Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 09 feb 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 09 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Briek Schotte-zaal

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

vastgesteld.

2. vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen
Aan het college wordt gevraagd het kohier vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren

Schadedossier: aanstellen raadsman om de rechten van de stad te verdedigen

goedgekeurd.

3. Schadedossier: aanstellen raadsman om de rechten van de stad te verdedigen
Aan het college wordt gevraagd een raadsman aan te stellen.

Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren

goedgekeurd.

4. Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren
De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.

Inrichting polyvalente zaal CC De Schakel - goedkeuren overzicht divers materiaal inclusief raming + vaststellen plaatsingsprocedures (GR 01/03/2022)

goedgekeurd.

5. Inrichting polyvalente zaal CC De Schakel - goedkeuren overzicht divers materiaal inclusief raming + vaststellen plaatsingsprocedures (GR 01/03/2022)
Het college beslist dit dossier op 1 maart 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.

Leveren van theaterverlichting polyvalente zaal CC De Schakel - goedkeuren opdracht + bestek (GR 01/03/2022)

goedgekeurd.

6. Leveren van theaterverlichting polyvalente zaal CC De Schakel - goedkeuren opdracht + bestek (GR 01/03/2022)
Het college beslist dit dossier op 1 maart 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.

leveren en installeren van geluidsinstallatie in polyvalente zaal CC De Schakel - goedkeuren opdracht + bestek (GR 01/03/2022)

goedgekeurd.

7. leveren en installeren van geluidsinstallatie in polyvalente zaal CC De Schakel - goedkeuren opdracht + bestek (GR 01/03/2022)
Het college beslist dit dossier op 1 maart 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.

Leveren van meubilair voor de personeelsdienst - gunning

goedgekeurd.

8. Leveren van meubilair voor de personeelsdienst - gunning
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende het leveren van meubilair voor de personeelsdienst aan de firma Inofec.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

9. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Aankoop informaticamateriaal diverse diensten – afroep S-P1-27

goedgekeurd.

10. Aankoop informaticamateriaal diverse diensten – afroep S-P1-27
Het college keurt de aankoop van informaticamateriaal voor de administratie goed.

Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelruimten 2022 - bijkomende aan te schrijven leverancier

goedgekeurd.

11. Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelruimten 2022 - bijkomende aan te schrijven leverancier
Het college van burgemeester keurt de bijkomende aan te schrijven leverancier betreffende het dossier leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelruimten 2022 goed.

Gratis grondoverdracht thv Vichtseweg 198, 8790 Waregem (GR 01/03/2022)

goedgekeurd.

12. Gratis grondoverdracht thv Vichtseweg 198, 8790 Waregem (GR 01/03/2022)
Er wordt voorgesteld om de gratis grondoverdracht van het strookje grond ter hoogte van de Vichtseweg 198 te 8790 Waregem ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Verkoop perceel grond thv Pijkstraat, 8790 Waregem - schattingsverslag

goedgekeurd.

13. Verkoop perceel grond thv Pijkstraat, 8790 Waregem - schattingsverslag
Het schattingsverslag voor de verkoop van het perceel grond thv de Pijkstraat te 8790 Waregem wordt voorgelegd.

Aanvraag stageplaats

goedgekeurd.

14. Aanvraag stageplaats
Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie

Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen

goedgekeurd.

15. Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen
Een medewerker van het administratief personeel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan

Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen

goedgekeurd.

16. Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen
Een medewerker van het administratief personeel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan

Tijdelijke aanstelling technieker elektricien (D1-D3)

goedgekeurd.

17. Tijdelijke aanstelling technieker elektricien (D1-D3)
Tijdelijke aanstelling omwille van afwezigheid en continuïteit van de werking

Toekenning bijkomende sociale voordelen

goedgekeurd.

18. Toekenning bijkomende sociale voordelen
Toekenning bijkomende sociale voordelen aan personeelsleden ikv geboorte of wettelijk samenwonen/huwelijk.

Aanvraag vorming/studiedagen

goedgekeurd.

19. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen leerkracht niet-confessionele zedenleer

goedgekeurd.

20. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen leerkracht niet-confessionele zedenleer
Verder aanstellen vervangend leerkracht niet-confessionele zedenleer.

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht in uren ondersteuning kerntaak onderwijzend personeel

goedgekeurd.

21. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht in uren ondersteuning kerntaak onderwijzend personeel
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht in uren ondersteuning kerntaak onderwijzend personeel

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

22. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stadskernvernieuwing oproep projectsubsidie 2021 - terugkomdag

goedgekeurd.

23. Stadskernvernieuwing oproep projectsubsidie 2021 - terugkomdag
De aankondiging van de terugkomdag in verband met de oproep voor de projectsubsidies 2021 stadskernvernieuwing wordt voorgelegd.

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

24. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Jeugdraad 24/01/2022

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

25. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Cipal: algemene vergadering 16/12/2021 - Cipal: raad van bestuur 16/12/2021 - Gaselwest: regionaal bestuurscomité centrum 22/11/2021 - Psilon: buitengewone algemene vergadering 15/12/2021 - Psilon: raad van bestuur 15/12/2021

Tijdelijke tentoonstelling HIPPO.WAR: Re(f)used

goedgekeurd.

26. Tijdelijke tentoonstelling HIPPO.WAR: Re(f)used
Voorstel om tijdelijke tentoonstelling Re(f)used op te stellen in HIPPO.WAR van begin april tot eind juli.

Aanbod live-enrollment apparatuur vanuit de FOD Buitenlandse Zaken

goedgekeurd.

27. Aanbod live-enrollment apparatuur vanuit de FOD Buitenlandse Zaken
Mogelijkheid om gratis packs te ontvangen van de FOD Buitenlandse Zaken om pasfoto's direct aan het loket te maken.

Huwelijken en jubilea - week 06

goedgekeurd.

28. Huwelijken en jubilea - week 06
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Ter goedkeuring: startnota RUP 27.1 Nijverheidstraat

goedgekeurd.

30. Ter goedkeuring: startnota RUP 27.1 Nijverheidstraat
Goedkeuren van de startnota van het RUP 27.1 Sprietestraat in functie van de opstart van de ter inzagelegging en participatie

goedkeuren gemeentelijke rooilijn omgevingsvergunning OMV/2021/00469 - 1557N2 - Schakelstraat

goedgekeurd.

