes

goedgekeurd.

64. BuO Zonneburcht - aanvraag fluohesjes
De basisscholen in Waregem kunnen fluohesjes van de stad krijgen zodat hun leerlingen veilig kunnen stappen en trappen naar school.

Brandweerkazerne, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 6

goedgekeurd.

65. Brandweerkazerne, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 6
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 6 goed te keuren.

Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 16 en 16bis

goedgekeurd.

66. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 16 en 16bis
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten 16 en 16bis goed te keuren.

Veiligheidsdraaiboek Hype-O-Dream 2022

goedgekeurd.

67. Veiligheidsdraaiboek Hype-O-Dream 2022
Aan het college wordt gevraagd om het veiligheidsdraaiboek Hype-O-Dream 2022 goed te keuren.

Deelname De Kleinste Steeple 2022

goedgekeurd.

68. Deelname De Kleinste Steeple 2022
Voorstel samenwerking cultuur- en jeugddienst aan Kleinste Steeple 2022

Kandidaatstelling Lunapark septemberkermis Beveren-Leie

goedgekeurd.

69. Kandidaatstelling Lunapark septemberkermis Beveren-Leie
Kandidaatstelling Lunapark septemberkermis Beveren-Leie

Plaatsmeesterdag WKF

werd besproken.

70. Plaatsmeesterdag WKF
Plaatsmeesterdag WKF op vrijdag 26 augustus 2022

Beveren Run 2/9

goedgekeurd.

71. Beveren Run 2/9
Beveren Run 2 september.

Feestcheque Kleurvinge

goedgekeurd.

72. Feestcheque Kleurvinge
Feestcheque Kleurvinge

Feestcheque

goedgekeurd.

73. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

Muziekvergunning: heropening AD Delhaize

goedgekeurd.

B1 Muziekvergunning: heropening AD Delhaize
Aanvraag muziekvergunning voor heropening AD Delhaize op 12 juli.

persberichten en aanwezigheid persmomenten

werd besproken.

74. persberichten en aanwezigheid persmomenten
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?

Opzeg standplaats wekelijkse markt Beveren-Leie

goedgekeurd.

75. Opzeg standplaats wekelijkse markt Beveren-Leie
Een marktkraamster zegt haar standplaats op op de markt in Beveren-Leie

Securitytoelage Galaxspi

goedgekeurd.

76. Securitytoelage Galaxspi
Chiro Waregem Centrum vroeg een securitytoelage aan voor hun fuif Galaxspi.

<>1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op inname openbaar domein: 1e semester 2022

Het kohier belasting op inname openbaar domein1e semester 2022 wordt voorgelegd. Aan het college wordt gevraagd het kohier uitvoerbaar ter verklaren.
Het kohier belasting op inname openbaar domein1e semester 2022 wordt voorgelegd. Aan het college wordt gevraagd het kohier uitvoerbaar ter verklaren.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>3. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - juni 2022

Het kohier betalend parkeren juni 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Het kohier betalend parkeren juni 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>4. Raamovereenkomst voor operationele renting diverse bedrijfsvoertuigen - kwalitatieve selectie en gunning

Aan het college wordt gevraagd de opdracht voor de operationele renting van diverse bedrijfsvoertuigen definitief te gunnen.
Aan het college wordt gevraagd de opdracht voor de operationele renting van diverse bedrijfsvoertuigen definitief te gunnen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Technische bijstand Cevi i.k.v. migratieproject stad-OCMW

De technische bijstand voor de migratie van toepassingen en data van de servers i.k.v. het migratieproject stad-OCMW wordt goedgekeurd.
De technische bijstand voor de migratie van toepassingen en data van de servers i.k.v. het migratieproject stad-OCMW wordt goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Upgrade firewall i.k.v. migratieproject stad-OCMW

De upgrade van de firewall i.k.v. het migratieproject stad-OCMW wordt goedgekeurd.
De upgrade van de firewall i.k.v. het migratieproject stad-OCMW wordt goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Leveren van informaticamateriaal voor het stedelijk kunstonderwijs via aankoopcentrale stad Brugge - afroep S-BR-P1-06

