Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 06 okt 2021, 09:35 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 06 OKT 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.35 uur.
Locatie: Briek Schottezaal

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

Standpunt coronabonnen

goedgekeurd.

2. Standpunt coronabonnen
Aan het college wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Verzekeringsdossier Europalaan 19

werd besproken.

4. Verzekeringsdossier Europalaan 19
Aan het college wordt gevraagd een standpunt in te nemen wat betreft een mogelijke beroepsprocudure.

bezwaarschriften belastingen leegstand

goedgekeurd.

5. bezwaarschriften belastingen leegstand
De bezwaarschriften worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Er wordt gevraagd een besluit te vormen.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - september 2021

vastgesteld.

6. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - september 2021
Het kohier betalend parkeren september 2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Aankoop meubilair sportdienst - principe, voorwaarden en aan te schrijven leveranciers

goedgekeurd.

7. Aankoop meubilair sportdienst - principe, voorwaarden en aan te schrijven leveranciers
Het college keurt het principe, de voorwaarden en de lijst van aan te schrijven leveranciers voor de aankoop van meubilair voor de sportdienst goed.

Aankoop informaticamateriaal i.k.v. 'Digisprong' project –afroep S-P1-25

goedgekeurd.

8. Aankoop informaticamateriaal i.k.v. 'Digisprong' project –afroep S-P1-25
De aankoop van informaticamateriaal i.k.v. het 'Digisprong' project wordt goedgekeurd.

Vernieuwing VMware licenties – afroep S-P1-24

goedgekeurd.

9. Vernieuwing VMware licenties – afroep S-P1-24
De afroep betreffende de vernieuwing van de VMware licenties wordt goedgekeurd.

Verzorgen van nieuwjaarsreceptie voor het personeel van stad en OCMW Waregem - goedkeuren principe, plaatsingsprocedure en uit te nodigen traiteurs

goedgekeurd.

10. Verzorgen van nieuwjaarsreceptie voor het personeel van stad en OCMW Waregem - goedkeuren principe, plaatsingsprocedure en uit te nodigen traiteurs
Er wordt een nieuwjaarsreceptie georganiseerd voor het personeel van de stad en het OCMW van Waregem. Het college van burgemeester en schepenen keurt het principe, de plaatsingsprocedure en de lijst met aan te schrijven traiteurs goed.

Raamovereenkomst voor het leveren van EHBO-materiaal - goedkeuren principe, plaatsingsprocedure en aan te schrijven ondernemers

goedgekeurd.

11. Raamovereenkomst voor het leveren van EHBO-materiaal - goedkeuren principe, plaatsingsprocedure en aan te schrijven ondernemers
De huidige raamovereenkomst voor het leveren van EHBO-materiaal eindigt op 31 december 2021. We stellen voor om een nieuwe prijsvraag hiervoor te organiseren. Het college van burgemeester en schepenen keurt het principe, de plaatsingsprocedure en lijst met aan te schrijven ondernemers goed.

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

goedgekeurd.

12. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Aankoop vernieuwing leesmethode stedelijke basisschool Guido Gezelle en Torenhof

uitgesteld.

13. Aankoop vernieuwing leesmethode stedelijke basisschool Guido Gezelle en Torenhof
Aankoop vernieuwing leesmethode stedelijke basisschool Guido Gezelle en Torenhof

Collectieve hospitalisatie- en ernstige ziekteverzekering voor de vzw's

kennisname.

14. Collectieve hospitalisatie- en ernstige ziekteverzekering voor de vzw's
De vzw's met een privaatrechtelijke structuur mogen elk apart een overeenkomst voor een collectieve hospitalisatie- en ernstige ziekteverzekering sluiten met Ethias tegen de voorwaarden die de openbare besturen verkregen hebben.

Voorstel tot aankoop perceel grond Galgewegel, 8790 Waregem

niet goedgekeurd.

15. Voorstel tot aankoop perceel grond Galgewegel, 8790 Waregem
Het voorstel tot aankoop van het perceel grond nabij de Galgewegel, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.

Aankoop strook grond hoek F. Rooseveltlaan - Wortegemseweg

goedgekeurd.

16. Aankoop strook grond hoek F. Rooseveltlaan - Wortegemseweg
De aankoop van de strook grond gelegen hoek F. Rooseveltlaan - Wortegemseweg wordt voorgelegd.

Aanvraag standplaats verkoop sushi thv kerkplein Sint-Eloois-Vijve

niet goedgekeurd.

17. Aanvraag standplaats verkoop sushi thv kerkplein Sint-Eloois-Vijve
De aanvraag voor een standplaats t.h.v. het kerkplein te Sint-Eloois-Vijve wordt voorgelegd.

Verslag algemene vergadering vereniging medeëigendom ZuidBoulevard

kennisname.

19. Verslag algemene vergadering vereniging medeëigendom ZuidBoulevard
Het verslag van de algemene vergadering van de vereniging van medeëigendom ZuidBoulevard van 16/09/2021 wordt ter kennisname voorgelegd.

Administratief personeel: aanvraag ontslag

goedgekeurd.

20. Administratief personeel: aanvraag ontslag
Administratief personeel: medewerker vraagt ontslag

Vaststellen kandidatenlijst wervingspool administratief medewerker

vastgesteld.

21. Vaststellen kandidatenlijst wervingspool administratief medewerker
Inschrijvingsperiode voor deze selectieprocedure is afgesloten. Vaststellen kandidatenlijst

Vacantverklaring technieker groen en milieu (D1-D3)

goedgekeurd.

22. Vacantverklaring technieker groen en milieu (D1-D3)
Wegens uitdiensttredingen functie vacant verklaren en aanwervingsprocedure organiseren

Onderhoudspersoneel: ontslag wegens rustpensioen

goedgekeurd.

