Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 11 mei 2022, 08:55 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 11 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 08.55 uur.
Locatie: Schepenzaal

Kunstacademie: retributiereglement voor het schooljaar 2022-2023

goedgekeurd.

1. Kunstacademie: retributiereglement voor het schooljaar 2022-2023
Aan het schepencollege wordt gevraagd het retributiereglement goed te keuren.

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

digitale facturatie en betalingen

goedgekeurd.

3. digitale facturatie en betalingen
Aan het schepencollege wordt gevraagd goedkeuring te geven voor de uitbreiding van de boekhoudsoftware van Cipal Schaubroeck met een betalings- en verzendingspakket, een samenwerking aan te gaan met POM voor het genereren van de QR-codes en in te tekenen op ‘mijn burgerprofiel’.

administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem

goedgekeurd.

4. administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem
Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.

Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren

goedgekeurd.

5. Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren
De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.

Kennisname rekening 2021 vzw Sportbeheer Waregem

kennisname.

6. Kennisname rekening 2021 vzw Sportbeheer Waregem
De rekening 2021 van vzw Sportbeheer Waregem wordt voorgelegd aan het college ter kennisname.

kennisname gasboetes

kennisname.

7. kennisname gasboetes
Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.

Openen offertes

offerten geopend.

8. Openen offertes
Het college opent de offertes voor het leveren van multifunctionele printtoestellen en audiovisueel materiaal via een raamovereenkomst.

Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Beveren-Leie

goedgekeurd.

9. Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Beveren-Leie
Het college keurt de aankoop van schoolboeken en verbruiksmateriaal voor de stedelijke basisschool in Beveren-Leie goed.

Leveren van theaterverlichting polyvalente zaal Schakelbox - gunning

goedgekeurd.

10. Leveren van theaterverlichting polyvalente zaal Schakelbox - gunning
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende het leveren van theaterverlichting voor de polyvalente zaal Schakelbox.

Inrichting polyvalente zaal Schakelbox - aankoop netwerk DMX lichtsturing

goedgekeurd.

11. Inrichting polyvalente zaal Schakelbox - aankoop netwerk DMX lichtsturing
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende de aankoop van het netwerk DMX lichtsturing voor de nieuwe polyvalente zaal Schakelbox goed te keuren.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

12. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

goedgekeurd.

13. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Voorstel Helpt Elkander om grond ter beschikking te stellen aan vzw Kindercentrum

goedgekeurd.

14. Voorstel Helpt Elkander om grond ter beschikking te stellen aan vzw Kindercentrum
Het voorstel van Helpt Elkander om een strook grond ter hoogte van de Albert Servaeslaan ter beschikking te stellen aan vzw Kindercentrum wordt voorgelegd.

Gratis grondoverdracht thv Molenstraat 8, 8790 Waregem

goedgekeurd.

15. Gratis grondoverdracht thv Molenstraat 8, 8790 Waregem
De gratis grondoverdracht thv de Molenstraat 8 te 8790 Waregem wordt voorgelegd.

Vaststellen kandidatenlijst Diensthoofd interne werking stedelijke werkplaats (A1a-A3a)

vastgesteld.

16. Vaststellen kandidatenlijst Diensthoofd interne werking stedelijke werkplaats (A1a-A3a)
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen

Vaststellen kandidatenlijst Afdelingshoofd publiek domein (A4a-A4b)

vastgesteld.

17. Vaststellen kandidatenlijst Afdelingshoofd publiek domein (A4a-A4b)
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen

Vaststellen selectiecommissie stafmedewerker wegen- en waterinfrastructuur (B1-B3)

vastgesteld.

18. Vaststellen selectiecommissie stafmedewerker wegen- en waterinfrastructuur (B1-B3)
De selectiecommissie moet nominatief worden bepaald

Vaststellen selectiecommissie afdelingshoofd publiek domein en aanpassing selectietechnieken

vastgesteld.

19. Vaststellen selectiecommissie afdelingshoofd publiek domein en aanpassing selectietechnieken
De selectiecommissie moet nominatief worden bepaald en er wordt voorgesteld om de selectietechnieken aan te passen

Vaststellen selectiecommissie diensthoofd interne werking en aanpassing selectietechnieken

vastgesteld.

20. Vaststellen selectiecommissie diensthoofd interne werking en aanpassing selectietechnieken
De selectiecommissie moet nominatief worden bepaald en er wordt voorgesteld om de selectietechnieken aan te passen

Aanvraag stageplaats

goedgekeurd.

21. Aanvraag stageplaats
Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie - stedelijke kunstacademie

Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - april 2022

goedgekeurd.

22. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - april 2022
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de prestaties van het gelegenheidspersoneel tijdens de maand april 2022 goed te keuren.

Stakingsaanzegging

kennisname.

23. Stakingsaanzegging
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stakingsaanzegging op 22/04/2022.

Stedelijk kunstonderwijs: wijzigingen opleidingsstructuur stedelijke kunstacademie

goedgekeurd.

24. Stedelijk kunstonderwijs: wijzigingen opleidingsstructuur stedelijke kunstacademie
Stedelijk kunstonderwijs: wijzigingen opleidingsstructuur stedelijke kunstacademie

Wonen Regio Kortrijk cvba: algemene vergadering op 30 mei 2022: aanduiden vertegenwoordiger

goedgekeurd.

25. Wonen Regio Kortrijk cvba: algemene vergadering op 30 mei 2022: aanduiden vertegenwoordiger
Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van Wonen Regio Kortrijk op maandag 30 mei 2022 in het stadhuis van Kortrijk.

VVOG: statutaire algemene vergadering op 2 juni 2022: aanduiden vertegenwoordiger

goedgekeurd.

26. VVOG: statutaire algemene vergadering op 2 juni 2022: aanduiden vertegenwoordiger
Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van de VVOG op donderdag 2 juni 2022 om 10.00u. in CC De Brouckere (Club de B) te Torhout.

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

27. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - sportbeheer: raad van bestuur 04/04/2022 - jeugdraad 25/04/2022

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

28. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - WVI: raad van bestuur 30/03/2022

Ambtshalve schrappingen

goedgekeurd.

29. Ambtshalve schrappingen
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister

Huwelijken en jubilea - week 19

goedgekeurd.

30. Huwelijken en jubilea - week 19
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Begraafplaatsen - goedkeuren concessies april 2022

goedgekeurd.

31. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies april 2022
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van april 2022

Attest tot grondverkoop: De Smet Ghislain (V/837/3)

goedgekeurd.

32. Attest tot grondverkoop: De Smet Ghislain (V/837/3)
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling

Omgevingsvergunning: VANEECKHOUT Sam - VERCRUYSSE Marlien (OMV/2022/00103)

goedgekeurd.

33. Omgevingsvergunning: VANEECKHOUT Sam - VERCRUYSSE Marlien (OMV/2022/00103)
Aanvraag van VANEECKHOUT Sam - VERCRUYSSE Marlien tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + regulariseren van overkapping te Spitaalstraat 15 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 112C2.

Omgevingsvergunning: DEBAERE Stefaan (OMV/2022/00008)

goedgekeurd.

34. Omgevingsvergunning: DEBAERE Stefaan (OMV/2022/00008)
Aanvraag van DEBAERE Stefaan tot het nivelleren van akkerland i.f.v. landbouwactiviteiten te Spitaalstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 600C.

Omgevingsvergunning: MAES Timothy - VERZELEN Lisa (OMV/2022/00032)

goedgekeurd met voorwaarden.

35. Omgevingsvergunning: MAES Timothy - VERZELEN Lisa (OMV/2022/00032)
Aanvraag van MAES Timothy - VERZELEN Lisa tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Wetstraat 100 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 354B, 356F.

Omgevingsvergunning: D'HAENE Robin (OMV/2022/00144)

goedgekeurd met voorwaarden.

36. Omgevingsvergunning: D'HAENE Robin (OMV/2022/00144)
Aanvraag van D'HAENE Robin tot het wijzigen van voorgevel: isolatie + crepi te Ter Weerst 35 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 89X.

Omgevingsvergunning: FEYS Bo (OMV/2022/00128)

goedgekeurd met voorwaarden.

37. Omgevingsvergunning: FEYS Bo (OMV/2022/00128)
Aanvraag van FEYS Bo tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen gevelisolatie en sierpleister te Gaverkestraat 44 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 508N3.

Omgevingsvergunning: VERGOTE Lars - VYNCKIER Annelies (OMV/2022/00087)

goedgekeurd met voorwaarden.

38. Omgevingsvergunning: VERGOTE Lars - VYNCKIER Annelies (OMV/2022/00087)
Aanvraag van VERGOTE Lars - VYNCKIER Annelies tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + bouwen van carport te Kleine Heerweg 56 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 209Y2.

Omgevingsvergunning: VERMAERCKE Stijn (OMV/2022/00040)

goedgekeurd met voorwaarden.

39. Omgevingsvergunning: VERMAERCKE Stijn (OMV/2022/00040)
Aanvraag van VERMAERCKE Stijn tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + herbouwen van bestaand bijgebouw te Achterstraat 50 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 589C.

Omgevingsvergunning: HERMANS Francis (OMV/2022/00091)

goedgekeurd met voorwaarden.

40. Omgevingsvergunning: HERMANS Francis (OMV/2022/00091)
Aanvraag van HERMANS Francis tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Godfried Lambrechtstraat 2 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 195H4.

Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Pol-Mar-Plast bvba (2347N1)

kennisname.

41. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Pol-Mar-Plast bvba (2347N1)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Pol-Mar-Plast bvba tot uitbreiding met poedercoatinginstallatie te Groenbek 20 te 8790 Waregem werd door de deputatie op 28 april 2022 vergund onder voorwaarden.

Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Provincie West-Vlaanderen (OMV/2022/00092)

kennisname.

42. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Provincie West-Vlaanderen (OMV/2022/00092)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen van de Provincie West-Vlaanderen tot het verleggen van Zomerbeek te Paanderstraat zn, 8791 Waregem werd door de deputatie op 28 april 2022 vergund voor het plaatsen van 2 onderhoudsduikers en geweigerd voor het verleggen van de Zomerbeek en het nivelleren van de grond.

Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Decaigny Veronique (OMV/2021/00308)

kennisname.

43. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Decaigny Veronique (OMV/2021/00308)
Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het college dd. 27 oktober 2021 afgeleverd aan Decaigny Veronique voor het bouwen van alleenstaande woning en poolhouse na slopen bestaande bebouwing + rooien van bomen, perceel gelegen te Bessemstraat 88 te 8790 Waregem, werd door de deputatie op 28 april 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund onder voorwaarden.

Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Degetec bvba (OMV/2021/00337)

kennisname.

44. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Degetec bvba (OMV/2021/00337)
Het beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning van het college dd. 10 november 2021 afgeleverd aan Degetec bvba voor het bouwen van 5 KMO-units en een eengezinswoning na slopen van bedrijfsgebouwen en woning, perceel gelegen te Waregemstraat 165 te 8792 Waregem, werd door de deputatie op 28 april 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

45. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.

Subsidie onderhoud knotbomen

goedgekeurd.

47. Subsidie onderhoud knotbomen
Er zijn 16 aanvragen ingediend voor het bekomen van een subsidie voor onderhoud van knotbomen.

Koekoekstraat, aanleg verkeersplateau: voorstel goedkeuren meerwerken

goedgekeurd.

48. Koekoekstraat, aanleg verkeersplateau: voorstel goedkeuren meerwerken
Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.

Jeugdlokalen Koekoekstraat, omgevingswerken en renovatie parking: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang

goedgekeurd.

49. Jeugdlokalen Koekoekstraat, omgevingswerken en renovatie parking: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang
Er wordt gevraagd om het bevel van aanvang goed te keuren.

Machinaal reinigen wegen en fietspaden 2021-2022: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 11

goedgekeurd.

50. Machinaal reinigen wegen en fietspaden 2021-2022: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 11
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 11 goed te keuren.

Groeninrichtingsplan De Mote: voorstel goedkeuren meerwerken

goedgekeurd.

51. Groeninrichtingsplan De Mote: voorstel goedkeuren meerwerken
Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.

Groeninrichtingsplan De Mote: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02

goedgekeurd.

52. Groeninrichtingsplan De Mote: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.

Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01

goedgekeurd.

53. Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01 goed te keuren.

Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

goedgekeurd.

54. Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Molenstraat op vrijdag 27 mei 2022

goedgekeurd.

55. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Molenstraat op vrijdag 27 mei 2022
Op vrijdag 27 mei 2022 gaat de Dag van de Buren door in de Molenstraat. Men vraagt een toegangsverbod tussen de Processiestraat en de Oscar Verschuerestraat van 16.00u. tot 1.15u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Kasteelstraat op vrijdag 27 mei 2022

goedgekeurd.

56. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Kasteelstraat op vrijdag 27 mei 2022
Op vrijdag 27 mei 2022 zal een evenement plaatsvinden in de Kasteelstraat naar aanleiding van de Dag van de Buren. Men vraagt toegangsverbod tussen Desselgem-Dries en de Vlaslaan van 16.00u. tot 24.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Zomershopping" op zaterdag 18 juni 2022 en op zondag 19 juni 2022

goedgekeurd.

57. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Zomershopping" op zaterdag 18 juni 2022 en op zondag 19 juni 2022
Op zaterdag 18 juni 2022 en op zondag 19 juni 2022 zal het evenement "Zomershopping" plaatsvinden in het centrum van Waregem. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in diverse straten gedurende deze 2 dagen.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

58. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Poort tot de Hippodroom - werken Holstraat

goedgekeurd.

59. Poort tot de Hippodroom - werken Holstraat
Bespreken of de werken in de Holstraat gecombineerd kunnen worden gelijktijdig met de werken aan de op- en afritten van de E17.

Cultuurcentrum De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 7/Lot elektriciteit: voorstel goedkeuren verrekeningen

goedgekeurd.

60. Cultuurcentrum De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 7/Lot elektriciteit: voorstel goedkeuren verrekeningen
Er wordt gevraagd om de verrekeningen goed te keuren.

Cultuurcentrum De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 10/Aanpassen verwarming met frequentiesturing: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

61. Cultuurcentrum De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 10/Aanpassen verwarming met frequentiesturing: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

Cinema, Be-Part, ventilatie zaal 3: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

62. Cinema, Be-Part, ventilatie zaal 3: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen

’t Kelderke + Werkplus, onderhoudscontract poorten: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

63. ’t Kelderke + Werkplus, onderhoudscontract poorten: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

Diverse sites stad/OCMW, schilderwerken, Perceel 2/Chiro-bib Desselgem: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01, tevens eindstaat

goedgekeurd.

64. Diverse sites stad/OCMW, schilderwerken, Perceel 2/Chiro-bib Desselgem: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01, tevens eindstaat
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat, tevens eindstaat goed te keuren.

Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang

goedgekeurd.

65. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang
Er wordt gevraagd om het bevel van aanvang goed te keuren.

reduceren hoge energiefacturen

werd besproken.

B1 reduceren hoge energiefacturen
Bespreken van maatregelen die kunnen worden genomen om de stijgende energiefacturen van de stedelijke gebouwen te reduceren.

Verslag evacuatieoefening hoofdbibliotheek

kennisname.

66. Verslag evacuatieoefening hoofdbibliotheek
Verslag van de evacuatieoefening in de hoofdbibliotheek van 5 mei 2022.

Update D5-plan

goedgekeurd.

67. Update D5-plan
Beperkte update van het D5-plan en bijhorende alarmschema

Buren bij Kunstenaars - regio Zuidwest

goedgekeurd.

68. Buren bij Kunstenaars - regio Zuidwest
Vraag van regio Zuidwest om opnieuw in te stappen in het project Buren bij Kunstenaars op 15 en 16 oktober 2022

Programma Vlaanderen Feest - 10 juli

goedgekeurd.

69. Programma Vlaanderen Feest - 10 juli
Voorstel programma Vlaanderen Feest met optredens met lokaal talent in deelgemeente Sint-Eloois-Vijve

Uitpas - tijdelijk omruilvoordeel tijdens Home Made Markt

goedgekeurd.

70. Uitpas - tijdelijk omruilvoordeel tijdens Home Made Markt
Voor Home Made Markt op zaterdag 11 juni – tijdens Vrijetijdsmarkt - stellen we voor een tijdelijk omruilvoordeel aan te bieden.

Huur koetshuis (2024)

goedgekeurd.

71. Huur koetshuis (2024)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 21 maart 2024 tot 27 maart 2024.

De Kleine Wereld - aanvraag vrijstelling huur

niet goedgekeurd.

72. De Kleine Wereld - aanvraag vrijstelling huur
Freinetschool De Kleine Wereld vraagt vrijstelling huur voor het gebruik van de schouwburg op 15/06

Plaatsing tijdelijke bushalte Zuiderpromenade

goedgekeurd.

73. Plaatsing tijdelijke bushalte Zuiderpromenade
Vraag van cc De Schakel om een tijdelijke bushalte (decor) te plaatsen op de Zuiderpromenade voor hun bus tijdens de Vrijetijdsmarkt.

Weg in en van Waregem

goedgekeurd.

74. Weg in en van Waregem
Drukwerk nieuwe toeristische brochure 'Weg in en van Waregem'.

Zomershopping

goedgekeurd.

75. Zomershopping
Winkelen in Waregem organiseert Zomershopping in het weekend van 18 en 19 juni 2022.

Zwemloop Waregem

goedgekeurd.

76. Zwemloop Waregem
Zwemloop Waregem op 3 september.

Kampioenschap Groot Waregem Vimibel

goedgekeurd.

77. Kampioenschap Groot Waregem Vimibel
Kampioenschap Groot Waregem Vimibel ze vragen geschenken en aanwezigheid van het college.

Dag van de buren Kasteelstraat

goedgekeurd.

78. Dag van de buren Kasteelstraat
Dag van de buren in Kasteelstraat op 27 mei.

Sportdag Gaverke/College

goedgekeurd.

79. Sportdag Gaverke/College
Sportdag Gaverke/College op 27 juni en 28 juni.

Dag van de buren Hippodroomstraat

goedgekeurd.

80. Dag van de buren Hippodroomstraat
Dag van de buren Hippodroomstraat op 27 mei.

ondersteuning zwemwedstrijd Somival

goedgekeurd.

81. ondersteuning zwemwedstrijd Somival
ondersteuning zwemwedstrijd Somival op 5 juni.

Memorial Day 2022

goedgekeurd.

82. Memorial Day 2022
Memorial Day 2022: receptie Hippodroom en enkele aanpassingen.

Huis van de kerstman

goedgekeurd.

83. Huis van de kerstman
Aan het college wordt gevraagd of er een optie mag genomen worden op de Kerstman.

Gebruik refter en speelzaal SBS Beveren-Leie

goedgekeurd.