Er wordt voorgesteld informaticamateriaal voor het stedelijk kunstonderwijs aan te kopen via de aankoopcentrale voor ICT-opdrachten van de stad Brugge.
Er wordt voorgesteld informaticamateriaal voor het stedelijk kunstonderwijs aan te kopen via de aankoopcentrale voor ICT-opdrachten van de stad Brugge.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Leveren van informaticamateriaal voor diverse diensten via aankoopcentrale stad Brugge - afroep afroep S-BR-P1+2-07

Er wordt voorgesteld informaticamateriaal voor diverse diensten aan te kopen via de aankoopcentrale voor ICT-opdrachten van de stad Brugge.
Er wordt voorgesteld informaticamateriaal voor diverse diensten aan te kopen via de aankoopcentrale voor ICT-opdrachten van de stad Brugge.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Aankoop informaticamateriaal diverse diensten – afroep S-P1-30

Het college keurt de aankoop van informaticamateriaal voor diverse diensten goed.
Het college keurt de aankoop van informaticamateriaal voor diverse diensten goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Aankoop uniforme zitbanken - gunning

Aan het college wordt gevraagd de aankoop van uniforme zitbanken goed te keuren en te gunnen volgens aankoopvoorstel.
Aan het college wordt gevraagd de aankoop van uniforme zitbanken goed te keuren en te gunnen volgens aankoopvoorstel.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Afvoer buiten dienst gestelde werktuigen

Er wordt voorgesteld de buiten dienst gestelde werktuigen af te voeren als schroot.
Er wordt voorgesteld de buiten dienst gestelde werktuigen af te voeren als schroot.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Aanstelling medewerker onderhoud bibliotheek (E1-E3)

Aanstelling in openstaande functie vanuit bestaande wervingsreserve
Aanstelling in openstaande functie vanuit bestaande wervingsreserve
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Be-Part: aanstellen tijdelijke contractuele medewerker

Be-Part: aanstellen tijdelijke contractuele medewerker
Be-Part: aanstellen tijdelijke contractuele medewerker
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Verlengen aanstelling administratief assistent burgerzaken

Verlengen aanstelling om langdurige afwezigheden op te vangen
Verlengen aanstelling om langdurige afwezigheden op te vangen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Aanvraag vorming/studiedagen

Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: aanvraag ontslag wegens rustpensioen

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: leerkracht dient ontslag in om met rustpensioen te gaan
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: leerkracht dient ontslag in om met rustpensioen te gaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. IMOG: voorstelling uitvoeringsplan 2023-2030

Het openbaar onderzoek loopt voor een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2030, namelijk het Lokaal Materialenplan. De directie van IMOG vraagt welke datum past voor het schepencollege om de doelstellingen en de acties die moeten genomen worden in dit verband te komen toelichten.
Het openbaar onderzoek loopt voor een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2030, namelijk het Lokaal Materialenplan. De directie van IMOG vraagt welke datum past voor het schepencollege om de doelstellingen en de acties die moeten genomen worden in dit verband te komen toelichten.
Pdf-versie
werd besproken.

<>19. maandelijks ophalen en vernietigen vertrouwelijke documenten

Voorstel om maandelijks een kleine rolcontainer met vertrouwelijke documenten laten ophalen voor vernietiging door gespecialiseerde firma.
Voorstel om maandelijks een kleine rolcontainer met vertrouwelijke documenten laten ophalen voor vernietiging door gespecialiseerde firma.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Kennisname verslagen managementteam

Er wordt kennis genomen van de verslagen van het managementteam van 13/06 en 30/06/2022.
Er wordt kennis genomen van de verslagen van het managementteam van 13/06 en 30/06/2022.
Pdf-versie
kennisname.

