Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 13 apr 2022, 09:30 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 13 APR 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.30 uur.
Locatie: Schepenzaal

tariefreglement dansoptreden "Dance 22" in organisatie van de Kunstenacademie afdeling dans

goedgekeurd.

1. tariefreglement dansoptreden "Dance 22" in organisatie van de Kunstenacademie afdeling dans
aan het schepencollege wordt gevraagd het tariefreglement goed te keuren

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem

goedgekeurd.

3. administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem
Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.

Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren

goedgekeurd.

4. Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren
De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

5. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Leveren en plaatsen van een geluidsinstallatie in de polyvalente zaal van het Cultuurcentrum De Schakel - gunning

goedgekeurd.

6. Leveren en plaatsen van een geluidsinstallatie in de polyvalente zaal van het Cultuurcentrum De Schakel - gunning
Het college gunt de opdracht voor het leveren en plaatsen van een geluidsinstallatie in de polyvalente zaal van het Cultuurcentrum De Schakel aan de firma Spinn uit Grimbergen.

Goedkeuren aankoop perceel grond hoek Franklin Rooseveltlaan - Wortegemseweg, 8790 Waregem (GR 03/05/2022)

goedgekeurd.

7. Goedkeuren aankoop perceel grond hoek Franklin Rooseveltlaan - Wortegemseweg, 8790 Waregem (GR 03/05/2022)
Er wordt voorgesteld om de ontwerpakte voor da aankoop van het perceel grond gelegen hoek Franklin Rooseveltlaan - Wortegemseweg, 8790 Waregem, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Site Nieuwstraat - inplanting elektriciteitscabine

werd besproken.

8. Site Nieuwstraat - inplanting elektriciteitscabine
De inplanting van een elektriciteitscabine thv de site Nieuwstraat wordt voorgelegd.

Kennisname en bekrachtigen PV technieker groen en milieu (D1-D3)

kennisname.

9. Kennisname en bekrachtigen PV technieker groen en milieu (D1-D3)
Procedure voor deze functie is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen PV en vaststellen wervingsreserve.

Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - maart 2022

goedgekeurd.

10. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - maart 2022
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de prestaties van het gelegenheidspersoneel tijdens de maand maart 2022 goed te keuren.

Stakingsaanzegging

kennisname.

11. Stakingsaanzegging
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stakingsaanzegging op 22/04/2022.

Imog: algemene vergadering van 17 mei 2022: goedkeuren agenda met statutenwijziging en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

goedgekeurd.

12. Imog: algemene vergadering van 17 mei 2022: goedkeuren agenda met statutenwijziging en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
dossier voor gemeenteraad van mei

Zefier: algemene vergadering van 9 juni 2022: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

goedgekeurd.

13. Zefier: algemene vergadering van 9 juni 2022: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
dossier voor gemeenteraad van mei

Gaselwest: algemene vergadering van 28 juni 2022: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

goedgekeurd.

14. Gaselwest: algemene vergadering van 28 juni 2022: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
dossier voor gemeenteraad van mei

WVI: algemene vergadering van 8 juni 2022: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

goedgekeurd.

15. WVI: algemene vergadering van 8 juni 2022: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
dossier voor gemeenteraad van mei

Leiedal: algemene vergadering van 24/05/2022: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

goedgekeurd.

16. Leiedal: algemene vergadering van 24/05/2022: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
dossier voor gemeenteraad van mei

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

17. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Cultuurraad bestuursvergadering 21/02/2022 - Jeugdraad 28/03/2022 - CC De Schakel: raad van bestuur 13/12/2021, 24/01/2022, 28/02/2022

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

18. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 25/03/2022 - Gaselwest: regionaal bestuurscomité centrum 27/01/2022

Administratieve vergissingen bij opmaak vreemdelingenkaart

goedgekeurd.

19. Administratieve vergissingen bij opmaak vreemdelingenkaart
Door een administratieve vergissing bevatten twee geproduceerde vreemdelingenkaarten verkeerde info. Betrokkene heeft recht op een gratis nieuwe kaart met de juiste info.

Open bedrijvendag en onthaal nieuwe inwoners 02.10.2022: gebruik Schakelbox

goedgekeurd.

20. Open bedrijvendag en onthaal nieuwe inwoners 02.10.2022: gebruik Schakelbox
Voorstel om 2 zalen van Schakelbox te gebruiken voor onthaal nieuwe inwoners op zondagochtend 02.10.2022

Huwelijken en jubilea - week 15

goedgekeurd.

21. Huwelijken en jubilea - week 15
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking

kennisname.

22. Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking
Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.

Tiegembergfietsroute: tariefbepaling

goedgekeurd.

23. Tiegembergfietsroute: tariefbepaling
Vaststellen van het tarief voor de nieuwe Tiegembergfietsroute van Westtoer

Huisnummers bouwdossiers februari - maart 2022

vastgesteld.

24. Huisnummers bouwdossiers februari - maart 2022
Toekenning en schrapping huisnummers bouwdossiers februari - maart 2022

Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

goedgekeurd.

25. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
Er worden 2 vrijstellingen voor de leegstandsheffing toegestaan.

Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Matthys nv (OMV/2021/00462)

uitgesteld.

26. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Matthys nv (OMV/2021/00462)
Advies m.b.t. aanvraag van Matthys nv tot het verleggen van Hooibeek te Leemputstraat 75 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 394B, 395_, 396A, 583B – 3de afdeling, sectie D, perceel 554B, 555_.

Omgevingsvergunning: KUCIN Michael (OMV/2022/00110)

goedgekeurd met voorwaarden.

27. Omgevingsvergunning: KUCIN Michael (OMV/2022/00110)
Aanvraag van KUCIN Michael tot het wijzigen van voorgevel: isolatie + crepi te Kleine Heerweg 118 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 125G2.

Omgevingsvergunning: GOEMINNE Stéphanie (OMV/2022/00116)

goedgekeurd.

28. Omgevingsvergunning: GOEMINNE Stéphanie (OMV/2022/00116)
Aanvraag van GOEMINNE Stéphanie tot het wijzigen van voorgevel: plaatsen muurautomaat te Aloise Biebuyckstraat 13 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 304C.

Omgevingsvergunning: Reaset bvba (OMV/2022/00044)

goedgekeurd met voorwaarden.

