Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 13 jul 2022, 09:30 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 13 JUL 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.30 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren

goedgekeurd.

2. Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren
De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.

Upgrade internetlijnen

goedgekeurd.

3. Upgrade internetlijnen
Het college van burgemeester en schepenen keurt de upgrade van de internetlijnen goed.

Vrijgave borgtocht houtbewerkingsmachines

goedgekeurd.

4. Vrijgave borgtocht houtbewerkingsmachines
De borgtocht die gesteld werd voor het leveren en installeren van houtbewerkingsmachines wordt vrijgegeven.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

5. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Technisch personeel: ontslag wegens rustpensioen

goedgekeurd.

6. Technisch personeel: ontslag wegens rustpensioen
Een medewerker van het stedelijk werkliedenpersoneel dient zijn ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan

Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - juni 2022

goedgekeurd.

7. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - juni 2022
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de prestaties van het gelegenheidspersoneel tijdens de maand mei 2022 goed te keuren.

Statutaire aanstelling afdelingshoofd publiek domein

goedgekeurd.

B1 Statutaire aanstelling afdelingshoofd publiek domein
Statutaire aanstelling afdelingshoofd publiek domein met ingang van 1/10/2022.

kennisname jaarverslag 2021 DPO

kennisname.

8. kennisname jaarverslag 2021 DPO
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van de DPO.

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

9. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Sportbeheer: raad van bestuur 13/06/2022 - Sportbeheer: algemene vergadering 13/06/2022 - Ontmoetingscentra Waregem: algemene vergadering 14/12/2021 - Ontmoetingscentra Waregem: raad van bestuur 21/04/2022

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

10. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Psilon: algemene vergadering 15/06/2022 - Psilon: raad van bestuur 30/03/2022, 11/05/2022 - Cipal: raad van bestuur 28/04/2022 - Leiedal: 24/06/2022

Aankoop boek 'Dirk Baert'

goedgekeurd.

12. Aankoop boek 'Dirk Baert'
Aankoop boek 'Dirk Baert'

Huwelijken en jubilea - week 28

goedgekeurd.

13. Huwelijken en jubilea - week 28
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Begraafplaatsen - goedkeuren concessies juni 2022

goedgekeurd.

14. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies juni 2022
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van juni 2022

goedkeuren gemeentelijke rooilijn omgevingsvergunning OMV/2022/00156 - Zuiderlaan

goedgekeurd.

15. goedkeuren gemeentelijke rooilijn omgevingsvergunning OMV/2022/00156 - Zuiderlaan
agendapunt voor gemeenteraad

Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

goedgekeurd.

16. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
Er wordt één vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.

Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister

goedgekeurd.

17. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister
Er wordt 1 aanvraag tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.

Advies aanvraag omgevingsvergunning: Matthys nv (OMV/2022/00053 - 0390N2)

voorwaardelijk gunstig advies.

19. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Matthys nv (OMV/2022/00053 - 0390N2)
Aanvraag tot omgevingsvergunning van Matthys nv tot het uitbreiden van bestaand bedrijfsgebouw, aanleggen van verharding en vellen van bomen + exploitatie klasse 1 (vroegtijdige hernieuwing) te Leemputstraat 69-75 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 387A3, 387P3, 387R3, 387W2, 388L, 388R, 394/02_, 394B, 395_, 396A, 583B, 3de afdeling, sectie D, perceel 554B, 555_.

Weigering aanvraag omgevingsproject: NAUDTS Stan (OMV/2022/00150)

niet goedgekeurd.

20. Weigering aanvraag omgevingsproject: NAUDTS Stan (OMV/2022/00150)
Aanvraag van NAUDTS Stan tot het bouwen van carport met berging te Gentseweg 199 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 543K.

Weigering aanvraag omgevingsproject: COENE Nico (OMV/2022/00196)

niet goedgekeurd.

21. Weigering aanvraag omgevingsproject: COENE Nico (OMV/2022/00196)
Aanvraag van COENE Nico tot het wijzigen van achtergevel en aanleggen van dakterras (regularisatie) te Wortegemseweg 16A te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder Afdeling 34452, sectie B, perceel 674W.