31. goedkeuren gemeentelijke rooilijn omgevingsvergunning OMV/2021/00469 - 1557N2 - Schakelstraat
Vraag tot agenderen van de goedkeuring op de gemeenteraad van maart van een gemeentelijke rooilijn in functie van een aanvraag tot omgevingsvergunning OMV/2021/00469 - 1557N2 in de Schakelstraat.

Omgevingsvergunning: VERCRUYSSE Bram (OMV/2021/00509)

goedgekeurd.

32. Omgevingsvergunning: VERCRUYSSE Bram (OMV/2021/00509)
Aanvraag van VERCRUYSSE Bram tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Tapuitstraat 95 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 304S2.

Weigering aanvraag omgevingsproject: Frank De Frene (OMV/2021/00438 - 0250N2)

advies dienst wordt gevolgd.

33. Weigering aanvraag omgevingsproject: Frank De Frene (OMV/2021/00438 - 0250N2)
Aanvraag van De Frene Frank tot het renoveren van bestaande loods + wijziging milieuvergunning te Plasstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 903L, 905G, 906A.

Omgevingsvergunning: HEIMAT bv (OMV/2022/00017)

goedgekeurd met voorwaarden.

34. Omgevingsvergunning: HEIMAT bv (OMV/2022/00017)
Aanvraag van HEIMAT bv tot het plaatsen van publiciteit te Kalkhoevestraat 51 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 839C5.

Omgevingsvergunning: EL MACHAOUD Mounia (OMV/2021/00410)

goedgekeurd met voorwaarden.

35. Omgevingsvergunning: EL MACHAOUD Mounia (OMV/2021/00410)
Aanvraag van EL MACHAOUD Mounia tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Schoendalestraat 25 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 229Y3.

Omgevingsvergunning: VANCAUWENBERGHE Brecht (OMV/2022/00022)

goedgekeurd.

36. Omgevingsvergunning: VANCAUWENBERGHE Brecht (OMV/2022/00022)
Aanvraag van VANCAUWENBERGHE Brecht tot het uitbreiden van bestaande woning te Kleurvinge 2 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 317H6.

Omgevingsvergunning: Hectaar nv (OMV/2021/00519)

goedgekeurd.

37. Omgevingsvergunning: Hectaar nv (OMV/2021/00519)
Aanvraag van Hectaar nv tot het bouwen van alleenstaande woning + aanleggen van zwembad te Loofstraat 25 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1204M2.

Omgevingsvergunning: DEVAGRO nv (OMV/2021/00517)

goedgekeurd met voorwaarden.

38. Omgevingsvergunning: DEVAGRO nv (OMV/2021/00517)
Aanvraag van DEVAGRO nv tot het bouwen van alleenstaande woning na slopen bestaande woning te Nijverheidstraat 114 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 409A6, 409B9, 414A.

Omgevingsvergunning: HERMAN Gertjan (OMV/2022/00001)

goedgekeurd met voorwaarden.

39. Omgevingsvergunning: HERMAN Gertjan (OMV/2022/00001)
Aanvraag van HERMAN Gertjan tot het bouwen van bijgebouw + aanleggen van zwemvijver te Kortrijkseweg 62 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 538M5.

Omgevingsvergunning: PLAM CommV (OMV/2021/00499)

goedgekeurd met voorwaarden.

40. Omgevingsvergunning: PLAM CommV (OMV/2021/00499)
Aanvraag van PLAM CommV tot het wijzigen van functie: van wonen naar kantoor te Guido Gezellestraat 3 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1419Y14.

Omgevingsvergunning: DE COSTER Victor - DE SCHRIJVER Joséphine (OMV/2021/00508)

goedgekeurd met voorwaarden.

41. Omgevingsvergunning: DE COSTER Victor - DE SCHRIJVER Joséphine (OMV/2021/00508)
Aanvraag van DE COSTER Victor - DE SCHRIJVER Joséphine tot het bouwen van halfopen woning + carport met berging te Barrierstraat 4 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 556Y.

Omgevingsvergunning: VAN RYCKEGHEM Giel (OMV/2021/00502)

goedgekeurd met voorwaarden.

42. Omgevingsvergunning: VAN RYCKEGHEM Giel (OMV/2021/00502)
Aanvraag van VAN RYCKEGHEM Giel tot het wijzigen van functie: van woning naar kantoor te Keizerstraat 16 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 652P.

Omgevingsvergunning: DOBBELEIR Mathieu - LOOSVELDT Sarah (OMV/2021/00542)

goedgekeurd met voorwaarden.

43. Omgevingsvergunning: DOBBELEIR Mathieu - LOOSVELDT Sarah (OMV/2021/00542)
Aanvraag van DOBBELEIR Mathieu - LOOSVELDT Sarah tot het slopen en herbouwen van woning te Wagenaarstraat 144 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 247D.

Omgevingsvergunning: Fluvius System Operator cv (OMV/2022/00002 - 2476N1)

goedgekeurd.

44. Omgevingsvergunning: Fluvius System Operator cv (OMV/2022/00002 - 2476N1)
Aanvraag van Fluvius System Operator cv tot het bouwen van hoogspanningscabine 22051 te Caseelstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 214K2.

Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Isomasters nv (0463N1)

kennisname.

45. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Isomasters nv (0463N1)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Isomasters nv tot verandering en hernieuwing van de vergunning (herinrichting van de exploitatie) te Pontstraat 80 te 8791 Waregem werd door de deputatie geweigerd voor wat betreft de vroegtijdige hernieuwing. De vergunning wordt verleend voor een termijn van 16 maanden op proef.

Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – KUB bvba (OMV/2021/00156)

kennisname.

46. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – KUB bvba (OMV/2021/00156)
Het beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 14 juli 2021 afgeleverd aan KUB bvba voor het bouwen van meergezinswoning (15 woongelegenheden) na slopen van bestaande bebouwing, perceel gelegen te Baanstknokstraat 3, 5A, 5B, Hugo Verrieststraat 67 te 8790 Waregem, werd door de deputatie op 20 januari 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

47. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Week van de korte keten

goedgekeurd.

48. Week van de korte keten
voorstel van activiteit rond week van de korte keten in mei 2022

ontwerpstudie voor de revitalisering bedrijventerrein Schoendale: openen offertes

offerten geopend.