29. Omgevingsvergunning: Reaset bvba (OMV/2022/00044)
Aanvraag van Reaset bvba tot het uitbreiden van bestaand bijgebouw, aanleggen van zwembad en vellen van 2 bomen te Vichtseweg 68 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 1104A.

Omgevingsvergunning: VANHASTEL Kevin - MEULEBROUCK Ellen (OMV/2022/00048)

goedgekeurd met voorwaarden.

30. Omgevingsvergunning: VANHASTEL Kevin - MEULEBROUCK Ellen (OMV/2022/00048)
Aanvraag van VANHASTEL Kevin - MEULEBROUCK Ellen tot het bouwen van alleenstaande woning + tuinberging te Sparrentuin 123 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 346A, 348B.

Omgevingsvergunning: VANKEERSBILCK Thomas - DEWAELE Nele (OMV/2022/00055)

goedgekeurd met voorwaarden.

31. Omgevingsvergunning: VANKEERSBILCK Thomas - DEWAELE Nele (OMV/2022/00055)
Aanvraag van VANKEERSBILCK Thomas - DEWAELE Nele tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Boeversstraat 5 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1292Y6.

Omgevingsvergunning: QUINTYN Dries (OMV/2022/00118)

goedgekeurd met voorwaarden.

32. Omgevingsvergunning: QUINTYN Dries (OMV/2022/00118)
Aanvraag van QUINTYN Dries tot het wijzigen van voorgevel: isolatie + steenstrips te Boulezlaan 34 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 333A2.

Omgevingsvergunning: Champignons Desmet bvba (OMV/2022/00052 - 00057N1)

goedgekeurd met voorwaarden.

33. Omgevingsvergunning: Champignons Desmet bvba (OMV/2022/00052 - 00057N1)
Aanvraag van Champignons Desmet bvba tot het uitbreiden van bedrijfsgebouw en aanleggen van verharding + exploitatie klasse 3 te Poekelaan 40 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 541D.

Omgevingsvergunning: Verhuurbedrijf Remmerie nv (OMV/2021/00464 - 0411N1)

goedgekeurd met voorwaarden.

34. Omgevingsvergunning: Verhuurbedrijf Remmerie nv (OMV/2021/00464 - 0411N1)
Aanvraag van Verhuurbedrijf Remmerie nv tot het bouwen van loods en aanleggen van betonverharding + exploitatie klasse 3 te Grote Heerweg 164 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 332C, 332D.

Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Van Quickelberghe Anthony (V/3006/5)

kennisname.

35. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Van Quickelberghe Anthony (V/3006/5)
Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 26 januari 2022 afgeleverd aan Van Quickelberghe Anthony voor het bijstellen van verkaveling 3006/4, perceel gelegen te Henri Lebbestraat - Ten Hedestraat te 8790 Waregem, werd door de deputatie op 8 april 2022 onontvankelijk en onvolledig verklaard wegens het ontbreken van een bewijs van betaling van de dossiertaks. De procedure wordt hierdoor van rechtswege stopgezet.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

36. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een personeelsfeest in OC Eikenhove op vrijdag 22 april 2022

goedgekeurd.

38. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een personeelsfeest in OC Eikenhove op vrijdag 22 april 2022
Op vrijdag 22 april 2022 zal in OC Eikenhove een personeelsfeest plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op 5 parkeerplaatsen ter hoogte van OC Eikenhove van 14.00u. tot 23.45u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de verkeerseducatieve dagen van de Vrije Basisschool Duizendpluspoot in de Remi Baertlaan op maandag 9 mei 2022 en dinsdag 10 mei 2022

goedgekeurd.

39. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de verkeerseducatieve dagen van de Vrije Basisschool Duizendpluspoot in de Remi Baertlaan op maandag 9 mei 2022 en dinsdag 10 mei 2022
Op maandag 9 mei 2022 en dinsdag 10 mei 2022 zullen er verkeerseducatieve dagen plaatsvinden in de Remi Baertlaan. Men vraagt elke dag parkeer- en toegangsverbod tussen de Posterijstraat en huisnummer 16 van 8.45u. tot 15.45u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het 4LUHN straatfeest in de Nieuwhuizenstraat op vrijdag 13 mei 2022

goedgekeurd.

40. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het 4LUHN straatfeest in de Nieuwhuizenstraat op vrijdag 13 mei 2022
Op vrijdag 13 mei 2022 zal het 4LUHN straatfeest plaatsvinden in de Nieuwhuizenstraat. Men vraagt een toegangsverbod vanaf het begin van de garageweg van huisnummer 6 tot huisnummer 42 van vrijdag 13 mei 2022 om 17.00u. tot zaterdag 14 mei 2022 om 3.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het schoolfeest van de Vrije Basisschool Duizendpluspoot op zaterdag 14 mei 2022

goedgekeurd.

41. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het schoolfeest van de Vrije Basisschool Duizendpluspoot op zaterdag 14 mei 2022
Op zaterdag 14 mei 2022 zal een schoolfeest plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in de Remi Baertlaan tussen de Posterijstraat en huisnummer 16 van 10.00u. tot 24.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Hazewindstraat op vrijdag 20 mei 2022

goedgekeurd.

42. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Hazewindstraat op vrijdag 20 mei 2022
Op vrijdag 20 mei 2022 gaat de Dag van de Buren door in de Hazewindstraat. Men vraagt een toegangsverbod vanaf de Bessemstraat tot en met huisnummer 37 van vrijdag 20 mei 2022 om 18.30u. tot zaterdag 21 mei 2022 om 1.30u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Rockvlucht X" van jeugdhuis Den Uitvlucht op vrijdag 20 mei 2022 en zaterdag 21 mei 2022

uitgesteld.

43. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Rockvlucht X" van jeugdhuis Den Uitvlucht op vrijdag 20 mei 2022 en zaterdag 21 mei 2022
Op vrijdag 20 mei 2022 en zaterdag 21 mei 2022 zal het evenement "Rockvlucht X" plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat tussen de huisnummers 39 en 47 van vrijdag 20 mei 2022 om 14.00u. tot zaterdag 21 mei 2022 om 1.00u. en van zaterdag 21 mei 2022 om 14.00u. tot zondag 22 mei 2022 om 1.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Karekietstraat op vrijdag 27 mei 2022

goedgekeurd.

44. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Karekietstraat op vrijdag 27 mei 2022
Op vrijdag 27 mei 2022 gaat de Dag van de Buren door in de Karekietstraat. Men vraagt een toegangsverbod in de volledige Karekietstraat van 17.00u. tot 23.45u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Konrad Adenauerlaan en Robert Schumannlaan op vrijdag 27 mei 2022

goedgekeurd.

45. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Konrad Adenauerlaan en Robert Schumannlaan op vrijdag 27 mei 2022
Op vrijdag 27 mei 2022 gaat de Dag van de Buren door in de Konrad Adenauerlaan en Robert Schumannlaan. Men vraagt een toegangsverbod in de pijpekop tussen de Konrad Adenauerlaan en Robert Schumannlaan van 18.00u. tot 24.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Verhelststraat op vrijdag 27 mei 2022

goedgekeurd.

46. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Verhelststraat op vrijdag 27 mei 2022
Op vrijdag 27 mei 2022 gaat de Dag van de Buren door in de Verhelststraat. Men vraagt een parkeer- en toegangsverbod tussen de Processiestraat en de Oscar Verschuerestraat van 17.30u. tot 24.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorzien van parkeerverbod op de Markt en in de Schakelstraat voor de inrichting van de winkels in Het Pand van woensdag 1 juni 2022 tot en met vrijdag 19 augustus 2022

goedgekeurd.

47. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorzien van parkeerverbod op de Markt en in de Schakelstraat voor de inrichting van de winkels in Het Pand van woensdag 1 juni 2022 tot en met vrijdag 19 augustus 2022
Om de inrichting van de winkels in Het Pand mogelijk te maken zal er parkeerverbod voorzien worden op een deel van de Markt (van maandag tot en met vrijdag) en een deel van de Schakelstraat (gehele periode) van woensdag 1 juni 2022 tot en met vrijdag 19 augustus 2022.

Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

goedgekeurd.

48. Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer
Aanvraag voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

49. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Openluchtcentrum Racing, nieuwbouw kleedkamers, ontwerper: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

50. Openluchtcentrum Racing, nieuwbouw kleedkamers, ontwerper: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

Diverse sites, groenonderhoud: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

51. Diverse sites, groenonderhoud: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer in zaal 1 en foyer: voorstel goedkeuren meerwerk

goedgekeurd.

52. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer in zaal 1 en foyer: voorstel goedkeuren meerwerk
Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer in zaal 1 en foyer: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03

goedgekeurd.

53. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer in zaal 1 en foyer: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 2/Nieuwe vloerbekleding zaal 2: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03

goedgekeurd.

54. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 2/Nieuwe vloerbekleding zaal 2: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.

Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 05

goedgekeurd.

55. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 05
Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 05 goed te keuren.

Woning Koekoekstraat, oefening HVZ Fluvia: inname standpunt

werd besproken.

56. Woning Koekoekstraat, oefening HVZ Fluvia: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 3/Elektriciteit – vereffening: voorstel goedkeuren aanpak

goedgekeurd.

57. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 3/Elektriciteit – vereffening: voorstel goedkeuren aanpak
Er wordt gevraagd om de aanpak goed te keuren.

Eindafrekening 2021 - Geleverde prestaties IDEWE

goedgekeurd.

58. Eindafrekening 2021 - Geleverde prestaties IDEWE
Aan het college wordt gevraagd de eindafrekening voor jaar 2021 goed te keuren.

Kennisname verslag CPBW 24/03/2022

kennisname.

59. Kennisname verslag CPBW 24/03/2022
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag.

Huur koetshuis: annulatie (2022)

goedgekeurd.

60. Huur koetshuis: annulatie (2022)
De huurder wenst de huurperiode van 15 juni 2022 tot 21 juni 2022 te annuleren.

Boekenverkoop op vrijetijdsmarkt

goedgekeurd.

61. Boekenverkoop op vrijetijdsmarkt
De bib wenst haar afgeschreven boeken te verkopen op de vrijetijdsmarkt.

Bibkrant editie najaar

goedgekeurd.

62. Bibkrant editie najaar
Bespreking tweede editie bibkrant

Hangjongeren in de bib

goedgekeurd.

63. Hangjongeren in de bib
Bespreking van de verdere aanpak hangjongeren in de bib.

Zwemloop Waregem

uitgesteld.

64. Zwemloop Waregem
Zwemloop Waregem op 3 september.

Gebruik turnzaal SBS Desselgem door Jakkedoe

goedgekeurd.

66. Gebruik turnzaal SBS Desselgem door Jakkedoe
Gebruik turnzaal SBS Desselgem door Jakkedoe op 12 april voor EHBO cursus

Goedkeuren occasionele politieverordening n.a.v. de Waregem Koerse Feesten 2022

goedgekeurd.

68. Goedkeuren occasionele politieverordening n.a.v. de Waregem Koerse Feesten 2022
Naar jaarlijkse gewoonte wordt er een politieverordening gemaakt voor de Waregem Koerse Feesten. Afhankelijk van eventuele geldende coronamaatregelen op dat moment kunnen nog extra voorwaarden worden opgelegd.

Opening WKF 2022

goedgekeurd.

69. Opening WKF 2022
Voorstel om de officiële opening van WKF 2022 te vervroegen naar donderdag om 14.00u.

Darttoernooi Moeder Waregemse

goedgekeurd.

70. Darttoernooi Moeder Waregemse
Vraag voor sponsoring darttoernooi Moeder Waregemse op 23/04 in dansschool Beyaert

Dag van de buren in Schumannlaan-Adenauerlaan

goedgekeurd.

71. Dag van de buren in Schumannlaan-Adenauerlaan
Dag van de buren in Schumannlaan-Adenauerlaan op 27 mei.

Muziekvergunning: schoolfeest VBS Desselgem.

goedgekeurd.

72. Muziekvergunning: schoolfeest VBS Desselgem.
Aanvraag muziekvergunning voor schoolfeest VBS Desselgem op 1 mei.

Muziekvergunning: Drum&bass party

uitgesteld.

73. Muziekvergunning: Drum&bass party
Aanvraag muziekvergunning voor Drum&bass party op 30 april.

Muziekvergunning: Rockvlucht X

uitgesteld.

74. Muziekvergunning: Rockvlucht X
Aanvraag muziekvergunning voor Rockvlucht X op 20 mei.

Muziekvergunning: Personeelsfeest

goedgekeurd.

75. Muziekvergunning: Personeelsfeest
Aanvraag muziekvergunning voor personeelsfeest op 22/04/2022.

Muziekvergunning: Tuinfeest

goedgekeurd.

