Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 08 jun 2022, 08:50 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 08 JUN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 08.50 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem

goedgekeurd.

2. administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem
Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.

Vaststellen datum hoorzitting belastingen

goedgekeurd.

3. Vaststellen datum hoorzitting belastingen
Aan het college wordt gevraagd een datum voor de hoorzitting in het kader van bezwaarschriften belastingen vast te leggen.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - mei 2022

vastgesteld.

4. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - mei 2022
Het kohier betalend parkeren mei 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Afschieten van vuurwerk – gunning

goedgekeurd.

5. Afschieten van vuurwerk – gunning
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende het afschieten van vuurwerk.

Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Guido Gezelle

goedgekeurd.

6. Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Guido Gezelle
Het college keurt de aankoop van schoolboeken en verbruiksmateriaal voor de stedelijke basisschool Guido Gezelle goed.

Leveren van theaterverlichting polyvalente zaal Schakelbox - intrekken gunningsbeslissing 11 mei 2022

goedgekeurd.

7. Leveren van theaterverlichting polyvalente zaal Schakelbox - intrekken gunningsbeslissing 11 mei 2022
Het college van burgemeester en schepenen trekt de gunningsbeslissing betreffende het leveren van theaterverlichting voor de polyvalente zaal Schakelbox in.

Leveren van theaterverlichting polyvalente zaal Schakelbox - gunning

goedgekeurd.

8. Leveren van theaterverlichting polyvalente zaal Schakelbox - gunning
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende het leveren van theaterverlichting voor de polyvalente zaal Schakelbox.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

9. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Concessie kasteel Park Casier - kennisgave wijziging vertegenwoordiging uitbater

kennisname.

10. Concessie kasteel Park Casier - kennisgave wijziging vertegenwoordiging uitbater
De uitbater van de concessie kasteel Park Casier brengt de stad in kennis van het feit dat de vertegenwoordiging van de concessienemer gewijzigd is.

Kennisname en bekrachtigen PV afdelingshoofd publiek domein (A4a-A4b)

kennisname.

11. Kennisname en bekrachtigen PV afdelingshoofd publiek domein (A4a-A4b)
Selectieprocedure is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen en bekrachtigen proces-verbaal

Deelname jobbeurs 13 oktober 2022

goedgekeurd.

12. Deelname jobbeurs 13 oktober 2022
Vraag om met stand het lokaal bestuur te vertegenwoordigen op een jobbeurs 13.10.2022

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

13. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

zomerverlof schepencollege

goedgekeurd.

14. zomerverlof schepencollege
Aan het college wordt gevraagd hun verlof aan te vullen en mee te delen wanneer er geen zitting van het college zal doorgaan tijdens de zomermaanden.

Waregem Koerse: uitnodigingen gepensioneerden

goedgekeurd.

15. Waregem Koerse: uitnodigingen gepensioneerden
Aan het college wordt gevraagd te beslissen omtrent het uitnodigen van gepensioneerden naar Waregem Koerse.

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

16. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - WVI: raad van bestuur 11/05/2022

Herdenking Gernay 1943

goedgekeurd.

17. Herdenking Gernay 1943
Aanvraag toestemming tot houden herdenkingsplechtigheid en akkoord tot neerleggen bloemenkrans.

Regionaal subsidieproject informatiebeheer

goedgekeurd.

18. Regionaal subsidieproject informatiebeheer
Aan het college wordt gevraagd om de deelname aan het regionale subsidieproject betreffende informatiebeheer goed te keuren.

Huwelijken en jubilea - week 23

goedgekeurd.

19. Huwelijken en jubilea - week 23
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Huisnummers bouwdossiers april - mei 2022

vastgesteld.

20. Huisnummers bouwdossiers april - mei 2022
Toekenning, wijziging en schrapping huisnummers bouwdossiers april - mei 2022

Huisnummer Wiedouwstraat

vastgesteld.

21. Huisnummer Wiedouwstraat
Aanvraag huisnummer Wiedouwstraat 28

Huisnummer Nieuwenhovestraat

vastgesteld.

22. Huisnummer Nieuwenhovestraat
Aanvraag huisnummer Nieuwenhovestraat 64

Attest tot grondverkoop: VAN QUICKELBERGHE Anthony (V/3042/2)

goedgekeurd.

23. Attest tot grondverkoop: VAN QUICKELBERGHE Anthony (V/3042/2)
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling

Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

goedgekeurd.

24. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
Er wordt één vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.

Advies aanvraag omgevingsvergunning: Ursa Benelux bv (OMV/2022/00207)

gunstig advies.

26. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Ursa Benelux bv (OMV/2022/00207)
Advies m.b.t. aanvraag tot omgevingsvergunning van Ursa Benelux bv, met als adres Pitantiestraat 127 te 8792 Waregem tot het plaatsen van geluidsomkasting te Pitantiestraat 127, Spildoornstraat 40 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 875H.

Omgevingsvergunning: VAN - O - BEL nv (OMV/2022/00142)

goedgekeurd met voorwaarden.

27. Omgevingsvergunning: VAN - O - BEL nv (OMV/2022/00142)
Aanvraag van VAN - O - BEL nv tot het slopen van loods te Transvaalstraat 33 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 40D.

Omgevingsvergunning: VANHOUTTE Tim (OMV/2022/00131)

goedgekeurd.

28. Omgevingsvergunning: VANHOUTTE Tim (OMV/2022/00131)
Aanvraag van VANHOUTTE Tim tot het bouwen van carport te Eksterstraat 3 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 207T2.

Omgevingsvergunning: EGGERMONT Maxime - VERSPEELT Ella (OMV/2022/00121)

goedgekeurd.

29. Omgevingsvergunning: EGGERMONT Maxime - VERSPEELT Ella (OMV/2022/00121)
Aanvraag van EGGERMONT Maxime - VERSPEELT Ella tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Hoogmolenwegel 39 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 150B3.

Omgevingsvergunning: NOLF Mathieu (OMV/2022/00102 - 2485N1)

goedgekeurd met voorwaarden.

30. Omgevingsvergunning: NOLF Mathieu (OMV/2022/00102 - 2485N1)
Aanvraag van NOLF Mathieu tot het bouwen van loods na slopen bestaande koterijen en plaatsen publiciteit + exploitatie klasse 3 te Nieuwstraat 187 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 344/02Z2.

Ter kennisgeving: arrest RvVb Sport Vlaanderen

kennisname.

31. Ter kennisgeving: arrest RvVb Sport Vlaanderen
Op 19 mei 2022 werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) een uitspraak gedaan in de zaak Sport Vlaanderen.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

32. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.

Uitvoeren van wegmarkeringen 2022-2023-2024: openen offerten

offerten geopend.

33. Uitvoeren van wegmarkeringen 2022-2023-2024: openen offerten
Er wordt gevraagd om de offertes te openen.

Vernieuwen contract straatmeubilair - bepalen visie

goedgekeurd.

34. Vernieuwen contract straatmeubilair - bepalen visie
Het contract straatmeubilair moet vernieuwd worden. De visie hierover dient opnieuw bepaald te worden in functie van de nieuwe communicatiemogelijkheden.

Revitalisering bedrijventerrein Schoendale, ontwerper: ter bespreking

werd besproken.

35. Revitalisering bedrijventerrein Schoendale, ontwerper: ter bespreking
Er wordt gevraagd om dit agendapunt te bespreken.

Revitalisering bedrijventerrein Schoendale, ontwerper: goedkeuring toewijzing

SUB1 Revitalisering bedrijventerrein Schoendale, ontwerper: goedkeuring toewijzing
Er wordt gevraagd om de ontwerpopdracht toe te wijzen.

Machinaal reinigen wegen en fietspaden 2021-2022: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 13

goedgekeurd.

36. Machinaal reinigen wegen en fietspaden 2021-2022: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 13
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 13 goed te keuren.

Maaien van wegbermen en grachttaluds, dienstjaar 2022: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01

goedgekeurd.

37. Maaien van wegbermen en grachttaluds, dienstjaar 2022: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat goed te keuren.

Omgevingswerken Site Transvaal Fase II: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02

goedgekeurd.

38. Omgevingswerken Site Transvaal Fase II: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat goed te keuren.

Aanleg geluidsberm E17 – Galgewegel: voorstel goedkeuren meerwerk

goedgekeurd.

39. Aanleg geluidsberm E17 – Galgewegel: voorstel goedkeuren meerwerk
Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.

Nutsleidingen, Proximus, Fiber To The Home: voorstel goedkeuren aanvraagvergunningen

goedgekeurd.

40. Nutsleidingen, Proximus, Fiber To The Home: voorstel goedkeuren aanvraagvergunningen
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunningen goed te keuren.

Wateroverlast

werd besproken.

