Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 12 jan 2022, 09:10 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 12 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.10 uur.
Locatie: Briek Schotte-zaal

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

2de pensioenpijler contractuelen

principieel goedgekeurd.

2. 2de pensioenpijler contractuelen
Aan het College wordt hier dus om een principieel akkoord gevraagd, zodat Cipalschaubroeck de juiste programmering en instellingen kan voorzien. Later volgen dan de formele beslissingen voor Gemeenteraad.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - december 2021

vastgesteld.

3. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - december 2021
Het kohier betalend parkeren december2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

4. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Inwinning straatbeelden en orthofoto via Leiedal - verlenging 2 jaar

goedgekeurd.

5. Inwinning straatbeelden en orthofoto via Leiedal - verlenging 2 jaar
Het college beslist om de opdracht voor het inwinnen van 360° straatbeelden met LiDAR-puntenwolk en een gedetailleerde orthofoto via Leiedal met twee jaar te verlengen.

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

goedgekeurd.

6. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Verkoop grond Pijkstraat voor plaatsing elektriciteitscabine

goedgekeurd.

7. Verkoop grond Pijkstraat voor plaatsing elektriciteitscabine
De verkoop van het perceel grond t.h.v. de Pijkstraat wordt voorgelegd.

Verkoop pastoriewoning Remi Vanmeerhaeghestraat 56

goedgekeurd.

8. Verkoop pastoriewoning Remi Vanmeerhaeghestraat 56
Er wordt een voorstel tot verkoop geformuleerd voor de pastoriewoning Remi Vanmeerhaeghestraat 56

inzet vakantiejobs bij kindervaccinaties

goedgekeurd.

10. inzet vakantiejobs bij kindervaccinaties
Aan het college wordt gevraagd de inzet van vakantiejobs en de aankoop van posters voor de kindervaccinatie goed te keuren.

Uitbreiding prestatieopdracht Adisa Kobinovic

goedgekeurd.

11. Uitbreiding prestatieopdracht Adisa Kobinovic
Uitbreiding van bestaande prestatieopdracht omwille van continuïteit van de werking

Aanstelling administratief medewerker burgerzaken (C1-C3)

goedgekeurd.

12. Aanstelling administratief medewerker burgerzaken (C1-C3)
Aanstelling in vacante functie vanuit aangelegde wervingspool voor administratief medewerkers

Uitbetaling overuren 2021

goedgekeurd.

13. Uitbetaling overuren 2021
Aanvraag tot uitbetalen overuren n.a.v. bijzondere omstandigheden.

Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - december 2021

goedgekeurd.

14. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - december 2021
Uitbetalen prestaties gelegenheidspersoneel voor december 2021.

Aanvraag vorming/studiedagen

goedgekeurd.

15. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger

goedgekeurd.

16. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht dient ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan

goedgekeurd.

17. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht dient ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht dient ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan

Kennisname verslagen MAT

kennisname.

18. Kennisname verslagen MAT
De verslagen van het managementteam van 29/11/2021 en 13/12/2021 worden ter kennisname voorgelegd.

Ambtshalve schrappingen

goedgekeurd.

19. Ambtshalve schrappingen
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister

Tarieven identiteits- en vreemdelingenkaarten vanaf 01.01.2022 - wijziging

goedgekeurd.

20. Tarieven identiteits- en vreemdelingenkaarten vanaf 01.01.2022 - wijziging
Vaststellen nieuwe tarieven voor identiteits- en vreemdelingenkaarten vanaf 2022 na indexering kostprijs verschuldigd aan de FOD Binnenlandse Zaken. Wijziging vreemdelingenkaarten nav omzendbrief 07.01.2022

Huwelijken en jubilea - week 02

goedgekeurd.

21. Huwelijken en jubilea - week 02
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Begraafplaatsen - goedkeuren concessies december 2021

goedgekeurd.

22. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies december 2021
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van december 2021

Omgevingsvergunning: HECTAAR nv (OMV/2021/00475)

goedgekeurd met voorwaarden.

