Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 15 jun 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 15 JUN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

goedkeuren lidgeld 2022 Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG)

goedgekeurd.

1. goedkeuren lidgeld 2022 Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG)
Aan het college wordt gevraagd het lidgeld 2021 goed te keuren en te betalen conform betreffende factuur van VVSG vzw.

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren

goedgekeurd.

3. Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren
De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.

kennisname gasboetes

kennisname.

4. kennisname gasboetes
Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.

Aankoop kleine werktuigen stedelijke werkplaats - gunning

goedgekeurd.

5. Aankoop kleine werktuigen stedelijke werkplaats - gunning
De opdracht voor het leveren van kleine werktuigen voor de stedelijke werkplaats wordt gegund aan de firma Lecot.

Afvoer buiten dienst gestelde werktuigen

uitgesteld.

6. Afvoer buiten dienst gestelde werktuigen
Er wordt voorgesteld de buiten dienst gestelde werktuigen af te voeren als schroot.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

7. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

goedgekeurd.

8. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Aanvraag tot verkoop strook grond thv Paanderstraat 65, 8791 Waregem

goedgekeurd.

9. Aanvraag tot verkoop strook grond thv Paanderstraat 65, 8791 Waregem
De aanvraag tot verkoop van de strook grond ter hoogte van de Paanderstraat 65 te 8791 Waregem wordt voorgelegd.

Samenstelling examenjury stafmedewerker groenbeleid

goedgekeurd.

10. Samenstelling examenjury stafmedewerker groenbeleid
Nominatief bepalen van de selectiecommissie

Technisch personeel: ontslag wegens rustpensioen

goedgekeurd.

11. Technisch personeel: ontslag wegens rustpensioen
Een medewerker van het stedelijk werkliedenpersoneel dient zijn ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan

Onderhoudspersoneel: ontslag wegens overmacht medische redenen

goedgekeurd.

12. Onderhoudspersoneel: ontslag wegens overmacht medische redenen
Een medewerker van het onderhoudspersoneel kan haar werk omwille van medische redenen niet langer uitoefenen.

Stakingsaanzegging

kennisname.

13. Stakingsaanzegging
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stakingsaanzegging op 23.06.2022

Aanvraag vorming/studiedagen

goedgekeurd.

14. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)

Stedelijk basisonderwijs: verlofaanvragen schooljaar 2022-2023

goedgekeurd.

15. Stedelijk basisonderwijs: verlofaanvragen schooljaar 2022-2023
De verlofaanvragen in het basisonderwijs voor het schooljaar 2022-2023 worden goedgekeurd

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht in uren onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers nooddecreet Oekraïne

goedgekeurd.

16. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht in uren onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers nooddecreet Oekraïne
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht in uren onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers nooddecreet Oekraïne

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke kinderverzorgsters t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

17. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke kinderverzorgsters t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke kinderverzorgsters t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: aanstellen beleidsondersteuner

goedgekeurd.

18. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: aanstellen beleidsondersteuner
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: aanstellen beleidsondersteuner

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

19. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 25/05/2022 - Leiedal: algemene vergadering 24/05/2022 - Zefier: algemene vergadering 09/06/2022

Ambtshalve schrappingen

goedgekeurd.

20. Ambtshalve schrappingen
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister

Huwelijken en jubilea - week 24

goedgekeurd.

21. Huwelijken en jubilea - week 24
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Begraafplaatsen - goedkeuren concessies mei 2022

goedgekeurd.

22. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies mei 2022
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van mei 2022

goedkeuren gemeentelijke rooilijn omgevingsvergunning OMV/2022/00062 - 2479N1 - Brabantstraat

goedgekeurd.

23. goedkeuren gemeentelijke rooilijn omgevingsvergunning OMV/2022/00062 - 2479N1 - Brabantstraat
dossier voor de gemeenteraad van juli

Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

goedgekeurd.

26. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
Er worden twee vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.

Schrappingen uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

goedgekeurd.

27. Schrappingen uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
Er wordt 1 aanvraag tot schrapping uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen gevraagd.

Advies aanvraag omgevingsvergunning: VELGHE Olivier (OMV/2022/00166)

gunstig advies.

30. Advies aanvraag omgevingsvergunning: VELGHE Olivier (OMV/2022/00166)
Advies m.b.t. aanvraag tot omgevingsvergunning van VELGHE Olivier, met als adres Wagenaarstraat 22 te 8791 Waregem tot het plaatsen van kleine windmolen te , perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 470A, 476E.

Advies aanvraag omgevingsvergunning: Mercuryflooring nv (0478N2)

voorwaardelijk gunstig advies.

31. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Mercuryflooring nv (0478N2)
Advies m.b.t. aanvraag tot omgevingsvergunning van Mercuryflooring nv tot het hernieuwing en actualisering van de omgevingsvergunning te Steenovenstraat 38 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 851Y, 863A11.

Weigering aanvraag omgevingsproject: VAN VAERENBERGH Koen (OMV/2022/00117)

advies dienst wordt gevolgd.

32. Weigering aanvraag omgevingsproject: VAN VAERENBERGH Koen (OMV/2022/00117)
Aanvraag van VAN VAERENBERGH Koen tot het bouwen van carport met bijgebouw te Haspelstraat 9 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 341T9.

Omgevingsvergunning: VANDEPUTTE Ignace (V/3051/1)

goedgekeurd met voorwaarden.

33. Omgevingsvergunning: VANDEPUTTE Ignace (V/3051/1)
Aanvraag van VANDEPUTTE Ignace tot het verkavelen van perceel in 2 loten voor halfopen bebouwing te Kleithoekstraat 79 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 997K, 997L.

Omgevingsvergunning: DECONINCK Joke (OMV/2022/00160)

goedgekeurd met voorwaarden.

34. Omgevingsvergunning: DECONINCK Joke (OMV/2022/00160)
Aanvraag van DECONINCK Joke tot het plaatsen van keerwand (regularisatie) en ophogen terrein te IJzerland 45 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 388H.

Omgevingsvergunning: LISARDE Olivier - MULLIE Shana (OMV/2022/00138)

goedgekeurd met voorwaarden.

35. Omgevingsvergunning: LISARDE Olivier - MULLIE Shana (OMV/2022/00138)
Aanvraag van LISARDE Olivier - MULLIE Shana tot het bouwen van woning te Pijkstraat 77 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 136/03_, 136R.

Omgevingsvergunning: CAPAN Stijn (OMV/2022/00123)

goedgekeurd.

36. Omgevingsvergunning: CAPAN Stijn (OMV/2022/00123)
Aanvraag van CAPAN Stijn tot het bouwen van tuinhuis na sloop bestaand + aanleggen van zwembad te Boulezlaan 39 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 345L2.