Omgevingsvergunning: DURABRIK Bouwbedrijven nv (OMV/2022/00109)

goedgekeurd.

22. Omgevingsvergunning: DURABRIK Bouwbedrijven nv (OMV/2022/00109)
Aanvraag van DURABRIK Bouwbedrijven nv tot het bouwen van 5 woningen (gewijzigde plannen) te Kardinaal Schottestraat 11, Kardinaal Schottestraat 13, Kardinaal Schottestraat 15, Kardinaal Schottestraat 17, Kardinaal Schottestraat 19 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 135L3.

Omgevingsvergunning: DE COKERE Kris (OMV/2022/00122)

goedgekeurd met voorwaarden.

23. Omgevingsvergunning: DE COKERE Kris (OMV/2022/00122)
Aanvraag van DE COKERE Kris tot het herbouwen van bestaand bijgebouw te Meelstraat 28 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 521F, 522G.

Omgevingsvergunning: DUAELE INVEST bvba (OMV/2022/00194)

goedgekeurd met voorwaarden.

24. Omgevingsvergunning: DUAELE INVEST bvba (OMV/2022/00194)
Aanvraag van DUAELE INVEST bvba tot het verbouwen van bestaand handelspand naar horecazaak te Moerbosstraat 66 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 210M.

Omgevingsvergunning: Zabra Real Estate nv (OMV/2022/00214)

goedgekeurd met voorwaarden.

25. Omgevingsvergunning: Zabra Real Estate nv (OMV/2022/00214)
Aanvraag van Zabra Real Estate nv tot het rooien van bomen te Westerlaan 67 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 469F3.

Omgevingsvergunning: STEENHAUT Bart (OMV/2022/00143)

goedgekeurd met voorwaarden.

26. Omgevingsvergunning: STEENHAUT Bart (OMV/2022/00143)
Aanvraag van STEENHAUT Bart tot het wijzigen van reliëf te Sprietestraat zn te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 334E.

Omgevingsvergunning: Feys - Viaene bvba (OMV/2022/00168)

goedgekeurd.

27. Omgevingsvergunning: Feys - Viaene bvba (OMV/2022/00168)
Aanvraag van Feys - Viaene bvba tot het bouwen van alleenstaande woning + carport met berging te Henri Lebbestraat 88 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1202V, 1202Y.

Omgevingsvergunning: KUB bvba (OMV/2022/00133)

goedgekeurd met voorwaarden.

28. Omgevingsvergunning: KUB bvba (OMV/2022/00133)
Aanvraag van KUB bvba tot het bouwen van 10 woningen te Kerkofstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 281N.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

29. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.

Landbouwfolie

goedgekeurd.

B2 Landbouwfolie

Herasfalteren Waalbeekstraat, oude Weg, Lentedreef/Waterstraat en Terwallenstraat: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

30. Herasfalteren Waalbeekstraat, oude Weg, Lentedreef/Waterstraat en Terwallenstraat: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de toewijzing goed te keuren.

Omgevingswerken en renoveren parking jeugdlokalen Koekoekstraat: voorstel goedkeuren meerwerk

goedgekeurd.

31. Omgevingswerken en renoveren parking jeugdlokalen Koekoekstraat: voorstel goedkeuren meerwerk
Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.

Onderhoudswerken diverse groenzones 2021-2022-2023, perceel 1/Waregem: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01

goedgekeurd.

32. Onderhoudswerken diverse groenzones 2021-2022-2023, perceel 1/Waregem: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01
Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 01 goed te keuren.

Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunningen

goedgekeurd.

33. Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunningen
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunningen goed te keuren.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een straatfeest in de Kollebloemstraat op zondag 14 augustus 2022

goedgekeurd.

34. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een straatfeest in de Kollebloemstraat op zondag 14 augustus 2022
Op zondag 14 augustus 2022 zal een straatfeest plaatsvinden in de Kollebloemstraat. Men vraagt toegangsverbod in deze straat van 8.00u. tot 22.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een parkeerverbod voor het laden en lossen van een vrachtwagen in de Kapellestraat op zaterdagen 23 juli 2022 en op zaterdag 30 juli 2022

goedgekeurd.

35. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een parkeerverbod voor het laden en lossen van een vrachtwagen in de Kapellestraat op zaterdagen 23 juli 2022 en op zaterdag 30 juli 2022
Op de zaterdagen 23 en 30 juli 2022 zal men een vrachtwagen laden en lossen voor de organisatie van een kamp van de KLJ in de Kapellestraat. Om dit mogelijk te maken vraagt men parkeerverbod op deze dagen van 8.00u. tot 20.00u. op alle parkeerplaatsen van de parking ter hoogte van het Margaretapark.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de ploegvoorstelling van SV Zulte Waregem op maandag 22 augustus 2022

goedgekeurd.

36. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de ploegvoorstelling van SV Zulte Waregem op maandag 22 augustus 2022
Op maandag 22 augustus 2022 zal de ploegvoorstelling plaatsvinden van SV Zulte Waregem. Men vraagt parkeerverbod op 4 parkeerplaatsen van de parking park Casier in de Marcel Windelsstraat gedurende de volledige dag.

vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Ooigemstraat

goedgekeurd.

37. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Ooigemstraat
Invoeren van 50 km/u op de Munkenbrug

vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Kerkhofstraat

goedgekeurd.

38. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Kerkhofstraat
Afschaffen van voorrang van rechts

vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Nieuwenhovestraat

goedgekeurd.

39. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Nieuwenhovestraat
Afschaffen van voorrang van rechts

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

40. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Extra signalisatie spoorwegtunnel Tjollensstraat

goedgekeurd.

41. Extra signalisatie spoorwegtunnel Tjollensstraat
Er wordt gevraagd een keuze te maken uit de aangeboden opties om extra signalisatie i.k.v. hoogtebeperking op de spoorwegtunnel ter hoogte van de Tjollensstraat aan te brengen..

Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 08

goedgekeurd.

42. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 08
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 08 goed te keuren.

Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vervangen recuperatiebatterij: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

43. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vervangen recuperatiebatterij: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

Goed te Beaulieu, ontwerper: inname standpunt

werd besproken.

44. Goed te Beaulieu, ontwerper: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Vergunning wielerwedstrijd Memorial Igor Decraene

kennisname.

45. Vergunning wielerwedstrijd Memorial Igor Decraene
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Memorial Igor Decraene op 4 september 2022 die de burgemeester zal verlenen.

Vergunning wielerwedstrijd Grote Prijs Straetje Zonder Ende

kennisname.

46. Vergunning wielerwedstrijd Grote Prijs Straetje Zonder Ende
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Grote Prijs Straetje Zonder Ende op 10 september 2022 die de burgemeester zal verlenen.

Vergunning wielerwedstrijd Grote Prijs Briek Schotte

kennisname.

47. Vergunning wielerwedstrijd Grote Prijs Briek Schotte
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Grote Prijs Briek Schotte op 13 september die de burgemeester zal verlenen.

Vergunning wielerwedstrijd Keizer Der Juniores

kennisname.

48. Vergunning wielerwedstrijd Keizer Der Juniores
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Keizer Der Juniores op 17 september 2022 die de burgemeester zal verlenen.

Bus CC De Schakel op Zuiderpromenade

goedgekeurd.

50. Bus CC De Schakel op Zuiderpromenade
Vraag van CC De Schakel om hun bus op enkele data op de Zuiderpromenade te plaatsen

Park en Bosspelen MOEV

goedgekeurd.

51. Park en Bosspelen MOEV
Park en Bosspelen MOEV op 20 oktober in Park Baron Casier.

Straatfeest R. Vansteenbruggestraat

goedgekeurd.

52. Straatfeest R. Vansteenbruggestraat
Straatfeest R. Vansteenbruggestraat op 28 augustus.

Fête du quartier Jutestraat, Kempstraat

goedgekeurd.