49. ontwerpstudie voor de revitalisering bedrijventerrein Schoendale: openen offertes
openen offerte 'ontwerpstudie revitalisering bedrijventerrein Schoendale

Voeden vijver Park Casier met regenwater door afkoppelingswerken Sint-Paulusschool campus Hemelvaart - goedkeuring

goedgekeurd.

51. Voeden vijver Park Casier met regenwater door afkoppelingswerken Sint-Paulusschool campus Hemelvaart - goedkeuring
In het kader van het hemelwaterplan werd het voeden van de vijver van Park Casier met het overtollig regenwater van de Sint-Paulusschool campus Hemelvaart onderzocht. De uit te voeren werken worden goedgekeurd.

Omgevingswerken site Transvaal, fase II:aanvangsdatum

goedgekeurd.

52. Omgevingswerken site Transvaal, fase II:aanvangsdatum
goedkeuren aanvangsdatum omgevingswerken site Transvaal, fase II.

Ontharding Guldensporenlaan: voorontwerp

goedgekeurd.

53. Ontharding Guldensporenlaan: voorontwerp
Vaststellen datum van de bewonersvergadering.

Onderhouds- en herstellingswerken diverse gemeentewegen : dienstjaar 2022 - goedkeuren lijst van de aannemers.

goedgekeurd.

54. Onderhouds- en herstellingswerken diverse gemeentewegen : dienstjaar 2022 - goedkeuren lijst van de aannemers.
Aan het college wordt gevraagd de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.

Herasfalteren Lentedreef - Waterstraat : Aanvraag gemeente Zulte

goedgekeurd.

55. Herasfalteren Lentedreef - Waterstraat : Aanvraag gemeente Zulte
Voorstel tot herasfalteren deel Lentedreef/Waterstraat met Zulte als aanbestedende overheid.

Aanleg middenplein Zuiderlaan: gunning

goedgekeurd.

56. Aanleg middenplein Zuiderlaan: gunning
Gunning van de overheidsopdracht 'aanleg middenplein Zuiderlaan'

Omgevingswerken Transvaal-fase I: goedkeuren onderhoudsstaat 1

goedgekeurd.

57. Omgevingswerken Transvaal-fase I: goedkeuren onderhoudsstaat 1
goedkeuren onderhoudsstaat 'omgevingswerken Transvaal, fase I.

Nutsleidingen Telenet: goedkeuren aanvraagvergunningen

goedgekeurd.

58. Nutsleidingen Telenet: goedkeuren aanvraagvergunningen
goedkeuren aanvraagvergunningen voor Telenet

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de wielerwedstrijd Danilith Nokere Koerse voor juniores op zaterdag 12 maart 2022

goedgekeurd.

59. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de wielerwedstrijd Danilith Nokere Koerse voor juniores op zaterdag 12 maart 2022
Op zaterdag 12 maart 2022 gaat de wielerwedstrijd Danilith Nokere Koerse door voor juniores. Om een vlotte verkeersafhandeling richting Nokere en Kruisem mogelijk te maken zullen er enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn tijdens de duur van deze wielerwedstrijd.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd E3 Saxo Bank Classic op vrijdag 25 maart 2022

goedgekeurd.

61. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd E3 Saxo Bank Classic op vrijdag 25 maart 2022
Op vrijdag 25 maart 2022 zal de wielerwedstrijd E3 Saxo Bank Classic een doortocht maken door groot-Waregem. In diverse straten op het parcours dient er parkeerverbod voorzien te worden voor een vlotte doorgang van de wielrenners.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

62. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

OC De Linde, vernieuwen keuken: openen offerten

offerten geopend.

63. OC De Linde, vernieuwen keuken: openen offerten
Er wordt gevraagd om de offerten te openen.

Stedelijke Werkplaats, afbraak loodsen + nieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren aan te schrijven ontwerpers

goedgekeurd.

64. Stedelijke Werkplaats, afbraak loodsen + nieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren aan te schrijven ontwerpers
Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven ontwerpers goed te keuren.

Pandcomplex, hernieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 9

goedgekeurd.

65. Pandcomplex, hernieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 9
Er wordt gevraagd om ereloonnota 9 goed te keuren.

Pandcomplex, hernieuwbouw, aansluitingen tellerbatterijen: voorstel goedkeuren offerten

goedgekeurd.

66. Pandcomplex, hernieuwbouw, aansluitingen tellerbatterijen: voorstel goedkeuren offerten
Er wordt gevraagd om de offerten goed te keuren.

‘t Kelderke, extra elektriciteitsvoorzieningen: voorstel goedkeuren toewijzing

uitgesteld.

67. ‘t Kelderke, extra elektriciteitsvoorzieningen: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om deze opdracht toe te wijzen.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 7/Elektriciteitswerken: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02

goedgekeurd.

68. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 7/Elektriciteitswerken: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 3/Metaalconstructie zaal 1 + handgreep balustrades zaal 2: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03

goedgekeurd.

69. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 3/Metaalconstructie zaal 1 + handgreep balustrades zaal 2: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.

Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren aangepaste vorderingsstaat 02 en vorderingsstaat 03

goedgekeurd.

70. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren aangepaste vorderingsstaat 02 en vorderingsstaat 03
Er wordt gevraagd om deze vorderingsstaten goed te keuren.

Chiro Desselgem – daken containers – inname standpunt

werd besproken.

71. Chiro Desselgem – daken containers – inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

OC Nieuwenhove, sanitair: inname standpunt

goedgekeurd.

72. OC Nieuwenhove, sanitair: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 11 en 11bis

goedgekeurd.

73. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 11 en 11bis
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten goed te keuren.

Aanvraag project beeld Academieplein

goedgekeurd.

74. Aanvraag project beeld Academieplein
Vraag van leerling projectatelier om jaarproject uit te werken aan de muren van het academieplein

Huur koetshuis (2022)

goedgekeurd.

75. Huur koetshuis (2022)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 20 april 2022 tot 26 april 2022.

Huur koetshuis (2024)

goedgekeurd.

76. Huur koetshuis (2024)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 24 januari 2024 tot 30 januari 2024.

Huur koetshuis (2022)

goedgekeurd.

77. Huur koetshuis (2022)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 3 augustus 2022 tot 9 augustus 2022.

Huur koetshuis (2022)

goedgekeurd.

78. Huur koetshuis (2022)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 17 augustus 2022 tot 23 augustus 2022.

Huur koetshuis (2022)

goedgekeurd.

