Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 15 sep 2021, 08:30 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 15 SEP 2021

De voorzitter opent de vergadering om 08.30 uur.
Locatie: Briek Schottezaal

Kennisname opvolgingsrapport uitvoering MJP 20-25 1e semester 2021 (GR 5/10/21)

goedgekeurd.

1. Kennisname opvolgingsrapport uitvoering MJP 20-25 1e semester 2021 (GR 5/10/21)
Punt te agenderen op gemeenteraad van oktober.

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

goedkeuren uitbetaling investeringstoelage 2021 kerkfabriek Sint Jan de Doper

goedgekeurd.

4. goedkeuren uitbetaling investeringstoelage 2021 kerkfabriek Sint Jan de Doper
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de investeringstoelage 2021 aan de kerkfabriek Sint Jan de Doper goed te keuren op basis van de voorgelegde verantwoording.

goedkeuren uitbetaling investeringstoelage 2021 HH Amandus en Blasius

goedgekeurd.

5. goedkeuren uitbetaling investeringstoelage 2021 HH Amandus en Blasius
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de investeringstoelage 2021 aan de kerkfabriek HH Amandus en Blasius goed te keuren op basis van de voorgelegde verantwoording.

kennisname gasboetes

kennisname.

6. kennisname gasboetes
Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.

Aankoop informaticamateriaal stedelijk basisonderwijs – afroep S-P1-22

goedgekeurd.

7. Aankoop informaticamateriaal stedelijk basisonderwijs – afroep S-P1-22
De aankoop van informaticamateriaal voor het stedelijk basisonderwijs wordt goedgekeurd.

Goedkeuren premies collectieve hospitalisatie- en ernstige ziekteverzekering

goedgekeurd.

8. Goedkeuren premies collectieve hospitalisatie- en ernstige ziekteverzekering
Het college keurt de premies voor de collectieve hospitalisatie- en ernstige ziekteverzekering via de Federale Pensioendienst en de Gemeenschappelijke Sociale Dienst goed.

Aanvraag stageplaats

goedgekeurd.

9. Aanvraag stageplaats
Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie - Be-Part

Vaststellen kandidatenlijst technieker mecanicien (D1-D3)

vastgesteld.

10. Vaststellen kandidatenlijst technieker mecanicien (D1-D3)
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen

stakingsaanzegging ACOD 24 september 2021

kennisname.

11. stakingsaanzegging ACOD 24 september 2021
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stakingsaanzegging.

Aanvraag vorming/studiedagen

goedgekeurd.

12. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlof voor verminderde prestaties

goedgekeurd.

13. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlof voor verminderde prestaties
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht vraagt verlof voor verminderde prestaties

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

14. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 27/08/2021 - Mijn Huis: raad van bestuur 24/08/2021

Vaststellen nieuwe straatnamen: definitief goedkeuren

goedgekeurd.

15. Vaststellen nieuwe straatnamen: definitief goedkeuren
Dossier te agenderen op de gemeenteraad van oktober.

Ambtshalve schrappingen

goedgekeurd.

16. Ambtshalve schrappingen
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister.

Huwelijken en jubilea - week 38

goedgekeurd.

17. Huwelijken en jubilea - week 38
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Begraafplaatsen - goedkeuren concessies juli en augustus 2021

goedgekeurd.

18. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies juli en augustus 2021
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van juli en augustus 2021.

Intrekking verlenging grafconcessie

goedgekeurd.

19. Intrekking verlenging grafconcessie
Intrekking van de verlenging van een grafconcessie wegens overlijden van de concessiehouder kort na de aanvraag.

Attest tot grondverkoop: Durabrik Bouwbedrijven nv (V/3004/2)

goedgekeurd.

20. Attest tot grondverkoop: Durabrik Bouwbedrijven nv (V/3004/2)
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling

Principieel akkoord advies werkingsgebied woonmaatschappij

principieel goedgekeurd.

21. Principieel akkoord advies werkingsgebied woonmaatschappij
Principieel akkoord tot goedkeuring advies tot het werkingsgebied van de woonmaatschappij. Dit princiepsakkoord wordt voor advies voorgelegd aan het lokaal woonoverleg en voor goedkeuring geagendeerd op de gemeenteraad van oktober.

Advies aanvraag omgevingsvergunning: Sint-Paulusschool vzw (OMV/2021/00379)

gunstig advies.

23. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Sint-Paulusschool vzw (OMV/2021/00379)
Aanvraag tot omgevingsvergunning van Sint-Paulusschool vzw, met als adres Toekomststraat 75 te 8790 Waregem tot het bouwen van grootkeuken (regularisatie van gewijzigde plannen) te Toekomststraat 75 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 463F4, 463G4.

Omgevingsvergunning: GLORIEUX Bert (OMV/2021/00355)

goedgekeurd.

24. Omgevingsvergunning: GLORIEUX Bert (OMV/2021/00355)
Aanvraag van GLORIEUX Bert tot het slopen van bestaande woning te Kleithoekstraat 69 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 1003B, 1004A, 1006D.

Omgevingsvergunning: ARCADIA bv (OMV/2021/00234)

goedgekeurd.

25. Omgevingsvergunning: ARCADIA bv (OMV/2021/00234)
Aanvraag van ARCADIA bv tot het bouwen van 7 woningen na slopen van bestaande bebouwing te Gentse Heerweg 77, Gentse Heerweg 81, Gentse Heerweg 83, Jagersstraat 1, Jagersstraat 3, Jagersstraat 5 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 276B4, 276C4, 276D4, 276R3, 276X3, 276Y3.