<>21. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - cultuurcentrum De Schakel: algemene vergadering 13/12/2021, 24/01/2022, 26/04/2022 - cultuurcentrum De Schakel: raad van bestuur 26/04/2022, 30/05/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - cultuurcentrum De Schakel: algemene vergadering 13/12/2021, 24/01/2022, 26/04/2022 - cultuurcentrum De Schakel: raad van bestuur 26/04/2022, 30/05/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>22. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: raad van bestuur 17/05/2022 - Leiedal: raad van bestuur 10/06/2022 - Psilon: algemene vergadering 15/06/2022 - WVI: raad van bestuur 15/06/2022 - Gaselwest: algemene vergadering 28/06/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: raad van bestuur 17/05/2022 - Leiedal: raad van bestuur 10/06/2022 - Psilon: algemene vergadering 15/06/2022 - WVI: raad van bestuur 15/06/2022 - Gaselwest: algemene vergadering 28/06/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>23. Professionele schoonmaak depot MOM

Toewijzen opdracht i.v.m. de professionele schoonmaak van het archiefdepot MOM.
Toewijzen opdracht i.v.m. de professionele schoonmaak van het archiefdepot MOM.
Pdf-versie
werd besproken.

<>24. Ambtshalve schrapping

Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>25. Huwelijken en jubilea - week 27

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Omgevingsvergunning: CLAPUYT Niels (OMV/2022/00227)

Aanvraag van CLAPUYT Niels tot het wijzigen van voorgevel: vergroten van garagepoort + plaatsen van steenstrips te Liebaardstraat 266 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 427M3.
Aanvraag van CLAPUYT Niels tot het wijzigen van voorgevel: vergroten van garagepoort + plaatsen van steenstrips te Liebaardstraat 266 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 427M3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>28. Omgevingsvergunning: Dr. Johan Soenens Algemene Geneeskunde bvba (OMV/2022/00140)

Aanvraag van Dr. Johan Soenens Algemene Geneeskunde bvba tot het inwendig verbouwen van bestaand handelspand met woongelegenheid te Liebaardstraat 42 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 86T2.
Aanvraag van Dr. Johan Soenens Algemene Geneeskunde bvba tot het inwendig verbouwen van bestaand handelspand met woongelegenheid te Liebaardstraat 42 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 86T2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>29. Omgevingsvergunning: Wim Beyaert Projects bvba (OMV/2022/00137)

Aanvraag van Wim Beyaert Projects bvba tot het bouwen van meergezinswoning (8 woongelegenheden) en 15 garages na slopen bestaande bebouwing te Aloise Biebuyckstraat 23 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 291A2, 293P, 293S.
Aanvraag van Wim Beyaert Projects bvba tot het bouwen van meergezinswoning (8 woongelegenheden) en 15 garages na slopen bestaande bebouwing te Aloise Biebuyckstraat 23 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 291A2, 293P, 293S.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>30. Omgevingsvergunning: JB.C-REAL ESTATE (OMV/2022/00013)

Aanvraag van JB.C-REAL ESTATE tot het bouwen van kantoorgebouw na slopen van bestaande bebouwing te Kortrijkseweg 139 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 286Z.
Aanvraag van JB.C-REAL ESTATE tot het bouwen van kantoorgebouw na slopen van bestaande bebouwing te Kortrijkseweg 139 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 286Z.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>31. Omgevingsvergunning: VANDENABEELE Harry (OMV/2022/00113)

Aanvraag van VANDENABEELE Harry tot het wijzigen van reliëf te Bergstraat 47 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie B, perceel 287K, 287L.
Aanvraag van VANDENABEELE Harry tot het wijzigen van reliëf te Bergstraat 47 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie B, perceel 287K, 287L.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>32. Omgevingsvergunning: LANNAU Kelly (OMV/2022/00211)

Aanvraag van LANNAU Kelly tot het plaatsen van publiciteit te Wetstraat 1 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 159S2.
Aanvraag van LANNAU Kelly tot het plaatsen van publiciteit te Wetstraat 1 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 159S2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>33. Omgevingsvergunning: MSEED Comm.V (OMV/2022/00174)