79. Huur koetshuis (2022)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 10 augustus 2022 tot 16 augustus 2022.

Aanvragen fotoshoot bib

goedgekeurd.

80. Aanvragen fotoshoot bib
Twee aanvragen voor fotoshoot hoofdbibliotheek Waregem

Zomerevent Unizo Desselgem

werd besproken.

81. Zomerevent Unizo Desselgem
Zomerevent Unizo Desselgem

Activiteiten WKF'22 op site Jeugdcentrum

werd besproken.

82. Activiteiten WKF'22 op site Jeugdcentrum
Aanvraag activiteiten WKF'22 op site Jeugdcentrum door BV Compleet

Oldtimer Rally Cottage

goedgekeurd.

83. Oldtimer Rally Cottage
Oldtimer Rally Cottage op 11 juli

Dubbelconcert Laïdos en schoolkoor Sjaloom

goedgekeurd.

84. Dubbelconcert Laïdos en schoolkoor Sjaloom
Dubbelconcert Laïdos en schoolkoor Sjaloom op 23 en 24 april.

Lentefeest in SBS Desselgem

goedgekeurd.

85. Lentefeest in SBS Desselgem
Lentefeest op 14 mei in SBS Desselgem

Paastocht Gezinsbond Waregem

goedgekeurd.

86. Paastocht Gezinsbond Waregem
Paastocht Gezinsbond Waregem op 16 april

Fotozoektocht 100 jaar gezinsbond Waregem

kennisname.

87. Fotozoektocht 100 jaar gezinsbond Waregem
Fotozoektocht 100 jaar gezinsbond Waregem

100 jaar Helpt Elkander

uitgesteld.

88. 100 jaar Helpt Elkander
100 jaar Helpt Elkander op 8 juli

Toneelvoorstelling Toneelbond Nut en Vermaak.

goedgekeurd.

89. Toneelvoorstelling Toneelbond Nut en Vermaak.
Toneelvoorstelling Toneelbond Nut en Vermaak 29 september tot 9 oktober.

Wielerwedstrijd feestcomité Drogenboom

goedgekeurd.

90. Wielerwedstrijd feestcomité Drogenboom
Wielerwedstrijd feestcomité Drogenboom op 5 juni

Zwervuilopruimactie

goedgekeurd.

91. Zwervuilopruimactie
Jogginclub Waregem vraagt toelating om bordjes te plaatsen nav een zwerfvuil opruim actie.

Carnavalstoet Zonneburcht

goedgekeurd.

92. Carnavalstoet Zonneburcht
Zonneburcht vraagt toelating om op vrijdag 25 februari een carnavalstoet te organiseren voor de school.

JCW-Sponsorloop

goedgekeurd.

93. JCW-Sponsorloop
JCW-Sponsorloop van 8 april tot en met 10 april

Dwars door Desselgem en Kubb-Cup

goedgekeurd.

94. Dwars door Desselgem en Kubb-Cup
Aanvraag Dwars door Desselgem op 7 mei en Kubb-Cup op 25 juni 2022

Leiewaterdagen 2022

goedgekeurd.

95. Leiewaterdagen 2022
Voorstel om op zondag 10 juli opnieuw iets te organiseren rond de Leie Waterdagen.

Muziekvergunning: K3 Feest JH Jakkedoe

goedgekeurd.

96. Muziekvergunning: K3 Feest JH Jakkedoe
Aanvraag muziekvergunning voor K3 Feest op 05/03/2022.

Muziekvergunning: Provinciaal showdanswedstrijd

goedgekeurd.

97. Muziekvergunning: Provinciaal showdanswedstrijd
Aanvraag muziekvergunning voor Provinciaal showdanswedstrijd op 27 februari 2022.

Muziekvergunning: Streekbierenavond Aspi's

goedgekeurd.

98. Muziekvergunning: Streekbierenavond Aspi's
Aanvraag muziekvergunning voor Streekbierenavond Aspi's op 4 maart.

Muziekvergunning: Zomer/Braadfeest Unizo Waregem

goedgekeurd.

99. Muziekvergunning: Zomer/Braadfeest Unizo Waregem
Aanvraag muziekvergunning voor Zomer/Braadfeest Unizo Waregem op 26 juni in Park Casier

Week van de vrijwilliger

goedgekeurd.

B1 Week van de vrijwilliger
Naar aanleiding van de week van de vrijwilliger wordt voorgesteld een kaartje met een kleine attentie per post te bezorgen aan de vrijwilligers.

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

100. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

Lokalisatie De Weekwatchers op Radio 2

uitgesteld.

101. Lokalisatie De Weekwatchers op Radio 2
Lokalisatie De Weekwatchers op Radio 2

Voorstel toekomstvisie digitale schermen in het straatbeeld

uitgesteld.

102. Voorstel toekomstvisie digitale schermen in het straatbeeld
Voorstel van mogelijkheden om in Waregem een fijnmazig(er) netwerk van digitale schermen uit te bouwen: schuilhuisjes, ledschermen en ledtotems.

abonnementsplaats wekelijkse markt Waregem

goedgekeurd.

103. abonnementsplaats wekelijkse markt Waregem
voor de markt in Waregem is er een marktkramer geïnteresseerd in een vaste abonnementsplaats.

gratis eenmalige standplaats zaterdagmarkt

goedgekeurd.

104. gratis eenmalige standplaats zaterdagmarkt
Somival wil een gratis standplaats op de zaterdagmarkt.

dossiers buitengewone begroting - terreinen sport

goedgekeurd.

105. dossiers buitengewone begroting - terreinen sport
Momenteel zijn er enkele dossiers in voorbereiding die vrij dringend zijn naar uitvoering en waarvoor reeds beschrijving opgemaakt werd door de sportdienst.

Kwaremont Classic

goedgekeurd.

106. Kwaremont Classic
Aanvraag Kwaremont Classic van WTC Fun Bikers op 30 april en 1 mei 2022

PK Wielrennen voor beloften

uitgesteld.

107. PK Wielrennen voor beloften
Aanvraag tussenkomst PK Wielrennen voor beloften op 10 april

<>1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Aan het college wordt gevraagd het kohier vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren
Aan het college wordt gevraagd het kohier vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren
Pdf-versie
vastgesteld.