53. Fête du quartier Jutestraat, Kempstraat
Fête du quartier, buurtfeest voor de Jutestraat en de Kempstraat op 10 september.

Strapdag VBS Gaverke College Waregem

goedgekeurd.

54. Strapdag VBS Gaverke College Waregem
Strapdag op 16 september VBS Gaverke College Waregem

Vrijwilligers Leie Waterdag

goedgekeurd.

55. Vrijwilligers Leie Waterdag
Vrijwilligers Leie Waterdag

Sneukeltocht De Leiekronkel

goedgekeurd.

56. Sneukeltocht De Leiekronkel
Sneukeltocht De Leiekronkel op 15 augustus.

Fietsrally Den Hoek

goedgekeurd.

57. Fietsrally Den Hoek
Fietsrally Den Hoek op 3 september en 4 september.

Ford Matcars Day Drafren

niet goedgekeurd.

58. Ford Matcars Day Drafren
Vraag tot steun voor drafren Ford Matcars Day op zondag 24/07.

Straatfeest Kollebloemstraat

goedgekeurd.

59. Straatfeest Kollebloemstraat
Vraag voor afsluiten straat nav straatfeest Kollebloemstraat op 14/08.

Concert Laïdos

goedgekeurd.

60. Concert Laïdos
Laïdos vraagt toelating voor gebruik Oblatenauditorium nav concert in 2023.

Muziekvergunning: Préstart Le Petit Tour

goedgekeurd.

61. Muziekvergunning: Préstart Le Petit Tour
Aanvraag muziekvergunning voor Préstart Le Petit Tour op 11 september.

Muziekvergunning: Straete Kermis

goedgekeurd.

62. Muziekvergunning: Straete Kermis
Aanvraag muziekvergunning voor Straete Kermis op 25 september.

Muziekvergunning: Hoekskeskermis

goedgekeurd.

63. Muziekvergunning: Hoekskeskermis
Aanvraag muziekvergunning voor Hoekskeskermis op 2/9 tot 4/9

Muziekvergunning: Fête des Belges

goedgekeurd.

64. Muziekvergunning: Fête des Belges
Aanvraag muziekvergunning voor Fête des Belges op 21 juli.

Muziekvergunning: Dance Night

goedgekeurd.

65. Muziekvergunning: Dance Night
Aanvraag muziekvergunning voor Dance Night op 29 juli.

Muziekvergunning: Zomercantus Gavergild

goedgekeurd.

66. Muziekvergunning: Zomercantus Gavergild
Aanvraag muziekvergunning voor Zomercantus Gavergild op 15 juli.

Feestcheque

goedgekeurd.

68. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

persberichten en aanwezigheid persmomenten

werd besproken.

69. persberichten en aanwezigheid persmomenten
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?

Deelname nationale test Be-Alert

goedgekeurd.

70. Deelname nationale test Be-Alert
Voorstel om opnieuw deel te nemen aan de nationale test van Be-Alert op donderdag 6 oktober.

gratis standplaats zaterdagmarkt

goedgekeurd.

72. gratis standplaats zaterdagmarkt
KOTK wil een gratis standplaats op de zaterdagmarkt voor de verkoop van azalea's.

PLC sturing waterzuivering - stand van zaken

goedgekeurd.

73. PLC sturing waterzuivering - stand van zaken
Stand van zaken omtrent de PLC sturing waterzuivering

Zelftesten kampen Jeugdwerk

goedgekeurd.

74. Zelftesten kampen Jeugdwerk
Er wordt voorgesteld om zelftesten ter beschikking te stellen voor de kampen van het jeugdwerk nadat KSA naar huis moest keren door groot aantal coronabesmettingen.