24. Omgevingsvergunning: HECTAAR nv (OMV/2021/00475)
Aanvraag van HECTAAR nv tot het bouwen van 3 geschakelde woningen + 2 carports te André Demedtsstraat 1, 3, 5 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 158K.

Omgevingsvergunning: Patrick Boonefaes (OMV/2021/00491)

goedgekeurd met voorwaarden.

25. Omgevingsvergunning: Patrick Boonefaes (OMV/2021/00491)
Aanvraag van Patrick Boonefaes tot het vellen van bomen te Vijverdamstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 893D2.

Omgevingsvergunning: Degrande Martin (OMV/2021/00481)

goedgekeurd met voorwaarden.

26. Omgevingsvergunning: Degrande Martin (OMV/2021/00481)
Aanvraag van Degrande Martin tot het vellen van bomen te Wortegemseweg 117 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 836E2, 836F2.

Omgevingsvergunning: VERBEKE Maxim - VANDENDRIESSCHE Lincy (OMV/2021/00474)

goedgekeurd met voorwaarden.

27. Omgevingsvergunning: VERBEKE Maxim - VANDENDRIESSCHE Lincy (OMV/2021/00474)
Aanvraag van VERBEKE Maxim - VANDENDRIESSCHE Lincy tot het slopen en herbouwen van woning te Tapuitstraat 261 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 177P.

Omgevingsvergunning: SABBE Hannes (OMV/2021/00472)

goedgekeurd.

28. Omgevingsvergunning: SABBE Hannes (OMV/2021/00472)
Aanvraag van SABBE Hannes tot het bouwen van halfopen woning + carport te Baanstknokstraat 31 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 86E.

Omgevingsvergunning: LETEN Brigitte (OMV/2021/00520)

goedgekeurd met voorwaarden.

29. Omgevingsvergunning: LETEN Brigitte (OMV/2021/00520)
Aanvraag van LETEN Brigitte tot het aanleggen van oprit te Karelmeers 23 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 61W.

Omgevingsvergunning: Vanhoutteghem Funerals bvba (0909N1)

goedgekeurd.

30. Omgevingsvergunning: Vanhoutteghem Funerals bvba (0909N1)
Aanvraag van Vanhoutteghem Funerals bvba tot het hernieuwing milieuvergunning te Marcel Windelsstraat 19 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 272S, 272T.

Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Retail Estates nv (OMV/2021/00295 - 1587N1)

kennisname.

31. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Retail Estates nv (OMV/2021/00295 - 1587N1)
Het beroep ingesteld door de bouwheer tegen de weigering van omgevingsaanvraag van het college dd. 8 september 2021, afgeleverd aan Retail Estates nv voor het verbouwen en herinrichten van handelsruimte klasse 3 (versmarkt/ traiteurzaak) + bouwen van HS-cabine, perceel gelegen te Gentseweg 514-520 te 8793 Waregem, werd door de deputatie op 23 december 2021 ontvankelijk en gegrond verklaard. De aanvraag wordt aldus vergund onder voorwaarden.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

32. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 7 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Heraanleg Trage verbinding Pontstraat-Trakel: bijvoegen aan lijst aan te schrijven aannemer

goedgekeurd.

33. Heraanleg Trage verbinding Pontstraat-Trakel: bijvoegen aan lijst aan te schrijven aannemer
goedkeuren bijvoegen aan lijst aan te schrijven aannemers 'heraanleg Trage verbinding Pontstraat-Trakel

Machinaal reinigen van wegen en fietspaden: verlengen opdracht voor 2022

goedgekeurd.

34. Machinaal reinigen van wegen en fietspaden: verlengen opdracht voor 2022
verlengen van de opdracht voor 2022 'machinaal reinigen van wegen en fietspaden'.

Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022: VS 8

goedgekeurd.

35. Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022: VS 8
goedkeuren VS8 voor het machinaal reinigen van wegen en fietspaden

Nutsleidingen: aanvraagvergunning Proximus

goedgekeurd.

