Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 13 okt 2021, 10:15 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 13 OKT 2021

De voorzitter opent de vergadering om 10.15 uur.
Locatie: Briek Schottezaal

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

Uitgevoerde herstellingswerken aan de riolering thv Halewijnstraat 11, 8792 Waregem

goedgekeurd.

2. Uitgevoerde herstellingswerken aan de riolering thv Halewijnstraat 11, 8792 Waregem
Aan het college wordt gevraagd de kosten te betalen voor uitgevoerde herstellingswerken aan de riolering thv Halewijnstraat 11, 8792 Waregem.

Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren

goedgekeurd.

3. Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren
De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.

Vervangen van twee dienstvoertuigen

werd besproken.

4. Vervangen van twee dienstvoertuigen
Voorstel tot vervangen van twee dienstvoertuigen.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

5. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Aankoop vernieuwing leesmethode stedelijke basisschool Guido Gezelle en Torenhof

goedgekeurd.

6. Aankoop vernieuwing leesmethode stedelijke basisschool Guido Gezelle en Torenhof
Aankoop vernieuwing leesmethode stedelijke basisschool Guido Gezelle en Torenhof

Vestigen erfdienstbaarheid van ondergrondse inname thv Zuiderlaan 44, 8790 Waregem (GR 03/11/2021)

goedgekeurd.

7. Vestigen erfdienstbaarheid van ondergrondse inname thv Zuiderlaan 44, 8790 Waregem (GR 03/11/2021)
Er wordt voorgesteld om het vestigen van een erfdienstbaarheid van ondergrondse inname ter hoogte van de Zuiderlaan 44, 8790 Waregem, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Verkoop afgeschafte voetweg nr 40 thv Korenbloemstraat, 8790 Waregem (GR 03/11/2021)

goedgekeurd.

8. Verkoop afgeschafte voetweg nr 40 thv Korenbloemstraat, 8790 Waregem (GR 03/11/2021)
Er wordt voorgesteld om de verkoop van een deel van de afgeschafte voetweg nr. 40 t.h.v. de Korenbloemstraat ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Aanvraag tot verlengen recht van opstal evenementenhal

goedgekeurd.

9. Aanvraag tot verlengen recht van opstal evenementenhal
De nv Waregem Expo vraagt de verlenging van het recht van opstal voor de evenementenhal op basis van grote infrastructuurwerken (verzakking betonvloer).

Aanbod aankoopoptie bescheiden wonen - Stijn Streuvelstraat, 8790 Waregem

kennisname.

11. Aanbod aankoopoptie bescheiden wonen - Stijn Streuvelstraat, 8790 Waregem
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de aankoopoptie als waarborg voor de uitvoering van de last van de verwezenlijking van het bescheiden woonaanbod.

Hernieuwing concessies voor standplaatsen frituren op het openbaar domein

werd besproken.

12. Hernieuwing concessies voor standplaatsen frituren op het openbaar domein
De hernieuwing van de concessies voor de standplaatsen van frituren op het openbaar domein wordt voorgelegd.

Aanvraag tot verkoop strook openbaar domein thv Paanderstraat 65, 8791 Waregem

werd besproken.

13. Aanvraag tot verkoop strook openbaar domein thv Paanderstraat 65, 8791 Waregem
De aanvraag tot verkoop van een strookje openbaar domein thv de Paanderstraat 65, 8791 Waregem, wordt voorgelegd;

Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal medewerker onderhoud (E1-E3)

kennisname.

14. Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal medewerker onderhoud (E1-E3)
Selectieprocedure is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen en bekrachtigen proces-verbaal

Aanstelling ploegbaas groen en milieu (D4-D5)

goedgekeurd.

15. Aanstelling ploegbaas groen en milieu (D4-D5)
Op het organogram is nog een functie vacant. Aanstelling vanuit bestaande wervingsreserve

Kennisname en bekrachtigen PV technieker mecanicien (D1-D3)

kennisname.

16. Kennisname en bekrachtigen PV technieker mecanicien (D1-D3)
Selectieprocedure voor deze functie werd afgerond. Kennisnemen examenverrichtingen en bekrachtigen proces-verbaal.

Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - september 2021

goedgekeurd.

17. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - september 2021
Uitbetalen prestaties gelegenheidspersoneel - september 2021

Personeel VZW Sportbeheer

kennisname.

18. Personeel VZW Sportbeheer
Aanwerving 2 vaste redders bij VZW Sportbeheer

Stedelijk basisonderwijs: aanvraag terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBSVP)

goedgekeurd.

19. Stedelijk basisonderwijs: aanvraag terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBSVP)
Stedelijk basisonderwijs: aanvraag terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBSVP)

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: voortijdig beëindigen verlof

goedgekeurd.

20. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: voortijdig beëindigen verlof
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht vraagt om verlof voortijdig te beëindigen

Stedelijk kunstonderwijs: overeenkomsten leren in alternatieve leercontext

goedgekeurd.

21. Stedelijk kunstonderwijs: overeenkomsten leren in alternatieve leercontext
Afsluiten overeenkomsten leren in alternatieve leercontext stedelijke kunstacademie

fotoshoot nieuwjaarsdrukwerk datum

goedgekeurd.

22. fotoshoot nieuwjaarsdrukwerk datum
Op 20 oktober vindt de fotoshoot plaats met het schepencollege ter voorbereiding van het nieuwjaarsdrukwerk.

uitnodiging informatievergadering voor raadsleden van diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op 21/10/2021 om 18.00u.

kennisname.

23. uitnodiging informatievergadering voor raadsleden van diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op 21/10/2021 om 18.00u.
uitnodiging voor de raadsleden naar een informatievergadering van diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op 21/10/2021 om 18.00u in Kortrijk

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

24. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Sportraad: raad van bestuur 06/05/2021, 24/06/2021

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

25. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - WVI: raad van bestuur 22/09/2021 - Leiedal: raad van bestuur 24/09/2021

Ambtshalve schrappingen

goedgekeurd.

26. Ambtshalve schrappingen
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister

Administratieve vergissing bij aanvraag eID

goedgekeurd.

27. Administratieve vergissing bij aanvraag eID
Bij een aanvraag van een eID werd een administratieve vergissing gemaakt waardoor een nieuwe moest aangevraagd en betaald worden aan de FOD. De kosten konden niet doorgerekend worden aan de klanten.

Huwelijken en jubilea - week 42

goedgekeurd.

28. Huwelijken en jubilea - week 42
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Begraafplaatsen - goedkeuren concessies september 2021

goedgekeurd.

29. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies september 2021
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van september 2021

Bevestiging werken op afspraak

goedgekeurd.

30. Bevestiging werken op afspraak
Bevestiging van het blijvend werken gedurende de hele week voor alle diensten van het stadhuis, uitgezonderd de stadswinkel.