84. Gebruik refter en speelzaal SBS Beveren-Leie
Gebruik refter en speelzaal SBS Beveren-Leie op 25 juni door Spelmaeckers

Offertes Werkplus events 2022

goedgekeurd.

85. Offertes Werkplus events 2022
Aan het college wordt gevraagd de offertes van Werkplus voor Parkies en WKF 2022 goed te keuren.

Tennen de Stroate

goedgekeurd.

86. Tennen de Stroate
Tennen de Stroate op zondag 10 juli

Hanenzetting de Statievrienden

goedgekeurd.

87. Hanenzetting de Statievrienden
Hanenzetting de Statievrienden op 10/9

Leiekids Cup KSK Beveren-Leie

goedgekeurd.

88. Leiekids Cup KSK Beveren-Leie
Leiekids Cup KSK Beveren-Leie op 26/5

Koetsentocht voor personen met beperking

goedgekeurd.

89. Koetsentocht voor personen met beperking
Op 21 augustus 2022 organiseert het stadsbestuur voor de 22ste maal de Koetsentocht als start van de Waregem Koerse Feesten. De start en aankomst zijn voorzien in Sport Vlaanderen. Middagstop in het Regenboogpark.

Sint-Hubertus

goedgekeurd.

90. Sint-Hubertus
Organisatie Sint-Hubertus vraagt om dit telkens te laten doorgaan op de 2de zondag van november

Dag van de buren Molenstraat

goedgekeurd.

91. Dag van de buren Molenstraat
Dag van de buren Molenstraat op 27 mei.

Afscheid stadsgids

goedgekeurd.

92. Afscheid stadsgids
Simonne Coucke stopt officieel als stadsgids na meer dan 40 jaar dienst.

verloten prijzen Waregem koerse

goedgekeurd.

93. verloten prijzen Waregem koerse
Via een gratis spel kan iedereen deelnemen om een naturaprijs te winnen. Waregem Koerse vraagt toelating van de stad.

Muziekvergunning: Militaire Taptoe

goedgekeurd.

94. Muziekvergunning: Militaire Taptoe
Aanvraag muziekvergunning voor Militaire Taptoe op 16 juni 2022 op de Zuiderpromenade

Muziekvergunning: Zomer Event Desselgem

werd besproken.

95. Muziekvergunning: Zomer Event Desselgem
Aanvraag muziekvergunning voor Zomer Event Desselgem op 9 september tot 11 september.

Muziekvergunning: Optreden Art'is @themovies

goedgekeurd.

96. Muziekvergunning: Optreden Art'is @themovies
Aanvraag muziekvergunning voor optreden Art'is @themovies op 28 mei.

Muziekvergunning: Spinningevent met live band

goedgekeurd.

97. Muziekvergunning: Spinningevent met live band
Aanvraag muziekvergunning voor Spinningevent met live band op 13 mei.

Muziekvergunning: Poepedorp 2022

goedgekeurd.

98. Muziekvergunning: Poepedorp 2022
Aanvraag muziekvergunning voor Poepedorp op 13 september.

Muziekvergunning: Leie Waterdag

goedgekeurd.

99. Muziekvergunning: Leie Waterdag
Aanvraag muziekvergunning voor Leie Waterdag op 10 juli.

Feestcheque

goedgekeurd.

100. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

Plaatsen foodtruck

goedgekeurd.

B2 Plaatsen foodtruck
Aanvraag tot plaatsen foodtruck tgv huwelijk op 14/05/2022 in Desselgem.

persberichten en aanwezigheid persmomenten

werd besproken.

101. persberichten en aanwezigheid persmomenten
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?

Banners winkelstraten Waregem Koerse

goedgekeurd.

102. Banners winkelstraten Waregem Koerse
Productie en ophangen van banners winkelstraten voor Waregem Koerse

communicatie maai mei niet

goedgekeurd.

103. communicatie maai mei niet
vraag hoe en waar we meer kunnen inzetten op communicatie voor Maai mei niet

Affiche Waregem Koerse Feesten

goedgekeurd.

104. Affiche Waregem Koerse Feesten
Bespreken van de affiche van de Waregem Koerse Feesten 2022.

Opening park De Mote

werd besproken.

B3 Opening park De Mote

Starterspremie Confiserie Sylvie

goedgekeurd.

105. Starterspremie Confiserie Sylvie
Confiserie Sylvie vraagt de starterspremie aan.

Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: De Loskaai

goedgekeurd.

106. Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: De Loskaai
Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.

AMP Football Belgium

goedgekeurd.

107. AMP Football Belgium
Aanvragen van AMP Football Belgium naar aanleiding van het drielandentornooi op de site van Racing Waregem op 25 en 26 juni 2022.

Vervanging mobiele audiosystemen uitleendienst

goedgekeurd.

108. Vervanging mobiele audiosystemen uitleendienst
De Jeugddienst wil nieuwe draagbare audiosystemen aankopen voor de uitleendienst ter vervanging van de oude toestellen.

Sintfeest voor kinderen van het stadspersoneel

goedgekeurd.

109. Sintfeest voor kinderen van het stadspersoneel
Voorstel programma sintfeest voor kinderen van het stadspersoneel

Fairtrade Pop-up geselecteerd voor Week van de Fairtrade

kennisname.

110. Fairtrade Pop-up geselecteerd voor Week van de Fairtrade
De Fairtrade Pop-up ikv Week van de Fairtrade werd door de jury van Enabel geselecteerd.

<>1. Kunstacademie: retributiereglement voor het schooljaar 2022-2023

Aan het schepencollege wordt gevraagd het retributiereglement goed te keuren.
Aan het schepencollege wordt gevraagd het retributiereglement goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. digitale facturatie en betalingen

Aan het schepencollege wordt gevraagd goedkeuring te geven voor de uitbreiding van de boekhoudsoftware van Cipal Schaubroeck met een betalings- en verzendingspakket, een samenwerking aan te gaan met POM voor het genereren van de QR-codes en in te tekenen op ‘mijn burgerprofiel’.
Aan het schepencollege wordt gevraagd goedkeuring te geven voor de uitbreiding van de boekhoudsoftware van Cipal Schaubroeck met een betalings- en verzendingspakket, een samenwerking aan te gaan met POM voor het genereren van de QR-codes en in te tekenen op ‘mijn burgerprofiel’.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem

Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.
Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren

De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Kennisname rekening 2021 vzw Sportbeheer Waregem

De rekening 2021 van vzw Sportbeheer Waregem wordt voorgelegd aan het college ter kennisname.
De rekening 2021 van vzw Sportbeheer Waregem wordt voorgelegd aan het college ter kennisname.
Pdf-versie
kennisname.