23. Onderhoudspersoneel: ontslag wegens rustpensioen
Een medewerker van het onderhoudspersoneel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan

Onderhoudspersoneel: ontslag wegens rustpensioen

goedgekeurd.

24. Onderhoudspersoneel: ontslag wegens rustpensioen
Een medewerker van het onderhoudspersoneel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan

Goedkeuren wijziging arbeidsreglement - bijlage 7 'Policy telewerk'

goedgekeurd.

25. Goedkeuren wijziging arbeidsreglement - bijlage 7 'Policy telewerk'
Voorstel tot wijzigen van het arbeidsreglement

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlof

goedgekeurd.

26. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlof
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht vraagt verlof

Aanvraag vorming/studiedagen

goedgekeurd.

27. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

28. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen verlof leerkracht

goedgekeurd.

29. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen verlof leerkracht
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen verlof leerkracht

goedkeuren gebruikersovereenkomst Federal Trust Services

goedgekeurd.

30. goedkeuren gebruikersovereenkomst Federal Trust Services
goedkeuren van de gebruikersovereenkomst tussen het lokaal bestuur en de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Kennisname verslag managementteam

kennisname.

31. Kennisname verslag managementteam
Het verslag van het managementteam van 20 september 2021 wordt ter kennisname voorgelegd.

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

32. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Sportbeheer: raad van bestuur 13/09/2021

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

33. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Cipal: raad van bestuur 26/08/2021

Huwelijken en jubilea - week 41

goedgekeurd.

34. Huwelijken en jubilea - week 41
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Niet-geconcedeerd graf - aanvraag om alsnog een concessie te nemen

goedgekeurd.

35. Niet-geconcedeerd graf - aanvraag om alsnog een concessie te nemen
Aanvraag om alsnog een concessie te nemen voor een graf waarvoor dit bij het overlijden niet werd gedaan.

Bloemenverkoop Allerheiligen - aanvraag Viva Plants Bvba

goedgekeurd met voorwaarden

36. Bloemenverkoop Allerheiligen - aanvraag Viva Plants Bvba
Aanvraag van bloemist om te mogen verkopen op parking begraafplaats Waregem De Barakke in de Allerheiligenperiode.

Huisnummers bouwdossiers september 2021

vastgesteld.

37. Huisnummers bouwdossiers september 2021
Toekenning en schrapping huisnummers bouwdossiers september 2021

Attest tot grondverkoop: Durabrik Bouwbedrijven nv (V/3004/2)

goedgekeurd.

38. Attest tot grondverkoop: Durabrik Bouwbedrijven nv (V/3004/2)
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling

Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: KUB bvba (OMV/2021/00156)

voorwaardelijk gunstig advies.

41. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: KUB bvba (OMV/2021/00156)
Advies m.b.t. dossier in laatste aanleg van KUB bvba tot het bouwen van meergezinswoning (15 woongelegenheden) na slopen van bestaande bebouwing te Baanstknokstraat 3, 5A, 5B, Hugo Verrieststraat 67 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 90G, 90T, 90V.

Omgevingsvergunning: TAELMAN Sylvie (OMV/2021/00389)

goedgekeurd met voorwaarden

42. Omgevingsvergunning: TAELMAN Sylvie (OMV/2021/00389)
Aanvraag van TAELMAN Sylvie tot het plaatsen van publiciteit te Stationsstraat 53 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 839T.

Omgevingsvergunning: VERSTAEN Kurt (OMV/2021/00380)

goedgekeurd met voorwaarden

43. Omgevingsvergunning: VERSTAEN Kurt (OMV/2021/00380)
Aanvraag van VERSTAEN Kurt tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen van isolatie en sierpleister te Desselgemseweg 10 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 149A4.

Omgevingsvergunning: Dewaele Management & Investment bvba (OMV/2021/00263)

goedgekeurd met voorwaarden

44. Omgevingsvergunning: Dewaele Management & Investment bvba (OMV/2021/00263)
Aanvraag van Dewaele Management & Investment bvba tot het uitbreiden van vergunde meergezinswoning te Posterijstraat 23 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 164N6.

Omgevingsvergunning: BUY-INVEST bv (OMV/2021/00351)

goedgekeurd met voorwaarden

45. Omgevingsvergunning: BUY-INVEST bv (OMV/2021/00351)
Aanvraag van BUY-INVEST bv tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Marcel Windelsstraat 65 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 266Z11.

Omgevingsvergunning: CASTEELE Marc - DEWOLF Lena (OMV/2021/00307)

goedgekeurd.

46. Omgevingsvergunning: CASTEELE Marc - DEWOLF Lena (OMV/2021/00307)
Aanvraag van CASTEELE Marc - DEWOLF Lena tot het slopen en herbouwen van garage te Ooigemstraat 13, Ooigemstraat 9 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 60E3.

Omgevingsvergunning: COPPENS Carlos - RAES Thérèse (OMV/2021/00225)

goedgekeurd.

47. Omgevingsvergunning: COPPENS Carlos - RAES Thérèse (OMV/2021/00225)
Aanvraag van COPPENS Carlos - RAES Thérèse tot het bouwen van woning en bijgebouw na slopen bestaande bebouwing te Schoendalestraat 41 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 230Z2.

Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Declercq Stortbeton nv (OMV/2021/00259 - 0100N2)

kennisname.

48. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Declercq Stortbeton nv (OMV/2021/00259 - 0100N2)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Declercq Stortbeton nv tot het uitbreiden van bestaande betoncentrale en aanleggen van parking (regularisatie) + beperkte wijziging exploitatie (klasse 2) te Lindestraat 200 te 8793 Waregem werd door de deputatie op 23 september 2021 vergund onder voorwaarden.

Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Progalys bvba (OMV/2021/00248 - 0440N2)

kennisname.

49. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Progalys bvba (OMV/2021/00248 - 0440N2)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Progalys bvba tot het bouwen van bedrijfswoning en autobergplaats na slopen bestaande + beperkte wijziging (klasse 3) te Gentseweg 493-495 te 8793 Waregem werd door de deputatie / op 23 september 2021 vergund onder voorwaarden.

Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA

kennisname.

50. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA
Er werden 15 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

51. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.

subsidie zwaluwkolonies

goedgekeurd.

52. subsidie zwaluwkolonies
Aanvragen subsidies voor het behoud van zwaluwkolonies

Bouw van een nieuwe fietsbrug over de Leie te Waregem-Wielsbeke:goedkeuren gunningsvoorstel aandeel stad

goedgekeurd.

53. Bouw van een nieuwe fietsbrug over de Leie te Waregem-Wielsbeke:goedkeuren gunningsvoorstel aandeel stad
goedkeuren gunningsvoorstel aandeel stad voor de fietsbrug over de Leie te Waregem-Wielsbeke

Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving: VS1

goedgekeurd.

54. Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving: VS1
goedkeuren vorderingsstaat 1 voor de opdracht Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving

Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving: VS2

goedgekeurd.

55. Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving: VS2
goedkeuren vorderingsstaat 2 voor de opdracht Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving

Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving: VS3

goedgekeurd.

56. Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving: VS3
goedkeuren vorderingsstaat 3 voor de opdracht Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving

Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving: VS4

goedgekeurd.

57. Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving: VS4
goedkeuren vorderingsstaat 4 voor de opdracht Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving

Omgevingswerken site Transvaal, fase 1:rafactie

aktename.

58. Omgevingswerken site Transvaal, fase 1:rafactie
goedkeuren rafactie voor de opdracht 'omgevingswerken site Transvaal'

Nutsleidingen: Telenet: aanvraagvergunning

goedgekeurd.

59. Nutsleidingen: Telenet: aanvraagvergunning
goedkeuren aanvraagvergunning Telenet

Aanvraagvergunning Eurofiber

kennisname.

60. Aanvraagvergunning Eurofiber
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de geweigerde vergunning door Agentschap Wegen en Verkeer en de overige vergunningsaanvragen goed te keuren onder voorwaarden.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het festival Tribute Band Fest. Men vraagt parkeerverbod op de parking Waregem Expo op vrijdag 29 oktober en zaterdag 30 oktober 2021, telkens van 15.00u. tot 07.00u.

goedgekeurd.

61. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het festival Tribute Band Fest. Men vraagt parkeerverbod op de parking Waregem Expo op vrijdag 29 oktober en zaterdag 30 oktober 2021, telkens van 15.00u. tot 07.00u.
Occasionele politieverordening naar aanleiding van parkeerverbod op de parking Waregem Expo naar aanleiding van een festival Tribute Band Fest op vrijdag 29 oktober en zaterdag 30 oktober 2021

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorbehouden van de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg en het voorzien van 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking van De Treffer tijdens thuiswedstrijddagen van SV Zulte Waregem.

goedgekeurd.

62. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorbehouden van de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg en het voorzien van 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking van De Treffer tijdens thuiswedstrijddagen van SV Zulte Waregem.
SV Zulte Waregem wenst op thuiswedstrijddagen 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap te voorzien op de parking van De Treffer en de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg voor te behouden voor genodigden.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

63. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

De Lijn: hinder door werken

goedgekeurd.

64. De Lijn: hinder door werken
De Lijn vraagt om hen minstens 10 dagen op voorhand te informeren over hinder op de Lijnbusroutes

Stedelijk sportcentrum De Treffer, liftinstallatie, ontwerper: voorstel goedkeuren aan te schrijven ontwerpers

goedgekeurd.

65. Stedelijk sportcentrum De Treffer, liftinstallatie, ontwerper: voorstel goedkeuren aan te schrijven ontwerpers
Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven ontwerpers goed te keuren.

Diverse sites stad/OCMW, schilderwerken, Perceel 1/Pastorijwoning SEV: voorstel goedkeuren meerwerk

goedgekeurd.

66. Diverse sites stad/OCMW, schilderwerken, Perceel 1/Pastorijwoning SEV: voorstel goedkeuren meerwerk
Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.

Diverse sites stad/OCMW, schilderwerken, Perceel 1/Pastorijwoning SEV: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01, tevens eindstaat

goedgekeurd.

67. Diverse sites stad/OCMW, schilderwerken, Perceel 1/Pastorijwoning SEV: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01, tevens eindstaat
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01, tevens eindstaat, goed te keuren.

Pandcomplex, hernieuwbouw, aanleg verhardingen: inname standpunt

werd besproken.

68. Pandcomplex, hernieuwbouw, aanleg verhardingen: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Ter bespreking: locatie De Vierschaere

uitgesteld.

69. Ter bespreking: locatie De Vierschaere
Locatie voor De Vierschaere om wekelijks te schilderen wordt besproken

Ontsluiting Reveil Verhalenbank - herneming cbs 29.09.2021

goedgekeurd.

70. Ontsluiting Reveil Verhalenbank - herneming cbs 29.09.2021
Prijsvraag weersbestendig audiomateriaal voor ontsluiting van de Reveil Verhalenbank op de stedelijke begraafplaatsen

Officiële ontvangst Ze Quaffeurz

goedgekeurd.

71. Officiële ontvangst Ze Quaffeurz
Voorstel om dweilorkest Ze Quaffeurz officieel te ontvangen op het stadhuis nav hun eerste prijs Internationaal Kampioenschap Dweilorkesten

Zwemglinsters - vrijdag 17 december 2021

goedgekeurd.

