Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 09 mrt 2022, 09:30 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 09 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.30 uur.
Locatie: Briek Schotte-zaal

teruggave waarborg torenkraan

goedgekeurd.

1. teruggave waarborg torenkraan
aan het college wordt gevraagd de waarborg voor de torenkraan terug te betalen

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

aanvraag tot terugbetalen takelkosten nav rommelmarkt Expo

goedgekeurd.

3. aanvraag tot terugbetalen takelkosten nav rommelmarkt Expo
Aan het college wordt gevraagd een standpunt in te nemen.

administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem

goedgekeurd.

4. administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem
Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.

Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren

goedgekeurd.

5. Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren
De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.

vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier algemene milieubelasting economische entiteiten – 2021 - ambtshalve verhoging

werd besproken.

6. vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier algemene milieubelasting economische entiteiten – 2021 - ambtshalve verhoging
Aan het college wordt gevraagd het kohier economische entiteiten 2021 - ambtshalve verhoging uitvoerbaar te verklaren.

Openen offertes

offerten geopend.

7. Openen offertes
De offertes betreffende de levering en plaatsing van speeltoestellen op diverse speelruimten 2022 worden geopend.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

9. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Aankoop diverse werktuigen groendienst - principe, voorwaarden, plaatsingsprocedure en aan te schrijven leveranciers

goedgekeurd.

10. Aankoop diverse werktuigen groendienst - principe, voorwaarden, plaatsingsprocedure en aan te schrijven leveranciers
De aankoop van diverse werktuigen voor de groendienst wordt principieel goedgekeurd.

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

goedgekeurd.

12. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Samenstellen examenjury stafmedewerker mobiliteit (B1-B3)

goedgekeurd.

13. Samenstellen examenjury stafmedewerker mobiliteit (B1-B3)
Nominatief bepalen van de leden van de selectiecommissie

Vaststellen kandidatenlijst stafmedewerker mobiliteit (B1-B3)

vastgesteld.

14. Vaststellen kandidatenlijst stafmedewerker mobiliteit (B1-B3)
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen

Samenstellen examenjury technieker schrijnwerk (D1-D3)

goedgekeurd.

15. Samenstellen examenjury technieker schrijnwerk (D1-D3)
Nominatief bepalen van de leden van de selectiecommissie

Samenstellen examenjury technieker groen en milieu (D1-D3)

goedgekeurd.

16. Samenstellen examenjury technieker groen en milieu (D1-D3)
Nominatief bepalen van de leden van de selectiecommissie

Aanstelling medewerker onderhoud SBS Beveren-Leie (E1-E3)

goedgekeurd.

17. Aanstelling medewerker onderhoud SBS Beveren-Leie (E1-E3)
Aanstelling vanuit wervingsreserve om vacante plaats in te vullen

Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - februari 2022

goedgekeurd.

18. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - februari 2022
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de prestaties van het gelegenheidspersoneel tijdens de maand januari 2022 goed te keuren.

Aanvraag vorming/studiedagen

goedgekeurd.

19. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)

Leiedal: voorstelling regionale strategie detailhandel

werd besproken.

20. Leiedal: voorstelling regionale strategie detailhandel
Leiedal wil op 4 mei een toelichting komen geven aan het college i.v.m. de regionale strategie detailhandel.

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

21. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: raad van bestuur 18/01/2022 - Gaselwest: raad van bestuur 21/12/2021

Opening tentoonstelling Re(f)used

goedgekeurd.

22. Opening tentoonstelling Re(f)used
Opening tentoonstelling Re(f)used op 21 april.

Begraafplaatsen - goedkeuren concessies februari 2022

goedgekeurd.

23. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies februari 2022
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van februari 2022

Huwelijken en jubilea - week 10

kennisname.

24. Huwelijken en jubilea - week 10
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Huisnummer Stationsstraat

vastgesteld.

25. Huisnummer Stationsstraat
Aanvraag huisnummer Stationsstraat 151

Attest tot grondverkoop: TAGHON Pieter (V/3040/2)

goedgekeurd.

26. Attest tot grondverkoop: TAGHON Pieter (V/3040/2)
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling

Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

goedgekeurd.

27. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
Er wordt 1 vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.

Omgevingsvergunning: ANCKAERT Floris - LANSSENS Tine (OMV/2022/00014)

goedgekeurd met voorwaarden.

29. Omgevingsvergunning: ANCKAERT Floris - LANSSENS Tine (OMV/2022/00014)
Aanvraag van ANCKAERT Floris - LANSSENS Tine tot het slopen van bijgebouw te Astridlaan 36 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 197B5.

Omgevingsvergunning: DEBRUYNE Lander - VERDONCK Lieselot (OMV/2022/00015)

goedgekeurd met voorwaarden.

30. Omgevingsvergunning: DEBRUYNE Lander - VERDONCK Lieselot (OMV/2022/00015)
Aanvraag van DEBRUYNE Lander - VERDONCK Lieselot tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Paterswegel 30 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 777W.

Omgevingsvergunning: EGGERMONT Tom (OMV/2022/00003)

goedgekeurd met voorwaarden.

31. Omgevingsvergunning: EGGERMONT Tom (OMV/2022/00003)
Aanvraag van EGGERMONT Tom tot het bouwen van carport met berging te Steenstede 8 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 480H3.

Omgevingsvergunning: AUDOOREN Keth (OMV/2022/00026)

goedgekeurd met voorwaarden.