Circulatie stadhuis: wijzigingen vanaf 18 oktober

kennisname.

31. Circulatie stadhuis: wijzigingen vanaf 18 oktober
Vanaf maandag 18 oktober wordt gewone deur van de stadswinkel terug gebruikt als ingang en uitgang voor alle bezoekers van het stadhuis.

Vrijgave borg omgevingsvergunning OMV/2018/428

goedgekeurd.

32. Vrijgave borg omgevingsvergunning OMV/2018/428
Vrijgave borg voor aanpassingen openbaar domein in functie van de uitvoering van de bouwwerken met omgevingsvergunning OMV/2018/428.

Attest tot grondverkoop: AVQ Landmeter Expert bvba (V/994/4)

goedgekeurd.

33. Attest tot grondverkoop: AVQ Landmeter Expert bvba (V/994/4)
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling

Samenwerking provinciale huurgarantieverzekering voor éénoudergezinnen

werd besproken.

34. Samenwerking provinciale huurgarantieverzekering voor éénoudergezinnen
Principieel goedkeuren van afsluiten samenwerkingsovereenkomst provinciale huurgarantieverzekering voor éénoudergezinnen tussen stad Waregem en provincie West-Vlaanderen. Wordt voor goedkeuring geagendeerd op de gemeenteraad van november.

Ter bespreking: engagementsverklaring innovatieve woonvormen

werd besproken.

37. Ter bespreking: engagementsverklaring innovatieve woonvormen
Goedkeuren van de engagementsverklaring tussen de stad Waregem en provincie West-Vlaanderen tot een proefproject rond innovatieve woonvormen

goedkeuren vraag tot afsluiten sociaal woonbeleidsconvenant

goedgekeurd.

38. goedkeuren vraag tot afsluiten sociaal woonbeleidsconvenant
goedkeuren vraag tot afsluiten sociaal woonbeleidsconvenant met de VMSW wegens behalen sociaal objectief

Bezwaar tegen opname in het verwaarlozingsregister - Ruifeleinde 31, 8791 Waregem

niet goedgekeurd.

39. Bezwaar tegen opname in het verwaarlozingsregister - Ruifeleinde 31, 8791 Waregem
Behandeling bezwaarschrift tegen opname gebouw in het verwaarlozingsregister.

Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister

goedgekeurd.

40. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister
Er worden vijf aanvragen tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.

Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Ischgl Group bv (OMV/2021/00279)

voorwaardelijk gunstig advies.

43. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Ischgl Group bv (OMV/2021/00279)
Advies mbt aanvraag van Ischgl Group bv tot het slopen en herbouwen van bijgebouw + functiewijziging naar café (regularisatie) te , perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 380B.

Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Bossuyt Ward (OMV/2021/00277)

gunstig advies.

44. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Bossuyt Ward (OMV/2021/00277)
Advies mbt aanvraag van Bossuyt Ward tot het bouwen van alleenstaande woning met carport + rooien van bomen te Kempstraat 11 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 62K.

Advies aanvraag omgevingsvergunning: Concordia Textiles nv/Purfi Manufacturing Belgium nv (OMV/2021/00371 - 0417N3)

gunstig advies.

45. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Concordia Textiles nv/Purfi Manufacturing Belgium nv (OMV/2021/00371 - 0417N3)
Advies mbt aanvraag tot omgevingsvergunning van Concordia Textiles nv/Purfi Manufacturing Belgium nv tot het wijziging vergunde toestand te Flanders-Fieldweg 37, Steenovenstraat 36 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 849L, 849M, 851Z.

Advies aanvraag omgevingsvergunning: Jozef Vanden Buverie & co nv (0460N3)

gunstig advies.

46. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Jozef Vanden Buverie & co nv (0460N3)
Advies mbt aanvraag tot omgevingsvergunning van Jozef Vanden Buverie & co nv tot het uitbreiding met grondwaterwinning te Spildoornstraat 70 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 886N, 887D2, 887F2, 887G2, 887W.

Omgevingsvergunning: BETTENS Brecht (V/3044/1)

goedgekeurd met voorwaarden

47. Omgevingsvergunning: BETTENS Brecht (V/3044/1)
Aanvraag van BETTENS Brecht tot het verkavelen van perceel in 2 loten voor open bebouwing te Azalealaan 3 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 556N, 556R, 556S.

Omgevingsvergunning: DUMOBIL CONSTRUCT nv (V/3025/2)

goedgekeurd met voorwaarden

48. Omgevingsvergunning: DUMOBIL CONSTRUCT nv (V/3025/2)
Aanvraag van DUMOBIL CONSTRUCT nv tot het verkavelen van perceel in 7 loten voor open bebouwing te Rode Poortstraat zn te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 409Y2, 414A.

Omgevingsvergunning: VAN GELUWE David (OMV/2021/00397)

goedgekeurd.

49. Omgevingsvergunning: VAN GELUWE David (OMV/2021/00397)
Aanvraag van VAN GELUWE David tot het bouwen van tuinhuis te Baanstknokstraat 58 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 46Y2.

Omgevingsvergunning: Bouwonderneming Joost Spiessens bvba (OMV/2021/00280)

goedgekeurd met voorwaarden

50. Omgevingsvergunning: Bouwonderneming Joost Spiessens bvba (OMV/2021/00280)
Aanvraag van Bouwonderneming Joost Spiessens bvba tot het bouwen van meergezinswoning (gewijzigde plannen) te Koekoekstraat 1, Koekoekstraat 3 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 217T, 217V.

Omgevingsvergunning: VANWIJNSBERGHE Claude (OMV/2021/00329)

goedgekeurd met voorwaarden

51. Omgevingsvergunning: VANWIJNSBERGHE Claude (OMV/2021/00329)
Aanvraag van VANWIJNSBERGHE Claude tot het bouwen van stal voor hobbydieren te Hooistraat zn te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 306G.

Omgevingsvergunning: DEWAELE Koen - DEMEULEMEESTER Ilse (OMV/2021/00401)

goedgekeurd met voorwaarden

52. Omgevingsvergunning: DEWAELE Koen - DEMEULEMEESTER Ilse (OMV/2021/00401)
Aanvraag van DEWAELE Koen - DEMEULEMEESTER Ilse tot het uitbreiden van bestaande woning te Akkerwindelaan 41 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de eafdeling, sectie A, perceel 203S3.

Ter kennisgeving: beroep deputatie - Retail Estates nv (OMV/2021/00295 - 1587N1)

kennisname.

53. Ter kennisgeving: beroep deputatie - Retail Estates nv (OMV/2021/00295 - 1587N1)
Op 6 oktober 2021 werd beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 8 september 2021 waarbij een weigering van omgevingsaanvraag werd afgeleverd voor het verbouwen en herinrichten van handelsruimte klasse 3 (versmarkt/ traiteurzaak) + bouwen van HS-cabine, te Gentseweg 514, 516, 518, 520 te 8793 Waregem.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

54. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 2 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Vrijwiligers startdag klimaatbende

goedgekeurd.