36. Nutsleidingen: aanvraagvergunning Proximus
Aanvraag tot plaatsen Proximusinfrastructuur in Stijn Streuvelsstraat.

vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het kortparkeren in het centrum

vastgesteld.

37. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het kortparkeren in het centrum
Aanpassing van het verkeersreglement kortparkeren naar aanleiding van voorgestelde wijzigingen aan het parkeerbeleid.

vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Jozef Duthoystraat

vastgesteld.

38. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Jozef Duthoystraat
Invoeren van extra kortparkeerplaatsen aan de handelszaken en doortrekken van het gemarkeerde fietspad van de Stormestraat naar de Westerlaan.

vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Potegemstraat

vastgesteld.

39. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Potegemstraat
Invoeren van 3 kortparkeerplaatsen met gebruik van de parkeerschijf ter hoogte van de supermarkt.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

40. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Lidmaatschap VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen

goedgekeurd.

41. Lidmaatschap VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen
Aan het schepencollege wordt gevraagd om het lidmaatschap van de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen te vernieuwen.

Stedelijk sportcentrum De Treffer, cafetaria, ventilatie: inname standpunt

werd besproken.

42. Stedelijk sportcentrum De Treffer, cafetaria, ventilatie: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, zaallicht vlakke vloerzaal: voorstel goedkeuren aanpak

goedgekeurd.

43. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, zaallicht vlakke vloerzaal: voorstel goedkeuren aanpak
Er wordt gevraagd om de aanpak goed te keuren.

Huur koetshuis: annulatie (2022)

goedgekeurd.

44. Huur koetshuis: annulatie (2022)
De huurder wenst de huurperiode van 6 april 2022 tot 19 april 2022 te annuleren.

Huur koetshuis (2022)

goedgekeurd.

45. Huur koetshuis (2022)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 6 april 2022 tot 19 april 2022.

Pink Ladies Games

goedgekeurd.

46. Pink Ladies Games
Pink Ladies Games editie 2022 op zoek naar deelnemende steden

Locals aan het woord in nieuw pocketmagazine

werd besproken.

47. Locals aan het woord in nieuw pocketmagazine
Welke locals aan het woord in nieuw pocketmagazine?

Wielerboek Ode aan Wielergoden

niet goedgekeurd.

48. Wielerboek Ode aan Wielergoden
Vraag tot sponsoring wielerboek Ode aan Wielergoden

'Waregem' in Hollywood letters

goedgekeurd.

49. 'Waregem' in Hollywood letters
Aan het college wordt gevraagd de materie en locatie te bepalen.

Afschieten vuurwerk

werd besproken.

50. Afschieten vuurwerk
Vraag of er prijsvraag moet gebeuren voor afschieten van vuurwerk.

Kerstverlichting

niet goedgekeurd.

51. Kerstverlichting
Vraag of de kerstverlichting tot 14 februari moet blijven hangen.

Leeuwenrit - 05/03/2022

goedgekeurd.

52. Leeuwenrit - 05/03/2022
De Tieltse Automobielclub vraagt toelating voor een doortocht voor een oriëntatierit op 05/03/2022.

Muziekvergunning: The Mountainbike Challenge Waregem

goedgekeurd.

53. Muziekvergunning: The Mountainbike Challenge Waregem
Aanvraag muziekvergunning voor The Mountainbike Challenge Waregem op 2 april 2022.

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

54. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

Persconferentie WarMegem

goedgekeurd.

55. Persconferentie WarMegem
Aan het college wordt gevraagd het moment, de locatie en de uitwerking van de persconferentie te bepalen.

Sjabloon en planning publicatie stedelijke berichten

goedgekeurd.

56. Sjabloon en planning publicatie stedelijke berichten
Aan het college wordt gevraagde om de uitwerking van de publicatie van de stedelijke info goed te keuren.

Mediavoorstel WarMegem DPG Media

niet goedgekeurd.