32. Omgevingsvergunning: AUDOOREN Keth (OMV/2022/00026)
Aanvraag van AUDOOREN Keth tot het bouwen van poolhouse + aanleggen van zwembad en verharding te Gaston Martensstraat 31 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 279S3.

Omgevingsvergunning: Ruitershof Construct nv (OMV/2021/00466 - 0575N2)

goedgekeurd.

33. Omgevingsvergunning: Ruitershof Construct nv (OMV/2021/00466 - 0575N2)
Aanvraag van Ruitershof Construct nv tot het regulariseren van gewijzigde plannen (inrit ondergrondse garages, inplanting en afmetingen fietsen- en tuinberging) + exploitatie klasse 2 te Molenstraat 67, 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1461A.

Omgevingsvergunning: Romaco nv (0761N1)

goedgekeurd met voorwaarden.

34. Omgevingsvergunning: Romaco nv (0761N1)
Aanvraag van Romaco nv tot het hernieuwing van de milieuvergunning te Nijverheidstraat 127A te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 431Z.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

35. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 3 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

maai mei niet

goedgekeurd.

36. maai mei niet
Voorstel uitwerking van de oproep maai mei niet op de groenzones.

Opmaak toegankelijkheidsreglement Speelbos Wijwaterput

goedgekeurd.

37. Opmaak toegankelijkheidsreglement Speelbos Wijwaterput
Voor het speelbos Wijwaterput wordt een ontwerp van toegankelijksheidsregling opgemaakt.

Voorstel Leiedal in kader van LEKP

goedgekeurd.

38. Voorstel Leiedal in kader van LEKP
Leiedal stelt voor om een deel van de subsidies die we krijgen door de ondertekening van het LEKP te gebruiken om een intergemeentelijk team van experten op te richten onder de vleugels van Leiedal.

Vervanging monumentale bomen

goedgekeurd.

39. Vervanging monumentale bomen
Er wordt aan het college een voorstel bezorgd voor het vervangen van 2 monumentale bomen die recent zijn omgewaaid door de storm

Kennisname beslissing FANC

kennisname.

40. Kennisname beslissing FANC
Kennisname beslissing FANC ivm verlenen vergunning voor het in bezit hebben en uitbaten van toestel met ioniserende stralen.

Uitvoeren van wegmarkeringen 2022-2023-2024: starten plaatsingsprocedure en lijst aan te schrijven aannemers

goedgekeurd.

41. Uitvoeren van wegmarkeringen 2022-2023-2024: starten plaatsingsprocedure en lijst aan te schrijven aannemers
starten plaatsingsprocedure voor het uitvoeren van wegmarkeringen 2022-2023-204

Voorontwerp + raming Roger Vansteenbruggestraat

goedgekeurd.

42. Voorontwerp + raming Roger Vansteenbruggestraat
Aan het college wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het voorontwerp fase 1 en 2 en de opdracht te geven voor de opmaak van het ontwerp fase 1.

Omgevingsaanleg visvijvers Desselgem

goedgekeurd.

43. Omgevingsaanleg visvijvers Desselgem
opdracht tot opmaak aanbestedingsbundel voor de omgevingsaanleg visvijvers

Groeninrichtingsplan De Mote: Aanvraag tot termijnverlenging

goedgekeurd.

44. Groeninrichtingsplan De Mote: Aanvraag tot termijnverlenging
goedkeuren termijnverlenging 'groeninrichtingsplan De Mote'

Aanleg Middenplein Zuiderlaan: bevel werken

goedgekeurd.

45. Aanleg Middenplein Zuiderlaan: bevel werken
aanvangsdatum voor de aanleg Middenplein Zuiderlaan

Ontwerpstudie voor de uitbreiding groenzone en heraanleg esplanade: gunning

goedgekeurd.

46. Ontwerpstudie voor de uitbreiding groenzone en heraanleg esplanade: gunning
gunning van de ontwerpstudie voor de uitbreiding groenzone en heraanleg esplanade

Selectieve inzameling snoeihout 'huis-aan-huis' voor 3 snoeiseizoenen: gunning

goedgekeurd.

47. Selectieve inzameling snoeihout 'huis-aan-huis' voor 3 snoeiseizoenen: gunning
gunning van de werken voor de selectieve inzameling snoeihout

Ruimen slikmonden voor de jaren 2022-2023-2024: gunning

goedgekeurd.

48. Ruimen slikmonden voor de jaren 2022-2023-2024: gunning
toewijzen van de opdracht 'ruimen slikmonden voor de jaren 2022-2023-2024

Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022: VS9

goedgekeurd.

49. Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022: VS9
goedkeuren vorderingsstaat 9 voor het machinaal reinigen van wegen en fietspaden

Deelopdracht 'aanleg drempel Koekoekstraat: ereloonstaat

goedgekeurd.

50. Deelopdracht 'aanleg drempel Koekoekstraat: ereloonstaat
goedkeuren ereloonstaat 'aanleg drempel Koekoekstraat

Groeninrichtingsplan De Mote: vs 1

goedgekeurd.

51. Groeninrichtingsplan De Mote: vs 1
goedkeuren vorderingsstaat voor de opdracht 'Groeninrichtingsplan De Mote'

Nutsleidingen: Telenet: goedkeuren aanvraagvergunningen

goedgekeurd.

52. Nutsleidingen: Telenet: goedkeuren aanvraagvergunningen
goedkeuring aanvraagvergunningen van Telenet tot plaatsen ondergrondse kabel.

subsidiëringsprogramma riolering (programmajaar 2021)

kennisname.