B1 Wateroverlast

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de zomerdrink van het oudercomité Duizendpluspoot op vrijdag 24 juni 2022

goedgekeurd.

41. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de zomerdrink van het oudercomité Duizendpluspoot op vrijdag 24 juni 2022
Op vrijdag 24 juni 2022 zal een zomerdrink plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in de Remi Baertlaan tussen de Posterijstraat en huisnummer 16 van 14.45u. tot 0.30u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorzien van parkeerverbod in de Stationsstraat voor het plaatsen van een foodtruck op zaterdag 25 juni 2022

goedgekeurd.

42. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorzien van parkeerverbod in de Stationsstraat voor het plaatsen van een foodtruck op zaterdag 25 juni 2022
Op zaterdag 25 juni 2022 zal men een foodtruck plaatsen in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 119. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op 1 parkeerplaats ter hoogte van deze locatie.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Running Night" op vrijdag 1 juli 2022

goedgekeurd.

43. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Running Night" op vrijdag 1 juli 2022
Op vrijdag 1 juli 2022 zal het evenement "Running Night" plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in een deel van de Ketsersstraat van 17.00u. tot 22.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Waterhoekfeesten van vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 3 juli 2022

uitgesteld.

44. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Waterhoekfeesten van vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 3 juli 2022
Van vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 3 juli 2022 zullen de Waterhoekfeesten plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in diverse straten tijdens deze 3 dagen.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Fun Run op vrijdag 1 juli 2022

goedgekeurd.

45. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Fun Run op vrijdag 1 juli 2022
Op vrijdag 1 juli 2022 zal de Fun Run plaatsvinden. Men vraagt toegangsverbod op het parcours van 19.00u. tot 21.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het Dancefestival Hype-O-Dream op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli 2022

goedgekeurd.

46. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het Dancefestival Hype-O-Dream op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli 2022
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli 2022 zal het Dancefestival Hype-O-Dream plaatsvinden. Voor een veilig verloop van dit evenement zullen er diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende die dagen.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een straatfeest in de Kerkhofstraat op zondag 10 juli 2022

goedgekeurd.

47. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een straatfeest in de Kerkhofstraat op zondag 10 juli 2022
Op zondag 10 juli 2022 zal een straatfeest plaatsvinden in de Kerkhofstraat. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod tussen het Jules Delombaerdeplein en de Europalaan van 11.00u. tot 21.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Prijs Marc Verkaemer te Desselgem op zaterdag 9 juli 2022

goedgekeurd.

48. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Prijs Marc Verkaemer te Desselgem op zaterdag 9 juli 2022
Op zaterdag 9 juli 2022 zal de wielerwedstrijd Grote Prijs Marc Verkaemer plaatsvinden te Desselgem. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod (in tegenrichting) op het parcours tijdens de duur van deze wielerwedstrijd.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

49. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Project Kruishoutemseweg - keuze ontwerpscenario

goedgekeurd.

50. Project Kruishoutemseweg - keuze ontwerpscenario
Op de projectstuurgroep voor de Kruishoutemseweg wordt de startnota voor de heraanleg besproken. In de startnota zijn 2 scenario's voor het eerste deel van de Kruishoutemseweg tussen de Oosterlaan en de parochiezaal opgenomen. Op de projectstuurgroep kiest men 1 scenario om verder uit te werken.

Publiciteit eindejaarstentoonstelling Stedelijke Kunstacademie

goedgekeurd.

51. Publiciteit eindejaarstentoonstelling Stedelijke Kunstacademie
De Stedelijke Kunstacademie wenst logo's in krijtspray te spuiten op voetpaden en rijwegen om hun eindejaarstentoonstelling aan te kondigen.

Ongevallen Kortrijkseweg - aanpassen parkeerstrook

goedgekeurd.

52. Ongevallen Kortrijkseweg - aanpassen parkeerstrook
Het Agentschap Wegen en Verkeer stelt voor om het parkeren niet meer toe te laten op de Kortrijkseweg voor de huisnummers 73, 75 en 77. Dit naar aanleiding van terugkerende ongevallen met aanrijdingen van geparkeerde voertuigen.

Memorial Igor Decraene - Advies dienst

goedgekeurd.

53. Memorial Igor Decraene - Advies dienst
De dienst brengt zijn advies over aan het schepencollege inzake het parcours van deze wielerwedstrijd.

Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 15 en 15bis

goedgekeurd.

54. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 15 en 15bis
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten goed te keuren.

Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01

goedgekeurd.

55. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01 goed te keuren.

Cinema, Be-Part, wandkast: voorstel goedkeuren offerte

goedgekeurd.

56. Cinema, Be-Part, wandkast: voorstel goedkeuren offerte
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

Gebruik OC De Linde - vrijstelling huur

niet goedgekeurd.

57. Gebruik OC De Linde - vrijstelling huur
Koor Qui-Vive vraagt vrijstelling van huur aan voor hun repetitie in OC De Linde

Santé Congé

werd besproken.

58. Santé Congé
Aanwezigheid schepencollege op Santé Congé vrijdag 24 juni.

Concessie Kasteel Casier op Waregem Koerse Music

goedgekeurd.

59. Concessie Kasteel Casier op Waregem Koerse Music
Vraag aanpassingen concessie Kasteel Casier op Waregem Koerse Music

Bevelsoverdracht Bataljon Artillerie

goedgekeurd.

60. Bevelsoverdracht Bataljon Artillerie
Op 1 juli wordt het bevel van het Bataljon Artillerie overgedragen.

Muziekvergunning: pop-up horeca The Hippodroom Summerbar

uitgesteld.

61. Muziekvergunning: pop-up horeca The Hippodroom Summerbar
Aanvraag muziekvergunning voor pop-up horeca The Hippodroom Summerbar

Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: 't Labierint

goedgekeurd.

62. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: 't Labierint
Muziekaanvraag en vraag terras 't Labierint nav WKF '22

Feestcheque

goedgekeurd.

63. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

persberichten en aanwezigheid persmomenten

werd besproken.

64. persberichten en aanwezigheid persmomenten
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?

Uitnodiging Kick-Off Event ter inspiratie OBD

kennisname.

65. Uitnodiging Kick-Off Event ter inspiratie OBD
Uitnodiging aan het college tot het bijwonen van een Kick-Off event ter inspiratie voor Open Bedrijvendag op 15 juni 2022 om 16.00u. in Zele.

alternatief verplaatste zaterdagmarkten

goedgekeurd.

66. alternatief verplaatste zaterdagmarkten
Bekijken of de Zuiderpromenade een goed alternatief zou zijn voor de verplaatste zaterdagmarkten.

aanvraag starterspremie Maison Pascale Fashion

niet goedgekeurd.

67. aanvraag starterspremie Maison Pascale Fashion
Maison Pascale Fashion vraagt een starterspremie aan.

aanvraag starterspremie Floww

goedgekeurd.

68. aanvraag starterspremie Floww
Floww vraagt de starterspremie aan.

Benelux Kampioenschap dressuur

goedgekeurd.

69. Benelux Kampioenschap dressuur
Vraag interesse en steun Benelux Kampioenschap dressuur september 2023

UiTPAS caravan mobiel vrijetijdsaanbod zomer

kennisname.

70. UiTPAS caravan mobiel vrijetijdsaanbod zomer
De UiTPAS caravan komt in juli en augustus 7 keer naar Waregem, telkens op een andere locatie als promo voor UiTPAS en tegelijkertijd voorzien zij een mobiel vrijetijdsaanbod ter plaatse voor de kinderen.

Piekniek Elektriek

goedgekeurd.

71. Piekniek Elektriek
De jeugddienst wil 2 dagen Piekniek Elektriek organiseren in Park Casier voor de leerlingen die gedaan hebben met hun examens.

Pop-up skaten in zomervakantie

goedgekeurd.

72. Pop-up skaten in zomervakantie
De jeugddienst was nog op zoek naar een geschikte locatie voor het pop-up skatepark in Beveren-Leie tijdens de zomervakantie.

<>1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem

Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.
Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. Vaststellen datum hoorzitting belastingen

Aan het college wordt gevraagd een datum voor de hoorzitting in het kader van bezwaarschriften belastingen vast te leggen.
Aan het college wordt gevraagd een datum voor de hoorzitting in het kader van bezwaarschriften belastingen vast te leggen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - mei 2022

Het kohier betalend parkeren mei 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Het kohier betalend parkeren mei 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>5. Afschieten van vuurwerk – gunning

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende het afschieten van vuurwerk.
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende het afschieten van vuurwerk.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Guido Gezelle