57. Mediavoorstel WarMegem DPG Media
Aan het college wordt gevraagd of er wordt ingegaan op het mediavoorstel van DPG Media voor WarMegem.

Vernieuwen stadsfilm voor ontvangst nieuwe inwoners op zondag 2 oktober 2022

goedgekeurd.

58. Vernieuwen stadsfilm voor ontvangst nieuwe inwoners op zondag 2 oktober 2022
De huidig stadsfilm dateert van 2019 en bevat een aantal verouderde beelden en informatie. Aan het college wordt gevraagd of deze film mag vernieuwd worden tegen de ontvangst van de nieuwe inwoners op 2/10/2022.

Fotografie voor vacatures

goedgekeurd.

59. Fotografie voor vacatures
Toewijzen van fotografie voor vacatures na prijsvraag

Opening Het Pand 2022

goedgekeurd.

60. Opening Het Pand 2022
Voorstellen opening Het Pand 19, 20, 21 augustus 2022

Aanvraag bijdrage door Unizo Desselgem

goedgekeurd.

61. Aanvraag bijdrage door Unizo Desselgem
Aanvraag bijdrage door Unizo Desselgem voor info-avond ikv relanceplan

Deelname Waregembon

goedgekeurd.

62. Deelname Waregembon
Een nieuwe zaak wil deelnemen aan de Waregembon.

<>1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. 2de pensioenpijler contractuelen

Aan het College wordt hier dus om een principieel akkoord gevraagd, zodat Cipalschaubroeck de juiste programmering en instellingen kan voorzien. Later volgen dan de formele beslissingen voor Gemeenteraad.
Aan het College wordt hier dus om een principieel akkoord gevraagd, zodat Cipalschaubroeck de juiste programmering en instellingen kan voorzien. Later volgen dan de formele beslissingen voor Gemeenteraad.
Pdf-versie
principieel goedgekeurd.

<>3. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - december 2021

Het kohier betalend parkeren december2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Het kohier betalend parkeren december2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>4. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Inwinning straatbeelden en orthofoto via Leiedal - verlenging 2 jaar

Het college beslist om de opdracht voor het inwinnen van 360° straatbeelden met LiDAR-puntenwolk en een gedetailleerde orthofoto via Leiedal met twee jaar te verlengen.
Het college beslist om de opdracht voor het inwinnen van 360° straatbeelden met LiDAR-puntenwolk en een gedetailleerde orthofoto via Leiedal met twee jaar te verlengen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Verkoop grond Pijkstraat voor plaatsing elektriciteitscabine

De verkoop van het perceel grond t.h.v. de Pijkstraat wordt voorgelegd.
De verkoop van het perceel grond t.h.v. de Pijkstraat wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Verkoop pastoriewoning Remi Vanmeerhaeghestraat 56

Er wordt een voorstel tot verkoop geformuleerd voor de pastoriewoning Remi Vanmeerhaeghestraat 56
Er wordt een voorstel tot verkoop geformuleerd voor de pastoriewoning Remi Vanmeerhaeghestraat 56
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. inzet vakantiejobs bij kindervaccinaties

Aan het college wordt gevraagd de inzet van vakantiejobs en de aankoop van posters voor de kindervaccinatie goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de inzet van vakantiejobs en de aankoop van posters voor de kindervaccinatie goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Uitbreiding prestatieopdracht Adisa Kobinovic

Uitbreiding van bestaande prestatieopdracht omwille van continuïteit van de werking
Uitbreiding van bestaande prestatieopdracht omwille van continuïteit van de werking
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Aanstelling administratief medewerker burgerzaken (C1-C3)

Aanstelling in vacante functie vanuit aangelegde wervingspool voor administratief medewerkers
Aanstelling in vacante functie vanuit aangelegde wervingspool voor administratief medewerkers
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Uitbetaling overuren 2021

Aanvraag tot uitbetalen overuren n.a.v. bijzondere omstandigheden.
Aanvraag tot uitbetalen overuren n.a.v. bijzondere omstandigheden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - december 2021