Omgevingsvergunning: MISSIAEN Karel - MAS Natalie (OMV/2021/00310)

goedgekeurd.

26. Omgevingsvergunning: MISSIAEN Karel - MAS Natalie (OMV/2021/00310)
Aanvraag van MISSIAEN Karel - MAS Natalie tot het slopen en herbouwen van bestaande woning te Tapuitstraat 211 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 114D2, 114E2.

Ter kennisgeving: beroep deputatie - BOSSUYT Ward (OMV/2021/00277)

kennisname.

27. Ter kennisgeving: beroep deputatie - BOSSUYT Ward (OMV/2021/00277)
Op 10 september 2021 werd door departement Omgeving beroep ingediend bij de deputatie. tegen de beslissing van het college dd. 11 augustus 2021 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het bouwen van alleenstaande woning met carport + rooien van bomen, te Kempstraat 11, 8790 Waregem.

Ter kennisgeving: beroep deputatie - Ischgl Group bv (OMV/2021/00279)

kennisname.

28. Ter kennisgeving: beroep deputatie - Ischgl Group bv (OMV/2021/00279)
Op 10 september 2021 werd door departement Omgeving beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 11 augustus 2021 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het slopen en herbouwen van bijgebouw + functiewijziging naar café (regularisatie), te Grottelaan 1 te 8793 Waregem.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

29. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 10 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Trage wegen 2021: goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure

goedgekeurd.

30. Trage wegen 2021: goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure
punt te agenderen op gemeenteraad

Aanleg fietspad Sprietestraat: goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure

goedgekeurd.

31. Aanleg fietspad Sprietestraat: goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure
punt te agenderen voor de gemeenteraad

Aanleg en vernieuwen voetpaden langs diverse gemeentewegen 2021: goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure

goedgekeurd.

32. Aanleg en vernieuwen voetpaden langs diverse gemeentewegen 2021: goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure
punt te agenderen op gemeenteraad

Ontwerpstudie voor de revitalisering bedrijventerrein Schoendale: goedkeuring ontwerp aanstellen ontwerper en vaststelling plaatsingsprocedure

goedgekeurd.

33. Ontwerpstudie voor de revitalisering bedrijventerrein Schoendale: goedkeuring ontwerp aanstellen ontwerper en vaststelling plaatsingsprocedure
punt te agenderen op gemeenteraad

Save the date - invulling reductiedoelstelling VMM

goedgekeurd.

34. Save the date - invulling reductiedoelstelling VMM
Vastprikken van een moment om de invulling van de reductiedoelstelling voor Waregem toe te lichten.

Aanleg weg-en rioleringswerken in de verkaveling Barrage: goedkeuren proces-verbaal van definitieve oplevering

goedgekeurd.

35. Aanleg weg-en rioleringswerken in de verkaveling Barrage: goedkeuren proces-verbaal van definitieve oplevering
goedkeuren PV DO verkaveling Barrage

Groeninrichtingsplan 'De Mote': goedkeuren gunningsvoorstel

goedgekeurd.

36. Groeninrichtingsplan 'De Mote': goedkeuren gunningsvoorstel
goedkeuren gunningsvoorstel voor de omgevingsaanleg 'groeninrichtingsplan 'De Mote'

Heraanleg parking Meersstraat en Schakelstraat: goedkeuren offerte sloopopvolgingsplan

goedgekeurd.

37. Heraanleg parking Meersstraat en Schakelstraat: goedkeuren offerte sloopopvolgingsplan
goedkeuren offerte sloopopvolgingsplan voor de heraanleg parking Meersstraat en Schakelstraat

Maaien van wegbermen en grachttaluds: VS 2

goedgekeurd.

38. Maaien van wegbermen en grachttaluds: VS 2
goedkeuren vorderingsstaat 2 voor de opdracht 'maaien van wegbermen en grachttaluds'

Nutsleidingen: De Watergroep: toevoerleiding Franklin Rooseveltlaan: aangepaste plannen

goedgekeurd.

39. Nutsleidingen: De Watergroep: toevoerleiding Franklin Rooseveltlaan: aangepaste plannen
goedkeuring aangepaste plannen Watergroep: toevoerleiding

Nutsleidingen: Telenet: aanvraagvergunning

goedgekeurd.

40. Nutsleidingen: Telenet: aanvraagvergunning
goedkeuren aanvraagvergunning Telenet

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een strapdag van de Vrije Basisschool Duizendpluspoot in de Remi Baertlaan op vrijdag 17 september 2021

goedgekeurd.

41. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een strapdag van de Vrije Basisschool Duizendpluspoot in de Remi Baertlaan op vrijdag 17 september 2021
Op vrijdag 17 september 2021 zal een strapdag plaatsvinden in de Remi Baertlaan. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod tussen de Posterijstraat en huisnummer 16 van 8.45u. tot 14.45u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het lentefeest van de Vrijzinnige Jeugd op zondag 26 september 2021

goedgekeurd.

42. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het lentefeest van de Vrijzinnige Jeugd op zondag 26 september 2021
Op zondag 26 september 2021 zal het lentefeest van de Vrijzinnige Jeugd plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op 3 parkeerplaatsen in de Stormestraat ter hoogte van huisnummer 131 van 7.00u. tot 12.30u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de sport op straat-dag van de Vrije Basisschool Nieuwenhove in de Platanendreef op dinsdag 28 september 2021

goedgekeurd.

43. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de sport op straat-dag van de Vrije Basisschool Nieuwenhove in de Platanendreef op dinsdag 28 september 2021
Op dinsdag 28 september 2021 zal de sport op straat-dag plaatsvinden in de Platanendreef. Men vraagt toegangsverbod tussen de Blauwe-Zwaanstraat en de Remi Vanmeerhaeghestraat van 8.30u. tot 16.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Wijkfun" in de wijk "Oostpoort" op woensdag 29 september 2021

goedgekeurd.

44. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Wijkfun" in de wijk "Oostpoort" op woensdag 29 september 2021
Op woensdag 29 september 2021 zal het evenement "Wijkfun" plaatsvinden in de wijk "Oostpoort". Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in een deel van de Oostpoort van 13.00u. tot 17.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een activiteit in het kader van "Plan V" in het Leiesas op woensdag 10 november 2021

goedgekeurd.

45. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een activiteit in het kader van "Plan V" in het Leiesas op woensdag 10 november 2021
Op woensdag 10 november 2021 zal een activiteit in het kader van "Plan V" plaatsvinden in het Leiesas. Men vraagt toegangsverbod tussen de Ketsersstraat en huisnummer 15 van 9.00u. tot 23.00u.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

46. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Stedelijk Sportcentrum De Treffer, zwembad, herstel betonconstructie: voorstel goedkeuren opheffing schorsing

goedgekeurd.

47. Stedelijk Sportcentrum De Treffer, zwembad, herstel betonconstructie: voorstel goedkeuren opheffing schorsing
Er wordt gevraagd om de opheffing van de schorsing goed te keuren.

Openluchtcentrum Sint-Eloois-Vijve, vernieuwen leidingen en douches: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 05

goedgekeurd.

48. Openluchtcentrum Sint-Eloois-Vijve, vernieuwen leidingen en douches: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 05
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 05 goed te keuren.

Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 07 en 07bis

goedgekeurd.

49. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 07 en 07bis
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten 07 en 07bis goed te keuren.

CC De Schakel, uitbreiding, ontwerp: ter bespreking

werd besproken.

50. CC De Schakel, uitbreiding, ontwerp: ter bespreking
Er wordt gevraagd om het ontwerp te bespreken.

Stadhuis, interne verhuis fase 2: ter bespreking

goedgekeurd.

51. Stadhuis, interne verhuis fase 2: ter bespreking
Er wordt gevraagd om de fase 2 van de interne verhuis te bespreken.

Ontwerpen Tour Elentrik

goedgekeurd.

52. Ontwerpen Tour Elentrik
Aan het Schepencollege wordt gevraagd de ontwerpen goed te keuren van het street art project Tour Elentrik.

Uitpas omruilvoordeel - Boekenverkoop

goedgekeurd.

53. Uitpas omruilvoordeel - Boekenverkoop
Voorstel om Uitpas omruilvoordeel uit te werken voor de boekenverkoop op 1 en 2 oktober as.

Lezing Belonen & Straffen

goedgekeurd.

54. Lezing Belonen & Straffen
Omdat de Week van de Groeilamp (vroegere Week van de Opvoeding) niet kon doorgaan in mei, wil de bib in het najaar een lezing organiseren rond belonen en straffen.

Sluiting 30 september

goedgekeurd.

55. Sluiting 30 september
Voorstel om de bib te sluiten wegens studiedag

Volledige heropening leescafé

goedgekeurd.

56. Volledige heropening leescafé
Aangezien de maatregelen het toelaten, zouden we het leescafé opnieuw willen openen vanaf 9.00u. (maandag tot vrijdag).

Programma rond mediawijsheid

goedgekeurd.

57. Programma rond mediawijsheid
de bib wenst een aantal activiteiten te organiseren rond gamen & mediawijsheid eind oktober/begin november

Xterieurbeurs 2022

goedgekeurd.

58. Xterieurbeurs 2022
Aanvraag Xterieurbeurs van Fairs & Events in Regenboogpark op 17, 18 en 19 juni 2022

Woonwagenpark Winterfoor Waregem Expo

goedgekeurd.

59. Woonwagenpark Winterfoor Waregem Expo
Aanvraag om de woonwagens nav de Winterfoor in Waregem Expo toch op de helft van parking hoek Zuiderlaan/Verbindingsweg te laten staan.

Rode loper Waregem Wintert '21/'22

goedgekeurd.

60. Rode loper Waregem Wintert '21/'22
Aankoop rode loper Waregem Wintert '21/'22

Verkiezing nieuwe belleman

goedgekeurd.

61. Verkiezing nieuwe belleman
Verkiezing nieuwe belleman; voorstel datum, plaats, ...

Wapenstilstand 2021

goedgekeurd.

62. Wapenstilstand 2021
Programma herdenking Wapenstilstand 11 november 2021

Sint-Hubertus viering

goedgekeurd.

63. Sint-Hubertus viering
Programma Sint-Hubertus viering op 14 november 2021

Strapdag GVB Duizendpluspoot

goedgekeurd.

64. Strapdag GVB Duizendpluspoot
Strapdag GVB Duizendpluspoot, vragen parkeerverbod en afsluiten van de straat

KVG Toneelvrienden spelen Tom, Dick en Harry

goedgekeurd.