76. Muziekvergunning: Tuinfeest
Aanvraag muziekvergunning voor Tuinfeest op 23/04/2022.

Muziekvergunning: Erfgoeddag

goedgekeurd.

77. Muziekvergunning: Erfgoeddag
Aanvraag muziekvergunning voor Erfgoeddag op 24/04/2022.

Muziekvergunning: Jumping Waregem vzw

goedgekeurd.

78. Muziekvergunning: Jumping Waregem vzw
Aanvraag muziekvergunning voor Jumping Waregem vzw alsook aanvraag materiaal voor een langere periode

Muziekvergunning: CNC Waregem

goedgekeurd.

79. Muziekvergunning: CNC Waregem
Aanvraag muziekvergunning voor CNC Waregem op 16 april.

Muziekvergunning: Akabeiers

goedgekeurd.

80. Muziekvergunning: Akabeiers
Aanvraag muziekvergunning voor Akabeiers op 16 april.

Feestcheque

goedgekeurd.

81. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

persberichten en aanwezigheid persmomenten

werd besproken.

82. persberichten en aanwezigheid persmomenten
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?

aanpassen abonnementsplaats zaterdagmarkt

goedgekeurd.

83. aanpassen abonnementsplaats zaterdagmarkt
de standplaats van een marktkramer moet worden aangepast.

stopzetten abonnementsplaats wekelijkse markt

goedgekeurd.

84. stopzetten abonnementsplaats wekelijkse markt
Een marktkramer wil zijn standplaats op de wekelijkse markt stopzetten.

Starterspremie Podologie2go

niet goedgekeurd.

85. Starterspremie Podologie2go
Podologie2go vraagt een starterspremie aan

starterspremie Avenue Juju

goedgekeurd.

86. starterspremie Avenue Juju
Avenue Juju wil graag een starterspremie

Aanvraag ambulante handel: ijskar 2022

goedgekeurd.

87. Aanvraag ambulante handel: ijskar 2022
Firma Lolix wil graag de toelating om ijs te verkopen met hun ijskarren in Waregem

Toelage sportmanifestatie Wandelen voor OIGO

goedgekeurd.

88. Toelage sportmanifestatie Wandelen voor OIGO
Aanvraag subsidie voor de organisatie van Wandelen voor Oigo op zondag 18 september 2022. De sportraad gaf positief advies.

Aanvraag toelage jongerencross 2022

goedgekeurd.

89. Aanvraag toelage jongerencross 2022
Aanvraag subsidie voor de organisatie van de jongerencross op 6 november 2022. De sportraad gaf positief advies.

Supportersclub Jakov Beirlaen Waregem

goedgekeurd.

90. Supportersclub Jakov Beirlaen Waregem
Aanvraag van de supportersclub tot erkenning als organisatiecomité. De sportraad gaf positief advies.

PK wielrennen voor beloften U23 men

goedgekeurd.

91. PK wielrennen voor beloften U23 men
Aanvraag subsidie voor de organisatie van het PK wielrennen voor beloften U23 op 10 april 2022. De sportraad gaf positief advies.

Erkenning vzw de Biestrappers

goedgekeurd.

92. Erkenning vzw de Biestrappers
Aanvraag tot erkenning als recreatieve sportvereniging in Waregem. De sportraad gaf positief advies.

Plaatsen nieuwe omheining hondenterrein

goedgekeurd.

93. Plaatsen nieuwe omheining hondenterrein
3 mogelijke leveranciers werden aangeschreven voor dit dossier

Speeltoestel Goed Te Nieuwenhove

goedgekeurd.

94. Speeltoestel Goed Te Nieuwenhove
Er wordt gevraagd hoe het onderhoud van het speeltoestel aan het Goed te Nieuwenhove geregeld wordt.

Pop-up skaten in zomervakantie

goedgekeurd.

95. Pop-up skaten in zomervakantie
Net zoals tijdens de zomer van 2021 zou de jeugddienst graag opnieuw pop-up (en dus tijdelijke) skatemogelijkheden voorzien op enkele locaties.

AWAJA 2.0

goedgekeurd.

96. AWAJA 2.0
De jeugddienst vraagt goedkeuring voor het organiseren van een tweede editie van het sociaal-artistieke project voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, dat voor de eerste keer doorging in 2019, maar nu twee jaar niet kon doorgaan door Covid-19.

Project oproep Week van de Fair Trade (5 tot 15 oktober)

goedgekeurd.

97. Project oproep Week van de Fair Trade (5 tot 15 oktober)
Ook dit jaar lanceert Trade for Development Centre van Enabel een project oproep in het kader van Week van de Fair Trade. Met de oproep kunnen we tot 4.000 euro krijgen om een activiteit te organiseren die inzet op het bekendmaken van Fair Trade onder jongeren.

Paasactie Oekraïense vluchtelingen

goedgekeurd.

98. Paasactie Oekraïense vluchtelingen
De Oekraïense vluchtelingen mogen gratis deelnemen aan de paasactie van de Gezinsbond in Waregem op 16 april.

<>1. tariefreglement dansoptreden "Dance 22" in organisatie van de Kunstenacademie afdeling dans

aan het schepencollege wordt gevraagd het tariefreglement goed te keuren
aan het schepencollege wordt gevraagd het tariefreglement goed te keuren
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem

Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.
Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren

De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Leveren en plaatsen van een geluidsinstallatie in de polyvalente zaal van het Cultuurcentrum De Schakel - gunning

Het college gunt de opdracht voor het leveren en plaatsen van een geluidsinstallatie in de polyvalente zaal van het Cultuurcentrum De Schakel aan de firma Spinn uit Grimbergen.
Het college gunt de opdracht voor het leveren en plaatsen van een geluidsinstallatie in de polyvalente zaal van het Cultuurcentrum De Schakel aan de firma Spinn uit Grimbergen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Goedkeuren aankoop perceel grond hoek Franklin Rooseveltlaan - Wortegemseweg, 8790 Waregem (GR 03/05/2022)

Er wordt voorgesteld om de ontwerpakte voor da aankoop van het perceel grond gelegen hoek Franklin Rooseveltlaan - Wortegemseweg, 8790 Waregem, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om de ontwerpakte voor da aankoop van het perceel grond gelegen hoek Franklin Rooseveltlaan - Wortegemseweg, 8790 Waregem, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Site Nieuwstraat - inplanting elektriciteitscabine

De inplanting van een elektriciteitscabine thv de site Nieuwstraat wordt voorgelegd.
De inplanting van een elektriciteitscabine thv de site Nieuwstraat wordt voorgelegd.
Pdf-versie
werd besproken.