<>3. Schadedossier: aanstellen raadsman om de rechten van de stad te verdedigen

Aan het college wordt gevraagd een raadsman aan te stellen.
Aan het college wordt gevraagd een raadsman aan te stellen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren

De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Inrichting polyvalente zaal CC De Schakel - goedkeuren overzicht divers materiaal inclusief raming + vaststellen plaatsingsprocedures (GR 01/03/2022)

Het college beslist dit dossier op 1 maart 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.
Het college beslist dit dossier op 1 maart 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Leveren van theaterverlichting polyvalente zaal CC De Schakel - goedkeuren opdracht + bestek (GR 01/03/2022)

Het college beslist dit dossier op 1 maart 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.
Het college beslist dit dossier op 1 maart 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. leveren en installeren van geluidsinstallatie in polyvalente zaal CC De Schakel - goedkeuren opdracht + bestek (GR 01/03/2022)

Het college beslist dit dossier op 1 maart 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.
Het college beslist dit dossier op 1 maart 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Leveren van meubilair voor de personeelsdienst - gunning

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende het leveren van meubilair voor de personeelsdienst aan de firma Inofec.
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende het leveren van meubilair voor de personeelsdienst aan de firma Inofec.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Aankoop informaticamateriaal diverse diensten – afroep S-P1-27

Het college keurt de aankoop van informaticamateriaal voor de administratie goed.
Het college keurt de aankoop van informaticamateriaal voor de administratie goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelruimten 2022 - bijkomende aan te schrijven leverancier

Het college van burgemeester keurt de bijkomende aan te schrijven leverancier betreffende het dossier leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelruimten 2022 goed.
Het college van burgemeester keurt de bijkomende aan te schrijven leverancier betreffende het dossier leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelruimten 2022 goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Gratis grondoverdracht thv Vichtseweg 198, 8790 Waregem (GR 01/03/2022)

Er wordt voorgesteld om de gratis grondoverdracht van het strookje grond ter hoogte van de Vichtseweg 198 te 8790 Waregem ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om de gratis grondoverdracht van het strookje grond ter hoogte van de Vichtseweg 198 te 8790 Waregem ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Verkoop perceel grond thv Pijkstraat, 8790 Waregem - schattingsverslag

Het schattingsverslag voor de verkoop van het perceel grond thv de Pijkstraat te 8790 Waregem wordt voorgelegd.
Het schattingsverslag voor de verkoop van het perceel grond thv de Pijkstraat te 8790 Waregem wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Aanvraag stageplaats

Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie
Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen

Een medewerker van het administratief personeel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Een medewerker van het administratief personeel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen

Een medewerker van het administratief personeel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Een medewerker van het administratief personeel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Tijdelijke aanstelling technieker elektricien (D1-D3)

Tijdelijke aanstelling omwille van afwezigheid en continuïteit van de werking
Tijdelijke aanstelling omwille van afwezigheid en continuïteit van de werking
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Toekenning bijkomende sociale voordelen

Toekenning bijkomende sociale voordelen aan personeelsleden ikv geboorte of wettelijk samenwonen/huwelijk.
Toekenning bijkomende sociale voordelen aan personeelsleden ikv geboorte of wettelijk samenwonen/huwelijk.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Aanvraag vorming/studiedagen

Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen leerkracht niet-confessionele zedenleer

Verder aanstellen vervangend leerkracht niet-confessionele zedenleer.
Verder aanstellen vervangend leerkracht niet-confessionele zedenleer.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht in uren ondersteuning kerntaak onderwijzend personeel

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht in uren ondersteuning kerntaak onderwijzend personeel
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht in uren ondersteuning kerntaak onderwijzend personeel
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Stadskernvernieuwing oproep projectsubsidie 2021 - terugkomdag

De aankondiging van de terugkomdag in verband met de oproep voor de projectsubsidies 2021 stadskernvernieuwing wordt voorgelegd.
De aankondiging van de terugkomdag in verband met de oproep voor de projectsubsidies 2021 stadskernvernieuwing wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Jeugdraad 24/01/2022
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Jeugdraad 24/01/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>25. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Cipal: algemene vergadering 16/12/2021 - Cipal: raad van bestuur 16/12/2021 - Gaselwest: regionaal bestuurscomité centrum 22/11/2021 - Psilon: buitengewone algemene vergadering 15/12/2021 - Psilon: raad van bestuur 15/12/2021
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Cipal: algemene vergadering 16/12/2021 - Cipal: raad van bestuur 16/12/2021 - Gaselwest: regionaal bestuurscomité centrum 22/11/2021 - Psilon: buitengewone algemene vergadering 15/12/2021 - Psilon: raad van bestuur 15/12/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>26. Tijdelijke tentoonstelling HIPPO.WAR: Re(f)used

Voorstel om tijdelijke tentoonstelling Re(f)used op te stellen in HIPPO.WAR van begin april tot eind juli.
Voorstel om tijdelijke tentoonstelling Re(f)used op te stellen in HIPPO.WAR van begin april tot eind juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Aanbod live-enrollment apparatuur vanuit de FOD Buitenlandse Zaken

Mogelijkheid om gratis packs te ontvangen van de FOD Buitenlandse Zaken om pasfoto's direct aan het loket te maken.
Mogelijkheid om gratis packs te ontvangen van de FOD Buitenlandse Zaken om pasfoto's direct aan het loket te maken.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. Huwelijken en jubilea - week 06

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Ter goedkeuring: startnota RUP 27.1 Nijverheidstraat

Goedkeuren van de startnota van het RUP 27.1 Sprietestraat in functie van de opstart van de ter inzagelegging en participatie
Goedkeuren van de startnota van het RUP 27.1 Sprietestraat in functie van de opstart van de ter inzagelegging en participatie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. goedkeuren gemeentelijke rooilijn omgevingsvergunning OMV/2021/00469 - 1557N2 - Schakelstraat

Vraag tot agenderen van de goedkeuring op de gemeenteraad van maart van een gemeentelijke rooilijn in functie van een aanvraag tot omgevingsvergunning OMV/2021/00469 - 1557N2 in de Schakelstraat.
Vraag tot agenderen van de goedkeuring op de gemeenteraad van maart van een gemeentelijke rooilijn in functie van een aanvraag tot omgevingsvergunning OMV/2021/00469 - 1557N2 in de Schakelstraat.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>32. Omgevingsvergunning: VERCRUYSSE Bram (OMV/2021/00509)