72. Zwemglinsters - vrijdag 17 december 2021
Voorstel om opnieuw een dive-in cinema te organiseren in het zwembad ten voordele van het goede doel

Huur koetshuis (2023)

goedgekeurd.

73. Huur koetshuis (2023)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 18 oktober 2023 tot 31 oktober 2023.

Nieuwe activiteitenfolder

goedgekeurd.

74. Nieuwe activiteitenfolder
De bib organiseert heel wat activiteiten en wenst die via een professionele folder te communiceren

Voorleesontbijt

goedgekeurd.

75. Voorleesontbijt
Voorstel programma voorleesontbijt op 28 november in de bib

Nationaal Congres Vaderlandslievende Verenigingen

goedgekeurd.

76. Nationaal Congres Vaderlandslievende Verenigingen
Nationaal Congres Vaderlandslievende Verenigingen 5 maart 2022

aankoop easy popup tenten

goedgekeurd.

77. aankoop easy popup tenten
voor toekomstige evenementen zouden we bijkomende tenten willen aankopen.

Zonta Waregem

goedgekeurd.

78. Zonta Waregem
Zonta vraagt of de stad kan instaan voor een beperkte receptie voor de award voor verdienstelijke jongere in het stadhuis op donderdag 10 maart 2022.

Parking Tribute Band Fest

goedgekeurd.

79. Parking Tribute Band Fest
Parking Tribute Band Fest 29 en 30 oktober Waregem Expo

Aanvraag standplaats kermis

niet goedgekeurd.

80. Aanvraag standplaats kermis
Aanvraag standplaats kermis tijdens Waregem Wintert op de Markt

Parking Waregem Metal Days

goedgekeurd.

81. Parking Waregem Metal Days
Parking Waregem Metal Days 3, 4, 5 december Waregem Expo

Gebruik CC De Schakel door het CLB

niet goedgekeurd.

82. Gebruik CC De Schakel door het CLB
Gratis gebruik CC De Schakel door het CLB op 14 december 2021 voor een infoavond.

Waregem Wintert

goedgekeurd.

83. Waregem Wintert
Waregem Wintert voorbereidingen voor huis van de kerstman en sfeer in het centrum.

Dag van de buren 2021

kennisname.

84. Dag van de buren 2021
Dag van de buren heeft onze brief ontvangen en biedt hun verontschuldigingen aan voor de slechte service.

Ezelfeeste in mini-beleefboerderij 'De Stege' vzw

niet goedgekeurd.

85. Ezelfeeste in mini-beleefboerderij 'De Stege' vzw
Ezelfeeste in mini-beleefboerderij 'De Stege' vzw, vragen vrijstelling retributie feestmateriaal.

Muziekvergunning: IJspiste

goedgekeurd.

86. Muziekvergunning: IJspiste
Voorbereidingen ijspiste 2021-2022

Muziekvergunning: Oorwurm: Divided + Unravel

goedgekeurd.

87. Muziekvergunning: Oorwurm: Divided + Unravel
Concerten in Jeugdhuis Jakkedoe, Oorwurm: Divided + Unravel. Ze vragen een muziekvergunning.

Feestcheque

goedgekeurd.

88. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

89. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

Agenda maandelijkse persconferentie

goedgekeurd.

90. Agenda maandelijkse persconferentie
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de maandelijkse persconferentie goed te keuren.

Aanvraag starterspremie Devijdt Bouwcoördinatie

niet goedgekeurd.

91. Aanvraag starterspremie Devijdt Bouwcoördinatie
Devijdt Bouwcoördinatie vraagt een starterspremie aan.

Eindejaarsactie Beveren-Leie

goedgekeurd.

92. Eindejaarsactie Beveren-Leie
Handelscomité BEZO wil een eindejaarsactie organiseren.

uitbreiding terrassen: einddatum

werd besproken.

93. uitbreiding terrassen: einddatum
welke einddatum wordt gehanteerd voor de uitbreiding van de terrassen

Goedkeuren subsidieverdeling sportclubs 2021

goedgekeurd.

94. Goedkeuren subsidieverdeling sportclubs 2021
Het budget voor werkingssubsidies sport 2021 van 100 000 euro wordt verdeeld op basis van de ingediende werkingsverslagen, getoetst aan het vermelde subsidiereglement. Gelieve goed te keuren.

Aanvraag veldtoertocht Flanders Field

goedgekeurd.

95. Aanvraag veldtoertocht Flanders Field
Aanvraag veldtoertocht Flanders Field door WTC Nieuwenhovespurters vzw op 27 februari 2022.

Bezoek van Szekszard ikv jumelage

uitgesteld.

96. Bezoek van Szekszard ikv jumelage
We nodigen Szekszard uit in onze stad van 15 tot 17 november om de toekomst van de jumelage te bespreken.

<>1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Standpunt coronabonnen

Aan het college wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Aan het college wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Verzekeringsdossier Europalaan 19

Aan het college wordt gevraagd een standpunt in te nemen wat betreft een mogelijke beroepsprocudure.
Aan het college wordt gevraagd een standpunt in te nemen wat betreft een mogelijke beroepsprocudure.
Pdf-versie
werd besproken.