Uitbetalen prestaties gelegenheidspersoneel voor december 2021.
Uitbetalen prestaties gelegenheidspersoneel voor december 2021.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Aanvraag vorming/studiedagen

Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht dient ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht dient ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht dient ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Kennisname verslagen MAT

De verslagen van het managementteam van 29/11/2021 en 13/12/2021 worden ter kennisname voorgelegd.
De verslagen van het managementteam van 29/11/2021 en 13/12/2021 worden ter kennisname voorgelegd.
Pdf-versie
kennisname.

<>19. Ambtshalve schrappingen

Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Tarieven identiteits- en vreemdelingenkaarten vanaf 01.01.2022 - wijziging

Vaststellen nieuwe tarieven voor identiteits- en vreemdelingenkaarten vanaf 2022 na indexering kostprijs verschuldigd aan de FOD Binnenlandse Zaken. Wijziging vreemdelingenkaarten nav omzendbrief 07.01.2022
Vaststellen nieuwe tarieven voor identiteits- en vreemdelingenkaarten vanaf 2022 na indexering kostprijs verschuldigd aan de FOD Binnenlandse Zaken. Wijziging vreemdelingenkaarten nav omzendbrief 07.01.2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. Huwelijken en jubilea - week 02

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies december 2021

Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van december 2021
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van december 2021
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. Omgevingsvergunning: HECTAAR nv (OMV/2021/00475)

Aanvraag van HECTAAR nv tot het bouwen van 3 geschakelde woningen + 2 carports te André Demedtsstraat 1, 3, 5 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 158K.
Aanvraag van HECTAAR nv tot het bouwen van 3 geschakelde woningen + 2 carports te André Demedtsstraat 1, 3, 5 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 158K.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>25. Omgevingsvergunning: Patrick Boonefaes (OMV/2021/00491)

Aanvraag van Patrick Boonefaes tot het vellen van bomen te Vijverdamstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 893D2.
Aanvraag van Patrick Boonefaes tot het vellen van bomen te Vijverdamstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 893D2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>26. Omgevingsvergunning: Degrande Martin (OMV/2021/00481)

Aanvraag van Degrande Martin tot het vellen van bomen te Wortegemseweg 117 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 836E2, 836F2.
Aanvraag van Degrande Martin tot het vellen van bomen te Wortegemseweg 117 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 836E2, 836F2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>27. Omgevingsvergunning: VERBEKE Maxim - VANDENDRIESSCHE Lincy (OMV/2021/00474)

Aanvraag van VERBEKE Maxim - VANDENDRIESSCHE Lincy tot het slopen en herbouwen van woning te Tapuitstraat 261 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 177P.
Aanvraag van VERBEKE Maxim - VANDENDRIESSCHE Lincy tot het slopen en herbouwen van woning te Tapuitstraat 261 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 177P.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>28. Omgevingsvergunning: SABBE Hannes (OMV/2021/00472)

Aanvraag van SABBE Hannes tot het bouwen van halfopen woning + carport te Baanstknokstraat 31 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 86E.
Aanvraag van SABBE Hannes tot het bouwen van halfopen woning + carport te Baanstknokstraat 31 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 86E.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. Omgevingsvergunning: LETEN Brigitte (OMV/2021/00520)

Aanvraag van LETEN Brigitte tot het aanleggen van oprit te Karelmeers 23 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 61W.
Aanvraag van LETEN Brigitte tot het aanleggen van oprit te Karelmeers 23 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 61W.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>30. Omgevingsvergunning: Vanhoutteghem Funerals bvba (0909N1)

Aanvraag van Vanhoutteghem Funerals bvba tot het hernieuwing milieuvergunning te Marcel Windelsstraat 19 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 272S, 272T.
Aanvraag van Vanhoutteghem Funerals bvba tot het hernieuwing milieuvergunning te Marcel Windelsstraat 19 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 272S, 272T.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Retail Estates nv (OMV/2021/00295 - 1587N1)

