Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 17 nov 2021, 09:45 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 17 NOV 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.45 uur.
Locatie: Briek Schottezaal

hernemen beslissingen dd. 15/09/2021 - bezwaar belasting betalend parkeren

werd besproken.

1. hernemen beslissingen dd. 15/09/2021 - bezwaar belasting betalend parkeren
Aan het college wordt gevraagd het aangepaste besluit goed te keuren.

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

AMJP - nog te beslissen punten

werd besproken.

3. AMJP - nog te beslissen punten
Aan het college wordt gevraagd een beslissing te nemen over de diverse punten.

Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren

goedgekeurd.

4. Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren
De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.

vzw CC De Schakel EVAP: kennisname budgetwijziging 2021 en budget 2022

kennisname.

5. vzw CC De Schakel EVAP: kennisname budgetwijziging 2021 en budget 2022
Aan het college wordt de budgetwijziging 2021 en het budget 2022 van vzw CC De Schakel voorgelegd ter kennisname.

kennisname gasboete

kennisname.

6. kennisname gasboete
Vastgestelde gasboete wordt ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.

Openen offertes

offerten geopend.

7. Openen offertes
De offertes betreffende het verzorgen van de nieuwjaarsreceptie voor de stad en het OCMW op 6 januari 2022 worden geopend.

Levering van een mobiele watertank - gunning

goedgekeurd.

8. Levering van een mobiele watertank - gunning
Het college gunt de opdracht voor de levering van een mobiele watertank aan de firma Beel.

Aankoop bijkomende magazijnrekken stedelijke werkplaats - gunning

goedgekeurd.

9. Aankoop bijkomende magazijnrekken stedelijke werkplaats - gunning
Het college keurt de aankoop van bijkomende magazijnrekken voor de stedelijke werkplaats goed.

Aankoop informaticamateriaal diverse diensten – afroep S-P1-25

goedgekeurd.

10. Aankoop informaticamateriaal diverse diensten – afroep S-P1-25
De aankoop van informaticamateriaal voor diverse diensten wordt goedgekeurd.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

11. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

extra projectiescherm Briek Schotte-zaal

werd besproken.

B1 extra projectiescherm Briek Schotte-zaal
Plaatsen extra scherm achteraan in de Briek Schotte-zaal.

Aanvaarden handgiften (GR 07/12/2021)

goedgekeurd.

12. Aanvaarden handgiften (GR 07/12/2021)
Er wordt voorgesteld om de handgiften van het afgelopen jaar voor te leggen aan de volgende gemeenteraad.

Verkoop grond Oblatenstraat 22, 8790 Waregem - schattingsverslag

advies dienst wordt gevolgd.

13. Verkoop grond Oblatenstraat 22, 8790 Waregem - schattingsverslag
Het schattingsverslag voor de verkoop van de strook grond thv de Oblatenstraat 4, 8790 Waregem wordt voorgelegd.

Erfdienstbaarheid publieke doorgang Stormestraat-Meersstraat

kennisname.

14. Erfdienstbaarheid publieke doorgang Stormestraat-Meersstraat
De plaatsing van een rolluik thv de doorgang Stormestraat - Meersstraat, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.

Vacantverklaring stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)

goedgekeurd.

15. Vacantverklaring stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)
Om het organogram van de dienst grondgebiedzaken is een functie van stafmedewerker voorzien. Procedure voor aanwerving wordt opgestart.

Aanstelling medewerker onderhoud SBS Vijve

goedgekeurd.

16. Aanstelling medewerker onderhoud SBS Vijve
Wijziging van tewerkstellingsplaats medewerker onderhoud

Aanstelling medewerker onderhoud SBS Guido Gezelle

goedgekeurd.

17. Aanstelling medewerker onderhoud SBS Guido Gezelle
Aanstelling medewerker onderhoud in vacante betrekking, vanuit bestaande wervingsreserve

Aanstelling medewerker onderhoud SBS Guido Gezelle

goedgekeurd.

18. Aanstelling medewerker onderhoud SBS Guido Gezelle
Aanstelling in vacante functie medewerker onderhoud vanuit bestaande wervingsreserve

Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen

goedgekeurd.

19. Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen
Een medewerker van het administratief personeel dient zijn ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan

Samenstellen examenjury administratief medewerker (C1-C3)

goedgekeurd.

20. Samenstellen examenjury administratief medewerker (C1-C3)
Vaststellen van de selectiecommissie voor de aanwervingsprocedure voor administratief medewerker

Goedkeuren wachtdienst Huis van de kerstman 2021-2022

goedgekeurd.

21. Goedkeuren wachtdienst Huis van de kerstman 2021-2022
Aan het college wordt gevraagd de wachtdienst goed te keuren voor medewerkers feestelijkheden voor het Huis van de kerstman.

Onderhoudspersoneel: medewerker verbreekt contract

goedgekeurd.