55. Vrijwiligers startdag klimaatbende
Aan de drie vrijwilligers van de startdag van de klimaatbende wordt een Waregembon gegeven.

Kennisname beslissing FANC

kennisname.

56. Kennisname beslissing FANC
Kennisname beslissing FANC

Aanleg verkeersplateau in de Koekoekstraat:goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure

goedgekeurd.

57. Aanleg verkeersplateau in de Koekoekstraat:goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure
punt te agenderen voor de gemeenteraad

Aanpassen van het kruispunt Jozef Duthoystraat-Desselgemseweg:goedkeuren voorontwerp

goedgekeurd.

58. Aanpassen van het kruispunt Jozef Duthoystraat-Desselgemseweg:goedkeuren voorontwerp
goedkeuren voorontwerp 'aanpassen kruispunt Jozef Duthoystraat-Desselgemseweg binnen de raamovereenkomst van Lobelle

Herstel rioolaansluiting in de Halewijnstraat 11, 8792 Waregem:goedkeuren offerte Watergroep

goedgekeurd.

59. Herstel rioolaansluiting in de Halewijnstraat 11, 8792 Waregem:goedkeuren offerte Watergroep
goedkeuring offerte van de Watergroep voor een herstel rioolaansluiting

Machinaal reinigen van wegen en fietspaden,dienstjaar 2021/2022:VS 5

goedgekeurd.

60. Machinaal reinigen van wegen en fietspaden,dienstjaar 2021/2022:VS 5
goedkeuren vorderingsstaat 5 voor het reinigen van wegen en fietspaden

Uitvoeren van wegmarkeringen 2021:goedkeuren VS 1(eindstaat)

goedgekeurd.

61. Uitvoeren van wegmarkeringen 2021:goedkeuren VS 1(eindstaat)
goedkeuren eindstaat voor de opdracht wegmarkeringen 2021.

Onderhouds- en herstellingswerken diverse gemeentewegen 2021/VS 3

goedgekeurd.

62. Onderhouds- en herstellingswerken diverse gemeentewegen 2021/VS 3
goedkeuren vorderingsstaat voor de opdracht 'onderhouds- en herstellingswerken diverse gemeentewegen

Aanleg uitwijkstroken in de Caseelstraat:goedkeuren VS1(eindstaat)

goedgekeurd.

63. Aanleg uitwijkstroken in de Caseelstraat:goedkeuren VS1(eindstaat)
goedkeuren eindafrekening voor de opdracht 'aanleg uitwijkstroken in de Caseelstraat'

Nutsleidingen: De Watergroep: netaanpassingen

goedgekeurd.

64. Nutsleidingen: De Watergroep: netaanpassingen
Nutsleidingen: De Watergroep: netaanpassingen

Aanvraagvergunning Telenet: verlenen vergunning

goedgekeurd.

65. Aanvraagvergunning Telenet: verlenen vergunning
goedkeuren aanvraagvergunning Telenet

Aanvraagvergunning Fluvius: verlenen vergunning

goedgekeurd.

66. Aanvraagvergunning Fluvius: verlenen vergunning
goedkeuren aanvraagvergunning Fluvius

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement KAJak. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op de parking van OC 't Klokhuis op zaterdag 20 november 2021 gedurende de hele dag.

goedgekeurd.

67. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement KAJak. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op de parking van OC 't Klokhuis op zaterdag 20 november 2021 gedurende de hele dag.
Op zaterdag 20 november 2021 zal er een fuif KAJak plaatsvinden in Beveren-Leie. Hiervoor vraagt men parkeerverbod op de parking van OC 't Klokhuis gedurende de hele dag.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Jeugd op zondag 24 oktober 2021

goedgekeurd.

68. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Jeugd op zondag 24 oktober 2021
Op zondag 24 oktober 2021 zal de Dag van de Jeugd plaatsvinden op de site van het Jeugdcentrum. Men vraagt parkeerverbod op alle parkeerplaatsen over het brugje van 10.00u. tot 19.00u.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

69. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Pandcomplex, hernieuwbouw, timing kantoren: voorstel goedkeuren aanpak

goedgekeurd.

70. Pandcomplex, hernieuwbouw, timing kantoren: voorstel goedkeuren aanpak
Er wordt gevraagd om de aanpak goed te keuren.

Pandcomplex, hernieuwbouw, bergingen: inname standpunt

werd besproken.

71. Pandcomplex, hernieuwbouw, bergingen: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Stedelijke basisschool Beveren-Leie, douches sportzaal: inname standpunt

werd besproken.

72. Stedelijke basisschool Beveren-Leie, douches sportzaal: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Vaccinatiegraad medewerkers stadsbestuur

kennisname.

73. Vaccinatiegraad medewerkers stadsbestuur
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vaccinatiegraad bij de medewerkers van het stadsbestuur.

Kennisname maandverslag IDPBW 28/06/2021 - 13/09/2021

kennisname.

74. Kennisname maandverslag IDPBW 28/06/2021 - 13/09/2021
Het maandverslag met de activiteiten van de IDPBW van 28/06/2021 tot 13/09/2021 wordt ter kennisgeving voorgelegd.

Goedkeuren subsidies socio-culturele verenigingen 2021

goedgekeurd.

75. Goedkeuren subsidies socio-culturele verenigingen 2021
Als gevolg van de aanhoudende coronacrisis wordt voorgesteld om de subsidies voor socio-culturele verenigingen voor 2021 te berekenen op basis van het gemiddelde subsidiebedrag van de laatste drie werkjaren.

Ter bespreking: gebruik lokaal Waregems Harmonieorkest

niet goedgekeurd.

76. Ter bespreking: gebruik lokaal Waregems Harmonieorkest
Vraag tot gebruik van het lokaal van het Waregems Harmonieorkest

Schilderij ten voordele van goed doel

niet goedgekeurd.

78. Schilderij ten voordele van goed doel
Vraag tot aankoop van een schilderij met paard tvv goed doel

Huur koetshuis (2023)

goedgekeurd.

79. Huur koetshuis (2023)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 4 oktober 2023 tot 17 oktober 2023.

Ter bespreking: OC Wijklokaal De Karmel

werd besproken.

80. Ter bespreking: OC Wijklokaal De Karmel
Wijklokaaltje Karmel is uitdovend scenario. Quid samenstelling algemene vergadering en raad van bestuur vzw OC's?

Ter bespreking: nieuwjaarsreceptie Karmel

werd besproken.