Het college keurt de aankoop van schoolboeken en verbruiksmateriaal voor de stedelijke basisschool Guido Gezelle goed.
Het college keurt de aankoop van schoolboeken en verbruiksmateriaal voor de stedelijke basisschool Guido Gezelle goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Leveren van theaterverlichting polyvalente zaal Schakelbox - intrekken gunningsbeslissing 11 mei 2022

Het college van burgemeester en schepenen trekt de gunningsbeslissing betreffende het leveren van theaterverlichting voor de polyvalente zaal Schakelbox in.
Het college van burgemeester en schepenen trekt de gunningsbeslissing betreffende het leveren van theaterverlichting voor de polyvalente zaal Schakelbox in.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Leveren van theaterverlichting polyvalente zaal Schakelbox - gunning

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende het leveren van theaterverlichting voor de polyvalente zaal Schakelbox.
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende het leveren van theaterverlichting voor de polyvalente zaal Schakelbox.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Concessie kasteel Park Casier - kennisgave wijziging vertegenwoordiging uitbater

De uitbater van de concessie kasteel Park Casier brengt de stad in kennis van het feit dat de vertegenwoordiging van de concessienemer gewijzigd is.
De uitbater van de concessie kasteel Park Casier brengt de stad in kennis van het feit dat de vertegenwoordiging van de concessienemer gewijzigd is.
Pdf-versie
kennisname.

<>11. Kennisname en bekrachtigen PV afdelingshoofd publiek domein (A4a-A4b)

Selectieprocedure is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen en bekrachtigen proces-verbaal
Selectieprocedure is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen en bekrachtigen proces-verbaal
Pdf-versie
kennisname.

<>12. Deelname jobbeurs 13 oktober 2022

Vraag om met stand het lokaal bestuur te vertegenwoordigen op een jobbeurs 13.10.2022
Vraag om met stand het lokaal bestuur te vertegenwoordigen op een jobbeurs 13.10.2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. zomerverlof schepencollege

Aan het college wordt gevraagd hun verlof aan te vullen en mee te delen wanneer er geen zitting van het college zal doorgaan tijdens de zomermaanden.
Aan het college wordt gevraagd hun verlof aan te vullen en mee te delen wanneer er geen zitting van het college zal doorgaan tijdens de zomermaanden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Waregem Koerse: uitnodigingen gepensioneerden

Aan het college wordt gevraagd te beslissen omtrent het uitnodigen van gepensioneerden naar Waregem Koerse.
Aan het college wordt gevraagd te beslissen omtrent het uitnodigen van gepensioneerden naar Waregem Koerse.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - WVI: raad van bestuur 11/05/2022
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - WVI: raad van bestuur 11/05/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>17. Herdenking Gernay 1943

Aanvraag toestemming tot houden herdenkingsplechtigheid en akkoord tot neerleggen bloemenkrans.
Aanvraag toestemming tot houden herdenkingsplechtigheid en akkoord tot neerleggen bloemenkrans.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Regionaal subsidieproject informatiebeheer

Aan het college wordt gevraagd om de deelname aan het regionale subsidieproject betreffende informatiebeheer goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd om de deelname aan het regionale subsidieproject betreffende informatiebeheer goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Huwelijken en jubilea - week 23

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Huisnummers bouwdossiers april - mei 2022

Toekenning, wijziging en schrapping huisnummers bouwdossiers april - mei 2022
Toekenning, wijziging en schrapping huisnummers bouwdossiers april - mei 2022
Pdf-versie
vastgesteld.

<>21. Huisnummer Wiedouwstraat

Aanvraag huisnummer Wiedouwstraat 28
Aanvraag huisnummer Wiedouwstraat 28
Pdf-versie
vastgesteld.

<>22. Huisnummer Nieuwenhovestraat

Aanvraag huisnummer Nieuwenhovestraat 64
Aanvraag huisnummer Nieuwenhovestraat 64
Pdf-versie
vastgesteld.

<>23. Attest tot grondverkoop: VAN QUICKELBERGHE Anthony (V/3042/2)

Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

Er wordt één vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.
Er wordt één vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>26. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Ursa Benelux bv (OMV/2022/00207)

Advies m.b.t. aanvraag tot omgevingsvergunning van Ursa Benelux bv, met als adres Pitantiestraat 127 te 8792 Waregem tot het plaatsen van geluidsomkasting te Pitantiestraat 127, Spildoornstraat 40 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 875H.
Advies m.b.t. aanvraag tot omgevingsvergunning van Ursa Benelux bv, met als adres Pitantiestraat 127 te 8792 Waregem tot het plaatsen van geluidsomkasting te Pitantiestraat 127, Spildoornstraat 40 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 875H.
Pdf-versie
gunstig advies.