<>7. kennisname gasboetes

Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Pdf-versie
kennisname.

<>8. Openen offertes

Het college opent de offertes voor het leveren van multifunctionele printtoestellen en audiovisueel materiaal via een raamovereenkomst.
Het college opent de offertes voor het leveren van multifunctionele printtoestellen en audiovisueel materiaal via een raamovereenkomst.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>9. Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Beveren-Leie

Het college keurt de aankoop van schoolboeken en verbruiksmateriaal voor de stedelijke basisschool in Beveren-Leie goed.
Het college keurt de aankoop van schoolboeken en verbruiksmateriaal voor de stedelijke basisschool in Beveren-Leie goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Leveren van theaterverlichting polyvalente zaal Schakelbox - gunning

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende het leveren van theaterverlichting voor de polyvalente zaal Schakelbox.
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende het leveren van theaterverlichting voor de polyvalente zaal Schakelbox.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Inrichting polyvalente zaal Schakelbox - aankoop netwerk DMX lichtsturing

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende de aankoop van het netwerk DMX lichtsturing voor de nieuwe polyvalente zaal Schakelbox goed te keuren.
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende de aankoop van het netwerk DMX lichtsturing voor de nieuwe polyvalente zaal Schakelbox goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Voorstel Helpt Elkander om grond ter beschikking te stellen aan vzw Kindercentrum

Het voorstel van Helpt Elkander om een strook grond ter hoogte van de Albert Servaeslaan ter beschikking te stellen aan vzw Kindercentrum wordt voorgelegd.
Het voorstel van Helpt Elkander om een strook grond ter hoogte van de Albert Servaeslaan ter beschikking te stellen aan vzw Kindercentrum wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Gratis grondoverdracht thv Molenstraat 8, 8790 Waregem

De gratis grondoverdracht thv de Molenstraat 8 te 8790 Waregem wordt voorgelegd.
De gratis grondoverdracht thv de Molenstraat 8 te 8790 Waregem wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Vaststellen kandidatenlijst Diensthoofd interne werking stedelijke werkplaats (A1a-A3a)

Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Pdf-versie
vastgesteld.

<>17. Vaststellen kandidatenlijst Afdelingshoofd publiek domein (A4a-A4b)

Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Pdf-versie
vastgesteld.

<>18. Vaststellen selectiecommissie stafmedewerker wegen- en waterinfrastructuur (B1-B3)

De selectiecommissie moet nominatief worden bepaald
De selectiecommissie moet nominatief worden bepaald
Pdf-versie
vastgesteld.

<>19. Vaststellen selectiecommissie afdelingshoofd publiek domein en aanpassing selectietechnieken

De selectiecommissie moet nominatief worden bepaald en er wordt voorgesteld om de selectietechnieken aan te passen
De selectiecommissie moet nominatief worden bepaald en er wordt voorgesteld om de selectietechnieken aan te passen
Pdf-versie
vastgesteld.

<>20. Vaststellen selectiecommissie diensthoofd interne werking en aanpassing selectietechnieken

De selectiecommissie moet nominatief worden bepaald en er wordt voorgesteld om de selectietechnieken aan te passen
De selectiecommissie moet nominatief worden bepaald en er wordt voorgesteld om de selectietechnieken aan te passen
Pdf-versie
vastgesteld.

<>21. Aanvraag stageplaats

Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie - stedelijke kunstacademie
Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie - stedelijke kunstacademie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - april 2022

Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de prestaties van het gelegenheidspersoneel tijdens de maand april 2022 goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de prestaties van het gelegenheidspersoneel tijdens de maand april 2022 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Stakingsaanzegging

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stakingsaanzegging op 22/04/2022.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stakingsaanzegging op 22/04/2022.
Pdf-versie
kennisname.

<>24. Stedelijk kunstonderwijs: wijzigingen opleidingsstructuur stedelijke kunstacademie

Stedelijk kunstonderwijs: wijzigingen opleidingsstructuur stedelijke kunstacademie
Stedelijk kunstonderwijs: wijzigingen opleidingsstructuur stedelijke kunstacademie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>25. Wonen Regio Kortrijk cvba: algemene vergadering op 30 mei 2022: aanduiden vertegenwoordiger

Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van Wonen Regio Kortrijk op maandag 30 mei 2022 in het stadhuis van Kortrijk.
Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van Wonen Regio Kortrijk op maandag 30 mei 2022 in het stadhuis van Kortrijk.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>26. VVOG: statutaire algemene vergadering op 2 juni 2022: aanduiden vertegenwoordiger

Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van de VVOG op donderdag 2 juni 2022 om 10.00u. in CC De Brouckere (Club de B) te Torhout.
Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van de VVOG op donderdag 2 juni 2022 om 10.00u. in CC De Brouckere (Club de B) te Torhout.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - sportbeheer: raad van bestuur 04/04/2022 - jeugdraad 25/04/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - sportbeheer: raad van bestuur 04/04/2022 - jeugdraad 25/04/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>28. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - WVI: raad van bestuur 30/03/2022
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - WVI: raad van bestuur 30/03/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>29. Ambtshalve schrappingen

Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Huwelijken en jubilea - week 19

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies april 2022

Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van april 2022
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van april 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>32. Attest tot grondverkoop: De Smet Ghislain (V/837/3)

Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>33. Omgevingsvergunning: VANEECKHOUT Sam - VERCRUYSSE Marlien (OMV/2022/00103)

Aanvraag van VANEECKHOUT Sam - VERCRUYSSE Marlien tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + regulariseren van overkapping te Spitaalstraat 15 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 112C2.
Aanvraag van VANEECKHOUT Sam - VERCRUYSSE Marlien tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + regulariseren van overkapping te Spitaalstraat 15 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 112C2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>34. Omgevingsvergunning: DEBAERE Stefaan (OMV/2022/00008)

Aanvraag van DEBAERE Stefaan tot het nivelleren van akkerland i.f.v. landbouwactiviteiten te Spitaalstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 600C.
Aanvraag van DEBAERE Stefaan tot het nivelleren van akkerland i.f.v. landbouwactiviteiten te Spitaalstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 600C.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Omgevingsvergunning: MAES Timothy - VERZELEN Lisa (OMV/2022/00032)