53. subsidiëringsprogramma riolering (programmajaar 2021)
Kennisname van het subsidiëringsprogramma 2021.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van KM De Statiezangers langsheen de Barrage

goedgekeurd.

54. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van KM De Statiezangers langsheen de Barrage
KM De Statiezangers organiseren vinkenzettingen langsheen de Barrage.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen op woensdag 30 maart 2022

goedgekeurd.

55. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen op woensdag 30 maart 2022
Op woensdag 30 maart 2022 zal Dwars door Vlaanderen doorgaan. Hierdoor zullen er voor, tijdens en na deze wielerwedstrijd diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een wedstrijd, demo en show van de Duitse Herdersclub op 13 maart, 19 maart en 8 mei 2022.

goedgekeurd.

56. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een wedstrijd, demo en show van de Duitse Herdersclub op 13 maart, 19 maart en 8 mei 2022.
De Duitse Herdersclub wenst een op 13 maart, 19 maart en 8 mei een evenement te organiseren. Men vraagt hiervoor parkeerverbod in de verbindingsweg.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Wielerwedstrijd PK Juniores op zondag 10 april 2022

goedgekeurd.

57. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Wielerwedstrijd PK Juniores op zondag 10 april 2022
Op zondag 10 april 2022 zal een wielerwedstrijd (Provinciaal Kampioenschap) plaatsvinden voor juniores. Om een goed verloop van deze wielerwedstrijd mogelijk te maken zullen er enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende deze wedstrijd.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van Project XL op zaterdag 2 april 2022

goedgekeurd.

58. Occasionele politieverordening naar aanleiding van Project XL op zaterdag 2 april 2022
Op zaterdag 2 april 2022 gaat Project XL door. Hierdoor zal er parkeerverbod gelden op een deel van de parking van OC De Coorenaar.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van De Torenzangers op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek

goedgekeurd.

59. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van De Torenzangers op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek
De Torenzangers organiseren vinkenzettingen op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van De Goudvogels op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek

goedgekeurd.

60. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van De Goudvogels op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek
De Goudvogels organiseren vinkenzettingen op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

61. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Stedelijke Werkplaats, afbraak loodsen + nieuwbouw, ontwerper: openen offerten

offerten geopend.

62. Stedelijke Werkplaats, afbraak loodsen + nieuwbouw, ontwerper: openen offerten
Er wordt gevraagd om de offerten te openen.

75 jaar KWB 't Gaverke - rechtzetting

goedgekeurd.

63. 75 jaar KWB 't Gaverke - rechtzetting
Naast een officiële ontvangst op het stadhuis maakt KWB 't Gaverke ook aanspraak op een toelage jubilerende verenigingen.

Huur koetshuis (2023)

goedgekeurd.

64. Huur koetshuis (2023)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 8 maart 2023 tot 14 maart 2023. Het commercieel tarief bedraagt 250 euro.

Huur koetshuis: annulatie (2023)

goedgekeurd.

65. Huur koetshuis: annulatie (2023)
De huurder wenst de huurperiode van 8 maart 2023 tot 14 maart 2023 te annuleren.

Huur koetshuis (2023)

goedgekeurd.

66. Huur koetshuis (2023)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 4 januari 2023 tot 10 januari 2023.

Huur koetshuis (2024)

goedgekeurd.

67. Huur koetshuis (2024)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 3 april 2024 tot 16 april 2024.

Voortraject project digibanken

goedgekeurd.

68. Voortraject project digibanken
Het welzijnshuis en de bib dienen een aanvraag voor voortraject digibanken in.

Aanpak publieksonderzoek 2022

goedgekeurd.

69. Aanpak publieksonderzoek 2022
Voorstel aanpak publieksonderzoek 2022 door de bib.

Nieuwjaarsactiviteit per dienst

goedgekeurd.

70. Nieuwjaarsactiviteit per dienst
Voorstellen nieuwjaaractiviteiten per dienst

Vinkenzettingen

goedgekeurd.

71. Vinkenzettingen
Jaarlijks organiseren de Waregemse vinkenmaatschappijen zettingen op diverse parcours. Ze vragen hiervoor de toelating.

PreCongé

goedgekeurd.

72. PreCongé
Kost onderhoud toiletwagen PreCongé

Overname vliegmolen Funnyland

goedgekeurd.

73. Overname vliegmolen Funnyland
Overname vliegmolen Funnyland met standplaats op de Waregem Koerse Foor

V-dag 2022

goedgekeurd.

74. V-dag 2022
Programma V-dag zondag 8 mei 2022

Aanvraag gebruik rook- of misttoestellen

goedgekeurd.

75. Aanvraag gebruik rook- of misttoestellen
Aanvraag gebruik rook- of misttoestellen: - jeugdhuis Jakkedoe 18/03/2022 - jeugdcentrum 12/03/2022 en 26/03/2022.

Ontvangst 100 jaar Gezinsbond Waregem

goedgekeurd.

76. Ontvangst 100 jaar Gezinsbond Waregem
Ontvangst Gezinsbond Waregem in stadhuis op 9/10/2022 naar aanleiding van viering 100-jarig bestaan.

IGP Wedstrijd Kg Groeninghe Waregem

goedgekeurd.

77. IGP Wedstrijd Kg Groeninghe Waregem
IGP Wedstrijd Kg Groeninghe Waregem op 13 maart.

Dag van de buren 2022

goedgekeurd.