Aanvraag van MSEED Comm.V tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Boulezlaan 26 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 323V2.
Aanvraag van MSEED Comm.V tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Boulezlaan 26 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 323V2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>34. Omgevingsvergunning: WIELFAERT Jenne - VAN DE VELDE Evelyne (OMV/2022/00175)

Aanvraag van WIELFAERT Jenne - VAN DE VELDE Evelyne tot het bouwen van bijgebouw na slopen bestaande te Ruitersdreef 36 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 751E5.
Aanvraag van WIELFAERT Jenne - VAN DE VELDE Evelyne tot het bouwen van bijgebouw na slopen bestaande te Ruitersdreef 36 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 751E5.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Omgevingsvergunning: TAELMAN Luc (OMV/2022/00179)

Aanvraag van TAELMAN Luc tot het slopen van woning en bijgebouw te Jozef Duthoystraat 15 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1168R.
Aanvraag van TAELMAN Luc tot het slopen van woning en bijgebouw te Jozef Duthoystraat 15 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1168R.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>36. Omgevingsvergunning: SCHOONBAERT Gillian - MARIJSE Julie (OMV/2022/00183)

Aanvraag van SCHOONBAERT Gillian - MARIJSE Julie tot het bouwen van halfopen woning + carport te Spoorweglaan 53 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 556K.
Aanvraag van SCHOONBAERT Gillian - MARIJSE Julie tot het bouwen van halfopen woning + carport te Spoorweglaan 53 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 556K.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. Omgevingsvergunning: MARTENS Floor (OMV/2022/00178)

Aanvraag van MARTENS Floor tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Zultseweg 163 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 102T.
Aanvraag van MARTENS Floor tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Zultseweg 163 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 102T.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>38. Omgevingsvergunning: AMELOOT Dephness (OMV/2022/00225)

Aanvraag van AMELOOT Dephness tot het vernieuwen van gevels bestaande loods te Deken De Bostraat 22 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 400G.
Aanvraag van AMELOOT Dephness tot het vernieuwen van gevels bestaande loods te Deken De Bostraat 22 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 400G.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. Omgevingsvergunning: NEIRYNCK Jan - VAN FLETEREN Nancy (OMV/2022/00221)

Aanvraag van NEIRYNCK Jan - VAN FLETEREN Nancy tot het wijzigen van gevels: isoleren + aanbrengen van spuitkurk te Leemputstraat 11 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 202L.
Aanvraag van NEIRYNCK Jan - VAN FLETEREN Nancy tot het wijzigen van gevels: isoleren + aanbrengen van spuitkurk te Leemputstraat 11 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 202L.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>40. Omgevingsvergunning: TIEBOUT Jonas - MEURISSE Hanne (OMV/2022/00232)

Aanvraag van TIEBOUT Jonas - MEURISSE Hanne tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Hazewindstraat 46 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 481/02G.
Aanvraag van TIEBOUT Jonas - MEURISSE Hanne tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Hazewindstraat 46 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 481/02G.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. Omgevingsvergunning: FOURNEAU Bart (OMV/2022/00139 - 2500N1)

Aanvraag van FOURNEAU Bart tot het uitbreiden van frituur te Jules Delombaerdeplein zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 206/03A.
Aanvraag van FOURNEAU Bart tot het uitbreiden van frituur te Jules Delombaerdeplein zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 206/03A.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning G&V Servicestations nv (OMV/2022/00077 - 2448N2)

De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van G&V Servicestations nv tot het uitbreiden van tankstation met CNG-verdeelinstallatie, transformatorcabine en laadpalen te Anzegemseweg 14, 16 te 8790 Waregem werd door de deputatie op 23 juni 2022 vergund onder voorwaarden.
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van G&V Servicestations nv tot het uitbreiden van tankstation met CNG-verdeelinstallatie, transformatorcabine en laadpalen te Anzegemseweg 14, 16 te 8790 Waregem werd door de deputatie op 23 juni 2022 vergund onder voorwaarden.
Pdf-versie
kennisname.