<>27. Omgevingsvergunning: VAN - O - BEL nv (OMV/2022/00142)

Aanvraag van VAN - O - BEL nv tot het slopen van loods te Transvaalstraat 33 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 40D.
Aanvraag van VAN - O - BEL nv tot het slopen van loods te Transvaalstraat 33 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 40D.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>28. Omgevingsvergunning: VANHOUTTE Tim (OMV/2022/00131)

Aanvraag van VANHOUTTE Tim tot het bouwen van carport te Eksterstraat 3 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 207T2.
Aanvraag van VANHOUTTE Tim tot het bouwen van carport te Eksterstraat 3 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 207T2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. Omgevingsvergunning: EGGERMONT Maxime - VERSPEELT Ella (OMV/2022/00121)

Aanvraag van EGGERMONT Maxime - VERSPEELT Ella tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Hoogmolenwegel 39 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 150B3.
Aanvraag van EGGERMONT Maxime - VERSPEELT Ella tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Hoogmolenwegel 39 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 150B3.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Omgevingsvergunning: NOLF Mathieu (OMV/2022/00102 - 2485N1)

Aanvraag van NOLF Mathieu tot het bouwen van loods na slopen bestaande koterijen en plaatsen publiciteit + exploitatie klasse 3 te Nieuwstraat 187 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 344/02Z2.
Aanvraag van NOLF Mathieu tot het bouwen van loods na slopen bestaande koterijen en plaatsen publiciteit + exploitatie klasse 3 te Nieuwstraat 187 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 344/02Z2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>31. Ter kennisgeving: arrest RvVb Sport Vlaanderen

Op 19 mei 2022 werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) een uitspraak gedaan in de zaak Sport Vlaanderen.
Op 19 mei 2022 werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) een uitspraak gedaan in de zaak Sport Vlaanderen.
Pdf-versie
kennisname.

<>32. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.
Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>33. Uitvoeren van wegmarkeringen 2022-2023-2024: openen offerten

Er wordt gevraagd om de offertes te openen.
Er wordt gevraagd om de offertes te openen.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>34. Vernieuwen contract straatmeubilair - bepalen visie

Het contract straatmeubilair moet vernieuwd worden. De visie hierover dient opnieuw bepaald te worden in functie van de nieuwe communicatiemogelijkheden.
Het contract straatmeubilair moet vernieuwd worden. De visie hierover dient opnieuw bepaald te worden in functie van de nieuwe communicatiemogelijkheden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Revitalisering bedrijventerrein Schoendale, ontwerper: ter bespreking

Er wordt gevraagd om dit agendapunt te bespreken.
Er wordt gevraagd om dit agendapunt te bespreken.
Pdf-versie
werd besproken.

<>SUB1 Revitalisering bedrijventerrein Schoendale, ontwerper: goedkeuring toewijzing

Er wordt gevraagd om de ontwerpopdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de ontwerpopdracht toe te wijzen.
Pdf-versie

<>36. Machinaal reinigen wegen en fietspaden 2021-2022: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 13

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 13 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 13 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. Maaien van wegbermen en grachttaluds, dienstjaar 2022: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>38. Omgevingswerken Site Transvaal Fase II: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. Aanleg geluidsberm E17 – Galgewegel: voorstel goedkeuren meerwerk

Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.
Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>40. Nutsleidingen, Proximus, Fiber To The Home: voorstel goedkeuren aanvraagvergunningen

Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunningen goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunningen goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B1 Wateroverlast

Pdf-versie
werd besproken.

<>41. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de zomerdrink van het oudercomité Duizendpluspoot op vrijdag 24 juni 2022

Op vrijdag 24 juni 2022 zal een zomerdrink plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in de Remi Baertlaan tussen de Posterijstraat en huisnummer 16 van 14.45u. tot 0.30u.
Op vrijdag 24 juni 2022 zal een zomerdrink plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in de Remi Baertlaan tussen de Posterijstraat en huisnummer 16 van 14.45u. tot 0.30u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorzien van parkeerverbod in de Stationsstraat voor het plaatsen van een foodtruck op zaterdag 25 juni 2022