78. Dag van de buren 2022
Dag van de buren op 27 mei 2022.

Bal van college

goedgekeurd.

79. Bal van college
Bal van college op 19 maart.

Vredesposter Lions Club Waregem

goedgekeurd.

80. Vredesposter Lions Club Waregem
Vredesposter Lions Club Waregem op zondag 13 maart.

Petanquetoernooi de Ronde tafel van Waregem

goedgekeurd.

81. Petanquetoernooi de Ronde tafel van Waregem
Petanquetoernooi de Ronde tafel van Waregem op 1/7 en 2/7.

Dwars Door Vlaanderen Cyclo

goedgekeurd.

82. Dwars Door Vlaanderen Cyclo
Dwars Door Vlaanderen Cyclo op 19 maart.

Nieuwjaarsconcert Bevers Harmonieorkest

goedgekeurd.

83. Nieuwjaarsconcert Bevers Harmonieorkest
Nieuwjaarsconcert Bevers Harmonieorkest op 22 april

Muziekvergunning: Legends Game

uitgesteld.

84. Muziekvergunning: Legends Game
Aanvraag muziekvergunning voor Legends Game op 18 april.

Muziekvergunning: Ignition

goedgekeurd.

85. Muziekvergunning: Ignition
Aanvraag muziekvergunning voor Ignition op 23 april.

Muziekvergunning: IIIe Galabal A Gogo

goedgekeurd.

86. Muziekvergunning: IIIe Galabal A Gogo
Aanvraag muziekvergunning voor IIIe Galabal A Gogo op 12 maart.

Muziekvergunning: Fuif van Nieuwenhove

goedgekeurd.

87. Muziekvergunning: Fuif van Nieuwenhove
Aanvraag muziekvergunning voor Fuif van Nieuwenhove op 9 april.

Muziekvergunning: Bye Bye Thomas Jakkedoe

niet goedgekeurd.

88. Muziekvergunning: Bye Bye Thomas Jakkedoe
Aanvraag muziekvergunning voor Bye Bye Thomas Jakkedoe op 26 maart.

Muziekvergunning: Project XL

goedgekeurd.

89. Muziekvergunning: Project XL
Aanvraag muziekvergunning voor Project XL op 2 april.

Muziekvergunning: 100dagen ONDERPAND

goedgekeurd.

90. Muziekvergunning: 100dagen ONDERPAND
Aanvraag muziekvergunning voor 100dagen ONDERPAND op 10 maart.

Muziekvergunning: Speelpleinwerking Het Pad.

goedgekeurd.

91. Muziekvergunning: Speelpleinwerking Het Pad.
Aanvraag muziekvergunning voor Speelpleinwerking Het Pad op 4 juli tem 26 augustus.

Plaatsen foodtruck

goedgekeurd.

B1 Plaatsen foodtruck
Aanvraag toelating tot plaatsen foodtruck tijdens fuif op 12/03/2022

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

92. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

procedure: ambulante handel op rondtrekkende wijze

goedgekeurd.

93. procedure: ambulante handel op rondtrekkende wijze
vastleggen van de procedure voor ambulante handel op rondtrekkende wijze.

stopzetten abonnement wekelijkse markten

goedgekeurd.

94. stopzetten abonnement wekelijkse markten
een marktkraamster wil haar abonnement stopzetten op beide wekelijkse markten.

Deelname Waregembon

goedgekeurd.

95. Deelname Waregembon
Een nieuwe zaak wil deelnemen aan de Waregembon

terrasvergunning Café Den Arrivée

niet goedgekeurd.

96. terrasvergunning Café Den Arrivée
Café Den Arrivée vraagt een terrasvergunning aan voor 2022.

Terrasvergunning Brgrs.

niet goedgekeurd.

97. Terrasvergunning Brgrs.
Brgrs. vraagt een terrasvergunning aan voor 2022.

Terrasvergunning Barista Kaffée Beans

niet goedgekeurd.

98. Terrasvergunning Barista Kaffée Beans
Barista Kaffée Beans vraagt een terrasvergunning aan voor 2022

timing lancering Waregem App

goedgekeurd.

99. timing lancering Waregem App
Er wordt een timing voorgesteld om de app te lanceren

Sponsorhip Road to Kona 2022

niet goedgekeurd.

100. Sponsorhip Road to Kona 2022
Aanvraag steun voor Waregemnaar die elk jaar deelneemt aan WK triatlon in Hawaï

Prijzen Paasmeeting KWZC

goedgekeurd.

101. Prijzen Paasmeeting KWZC
Voor de Paasmeeting van de Waregemse Zwemclub vragen ze of de stad naturaprijzen kan geven voor de winnende teams van de aflossingswedstrijden.

Investeringsdossier herbelijnen atletiekpiste

goedgekeurd.

102. Investeringsdossier herbelijnen atletiekpiste
vzw Sportbeheer vroeg prijs voor het grondig reinigen en herbelijnen van de atletiekpiste volgens de laatste IAAF-reglementeringen.

<>1. teruggave waarborg torenkraan

aan het college wordt gevraagd de waarborg voor de torenkraan terug te betalen
aan het college wordt gevraagd de waarborg voor de torenkraan terug te betalen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. aanvraag tot terugbetalen takelkosten nav rommelmarkt Expo

Aan het college wordt gevraagd een standpunt in te nemen.
Aan het college wordt gevraagd een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem

Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.
Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren

De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier algemene milieubelasting economische entiteiten – 2021 - ambtshalve verhoging

Aan het college wordt gevraagd het kohier economische entiteiten 2021 - ambtshalve verhoging uitvoerbaar te verklaren.
Aan het college wordt gevraagd het kohier economische entiteiten 2021 - ambtshalve verhoging uitvoerbaar te verklaren.
Pdf-versie
werd besproken.