Omgevingsvergunning: VANHAUWERE Rüben (OMV/2022/00114)

goedgekeurd.

37. Omgevingsvergunning: VANHAUWERE Rüben (OMV/2022/00114)
Aanvraag van VANHAUWERE Rüben tot het bouwen van halfopen woning + carport te Routehuisstraat 20 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 556H2.

Omgevingsvergunning: FRANCOIS Lennert - CALLEWAERT Tineke (OMV/2022/00141)

goedgekeurd.

38. Omgevingsvergunning: FRANCOIS Lennert - CALLEWAERT Tineke (OMV/2022/00141)
Aanvraag van FRANCOIS Lennert - CALLEWAERT Tineke tot het bouwen van carport te Eksterstraat 8 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 342B.

Omgevingsvergunning: VANWEST Patrick (OMV/2022/00148)

goedgekeurd.

39. Omgevingsvergunning: VANWEST Patrick (OMV/2022/00148)
Aanvraag van VANWEST Patrick tot het verbouwen en uitbreiden van bestaand bijgebouw te Steenstede 13 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 480X.

Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Matthys nv (OMV/2021/00462)

kennisname.

40. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Matthys nv (OMV/2021/00462)
De procedure in laatste aanleg tegen de omgevingsvergunning van de deputatie dd.10 februari 2022 afgeleverd aan Matthys nv voor het verleggen van Hooibeek, perceel gelegen te Leemputstraat 75 te 8792 Waregem, werd door het departement Omgeving op 7 juni 2022 stopgezet. De aanvraag blijft aldus vergund.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

41. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 6 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Vergoeding voor hulp kringloopkrachten op stand xterieur Zomer

goedgekeurd.

42. Vergoeding voor hulp kringloopkrachten op stand xterieur Zomer
Vraag om vrijwilligersvergoeding te geven aan niet-waregemse kringloopkrachten

Kennisname beslissing FANC

kennisname.

43. Kennisname beslissing FANC
Kennisname beslissing FANC ivm verlenen vergunning voor het in bezit hebben en uitbaten van toestel met ioniserende stralen.

Verlagen Leieboorden, samenwerkingsovereenkomst: voorstel goedkeuren agendapunt gemeenteraad

goedgekeurd.

44. Verlagen Leieboorden, samenwerkingsovereenkomst: voorstel goedkeuren agendapunt gemeenteraad
Er wordt voorgesteld om de samenwerkingsovereenkomst in het kader van de vernieuwing van de kade inclusief omgevingsaanleg aan de Barrage ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Centrummobiliteit Stormestraat-Stationsstraat, ontwerper: inname standpunt

werd besproken.

45. Centrummobiliteit Stormestraat-Stationsstraat, ontwerper: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Trage verbinding Pontstraat – Trakel, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 1

goedgekeurd.

46. Trage verbinding Pontstraat – Trakel, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 1
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 1 goed te keuren.

Onderhoud- en herstellingswerken diverse gemeentewegen: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

47. Onderhoud- en herstellingswerken diverse gemeentewegen: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

Uitvoeren van wegmarkeringen 2022-2023-2024: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

48. Uitvoeren van wegmarkeringen 2022-2023-2024: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

horeca Markt Waregem, boringen ifv beugels: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

49. horeca Markt Waregem, boringen ifv beugels: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

Omgevingswerken Site Transvaal Fase I: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 05

goedgekeurd.

50. Omgevingswerken Site Transvaal Fase I: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 05
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat goed te keuren

Nutsleidingen, Fluvius: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

goedgekeurd.

51. Nutsleidingen, Fluvius: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.

Nutsleidingen, Proximus: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

goedgekeurd.

52. Nutsleidingen, Proximus: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.

Nutsleidingen, De Watergroep: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

goedgekeurd.

53. Nutsleidingen, De Watergroep: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.

Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

goedgekeurd.

54. Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.

Invoeren parkeerverbod Felix Verhaegehestraat

goedgekeurd.

55. Invoeren parkeerverbod Felix Verhaegehestraat
Voorstel om eenzijdig een parkeerverbod in te voeren in de Felix Verhaeghestraat om de groene berm te beschermen.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Militaire Taptoe op donderdag 16 juni 2022 (2)

goedgekeurd.

56. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Militaire Taptoe op donderdag 16 juni 2022 (2)
Op donderdag 16 juni 2022 zal de Militaire Taptoe plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op diverse plaatsen om dit evenement te kunnen laten plaatsvinden.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Afterschoolyear" van jeugdhuis Den Uitvlucht op vrijdag 24 juni 2022

goedgekeurd.

57. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Afterschoolyear" van jeugdhuis Den Uitvlucht op vrijdag 24 juni 2022
Op vrijdag 24 juni 2022 zal het evenement "Afterschoolyear" plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat tussen de huisnummers 43 en 49 van vrijdag 24 juni 2022 om 18.00u. tot zaterdag 25 juni 2022 om 3.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een babyborrel in OC Eikenhove op zaterdag 25 juni 2022

niet goedgekeurd.

58. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een babyborrel in OC Eikenhove op zaterdag 25 juni 2022
Op zaterdag 25 juni 2022 zal in OC Eikenhove een babyborrel plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op 5 parkeerplaatsen ter hoogte van OC Eikenhove van 13.00u. tot 22.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een straatfeest in de Oblatenstraat op zaterdag 25 juni 2022

goedgekeurd.

59. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een straatfeest in de Oblatenstraat op zaterdag 25 juni 2022
Op zaterdag 25 juni 2022 zal een straatfeest plaatsvinden in de Oblatenstraat. Men vraagt toegangsverbod vanaf de Nieuwenhovestraat tot en met huisnummer 3 van 17.00u. tot 22.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een eremis in de kerk van Nieuwenhove op zondag 26 juni 2022

goedgekeurd.

60. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een eremis in de kerk van Nieuwenhove op zondag 26 juni 2022
Op zondag 26 juni 2022 zal een eremis plaatsvinden in de kerk van Nieuwenhove. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in de Oblatenstraat vanaf de Remi Vanmeerhaeghestraat tot en met huisnummer 4 en op de parking van de kerk van Nieuwenhove van 8.00u. tot 13.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "DJ Contest Waregem Koerse" van jeugdhuis Den Uitvlucht op de vrijdagen 1, 15 en 22 juli 2022

goedgekeurd.

61. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "DJ Contest Waregem Koerse" van jeugdhuis Den Uitvlucht op de vrijdagen 1, 15 en 22 juli 2022
Op de vrijdagen 1, 15 en 22 juli 2022 zal het evenement "DJ Contest Waregem Koerse" plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat tussen de huisnummers 45 en 49, telkens van 18.00u. tot 3.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een Pop-Up Skatepark op diverse plaatsen in Waregem van vrijdag 1 juli 2022 tot en met maandag 1 augustus 2022

goedgekeurd.

62. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een Pop-Up Skatepark op diverse plaatsen in Waregem van vrijdag 1 juli 2022 tot en met maandag 1 augustus 2022
Van vrijdag 1 juli 2022 tot en met maandag 1 augustus 2022 zal er op diverse locaties een Pop-Up Skatepark worden geplaatst. Hiervoor vraagt men diverse verkeersmaatregelen.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de 45e Bilkhagefeesten van zaterdag 2 juli 2022 tot en met maandag 4 juli 2022

goedgekeurd.

63. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de 45e Bilkhagefeesten van zaterdag 2 juli 2022 tot en met maandag 4 juli 2022
Van zaterdag 2 juli 2022 tot en met maandag 4 juli 2022 zullen de 45e Bilkhagefeesten plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in een deel van Tijmlaan op maandag 4 juli 2022 van 8.00u. tot 10.15u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de 74e Zomerfeesten van 't Gaverke van vrijdag 8 juli 2022 tot en met zondag 10 juli 2022

goedgekeurd.

64. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de 74e Zomerfeesten van 't Gaverke van vrijdag 8 juli 2022 tot en met zondag 10 juli 2022
Van vrijdag 8 juli 2022 tot en met zondag 10 juli 2022 zullen de 74e Zomerfeesten van 't Gaverke plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod om dit evenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het Zomerfeest van het Villapark op zondag 10 juli 2022

goedgekeurd.

65. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het Zomerfeest van het Villapark op zondag 10 juli 2022
Op zondag 10 juli 2022 zal het Zomerfeest van het Villapark plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in de 3e pijpekop van de Ruitersdreef van 8.00u. tot 20.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Waterhoekfeesten van vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 3 juli 2022

goedgekeurd.

66. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Waterhoekfeesten van vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 3 juli 2022
Van vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 3 juli 2022 zullen de Waterhoekfeesten plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in diverse straten tijdens deze 3 dagen.

goedkeuren verslag verkeerscel 24 mei 2022

goedgekeurd.

67. goedkeuren verslag verkeerscel 24 mei 2022
goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 24 mei.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

68. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: ter kennisgeving antwoord op aangetekende brieven

kennisname.

69. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: ter kennisgeving antwoord op aangetekende brieven
Er wordt gevraagd om kennis te nemen van het antwoord op hun brief betreffende o.a. de prijsstijgingen van materialen.

Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 06

goedgekeurd.

70. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 06
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 06 goed te keuren.

Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 2/Elektriciteit: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

71. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 2/Elektriciteit: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 6/Herstofferen stoelen zaal 2: voorstel goedkeuren datum voorlopige oplevering

goedgekeurd.

72. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 6/Herstofferen stoelen zaal 2: voorstel goedkeuren datum voorlopige oplevering
Er wordt gevraagd om de datum voor de voorlopige oplevering goed te keuren.

Kerk Beveren-Leie, vernieuwen stookinstallatie: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

73. Kerk Beveren-Leie, vernieuwen stookinstallatie: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

Pandcomplex, hernieuwbouw: ter kennisgeving antwoord op aangetekende brieven

kennisname.

74. Pandcomplex, hernieuwbouw: ter kennisgeving antwoord op aangetekende brieven
Er wordt gevraagd om kennis te nemen van de brief betreffende de prijsstijgingen.

Pandcomplex, hernieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 10

goedgekeurd.

75. Pandcomplex, hernieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 10
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 10 goed te keuren.

Cultuurcentrum De Schakel, uitbreiding, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 01

goedgekeurd.

76. Cultuurcentrum De Schakel, uitbreiding, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 01
Er wordt gevraagd om ereloonnota 01 goed te keuren.

Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02, tevens eindstaat

goedgekeurd.

77. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02, tevens eindstaat
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.

Stedelijke werkplaats, aanpassingswerken tankstraat: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

78. Stedelijke werkplaats, aanpassingswerken tankstraat: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

Veiligheidsdocument Précongé

goedgekeurd.

79. Veiligheidsdocument Précongé
Aan het college wordt gevraagd om het veiligheidsdocument van Précongé 2022 goed te keuren.

Veiligheidsdocument Taptoe

goedgekeurd.

80. Veiligheidsdocument Taptoe
Aan het college wordt gevraagd om het veiligheidsdocument van de Taptoe 2022 goed te keuren.

Huur koetshuis (2024)

goedgekeurd.

81. Huur koetshuis (2024)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 6 maart 2024 tot 19 maart 2024.

11 juli ontbijt - vrijstelling huur OC De Coorenaar

goedgekeurd.

82. 11 juli ontbijt - vrijstelling huur OC De Coorenaar
11 juli comité Desselgem vraagt vrijstelling huur voor hun Vlaams feestontbijt in OC De Coorenaar

Memorial Igor Decraene

goedgekeurd.

83. Memorial Igor Decraene
Memorial Igor Decraene op 4 september.

Eremis priester Gildas Cambia

goedgekeurd.

84. Eremis priester Gildas Cambia
Eremis priester Gildas Cambia op 26 juni.

Privefeest babyborrel

niet goedgekeurd.

85. Privefeest babyborrel
Aanvraag inname parkeerplaatsen en gebruik nadars voor privéfeest in OC Eikenhove.

Verkeersdag - strapdag Torenhofschool

goedgekeurd.

86. Verkeersdag - strapdag Torenhofschool
Verkeersdag - strapdag Torenhofschool op 16 september.

Verjaardagsfeest Den Hemel

goedgekeurd.

87. Verjaardagsfeest Den Hemel
Verjaardagsfeest in Den Hemel op 25 juni.

Running Night De Vriese Podologie

goedgekeurd.

88. Running Night De Vriese Podologie
Running Night De Vriese Podologie op 1 juli.

Sportdag Hemelvaart

goedgekeurd.

89. Sportdag Hemelvaart
Sportdag Hemelvaart op 13 september.

Wijkfeest Lijnzaadstraat

goedgekeurd.

90. Wijkfeest Lijnzaadstraat
Wijkfeest Lijnzaadstraat op 15 augustus.

Picknick in 't Park

goedgekeurd.

91. Picknick in 't Park
Picknick in 't Margaretapark te Nieuwenhove op 3 juli

Aanvraag toelage: reünie jaargenoten

goedgekeurd.

92. Aanvraag toelage: reünie jaargenoten
Aanvraag tot het bekomen van een toelage naar aanleiding van een reünie van jaargenoten.