<>43. Ter kennisgeving: beroep deputatie - Ledure Jelle (OMV/2022/00146)

Op 27 juni 2022 werd beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 25 mei 2022 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het vernieuwen voorgevel bestaande loods, te Poekelaan 75 te 8791 Waregem.
Op 27 juni 2022 werd beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 25 mei 2022 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het vernieuwen voorgevel bestaande loods, te Poekelaan 75 te 8791 Waregem.
Pdf-versie
kennisname.

<>44. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA

Er werden 9 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.
Er werden 9 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.
Pdf-versie
kennisname.

<>45. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 7 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 7 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>46. Huisnummers bouwdossiers juni 2022

Toekenning, wijziging en schrapping huisnummers bouwdossiers juni 2022
Toekenning, wijziging en schrapping huisnummers bouwdossiers juni 2022
Pdf-versie
vastgesteld.

<>47. Huisnummer Barrage

Aanvraag huisnummer Barrage 107
Aanvraag huisnummer Barrage 107
Pdf-versie
vastgesteld.

<>49. Maaien wegbermen en grachttaluds dienstjaren 2021-2022-2023-2024: voorstel goedkeuren stopzetting opdracht

Ingevolge het faillissement van de aannemer wordt de opdracht voor het maaien van de wegbermen en grachttaluds voor de dienstjaren 2021-2022-2023-2024 stopgezet.
Ingevolge het faillissement van de aannemer wordt de opdracht voor het maaien van de wegbermen en grachttaluds voor de dienstjaren 2021-2022-2023-2024 stopgezet.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Geluidsberm E17-Galgewegel: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 15

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Groeninrichtingsplan De Mote: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 05

Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 05 van het groeninrichtingsplan De Mote goed te keuren.
Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 05 van het groeninrichtingsplan De Mote goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Heraanleg kruispunt Jozef Duthoystraat – Desselgemseweg: voorstel goedkeuren offerten MHO/SOP/TV

Er wordt gevraagd om de offertes goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de offertes goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Park Casier, renovatie bruggen: ter kennisname stand van zaken

Er wordt gevraagd om kennis te nemen van de stand van zaken van de renovatie van de bruggen in Park Casier
Er wordt gevraagd om kennis te nemen van de stand van zaken van de renovatie van de bruggen in Park Casier
Pdf-versie
kennisname.

<>54. Gladheidsbestrijding gemeentewegen winterseizoenen 2019-2020/2020-2021/2021-2022: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04

Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 04 van de gladheidsbestrijding gemeentewegen winterseizoenen 2019-2020/2020-2021/2021-2022 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 04 van de gladheidsbestrijding gemeentewegen winterseizoenen 2019-2020/2020-2021/2021-2022 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Aanleg middenplein Zuiderlaan: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 01 en 02

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunningen

Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunningen goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunningen goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het plaatsen van de UiTPAS-caravan in de wijk "Torenhof" op donderdag 14 juli 2022

Op donderdag 14 juli 2022 zal de UiTPAS-caravan geplaatst worden in de wijk "Torenhof". Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in een deel van de Gustaaf Desmetstraat van 13.00u. tot 17.00u.
Op donderdag 14 juli 2022 zal de UiTPAS-caravan geplaatst worden in de wijk "Torenhof". Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in een deel van de Gustaaf Desmetstraat van 13.00u. tot 17.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een straatfeest in de Roger Vansteenbruggestraat op zondag 28 augustus 2022

Op zondag 28 augustus 2022 zal een straatfeest plaatsvinden in de Roger Vansteenbruggestraat. Men vraagt toegangsverbod in een deel van deze straat van 9.00u. tot 22.30u.
Op zondag 28 augustus 2022 zal een straatfeest plaatsvinden in de Roger Vansteenbruggestraat. Men vraagt toegangsverbod in een deel van deze straat van 9.00u. tot 22.30u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Occasionele politieverordening naar aanleiding van afvalophalingen inzake jeugdwerk op vrijdag 8 juli 2022, zaterdag 9 juli 2022, maandag 22 augustus 2022 en dinsdag 23 augustus 2022