<>7. Openen offertes

De offertes betreffende de levering en plaatsing van speeltoestellen op diverse speelruimten 2022 worden geopend.
De offertes betreffende de levering en plaatsing van speeltoestellen op diverse speelruimten 2022 worden geopend.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>9. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Aankoop diverse werktuigen groendienst - principe, voorwaarden, plaatsingsprocedure en aan te schrijven leveranciers

De aankoop van diverse werktuigen voor de groendienst wordt principieel goedgekeurd.
De aankoop van diverse werktuigen voor de groendienst wordt principieel goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Samenstellen examenjury stafmedewerker mobiliteit (B1-B3)

Nominatief bepalen van de leden van de selectiecommissie
Nominatief bepalen van de leden van de selectiecommissie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Vaststellen kandidatenlijst stafmedewerker mobiliteit (B1-B3)

Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Pdf-versie
vastgesteld.

<>15. Samenstellen examenjury technieker schrijnwerk (D1-D3)

Nominatief bepalen van de leden van de selectiecommissie
Nominatief bepalen van de leden van de selectiecommissie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Samenstellen examenjury technieker groen en milieu (D1-D3)

Nominatief bepalen van de leden van de selectiecommissie
Nominatief bepalen van de leden van de selectiecommissie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Aanstelling medewerker onderhoud SBS Beveren-Leie (E1-E3)

Aanstelling vanuit wervingsreserve om vacante plaats in te vullen
Aanstelling vanuit wervingsreserve om vacante plaats in te vullen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - februari 2022

Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de prestaties van het gelegenheidspersoneel tijdens de maand januari 2022 goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de prestaties van het gelegenheidspersoneel tijdens de maand januari 2022 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Aanvraag vorming/studiedagen

Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Leiedal: voorstelling regionale strategie detailhandel

Leiedal wil op 4 mei een toelichting komen geven aan het college i.v.m. de regionale strategie detailhandel.
Leiedal wil op 4 mei een toelichting komen geven aan het college i.v.m. de regionale strategie detailhandel.
Pdf-versie
werd besproken.

<>21. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: raad van bestuur 18/01/2022 - Gaselwest: raad van bestuur 21/12/2021
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: raad van bestuur 18/01/2022 - Gaselwest: raad van bestuur 21/12/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>22. Opening tentoonstelling Re(f)used

Opening tentoonstelling Re(f)used op 21 april.
Opening tentoonstelling Re(f)used op 21 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies februari 2022

Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van februari 2022
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van februari 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. Huwelijken en jubilea - week 10

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
kennisname.

<>25. Huisnummer Stationsstraat

Aanvraag huisnummer Stationsstraat 151
Aanvraag huisnummer Stationsstraat 151
Pdf-versie
vastgesteld.

<>26. Attest tot grondverkoop: TAGHON Pieter (V/3040/2)

Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

Er wordt 1 vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.
Er wordt 1 vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. Omgevingsvergunning: ANCKAERT Floris - LANSSENS Tine (OMV/2022/00014)

Aanvraag van ANCKAERT Floris - LANSSENS Tine tot het slopen van bijgebouw te Astridlaan 36 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 197B5.
Aanvraag van ANCKAERT Floris - LANSSENS Tine tot het slopen van bijgebouw te Astridlaan 36 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 197B5.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>30. Omgevingsvergunning: DEBRUYNE Lander - VERDONCK Lieselot (OMV/2022/00015)

Aanvraag van DEBRUYNE Lander - VERDONCK Lieselot tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Paterswegel 30 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 777W.
Aanvraag van DEBRUYNE Lander - VERDONCK Lieselot tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Paterswegel 30 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 777W.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>31. Omgevingsvergunning: EGGERMONT Tom (OMV/2022/00003)

Aanvraag van EGGERMONT Tom tot het bouwen van carport met berging te Steenstede 8 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 480H3.
Aanvraag van EGGERMONT Tom tot het bouwen van carport met berging te Steenstede 8 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 480H3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>32. Omgevingsvergunning: AUDOOREN Keth (OMV/2022/00026)

Aanvraag van AUDOOREN Keth tot het bouwen van poolhouse + aanleggen van zwembad en verharding te Gaston Martensstraat 31 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 279S3.
Aanvraag van AUDOOREN Keth tot het bouwen van poolhouse + aanleggen van zwembad en verharding te Gaston Martensstraat 31 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 279S3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>33. Omgevingsvergunning: Ruitershof Construct nv (OMV/2021/00466 - 0575N2)

Aanvraag van Ruitershof Construct nv tot het regulariseren van gewijzigde plannen (inrit ondergrondse garages, inplanting en afmetingen fietsen- en tuinberging) + exploitatie klasse 2 te Molenstraat 67, 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1461A.
Aanvraag van Ruitershof Construct nv tot het regulariseren van gewijzigde plannen (inrit ondergrondse garages, inplanting en afmetingen fietsen- en tuinberging) + exploitatie klasse 2 te Molenstraat 67, 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1461A.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>34. Omgevingsvergunning: Romaco nv (0761N1)

Aanvraag van Romaco nv tot het hernieuwing van de milieuvergunning te Nijverheidstraat 127A te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 431Z.
Aanvraag van Romaco nv tot het hernieuwing van de milieuvergunning te Nijverheidstraat 127A te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 431Z.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>35. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 3 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 3 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>36. maai mei niet