Kerstman voor Huis van de Kerstman

werd besproken.

93. Kerstman voor Huis van de Kerstman
Voorstel van Disneywinkel Het Pand om de kerstman voor Huis van de Kerstman aan te stellen.

Septemberkermis Beveren-Leie

goedgekeurd.

94. Septemberkermis Beveren-Leie
Septemberkermis Beveren-Leie; extra attractie

Opening het Pand extra straatanimatie

goedgekeurd.

95. Opening het Pand extra straatanimatie
Opening het Pand extra straatanimatie in winkelstraten

Kandidaatstelling BK's

uitgesteld.

96. Kandidaatstelling BK's
Kandidaatstelling BK's; tijdrijden jeugd in 2023 en BK 2028

Gebruik paddenstoelen door officiële feestcomité's

goedgekeurd.

97. Gebruik paddenstoelen door officiële feestcomité's
Gebruik paddenstoelen door officiële feestcomité's

Muziekvergunning: 45e Bilkhagefeesten

goedgekeurd.

98. Muziekvergunning: 45e Bilkhagefeesten
Aanvraag muziekvergunning voor 45e Bilkhagefeesten op 2 juli.

Muziekvergunning: Sharkscup

goedgekeurd.

99. Muziekvergunning: Sharkscup
Aanvraag muziekvergunning voor Sharkscup op 18 juni.

Muziekvergunning: Zomerbar Duizendpluspoot

goedgekeurd.

100. Muziekvergunning: Zomerbar Duizendpluspoot
Aanvraag muziekvergunning voor Zomerbar Duizendpluspoot op 24 juni.

Muziekvergunning: Open Bedrijvendag bij PZ Mira

goedgekeurd.

101. Muziekvergunning: Open Bedrijvendag bij PZ Mira
Aanvraag muziekvergunning voor Open Bedrijvendag bij PZ Mira op 2 oktober.

Muziekvergunning: pop-up horeca The Hippodroom Summerbar

goedgekeurd.

102. Muziekvergunning: pop-up horeca The Hippodroom Summerbar
Aanvraag muziekvergunning voor pop-up horeca The Hippodroom Summerbar

Muziekvergunning: Afterschoolyear

goedgekeurd.

103. Muziekvergunning: Afterschoolyear
Aanvraag muziekvergunning voor Afterschoolyear op 24 juni.

Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: Bar CC De Schakel

goedgekeurd.

104. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: Bar CC De Schakel
Aanvraag bar aan CC De Schakel op dinsdag 30/08 nav WKF en het vuurwerk

Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: Café Den Arrivée

goedgekeurd.

105. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: Café Den Arrivée
Aanvraag muziekvergunning en parkeerverbod Café Den Arrivée nav WKF '22 + programma

persberichten en aanwezigheid persmomenten

werd besproken.

106. persberichten en aanwezigheid persmomenten
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?

project Gemeente zonder Gemeentehuis: website van de toekomst

principieel goedgekeurd.

107. project Gemeente zonder Gemeentehuis: website van de toekomst
Vraag van Leiedal of stad Waregem principieel wil meestappen in het projectvoorstel om een thematisch project in te dienen bij Vlaanderen 'website van de toekomst' in het kader van de projectoproep van Vlaanderen Lokaal Digitaal.

Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Babylon

niet goedgekeurd.

108. Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Babylon
Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.

deelname Waregembon

goedgekeurd.

109. deelname Waregembon
een Waregemse zaak wil deelnemen aan de Waregembon

aanvraag starterspremie R-Cars & Service

goedgekeurd.

110. aanvraag starterspremie R-Cars & Service
R-Cars & Service vraagt de starterspremie aan.

aanvraag starterspremie Floww

goedgekeurd.

111. aanvraag starterspremie Floww
Floww vraagt de starterspremie aan.

Goedkeuren erkenningsreglement en subsidiereglement voor competitieverenigingen sport, recreatieverenigingen sport en organisatiecomités

goedgekeurd.

112. Goedkeuren erkenningsreglement en subsidiereglement voor competitieverenigingen sport, recreatieverenigingen sport en organisatiecomités
Op de AV van 19 mei 2022 werd het vernieuwde erkenningsreglement en subsidiereglement voor competitieverenigingen sport, recreatieverenigingen sport en organisatiecomité’s finaal goedgekeurd. Nu moet dit naar de GR van juli

Het Pand: Bakkerietje - Heropening + Terras

goedgekeurd.

113. Het Pand: Bakkerietje - Heropening + Terras
Het Bakkerietje heeft na heropening een beperkt terras. Graag afbakenen hoe groot dit mag zijn.

Tafels en stoelen Studie-o-Essevee

goedgekeurd.

114. Tafels en stoelen Studie-o-Essevee
SV Zulte-Waregem stelt een ruimte open voor studerende jongeren. Omdat ze hiervoor planningsgewijs extra tafels en stoelen voor moesten bijhuren, vragen ze of de stad kan instaan voor die extra gemaakte kosten.

Zomeranimatie speelpleinwerkingen

goedgekeurd.

115. Zomeranimatie speelpleinwerkingen
Zoals elk jaar werkt de jeugddienst een animatieprogramma uit voor de speelpleinwerkingen. Een overzicht van de invulling en een kostenraming.

Ontvangst Médiatrice van 12 tot 14 juli in Waregem

goedgekeurd.

116. Ontvangst Médiatrice van 12 tot 14 juli in Waregem
Aan het college wordt gevraagd het programma voor de ontvangst Médiatrice van 12 tot 14 juli in Waregem goed te keuren.

Uitgewerkt stappenplan voor een nieuwe stedenband met Gatsibo

goedgekeurd.

117. Uitgewerkt stappenplan voor een nieuwe stedenband met Gatsibo
Aan het college wordt gevraagd het stappenplan voor een nieuwe stedenband met Gatsibo goed te keuren.

Programma Mabatobato 28 augustus

goedgekeurd.

118. Programma Mabatobato 28 augustus
Aan het college wordt gevraagd het programma voor Mabatobato op 28 augustus goed te keuren.

<>1. goedkeuren lidgeld 2022 Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG)

Aan het college wordt gevraagd het lidgeld 2021 goed te keuren en te betalen conform betreffende factuur van VVSG vzw.
Aan het college wordt gevraagd het lidgeld 2021 goed te keuren en te betalen conform betreffende factuur van VVSG vzw.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren

De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. kennisname gasboetes

Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Pdf-versie
kennisname.