<>5. bezwaarschriften belastingen leegstand

De bezwaarschriften worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Er wordt gevraagd een besluit te vormen.
De bezwaarschriften worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Er wordt gevraagd een besluit te vormen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - september 2021

Het kohier betalend parkeren september 2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Het kohier betalend parkeren september 2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>7. Aankoop meubilair sportdienst - principe, voorwaarden en aan te schrijven leveranciers

Het college keurt het principe, de voorwaarden en de lijst van aan te schrijven leveranciers voor de aankoop van meubilair voor de sportdienst goed.
Het college keurt het principe, de voorwaarden en de lijst van aan te schrijven leveranciers voor de aankoop van meubilair voor de sportdienst goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Aankoop informaticamateriaal i.k.v. 'Digisprong' project –afroep S-P1-25

De aankoop van informaticamateriaal i.k.v. het 'Digisprong' project wordt goedgekeurd.
De aankoop van informaticamateriaal i.k.v. het 'Digisprong' project wordt goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Vernieuwing VMware licenties – afroep S-P1-24

De afroep betreffende de vernieuwing van de VMware licenties wordt goedgekeurd.
De afroep betreffende de vernieuwing van de VMware licenties wordt goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Verzorgen van nieuwjaarsreceptie voor het personeel van stad en OCMW Waregem - goedkeuren principe, plaatsingsprocedure en uit te nodigen traiteurs

Er wordt een nieuwjaarsreceptie georganiseerd voor het personeel van de stad en het OCMW van Waregem. Het college van burgemeester en schepenen keurt het principe, de plaatsingsprocedure en de lijst met aan te schrijven traiteurs goed.
Er wordt een nieuwjaarsreceptie georganiseerd voor het personeel van de stad en het OCMW van Waregem. Het college van burgemeester en schepenen keurt het principe, de plaatsingsprocedure en de lijst met aan te schrijven traiteurs goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Raamovereenkomst voor het leveren van EHBO-materiaal - goedkeuren principe, plaatsingsprocedure en aan te schrijven ondernemers

De huidige raamovereenkomst voor het leveren van EHBO-materiaal eindigt op 31 december 2021. We stellen voor om een nieuwe prijsvraag hiervoor te organiseren. Het college van burgemeester en schepenen keurt het principe, de plaatsingsprocedure en lijst met aan te schrijven ondernemers goed.
De huidige raamovereenkomst voor het leveren van EHBO-materiaal eindigt op 31 december 2021. We stellen voor om een nieuwe prijsvraag hiervoor te organiseren. Het college van burgemeester en schepenen keurt het principe, de plaatsingsprocedure en lijst met aan te schrijven ondernemers goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Aankoop vernieuwing leesmethode stedelijke basisschool Guido Gezelle en Torenhof

Aankoop vernieuwing leesmethode stedelijke basisschool Guido Gezelle en Torenhof
Aankoop vernieuwing leesmethode stedelijke basisschool Guido Gezelle en Torenhof
Pdf-versie
uitgesteld.

<>14. Collectieve hospitalisatie- en ernstige ziekteverzekering voor de vzw's

De vzw's met een privaatrechtelijke structuur mogen elk apart een overeenkomst voor een collectieve hospitalisatie- en ernstige ziekteverzekering sluiten met Ethias tegen de voorwaarden die de openbare besturen verkregen hebben.
De vzw's met een privaatrechtelijke structuur mogen elk apart een overeenkomst voor een collectieve hospitalisatie- en ernstige ziekteverzekering sluiten met Ethias tegen de voorwaarden die de openbare besturen verkregen hebben.
Pdf-versie
kennisname.

<>15. Voorstel tot aankoop perceel grond Galgewegel, 8790 Waregem

Het voorstel tot aankoop van het perceel grond nabij de Galgewegel, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.
Het voorstel tot aankoop van het perceel grond nabij de Galgewegel, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>16. Aankoop strook grond hoek F. Rooseveltlaan - Wortegemseweg

De aankoop van de strook grond gelegen hoek F. Rooseveltlaan - Wortegemseweg wordt voorgelegd.
De aankoop van de strook grond gelegen hoek F. Rooseveltlaan - Wortegemseweg wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Aanvraag standplaats verkoop sushi thv kerkplein Sint-Eloois-Vijve

De aanvraag voor een standplaats t.h.v. het kerkplein te Sint-Eloois-Vijve wordt voorgelegd.
De aanvraag voor een standplaats t.h.v. het kerkplein te Sint-Eloois-Vijve wordt voorgelegd.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>19. Verslag algemene vergadering vereniging medeëigendom ZuidBoulevard

Het verslag van de algemene vergadering van de vereniging van medeëigendom ZuidBoulevard van 16/09/2021 wordt ter kennisname voorgelegd.
Het verslag van de algemene vergadering van de vereniging van medeëigendom ZuidBoulevard van 16/09/2021 wordt ter kennisname voorgelegd.
Pdf-versie
kennisname.

<>20. Administratief personeel: aanvraag ontslag

Administratief personeel: medewerker vraagt ontslag
Administratief personeel: medewerker vraagt ontslag
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. Vaststellen kandidatenlijst wervingspool administratief medewerker

Inschrijvingsperiode voor deze selectieprocedure is afgesloten. Vaststellen kandidatenlijst
Inschrijvingsperiode voor deze selectieprocedure is afgesloten. Vaststellen kandidatenlijst
Pdf-versie
vastgesteld.