Voorstel uitwerking van de oproep maai mei niet op de groenzones.
Voorstel uitwerking van de oproep maai mei niet op de groenzones.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. Opmaak toegankelijkheidsreglement Speelbos Wijwaterput

Voor het speelbos Wijwaterput wordt een ontwerp van toegankelijksheidsregling opgemaakt.
Voor het speelbos Wijwaterput wordt een ontwerp van toegankelijksheidsregling opgemaakt.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>38. Voorstel Leiedal in kader van LEKP

Leiedal stelt voor om een deel van de subsidies die we krijgen door de ondertekening van het LEKP te gebruiken om een intergemeentelijk team van experten op te richten onder de vleugels van Leiedal.
Leiedal stelt voor om een deel van de subsidies die we krijgen door de ondertekening van het LEKP te gebruiken om een intergemeentelijk team van experten op te richten onder de vleugels van Leiedal.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. Vervanging monumentale bomen

Er wordt aan het college een voorstel bezorgd voor het vervangen van 2 monumentale bomen die recent zijn omgewaaid door de storm
Er wordt aan het college een voorstel bezorgd voor het vervangen van 2 monumentale bomen die recent zijn omgewaaid door de storm
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>40. Kennisname beslissing FANC

Kennisname beslissing FANC ivm verlenen vergunning voor het in bezit hebben en uitbaten van toestel met ioniserende stralen.
Kennisname beslissing FANC ivm verlenen vergunning voor het in bezit hebben en uitbaten van toestel met ioniserende stralen.
Pdf-versie
kennisname.

<>41. Uitvoeren van wegmarkeringen 2022-2023-2024: starten plaatsingsprocedure en lijst aan te schrijven aannemers

starten plaatsingsprocedure voor het uitvoeren van wegmarkeringen 2022-2023-204
starten plaatsingsprocedure voor het uitvoeren van wegmarkeringen 2022-2023-204
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. Voorontwerp + raming Roger Vansteenbruggestraat

Aan het college wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het voorontwerp fase 1 en 2 en de opdracht te geven voor de opmaak van het ontwerp fase 1.
Aan het college wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het voorontwerp fase 1 en 2 en de opdracht te geven voor de opmaak van het ontwerp fase 1.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>43. Omgevingsaanleg visvijvers Desselgem

opdracht tot opmaak aanbestedingsbundel voor de omgevingsaanleg visvijvers
opdracht tot opmaak aanbestedingsbundel voor de omgevingsaanleg visvijvers
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>44. Groeninrichtingsplan De Mote: Aanvraag tot termijnverlenging

goedkeuren termijnverlenging 'groeninrichtingsplan De Mote'
goedkeuren termijnverlenging 'groeninrichtingsplan De Mote'
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>45. Aanleg Middenplein Zuiderlaan: bevel werken

aanvangsdatum voor de aanleg Middenplein Zuiderlaan
aanvangsdatum voor de aanleg Middenplein Zuiderlaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>46. Ontwerpstudie voor de uitbreiding groenzone en heraanleg esplanade: gunning

gunning van de ontwerpstudie voor de uitbreiding groenzone en heraanleg esplanade
gunning van de ontwerpstudie voor de uitbreiding groenzone en heraanleg esplanade
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Selectieve inzameling snoeihout 'huis-aan-huis' voor 3 snoeiseizoenen: gunning

gunning van de werken voor de selectieve inzameling snoeihout
gunning van de werken voor de selectieve inzameling snoeihout
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Ruimen slikmonden voor de jaren 2022-2023-2024: gunning

toewijzen van de opdracht 'ruimen slikmonden voor de jaren 2022-2023-2024
toewijzen van de opdracht 'ruimen slikmonden voor de jaren 2022-2023-2024
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022: VS9

goedkeuren vorderingsstaat 9 voor het machinaal reinigen van wegen en fietspaden
goedkeuren vorderingsstaat 9 voor het machinaal reinigen van wegen en fietspaden
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Deelopdracht 'aanleg drempel Koekoekstraat: ereloonstaat

goedkeuren ereloonstaat 'aanleg drempel Koekoekstraat
goedkeuren ereloonstaat 'aanleg drempel Koekoekstraat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Groeninrichtingsplan De Mote: vs 1

goedkeuren vorderingsstaat voor de opdracht 'Groeninrichtingsplan De Mote'
goedkeuren vorderingsstaat voor de opdracht 'Groeninrichtingsplan De Mote'
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Nutsleidingen: Telenet: goedkeuren aanvraagvergunningen

goedkeuring aanvraagvergunningen van Telenet tot plaatsen ondergrondse kabel.
goedkeuring aanvraagvergunningen van Telenet tot plaatsen ondergrondse kabel.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. subsidiëringsprogramma riolering (programmajaar 2021)

Kennisname van het subsidiëringsprogramma 2021.
Kennisname van het subsidiëringsprogramma 2021.
Pdf-versie
kennisname.

<>54. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van KM De Statiezangers langsheen de Barrage

KM De Statiezangers organiseren vinkenzettingen langsheen de Barrage.
KM De Statiezangers organiseren vinkenzettingen langsheen de Barrage.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen op woensdag 30 maart 2022

Op woensdag 30 maart 2022 zal Dwars door Vlaanderen doorgaan. Hierdoor zullen er voor, tijdens en na deze wielerwedstrijd diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn.
Op woensdag 30 maart 2022 zal Dwars door Vlaanderen doorgaan. Hierdoor zullen er voor, tijdens en na deze wielerwedstrijd diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een wedstrijd, demo en show van de Duitse Herdersclub op 13 maart, 19 maart en 8 mei 2022.