81. Ter bespreking: nieuwjaarsreceptie Karmel
Stedelijke nieuwjaarsreceptie in wijklokaaltje Karmel wordt besproken

Relatiegeschenken

goedgekeurd.

82. Relatiegeschenken
Aan het college wordt gevraagd om de lijst van relaties na te kijken en een nieuwjaarsgeschenk vast te leggen.

hernieuwbouw Pand - Planning opening

goedgekeurd.

83. hernieuwbouw Pand - Planning opening
In het weekend van 19 augustus 2021 wordt het Pand heropend. Een stand van zaken wordt gegeven.

Nieuwjaarsreceptie serviceclubs

goedgekeurd.

84. Nieuwjaarsreceptie serviceclubs
Nieuwjaarsreceptie serviceclubs, afspraken ivm organisatie

Chalets aan de ijspiste

werd besproken.

85. Chalets aan de ijspiste
Chalets aan de ijspiste concrete afspraken betreft inschrijvingen

Vuurwerk op Lichtjes aan de Leie

werd besproken.

86. Vuurwerk op Lichtjes aan de Leie
Vuurwerk op Lichtjes aan de Leie 27 november in Sint-Eloois-Vijve

Ouderavond KLJ Waregem in OC Nieuwenhove

goedgekeurd.

87. Ouderavond KLJ Waregem in OC Nieuwenhove
Ouderavond KLJ Waregem op 20 november in OC Nieuwenhove. Ze vragen vrijstelling huur feestmateriaal.

Ezelfeeste in mini-beleefboerderij 'De Stege' vzw

goedgekeurd.

88. Ezelfeeste in mini-beleefboerderij 'De Stege' vzw
Ezelfeeste in mini-beleefboerderij 'De Stege' vzw. Ze organiseren spaghettifestijn met opening van rolstoeltoegankelijke speeltuin. Vragen hiervoor vrijstelling huur feestmateriaal

Waregem wintert met de Stedelijke Kunstacademie

goedgekeurd.

89. Waregem wintert met de Stedelijke Kunstacademie
Waregem wintert met de Stedelijke Kunstacademie. Er komt een winters kerstverhaal in het Park Baron Casier.

Muziekvergunning: Supernova for Specials

goedgekeurd.

90. Muziekvergunning: Supernova for Specials
Supernova for Specials, ze vragen muziekvergunning en steun van Stad Waregem

Muziekvergunning: Supernova

goedgekeurd.

91. Muziekvergunning: Supernova
Supernova, vraagt muziekvergunning voor hun exclusief feest op 20 november.

Muziekvergunning: Bal van het College

goedgekeurd.

92. Muziekvergunning: Bal van het College
Bal van het College vraagt een muziekvergunning aan voor hun feest op 19 maart.

Muziekvergunning: Freedom Fiësta Deel 2 - Chiro Vita en Freedom

goedgekeurd.

93. Muziekvergunning: Freedom Fiësta Deel 2 - Chiro Vita en Freedom
Chiro Vita en Freedom vraagt toelating voor het organiseren van een pasta avond met dj achteraf op zaterdag 4 december 2021 van 18.30u. tot 1.00u.

Muziekvergunning: Dag van de jeugd

goedgekeurd.

94. Muziekvergunning: Dag van de jeugd
Dag van de jeugd voor de Waregemse jeugd in het jeugdcentrum. Vragen parkeerverbod en muziekvergunning voor de organisatie.

Feestcheque

goedgekeurd.

95. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

Gebruik CC De Schakel door het CLB

goedgekeurd.

B1 Gebruik CC De Schakel door het CLB
Gratis gebruik CC De Schakel door het CLB op 14 december 2021 voor een infoavond.

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

96. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

Namen voor nieuwe bruggen

uitgesteld.

97. Namen voor nieuwe bruggen
Bepalen van verder verloop voor het geven van een naam aan de nieuwe fietsbrug en nieuwe wegbrug over de Leie.

Enquête Gouden Blad naar aanleiding van verdwijnen stadsinfo.

uitgesteld.

98. Enquête Gouden Blad naar aanleiding van verdwijnen stadsinfo.
Enquête Gouden Blad naar aanleiding van verdwijnen stadsinfo.

Hulp wekelijkse markt Beveren-Leie

goedgekeurd.

99. Hulp wekelijkse markt Beveren-Leie
De hulp op de wekelijkse markt in Beveren-Leie valt binnenkort weg.

11.11.11. acties in Waregem

goedgekeurd.

100. 11.11.11. acties in Waregem
Acties in Waregem ten voordele van 11.11.11

scholenactie 11.11.11 in Waregem

goedgekeurd.

101. scholenactie 11.11.11 in Waregem
Goedkeuring 11.11.11 actie voor alle basisscholen in Waregem

Programma lunch & learn tijdens youca action day op 21/10

goedgekeurd.

102. Programma lunch & learn tijdens youca action day op 21/10
Programma lunch & learn voor het stadspersoneel tijdens youca action day op 21/10

Bezoek van Szekszard ikv jumelage

werd besproken.

103. Bezoek van Szekszard ikv jumelage
We nodigen Szekszard uit in onze stad van 15 tot 17 november om de toekomst van de jumelage te bespreken.

Aantal studenten aan het werk in Waregem op Youca Action Day binnen een stadsdienst

kennisname.

104. Aantal studenten aan het werk in Waregem op Youca Action Day binnen een stadsdienst
Aantal studenten aan het werk in Waregem op Youca Action Day binnen een stadsdienst

<>1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Uitgevoerde herstellingswerken aan de riolering thv Halewijnstraat 11, 8792 Waregem

Aan het college wordt gevraagd de kosten te betalen voor uitgevoerde herstellingswerken aan de riolering thv Halewijnstraat 11, 8792 Waregem.
Aan het college wordt gevraagd de kosten te betalen voor uitgevoerde herstellingswerken aan de riolering thv Halewijnstraat 11, 8792 Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren

De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Vervangen van twee dienstvoertuigen

Voorstel tot vervangen van twee dienstvoertuigen.
Voorstel tot vervangen van twee dienstvoertuigen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>5. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Aankoop vernieuwing leesmethode stedelijke basisschool Guido Gezelle en Torenhof

Aankoop vernieuwing leesmethode stedelijke basisschool Guido Gezelle en Torenhof
Aankoop vernieuwing leesmethode stedelijke basisschool Guido Gezelle en Torenhof
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Vestigen erfdienstbaarheid van ondergrondse inname thv Zuiderlaan 44, 8790 Waregem (GR 03/11/2021)

Er wordt voorgesteld om het vestigen van een erfdienstbaarheid van ondergrondse inname ter hoogte van de Zuiderlaan 44, 8790 Waregem, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om het vestigen van een erfdienstbaarheid van ondergrondse inname ter hoogte van de Zuiderlaan 44, 8790 Waregem, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Verkoop afgeschafte voetweg nr 40 thv Korenbloemstraat, 8790 Waregem (GR 03/11/2021)