Aanvraag van MAES Timothy - VERZELEN Lisa tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Wetstraat 100 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 354B, 356F.
Aanvraag van MAES Timothy - VERZELEN Lisa tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Wetstraat 100 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 354B, 356F.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>36. Omgevingsvergunning: D'HAENE Robin (OMV/2022/00144)

Aanvraag van D'HAENE Robin tot het wijzigen van voorgevel: isolatie + crepi te Ter Weerst 35 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 89X.
Aanvraag van D'HAENE Robin tot het wijzigen van voorgevel: isolatie + crepi te Ter Weerst 35 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 89X.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>37. Omgevingsvergunning: FEYS Bo (OMV/2022/00128)

Aanvraag van FEYS Bo tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen gevelisolatie en sierpleister te Gaverkestraat 44 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 508N3.
Aanvraag van FEYS Bo tot het wijzigen van voorgevel: aanbrengen gevelisolatie en sierpleister te Gaverkestraat 44 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 508N3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>38. Omgevingsvergunning: VERGOTE Lars - VYNCKIER Annelies (OMV/2022/00087)

Aanvraag van VERGOTE Lars - VYNCKIER Annelies tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + bouwen van carport te Kleine Heerweg 56 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 209Y2.
Aanvraag van VERGOTE Lars - VYNCKIER Annelies tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + bouwen van carport te Kleine Heerweg 56 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 209Y2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>39. Omgevingsvergunning: VERMAERCKE Stijn (OMV/2022/00040)

Aanvraag van VERMAERCKE Stijn tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + herbouwen van bestaand bijgebouw te Achterstraat 50 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 589C.
Aanvraag van VERMAERCKE Stijn tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + herbouwen van bestaand bijgebouw te Achterstraat 50 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 589C.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>40. Omgevingsvergunning: HERMANS Francis (OMV/2022/00091)

Aanvraag van HERMANS Francis tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Godfried Lambrechtstraat 2 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 195H4.
Aanvraag van HERMANS Francis tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Godfried Lambrechtstraat 2 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 195H4.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>41. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Pol-Mar-Plast bvba (2347N1)

De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Pol-Mar-Plast bvba tot uitbreiding met poedercoatinginstallatie te Groenbek 20 te 8790 Waregem werd door de deputatie op 28 april 2022 vergund onder voorwaarden.
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Pol-Mar-Plast bvba tot uitbreiding met poedercoatinginstallatie te Groenbek 20 te 8790 Waregem werd door de deputatie op 28 april 2022 vergund onder voorwaarden.
Pdf-versie
kennisname.

<>42. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Provincie West-Vlaanderen (OMV/2022/00092)

De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen van de Provincie West-Vlaanderen tot het verleggen van Zomerbeek te Paanderstraat zn, 8791 Waregem werd door de deputatie op 28 april 2022 vergund voor het plaatsen van 2 onderhoudsduikers en geweigerd voor het verleggen van de Zomerbeek en het nivelleren van de grond.
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen van de Provincie West-Vlaanderen tot het verleggen van Zomerbeek te Paanderstraat zn, 8791 Waregem werd door de deputatie op 28 april 2022 vergund voor het plaatsen van 2 onderhoudsduikers en geweigerd voor het verleggen van de Zomerbeek en het nivelleren van de grond.
Pdf-versie
kennisname.

<>43. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Decaigny Veronique (OMV/2021/00308)

Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het college dd. 27 oktober 2021 afgeleverd aan Decaigny Veronique voor het bouwen van alleenstaande woning en poolhouse na slopen bestaande bebouwing + rooien van bomen, perceel gelegen te Bessemstraat 88 te 8790 Waregem, werd door de deputatie op 28 april 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund onder voorwaarden.
Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het college dd. 27 oktober 2021 afgeleverd aan Decaigny Veronique voor het bouwen van alleenstaande woning en poolhouse na slopen bestaande bebouwing + rooien van bomen, perceel gelegen te Bessemstraat 88 te 8790 Waregem, werd door de deputatie op 28 april 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund onder voorwaarden.
Pdf-versie
kennisname.

<>44. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Degetec bvba (OMV/2021/00337)

Het beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning van het college dd. 10 november 2021 afgeleverd aan Degetec bvba voor het bouwen van 5 KMO-units en een eengezinswoning na slopen van bedrijfsgebouwen en woning, perceel gelegen te Waregemstraat 165 te 8792 Waregem, werd door de deputatie op 28 april 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund.
Het beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning van het college dd. 10 november 2021 afgeleverd aan Degetec bvba voor het bouwen van 5 KMO-units en een eengezinswoning na slopen van bedrijfsgebouwen en woning, perceel gelegen te Waregemstraat 165 te 8792 Waregem, werd door de deputatie op 28 april 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund.
Pdf-versie
kennisname.

<>45. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.
Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>47. Subsidie onderhoud knotbomen

Er zijn 16 aanvragen ingediend voor het bekomen van een subsidie voor onderhoud van knotbomen.
Er zijn 16 aanvragen ingediend voor het bekomen van een subsidie voor onderhoud van knotbomen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Koekoekstraat, aanleg verkeersplateau: voorstel goedkeuren meerwerken

Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. Jeugdlokalen Koekoekstraat, omgevingswerken en renovatie parking: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang

Er wordt gevraagd om het bevel van aanvang goed te keuren.
Er wordt gevraagd om het bevel van aanvang goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Machinaal reinigen wegen en fietspaden 2021-2022: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 11

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 11 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 11 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Groeninrichtingsplan De Mote: voorstel goedkeuren meerwerken

Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Groeninrichtingsplan De Mote: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Molenstraat op vrijdag 27 mei 2022

Op vrijdag 27 mei 2022 gaat de Dag van de Buren door in de Molenstraat. Men vraagt een toegangsverbod tussen de Processiestraat en de Oscar Verschuerestraat van 16.00u. tot 1.15u.
Op vrijdag 27 mei 2022 gaat de Dag van de Buren door in de Molenstraat. Men vraagt een toegangsverbod tussen de Processiestraat en de Oscar Verschuerestraat van 16.00u. tot 1.15u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Kasteelstraat op vrijdag 27 mei 2022