De Duitse Herdersclub wenst een op 13 maart, 19 maart en 8 mei een evenement te organiseren. Men vraagt hiervoor parkeerverbod in de verbindingsweg.
De Duitse Herdersclub wenst een op 13 maart, 19 maart en 8 mei een evenement te organiseren. Men vraagt hiervoor parkeerverbod in de verbindingsweg.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Wielerwedstrijd PK Juniores op zondag 10 april 2022

Op zondag 10 april 2022 zal een wielerwedstrijd (Provinciaal Kampioenschap) plaatsvinden voor juniores. Om een goed verloop van deze wielerwedstrijd mogelijk te maken zullen er enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende deze wedstrijd.
Op zondag 10 april 2022 zal een wielerwedstrijd (Provinciaal Kampioenschap) plaatsvinden voor juniores. Om een goed verloop van deze wielerwedstrijd mogelijk te maken zullen er enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende deze wedstrijd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Occasionele politieverordening naar aanleiding van Project XL op zaterdag 2 april 2022

Op zaterdag 2 april 2022 gaat Project XL door. Hierdoor zal er parkeerverbod gelden op een deel van de parking van OC De Coorenaar.
Op zaterdag 2 april 2022 gaat Project XL door. Hierdoor zal er parkeerverbod gelden op een deel van de parking van OC De Coorenaar.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van De Torenzangers op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek

De Torenzangers organiseren vinkenzettingen op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek.
De Torenzangers organiseren vinkenzettingen op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van De Goudvogels op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek

De Goudvogels organiseren vinkenzettingen op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek.
De Goudvogels organiseren vinkenzettingen op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Stedelijke Werkplaats, afbraak loodsen + nieuwbouw, ontwerper: openen offerten

Er wordt gevraagd om de offerten te openen.
Er wordt gevraagd om de offerten te openen.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>63. 75 jaar KWB 't Gaverke - rechtzetting

Naast een officiële ontvangst op het stadhuis maakt KWB 't Gaverke ook aanspraak op een toelage jubilerende verenigingen.
Naast een officiële ontvangst op het stadhuis maakt KWB 't Gaverke ook aanspraak op een toelage jubilerende verenigingen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Huur koetshuis (2023)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 8 maart 2023 tot 14 maart 2023. Het commercieel tarief bedraagt 250 euro.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 8 maart 2023 tot 14 maart 2023. Het commercieel tarief bedraagt 250 euro.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. Huur koetshuis: annulatie (2023)

De huurder wenst de huurperiode van 8 maart 2023 tot 14 maart 2023 te annuleren.
De huurder wenst de huurperiode van 8 maart 2023 tot 14 maart 2023 te annuleren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Huur koetshuis (2023)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 4 januari 2023 tot 10 januari 2023.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 4 januari 2023 tot 10 januari 2023.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. Huur koetshuis (2024)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 3 april 2024 tot 16 april 2024.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 3 april 2024 tot 16 april 2024.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Voortraject project digibanken

Het welzijnshuis en de bib dienen een aanvraag voor voortraject digibanken in.
Het welzijnshuis en de bib dienen een aanvraag voor voortraject digibanken in.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Aanpak publieksonderzoek 2022

Voorstel aanpak publieksonderzoek 2022 door de bib.
Voorstel aanpak publieksonderzoek 2022 door de bib.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Nieuwjaarsactiviteit per dienst

Voorstellen nieuwjaaractiviteiten per dienst
Voorstellen nieuwjaaractiviteiten per dienst
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Vinkenzettingen

Jaarlijks organiseren de Waregemse vinkenmaatschappijen zettingen op diverse parcours. Ze vragen hiervoor de toelating.
Jaarlijks organiseren de Waregemse vinkenmaatschappijen zettingen op diverse parcours. Ze vragen hiervoor de toelating.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. PreCongé

Kost onderhoud toiletwagen PreCongé
Kost onderhoud toiletwagen PreCongé
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Overname vliegmolen Funnyland

Overname vliegmolen Funnyland met standplaats op de Waregem Koerse Foor
Overname vliegmolen Funnyland met standplaats op de Waregem Koerse Foor
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. V-dag 2022

Programma V-dag zondag 8 mei 2022
Programma V-dag zondag 8 mei 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. Aanvraag gebruik rook- of misttoestellen

Aanvraag gebruik rook- of misttoestellen: - jeugdhuis Jakkedoe 18/03/2022 - jeugdcentrum 12/03/2022 en 26/03/2022.
Aanvraag gebruik rook- of misttoestellen: - jeugdhuis Jakkedoe 18/03/2022 - jeugdcentrum 12/03/2022 en 26/03/2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Ontvangst 100 jaar Gezinsbond Waregem

Ontvangst Gezinsbond Waregem in stadhuis op 9/10/2022 naar aanleiding van viering 100-jarig bestaan.
Ontvangst Gezinsbond Waregem in stadhuis op 9/10/2022 naar aanleiding van viering 100-jarig bestaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. IGP Wedstrijd Kg Groeninghe Waregem

IGP Wedstrijd Kg Groeninghe Waregem op 13 maart.
IGP Wedstrijd Kg Groeninghe Waregem op 13 maart.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>78. Dag van de buren 2022