Er wordt voorgesteld om de verkoop van een deel van de afgeschafte voetweg nr. 40 t.h.v. de Korenbloemstraat ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om de verkoop van een deel van de afgeschafte voetweg nr. 40 t.h.v. de Korenbloemstraat ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Aanvraag tot verlengen recht van opstal evenementenhal

De nv Waregem Expo vraagt de verlenging van het recht van opstal voor de evenementenhal op basis van grote infrastructuurwerken (verzakking betonvloer).
De nv Waregem Expo vraagt de verlenging van het recht van opstal voor de evenementenhal op basis van grote infrastructuurwerken (verzakking betonvloer).
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Aanbod aankoopoptie bescheiden wonen - Stijn Streuvelstraat, 8790 Waregem

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de aankoopoptie als waarborg voor de uitvoering van de last van de verwezenlijking van het bescheiden woonaanbod.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de aankoopoptie als waarborg voor de uitvoering van de last van de verwezenlijking van het bescheiden woonaanbod.
Pdf-versie
kennisname.

<>12. Hernieuwing concessies voor standplaatsen frituren op het openbaar domein

De hernieuwing van de concessies voor de standplaatsen van frituren op het openbaar domein wordt voorgelegd.
De hernieuwing van de concessies voor de standplaatsen van frituren op het openbaar domein wordt voorgelegd.
Pdf-versie
werd besproken.

<>13. Aanvraag tot verkoop strook openbaar domein thv Paanderstraat 65, 8791 Waregem

De aanvraag tot verkoop van een strookje openbaar domein thv de Paanderstraat 65, 8791 Waregem, wordt voorgelegd;
De aanvraag tot verkoop van een strookje openbaar domein thv de Paanderstraat 65, 8791 Waregem, wordt voorgelegd;
Pdf-versie
werd besproken.

<>14. Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal medewerker onderhoud (E1-E3)

Selectieprocedure is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen en bekrachtigen proces-verbaal
Selectieprocedure is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen en bekrachtigen proces-verbaal
Pdf-versie
kennisname.

<>15. Aanstelling ploegbaas groen en milieu (D4-D5)

Op het organogram is nog een functie vacant. Aanstelling vanuit bestaande wervingsreserve
Op het organogram is nog een functie vacant. Aanstelling vanuit bestaande wervingsreserve
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Kennisname en bekrachtigen PV technieker mecanicien (D1-D3)

Selectieprocedure voor deze functie werd afgerond. Kennisnemen examenverrichtingen en bekrachtigen proces-verbaal.
Selectieprocedure voor deze functie werd afgerond. Kennisnemen examenverrichtingen en bekrachtigen proces-verbaal.
Pdf-versie
kennisname.

<>17. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - september 2021

Uitbetalen prestaties gelegenheidspersoneel - september 2021
Uitbetalen prestaties gelegenheidspersoneel - september 2021
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Personeel VZW Sportbeheer

Aanwerving 2 vaste redders bij VZW Sportbeheer
Aanwerving 2 vaste redders bij VZW Sportbeheer
Pdf-versie
kennisname.

<>19. Stedelijk basisonderwijs: aanvraag terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBSVP)

Stedelijk basisonderwijs: aanvraag terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBSVP)
Stedelijk basisonderwijs: aanvraag terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBSVP)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: voortijdig beëindigen verlof

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht vraagt om verlof voortijdig te beëindigen
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht vraagt om verlof voortijdig te beëindigen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. Stedelijk kunstonderwijs: overeenkomsten leren in alternatieve leercontext

Afsluiten overeenkomsten leren in alternatieve leercontext stedelijke kunstacademie
Afsluiten overeenkomsten leren in alternatieve leercontext stedelijke kunstacademie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. fotoshoot nieuwjaarsdrukwerk datum

Op 20 oktober vindt de fotoshoot plaats met het schepencollege ter voorbereiding van het nieuwjaarsdrukwerk.
Op 20 oktober vindt de fotoshoot plaats met het schepencollege ter voorbereiding van het nieuwjaarsdrukwerk.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. uitnodiging informatievergadering voor raadsleden van diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op 21/10/2021 om 18.00u.

uitnodiging voor de raadsleden naar een informatievergadering van diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op 21/10/2021 om 18.00u in Kortrijk
uitnodiging voor de raadsleden naar een informatievergadering van diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op 21/10/2021 om 18.00u in Kortrijk
Pdf-versie
kennisname.

<>24. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Sportraad: raad van bestuur 06/05/2021, 24/06/2021
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Sportraad: raad van bestuur 06/05/2021, 24/06/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>25. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - WVI: raad van bestuur 22/09/2021 - Leiedal: raad van bestuur 24/09/2021
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - WVI: raad van bestuur 22/09/2021 - Leiedal: raad van bestuur 24/09/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>26. Ambtshalve schrappingen

Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Administratieve vergissing bij aanvraag eID

Bij een aanvraag van een eID werd een administratieve vergissing gemaakt waardoor een nieuwe moest aangevraagd en betaald worden aan de FOD. De kosten konden niet doorgerekend worden aan de klanten.
Bij een aanvraag van een eID werd een administratieve vergissing gemaakt waardoor een nieuwe moest aangevraagd en betaald worden aan de FOD. De kosten konden niet doorgerekend worden aan de klanten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. Huwelijken en jubilea - week 42

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies september 2021

Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van september 2021
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van september 2021
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Bevestiging werken op afspraak

Bevestiging van het blijvend werken gedurende de hele week voor alle diensten van het stadhuis, uitgezonderd de stadswinkel.
Bevestiging van het blijvend werken gedurende de hele week voor alle diensten van het stadhuis, uitgezonderd de stadswinkel.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Circulatie stadhuis: wijzigingen vanaf 18 oktober

Vanaf maandag 18 oktober wordt gewone deur van de stadswinkel terug gebruikt als ingang en uitgang voor alle bezoekers van het stadhuis.
Vanaf maandag 18 oktober wordt gewone deur van de stadswinkel terug gebruikt als ingang en uitgang voor alle bezoekers van het stadhuis.
Pdf-versie
kennisname.