<>5. Aankoop kleine werktuigen stedelijke werkplaats - gunning

De opdracht voor het leveren van kleine werktuigen voor de stedelijke werkplaats wordt gegund aan de firma Lecot.
De opdracht voor het leveren van kleine werktuigen voor de stedelijke werkplaats wordt gegund aan de firma Lecot.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Afvoer buiten dienst gestelde werktuigen

Er wordt voorgesteld de buiten dienst gestelde werktuigen af te voeren als schroot.
Er wordt voorgesteld de buiten dienst gestelde werktuigen af te voeren als schroot.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>7. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Aanvraag tot verkoop strook grond thv Paanderstraat 65, 8791 Waregem

De aanvraag tot verkoop van de strook grond ter hoogte van de Paanderstraat 65 te 8791 Waregem wordt voorgelegd.
De aanvraag tot verkoop van de strook grond ter hoogte van de Paanderstraat 65 te 8791 Waregem wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Samenstelling examenjury stafmedewerker groenbeleid

Nominatief bepalen van de selectiecommissie
Nominatief bepalen van de selectiecommissie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Technisch personeel: ontslag wegens rustpensioen

Een medewerker van het stedelijk werkliedenpersoneel dient zijn ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Een medewerker van het stedelijk werkliedenpersoneel dient zijn ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Onderhoudspersoneel: ontslag wegens overmacht medische redenen

Een medewerker van het onderhoudspersoneel kan haar werk omwille van medische redenen niet langer uitoefenen.
Een medewerker van het onderhoudspersoneel kan haar werk omwille van medische redenen niet langer uitoefenen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Stakingsaanzegging

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stakingsaanzegging op 23.06.2022
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stakingsaanzegging op 23.06.2022
Pdf-versie
kennisname.

<>14. Aanvraag vorming/studiedagen

Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Stedelijk basisonderwijs: verlofaanvragen schooljaar 2022-2023

De verlofaanvragen in het basisonderwijs voor het schooljaar 2022-2023 worden goedgekeurd
De verlofaanvragen in het basisonderwijs voor het schooljaar 2022-2023 worden goedgekeurd
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht in uren onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers nooddecreet Oekraïne

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht in uren onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers nooddecreet Oekraïne
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht in uren onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers nooddecreet Oekraïne
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke kinderverzorgsters t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke kinderverzorgsters t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke kinderverzorgsters t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: aanstellen beleidsondersteuner

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: aanstellen beleidsondersteuner
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: aanstellen beleidsondersteuner
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 25/05/2022 - Leiedal: algemene vergadering 24/05/2022 - Zefier: algemene vergadering 09/06/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 25/05/2022 - Leiedal: algemene vergadering 24/05/2022 - Zefier: algemene vergadering 09/06/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>20. Ambtshalve schrappingen

Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. Huwelijken en jubilea - week 24

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies mei 2022

Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van mei 2022
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van mei 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. goedkeuren gemeentelijke rooilijn omgevingsvergunning OMV/2022/00062 - 2479N1 - Brabantstraat

dossier voor de gemeenteraad van juli
dossier voor de gemeenteraad van juli
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>26. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

Er worden twee vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.
Er worden twee vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Schrappingen uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

Er wordt 1 aanvraag tot schrapping uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen gevraagd.
Er wordt 1 aanvraag tot schrapping uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen gevraagd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Advies aanvraag omgevingsvergunning: VELGHE Olivier (OMV/2022/00166)

Advies m.b.t. aanvraag tot omgevingsvergunning van VELGHE Olivier, met als adres Wagenaarstraat 22 te 8791 Waregem tot het plaatsen van kleine windmolen te , perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 470A, 476E.
Advies m.b.t. aanvraag tot omgevingsvergunning van VELGHE Olivier, met als adres Wagenaarstraat 22 te 8791 Waregem tot het plaatsen van kleine windmolen te , perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 470A, 476E.
Pdf-versie
gunstig advies.

<>31. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Mercuryflooring nv (0478N2)

Advies m.b.t. aanvraag tot omgevingsvergunning van Mercuryflooring nv tot het hernieuwing en actualisering van de omgevingsvergunning te Steenovenstraat 38 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 851Y, 863A11.
Advies m.b.t. aanvraag tot omgevingsvergunning van Mercuryflooring nv tot het hernieuwing en actualisering van de omgevingsvergunning te Steenovenstraat 38 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 851Y, 863A11.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>32. Weigering aanvraag omgevingsproject: VAN VAERENBERGH Koen (OMV/2022/00117)

Aanvraag van VAN VAERENBERGH Koen tot het bouwen van carport met bijgebouw te Haspelstraat 9 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 341T9.
Aanvraag van VAN VAERENBERGH Koen tot het bouwen van carport met bijgebouw te Haspelstraat 9 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 341T9.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>33. Omgevingsvergunning: VANDEPUTTE Ignace (V/3051/1)

Aanvraag van VANDEPUTTE Ignace tot het verkavelen van perceel in 2 loten voor halfopen bebouwing te Kleithoekstraat 79 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 997K, 997L.
Aanvraag van VANDEPUTTE Ignace tot het verkavelen van perceel in 2 loten voor halfopen bebouwing te Kleithoekstraat 79 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 997K, 997L.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>34. Omgevingsvergunning: DECONINCK Joke (OMV/2022/00160)

Aanvraag van DECONINCK Joke tot het plaatsen van keerwand (regularisatie) en ophogen terrein te IJzerland 45 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 388H.
Aanvraag van DECONINCK Joke tot het plaatsen van keerwand (regularisatie) en ophogen terrein te IJzerland 45 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 388H.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>35. Omgevingsvergunning: LISARDE Olivier - MULLIE Shana (OMV/2022/00138)

Aanvraag van LISARDE Olivier - MULLIE Shana tot het bouwen van woning te Pijkstraat 77 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 136/03_, 136R.
Aanvraag van LISARDE Olivier - MULLIE Shana tot het bouwen van woning te Pijkstraat 77 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 136/03_, 136R.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>36. Omgevingsvergunning: CAPAN Stijn (OMV/2022/00123)

Aanvraag van CAPAN Stijn tot het bouwen van tuinhuis na sloop bestaand + aanleggen van zwembad te Boulezlaan 39 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 345L2.
Aanvraag van CAPAN Stijn tot het bouwen van tuinhuis na sloop bestaand + aanleggen van zwembad te Boulezlaan 39 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 345L2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. Omgevingsvergunning: VANHAUWERE Rüben (OMV/2022/00114)

Aanvraag van VANHAUWERE Rüben tot het bouwen van halfopen woning + carport te Routehuisstraat 20 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 556H2.
Aanvraag van VANHAUWERE Rüben tot het bouwen van halfopen woning + carport te Routehuisstraat 20 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 556H2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>38. Omgevingsvergunning: FRANCOIS Lennert - CALLEWAERT Tineke (OMV/2022/00141)