Op zaterdag 25 juni 2022 zal men een foodtruck plaatsen in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 119. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op 1 parkeerplaats ter hoogte van deze locatie.
Op zaterdag 25 juni 2022 zal men een foodtruck plaatsen in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 119. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op 1 parkeerplaats ter hoogte van deze locatie.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>43. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Running Night" op vrijdag 1 juli 2022

Op vrijdag 1 juli 2022 zal het evenement "Running Night" plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in een deel van de Ketsersstraat van 17.00u. tot 22.00u.
Op vrijdag 1 juli 2022 zal het evenement "Running Night" plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in een deel van de Ketsersstraat van 17.00u. tot 22.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>44. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Waterhoekfeesten van vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 3 juli 2022

Van vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 3 juli 2022 zullen de Waterhoekfeesten plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in diverse straten tijdens deze 3 dagen.
Van vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 3 juli 2022 zullen de Waterhoekfeesten plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in diverse straten tijdens deze 3 dagen.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>45. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Fun Run op vrijdag 1 juli 2022

Op vrijdag 1 juli 2022 zal de Fun Run plaatsvinden. Men vraagt toegangsverbod op het parcours van 19.00u. tot 21.00u.
Op vrijdag 1 juli 2022 zal de Fun Run plaatsvinden. Men vraagt toegangsverbod op het parcours van 19.00u. tot 21.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>46. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het Dancefestival Hype-O-Dream op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli 2022

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli 2022 zal het Dancefestival Hype-O-Dream plaatsvinden. Voor een veilig verloop van dit evenement zullen er diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende die dagen.
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli 2022 zal het Dancefestival Hype-O-Dream plaatsvinden. Voor een veilig verloop van dit evenement zullen er diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende die dagen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een straatfeest in de Kerkhofstraat op zondag 10 juli 2022

Op zondag 10 juli 2022 zal een straatfeest plaatsvinden in de Kerkhofstraat. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod tussen het Jules Delombaerdeplein en de Europalaan van 11.00u. tot 21.00u.
Op zondag 10 juli 2022 zal een straatfeest plaatsvinden in de Kerkhofstraat. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod tussen het Jules Delombaerdeplein en de Europalaan van 11.00u. tot 21.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Prijs Marc Verkaemer te Desselgem op zaterdag 9 juli 2022

Op zaterdag 9 juli 2022 zal de wielerwedstrijd Grote Prijs Marc Verkaemer plaatsvinden te Desselgem. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod (in tegenrichting) op het parcours tijdens de duur van deze wielerwedstrijd.
Op zaterdag 9 juli 2022 zal de wielerwedstrijd Grote Prijs Marc Verkaemer plaatsvinden te Desselgem. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod (in tegenrichting) op het parcours tijdens de duur van deze wielerwedstrijd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Project Kruishoutemseweg - keuze ontwerpscenario

Op de projectstuurgroep voor de Kruishoutemseweg wordt de startnota voor de heraanleg besproken. In de startnota zijn 2 scenario's voor het eerste deel van de Kruishoutemseweg tussen de Oosterlaan en de parochiezaal opgenomen. Op de projectstuurgroep kiest men 1 scenario om verder uit te werken.
Op de projectstuurgroep voor de Kruishoutemseweg wordt de startnota voor de heraanleg besproken. In de startnota zijn 2 scenario's voor het eerste deel van de Kruishoutemseweg tussen de Oosterlaan en de parochiezaal opgenomen. Op de projectstuurgroep kiest men 1 scenario om verder uit te werken.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Publiciteit eindejaarstentoonstelling Stedelijke Kunstacademie

De Stedelijke Kunstacademie wenst logo's in krijtspray te spuiten op voetpaden en rijwegen om hun eindejaarstentoonstelling aan te kondigen.
De Stedelijke Kunstacademie wenst logo's in krijtspray te spuiten op voetpaden en rijwegen om hun eindejaarstentoonstelling aan te kondigen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Ongevallen Kortrijkseweg - aanpassen parkeerstrook

Het Agentschap Wegen en Verkeer stelt voor om het parkeren niet meer toe te laten op de Kortrijkseweg voor de huisnummers 73, 75 en 77. Dit naar aanleiding van terugkerende ongevallen met aanrijdingen van geparkeerde voertuigen.
Het Agentschap Wegen en Verkeer stelt voor om het parkeren niet meer toe te laten op de Kortrijkseweg voor de huisnummers 73, 75 en 77. Dit naar aanleiding van terugkerende ongevallen met aanrijdingen van geparkeerde voertuigen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Memorial Igor Decraene - Advies dienst