Dag van de buren op 27 mei 2022.
Dag van de buren op 27 mei 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Bal van college

Bal van college op 19 maart.
Bal van college op 19 maart.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Vredesposter Lions Club Waregem

Vredesposter Lions Club Waregem op zondag 13 maart.
Vredesposter Lions Club Waregem op zondag 13 maart.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>81. Petanquetoernooi de Ronde tafel van Waregem

Petanquetoernooi de Ronde tafel van Waregem op 1/7 en 2/7.
Petanquetoernooi de Ronde tafel van Waregem op 1/7 en 2/7.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>82. Dwars Door Vlaanderen Cyclo

Dwars Door Vlaanderen Cyclo op 19 maart.
Dwars Door Vlaanderen Cyclo op 19 maart.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>83. Nieuwjaarsconcert Bevers Harmonieorkest

Nieuwjaarsconcert Bevers Harmonieorkest op 22 april
Nieuwjaarsconcert Bevers Harmonieorkest op 22 april
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>84. Muziekvergunning: Legends Game

Aanvraag muziekvergunning voor Legends Game op 18 april.
Aanvraag muziekvergunning voor Legends Game op 18 april.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>85. Muziekvergunning: Ignition

Aanvraag muziekvergunning voor Ignition op 23 april.
Aanvraag muziekvergunning voor Ignition op 23 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>86. Muziekvergunning: IIIe Galabal A Gogo

Aanvraag muziekvergunning voor IIIe Galabal A Gogo op 12 maart.
Aanvraag muziekvergunning voor IIIe Galabal A Gogo op 12 maart.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. Muziekvergunning: Fuif van Nieuwenhove

Aanvraag muziekvergunning voor Fuif van Nieuwenhove op 9 april.
Aanvraag muziekvergunning voor Fuif van Nieuwenhove op 9 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>88. Muziekvergunning: Bye Bye Thomas Jakkedoe

Aanvraag muziekvergunning voor Bye Bye Thomas Jakkedoe op 26 maart.
Aanvraag muziekvergunning voor Bye Bye Thomas Jakkedoe op 26 maart.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>89. Muziekvergunning: Project XL

Aanvraag muziekvergunning voor Project XL op 2 april.
Aanvraag muziekvergunning voor Project XL op 2 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>90. Muziekvergunning: 100dagen ONDERPAND

Aanvraag muziekvergunning voor 100dagen ONDERPAND op 10 maart.
Aanvraag muziekvergunning voor 100dagen ONDERPAND op 10 maart.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>91. Muziekvergunning: Speelpleinwerking Het Pad.

Aanvraag muziekvergunning voor Speelpleinwerking Het Pad op 4 juli tem 26 augustus.
Aanvraag muziekvergunning voor Speelpleinwerking Het Pad op 4 juli tem 26 augustus.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B1 Plaatsen foodtruck

Aanvraag toelating tot plaatsen foodtruck tijdens fuif op 12/03/2022
Aanvraag toelating tot plaatsen foodtruck tijdens fuif op 12/03/2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>92. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>93. procedure: ambulante handel op rondtrekkende wijze

vastleggen van de procedure voor ambulante handel op rondtrekkende wijze.
vastleggen van de procedure voor ambulante handel op rondtrekkende wijze.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>94. stopzetten abonnement wekelijkse markten

een marktkraamster wil haar abonnement stopzetten op beide wekelijkse markten.
een marktkraamster wil haar abonnement stopzetten op beide wekelijkse markten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>95. Deelname Waregembon

Een nieuwe zaak wil deelnemen aan de Waregembon
Een nieuwe zaak wil deelnemen aan de Waregembon
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>96. terrasvergunning Café Den Arrivée

Café Den Arrivée vraagt een terrasvergunning aan voor 2022.
Café Den Arrivée vraagt een terrasvergunning aan voor 2022.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>97. Terrasvergunning Brgrs.

Brgrs. vraagt een terrasvergunning aan voor 2022.
Brgrs. vraagt een terrasvergunning aan voor 2022.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>98. Terrasvergunning Barista Kaffée Beans

Barista Kaffée Beans vraagt een terrasvergunning aan voor 2022
Barista Kaffée Beans vraagt een terrasvergunning aan voor 2022
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>99. timing lancering Waregem App

Er wordt een timing voorgesteld om de app te lanceren
Er wordt een timing voorgesteld om de app te lanceren
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>100. Sponsorhip Road to Kona 2022

Aanvraag steun voor Waregemnaar die elk jaar deelneemt aan WK triatlon in Hawaï
Aanvraag steun voor Waregemnaar die elk jaar deelneemt aan WK triatlon in Hawaï
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>101. Prijzen Paasmeeting KWZC

Voor de Paasmeeting van de Waregemse Zwemclub vragen ze of de stad naturaprijzen kan geven voor de winnende teams van de aflossingswedstrijden.
Voor de Paasmeeting van de Waregemse Zwemclub vragen ze of de stad naturaprijzen kan geven voor de winnende teams van de aflossingswedstrijden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>102. Investeringsdossier herbelijnen atletiekpiste

vzw Sportbeheer vroeg prijs voor het grondig reinigen en herbelijnen van de atletiekpiste volgens de laatste IAAF-reglementeringen.
vzw Sportbeheer vroeg prijs voor het grondig reinigen en herbelijnen van de atletiekpiste volgens de laatste IAAF-reglementeringen.
Pdf-versie
goedgekeurd.