<>32. Vrijgave borg omgevingsvergunning OMV/2018/428

Vrijgave borg voor aanpassingen openbaar domein in functie van de uitvoering van de bouwwerken met omgevingsvergunning OMV/2018/428.
Vrijgave borg voor aanpassingen openbaar domein in functie van de uitvoering van de bouwwerken met omgevingsvergunning OMV/2018/428.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>33. Attest tot grondverkoop: AVQ Landmeter Expert bvba (V/994/4)

Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>34. Samenwerking provinciale huurgarantieverzekering voor éénoudergezinnen

Principieel goedkeuren van afsluiten samenwerkingsovereenkomst provinciale huurgarantieverzekering voor éénoudergezinnen tussen stad Waregem en provincie West-Vlaanderen. Wordt voor goedkeuring geagendeerd op de gemeenteraad van november.
Principieel goedkeuren van afsluiten samenwerkingsovereenkomst provinciale huurgarantieverzekering voor éénoudergezinnen tussen stad Waregem en provincie West-Vlaanderen. Wordt voor goedkeuring geagendeerd op de gemeenteraad van november.
Pdf-versie
werd besproken.

<>37. Ter bespreking: engagementsverklaring innovatieve woonvormen

Goedkeuren van de engagementsverklaring tussen de stad Waregem en provincie West-Vlaanderen tot een proefproject rond innovatieve woonvormen
Goedkeuren van de engagementsverklaring tussen de stad Waregem en provincie West-Vlaanderen tot een proefproject rond innovatieve woonvormen
Pdf-versie
werd besproken.

<>38. goedkeuren vraag tot afsluiten sociaal woonbeleidsconvenant

goedkeuren vraag tot afsluiten sociaal woonbeleidsconvenant met de VMSW wegens behalen sociaal objectief
goedkeuren vraag tot afsluiten sociaal woonbeleidsconvenant met de VMSW wegens behalen sociaal objectief
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. Bezwaar tegen opname in het verwaarlozingsregister - Ruifeleinde 31, 8791 Waregem

Behandeling bezwaarschrift tegen opname gebouw in het verwaarlozingsregister.
Behandeling bezwaarschrift tegen opname gebouw in het verwaarlozingsregister.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>40. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister

Er worden vijf aanvragen tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.
Er worden vijf aanvragen tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>43. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Ischgl Group bv (OMV/2021/00279)

Advies mbt aanvraag van Ischgl Group bv tot het slopen en herbouwen van bijgebouw + functiewijziging naar café (regularisatie) te , perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 380B.
Advies mbt aanvraag van Ischgl Group bv tot het slopen en herbouwen van bijgebouw + functiewijziging naar café (regularisatie) te , perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 380B.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>44. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Bossuyt Ward (OMV/2021/00277)

Advies mbt aanvraag van Bossuyt Ward tot het bouwen van alleenstaande woning met carport + rooien van bomen te Kempstraat 11 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 62K.
Advies mbt aanvraag van Bossuyt Ward tot het bouwen van alleenstaande woning met carport + rooien van bomen te Kempstraat 11 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 62K.
Pdf-versie
gunstig advies.

<>45. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Concordia Textiles nv/Purfi Manufacturing Belgium nv (OMV/2021/00371 - 0417N3)

Advies mbt aanvraag tot omgevingsvergunning van Concordia Textiles nv/Purfi Manufacturing Belgium nv tot het wijziging vergunde toestand te Flanders-Fieldweg 37, Steenovenstraat 36 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 849L, 849M, 851Z.
Advies mbt aanvraag tot omgevingsvergunning van Concordia Textiles nv/Purfi Manufacturing Belgium nv tot het wijziging vergunde toestand te Flanders-Fieldweg 37, Steenovenstraat 36 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 849L, 849M, 851Z.
Pdf-versie
gunstig advies.

<>46. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Jozef Vanden Buverie & co nv (0460N3)

Advies mbt aanvraag tot omgevingsvergunning van Jozef Vanden Buverie & co nv tot het uitbreiding met grondwaterwinning te Spildoornstraat 70 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 886N, 887D2, 887F2, 887G2, 887W.
Advies mbt aanvraag tot omgevingsvergunning van Jozef Vanden Buverie & co nv tot het uitbreiding met grondwaterwinning te Spildoornstraat 70 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 886N, 887D2, 887F2, 887G2, 887W.
Pdf-versie
gunstig advies.

<>47. Omgevingsvergunning: BETTENS Brecht (V/3044/1)

Aanvraag van BETTENS Brecht tot het verkavelen van perceel in 2 loten voor open bebouwing te Azalealaan 3 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 556N, 556R, 556S.
Aanvraag van BETTENS Brecht tot het verkavelen van perceel in 2 loten voor open bebouwing te Azalealaan 3 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 556N, 556R, 556S.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden

<>48. Omgevingsvergunning: DUMOBIL CONSTRUCT nv (V/3025/2)

Aanvraag van DUMOBIL CONSTRUCT nv tot het verkavelen van perceel in 7 loten voor open bebouwing te Rode Poortstraat zn te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 409Y2, 414A.
Aanvraag van DUMOBIL CONSTRUCT nv tot het verkavelen van perceel in 7 loten voor open bebouwing te Rode Poortstraat zn te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 409Y2, 414A.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden

<>49. Omgevingsvergunning: VAN GELUWE David (OMV/2021/00397)

Aanvraag van VAN GELUWE David tot het bouwen van tuinhuis te Baanstknokstraat 58 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 46Y2.
Aanvraag van VAN GELUWE David tot het bouwen van tuinhuis te Baanstknokstraat 58 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 46Y2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Omgevingsvergunning: Bouwonderneming Joost Spiessens bvba (OMV/2021/00280)

Aanvraag van Bouwonderneming Joost Spiessens bvba tot het bouwen van meergezinswoning (gewijzigde plannen) te Koekoekstraat 1, Koekoekstraat 3 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 217T, 217V.
Aanvraag van Bouwonderneming Joost Spiessens bvba tot het bouwen van meergezinswoning (gewijzigde plannen) te Koekoekstraat 1, Koekoekstraat 3 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 217T, 217V.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden

<>51. Omgevingsvergunning: VANWIJNSBERGHE Claude (OMV/2021/00329)

Aanvraag van VANWIJNSBERGHE Claude tot het bouwen van stal voor hobbydieren te Hooistraat zn te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 306G.
Aanvraag van VANWIJNSBERGHE Claude tot het bouwen van stal voor hobbydieren te Hooistraat zn te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 306G.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden

<>52. Omgevingsvergunning: DEWAELE Koen - DEMEULEMEESTER Ilse (OMV/2021/00401)

Aanvraag van DEWAELE Koen - DEMEULEMEESTER Ilse tot het uitbreiden van bestaande woning te Akkerwindelaan 41 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de eafdeling, sectie A, perceel 203S3.
Aanvraag van DEWAELE Koen - DEMEULEMEESTER Ilse tot het uitbreiden van bestaande woning te Akkerwindelaan 41 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de eafdeling, sectie A, perceel 203S3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden

<>53. Ter kennisgeving: beroep deputatie - Retail Estates nv (OMV/2021/00295 - 1587N1)

Op 6 oktober 2021 werd beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 8 september 2021 waarbij een weigering van omgevingsaanvraag werd afgeleverd voor het verbouwen en herinrichten van handelsruimte klasse 3 (versmarkt/ traiteurzaak) + bouwen van HS-cabine, te Gentseweg 514, 516, 518, 520 te 8793 Waregem.
Op 6 oktober 2021 werd beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 8 september 2021 waarbij een weigering van omgevingsaanvraag werd afgeleverd voor het verbouwen en herinrichten van handelsruimte klasse 3 (versmarkt/ traiteurzaak) + bouwen van HS-cabine, te Gentseweg 514, 516, 518, 520 te 8793 Waregem.
Pdf-versie
kennisname.