Op vrijdag 8 juli 2022, zaterdag 9 juli 2022, maandag 22 augustus 2022 en dinsdag 23 augustus 2022 zullen afvalophalingen inzake jeugdwerk plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op diverse plaatsen gedurende deze dagen.
Op vrijdag 8 juli 2022, zaterdag 9 juli 2022, maandag 22 augustus 2022 en dinsdag 23 augustus 2022 zullen afvalophalingen inzake jeugdwerk plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op diverse plaatsen gedurende deze dagen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Vijfseweg

Invoeren van een parkeerverbod in de zijstraat van de Vijfseweg van huisnummer 170 tot en met 172.
Invoeren van een parkeerverbod in de zijstraat van de Vijfseweg van huisnummer 170 tot en met 172.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>61. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Lindestraat

Invoeren van een parkeerverbod in de Lindestraat vanaf huisnummer 76 tot de Roterijstraat
Invoeren van een parkeerverbod in de Lindestraat vanaf huisnummer 76 tot de Roterijstraat
Pdf-versie
vastgesteld.

<>62. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Felix Verhaeghestraat

Invoeren van een parkeerverbod in de Felix Verhaeghestraat tussen de Veldloopstraat en de Holstraat langs de kant van de onpare huisnummers.
Invoeren van een parkeerverbod in de Felix Verhaeghestraat tussen de Veldloopstraat en de Holstraat langs de kant van de onpare huisnummers.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>63. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. BuO Zonneburcht - aanvraag fluohesjes

De basisscholen in Waregem kunnen fluohesjes van de stad krijgen zodat hun leerlingen veilig kunnen stappen en trappen naar school.
De basisscholen in Waregem kunnen fluohesjes van de stad krijgen zodat hun leerlingen veilig kunnen stappen en trappen naar school.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. Brandweerkazerne, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 6

Er wordt gevraagd om de ereloonnota 6 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 6 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 16 en 16bis

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten 16 en 16bis goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten 16 en 16bis goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. Veiligheidsdraaiboek Hype-O-Dream 2022

Aan het college wordt gevraagd om het veiligheidsdraaiboek Hype-O-Dream 2022 goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd om het veiligheidsdraaiboek Hype-O-Dream 2022 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Deelname De Kleinste Steeple 2022

Voorstel samenwerking cultuur- en jeugddienst aan Kleinste Steeple 2022
Voorstel samenwerking cultuur- en jeugddienst aan Kleinste Steeple 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Kandidaatstelling Lunapark septemberkermis Beveren-Leie

Kandidaatstelling Lunapark septemberkermis Beveren-Leie
Kandidaatstelling Lunapark septemberkermis Beveren-Leie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Plaatsmeesterdag WKF

Plaatsmeesterdag WKF op vrijdag 26 augustus 2022
Plaatsmeesterdag WKF op vrijdag 26 augustus 2022
Pdf-versie
werd besproken.

<>71. Beveren Run 2/9

Beveren Run 2 september.
Beveren Run 2 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. Feestcheque Kleurvinge

Feestcheque Kleurvinge
Feestcheque Kleurvinge
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B1 Muziekvergunning: heropening AD Delhaize

Aanvraag muziekvergunning voor heropening AD Delhaize op 12 juli.
Aanvraag muziekvergunning voor heropening AD Delhaize op 12 juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. persberichten en aanwezigheid persmomenten

Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Pdf-versie
werd besproken.

<>75. Opzeg standplaats wekelijkse markt Beveren-Leie

Een marktkraamster zegt haar standplaats op op de markt in Beveren-Leie
Een marktkraamster zegt haar standplaats op op de markt in Beveren-Leie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Securitytoelage Galaxspi

Chiro Waregem Centrum vroeg een securitytoelage aan voor hun fuif Galaxspi.
Chiro Waregem Centrum vroeg een securitytoelage aan voor hun fuif Galaxspi.
Pdf-versie
goedgekeurd.