<>22. Vacantverklaring technieker groen en milieu (D1-D3)

Wegens uitdiensttredingen functie vacant verklaren en aanwervingsprocedure organiseren
Wegens uitdiensttredingen functie vacant verklaren en aanwervingsprocedure organiseren
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Onderhoudspersoneel: ontslag wegens rustpensioen

Een medewerker van het onderhoudspersoneel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Een medewerker van het onderhoudspersoneel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. Onderhoudspersoneel: ontslag wegens rustpensioen

Een medewerker van het onderhoudspersoneel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Een medewerker van het onderhoudspersoneel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>25. Goedkeuren wijziging arbeidsreglement - bijlage 7 'Policy telewerk'

Voorstel tot wijzigen van het arbeidsreglement
Voorstel tot wijzigen van het arbeidsreglement
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>26. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlof

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht vraagt verlof
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht vraagt verlof
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Aanvraag vorming/studiedagen

Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen verlof leerkracht

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen verlof leerkracht
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen verlof leerkracht
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. goedkeuren gebruikersovereenkomst Federal Trust Services

goedkeuren van de gebruikersovereenkomst tussen het lokaal bestuur en de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
goedkeuren van de gebruikersovereenkomst tussen het lokaal bestuur en de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Kennisname verslag managementteam

Het verslag van het managementteam van 20 september 2021 wordt ter kennisname voorgelegd.
Het verslag van het managementteam van 20 september 2021 wordt ter kennisname voorgelegd.
Pdf-versie
kennisname.

<>32. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Sportbeheer: raad van bestuur 13/09/2021
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Sportbeheer: raad van bestuur 13/09/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>33. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Cipal: raad van bestuur 26/08/2021
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Cipal: raad van bestuur 26/08/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>34. Huwelijken en jubilea - week 41

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Niet-geconcedeerd graf - aanvraag om alsnog een concessie te nemen

Aanvraag om alsnog een concessie te nemen voor een graf waarvoor dit bij het overlijden niet werd gedaan.
Aanvraag om alsnog een concessie te nemen voor een graf waarvoor dit bij het overlijden niet werd gedaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>36. Bloemenverkoop Allerheiligen - aanvraag Viva Plants Bvba

Aanvraag van bloemist om te mogen verkopen op parking begraafplaats Waregem De Barakke in de Allerheiligenperiode.
Aanvraag van bloemist om te mogen verkopen op parking begraafplaats Waregem De Barakke in de Allerheiligenperiode.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden

<>37. Huisnummers bouwdossiers september 2021

Toekenning en schrapping huisnummers bouwdossiers september 2021
Toekenning en schrapping huisnummers bouwdossiers september 2021
Pdf-versie
vastgesteld.

<>38. Attest tot grondverkoop: Durabrik Bouwbedrijven nv (V/3004/2)

Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: KUB bvba (OMV/2021/00156)

Advies m.b.t. dossier in laatste aanleg van KUB bvba tot het bouwen van meergezinswoning (15 woongelegenheden) na slopen van bestaande bebouwing te Baanstknokstraat 3, 5A, 5B, Hugo Verrieststraat 67 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 90G, 90T, 90V.
Advies m.b.t. dossier in laatste aanleg van KUB bvba tot het bouwen van meergezinswoning (15 woongelegenheden) na slopen van bestaande bebouwing te Baanstknokstraat 3, 5A, 5B, Hugo Verrieststraat 67 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 90G, 90T, 90V.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>42. Omgevingsvergunning: TAELMAN Sylvie (OMV/2021/00389)

Aanvraag van TAELMAN Sylvie tot het plaatsen van publiciteit te Stationsstraat 53 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 839T.
Aanvraag van TAELMAN Sylvie tot het plaatsen van publiciteit te Stationsstraat 53 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 839T.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden

<>43. Omgevingsvergunning: VERSTAEN Kurt (OMV/2021/00380)

Aanvraag van VERSTAEN Kurt tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen van isolatie en sierpleister te Desselgemseweg 10 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 149A4.
Aanvraag van VERSTAEN Kurt tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen van isolatie en sierpleister te Desselgemseweg 10 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 149A4.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden

<>44. Omgevingsvergunning: Dewaele Management & Investment bvba (OMV/2021/00263)

Aanvraag van Dewaele Management & Investment bvba tot het uitbreiden van vergunde meergezinswoning te Posterijstraat 23 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 164N6.
Aanvraag van Dewaele Management & Investment bvba tot het uitbreiden van vergunde meergezinswoning te Posterijstraat 23 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 164N6.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden

<>45. Omgevingsvergunning: BUY-INVEST bv (OMV/2021/00351)

Aanvraag van BUY-INVEST bv tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Marcel Windelsstraat 65 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 266Z11.
Aanvraag van BUY-INVEST bv tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Marcel Windelsstraat 65 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 266Z11.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden

<>46. Omgevingsvergunning: CASTEELE Marc - DEWOLF Lena (OMV/2021/00307)

Aanvraag van CASTEELE Marc - DEWOLF Lena tot het slopen en herbouwen van garage te Ooigemstraat 13, Ooigemstraat 9 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 60E3.
Aanvraag van CASTEELE Marc - DEWOLF Lena tot het slopen en herbouwen van garage te Ooigemstraat 13, Ooigemstraat 9 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 60E3.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Omgevingsvergunning: COPPENS Carlos - RAES Thérèse (OMV/2021/00225)

Aanvraag van COPPENS Carlos - RAES Thérèse tot het bouwen van woning en bijgebouw na slopen bestaande bebouwing te Schoendalestraat 41 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 230Z2.
Aanvraag van COPPENS Carlos - RAES Thérèse tot het bouwen van woning en bijgebouw na slopen bestaande bebouwing te Schoendalestraat 41 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 230Z2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Declercq Stortbeton nv (OMV/2021/00259 - 0100N2)

De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Declercq Stortbeton nv tot het uitbreiden van bestaande betoncentrale en aanleggen van parking (regularisatie) + beperkte wijziging exploitatie (klasse 2) te Lindestraat 200 te 8793 Waregem werd door de deputatie op 23 september 2021 vergund onder voorwaarden.
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Declercq Stortbeton nv tot het uitbreiden van bestaande betoncentrale en aanleggen van parking (regularisatie) + beperkte wijziging exploitatie (klasse 2) te Lindestraat 200 te 8793 Waregem werd door de deputatie op 23 september 2021 vergund onder voorwaarden.
Pdf-versie
kennisname.