<>1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren

De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. Upgrade internetlijnen

Het college van burgemeester en schepenen keurt de upgrade van de internetlijnen goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de upgrade van de internetlijnen goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Vrijgave borgtocht houtbewerkingsmachines

De borgtocht die gesteld werd voor het leveren en installeren van houtbewerkingsmachines wordt vrijgegeven.
De borgtocht die gesteld werd voor het leveren en installeren van houtbewerkingsmachines wordt vrijgegeven.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Technisch personeel: ontslag wegens rustpensioen

Een medewerker van het stedelijk werkliedenpersoneel dient zijn ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Een medewerker van het stedelijk werkliedenpersoneel dient zijn ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - juni 2022

Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de prestaties van het gelegenheidspersoneel tijdens de maand mei 2022 goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de prestaties van het gelegenheidspersoneel tijdens de maand mei 2022 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B1 Statutaire aanstelling afdelingshoofd publiek domein

Statutaire aanstelling afdelingshoofd publiek domein met ingang van 1/10/2022.
Statutaire aanstelling afdelingshoofd publiek domein met ingang van 1/10/2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. kennisname jaarverslag 2021 DPO

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van de DPO.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van de DPO.
Pdf-versie
kennisname.

<>9. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Sportbeheer: raad van bestuur 13/06/2022 - Sportbeheer: algemene vergadering 13/06/2022 - Ontmoetingscentra Waregem: algemene vergadering 14/12/2021 - Ontmoetingscentra Waregem: raad van bestuur 21/04/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Sportbeheer: raad van bestuur 13/06/2022 - Sportbeheer: algemene vergadering 13/06/2022 - Ontmoetingscentra Waregem: algemene vergadering 14/12/2021 - Ontmoetingscentra Waregem: raad van bestuur 21/04/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>10. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Psilon: algemene vergadering 15/06/2022 - Psilon: raad van bestuur 30/03/2022, 11/05/2022 - Cipal: raad van bestuur 28/04/2022 - Leiedal: 24/06/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Psilon: algemene vergadering 15/06/2022 - Psilon: raad van bestuur 30/03/2022, 11/05/2022 - Cipal: raad van bestuur 28/04/2022 - Leiedal: 24/06/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>12. Aankoop boek 'Dirk Baert'

Aankoop boek 'Dirk Baert'
Aankoop boek 'Dirk Baert'
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Huwelijken en jubilea - week 28

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies juni 2022

Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van juni 2022
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van juni 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. goedkeuren gemeentelijke rooilijn omgevingsvergunning OMV/2022/00156 - Zuiderlaan

agendapunt voor gemeenteraad
agendapunt voor gemeenteraad
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

Er wordt één vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.
Er wordt één vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister

Er wordt 1 aanvraag tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.
Er wordt 1 aanvraag tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Matthys nv (OMV/2022/00053 - 0390N2)

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Matthys nv tot het uitbreiden van bestaand bedrijfsgebouw, aanleggen van verharding en vellen van bomen + exploitatie klasse 1 (vroegtijdige hernieuwing) te Leemputstraat 69-75 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 387A3, 387P3, 387R3, 387W2, 388L, 388R, 394/02_, 394B, 395_, 396A, 583B, 3de afdeling, sectie D, perceel 554B, 555_.
Aanvraag tot omgevingsvergunning van Matthys nv tot het uitbreiden van bestaand bedrijfsgebouw, aanleggen van verharding en vellen van bomen + exploitatie klasse 1 (vroegtijdige hernieuwing) te Leemputstraat 69-75 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 387A3, 387P3, 387R3, 387W2, 388L, 388R, 394/02_, 394B, 395_, 396A, 583B, 3de afdeling, sectie D, perceel 554B, 555_.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>20. Weigering aanvraag omgevingsproject: NAUDTS Stan (OMV/2022/00150)

Aanvraag van NAUDTS Stan tot het bouwen van carport met berging te Gentseweg 199 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 543K.
Aanvraag van NAUDTS Stan tot het bouwen van carport met berging te Gentseweg 199 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 543K.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>21. Weigering aanvraag omgevingsproject: COENE Nico (OMV/2022/00196)