<>54. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 2 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 2 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>55. Vrijwiligers startdag klimaatbende

Aan de drie vrijwilligers van de startdag van de klimaatbende wordt een Waregembon gegeven.
Aan de drie vrijwilligers van de startdag van de klimaatbende wordt een Waregembon gegeven.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Kennisname beslissing FANC

Kennisname beslissing FANC
Kennisname beslissing FANC
Pdf-versie
kennisname.

<>57. Aanleg verkeersplateau in de Koekoekstraat:goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure

punt te agenderen voor de gemeenteraad
punt te agenderen voor de gemeenteraad
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Aanpassen van het kruispunt Jozef Duthoystraat-Desselgemseweg:goedkeuren voorontwerp

goedkeuren voorontwerp 'aanpassen kruispunt Jozef Duthoystraat-Desselgemseweg binnen de raamovereenkomst van Lobelle
goedkeuren voorontwerp 'aanpassen kruispunt Jozef Duthoystraat-Desselgemseweg binnen de raamovereenkomst van Lobelle
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Herstel rioolaansluiting in de Halewijnstraat 11, 8792 Waregem:goedkeuren offerte Watergroep

goedkeuring offerte van de Watergroep voor een herstel rioolaansluiting
goedkeuring offerte van de Watergroep voor een herstel rioolaansluiting
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Machinaal reinigen van wegen en fietspaden,dienstjaar 2021/2022:VS 5

goedkeuren vorderingsstaat 5 voor het reinigen van wegen en fietspaden
goedkeuren vorderingsstaat 5 voor het reinigen van wegen en fietspaden
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Uitvoeren van wegmarkeringen 2021:goedkeuren VS 1(eindstaat)

goedkeuren eindstaat voor de opdracht wegmarkeringen 2021.
goedkeuren eindstaat voor de opdracht wegmarkeringen 2021.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Onderhouds- en herstellingswerken diverse gemeentewegen 2021/VS 3

goedkeuren vorderingsstaat voor de opdracht 'onderhouds- en herstellingswerken diverse gemeentewegen
goedkeuren vorderingsstaat voor de opdracht 'onderhouds- en herstellingswerken diverse gemeentewegen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Aanleg uitwijkstroken in de Caseelstraat:goedkeuren VS1(eindstaat)

goedkeuren eindafrekening voor de opdracht 'aanleg uitwijkstroken in de Caseelstraat'
goedkeuren eindafrekening voor de opdracht 'aanleg uitwijkstroken in de Caseelstraat'
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Nutsleidingen: De Watergroep: netaanpassingen

Nutsleidingen: De Watergroep: netaanpassingen
Nutsleidingen: De Watergroep: netaanpassingen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. Aanvraagvergunning Telenet: verlenen vergunning

goedkeuren aanvraagvergunning Telenet
goedkeuren aanvraagvergunning Telenet
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Aanvraagvergunning Fluvius: verlenen vergunning

goedkeuren aanvraagvergunning Fluvius
goedkeuren aanvraagvergunning Fluvius
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement KAJak. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op de parking van OC 't Klokhuis op zaterdag 20 november 2021 gedurende de hele dag.

Op zaterdag 20 november 2021 zal er een fuif KAJak plaatsvinden in Beveren-Leie. Hiervoor vraagt men parkeerverbod op de parking van OC 't Klokhuis gedurende de hele dag.
Op zaterdag 20 november 2021 zal er een fuif KAJak plaatsvinden in Beveren-Leie. Hiervoor vraagt men parkeerverbod op de parking van OC 't Klokhuis gedurende de hele dag.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Jeugd op zondag 24 oktober 2021

Op zondag 24 oktober 2021 zal de Dag van de Jeugd plaatsvinden op de site van het Jeugdcentrum. Men vraagt parkeerverbod op alle parkeerplaatsen over het brugje van 10.00u. tot 19.00u.
Op zondag 24 oktober 2021 zal de Dag van de Jeugd plaatsvinden op de site van het Jeugdcentrum. Men vraagt parkeerverbod op alle parkeerplaatsen over het brugje van 10.00u. tot 19.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Pandcomplex, hernieuwbouw, timing kantoren: voorstel goedkeuren aanpak

Er wordt gevraagd om de aanpak goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanpak goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Pandcomplex, hernieuwbouw, bergingen: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>72. Stedelijke basisschool Beveren-Leie, douches sportzaal: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>73. Vaccinatiegraad medewerkers stadsbestuur

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vaccinatiegraad bij de medewerkers van het stadsbestuur.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vaccinatiegraad bij de medewerkers van het stadsbestuur.
Pdf-versie
kennisname.

<>74. Kennisname maandverslag IDPBW 28/06/2021 - 13/09/2021

Het maandverslag met de activiteiten van de IDPBW van 28/06/2021 tot 13/09/2021 wordt ter kennisgeving voorgelegd.
Het maandverslag met de activiteiten van de IDPBW van 28/06/2021 tot 13/09/2021 wordt ter kennisgeving voorgelegd.
Pdf-versie
kennisname.

<>75. Goedkeuren subsidies socio-culturele verenigingen 2021

Als gevolg van de aanhoudende coronacrisis wordt voorgesteld om de subsidies voor socio-culturele verenigingen voor 2021 te berekenen op basis van het gemiddelde subsidiebedrag van de laatste drie werkjaren.
Als gevolg van de aanhoudende coronacrisis wordt voorgesteld om de subsidies voor socio-culturele verenigingen voor 2021 te berekenen op basis van het gemiddelde subsidiebedrag van de laatste drie werkjaren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Ter bespreking: gebruik lokaal Waregems Harmonieorkest

Vraag tot gebruik van het lokaal van het Waregems Harmonieorkest
Vraag tot gebruik van het lokaal van het Waregems Harmonieorkest
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>78. Schilderij ten voordele van goed doel

Vraag tot aankoop van een schilderij met paard tvv goed doel
Vraag tot aankoop van een schilderij met paard tvv goed doel
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>79. Huur koetshuis (2023)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 4 oktober 2023 tot 17 oktober 2023.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 4 oktober 2023 tot 17 oktober 2023.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Ter bespreking: OC Wijklokaal De Karmel

Wijklokaaltje Karmel is uitdovend scenario. Quid samenstelling algemene vergadering en raad van bestuur vzw OC's?
Wijklokaaltje Karmel is uitdovend scenario. Quid samenstelling algemene vergadering en raad van bestuur vzw OC's?
Pdf-versie
werd besproken.