65. KVG Toneelvrienden spelen Tom, Dick en Harry
KVG Toneelvrienden spelen Tom, Dick en Harry en vragen vrijstelling voor feestmateriaal en gebruik rookinstallatie

Vrijstelling retributie feestmateriaal

goedgekeurd.

66. Vrijstelling retributie feestmateriaal
Vrijstelling retributie feestmateriaal voor goede doelen

Lentefeest

goedgekeurd.

67. Lentefeest
Organisatie Lentefeest op 26 september.

Rondleiding klas in stadhuis

goedgekeurd.

68. Rondleiding klas in stadhuis
We krijgen opnieuw de vraag van diverse scholen om voor een rondleiding op het stadhuis met de leerlingen.

Sport op straat-dag

goedgekeurd.

69. Sport op straat-dag
Organisatie sport op straat-dag door VBS Nieuwenhove.

Tweedehandsbeurs Gezinsbond Waregem

goedgekeurd.

70. Tweedehandsbeurs Gezinsbond Waregem
Tweedehandsbeurs Gezinsbond Waregem willen vrijstelling retributie feestmateriaal.

WTDT Cyclo en MTB tocht

goedgekeurd.

71. WTDT Cyclo en MTB tocht
WTDT Cyclo en MTB tocht vragen toelating voor promo.

Jeugdtornooi Waregem Badmintonclub

goedgekeurd.

72. Jeugdtornooi Waregem Badmintonclub
Jeugdtornooi Waregem Badmintonclub vraagt vrijstelling retributie feestmateriaal.

Muziekvergunning: BK Wakeboarden

goedgekeurd.

73. Muziekvergunning: BK Wakeboarden
BK Wakeboarden in jachthaven Sint-Eloois-Vijve op 26/09/2021.

Muziekvergunning: Schoolfeest Duizendpluspoot

goedgekeurd.

74. Muziekvergunning: Schoolfeest Duizendpluspoot
Schoolfeest Duizendpluspoot op 14 mei 2022 vraagt muziekvergunning en feestmateriaal.

Muziekvergunning: Exodus

goedgekeurd.

75. Muziekvergunning: Exodus
Exodus, afscheid derde kleuter en zesde leerjaar Duizendpluspoot op 22/06/2022.

Muziekvergunning: Wijkfun Oostpoort

goedgekeurd.

76. Muziekvergunning: Wijkfun Oostpoort
Wijkfun Oostpoort door jeugddienst Waregem op 29/09/2021 vraagt muziekvergunning en afsluiten van de straat.

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

77. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

Aanpak huisstijl stedelijke basisscholen

78. Aanpak huisstijl stedelijke basisscholen
Eenduidige huisstijl voor de vijf stedelijke basisscholen.

Monopoly Waregem

uitgesteld.

79. Monopoly Waregem
Eventuele instap met de stad om Monopoly Waregem te ontwikkelen, in licentie van Hasbro via Groep24.

Buurtbewoners versus openingen kunstgrasvelden

goedgekeurd.

80. Buurtbewoners versus openingen kunstgrasvelden
Afbakening van omliggende straten voor uitnodiging opening kunstgrasvelden Sint-Eloois-Vijve en Desselgem.

Oproep city of Things 2021

goedgekeurd.

B1 Oproep city of Things 2021
Voorstel tot indienen intentieverklaring en projectfiche.

Sporttoestellen sportpark Sint-Eloois-Vijve

kennisname.

81. Sporttoestellen sportpark Sint-Eloois-Vijve
In een overleg werden de resterende sportelementen gekozen voor het 'sportpark' aan de voetbalvelden in Sint-Eloois-Vijve.

Monitoren Kleinste Steeple

goedgekeurd.

82. Monitoren Kleinste Steeple
Een overzicht van de monitoren die geholpen hebben bij de Kleinste Steeple en daarvoor een vergoeding krijgen.

Ontmoeting nieuwe partner Euro Equus-netwerk in Saumur

goedgekeurd.

83. Ontmoeting nieuwe partner Euro Equus-netwerk in Saumur
We werden uitgenodigd van 5 tot 8 oktober in Saumur om de potentiële partners van Le Cadre Noir te ontmoeten.

programma boerenmarkt 3/10/21

goedgekeurd.

84. programma boerenmarkt 3/10/21
Programma boerenmarkt op 3 oktober 2021 van 14.00u. tot 18.00u. op de Markt.

Subsidieovereenkomst Wereldburgerschap

kennisname.

85. Subsidieovereenkomst Wereldburgerschap
Het wereldburgerschapsproject in het kader van de subsidieovereenkomst "Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen" werd verder uitgewerkt.

<>1. Kennisname opvolgingsrapport uitvoering MJP 20-25 1e semester 2021 (GR 5/10/21)

Punt te agenderen op gemeenteraad van oktober.
Punt te agenderen op gemeenteraad van oktober.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. goedkeuren uitbetaling investeringstoelage 2021 kerkfabriek Sint Jan de Doper

Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de investeringstoelage 2021 aan de kerkfabriek Sint Jan de Doper goed te keuren op basis van de voorgelegde verantwoording.
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de investeringstoelage 2021 aan de kerkfabriek Sint Jan de Doper goed te keuren op basis van de voorgelegde verantwoording.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. goedkeuren uitbetaling investeringstoelage 2021 HH Amandus en Blasius

Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de investeringstoelage 2021 aan de kerkfabriek HH Amandus en Blasius goed te keuren op basis van de voorgelegde verantwoording.
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de investeringstoelage 2021 aan de kerkfabriek HH Amandus en Blasius goed te keuren op basis van de voorgelegde verantwoording.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. kennisname gasboetes

Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Pdf-versie
kennisname.