Aanvraag van VERCRUYSSE Bram tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Tapuitstraat 95 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 304S2.
Aanvraag van VERCRUYSSE Bram tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Tapuitstraat 95 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 304S2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>33. Weigering aanvraag omgevingsproject: Frank De Frene (OMV/2021/00438 - 0250N2)

Aanvraag van De Frene Frank tot het renoveren van bestaande loods + wijziging milieuvergunning te Plasstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 903L, 905G, 906A.
Aanvraag van De Frene Frank tot het renoveren van bestaande loods + wijziging milieuvergunning te Plasstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 903L, 905G, 906A.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>34. Omgevingsvergunning: HEIMAT bv (OMV/2022/00017)

Aanvraag van HEIMAT bv tot het plaatsen van publiciteit te Kalkhoevestraat 51 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 839C5.
Aanvraag van HEIMAT bv tot het plaatsen van publiciteit te Kalkhoevestraat 51 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 839C5.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>35. Omgevingsvergunning: EL MACHAOUD Mounia (OMV/2021/00410)

Aanvraag van EL MACHAOUD Mounia tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Schoendalestraat 25 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 229Y3.
Aanvraag van EL MACHAOUD Mounia tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Schoendalestraat 25 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 229Y3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>36. Omgevingsvergunning: VANCAUWENBERGHE Brecht (OMV/2022/00022)

Aanvraag van VANCAUWENBERGHE Brecht tot het uitbreiden van bestaande woning te Kleurvinge 2 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 317H6.
Aanvraag van VANCAUWENBERGHE Brecht tot het uitbreiden van bestaande woning te Kleurvinge 2 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 317H6.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. Omgevingsvergunning: Hectaar nv (OMV/2021/00519)

Aanvraag van Hectaar nv tot het bouwen van alleenstaande woning + aanleggen van zwembad te Loofstraat 25 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1204M2.
Aanvraag van Hectaar nv tot het bouwen van alleenstaande woning + aanleggen van zwembad te Loofstraat 25 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1204M2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>38. Omgevingsvergunning: DEVAGRO nv (OMV/2021/00517)

Aanvraag van DEVAGRO nv tot het bouwen van alleenstaande woning na slopen bestaande woning te Nijverheidstraat 114 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 409A6, 409B9, 414A.
Aanvraag van DEVAGRO nv tot het bouwen van alleenstaande woning na slopen bestaande woning te Nijverheidstraat 114 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 409A6, 409B9, 414A.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>39. Omgevingsvergunning: HERMAN Gertjan (OMV/2022/00001)

Aanvraag van HERMAN Gertjan tot het bouwen van bijgebouw + aanleggen van zwemvijver te Kortrijkseweg 62 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 538M5.
Aanvraag van HERMAN Gertjan tot het bouwen van bijgebouw + aanleggen van zwemvijver te Kortrijkseweg 62 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 538M5.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>40. Omgevingsvergunning: PLAM CommV (OMV/2021/00499)

Aanvraag van PLAM CommV tot het wijzigen van functie: van wonen naar kantoor te Guido Gezellestraat 3 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1419Y14.
Aanvraag van PLAM CommV tot het wijzigen van functie: van wonen naar kantoor te Guido Gezellestraat 3 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1419Y14.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>41. Omgevingsvergunning: DE COSTER Victor - DE SCHRIJVER Joséphine (OMV/2021/00508)

Aanvraag van DE COSTER Victor - DE SCHRIJVER Joséphine tot het bouwen van halfopen woning + carport met berging te Barrierstraat 4 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 556Y.
Aanvraag van DE COSTER Victor - DE SCHRIJVER Joséphine tot het bouwen van halfopen woning + carport met berging te Barrierstraat 4 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 556Y.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>42. Omgevingsvergunning: VAN RYCKEGHEM Giel (OMV/2021/00502)

Aanvraag van VAN RYCKEGHEM Giel tot het wijzigen van functie: van woning naar kantoor te Keizerstraat 16 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 652P.
Aanvraag van VAN RYCKEGHEM Giel tot het wijzigen van functie: van woning naar kantoor te Keizerstraat 16 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 652P.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>43. Omgevingsvergunning: DOBBELEIR Mathieu - LOOSVELDT Sarah (OMV/2021/00542)

Aanvraag van DOBBELEIR Mathieu - LOOSVELDT Sarah tot het slopen en herbouwen van woning te Wagenaarstraat 144 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 247D.
Aanvraag van DOBBELEIR Mathieu - LOOSVELDT Sarah tot het slopen en herbouwen van woning te Wagenaarstraat 144 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 247D.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>44. Omgevingsvergunning: Fluvius System Operator cv (OMV/2022/00002 - 2476N1)

Aanvraag van Fluvius System Operator cv tot het bouwen van hoogspanningscabine 22051 te Caseelstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 214K2.
Aanvraag van Fluvius System Operator cv tot het bouwen van hoogspanningscabine 22051 te Caseelstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 214K2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>45. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Isomasters nv (0463N1)

De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Isomasters nv tot verandering en hernieuwing van de vergunning (herinrichting van de exploitatie) te Pontstraat 80 te 8791 Waregem werd door de deputatie geweigerd voor wat betreft de vroegtijdige hernieuwing. De vergunning wordt verleend voor een termijn van 16 maanden op proef.
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Isomasters nv tot verandering en hernieuwing van de vergunning (herinrichting van de exploitatie) te Pontstraat 80 te 8791 Waregem werd door de deputatie geweigerd voor wat betreft de vroegtijdige hernieuwing. De vergunning wordt verleend voor een termijn van 16 maanden op proef.
Pdf-versie
kennisname.

<>46. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – KUB bvba (OMV/2021/00156)

Het beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 14 juli 2021 afgeleverd aan KUB bvba voor het bouwen van meergezinswoning (15 woongelegenheden) na slopen van bestaande bebouwing, perceel gelegen te Baanstknokstraat 3, 5A, 5B, Hugo Verrieststraat 67 te 8790 Waregem, werd door de deputatie op 20 januari 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund.
Het beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 14 juli 2021 afgeleverd aan KUB bvba voor het bouwen van meergezinswoning (15 woongelegenheden) na slopen van bestaande bebouwing, perceel gelegen te Baanstknokstraat 3, 5A, 5B, Hugo Verrieststraat 67 te 8790 Waregem, werd door de deputatie op 20 januari 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund.
Pdf-versie
kennisname.