<>81. Ter bespreking: nieuwjaarsreceptie Karmel

Stedelijke nieuwjaarsreceptie in wijklokaaltje Karmel wordt besproken
Stedelijke nieuwjaarsreceptie in wijklokaaltje Karmel wordt besproken
Pdf-versie
werd besproken.

<>82. Relatiegeschenken

Aan het college wordt gevraagd om de lijst van relaties na te kijken en een nieuwjaarsgeschenk vast te leggen.
Aan het college wordt gevraagd om de lijst van relaties na te kijken en een nieuwjaarsgeschenk vast te leggen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>83. hernieuwbouw Pand - Planning opening

In het weekend van 19 augustus 2021 wordt het Pand heropend. Een stand van zaken wordt gegeven.
In het weekend van 19 augustus 2021 wordt het Pand heropend. Een stand van zaken wordt gegeven.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>84. Nieuwjaarsreceptie serviceclubs

Nieuwjaarsreceptie serviceclubs, afspraken ivm organisatie
Nieuwjaarsreceptie serviceclubs, afspraken ivm organisatie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. Chalets aan de ijspiste

Chalets aan de ijspiste concrete afspraken betreft inschrijvingen
Chalets aan de ijspiste concrete afspraken betreft inschrijvingen
Pdf-versie
werd besproken.

<>86. Vuurwerk op Lichtjes aan de Leie

Vuurwerk op Lichtjes aan de Leie 27 november in Sint-Eloois-Vijve
Vuurwerk op Lichtjes aan de Leie 27 november in Sint-Eloois-Vijve
Pdf-versie
werd besproken.

<>87. Ouderavond KLJ Waregem in OC Nieuwenhove

Ouderavond KLJ Waregem op 20 november in OC Nieuwenhove. Ze vragen vrijstelling huur feestmateriaal.
Ouderavond KLJ Waregem op 20 november in OC Nieuwenhove. Ze vragen vrijstelling huur feestmateriaal.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>88. Ezelfeeste in mini-beleefboerderij 'De Stege' vzw

Ezelfeeste in mini-beleefboerderij 'De Stege' vzw. Ze organiseren spaghettifestijn met opening van rolstoeltoegankelijke speeltuin. Vragen hiervoor vrijstelling huur feestmateriaal
Ezelfeeste in mini-beleefboerderij 'De Stege' vzw. Ze organiseren spaghettifestijn met opening van rolstoeltoegankelijke speeltuin. Vragen hiervoor vrijstelling huur feestmateriaal
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>89. Waregem wintert met de Stedelijke Kunstacademie

Waregem wintert met de Stedelijke Kunstacademie. Er komt een winters kerstverhaal in het Park Baron Casier.
Waregem wintert met de Stedelijke Kunstacademie. Er komt een winters kerstverhaal in het Park Baron Casier.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>90. Muziekvergunning: Supernova for Specials

Supernova for Specials, ze vragen muziekvergunning en steun van Stad Waregem
Supernova for Specials, ze vragen muziekvergunning en steun van Stad Waregem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>91. Muziekvergunning: Supernova

Supernova, vraagt muziekvergunning voor hun exclusief feest op 20 november.
Supernova, vraagt muziekvergunning voor hun exclusief feest op 20 november.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>92. Muziekvergunning: Bal van het College

Bal van het College vraagt een muziekvergunning aan voor hun feest op 19 maart.
Bal van het College vraagt een muziekvergunning aan voor hun feest op 19 maart.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>93. Muziekvergunning: Freedom Fiësta Deel 2 - Chiro Vita en Freedom

Chiro Vita en Freedom vraagt toelating voor het organiseren van een pasta avond met dj achteraf op zaterdag 4 december 2021 van 18.30u. tot 1.00u.
Chiro Vita en Freedom vraagt toelating voor het organiseren van een pasta avond met dj achteraf op zaterdag 4 december 2021 van 18.30u. tot 1.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>94. Muziekvergunning: Dag van de jeugd

Dag van de jeugd voor de Waregemse jeugd in het jeugdcentrum. Vragen parkeerverbod en muziekvergunning voor de organisatie.
Dag van de jeugd voor de Waregemse jeugd in het jeugdcentrum. Vragen parkeerverbod en muziekvergunning voor de organisatie.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>95. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B1 Gebruik CC De Schakel door het CLB

Gratis gebruik CC De Schakel door het CLB op 14 december 2021 voor een infoavond.
Gratis gebruik CC De Schakel door het CLB op 14 december 2021 voor een infoavond.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>96. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>97. Namen voor nieuwe bruggen

Bepalen van verder verloop voor het geven van een naam aan de nieuwe fietsbrug en nieuwe wegbrug over de Leie.
Bepalen van verder verloop voor het geven van een naam aan de nieuwe fietsbrug en nieuwe wegbrug over de Leie.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>98. Enquête Gouden Blad naar aanleiding van verdwijnen stadsinfo.

Enquête Gouden Blad naar aanleiding van verdwijnen stadsinfo.
Enquête Gouden Blad naar aanleiding van verdwijnen stadsinfo.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>99. Hulp wekelijkse markt Beveren-Leie

De hulp op de wekelijkse markt in Beveren-Leie valt binnenkort weg.
De hulp op de wekelijkse markt in Beveren-Leie valt binnenkort weg.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>100. 11.11.11. acties in Waregem

Acties in Waregem ten voordele van 11.11.11
Acties in Waregem ten voordele van 11.11.11
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>101. scholenactie 11.11.11 in Waregem

Goedkeuring 11.11.11 actie voor alle basisscholen in Waregem
Goedkeuring 11.11.11 actie voor alle basisscholen in Waregem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>102. Programma lunch & learn tijdens youca action day op 21/10

Programma lunch & learn voor het stadspersoneel tijdens youca action day op 21/10
Programma lunch & learn voor het stadspersoneel tijdens youca action day op 21/10
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>103. Bezoek van Szekszard ikv jumelage

We nodigen Szekszard uit in onze stad van 15 tot 17 november om de toekomst van de jumelage te bespreken.
We nodigen Szekszard uit in onze stad van 15 tot 17 november om de toekomst van de jumelage te bespreken.
Pdf-versie
werd besproken.

<>104. Aantal studenten aan het werk in Waregem op Youca Action Day binnen een stadsdienst

Aantal studenten aan het werk in Waregem op Youca Action Day binnen een stadsdienst
Aantal studenten aan het werk in Waregem op Youca Action Day binnen een stadsdienst
Pdf-versie
kennisname.