<>9. Kennisname en bekrachtigen PV technieker groen en milieu (D1-D3)

Procedure voor deze functie is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen PV en vaststellen wervingsreserve.
Procedure voor deze functie is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen PV en vaststellen wervingsreserve.
Pdf-versie
kennisname.

<>10. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - maart 2022

Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de prestaties van het gelegenheidspersoneel tijdens de maand maart 2022 goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de prestaties van het gelegenheidspersoneel tijdens de maand maart 2022 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Stakingsaanzegging

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stakingsaanzegging op 22/04/2022.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stakingsaanzegging op 22/04/2022.
Pdf-versie
kennisname.

<>12. Imog: algemene vergadering van 17 mei 2022: goedkeuren agenda met statutenwijziging en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

dossier voor gemeenteraad van mei
dossier voor gemeenteraad van mei
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Zefier: algemene vergadering van 9 juni 2022: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

dossier voor gemeenteraad van mei
dossier voor gemeenteraad van mei
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Gaselwest: algemene vergadering van 28 juni 2022: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

dossier voor gemeenteraad van mei
dossier voor gemeenteraad van mei
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. WVI: algemene vergadering van 8 juni 2022: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

dossier voor gemeenteraad van mei
dossier voor gemeenteraad van mei
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Leiedal: algemene vergadering van 24/05/2022: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

dossier voor gemeenteraad van mei
dossier voor gemeenteraad van mei
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Cultuurraad bestuursvergadering 21/02/2022 - Jeugdraad 28/03/2022 - CC De Schakel: raad van bestuur 13/12/2021, 24/01/2022, 28/02/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Cultuurraad bestuursvergadering 21/02/2022 - Jeugdraad 28/03/2022 - CC De Schakel: raad van bestuur 13/12/2021, 24/01/2022, 28/02/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>18. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 25/03/2022 - Gaselwest: regionaal bestuurscomité centrum 27/01/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 25/03/2022 - Gaselwest: regionaal bestuurscomité centrum 27/01/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>19. Administratieve vergissingen bij opmaak vreemdelingenkaart

Door een administratieve vergissing bevatten twee geproduceerde vreemdelingenkaarten verkeerde info. Betrokkene heeft recht op een gratis nieuwe kaart met de juiste info.
Door een administratieve vergissing bevatten twee geproduceerde vreemdelingenkaarten verkeerde info. Betrokkene heeft recht op een gratis nieuwe kaart met de juiste info.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Open bedrijvendag en onthaal nieuwe inwoners 02.10.2022: gebruik Schakelbox

Voorstel om 2 zalen van Schakelbox te gebruiken voor onthaal nieuwe inwoners op zondagochtend 02.10.2022
Voorstel om 2 zalen van Schakelbox te gebruiken voor onthaal nieuwe inwoners op zondagochtend 02.10.2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. Huwelijken en jubilea - week 15

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking

Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.
Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.
Pdf-versie
kennisname.

<>23. Tiegembergfietsroute: tariefbepaling

Vaststellen van het tarief voor de nieuwe Tiegembergfietsroute van Westtoer
Vaststellen van het tarief voor de nieuwe Tiegembergfietsroute van Westtoer
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. Huisnummers bouwdossiers februari - maart 2022

Toekenning en schrapping huisnummers bouwdossiers februari - maart 2022
Toekenning en schrapping huisnummers bouwdossiers februari - maart 2022
Pdf-versie
vastgesteld.

<>25. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

Er worden 2 vrijstellingen voor de leegstandsheffing toegestaan.
Er worden 2 vrijstellingen voor de leegstandsheffing toegestaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>26. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Matthys nv (OMV/2021/00462)

Advies m.b.t. aanvraag van Matthys nv tot het verleggen van Hooibeek te Leemputstraat 75 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 394B, 395_, 396A, 583B – 3de afdeling, sectie D, perceel 554B, 555_.
Advies m.b.t. aanvraag van Matthys nv tot het verleggen van Hooibeek te Leemputstraat 75 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 394B, 395_, 396A, 583B – 3de afdeling, sectie D, perceel 554B, 555_.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>27. Omgevingsvergunning: KUCIN Michael (OMV/2022/00110)

Aanvraag van KUCIN Michael tot het wijzigen van voorgevel: isolatie + crepi te Kleine Heerweg 118 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 125G2.
Aanvraag van KUCIN Michael tot het wijzigen van voorgevel: isolatie + crepi te Kleine Heerweg 118 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 125G2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>28. Omgevingsvergunning: GOEMINNE Stéphanie (OMV/2022/00116)

Aanvraag van GOEMINNE Stéphanie tot het wijzigen van voorgevel: plaatsen muurautomaat te Aloise Biebuyckstraat 13 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 304C.
Aanvraag van GOEMINNE Stéphanie tot het wijzigen van voorgevel: plaatsen muurautomaat te Aloise Biebuyckstraat 13 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 304C.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. Omgevingsvergunning: Reaset bvba (OMV/2022/00044)

Aanvraag van Reaset bvba tot het uitbreiden van bestaand bijgebouw, aanleggen van zwembad en vellen van 2 bomen te Vichtseweg 68 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 1104A.
Aanvraag van Reaset bvba tot het uitbreiden van bestaand bijgebouw, aanleggen van zwembad en vellen van 2 bomen te Vichtseweg 68 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 1104A.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>30. Omgevingsvergunning: VANHASTEL Kevin - MEULEBROUCK Ellen (OMV/2022/00048)

Aanvraag van VANHASTEL Kevin - MEULEBROUCK Ellen tot het bouwen van alleenstaande woning + tuinberging te Sparrentuin 123 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 346A, 348B.
Aanvraag van VANHASTEL Kevin - MEULEBROUCK Ellen tot het bouwen van alleenstaande woning + tuinberging te Sparrentuin 123 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 346A, 348B.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>31. Omgevingsvergunning: VANKEERSBILCK Thomas - DEWAELE Nele (OMV/2022/00055)

Aanvraag van VANKEERSBILCK Thomas - DEWAELE Nele tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Boeversstraat 5 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1292Y6.
Aanvraag van VANKEERSBILCK Thomas - DEWAELE Nele tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Boeversstraat 5 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1292Y6.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>32. Omgevingsvergunning: QUINTYN Dries (OMV/2022/00118)