<>49. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Progalys bvba (OMV/2021/00248 - 0440N2)

De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Progalys bvba tot het bouwen van bedrijfswoning en autobergplaats na slopen bestaande + beperkte wijziging (klasse 3) te Gentseweg 493-495 te 8793 Waregem werd door de deputatie / op 23 september 2021 vergund onder voorwaarden.
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Progalys bvba tot het bouwen van bedrijfswoning en autobergplaats na slopen bestaande + beperkte wijziging (klasse 3) te Gentseweg 493-495 te 8793 Waregem werd door de deputatie / op 23 september 2021 vergund onder voorwaarden.
Pdf-versie
kennisname.

<>50. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA

Er werden 15 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.
Er werden 15 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.
Pdf-versie
kennisname.

<>51. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.
Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>52. subsidie zwaluwkolonies

Aanvragen subsidies voor het behoud van zwaluwkolonies
Aanvragen subsidies voor het behoud van zwaluwkolonies
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Bouw van een nieuwe fietsbrug over de Leie te Waregem-Wielsbeke:goedkeuren gunningsvoorstel aandeel stad

goedkeuren gunningsvoorstel aandeel stad voor de fietsbrug over de Leie te Waregem-Wielsbeke
goedkeuren gunningsvoorstel aandeel stad voor de fietsbrug over de Leie te Waregem-Wielsbeke
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving: VS1

goedkeuren vorderingsstaat 1 voor de opdracht Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving
goedkeuren vorderingsstaat 1 voor de opdracht Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving: VS2

goedkeuren vorderingsstaat 2 voor de opdracht Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving
goedkeuren vorderingsstaat 2 voor de opdracht Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving: VS3

goedkeuren vorderingsstaat 3 voor de opdracht Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving
goedkeuren vorderingsstaat 3 voor de opdracht Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving: VS4

goedkeuren vorderingsstaat 4 voor de opdracht Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving
goedkeuren vorderingsstaat 4 voor de opdracht Herinrichten toegangszones Margarethapark en schoolomgeving
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Omgevingswerken site Transvaal, fase 1:rafactie

goedkeuren rafactie voor de opdracht 'omgevingswerken site Transvaal'
goedkeuren rafactie voor de opdracht 'omgevingswerken site Transvaal'
Pdf-versie
aktename.

<>59. Nutsleidingen: Telenet: aanvraagvergunning

goedkeuren aanvraagvergunning Telenet
goedkeuren aanvraagvergunning Telenet
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Aanvraagvergunning Eurofiber

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de geweigerde vergunning door Agentschap Wegen en Verkeer en de overige vergunningsaanvragen goed te keuren onder voorwaarden.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de geweigerde vergunning door Agentschap Wegen en Verkeer en de overige vergunningsaanvragen goed te keuren onder voorwaarden.
Pdf-versie
kennisname.

<>61. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het festival Tribute Band Fest. Men vraagt parkeerverbod op de parking Waregem Expo op vrijdag 29 oktober en zaterdag 30 oktober 2021, telkens van 15.00u. tot 07.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van parkeerverbod op de parking Waregem Expo naar aanleiding van een festival Tribute Band Fest op vrijdag 29 oktober en zaterdag 30 oktober 2021
Occasionele politieverordening naar aanleiding van parkeerverbod op de parking Waregem Expo naar aanleiding van een festival Tribute Band Fest op vrijdag 29 oktober en zaterdag 30 oktober 2021
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorbehouden van de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg en het voorzien van 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking van De Treffer tijdens thuiswedstrijddagen van SV Zulte Waregem.

SV Zulte Waregem wenst op thuiswedstrijddagen 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap te voorzien op de parking van De Treffer en de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg voor te behouden voor genodigden.
SV Zulte Waregem wenst op thuiswedstrijddagen 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap te voorzien op de parking van De Treffer en de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg voor te behouden voor genodigden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. De Lijn: hinder door werken

De Lijn vraagt om hen minstens 10 dagen op voorhand te informeren over hinder op de Lijnbusroutes
De Lijn vraagt om hen minstens 10 dagen op voorhand te informeren over hinder op de Lijnbusroutes
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. Stedelijk sportcentrum De Treffer, liftinstallatie, ontwerper: voorstel goedkeuren aan te schrijven ontwerpers

Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven ontwerpers goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven ontwerpers goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Diverse sites stad/OCMW, schilderwerken, Perceel 1/Pastorijwoning SEV: voorstel goedkeuren meerwerk

Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.
Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. Diverse sites stad/OCMW, schilderwerken, Perceel 1/Pastorijwoning SEV: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01, tevens eindstaat

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01, tevens eindstaat, goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01, tevens eindstaat, goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Pandcomplex, hernieuwbouw, aanleg verhardingen: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>69. Ter bespreking: locatie De Vierschaere

Locatie voor De Vierschaere om wekelijks te schilderen wordt besproken
Locatie voor De Vierschaere om wekelijks te schilderen wordt besproken
Pdf-versie
uitgesteld.