Het beroep ingesteld door de bouwheer tegen de weigering van omgevingsaanvraag van het college dd. 8 september 2021, afgeleverd aan Retail Estates nv voor het verbouwen en herinrichten van handelsruimte klasse 3 (versmarkt/ traiteurzaak) + bouwen van HS-cabine, perceel gelegen te Gentseweg 514-520 te 8793 Waregem, werd door de deputatie op 23 december 2021 ontvankelijk en gegrond verklaard. De aanvraag wordt aldus vergund onder voorwaarden.
Het beroep ingesteld door de bouwheer tegen de weigering van omgevingsaanvraag van het college dd. 8 september 2021, afgeleverd aan Retail Estates nv voor het verbouwen en herinrichten van handelsruimte klasse 3 (versmarkt/ traiteurzaak) + bouwen van HS-cabine, perceel gelegen te Gentseweg 514-520 te 8793 Waregem, werd door de deputatie op 23 december 2021 ontvankelijk en gegrond verklaard. De aanvraag wordt aldus vergund onder voorwaarden.
Pdf-versie
kennisname.

<>32. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 7 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 7 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>33. Heraanleg Trage verbinding Pontstraat-Trakel: bijvoegen aan lijst aan te schrijven aannemer

goedkeuren bijvoegen aan lijst aan te schrijven aannemers 'heraanleg Trage verbinding Pontstraat-Trakel
goedkeuren bijvoegen aan lijst aan te schrijven aannemers 'heraanleg Trage verbinding Pontstraat-Trakel
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>34. Machinaal reinigen van wegen en fietspaden: verlengen opdracht voor 2022

verlengen van de opdracht voor 2022 'machinaal reinigen van wegen en fietspaden'.
verlengen van de opdracht voor 2022 'machinaal reinigen van wegen en fietspaden'.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022: VS 8

goedkeuren VS8 voor het machinaal reinigen van wegen en fietspaden
goedkeuren VS8 voor het machinaal reinigen van wegen en fietspaden
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>36. Nutsleidingen: aanvraagvergunning Proximus

Aanvraag tot plaatsen Proximusinfrastructuur in Stijn Streuvelsstraat.
Aanvraag tot plaatsen Proximusinfrastructuur in Stijn Streuvelsstraat.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het kortparkeren in het centrum

Aanpassing van het verkeersreglement kortparkeren naar aanleiding van voorgestelde wijzigingen aan het parkeerbeleid.
Aanpassing van het verkeersreglement kortparkeren naar aanleiding van voorgestelde wijzigingen aan het parkeerbeleid.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>38. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Jozef Duthoystraat

Invoeren van extra kortparkeerplaatsen aan de handelszaken en doortrekken van het gemarkeerde fietspad van de Stormestraat naar de Westerlaan.
Invoeren van extra kortparkeerplaatsen aan de handelszaken en doortrekken van het gemarkeerde fietspad van de Stormestraat naar de Westerlaan.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>39. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Potegemstraat

Invoeren van 3 kortparkeerplaatsen met gebruik van de parkeerschijf ter hoogte van de supermarkt.
Invoeren van 3 kortparkeerplaatsen met gebruik van de parkeerschijf ter hoogte van de supermarkt.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>40. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. Lidmaatschap VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen

Aan het schepencollege wordt gevraagd om het lidmaatschap van de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen te vernieuwen.
Aan het schepencollege wordt gevraagd om het lidmaatschap van de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen te vernieuwen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. Stedelijk sportcentrum De Treffer, cafetaria, ventilatie: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>43. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, zaallicht vlakke vloerzaal: voorstel goedkeuren aanpak

Er wordt gevraagd om de aanpak goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanpak goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>44. Huur koetshuis: annulatie (2022)

De huurder wenst de huurperiode van 6 april 2022 tot 19 april 2022 te annuleren.
De huurder wenst de huurperiode van 6 april 2022 tot 19 april 2022 te annuleren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>45. Huur koetshuis (2022)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 6 april 2022 tot 19 april 2022.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 6 april 2022 tot 19 april 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>46. Pink Ladies Games

Pink Ladies Games editie 2022 op zoek naar deelnemende steden
Pink Ladies Games editie 2022 op zoek naar deelnemende steden
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Locals aan het woord in nieuw pocketmagazine

Welke locals aan het woord in nieuw pocketmagazine?
Welke locals aan het woord in nieuw pocketmagazine?
Pdf-versie
werd besproken.