Aanvraag van COENE Nico tot het wijzigen van achtergevel en aanleggen van dakterras (regularisatie) te Wortegemseweg 16A te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder Afdeling 34452, sectie B, perceel 674W.
Aanvraag van COENE Nico tot het wijzigen van achtergevel en aanleggen van dakterras (regularisatie) te Wortegemseweg 16A te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder Afdeling 34452, sectie B, perceel 674W.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>22. Omgevingsvergunning: DURABRIK Bouwbedrijven nv (OMV/2022/00109)

Aanvraag van DURABRIK Bouwbedrijven nv tot het bouwen van 5 woningen (gewijzigde plannen) te Kardinaal Schottestraat 11, Kardinaal Schottestraat 13, Kardinaal Schottestraat 15, Kardinaal Schottestraat 17, Kardinaal Schottestraat 19 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 135L3.
Aanvraag van DURABRIK Bouwbedrijven nv tot het bouwen van 5 woningen (gewijzigde plannen) te Kardinaal Schottestraat 11, Kardinaal Schottestraat 13, Kardinaal Schottestraat 15, Kardinaal Schottestraat 17, Kardinaal Schottestraat 19 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 135L3.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Omgevingsvergunning: DE COKERE Kris (OMV/2022/00122)

Aanvraag van DE COKERE Kris tot het herbouwen van bestaand bijgebouw te Meelstraat 28 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 521F, 522G.
Aanvraag van DE COKERE Kris tot het herbouwen van bestaand bijgebouw te Meelstraat 28 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 521F, 522G.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>24. Omgevingsvergunning: DUAELE INVEST bvba (OMV/2022/00194)

Aanvraag van DUAELE INVEST bvba tot het verbouwen van bestaand handelspand naar horecazaak te Moerbosstraat 66 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 210M.
Aanvraag van DUAELE INVEST bvba tot het verbouwen van bestaand handelspand naar horecazaak te Moerbosstraat 66 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 210M.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>25. Omgevingsvergunning: Zabra Real Estate nv (OMV/2022/00214)

Aanvraag van Zabra Real Estate nv tot het rooien van bomen te Westerlaan 67 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 469F3.
Aanvraag van Zabra Real Estate nv tot het rooien van bomen te Westerlaan 67 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 469F3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>26. Omgevingsvergunning: STEENHAUT Bart (OMV/2022/00143)

Aanvraag van STEENHAUT Bart tot het wijzigen van reliëf te Sprietestraat zn te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 334E.
Aanvraag van STEENHAUT Bart tot het wijzigen van reliëf te Sprietestraat zn te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 334E.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>27. Omgevingsvergunning: Feys - Viaene bvba (OMV/2022/00168)

Aanvraag van Feys - Viaene bvba tot het bouwen van alleenstaande woning + carport met berging te Henri Lebbestraat 88 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1202V, 1202Y.
Aanvraag van Feys - Viaene bvba tot het bouwen van alleenstaande woning + carport met berging te Henri Lebbestraat 88 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1202V, 1202Y.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. Omgevingsvergunning: KUB bvba (OMV/2022/00133)

Aanvraag van KUB bvba tot het bouwen van 10 woningen te Kerkofstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 281N.
Aanvraag van KUB bvba tot het bouwen van 10 woningen te Kerkofstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 281N.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>29. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.
Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>B2 Landbouwfolie

Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Herasfalteren Waalbeekstraat, oude Weg, Lentedreef/Waterstraat en Terwallenstraat: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de toewijzing goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de toewijzing goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Omgevingswerken en renoveren parking jeugdlokalen Koekoekstraat: voorstel goedkeuren meerwerk

Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>32. Onderhoudswerken diverse groenzones 2021-2022-2023, perceel 1/Waregem: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01

Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 01 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 01 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>33. Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunningen

Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunningen goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunningen goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>34. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een straatfeest in de Kollebloemstraat op zondag 14 augustus 2022

Op zondag 14 augustus 2022 zal een straatfeest plaatsvinden in de Kollebloemstraat. Men vraagt toegangsverbod in deze straat van 8.00u. tot 22.00u.
Op zondag 14 augustus 2022 zal een straatfeest plaatsvinden in de Kollebloemstraat. Men vraagt toegangsverbod in deze straat van 8.00u. tot 22.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een parkeerverbod voor het laden en lossen van een vrachtwagen in de Kapellestraat op zaterdagen 23 juli 2022 en op zaterdag 30 juli 2022