Aanvraag van FRANCOIS Lennert - CALLEWAERT Tineke tot het bouwen van carport te Eksterstraat 8 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 342B.
Aanvraag van FRANCOIS Lennert - CALLEWAERT Tineke tot het bouwen van carport te Eksterstraat 8 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 342B.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. Omgevingsvergunning: VANWEST Patrick (OMV/2022/00148)

Aanvraag van VANWEST Patrick tot het verbouwen en uitbreiden van bestaand bijgebouw te Steenstede 13 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 480X.
Aanvraag van VANWEST Patrick tot het verbouwen en uitbreiden van bestaand bijgebouw te Steenstede 13 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 480X.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>40. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Matthys nv (OMV/2021/00462)

De procedure in laatste aanleg tegen de omgevingsvergunning van de deputatie dd.10 februari 2022 afgeleverd aan Matthys nv voor het verleggen van Hooibeek, perceel gelegen te Leemputstraat 75 te 8792 Waregem, werd door het departement Omgeving op 7 juni 2022 stopgezet. De aanvraag blijft aldus vergund.
De procedure in laatste aanleg tegen de omgevingsvergunning van de deputatie dd.10 februari 2022 afgeleverd aan Matthys nv voor het verleggen van Hooibeek, perceel gelegen te Leemputstraat 75 te 8792 Waregem, werd door het departement Omgeving op 7 juni 2022 stopgezet. De aanvraag blijft aldus vergund.
Pdf-versie
kennisname.

<>41. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 6 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 6 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>42. Vergoeding voor hulp kringloopkrachten op stand xterieur Zomer

Vraag om vrijwilligersvergoeding te geven aan niet-waregemse kringloopkrachten
Vraag om vrijwilligersvergoeding te geven aan niet-waregemse kringloopkrachten
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>43. Kennisname beslissing FANC

Kennisname beslissing FANC ivm verlenen vergunning voor het in bezit hebben en uitbaten van toestel met ioniserende stralen.
Kennisname beslissing FANC ivm verlenen vergunning voor het in bezit hebben en uitbaten van toestel met ioniserende stralen.
Pdf-versie
kennisname.

<>44. Verlagen Leieboorden, samenwerkingsovereenkomst: voorstel goedkeuren agendapunt gemeenteraad

Er wordt voorgesteld om de samenwerkingsovereenkomst in het kader van de vernieuwing van de kade inclusief omgevingsaanleg aan de Barrage ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om de samenwerkingsovereenkomst in het kader van de vernieuwing van de kade inclusief omgevingsaanleg aan de Barrage ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>45. Centrummobiliteit Stormestraat-Stationsstraat, ontwerper: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>46. Trage verbinding Pontstraat – Trakel, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 1

Er wordt gevraagd om de ereloonnota 1 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 1 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Onderhoud- en herstellingswerken diverse gemeentewegen: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Uitvoeren van wegmarkeringen 2022-2023-2024: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. horeca Markt Waregem, boringen ifv beugels: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Omgevingswerken Site Transvaal Fase I: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 05

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat goed te keuren
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat goed te keuren
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Nutsleidingen, Fluvius: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Nutsleidingen, Proximus: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Nutsleidingen, De Watergroep: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Invoeren parkeerverbod Felix Verhaegehestraat

Voorstel om eenzijdig een parkeerverbod in te voeren in de Felix Verhaeghestraat om de groene berm te beschermen.
Voorstel om eenzijdig een parkeerverbod in te voeren in de Felix Verhaeghestraat om de groene berm te beschermen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Militaire Taptoe op donderdag 16 juni 2022 (2)

Op donderdag 16 juni 2022 zal de Militaire Taptoe plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op diverse plaatsen om dit evenement te kunnen laten plaatsvinden.
Op donderdag 16 juni 2022 zal de Militaire Taptoe plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op diverse plaatsen om dit evenement te kunnen laten plaatsvinden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Afterschoolyear" van jeugdhuis Den Uitvlucht op vrijdag 24 juni 2022

Op vrijdag 24 juni 2022 zal het evenement "Afterschoolyear" plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat tussen de huisnummers 43 en 49 van vrijdag 24 juni 2022 om 18.00u. tot zaterdag 25 juni 2022 om 3.00u.
Op vrijdag 24 juni 2022 zal het evenement "Afterschoolyear" plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat tussen de huisnummers 43 en 49 van vrijdag 24 juni 2022 om 18.00u. tot zaterdag 25 juni 2022 om 3.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een babyborrel in OC Eikenhove op zaterdag 25 juni 2022

Op zaterdag 25 juni 2022 zal in OC Eikenhove een babyborrel plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op 5 parkeerplaatsen ter hoogte van OC Eikenhove van 13.00u. tot 22.00u.
Op zaterdag 25 juni 2022 zal in OC Eikenhove een babyborrel plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op 5 parkeerplaatsen ter hoogte van OC Eikenhove van 13.00u. tot 22.00u.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>59. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een straatfeest in de Oblatenstraat op zaterdag 25 juni 2022

Op zaterdag 25 juni 2022 zal een straatfeest plaatsvinden in de Oblatenstraat. Men vraagt toegangsverbod vanaf de Nieuwenhovestraat tot en met huisnummer 3 van 17.00u. tot 22.00u.
Op zaterdag 25 juni 2022 zal een straatfeest plaatsvinden in de Oblatenstraat. Men vraagt toegangsverbod vanaf de Nieuwenhovestraat tot en met huisnummer 3 van 17.00u. tot 22.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een eremis in de kerk van Nieuwenhove op zondag 26 juni 2022

Op zondag 26 juni 2022 zal een eremis plaatsvinden in de kerk van Nieuwenhove. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in de Oblatenstraat vanaf de Remi Vanmeerhaeghestraat tot en met huisnummer 4 en op de parking van de kerk van Nieuwenhove van 8.00u. tot 13.00u.
Op zondag 26 juni 2022 zal een eremis plaatsvinden in de kerk van Nieuwenhove. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in de Oblatenstraat vanaf de Remi Vanmeerhaeghestraat tot en met huisnummer 4 en op de parking van de kerk van Nieuwenhove van 8.00u. tot 13.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "DJ Contest Waregem Koerse" van jeugdhuis Den Uitvlucht op de vrijdagen 1, 15 en 22 juli 2022