Aanvraag van QUINTYN Dries tot het wijzigen van voorgevel: isolatie + steenstrips te Boulezlaan 34 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 333A2.
Aanvraag van QUINTYN Dries tot het wijzigen van voorgevel: isolatie + steenstrips te Boulezlaan 34 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 333A2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>33. Omgevingsvergunning: Champignons Desmet bvba (OMV/2022/00052 - 00057N1)

Aanvraag van Champignons Desmet bvba tot het uitbreiden van bedrijfsgebouw en aanleggen van verharding + exploitatie klasse 3 te Poekelaan 40 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 541D.
Aanvraag van Champignons Desmet bvba tot het uitbreiden van bedrijfsgebouw en aanleggen van verharding + exploitatie klasse 3 te Poekelaan 40 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 541D.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>34. Omgevingsvergunning: Verhuurbedrijf Remmerie nv (OMV/2021/00464 - 0411N1)

Aanvraag van Verhuurbedrijf Remmerie nv tot het bouwen van loods en aanleggen van betonverharding + exploitatie klasse 3 te Grote Heerweg 164 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 332C, 332D.
Aanvraag van Verhuurbedrijf Remmerie nv tot het bouwen van loods en aanleggen van betonverharding + exploitatie klasse 3 te Grote Heerweg 164 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 332C, 332D.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>35. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Van Quickelberghe Anthony (V/3006/5)

Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 26 januari 2022 afgeleverd aan Van Quickelberghe Anthony voor het bijstellen van verkaveling 3006/4, perceel gelegen te Henri Lebbestraat - Ten Hedestraat te 8790 Waregem, werd door de deputatie op 8 april 2022 onontvankelijk en onvolledig verklaard wegens het ontbreken van een bewijs van betaling van de dossiertaks. De procedure wordt hierdoor van rechtswege stopgezet.
Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 26 januari 2022 afgeleverd aan Van Quickelberghe Anthony voor het bijstellen van verkaveling 3006/4, perceel gelegen te Henri Lebbestraat - Ten Hedestraat te 8790 Waregem, werd door de deputatie op 8 april 2022 onontvankelijk en onvolledig verklaard wegens het ontbreken van een bewijs van betaling van de dossiertaks. De procedure wordt hierdoor van rechtswege stopgezet.
Pdf-versie
kennisname.

<>36. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>38. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een personeelsfeest in OC Eikenhove op vrijdag 22 april 2022

Op vrijdag 22 april 2022 zal in OC Eikenhove een personeelsfeest plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op 5 parkeerplaatsen ter hoogte van OC Eikenhove van 14.00u. tot 23.45u.
Op vrijdag 22 april 2022 zal in OC Eikenhove een personeelsfeest plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op 5 parkeerplaatsen ter hoogte van OC Eikenhove van 14.00u. tot 23.45u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de verkeerseducatieve dagen van de Vrije Basisschool Duizendpluspoot in de Remi Baertlaan op maandag 9 mei 2022 en dinsdag 10 mei 2022

Op maandag 9 mei 2022 en dinsdag 10 mei 2022 zullen er verkeerseducatieve dagen plaatsvinden in de Remi Baertlaan. Men vraagt elke dag parkeer- en toegangsverbod tussen de Posterijstraat en huisnummer 16 van 8.45u. tot 15.45u.
Op maandag 9 mei 2022 en dinsdag 10 mei 2022 zullen er verkeerseducatieve dagen plaatsvinden in de Remi Baertlaan. Men vraagt elke dag parkeer- en toegangsverbod tussen de Posterijstraat en huisnummer 16 van 8.45u. tot 15.45u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>40. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het 4LUHN straatfeest in de Nieuwhuizenstraat op vrijdag 13 mei 2022

Op vrijdag 13 mei 2022 zal het 4LUHN straatfeest plaatsvinden in de Nieuwhuizenstraat. Men vraagt een toegangsverbod vanaf het begin van de garageweg van huisnummer 6 tot huisnummer 42 van vrijdag 13 mei 2022 om 17.00u. tot zaterdag 14 mei 2022 om 3.00u.
Op vrijdag 13 mei 2022 zal het 4LUHN straatfeest plaatsvinden in de Nieuwhuizenstraat. Men vraagt een toegangsverbod vanaf het begin van de garageweg van huisnummer 6 tot huisnummer 42 van vrijdag 13 mei 2022 om 17.00u. tot zaterdag 14 mei 2022 om 3.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het schoolfeest van de Vrije Basisschool Duizendpluspoot op zaterdag 14 mei 2022

Op zaterdag 14 mei 2022 zal een schoolfeest plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in de Remi Baertlaan tussen de Posterijstraat en huisnummer 16 van 10.00u. tot 24.00u.
Op zaterdag 14 mei 2022 zal een schoolfeest plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in de Remi Baertlaan tussen de Posterijstraat en huisnummer 16 van 10.00u. tot 24.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Hazewindstraat op vrijdag 20 mei 2022

Op vrijdag 20 mei 2022 gaat de Dag van de Buren door in de Hazewindstraat. Men vraagt een toegangsverbod vanaf de Bessemstraat tot en met huisnummer 37 van vrijdag 20 mei 2022 om 18.30u. tot zaterdag 21 mei 2022 om 1.30u.
Op vrijdag 20 mei 2022 gaat de Dag van de Buren door in de Hazewindstraat. Men vraagt een toegangsverbod vanaf de Bessemstraat tot en met huisnummer 37 van vrijdag 20 mei 2022 om 18.30u. tot zaterdag 21 mei 2022 om 1.30u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>43. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Rockvlucht X" van jeugdhuis Den Uitvlucht op vrijdag 20 mei 2022 en zaterdag 21 mei 2022

Op vrijdag 20 mei 2022 en zaterdag 21 mei 2022 zal het evenement "Rockvlucht X" plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat tussen de huisnummers 39 en 47 van vrijdag 20 mei 2022 om 14.00u. tot zaterdag 21 mei 2022 om 1.00u. en van zaterdag 21 mei 2022 om 14.00u. tot zondag 22 mei 2022 om 1.00u.
Op vrijdag 20 mei 2022 en zaterdag 21 mei 2022 zal het evenement "Rockvlucht X" plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat tussen de huisnummers 39 en 47 van vrijdag 20 mei 2022 om 14.00u. tot zaterdag 21 mei 2022 om 1.00u. en van zaterdag 21 mei 2022 om 14.00u. tot zondag 22 mei 2022 om 1.00u.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>44. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Karekietstraat op vrijdag 27 mei 2022