<>47. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>48. Week van de korte keten

voorstel van activiteit rond week van de korte keten in mei 2022
voorstel van activiteit rond week van de korte keten in mei 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. ontwerpstudie voor de revitalisering bedrijventerrein Schoendale: openen offertes

openen offerte 'ontwerpstudie revitalisering bedrijventerrein Schoendale
openen offerte 'ontwerpstudie revitalisering bedrijventerrein Schoendale
Pdf-versie
offerten geopend.

<>51. Voeden vijver Park Casier met regenwater door afkoppelingswerken Sint-Paulusschool campus Hemelvaart - goedkeuring

In het kader van het hemelwaterplan werd het voeden van de vijver van Park Casier met het overtollig regenwater van de Sint-Paulusschool campus Hemelvaart onderzocht. De uit te voeren werken worden goedgekeurd.
In het kader van het hemelwaterplan werd het voeden van de vijver van Park Casier met het overtollig regenwater van de Sint-Paulusschool campus Hemelvaart onderzocht. De uit te voeren werken worden goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Omgevingswerken site Transvaal, fase II:aanvangsdatum

goedkeuren aanvangsdatum omgevingswerken site Transvaal, fase II.
goedkeuren aanvangsdatum omgevingswerken site Transvaal, fase II.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Ontharding Guldensporenlaan: voorontwerp

Vaststellen datum van de bewonersvergadering.
Vaststellen datum van de bewonersvergadering.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Onderhouds- en herstellingswerken diverse gemeentewegen : dienstjaar 2022 - goedkeuren lijst van de aannemers.

Aan het college wordt gevraagd de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Herasfalteren Lentedreef - Waterstraat : Aanvraag gemeente Zulte

Voorstel tot herasfalteren deel Lentedreef/Waterstraat met Zulte als aanbestedende overheid.
Voorstel tot herasfalteren deel Lentedreef/Waterstraat met Zulte als aanbestedende overheid.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Aanleg middenplein Zuiderlaan: gunning

Gunning van de overheidsopdracht 'aanleg middenplein Zuiderlaan'
Gunning van de overheidsopdracht 'aanleg middenplein Zuiderlaan'
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Omgevingswerken Transvaal-fase I: goedkeuren onderhoudsstaat 1

goedkeuren onderhoudsstaat 'omgevingswerken Transvaal, fase I.
goedkeuren onderhoudsstaat 'omgevingswerken Transvaal, fase I.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Nutsleidingen Telenet: goedkeuren aanvraagvergunningen

goedkeuren aanvraagvergunningen voor Telenet
goedkeuren aanvraagvergunningen voor Telenet
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de wielerwedstrijd Danilith Nokere Koerse voor juniores op zaterdag 12 maart 2022

Op zaterdag 12 maart 2022 gaat de wielerwedstrijd Danilith Nokere Koerse door voor juniores. Om een vlotte verkeersafhandeling richting Nokere en Kruisem mogelijk te maken zullen er enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn tijdens de duur van deze wielerwedstrijd.
Op zaterdag 12 maart 2022 gaat de wielerwedstrijd Danilith Nokere Koerse door voor juniores. Om een vlotte verkeersafhandeling richting Nokere en Kruisem mogelijk te maken zullen er enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn tijdens de duur van deze wielerwedstrijd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd E3 Saxo Bank Classic op vrijdag 25 maart 2022

Op vrijdag 25 maart 2022 zal de wielerwedstrijd E3 Saxo Bank Classic een doortocht maken door groot-Waregem. In diverse straten op het parcours dient er parkeerverbod voorzien te worden voor een vlotte doorgang van de wielrenners.
Op vrijdag 25 maart 2022 zal de wielerwedstrijd E3 Saxo Bank Classic een doortocht maken door groot-Waregem. In diverse straten op het parcours dient er parkeerverbod voorzien te worden voor een vlotte doorgang van de wielrenners.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. OC De Linde, vernieuwen keuken: openen offerten

Er wordt gevraagd om de offerten te openen.
Er wordt gevraagd om de offerten te openen.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>64. Stedelijke Werkplaats, afbraak loodsen + nieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren aan te schrijven ontwerpers

Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven ontwerpers goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven ontwerpers goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. Pandcomplex, hernieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 9

Er wordt gevraagd om ereloonnota 9 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om ereloonnota 9 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Pandcomplex, hernieuwbouw, aansluitingen tellerbatterijen: voorstel goedkeuren offerten

Er wordt gevraagd om de offerten goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de offerten goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. ‘t Kelderke, extra elektriciteitsvoorzieningen: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om deze opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om deze opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>68. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 7/Elektriciteitswerken: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 3/Metaalconstructie zaal 1 + handgreep balustrades zaal 2: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren aangepaste vorderingsstaat 02 en vorderingsstaat 03

Er wordt gevraagd om deze vorderingsstaten goed te keuren.
Er wordt gevraagd om deze vorderingsstaten goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Chiro Desselgem – daken containers – inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>72. OC Nieuwenhove, sanitair: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 11 en 11bis

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Aanvraag project beeld Academieplein

Vraag van leerling projectatelier om jaarproject uit te werken aan de muren van het academieplein
Vraag van leerling projectatelier om jaarproject uit te werken aan de muren van het academieplein
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. Huur koetshuis (2022)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 20 april 2022 tot 26 april 2022.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 20 april 2022 tot 26 april 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Huur koetshuis (2024)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 24 januari 2024 tot 30 januari 2024.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 24 januari 2024 tot 30 januari 2024.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Huur koetshuis (2022)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 3 augustus 2022 tot 9 augustus 2022.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 3 augustus 2022 tot 9 augustus 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>78. Huur koetshuis (2022)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 17 augustus 2022 tot 23 augustus 2022.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 17 augustus 2022 tot 23 augustus 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Huur koetshuis (2022)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 10 augustus 2022 tot 16 augustus 2022.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 10 augustus 2022 tot 16 augustus 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Aanvragen fotoshoot bib

Twee aanvragen voor fotoshoot hoofdbibliotheek Waregem
Twee aanvragen voor fotoshoot hoofdbibliotheek Waregem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>81. Zomerevent Unizo Desselgem

Zomerevent Unizo Desselgem
Zomerevent Unizo Desselgem
Pdf-versie
werd besproken.