<>7. Aankoop informaticamateriaal stedelijk basisonderwijs – afroep S-P1-22

De aankoop van informaticamateriaal voor het stedelijk basisonderwijs wordt goedgekeurd.
De aankoop van informaticamateriaal voor het stedelijk basisonderwijs wordt goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Goedkeuren premies collectieve hospitalisatie- en ernstige ziekteverzekering

Het college keurt de premies voor de collectieve hospitalisatie- en ernstige ziekteverzekering via de Federale Pensioendienst en de Gemeenschappelijke Sociale Dienst goed.
Het college keurt de premies voor de collectieve hospitalisatie- en ernstige ziekteverzekering via de Federale Pensioendienst en de Gemeenschappelijke Sociale Dienst goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Aanvraag stageplaats

Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie - Be-Part
Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie - Be-Part
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Vaststellen kandidatenlijst technieker mecanicien (D1-D3)

Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Pdf-versie
vastgesteld.

<>11. stakingsaanzegging ACOD 24 september 2021

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stakingsaanzegging.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stakingsaanzegging.
Pdf-versie
kennisname.

<>12. Aanvraag vorming/studiedagen

Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlof voor verminderde prestaties

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht vraagt verlof voor verminderde prestaties
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht vraagt verlof voor verminderde prestaties
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 27/08/2021 - Mijn Huis: raad van bestuur 24/08/2021
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 27/08/2021 - Mijn Huis: raad van bestuur 24/08/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>15. Vaststellen nieuwe straatnamen: definitief goedkeuren

Dossier te agenderen op de gemeenteraad van oktober.
Dossier te agenderen op de gemeenteraad van oktober.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Ambtshalve schrappingen

Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister.
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Huwelijken en jubilea - week 38

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies juli en augustus 2021

Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van juli en augustus 2021.
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van juli en augustus 2021.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Intrekking verlenging grafconcessie

Intrekking van de verlenging van een grafconcessie wegens overlijden van de concessiehouder kort na de aanvraag.
Intrekking van de verlenging van een grafconcessie wegens overlijden van de concessiehouder kort na de aanvraag.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Attest tot grondverkoop: Durabrik Bouwbedrijven nv (V/3004/2)

Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. Principieel akkoord advies werkingsgebied woonmaatschappij

Principieel akkoord tot goedkeuring advies tot het werkingsgebied van de woonmaatschappij. Dit princiepsakkoord wordt voor advies voorgelegd aan het lokaal woonoverleg en voor goedkeuring geagendeerd op de gemeenteraad van oktober.
Principieel akkoord tot goedkeuring advies tot het werkingsgebied van de woonmaatschappij. Dit princiepsakkoord wordt voor advies voorgelegd aan het lokaal woonoverleg en voor goedkeuring geagendeerd op de gemeenteraad van oktober.
Pdf-versie
principieel goedgekeurd.

<>23. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Sint-Paulusschool vzw (OMV/2021/00379)

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Sint-Paulusschool vzw, met als adres Toekomststraat 75 te 8790 Waregem tot het bouwen van grootkeuken (regularisatie van gewijzigde plannen) te Toekomststraat 75 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 463F4, 463G4.
Aanvraag tot omgevingsvergunning van Sint-Paulusschool vzw, met als adres Toekomststraat 75 te 8790 Waregem tot het bouwen van grootkeuken (regularisatie van gewijzigde plannen) te Toekomststraat 75 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 463F4, 463G4.
Pdf-versie
gunstig advies.

<>24. Omgevingsvergunning: GLORIEUX Bert (OMV/2021/00355)

Aanvraag van GLORIEUX Bert tot het slopen van bestaande woning te Kleithoekstraat 69 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 1003B, 1004A, 1006D.
Aanvraag van GLORIEUX Bert tot het slopen van bestaande woning te Kleithoekstraat 69 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 1003B, 1004A, 1006D.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>25. Omgevingsvergunning: ARCADIA bv (OMV/2021/00234)

Aanvraag van ARCADIA bv tot het bouwen van 7 woningen na slopen van bestaande bebouwing te Gentse Heerweg 77, Gentse Heerweg 81, Gentse Heerweg 83, Jagersstraat 1, Jagersstraat 3, Jagersstraat 5 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 276B4, 276C4, 276D4, 276R3, 276X3, 276Y3.
Aanvraag van ARCADIA bv tot het bouwen van 7 woningen na slopen van bestaande bebouwing te Gentse Heerweg 77, Gentse Heerweg 81, Gentse Heerweg 83, Jagersstraat 1, Jagersstraat 3, Jagersstraat 5 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 276B4, 276C4, 276D4, 276R3, 276X3, 276Y3.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>26. Omgevingsvergunning: MISSIAEN Karel - MAS Natalie (OMV/2021/00310)

Aanvraag van MISSIAEN Karel - MAS Natalie tot het slopen en herbouwen van bestaande woning te Tapuitstraat 211 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 114D2, 114E2.
Aanvraag van MISSIAEN Karel - MAS Natalie tot het slopen en herbouwen van bestaande woning te Tapuitstraat 211 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 114D2, 114E2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Ter kennisgeving: beroep deputatie - BOSSUYT Ward (OMV/2021/00277)

Op 10 september 2021 werd door departement Omgeving beroep ingediend bij de deputatie. tegen de beslissing van het college dd. 11 augustus 2021 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het bouwen van alleenstaande woning met carport + rooien van bomen, te Kempstraat 11, 8790 Waregem.
Op 10 september 2021 werd door departement Omgeving beroep ingediend bij de deputatie. tegen de beslissing van het college dd. 11 augustus 2021 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het bouwen van alleenstaande woning met carport + rooien van bomen, te Kempstraat 11, 8790 Waregem.
Pdf-versie
kennisname.