De dienst brengt zijn advies over aan het schepencollege inzake het parcours van deze wielerwedstrijd.
De dienst brengt zijn advies over aan het schepencollege inzake het parcours van deze wielerwedstrijd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 15 en 15bis

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Cinema, Be-Part, wandkast: voorstel goedkeuren offerte

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Gebruik OC De Linde - vrijstelling huur

Koor Qui-Vive vraagt vrijstelling van huur aan voor hun repetitie in OC De Linde
Koor Qui-Vive vraagt vrijstelling van huur aan voor hun repetitie in OC De Linde
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>58. Santé Congé

Aanwezigheid schepencollege op Santé Congé vrijdag 24 juni.
Aanwezigheid schepencollege op Santé Congé vrijdag 24 juni.
Pdf-versie
werd besproken.

<>59. Concessie Kasteel Casier op Waregem Koerse Music

Vraag aanpassingen concessie Kasteel Casier op Waregem Koerse Music
Vraag aanpassingen concessie Kasteel Casier op Waregem Koerse Music
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Bevelsoverdracht Bataljon Artillerie

Op 1 juli wordt het bevel van het Bataljon Artillerie overgedragen.
Op 1 juli wordt het bevel van het Bataljon Artillerie overgedragen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Muziekvergunning: pop-up horeca The Hippodroom Summerbar

Aanvraag muziekvergunning voor pop-up horeca The Hippodroom Summerbar
Aanvraag muziekvergunning voor pop-up horeca The Hippodroom Summerbar
Pdf-versie
uitgesteld.

<>62. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: 't Labierint

Muziekaanvraag en vraag terras 't Labierint nav WKF '22
Muziekaanvraag en vraag terras 't Labierint nav WKF '22
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. persberichten en aanwezigheid persmomenten

Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Pdf-versie
werd besproken.

<>65. Uitnodiging Kick-Off Event ter inspiratie OBD

Uitnodiging aan het college tot het bijwonen van een Kick-Off event ter inspiratie voor Open Bedrijvendag op 15 juni 2022 om 16.00u. in Zele.
Uitnodiging aan het college tot het bijwonen van een Kick-Off event ter inspiratie voor Open Bedrijvendag op 15 juni 2022 om 16.00u. in Zele.
Pdf-versie
kennisname.

<>66. alternatief verplaatste zaterdagmarkten

Bekijken of de Zuiderpromenade een goed alternatief zou zijn voor de verplaatste zaterdagmarkten.
Bekijken of de Zuiderpromenade een goed alternatief zou zijn voor de verplaatste zaterdagmarkten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. aanvraag starterspremie Maison Pascale Fashion

Maison Pascale Fashion vraagt een starterspremie aan.
Maison Pascale Fashion vraagt een starterspremie aan.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>68. aanvraag starterspremie Floww

Floww vraagt de starterspremie aan.
Floww vraagt de starterspremie aan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Benelux Kampioenschap dressuur

Vraag interesse en steun Benelux Kampioenschap dressuur september 2023
Vraag interesse en steun Benelux Kampioenschap dressuur september 2023
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. UiTPAS caravan mobiel vrijetijdsaanbod zomer

De UiTPAS caravan komt in juli en augustus 7 keer naar Waregem, telkens op een andere locatie als promo voor UiTPAS en tegelijkertijd voorzien zij een mobiel vrijetijdsaanbod ter plaatse voor de kinderen.
De UiTPAS caravan komt in juli en augustus 7 keer naar Waregem, telkens op een andere locatie als promo voor UiTPAS en tegelijkertijd voorzien zij een mobiel vrijetijdsaanbod ter plaatse voor de kinderen.
Pdf-versie
kennisname.

<>71. Piekniek Elektriek

De jeugddienst wil 2 dagen Piekniek Elektriek organiseren in Park Casier voor de leerlingen die gedaan hebben met hun examens.
De jeugddienst wil 2 dagen Piekniek Elektriek organiseren in Park Casier voor de leerlingen die gedaan hebben met hun examens.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. Pop-up skaten in zomervakantie

De jeugddienst was nog op zoek naar een geschikte locatie voor het pop-up skatepark in Beveren-Leie tijdens de zomervakantie.
De jeugddienst was nog op zoek naar een geschikte locatie voor het pop-up skatepark in Beveren-Leie tijdens de zomervakantie.
Pdf-versie
goedgekeurd.