Op de vrijdagen 1, 15 en 22 juli 2022 zal het evenement "DJ Contest Waregem Koerse" plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat tussen de huisnummers 45 en 49, telkens van 18.00u. tot 3.00u.
Op de vrijdagen 1, 15 en 22 juli 2022 zal het evenement "DJ Contest Waregem Koerse" plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat tussen de huisnummers 45 en 49, telkens van 18.00u. tot 3.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een Pop-Up Skatepark op diverse plaatsen in Waregem van vrijdag 1 juli 2022 tot en met maandag 1 augustus 2022

Van vrijdag 1 juli 2022 tot en met maandag 1 augustus 2022 zal er op diverse locaties een Pop-Up Skatepark worden geplaatst. Hiervoor vraagt men diverse verkeersmaatregelen.
Van vrijdag 1 juli 2022 tot en met maandag 1 augustus 2022 zal er op diverse locaties een Pop-Up Skatepark worden geplaatst. Hiervoor vraagt men diverse verkeersmaatregelen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de 45e Bilkhagefeesten van zaterdag 2 juli 2022 tot en met maandag 4 juli 2022

Van zaterdag 2 juli 2022 tot en met maandag 4 juli 2022 zullen de 45e Bilkhagefeesten plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in een deel van Tijmlaan op maandag 4 juli 2022 van 8.00u. tot 10.15u.
Van zaterdag 2 juli 2022 tot en met maandag 4 juli 2022 zullen de 45e Bilkhagefeesten plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in een deel van Tijmlaan op maandag 4 juli 2022 van 8.00u. tot 10.15u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de 74e Zomerfeesten van 't Gaverke van vrijdag 8 juli 2022 tot en met zondag 10 juli 2022

Van vrijdag 8 juli 2022 tot en met zondag 10 juli 2022 zullen de 74e Zomerfeesten van 't Gaverke plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod om dit evenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen.
Van vrijdag 8 juli 2022 tot en met zondag 10 juli 2022 zullen de 74e Zomerfeesten van 't Gaverke plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod om dit evenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het Zomerfeest van het Villapark op zondag 10 juli 2022

Op zondag 10 juli 2022 zal het Zomerfeest van het Villapark plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in de 3e pijpekop van de Ruitersdreef van 8.00u. tot 20.00u.
Op zondag 10 juli 2022 zal het Zomerfeest van het Villapark plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in de 3e pijpekop van de Ruitersdreef van 8.00u. tot 20.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Waterhoekfeesten van vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 3 juli 2022

Van vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 3 juli 2022 zullen de Waterhoekfeesten plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in diverse straten tijdens deze 3 dagen.
Van vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 3 juli 2022 zullen de Waterhoekfeesten plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in diverse straten tijdens deze 3 dagen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. goedkeuren verslag verkeerscel 24 mei 2022

goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 24 mei.
goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 24 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: ter kennisgeving antwoord op aangetekende brieven

Er wordt gevraagd om kennis te nemen van het antwoord op hun brief betreffende o.a. de prijsstijgingen van materialen.
Er wordt gevraagd om kennis te nemen van het antwoord op hun brief betreffende o.a. de prijsstijgingen van materialen.
Pdf-versie
kennisname.

<>70. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 06

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 06 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 06 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 2/Elektriciteit: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 6/Herstofferen stoelen zaal 2: voorstel goedkeuren datum voorlopige oplevering

Er wordt gevraagd om de datum voor de voorlopige oplevering goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de datum voor de voorlopige oplevering goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Kerk Beveren-Leie, vernieuwen stookinstallatie: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Pandcomplex, hernieuwbouw: ter kennisgeving antwoord op aangetekende brieven

Er wordt gevraagd om kennis te nemen van de brief betreffende de prijsstijgingen.
Er wordt gevraagd om kennis te nemen van de brief betreffende de prijsstijgingen.
Pdf-versie
kennisname.

<>75. Pandcomplex, hernieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 10

Er wordt gevraagd om de ereloonnota 10 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 10 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Cultuurcentrum De Schakel, uitbreiding, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 01

Er wordt gevraagd om ereloonnota 01 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om ereloonnota 01 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02, tevens eindstaat

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>78. Stedelijke werkplaats, aanpassingswerken tankstraat: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Veiligheidsdocument Précongé

Aan het college wordt gevraagd om het veiligheidsdocument van Précongé 2022 goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd om het veiligheidsdocument van Précongé 2022 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Veiligheidsdocument Taptoe

Aan het college wordt gevraagd om het veiligheidsdocument van de Taptoe 2022 goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd om het veiligheidsdocument van de Taptoe 2022 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>81. Huur koetshuis (2024)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 6 maart 2024 tot 19 maart 2024.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 6 maart 2024 tot 19 maart 2024.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>82. 11 juli ontbijt - vrijstelling huur OC De Coorenaar

11 juli comité Desselgem vraagt vrijstelling huur voor hun Vlaams feestontbijt in OC De Coorenaar
11 juli comité Desselgem vraagt vrijstelling huur voor hun Vlaams feestontbijt in OC De Coorenaar
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>83. Memorial Igor Decraene

Memorial Igor Decraene op 4 september.
Memorial Igor Decraene op 4 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>84. Eremis priester Gildas Cambia

Eremis priester Gildas Cambia op 26 juni.
Eremis priester Gildas Cambia op 26 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. Privefeest babyborrel

Aanvraag inname parkeerplaatsen en gebruik nadars voor privéfeest in OC Eikenhove.
Aanvraag inname parkeerplaatsen en gebruik nadars voor privéfeest in OC Eikenhove.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>86. Verkeersdag - strapdag Torenhofschool

Verkeersdag - strapdag Torenhofschool op 16 september.
Verkeersdag - strapdag Torenhofschool op 16 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. Verjaardagsfeest Den Hemel

Verjaardagsfeest in Den Hemel op 25 juni.
Verjaardagsfeest in Den Hemel op 25 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>88. Running Night De Vriese Podologie

Running Night De Vriese Podologie op 1 juli.
Running Night De Vriese Podologie op 1 juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>89. Sportdag Hemelvaart

Sportdag Hemelvaart op 13 september.
Sportdag Hemelvaart op 13 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>90. Wijkfeest Lijnzaadstraat

Wijkfeest Lijnzaadstraat op 15 augustus.
Wijkfeest Lijnzaadstraat op 15 augustus.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>91. Picknick in 't Park

Picknick in 't Margaretapark te Nieuwenhove op 3 juli
Picknick in 't Margaretapark te Nieuwenhove op 3 juli
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>92. Aanvraag toelage: reünie jaargenoten

Aanvraag tot het bekomen van een toelage naar aanleiding van een reünie van jaargenoten.
Aanvraag tot het bekomen van een toelage naar aanleiding van een reünie van jaargenoten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>93. Kerstman voor Huis van de Kerstman

Voorstel van Disneywinkel Het Pand om de kerstman voor Huis van de Kerstman aan te stellen.
Voorstel van Disneywinkel Het Pand om de kerstman voor Huis van de Kerstman aan te stellen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>94. Septemberkermis Beveren-Leie

Septemberkermis Beveren-Leie; extra attractie
Septemberkermis Beveren-Leie; extra attractie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>95. Opening het Pand extra straatanimatie

Opening het Pand extra straatanimatie in winkelstraten
Opening het Pand extra straatanimatie in winkelstraten
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>96. Kandidaatstelling BK's

Kandidaatstelling BK's; tijdrijden jeugd in 2023 en BK 2028
Kandidaatstelling BK's; tijdrijden jeugd in 2023 en BK 2028
Pdf-versie
uitgesteld.