Op vrijdag 27 mei 2022 zal een evenement plaatsvinden in de Kasteelstraat naar aanleiding van de Dag van de Buren. Men vraagt toegangsverbod tussen Desselgem-Dries en de Vlaslaan van 16.00u. tot 24.00u.
Op vrijdag 27 mei 2022 zal een evenement plaatsvinden in de Kasteelstraat naar aanleiding van de Dag van de Buren. Men vraagt toegangsverbod tussen Desselgem-Dries en de Vlaslaan van 16.00u. tot 24.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Zomershopping" op zaterdag 18 juni 2022 en op zondag 19 juni 2022

Op zaterdag 18 juni 2022 en op zondag 19 juni 2022 zal het evenement "Zomershopping" plaatsvinden in het centrum van Waregem. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in diverse straten gedurende deze 2 dagen.
Op zaterdag 18 juni 2022 en op zondag 19 juni 2022 zal het evenement "Zomershopping" plaatsvinden in het centrum van Waregem. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in diverse straten gedurende deze 2 dagen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Poort tot de Hippodroom - werken Holstraat

Bespreken of de werken in de Holstraat gecombineerd kunnen worden gelijktijdig met de werken aan de op- en afritten van de E17.
Bespreken of de werken in de Holstraat gecombineerd kunnen worden gelijktijdig met de werken aan de op- en afritten van de E17.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Cultuurcentrum De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 7/Lot elektriciteit: voorstel goedkeuren verrekeningen

Er wordt gevraagd om de verrekeningen goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de verrekeningen goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Cultuurcentrum De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 10/Aanpassen verwarming met frequentiesturing: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Cinema, Be-Part, ventilatie zaal 3: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. ’t Kelderke + Werkplus, onderhoudscontract poorten: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Diverse sites stad/OCMW, schilderwerken, Perceel 2/Chiro-bib Desselgem: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01, tevens eindstaat

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat, tevens eindstaat goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat, tevens eindstaat goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang

Er wordt gevraagd om het bevel van aanvang goed te keuren.
Er wordt gevraagd om het bevel van aanvang goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B1 reduceren hoge energiefacturen

Bespreken van maatregelen die kunnen worden genomen om de stijgende energiefacturen van de stedelijke gebouwen te reduceren.
Bespreken van maatregelen die kunnen worden genomen om de stijgende energiefacturen van de stedelijke gebouwen te reduceren.
Pdf-versie
werd besproken.

<>66. Verslag evacuatieoefening hoofdbibliotheek

Verslag van de evacuatieoefening in de hoofdbibliotheek van 5 mei 2022.
Verslag van de evacuatieoefening in de hoofdbibliotheek van 5 mei 2022.
Pdf-versie
kennisname.

<>67. Update D5-plan

Beperkte update van het D5-plan en bijhorende alarmschema
Beperkte update van het D5-plan en bijhorende alarmschema
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Buren bij Kunstenaars - regio Zuidwest

Vraag van regio Zuidwest om opnieuw in te stappen in het project Buren bij Kunstenaars op 15 en 16 oktober 2022
Vraag van regio Zuidwest om opnieuw in te stappen in het project Buren bij Kunstenaars op 15 en 16 oktober 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Programma Vlaanderen Feest - 10 juli

Voorstel programma Vlaanderen Feest met optredens met lokaal talent in deelgemeente Sint-Eloois-Vijve
Voorstel programma Vlaanderen Feest met optredens met lokaal talent in deelgemeente Sint-Eloois-Vijve
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Uitpas - tijdelijk omruilvoordeel tijdens Home Made Markt

Voor Home Made Markt op zaterdag 11 juni – tijdens Vrijetijdsmarkt - stellen we voor een tijdelijk omruilvoordeel aan te bieden.
Voor Home Made Markt op zaterdag 11 juni – tijdens Vrijetijdsmarkt - stellen we voor een tijdelijk omruilvoordeel aan te bieden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Huur koetshuis (2024)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 21 maart 2024 tot 27 maart 2024.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 21 maart 2024 tot 27 maart 2024.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. De Kleine Wereld - aanvraag vrijstelling huur

Freinetschool De Kleine Wereld vraagt vrijstelling huur voor het gebruik van de schouwburg op 15/06
Freinetschool De Kleine Wereld vraagt vrijstelling huur voor het gebruik van de schouwburg op 15/06
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>73. Plaatsing tijdelijke bushalte Zuiderpromenade

Vraag van cc De Schakel om een tijdelijke bushalte (decor) te plaatsen op de Zuiderpromenade voor hun bus tijdens de Vrijetijdsmarkt.
Vraag van cc De Schakel om een tijdelijke bushalte (decor) te plaatsen op de Zuiderpromenade voor hun bus tijdens de Vrijetijdsmarkt.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Weg in en van Waregem

Drukwerk nieuwe toeristische brochure 'Weg in en van Waregem'.
Drukwerk nieuwe toeristische brochure 'Weg in en van Waregem'.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. Zomershopping

Winkelen in Waregem organiseert Zomershopping in het weekend van 18 en 19 juni 2022.
Winkelen in Waregem organiseert Zomershopping in het weekend van 18 en 19 juni 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Zwemloop Waregem

Zwemloop Waregem op 3 september.
Zwemloop Waregem op 3 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Kampioenschap Groot Waregem Vimibel

Kampioenschap Groot Waregem Vimibel ze vragen geschenken en aanwezigheid van het college.
Kampioenschap Groot Waregem Vimibel ze vragen geschenken en aanwezigheid van het college.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>78. Dag van de buren Kasteelstraat

Dag van de buren in Kasteelstraat op 27 mei.
Dag van de buren in Kasteelstraat op 27 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Sportdag Gaverke/College

Sportdag Gaverke/College op 27 juni en 28 juni.
Sportdag Gaverke/College op 27 juni en 28 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Dag van de buren Hippodroomstraat

Dag van de buren Hippodroomstraat op 27 mei.
Dag van de buren Hippodroomstraat op 27 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>81. ondersteuning zwemwedstrijd Somival

ondersteuning zwemwedstrijd Somival op 5 juni.
ondersteuning zwemwedstrijd Somival op 5 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>82. Memorial Day 2022

Memorial Day 2022: receptie Hippodroom en enkele aanpassingen.
Memorial Day 2022: receptie Hippodroom en enkele aanpassingen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>83. Huis van de kerstman