Op vrijdag 27 mei 2022 gaat de Dag van de Buren door in de Karekietstraat. Men vraagt een toegangsverbod in de volledige Karekietstraat van 17.00u. tot 23.45u.
Op vrijdag 27 mei 2022 gaat de Dag van de Buren door in de Karekietstraat. Men vraagt een toegangsverbod in de volledige Karekietstraat van 17.00u. tot 23.45u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>45. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Konrad Adenauerlaan en Robert Schumannlaan op vrijdag 27 mei 2022

Op vrijdag 27 mei 2022 gaat de Dag van de Buren door in de Konrad Adenauerlaan en Robert Schumannlaan. Men vraagt een toegangsverbod in de pijpekop tussen de Konrad Adenauerlaan en Robert Schumannlaan van 18.00u. tot 24.00u.
Op vrijdag 27 mei 2022 gaat de Dag van de Buren door in de Konrad Adenauerlaan en Robert Schumannlaan. Men vraagt een toegangsverbod in de pijpekop tussen de Konrad Adenauerlaan en Robert Schumannlaan van 18.00u. tot 24.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>46. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Verhelststraat op vrijdag 27 mei 2022

Op vrijdag 27 mei 2022 gaat de Dag van de Buren door in de Verhelststraat. Men vraagt een parkeer- en toegangsverbod tussen de Processiestraat en de Oscar Verschuerestraat van 17.30u. tot 24.00u.
Op vrijdag 27 mei 2022 gaat de Dag van de Buren door in de Verhelststraat. Men vraagt een parkeer- en toegangsverbod tussen de Processiestraat en de Oscar Verschuerestraat van 17.30u. tot 24.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorzien van parkeerverbod op de Markt en in de Schakelstraat voor de inrichting van de winkels in Het Pand van woensdag 1 juni 2022 tot en met vrijdag 19 augustus 2022

Om de inrichting van de winkels in Het Pand mogelijk te maken zal er parkeerverbod voorzien worden op een deel van de Markt (van maandag tot en met vrijdag) en een deel van de Schakelstraat (gehele periode) van woensdag 1 juni 2022 tot en met vrijdag 19 augustus 2022.
Om de inrichting van de winkels in Het Pand mogelijk te maken zal er parkeerverbod voorzien worden op een deel van de Markt (van maandag tot en met vrijdag) en een deel van de Schakelstraat (gehele periode) van woensdag 1 juni 2022 tot en met vrijdag 19 augustus 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Aanvraag voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer.
Aanvraag voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Openluchtcentrum Racing, nieuwbouw kleedkamers, ontwerper: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Diverse sites, groenonderhoud: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer in zaal 1 en foyer: voorstel goedkeuren meerwerk

Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.
Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer in zaal 1 en foyer: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 2/Nieuwe vloerbekleding zaal 2: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 05

Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 05 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 05 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Woning Koekoekstraat, oefening HVZ Fluvia: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>57. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 3/Elektriciteit – vereffening: voorstel goedkeuren aanpak

Er wordt gevraagd om de aanpak goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanpak goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Eindafrekening 2021 - Geleverde prestaties IDEWE

Aan het college wordt gevraagd de eindafrekening voor jaar 2021 goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de eindafrekening voor jaar 2021 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Kennisname verslag CPBW 24/03/2022

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag.
Pdf-versie
kennisname.

<>60. Huur koetshuis: annulatie (2022)

De huurder wenst de huurperiode van 15 juni 2022 tot 21 juni 2022 te annuleren.
De huurder wenst de huurperiode van 15 juni 2022 tot 21 juni 2022 te annuleren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Boekenverkoop op vrijetijdsmarkt

De bib wenst haar afgeschreven boeken te verkopen op de vrijetijdsmarkt.
De bib wenst haar afgeschreven boeken te verkopen op de vrijetijdsmarkt.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Bibkrant editie najaar

Bespreking tweede editie bibkrant
Bespreking tweede editie bibkrant
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Hangjongeren in de bib

Bespreking van de verdere aanpak hangjongeren in de bib.
Bespreking van de verdere aanpak hangjongeren in de bib.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Zwemloop Waregem

Zwemloop Waregem op 3 september.
Zwemloop Waregem op 3 september.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>66. Gebruik turnzaal SBS Desselgem door Jakkedoe

Gebruik turnzaal SBS Desselgem door Jakkedoe op 12 april voor EHBO cursus
Gebruik turnzaal SBS Desselgem door Jakkedoe op 12 april voor EHBO cursus
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Goedkeuren occasionele politieverordening n.a.v. de Waregem Koerse Feesten 2022

Naar jaarlijkse gewoonte wordt er een politieverordening gemaakt voor de Waregem Koerse Feesten. Afhankelijk van eventuele geldende coronamaatregelen op dat moment kunnen nog extra voorwaarden worden opgelegd.
Naar jaarlijkse gewoonte wordt er een politieverordening gemaakt voor de Waregem Koerse Feesten. Afhankelijk van eventuele geldende coronamaatregelen op dat moment kunnen nog extra voorwaarden worden opgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Opening WKF 2022

Voorstel om de officiële opening van WKF 2022 te vervroegen naar donderdag om 14.00u.
Voorstel om de officiële opening van WKF 2022 te vervroegen naar donderdag om 14.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Darttoernooi Moeder Waregemse

Vraag voor sponsoring darttoernooi Moeder Waregemse op 23/04 in dansschool Beyaert
Vraag voor sponsoring darttoernooi Moeder Waregemse op 23/04 in dansschool Beyaert
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Dag van de buren in Schumannlaan-Adenauerlaan

Dag van de buren in Schumannlaan-Adenauerlaan op 27 mei.
Dag van de buren in Schumannlaan-Adenauerlaan op 27 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. Muziekvergunning: schoolfeest VBS Desselgem.