<>48. Wielerboek Ode aan Wielergoden

Vraag tot sponsoring wielerboek Ode aan Wielergoden
Vraag tot sponsoring wielerboek Ode aan Wielergoden
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>49. 'Waregem' in Hollywood letters

Aan het college wordt gevraagd de materie en locatie te bepalen.
Aan het college wordt gevraagd de materie en locatie te bepalen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Afschieten vuurwerk

Vraag of er prijsvraag moet gebeuren voor afschieten van vuurwerk.
Vraag of er prijsvraag moet gebeuren voor afschieten van vuurwerk.
Pdf-versie
werd besproken.

<>51. Kerstverlichting

Vraag of de kerstverlichting tot 14 februari moet blijven hangen.
Vraag of de kerstverlichting tot 14 februari moet blijven hangen.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>52. Leeuwenrit - 05/03/2022

De Tieltse Automobielclub vraagt toelating voor een doortocht voor een oriëntatierit op 05/03/2022.
De Tieltse Automobielclub vraagt toelating voor een doortocht voor een oriëntatierit op 05/03/2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Muziekvergunning: The Mountainbike Challenge Waregem

Aanvraag muziekvergunning voor The Mountainbike Challenge Waregem op 2 april 2022.
Aanvraag muziekvergunning voor The Mountainbike Challenge Waregem op 2 april 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>55. Persconferentie WarMegem

Aan het college wordt gevraagd het moment, de locatie en de uitwerking van de persconferentie te bepalen.
Aan het college wordt gevraagd het moment, de locatie en de uitwerking van de persconferentie te bepalen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Sjabloon en planning publicatie stedelijke berichten

Aan het college wordt gevraagde om de uitwerking van de publicatie van de stedelijke info goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagde om de uitwerking van de publicatie van de stedelijke info goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Mediavoorstel WarMegem DPG Media

Aan het college wordt gevraagd of er wordt ingegaan op het mediavoorstel van DPG Media voor WarMegem.
Aan het college wordt gevraagd of er wordt ingegaan op het mediavoorstel van DPG Media voor WarMegem.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>58. Vernieuwen stadsfilm voor ontvangst nieuwe inwoners op zondag 2 oktober 2022

De huidig stadsfilm dateert van 2019 en bevat een aantal verouderde beelden en informatie. Aan het college wordt gevraagd of deze film mag vernieuwd worden tegen de ontvangst van de nieuwe inwoners op 2/10/2022.
De huidig stadsfilm dateert van 2019 en bevat een aantal verouderde beelden en informatie. Aan het college wordt gevraagd of deze film mag vernieuwd worden tegen de ontvangst van de nieuwe inwoners op 2/10/2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Fotografie voor vacatures

Toewijzen van fotografie voor vacatures na prijsvraag
Toewijzen van fotografie voor vacatures na prijsvraag
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Opening Het Pand 2022

Voorstellen opening Het Pand 19, 20, 21 augustus 2022
Voorstellen opening Het Pand 19, 20, 21 augustus 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Aanvraag bijdrage door Unizo Desselgem

Aanvraag bijdrage door Unizo Desselgem voor info-avond ikv relanceplan
Aanvraag bijdrage door Unizo Desselgem voor info-avond ikv relanceplan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Deelname Waregembon

Een nieuwe zaak wil deelnemen aan de Waregembon.
Een nieuwe zaak wil deelnemen aan de Waregembon.
Pdf-versie
goedgekeurd.