<>28. Ter kennisgeving: beroep deputatie - Ischgl Group bv (OMV/2021/00279)

Op 10 september 2021 werd door departement Omgeving beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 11 augustus 2021 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het slopen en herbouwen van bijgebouw + functiewijziging naar café (regularisatie), te Grottelaan 1 te 8793 Waregem.
Op 10 september 2021 werd door departement Omgeving beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 11 augustus 2021 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het slopen en herbouwen van bijgebouw + functiewijziging naar café (regularisatie), te Grottelaan 1 te 8793 Waregem.
Pdf-versie
kennisname.

<>29. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 10 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 10 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>30. Trage wegen 2021: goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure

punt te agenderen op gemeenteraad
punt te agenderen op gemeenteraad
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Aanleg fietspad Sprietestraat: goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure

punt te agenderen voor de gemeenteraad
punt te agenderen voor de gemeenteraad
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>32. Aanleg en vernieuwen voetpaden langs diverse gemeentewegen 2021: goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure

punt te agenderen op gemeenteraad
punt te agenderen op gemeenteraad
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>33. Ontwerpstudie voor de revitalisering bedrijventerrein Schoendale: goedkeuring ontwerp aanstellen ontwerper en vaststelling plaatsingsprocedure

punt te agenderen op gemeenteraad
punt te agenderen op gemeenteraad
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>34. Save the date - invulling reductiedoelstelling VMM

Vastprikken van een moment om de invulling van de reductiedoelstelling voor Waregem toe te lichten.
Vastprikken van een moment om de invulling van de reductiedoelstelling voor Waregem toe te lichten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Aanleg weg-en rioleringswerken in de verkaveling Barrage: goedkeuren proces-verbaal van definitieve oplevering

goedkeuren PV DO verkaveling Barrage
goedkeuren PV DO verkaveling Barrage
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>36. Groeninrichtingsplan 'De Mote': goedkeuren gunningsvoorstel

goedkeuren gunningsvoorstel voor de omgevingsaanleg 'groeninrichtingsplan 'De Mote'
goedkeuren gunningsvoorstel voor de omgevingsaanleg 'groeninrichtingsplan 'De Mote'
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. Heraanleg parking Meersstraat en Schakelstraat: goedkeuren offerte sloopopvolgingsplan

goedkeuren offerte sloopopvolgingsplan voor de heraanleg parking Meersstraat en Schakelstraat
goedkeuren offerte sloopopvolgingsplan voor de heraanleg parking Meersstraat en Schakelstraat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>38. Maaien van wegbermen en grachttaluds: VS 2

goedkeuren vorderingsstaat 2 voor de opdracht 'maaien van wegbermen en grachttaluds'
goedkeuren vorderingsstaat 2 voor de opdracht 'maaien van wegbermen en grachttaluds'
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. Nutsleidingen: De Watergroep: toevoerleiding Franklin Rooseveltlaan: aangepaste plannen

goedkeuring aangepaste plannen Watergroep: toevoerleiding
goedkeuring aangepaste plannen Watergroep: toevoerleiding
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>40. Nutsleidingen: Telenet: aanvraagvergunning

goedkeuren aanvraagvergunning Telenet
goedkeuren aanvraagvergunning Telenet
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een strapdag van de Vrije Basisschool Duizendpluspoot in de Remi Baertlaan op vrijdag 17 september 2021

Op vrijdag 17 september 2021 zal een strapdag plaatsvinden in de Remi Baertlaan. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod tussen de Posterijstraat en huisnummer 16 van 8.45u. tot 14.45u.
Op vrijdag 17 september 2021 zal een strapdag plaatsvinden in de Remi Baertlaan. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod tussen de Posterijstraat en huisnummer 16 van 8.45u. tot 14.45u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het lentefeest van de Vrijzinnige Jeugd op zondag 26 september 2021

Op zondag 26 september 2021 zal het lentefeest van de Vrijzinnige Jeugd plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op 3 parkeerplaatsen in de Stormestraat ter hoogte van huisnummer 131 van 7.00u. tot 12.30u.
Op zondag 26 september 2021 zal het lentefeest van de Vrijzinnige Jeugd plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op 3 parkeerplaatsen in de Stormestraat ter hoogte van huisnummer 131 van 7.00u. tot 12.30u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>43. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de sport op straat-dag van de Vrije Basisschool Nieuwenhove in de Platanendreef op dinsdag 28 september 2021

Op dinsdag 28 september 2021 zal de sport op straat-dag plaatsvinden in de Platanendreef. Men vraagt toegangsverbod tussen de Blauwe-Zwaanstraat en de Remi Vanmeerhaeghestraat van 8.30u. tot 16.00u.
Op dinsdag 28 september 2021 zal de sport op straat-dag plaatsvinden in de Platanendreef. Men vraagt toegangsverbod tussen de Blauwe-Zwaanstraat en de Remi Vanmeerhaeghestraat van 8.30u. tot 16.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>44. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Wijkfun" in de wijk "Oostpoort" op woensdag 29 september 2021