Aanvraag muziekvergunning voor schoolfeest VBS Desselgem op 1 mei.
Aanvraag muziekvergunning voor schoolfeest VBS Desselgem op 1 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Muziekvergunning: Drum&bass party

Aanvraag muziekvergunning voor Drum&bass party op 30 april.
Aanvraag muziekvergunning voor Drum&bass party op 30 april.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>74. Muziekvergunning: Rockvlucht X

Aanvraag muziekvergunning voor Rockvlucht X op 20 mei.
Aanvraag muziekvergunning voor Rockvlucht X op 20 mei.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>75. Muziekvergunning: Personeelsfeest

Aanvraag muziekvergunning voor personeelsfeest op 22/04/2022.
Aanvraag muziekvergunning voor personeelsfeest op 22/04/2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Muziekvergunning: Tuinfeest

Aanvraag muziekvergunning voor Tuinfeest op 23/04/2022.
Aanvraag muziekvergunning voor Tuinfeest op 23/04/2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Muziekvergunning: Erfgoeddag

Aanvraag muziekvergunning voor Erfgoeddag op 24/04/2022.
Aanvraag muziekvergunning voor Erfgoeddag op 24/04/2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>78. Muziekvergunning: Jumping Waregem vzw

Aanvraag muziekvergunning voor Jumping Waregem vzw alsook aanvraag materiaal voor een langere periode
Aanvraag muziekvergunning voor Jumping Waregem vzw alsook aanvraag materiaal voor een langere periode
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Muziekvergunning: CNC Waregem

Aanvraag muziekvergunning voor CNC Waregem op 16 april.
Aanvraag muziekvergunning voor CNC Waregem op 16 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Muziekvergunning: Akabeiers

Aanvraag muziekvergunning voor Akabeiers op 16 april.
Aanvraag muziekvergunning voor Akabeiers op 16 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>81. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>82. persberichten en aanwezigheid persmomenten

Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Pdf-versie
werd besproken.

<>83. aanpassen abonnementsplaats zaterdagmarkt

de standplaats van een marktkramer moet worden aangepast.
de standplaats van een marktkramer moet worden aangepast.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>84. stopzetten abonnementsplaats wekelijkse markt

Een marktkramer wil zijn standplaats op de wekelijkse markt stopzetten.
Een marktkramer wil zijn standplaats op de wekelijkse markt stopzetten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. Starterspremie Podologie2go

Podologie2go vraagt een starterspremie aan
Podologie2go vraagt een starterspremie aan
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>86. starterspremie Avenue Juju

Avenue Juju wil graag een starterspremie
Avenue Juju wil graag een starterspremie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. Aanvraag ambulante handel: ijskar 2022

Firma Lolix wil graag de toelating om ijs te verkopen met hun ijskarren in Waregem
Firma Lolix wil graag de toelating om ijs te verkopen met hun ijskarren in Waregem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>88. Toelage sportmanifestatie Wandelen voor OIGO

Aanvraag subsidie voor de organisatie van Wandelen voor Oigo op zondag 18 september 2022. De sportraad gaf positief advies.
Aanvraag subsidie voor de organisatie van Wandelen voor Oigo op zondag 18 september 2022. De sportraad gaf positief advies.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>89. Aanvraag toelage jongerencross 2022

Aanvraag subsidie voor de organisatie van de jongerencross op 6 november 2022. De sportraad gaf positief advies.
Aanvraag subsidie voor de organisatie van de jongerencross op 6 november 2022. De sportraad gaf positief advies.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>90. Supportersclub Jakov Beirlaen Waregem

Aanvraag van de supportersclub tot erkenning als organisatiecomité. De sportraad gaf positief advies.
Aanvraag van de supportersclub tot erkenning als organisatiecomité. De sportraad gaf positief advies.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>91. PK wielrennen voor beloften U23 men

Aanvraag subsidie voor de organisatie van het PK wielrennen voor beloften U23 op 10 april 2022. De sportraad gaf positief advies.
Aanvraag subsidie voor de organisatie van het PK wielrennen voor beloften U23 op 10 april 2022. De sportraad gaf positief advies.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>92. Erkenning vzw de Biestrappers

Aanvraag tot erkenning als recreatieve sportvereniging in Waregem. De sportraad gaf positief advies.
Aanvraag tot erkenning als recreatieve sportvereniging in Waregem. De sportraad gaf positief advies.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>93. Plaatsen nieuwe omheining hondenterrein

3 mogelijke leveranciers werden aangeschreven voor dit dossier
3 mogelijke leveranciers werden aangeschreven voor dit dossier
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>94. Speeltoestel Goed Te Nieuwenhove

Er wordt gevraagd hoe het onderhoud van het speeltoestel aan het Goed te Nieuwenhove geregeld wordt.
Er wordt gevraagd hoe het onderhoud van het speeltoestel aan het Goed te Nieuwenhove geregeld wordt.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>95. Pop-up skaten in zomervakantie

Net zoals tijdens de zomer van 2021 zou de jeugddienst graag opnieuw pop-up (en dus tijdelijke) skatemogelijkheden voorzien op enkele locaties.
Net zoals tijdens de zomer van 2021 zou de jeugddienst graag opnieuw pop-up (en dus tijdelijke) skatemogelijkheden voorzien op enkele locaties.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>96. AWAJA 2.0

De jeugddienst vraagt goedkeuring voor het organiseren van een tweede editie van het sociaal-artistieke project voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, dat voor de eerste keer doorging in 2019, maar nu twee jaar niet kon doorgaan door Covid-19.
De jeugddienst vraagt goedkeuring voor het organiseren van een tweede editie van het sociaal-artistieke project voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, dat voor de eerste keer doorging in 2019, maar nu twee jaar niet kon doorgaan door Covid-19.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>97. Project oproep Week van de Fair Trade (5 tot 15 oktober)

Ook dit jaar lanceert Trade for Development Centre van Enabel een project oproep in het kader van Week van de Fair Trade. Met de oproep kunnen we tot 4.000 euro krijgen om een activiteit te organiseren die inzet op het bekendmaken van Fair Trade onder jongeren.
Ook dit jaar lanceert Trade for Development Centre van Enabel een project oproep in het kader van Week van de Fair Trade. Met de oproep kunnen we tot 4.000 euro krijgen om een activiteit te organiseren die inzet op het bekendmaken van Fair Trade onder jongeren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>98. Paasactie Oekraïense vluchtelingen

De Oekraïense vluchtelingen mogen gratis deelnemen aan de paasactie van de Gezinsbond in Waregem op 16 april.
De Oekraïense vluchtelingen mogen gratis deelnemen aan de paasactie van de Gezinsbond in Waregem op 16 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.