Op de zaterdagen 23 en 30 juli 2022 zal men een vrachtwagen laden en lossen voor de organisatie van een kamp van de KLJ in de Kapellestraat. Om dit mogelijk te maken vraagt men parkeerverbod op deze dagen van 8.00u. tot 20.00u. op alle parkeerplaatsen van de parking ter hoogte van het Margaretapark.
Op de zaterdagen 23 en 30 juli 2022 zal men een vrachtwagen laden en lossen voor de organisatie van een kamp van de KLJ in de Kapellestraat. Om dit mogelijk te maken vraagt men parkeerverbod op deze dagen van 8.00u. tot 20.00u. op alle parkeerplaatsen van de parking ter hoogte van het Margaretapark.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>36. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de ploegvoorstelling van SV Zulte Waregem op maandag 22 augustus 2022

Op maandag 22 augustus 2022 zal de ploegvoorstelling plaatsvinden van SV Zulte Waregem. Men vraagt parkeerverbod op 4 parkeerplaatsen van de parking park Casier in de Marcel Windelsstraat gedurende de volledige dag.
Op maandag 22 augustus 2022 zal de ploegvoorstelling plaatsvinden van SV Zulte Waregem. Men vraagt parkeerverbod op 4 parkeerplaatsen van de parking park Casier in de Marcel Windelsstraat gedurende de volledige dag.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Ooigemstraat

Invoeren van 50 km/u op de Munkenbrug
Invoeren van 50 km/u op de Munkenbrug
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>38. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Kerkhofstraat

Afschaffen van voorrang van rechts
Afschaffen van voorrang van rechts
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de Nieuwenhovestraat

Afschaffen van voorrang van rechts
Afschaffen van voorrang van rechts
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>40. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. Extra signalisatie spoorwegtunnel Tjollensstraat

Er wordt gevraagd een keuze te maken uit de aangeboden opties om extra signalisatie i.k.v. hoogtebeperking op de spoorwegtunnel ter hoogte van de Tjollensstraat aan te brengen..
Er wordt gevraagd een keuze te maken uit de aangeboden opties om extra signalisatie i.k.v. hoogtebeperking op de spoorwegtunnel ter hoogte van de Tjollensstraat aan te brengen..
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 08

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 08 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 08 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>43. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vervangen recuperatiebatterij: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>44. Goed te Beaulieu, ontwerper: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>45. Vergunning wielerwedstrijd Memorial Igor Decraene

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Memorial Igor Decraene op 4 september 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Memorial Igor Decraene op 4 september 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Pdf-versie
kennisname.

<>46. Vergunning wielerwedstrijd Grote Prijs Straetje Zonder Ende

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Grote Prijs Straetje Zonder Ende op 10 september 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Grote Prijs Straetje Zonder Ende op 10 september 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Pdf-versie
kennisname.

<>47. Vergunning wielerwedstrijd Grote Prijs Briek Schotte

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Grote Prijs Briek Schotte op 13 september die de burgemeester zal verlenen.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Grote Prijs Briek Schotte op 13 september die de burgemeester zal verlenen.
Pdf-versie
kennisname.

<>48. Vergunning wielerwedstrijd Keizer Der Juniores

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Keizer Der Juniores op 17 september 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Keizer Der Juniores op 17 september 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Pdf-versie
kennisname.