Op woensdag 29 september 2021 zal het evenement "Wijkfun" plaatsvinden in de wijk "Oostpoort". Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in een deel van de Oostpoort van 13.00u. tot 17.00u.
Op woensdag 29 september 2021 zal het evenement "Wijkfun" plaatsvinden in de wijk "Oostpoort". Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in een deel van de Oostpoort van 13.00u. tot 17.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>45. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een activiteit in het kader van "Plan V" in het Leiesas op woensdag 10 november 2021

Op woensdag 10 november 2021 zal een activiteit in het kader van "Plan V" plaatsvinden in het Leiesas. Men vraagt toegangsverbod tussen de Ketsersstraat en huisnummer 15 van 9.00u. tot 23.00u.
Op woensdag 10 november 2021 zal een activiteit in het kader van "Plan V" plaatsvinden in het Leiesas. Men vraagt toegangsverbod tussen de Ketsersstraat en huisnummer 15 van 9.00u. tot 23.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>46. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Stedelijk Sportcentrum De Treffer, zwembad, herstel betonconstructie: voorstel goedkeuren opheffing schorsing

Er wordt gevraagd om de opheffing van de schorsing goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de opheffing van de schorsing goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Openluchtcentrum Sint-Eloois-Vijve, vernieuwen leidingen en douches: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 05

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 05 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 05 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 07 en 07bis

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten 07 en 07bis goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten 07 en 07bis goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. CC De Schakel, uitbreiding, ontwerp: ter bespreking

Er wordt gevraagd om het ontwerp te bespreken.
Er wordt gevraagd om het ontwerp te bespreken.
Pdf-versie
werd besproken.

<>51. Stadhuis, interne verhuis fase 2: ter bespreking

Er wordt gevraagd om de fase 2 van de interne verhuis te bespreken.
Er wordt gevraagd om de fase 2 van de interne verhuis te bespreken.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Ontwerpen Tour Elentrik

Aan het Schepencollege wordt gevraagd de ontwerpen goed te keuren van het street art project Tour Elentrik.
Aan het Schepencollege wordt gevraagd de ontwerpen goed te keuren van het street art project Tour Elentrik.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Uitpas omruilvoordeel - Boekenverkoop

Voorstel om Uitpas omruilvoordeel uit te werken voor de boekenverkoop op 1 en 2 oktober as.
Voorstel om Uitpas omruilvoordeel uit te werken voor de boekenverkoop op 1 en 2 oktober as.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Lezing Belonen & Straffen

Omdat de Week van de Groeilamp (vroegere Week van de Opvoeding) niet kon doorgaan in mei, wil de bib in het najaar een lezing organiseren rond belonen en straffen.
Omdat de Week van de Groeilamp (vroegere Week van de Opvoeding) niet kon doorgaan in mei, wil de bib in het najaar een lezing organiseren rond belonen en straffen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Sluiting 30 september

Voorstel om de bib te sluiten wegens studiedag
Voorstel om de bib te sluiten wegens studiedag
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Volledige heropening leescafé

Aangezien de maatregelen het toelaten, zouden we het leescafé opnieuw willen openen vanaf 9.00u. (maandag tot vrijdag).
Aangezien de maatregelen het toelaten, zouden we het leescafé opnieuw willen openen vanaf 9.00u. (maandag tot vrijdag).
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Programma rond mediawijsheid

de bib wenst een aantal activiteiten te organiseren rond gamen & mediawijsheid eind oktober/begin november
de bib wenst een aantal activiteiten te organiseren rond gamen & mediawijsheid eind oktober/begin november
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Xterieurbeurs 2022

Aanvraag Xterieurbeurs van Fairs & Events in Regenboogpark op 17, 18 en 19 juni 2022
Aanvraag Xterieurbeurs van Fairs & Events in Regenboogpark op 17, 18 en 19 juni 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Woonwagenpark Winterfoor Waregem Expo

Aanvraag om de woonwagens nav de Winterfoor in Waregem Expo toch op de helft van parking hoek Zuiderlaan/Verbindingsweg te laten staan.
Aanvraag om de woonwagens nav de Winterfoor in Waregem Expo toch op de helft van parking hoek Zuiderlaan/Verbindingsweg te laten staan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Rode loper Waregem Wintert '21/'22

Aankoop rode loper Waregem Wintert '21/'22
Aankoop rode loper Waregem Wintert '21/'22
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Verkiezing nieuwe belleman

Verkiezing nieuwe belleman; voorstel datum, plaats, ...
Verkiezing nieuwe belleman; voorstel datum, plaats, ...
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Wapenstilstand 2021

Programma herdenking Wapenstilstand 11 november 2021
Programma herdenking Wapenstilstand 11 november 2021
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Sint-Hubertus viering

Programma Sint-Hubertus viering op 14 november 2021
Programma Sint-Hubertus viering op 14 november 2021
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Strapdag GVB Duizendpluspoot

Strapdag GVB Duizendpluspoot, vragen parkeerverbod en afsluiten van de straat
Strapdag GVB Duizendpluspoot, vragen parkeerverbod en afsluiten van de straat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. KVG Toneelvrienden spelen Tom, Dick en Harry