<>70. Ontsluiting Reveil Verhalenbank - herneming cbs 29.09.2021

Prijsvraag weersbestendig audiomateriaal voor ontsluiting van de Reveil Verhalenbank op de stedelijke begraafplaatsen
Prijsvraag weersbestendig audiomateriaal voor ontsluiting van de Reveil Verhalenbank op de stedelijke begraafplaatsen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Officiële ontvangst Ze Quaffeurz

Voorstel om dweilorkest Ze Quaffeurz officieel te ontvangen op het stadhuis nav hun eerste prijs Internationaal Kampioenschap Dweilorkesten
Voorstel om dweilorkest Ze Quaffeurz officieel te ontvangen op het stadhuis nav hun eerste prijs Internationaal Kampioenschap Dweilorkesten
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. Zwemglinsters - vrijdag 17 december 2021

Voorstel om opnieuw een dive-in cinema te organiseren in het zwembad ten voordele van het goede doel
Voorstel om opnieuw een dive-in cinema te organiseren in het zwembad ten voordele van het goede doel
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Huur koetshuis (2023)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 18 oktober 2023 tot 31 oktober 2023.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 18 oktober 2023 tot 31 oktober 2023.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Nieuwe activiteitenfolder

De bib organiseert heel wat activiteiten en wenst die via een professionele folder te communiceren
De bib organiseert heel wat activiteiten en wenst die via een professionele folder te communiceren
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. Voorleesontbijt

Voorstel programma voorleesontbijt op 28 november in de bib
Voorstel programma voorleesontbijt op 28 november in de bib
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Nationaal Congres Vaderlandslievende Verenigingen

Nationaal Congres Vaderlandslievende Verenigingen 5 maart 2022
Nationaal Congres Vaderlandslievende Verenigingen 5 maart 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. aankoop easy popup tenten

voor toekomstige evenementen zouden we bijkomende tenten willen aankopen.
voor toekomstige evenementen zouden we bijkomende tenten willen aankopen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>78. Zonta Waregem

Zonta vraagt of de stad kan instaan voor een beperkte receptie voor de award voor verdienstelijke jongere in het stadhuis op donderdag 10 maart 2022.
Zonta vraagt of de stad kan instaan voor een beperkte receptie voor de award voor verdienstelijke jongere in het stadhuis op donderdag 10 maart 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Parking Tribute Band Fest

Parking Tribute Band Fest 29 en 30 oktober Waregem Expo
Parking Tribute Band Fest 29 en 30 oktober Waregem Expo
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Aanvraag standplaats kermis

Aanvraag standplaats kermis tijdens Waregem Wintert op de Markt
Aanvraag standplaats kermis tijdens Waregem Wintert op de Markt
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>81. Parking Waregem Metal Days

Parking Waregem Metal Days 3, 4, 5 december Waregem Expo
Parking Waregem Metal Days 3, 4, 5 december Waregem Expo
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>82. Gebruik CC De Schakel door het CLB

Gratis gebruik CC De Schakel door het CLB op 14 december 2021 voor een infoavond.
Gratis gebruik CC De Schakel door het CLB op 14 december 2021 voor een infoavond.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>83. Waregem Wintert

Waregem Wintert voorbereidingen voor huis van de kerstman en sfeer in het centrum.
Waregem Wintert voorbereidingen voor huis van de kerstman en sfeer in het centrum.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>84. Dag van de buren 2021

Dag van de buren heeft onze brief ontvangen en biedt hun verontschuldigingen aan voor de slechte service.
Dag van de buren heeft onze brief ontvangen en biedt hun verontschuldigingen aan voor de slechte service.
Pdf-versie
kennisname.

<>85. Ezelfeeste in mini-beleefboerderij 'De Stege' vzw

Ezelfeeste in mini-beleefboerderij 'De Stege' vzw, vragen vrijstelling retributie feestmateriaal.
Ezelfeeste in mini-beleefboerderij 'De Stege' vzw, vragen vrijstelling retributie feestmateriaal.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>86. Muziekvergunning: IJspiste

Voorbereidingen ijspiste 2021-2022
Voorbereidingen ijspiste 2021-2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. Muziekvergunning: Oorwurm: Divided + Unravel

Concerten in Jeugdhuis Jakkedoe, Oorwurm: Divided + Unravel. Ze vragen een muziekvergunning.
Concerten in Jeugdhuis Jakkedoe, Oorwurm: Divided + Unravel. Ze vragen een muziekvergunning.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>88. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>89. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>90. Agenda maandelijkse persconferentie

Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de maandelijkse persconferentie goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de maandelijkse persconferentie goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>91. Aanvraag starterspremie Devijdt Bouwcoördinatie

Devijdt Bouwcoördinatie vraagt een starterspremie aan.
Devijdt Bouwcoördinatie vraagt een starterspremie aan.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>92. Eindejaarsactie Beveren-Leie

Handelscomité BEZO wil een eindejaarsactie organiseren.
Handelscomité BEZO wil een eindejaarsactie organiseren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>93. uitbreiding terrassen: einddatum

welke einddatum wordt gehanteerd voor de uitbreiding van de terrassen
welke einddatum wordt gehanteerd voor de uitbreiding van de terrassen
Pdf-versie
werd besproken.

<>94. Goedkeuren subsidieverdeling sportclubs 2021

Het budget voor werkingssubsidies sport 2021 van 100 000 euro wordt verdeeld op basis van de ingediende werkingsverslagen, getoetst aan het vermelde subsidiereglement. Gelieve goed te keuren.
Het budget voor werkingssubsidies sport 2021 van 100 000 euro wordt verdeeld op basis van de ingediende werkingsverslagen, getoetst aan het vermelde subsidiereglement. Gelieve goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>95. Aanvraag veldtoertocht Flanders Field

Aanvraag veldtoertocht Flanders Field door WTC Nieuwenhovespurters vzw op 27 februari 2022.
Aanvraag veldtoertocht Flanders Field door WTC Nieuwenhovespurters vzw op 27 februari 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>96. Bezoek van Szekszard ikv jumelage

We nodigen Szekszard uit in onze stad van 15 tot 17 november om de toekomst van de jumelage te bespreken.
We nodigen Szekszard uit in onze stad van 15 tot 17 november om de toekomst van de jumelage te bespreken.
Pdf-versie
uitgesteld.