<>82. Activiteiten WKF'22 op site Jeugdcentrum

Aanvraag activiteiten WKF'22 op site Jeugdcentrum door BV Compleet
Aanvraag activiteiten WKF'22 op site Jeugdcentrum door BV Compleet
Pdf-versie
werd besproken.

<>83. Oldtimer Rally Cottage

Oldtimer Rally Cottage op 11 juli
Oldtimer Rally Cottage op 11 juli
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>84. Dubbelconcert Laïdos en schoolkoor Sjaloom

Dubbelconcert Laïdos en schoolkoor Sjaloom op 23 en 24 april.
Dubbelconcert Laïdos en schoolkoor Sjaloom op 23 en 24 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. Lentefeest in SBS Desselgem

Lentefeest op 14 mei in SBS Desselgem
Lentefeest op 14 mei in SBS Desselgem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>86. Paastocht Gezinsbond Waregem

Paastocht Gezinsbond Waregem op 16 april
Paastocht Gezinsbond Waregem op 16 april
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. Fotozoektocht 100 jaar gezinsbond Waregem

Fotozoektocht 100 jaar gezinsbond Waregem
Fotozoektocht 100 jaar gezinsbond Waregem
Pdf-versie
kennisname.

<>88. 100 jaar Helpt Elkander

100 jaar Helpt Elkander op 8 juli
100 jaar Helpt Elkander op 8 juli
Pdf-versie
uitgesteld.

<>89. Toneelvoorstelling Toneelbond Nut en Vermaak.

Toneelvoorstelling Toneelbond Nut en Vermaak 29 september tot 9 oktober.
Toneelvoorstelling Toneelbond Nut en Vermaak 29 september tot 9 oktober.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>90. Wielerwedstrijd feestcomité Drogenboom

Wielerwedstrijd feestcomité Drogenboom op 5 juni
Wielerwedstrijd feestcomité Drogenboom op 5 juni
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>91. Zwervuilopruimactie

Jogginclub Waregem vraagt toelating om bordjes te plaatsen nav een zwerfvuil opruim actie.
Jogginclub Waregem vraagt toelating om bordjes te plaatsen nav een zwerfvuil opruim actie.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>92. Carnavalstoet Zonneburcht

Zonneburcht vraagt toelating om op vrijdag 25 februari een carnavalstoet te organiseren voor de school.
Zonneburcht vraagt toelating om op vrijdag 25 februari een carnavalstoet te organiseren voor de school.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>93. JCW-Sponsorloop

JCW-Sponsorloop van 8 april tot en met 10 april
JCW-Sponsorloop van 8 april tot en met 10 april
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>94. Dwars door Desselgem en Kubb-Cup

Aanvraag Dwars door Desselgem op 7 mei en Kubb-Cup op 25 juni 2022
Aanvraag Dwars door Desselgem op 7 mei en Kubb-Cup op 25 juni 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>95. Leiewaterdagen 2022

Voorstel om op zondag 10 juli opnieuw iets te organiseren rond de Leie Waterdagen.
Voorstel om op zondag 10 juli opnieuw iets te organiseren rond de Leie Waterdagen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>96. Muziekvergunning: K3 Feest JH Jakkedoe

Aanvraag muziekvergunning voor K3 Feest op 05/03/2022.
Aanvraag muziekvergunning voor K3 Feest op 05/03/2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>97. Muziekvergunning: Provinciaal showdanswedstrijd

Aanvraag muziekvergunning voor Provinciaal showdanswedstrijd op 27 februari 2022.
Aanvraag muziekvergunning voor Provinciaal showdanswedstrijd op 27 februari 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>98. Muziekvergunning: Streekbierenavond Aspi's

Aanvraag muziekvergunning voor Streekbierenavond Aspi's op 4 maart.
Aanvraag muziekvergunning voor Streekbierenavond Aspi's op 4 maart.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>99. Muziekvergunning: Zomer/Braadfeest Unizo Waregem

Aanvraag muziekvergunning voor Zomer/Braadfeest Unizo Waregem op 26 juni in Park Casier
Aanvraag muziekvergunning voor Zomer/Braadfeest Unizo Waregem op 26 juni in Park Casier
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B1 Week van de vrijwilliger

Naar aanleiding van de week van de vrijwilliger wordt voorgesteld een kaartje met een kleine attentie per post te bezorgen aan de vrijwilligers.
Naar aanleiding van de week van de vrijwilliger wordt voorgesteld een kaartje met een kleine attentie per post te bezorgen aan de vrijwilligers.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>100. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>101. Lokalisatie De Weekwatchers op Radio 2

Lokalisatie De Weekwatchers op Radio 2
Lokalisatie De Weekwatchers op Radio 2
Pdf-versie
uitgesteld.

<>102. Voorstel toekomstvisie digitale schermen in het straatbeeld

Voorstel van mogelijkheden om in Waregem een fijnmazig(er) netwerk van digitale schermen uit te bouwen: schuilhuisjes, ledschermen en ledtotems.
Voorstel van mogelijkheden om in Waregem een fijnmazig(er) netwerk van digitale schermen uit te bouwen: schuilhuisjes, ledschermen en ledtotems.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>103. abonnementsplaats wekelijkse markt Waregem

voor de markt in Waregem is er een marktkramer geïnteresseerd in een vaste abonnementsplaats.
voor de markt in Waregem is er een marktkramer geïnteresseerd in een vaste abonnementsplaats.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>104. gratis eenmalige standplaats zaterdagmarkt

Somival wil een gratis standplaats op de zaterdagmarkt.
Somival wil een gratis standplaats op de zaterdagmarkt.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>105. dossiers buitengewone begroting - terreinen sport

Momenteel zijn er enkele dossiers in voorbereiding die vrij dringend zijn naar uitvoering en waarvoor reeds beschrijving opgemaakt werd door de sportdienst.
Momenteel zijn er enkele dossiers in voorbereiding die vrij dringend zijn naar uitvoering en waarvoor reeds beschrijving opgemaakt werd door de sportdienst.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>106. Kwaremont Classic

Aanvraag Kwaremont Classic van WTC Fun Bikers op 30 april en 1 mei 2022
Aanvraag Kwaremont Classic van WTC Fun Bikers op 30 april en 1 mei 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>107. PK Wielrennen voor beloften

Aanvraag tussenkomst PK Wielrennen voor beloften op 10 april
Aanvraag tussenkomst PK Wielrennen voor beloften op 10 april
Pdf-versie
uitgesteld.