KVG Toneelvrienden spelen Tom, Dick en Harry en vragen vrijstelling voor feestmateriaal en gebruik rookinstallatie
KVG Toneelvrienden spelen Tom, Dick en Harry en vragen vrijstelling voor feestmateriaal en gebruik rookinstallatie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Vrijstelling retributie feestmateriaal

Vrijstelling retributie feestmateriaal voor goede doelen
Vrijstelling retributie feestmateriaal voor goede doelen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. Lentefeest

Organisatie Lentefeest op 26 september.
Organisatie Lentefeest op 26 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Rondleiding klas in stadhuis

We krijgen opnieuw de vraag van diverse scholen om voor een rondleiding op het stadhuis met de leerlingen.
We krijgen opnieuw de vraag van diverse scholen om voor een rondleiding op het stadhuis met de leerlingen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Sport op straat-dag

Organisatie sport op straat-dag door VBS Nieuwenhove.
Organisatie sport op straat-dag door VBS Nieuwenhove.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Tweedehandsbeurs Gezinsbond Waregem

Tweedehandsbeurs Gezinsbond Waregem willen vrijstelling retributie feestmateriaal.
Tweedehandsbeurs Gezinsbond Waregem willen vrijstelling retributie feestmateriaal.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. WTDT Cyclo en MTB tocht

WTDT Cyclo en MTB tocht vragen toelating voor promo.
WTDT Cyclo en MTB tocht vragen toelating voor promo.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. Jeugdtornooi Waregem Badmintonclub

Jeugdtornooi Waregem Badmintonclub vraagt vrijstelling retributie feestmateriaal.
Jeugdtornooi Waregem Badmintonclub vraagt vrijstelling retributie feestmateriaal.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Muziekvergunning: BK Wakeboarden

BK Wakeboarden in jachthaven Sint-Eloois-Vijve op 26/09/2021.
BK Wakeboarden in jachthaven Sint-Eloois-Vijve op 26/09/2021.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Muziekvergunning: Schoolfeest Duizendpluspoot

Schoolfeest Duizendpluspoot op 14 mei 2022 vraagt muziekvergunning en feestmateriaal.
Schoolfeest Duizendpluspoot op 14 mei 2022 vraagt muziekvergunning en feestmateriaal.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. Muziekvergunning: Exodus

Exodus, afscheid derde kleuter en zesde leerjaar Duizendpluspoot op 22/06/2022.
Exodus, afscheid derde kleuter en zesde leerjaar Duizendpluspoot op 22/06/2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Muziekvergunning: Wijkfun Oostpoort

Wijkfun Oostpoort door jeugddienst Waregem op 29/09/2021 vraagt muziekvergunning en afsluiten van de straat.
Wijkfun Oostpoort door jeugddienst Waregem op 29/09/2021 vraagt muziekvergunning en afsluiten van de straat.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>78. Aanpak huisstijl stedelijke basisscholen

Eenduidige huisstijl voor de vijf stedelijke basisscholen.
Eenduidige huisstijl voor de vijf stedelijke basisscholen.
Pdf-versie

<>79. Monopoly Waregem

Eventuele instap met de stad om Monopoly Waregem te ontwikkelen, in licentie van Hasbro via Groep24.
Eventuele instap met de stad om Monopoly Waregem te ontwikkelen, in licentie van Hasbro via Groep24.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>80. Buurtbewoners versus openingen kunstgrasvelden

Afbakening van omliggende straten voor uitnodiging opening kunstgrasvelden Sint-Eloois-Vijve en Desselgem.
Afbakening van omliggende straten voor uitnodiging opening kunstgrasvelden Sint-Eloois-Vijve en Desselgem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B1 Oproep city of Things 2021

Voorstel tot indienen intentieverklaring en projectfiche.
Voorstel tot indienen intentieverklaring en projectfiche.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>81. Sporttoestellen sportpark Sint-Eloois-Vijve

In een overleg werden de resterende sportelementen gekozen voor het 'sportpark' aan de voetbalvelden in Sint-Eloois-Vijve.
In een overleg werden de resterende sportelementen gekozen voor het 'sportpark' aan de voetbalvelden in Sint-Eloois-Vijve.
Pdf-versie
kennisname.

<>82. Monitoren Kleinste Steeple

Een overzicht van de monitoren die geholpen hebben bij de Kleinste Steeple en daarvoor een vergoeding krijgen.
Een overzicht van de monitoren die geholpen hebben bij de Kleinste Steeple en daarvoor een vergoeding krijgen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>83. Ontmoeting nieuwe partner Euro Equus-netwerk in Saumur

We werden uitgenodigd van 5 tot 8 oktober in Saumur om de potentiële partners van Le Cadre Noir te ontmoeten.
We werden uitgenodigd van 5 tot 8 oktober in Saumur om de potentiële partners van Le Cadre Noir te ontmoeten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>84. programma boerenmarkt 3/10/21

Programma boerenmarkt op 3 oktober 2021 van 14.00u. tot 18.00u. op de Markt.
Programma boerenmarkt op 3 oktober 2021 van 14.00u. tot 18.00u. op de Markt.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. Subsidieovereenkomst Wereldburgerschap

Het wereldburgerschapsproject in het kader van de subsidieovereenkomst "Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen" werd verder uitgewerkt.
Het wereldburgerschapsproject in het kader van de subsidieovereenkomst "Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen" werd verder uitgewerkt.
Pdf-versie
kennisname.