<>50. Bus CC De Schakel op Zuiderpromenade

Vraag van CC De Schakel om hun bus op enkele data op de Zuiderpromenade te plaatsen
Vraag van CC De Schakel om hun bus op enkele data op de Zuiderpromenade te plaatsen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Park en Bosspelen MOEV

Park en Bosspelen MOEV op 20 oktober in Park Baron Casier.
Park en Bosspelen MOEV op 20 oktober in Park Baron Casier.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Straatfeest R. Vansteenbruggestraat

Straatfeest R. Vansteenbruggestraat op 28 augustus.
Straatfeest R. Vansteenbruggestraat op 28 augustus.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Fête du quartier Jutestraat, Kempstraat

Fête du quartier, buurtfeest voor de Jutestraat en de Kempstraat op 10 september.
Fête du quartier, buurtfeest voor de Jutestraat en de Kempstraat op 10 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Strapdag VBS Gaverke College Waregem

Strapdag op 16 september VBS Gaverke College Waregem
Strapdag op 16 september VBS Gaverke College Waregem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Vrijwilligers Leie Waterdag

Vrijwilligers Leie Waterdag
Vrijwilligers Leie Waterdag
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Sneukeltocht De Leiekronkel

Sneukeltocht De Leiekronkel op 15 augustus.
Sneukeltocht De Leiekronkel op 15 augustus.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Fietsrally Den Hoek

Fietsrally Den Hoek op 3 september en 4 september.
Fietsrally Den Hoek op 3 september en 4 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Ford Matcars Day Drafren

Vraag tot steun voor drafren Ford Matcars Day op zondag 24/07.
Vraag tot steun voor drafren Ford Matcars Day op zondag 24/07.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>59. Straatfeest Kollebloemstraat

Vraag voor afsluiten straat nav straatfeest Kollebloemstraat op 14/08.
Vraag voor afsluiten straat nav straatfeest Kollebloemstraat op 14/08.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Concert Laïdos

Laïdos vraagt toelating voor gebruik Oblatenauditorium nav concert in 2023.
Laïdos vraagt toelating voor gebruik Oblatenauditorium nav concert in 2023.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Muziekvergunning: Préstart Le Petit Tour

Aanvraag muziekvergunning voor Préstart Le Petit Tour op 11 september.
Aanvraag muziekvergunning voor Préstart Le Petit Tour op 11 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Muziekvergunning: Straete Kermis

Aanvraag muziekvergunning voor Straete Kermis op 25 september.
Aanvraag muziekvergunning voor Straete Kermis op 25 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Muziekvergunning: Hoekskeskermis

Aanvraag muziekvergunning voor Hoekskeskermis op 2/9 tot 4/9
Aanvraag muziekvergunning voor Hoekskeskermis op 2/9 tot 4/9
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Muziekvergunning: Fête des Belges

Aanvraag muziekvergunning voor Fête des Belges op 21 juli.
Aanvraag muziekvergunning voor Fête des Belges op 21 juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. Muziekvergunning: Dance Night

Aanvraag muziekvergunning voor Dance Night op 29 juli.
Aanvraag muziekvergunning voor Dance Night op 29 juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Muziekvergunning: Zomercantus Gavergild

Aanvraag muziekvergunning voor Zomercantus Gavergild op 15 juli.
Aanvraag muziekvergunning voor Zomercantus Gavergild op 15 juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. persberichten en aanwezigheid persmomenten

Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Pdf-versie
werd besproken.

<>70. Deelname nationale test Be-Alert

Voorstel om opnieuw deel te nemen aan de nationale test van Be-Alert op donderdag 6 oktober.
Voorstel om opnieuw deel te nemen aan de nationale test van Be-Alert op donderdag 6 oktober.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. gratis standplaats zaterdagmarkt

KOTK wil een gratis standplaats op de zaterdagmarkt voor de verkoop van azalea's.
KOTK wil een gratis standplaats op de zaterdagmarkt voor de verkoop van azalea's.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. PLC sturing waterzuivering - stand van zaken

Stand van zaken omtrent de PLC sturing waterzuivering
Stand van zaken omtrent de PLC sturing waterzuivering
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Zelftesten kampen Jeugdwerk

Er wordt voorgesteld om zelftesten ter beschikking te stellen voor de kampen van het jeugdwerk nadat KSA naar huis moest keren door groot aantal coronabesmettingen.
Er wordt voorgesteld om zelftesten ter beschikking te stellen voor de kampen van het jeugdwerk nadat KSA naar huis moest keren door groot aantal coronabesmettingen.
Pdf-versie
goedgekeurd.