<>97. Gebruik paddenstoelen door officiële feestcomité's

Gebruik paddenstoelen door officiële feestcomité's
Gebruik paddenstoelen door officiële feestcomité's
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>98. Muziekvergunning: 45e Bilkhagefeesten

Aanvraag muziekvergunning voor 45e Bilkhagefeesten op 2 juli.
Aanvraag muziekvergunning voor 45e Bilkhagefeesten op 2 juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>99. Muziekvergunning: Sharkscup

Aanvraag muziekvergunning voor Sharkscup op 18 juni.
Aanvraag muziekvergunning voor Sharkscup op 18 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>100. Muziekvergunning: Zomerbar Duizendpluspoot

Aanvraag muziekvergunning voor Zomerbar Duizendpluspoot op 24 juni.
Aanvraag muziekvergunning voor Zomerbar Duizendpluspoot op 24 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>101. Muziekvergunning: Open Bedrijvendag bij PZ Mira

Aanvraag muziekvergunning voor Open Bedrijvendag bij PZ Mira op 2 oktober.
Aanvraag muziekvergunning voor Open Bedrijvendag bij PZ Mira op 2 oktober.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>102. Muziekvergunning: pop-up horeca The Hippodroom Summerbar

Aanvraag muziekvergunning voor pop-up horeca The Hippodroom Summerbar
Aanvraag muziekvergunning voor pop-up horeca The Hippodroom Summerbar
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>103. Muziekvergunning: Afterschoolyear

Aanvraag muziekvergunning voor Afterschoolyear op 24 juni.
Aanvraag muziekvergunning voor Afterschoolyear op 24 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>104. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: Bar CC De Schakel

Aanvraag bar aan CC De Schakel op dinsdag 30/08 nav WKF en het vuurwerk
Aanvraag bar aan CC De Schakel op dinsdag 30/08 nav WKF en het vuurwerk
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>105. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: Café Den Arrivée

Aanvraag muziekvergunning en parkeerverbod Café Den Arrivée nav WKF '22 + programma
Aanvraag muziekvergunning en parkeerverbod Café Den Arrivée nav WKF '22 + programma
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>106. persberichten en aanwezigheid persmomenten

Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Pdf-versie
werd besproken.

<>107. project Gemeente zonder Gemeentehuis: website van de toekomst

Vraag van Leiedal of stad Waregem principieel wil meestappen in het projectvoorstel om een thematisch project in te dienen bij Vlaanderen 'website van de toekomst' in het kader van de projectoproep van Vlaanderen Lokaal Digitaal.
Vraag van Leiedal of stad Waregem principieel wil meestappen in het projectvoorstel om een thematisch project in te dienen bij Vlaanderen 'website van de toekomst' in het kader van de projectoproep van Vlaanderen Lokaal Digitaal.
Pdf-versie
principieel goedgekeurd.

<>108. Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Babylon

Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.
Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>109. deelname Waregembon

een Waregemse zaak wil deelnemen aan de Waregembon
een Waregemse zaak wil deelnemen aan de Waregembon
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>110. aanvraag starterspremie R-Cars & Service

R-Cars & Service vraagt de starterspremie aan.
R-Cars & Service vraagt de starterspremie aan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>111. aanvraag starterspremie Floww

Floww vraagt de starterspremie aan.
Floww vraagt de starterspremie aan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>112. Goedkeuren erkenningsreglement en subsidiereglement voor competitieverenigingen sport, recreatieverenigingen sport en organisatiecomités

Op de AV van 19 mei 2022 werd het vernieuwde erkenningsreglement en subsidiereglement voor competitieverenigingen sport, recreatieverenigingen sport en organisatiecomité’s finaal goedgekeurd. Nu moet dit naar de GR van juli
Op de AV van 19 mei 2022 werd het vernieuwde erkenningsreglement en subsidiereglement voor competitieverenigingen sport, recreatieverenigingen sport en organisatiecomité’s finaal goedgekeurd. Nu moet dit naar de GR van juli
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>113. Het Pand: Bakkerietje - Heropening + Terras

Het Bakkerietje heeft na heropening een beperkt terras. Graag afbakenen hoe groot dit mag zijn.
Het Bakkerietje heeft na heropening een beperkt terras. Graag afbakenen hoe groot dit mag zijn.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>114. Tafels en stoelen Studie-o-Essevee

SV Zulte-Waregem stelt een ruimte open voor studerende jongeren. Omdat ze hiervoor planningsgewijs extra tafels en stoelen voor moesten bijhuren, vragen ze of de stad kan instaan voor die extra gemaakte kosten.
SV Zulte-Waregem stelt een ruimte open voor studerende jongeren. Omdat ze hiervoor planningsgewijs extra tafels en stoelen voor moesten bijhuren, vragen ze of de stad kan instaan voor die extra gemaakte kosten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>115. Zomeranimatie speelpleinwerkingen

Zoals elk jaar werkt de jeugddienst een animatieprogramma uit voor de speelpleinwerkingen. Een overzicht van de invulling en een kostenraming.
Zoals elk jaar werkt de jeugddienst een animatieprogramma uit voor de speelpleinwerkingen. Een overzicht van de invulling en een kostenraming.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>116. Ontvangst Médiatrice van 12 tot 14 juli in Waregem

Aan het college wordt gevraagd het programma voor de ontvangst Médiatrice van 12 tot 14 juli in Waregem goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd het programma voor de ontvangst Médiatrice van 12 tot 14 juli in Waregem goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>117. Uitgewerkt stappenplan voor een nieuwe stedenband met Gatsibo

Aan het college wordt gevraagd het stappenplan voor een nieuwe stedenband met Gatsibo goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd het stappenplan voor een nieuwe stedenband met Gatsibo goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>118. Programma Mabatobato 28 augustus

Aan het college wordt gevraagd het programma voor Mabatobato op 28 augustus goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd het programma voor Mabatobato op 28 augustus goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.