Aan het college wordt gevraagd of er een optie mag genomen worden op de Kerstman.
Aan het college wordt gevraagd of er een optie mag genomen worden op de Kerstman.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>84. Gebruik refter en speelzaal SBS Beveren-Leie

Gebruik refter en speelzaal SBS Beveren-Leie op 25 juni door Spelmaeckers
Gebruik refter en speelzaal SBS Beveren-Leie op 25 juni door Spelmaeckers
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. Offertes Werkplus events 2022

Aan het college wordt gevraagd de offertes van Werkplus voor Parkies en WKF 2022 goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de offertes van Werkplus voor Parkies en WKF 2022 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>86. Tennen de Stroate

Tennen de Stroate op zondag 10 juli
Tennen de Stroate op zondag 10 juli
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. Hanenzetting de Statievrienden

Hanenzetting de Statievrienden op 10/9
Hanenzetting de Statievrienden op 10/9
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>88. Leiekids Cup KSK Beveren-Leie

Leiekids Cup KSK Beveren-Leie op 26/5
Leiekids Cup KSK Beveren-Leie op 26/5
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>89. Koetsentocht voor personen met beperking

Op 21 augustus 2022 organiseert het stadsbestuur voor de 22ste maal de Koetsentocht als start van de Waregem Koerse Feesten. De start en aankomst zijn voorzien in Sport Vlaanderen. Middagstop in het Regenboogpark.
Op 21 augustus 2022 organiseert het stadsbestuur voor de 22ste maal de Koetsentocht als start van de Waregem Koerse Feesten. De start en aankomst zijn voorzien in Sport Vlaanderen. Middagstop in het Regenboogpark.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>90. Sint-Hubertus

Organisatie Sint-Hubertus vraagt om dit telkens te laten doorgaan op de 2de zondag van november
Organisatie Sint-Hubertus vraagt om dit telkens te laten doorgaan op de 2de zondag van november
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>91. Dag van de buren Molenstraat

Dag van de buren Molenstraat op 27 mei.
Dag van de buren Molenstraat op 27 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>92. Afscheid stadsgids

Simonne Coucke stopt officieel als stadsgids na meer dan 40 jaar dienst.
Simonne Coucke stopt officieel als stadsgids na meer dan 40 jaar dienst.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>93. verloten prijzen Waregem koerse

Via een gratis spel kan iedereen deelnemen om een naturaprijs te winnen. Waregem Koerse vraagt toelating van de stad.
Via een gratis spel kan iedereen deelnemen om een naturaprijs te winnen. Waregem Koerse vraagt toelating van de stad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>94. Muziekvergunning: Militaire Taptoe

Aanvraag muziekvergunning voor Militaire Taptoe op 16 juni 2022 op de Zuiderpromenade
Aanvraag muziekvergunning voor Militaire Taptoe op 16 juni 2022 op de Zuiderpromenade
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>95. Muziekvergunning: Zomer Event Desselgem

Aanvraag muziekvergunning voor Zomer Event Desselgem op 9 september tot 11 september.
Aanvraag muziekvergunning voor Zomer Event Desselgem op 9 september tot 11 september.
Pdf-versie
werd besproken.

<>96. Muziekvergunning: Optreden Art'is @themovies

Aanvraag muziekvergunning voor optreden Art'is @themovies op 28 mei.
Aanvraag muziekvergunning voor optreden Art'is @themovies op 28 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>97. Muziekvergunning: Spinningevent met live band

Aanvraag muziekvergunning voor Spinningevent met live band op 13 mei.
Aanvraag muziekvergunning voor Spinningevent met live band op 13 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>98. Muziekvergunning: Poepedorp 2022

Aanvraag muziekvergunning voor Poepedorp op 13 september.
Aanvraag muziekvergunning voor Poepedorp op 13 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>99. Muziekvergunning: Leie Waterdag

Aanvraag muziekvergunning voor Leie Waterdag op 10 juli.
Aanvraag muziekvergunning voor Leie Waterdag op 10 juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>100. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B2 Plaatsen foodtruck

Aanvraag tot plaatsen foodtruck tgv huwelijk op 14/05/2022 in Desselgem.
Aanvraag tot plaatsen foodtruck tgv huwelijk op 14/05/2022 in Desselgem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>101. persberichten en aanwezigheid persmomenten

Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Pdf-versie
werd besproken.

<>102. Banners winkelstraten Waregem Koerse

Productie en ophangen van banners winkelstraten voor Waregem Koerse
Productie en ophangen van banners winkelstraten voor Waregem Koerse
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>103. communicatie maai mei niet

vraag hoe en waar we meer kunnen inzetten op communicatie voor Maai mei niet
vraag hoe en waar we meer kunnen inzetten op communicatie voor Maai mei niet
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>104. Affiche Waregem Koerse Feesten

Bespreken van de affiche van de Waregem Koerse Feesten 2022.
Bespreken van de affiche van de Waregem Koerse Feesten 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B3 Opening park De Mote

Pdf-versie
werd besproken.

<>105. Starterspremie Confiserie Sylvie

Confiserie Sylvie vraagt de starterspremie aan.
Confiserie Sylvie vraagt de starterspremie aan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>106. Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: De Loskaai

Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.
Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>107. AMP Football Belgium

Aanvragen van AMP Football Belgium naar aanleiding van het drielandentornooi op de site van Racing Waregem op 25 en 26 juni 2022.
Aanvragen van AMP Football Belgium naar aanleiding van het drielandentornooi op de site van Racing Waregem op 25 en 26 juni 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>108. Vervanging mobiele audiosystemen uitleendienst

De Jeugddienst wil nieuwe draagbare audiosystemen aankopen voor de uitleendienst ter vervanging van de oude toestellen.
De Jeugddienst wil nieuwe draagbare audiosystemen aankopen voor de uitleendienst ter vervanging van de oude toestellen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>109. Sintfeest voor kinderen van het stadspersoneel

Voorstel programma sintfeest voor kinderen van het stadspersoneel
Voorstel programma sintfeest voor kinderen van het stadspersoneel
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>110. Fairtrade Pop-up geselecteerd voor Week van de Fairtrade

De Fairtrade Pop-up ikv Week van de Fairtrade werd door de jury van Enabel geselecteerd.
De Fairtrade Pop-up ikv Week van de Fairtrade werd door de jury van Enabel geselecteerd.
Pdf-versie
kennisname.