22. Onderhoudspersoneel: medewerker verbreekt contract
Onderhoudspersoneel: medewerker verbreekt contract

Aanvraag wachtvergoeding gladheidbestrijding

goedgekeurd.

23. Aanvraag wachtvergoeding gladheidbestrijding

Vaststellen kandidatenlijst Projectleider wegen en water (B1-B3)

vastgesteld.

24. Vaststellen kandidatenlijst Projectleider wegen en water (B1-B3)
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen

Verlengen tijdelijke aanstelling administratief medewerker bibliotheek (C1-C3)

goedgekeurd.

25. Verlengen tijdelijke aanstelling administratief medewerker bibliotheek (C1-C3)
Verlengen tijdelijke aanstelling binnen in de bibliotheek om afwezigheden op te vangen

Aanstelling medewerker onderhoud Guido Gezelleschool

goedgekeurd.

26. Aanstelling medewerker onderhoud Guido Gezelleschool
Aanstelling medewerker onderhoud Guido Gezelleschool

Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - oktober 2021

goedgekeurd.

27. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - oktober 2021
Uitbetalen prestaties gelegenheidspersoneel - oktober 2021

(GR) Stedelijke kunstacademie: goedkeuren wijzigingen academiereglement

goedgekeurd.

28. (GR) Stedelijke kunstacademie: goedkeuren wijzigingen academiereglement
Punt te agenderen op de gemeenteraad van 7 december

Stedelijk basisonderwijs: vaststellen werkdagen administratief personeel schoolvakanties 2022

goedgekeurd.

29. Stedelijk basisonderwijs: vaststellen werkdagen administratief personeel schoolvakanties 2022
Stedelijk basisonderwijs: voor het administratief personeel worden de werkdagen in de schoolvakanties 2022 vastgesteld

Stedelijk kunstonderwijs: vaststellen werkdagen administratief personeel schoolvakanties 2022

goedgekeurd.

30. Stedelijk kunstonderwijs: vaststellen werkdagen administratief personeel schoolvakanties 2022
Stedelijk kunstonderwijs: voor het administratief personeel worden de werkdagen in de schoolvakanties 2022 vastgesteld

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlof administratief medewerker

goedgekeurd.

31. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlof administratief medewerker
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlof administratief medewerker

Gaselwest: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

goedgekeurd.

32. Gaselwest: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
dossier gemeenteraad december

Imog: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

goedgekeurd.

33. Imog: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
dossier gemeenteraad december

WVI: buitengewone algemene vergadering van 15 december 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

goedgekeurd.

34. WVI: buitengewone algemene vergadering van 15 december 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
dossier gemeenteraad december

Psilon: buitengewone algemene vergadering van 15 december 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

goedgekeurd.

35. Psilon: buitengewone algemene vergadering van 15 december 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
dossier gemeenteraad december

Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 9 december 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

goedgekeurd.

36. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 9 december 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
dossier gemeenteraad december

installeren en eed afleggen nieuw gemeenteraadslid: - akte nemen ontslag gemeenteraadslid - nazien geloofsbrieven van opvolgend raadslid - eed afleggen door opvolgend raadslid

goedgekeurd.

37. installeren en eed afleggen nieuw gemeenteraadslid: - akte nemen ontslag gemeenteraadslid - nazien geloofsbrieven van opvolgend raadslid - eed afleggen door opvolgend raadslid
dossier gemeenteraad december

vaststellen rangorde gemeenteraad

goedgekeurd.

38. vaststellen rangorde gemeenteraad
dossier gemeenteraad december

goedkeuren wijzigen samenstelling gemeenteraadscommissies

goedgekeurd.

39. goedkeuren wijzigen samenstelling gemeenteraadscommissies
dossier gemeenteraad december

vervanging lid politieraad

goedgekeurd.

40. vervanging lid politieraad
dossier gemeenteraad december

benoemen gemeenteraadslid in de algemene vergadering van EVAP-vzw Sportbeheer

goedgekeurd.

41. benoemen gemeenteraadslid in de algemene vergadering van EVAP-vzw Sportbeheer
dossier gemeenteraad december

goedkeuren wijziging afgevaardigde sportraad in de algemene vergadering van vzw Sportbeheer Waregem EVAP

goedgekeurd.

42. goedkeuren wijziging afgevaardigde sportraad in de algemene vergadering van vzw Sportbeheer Waregem EVAP
dossier gemeenteraad december

benoemen gemeenteraadslid in de algemene vergadering van vzw Ontmoetingscentra

goedgekeurd.

43. benoemen gemeenteraadslid in de algemene vergadering van vzw Ontmoetingscentra
dossier gemeenteraad december

vzw Sportbeheer Waregem EVAP: algemene vergadering op 13 december 2021: goedkeuren agenda

goedgekeurd.

44. vzw Sportbeheer Waregem EVAP: algemene vergadering op 13 december 2021: goedkeuren agenda
gemeenteraadsdossier december

vzw Cultuurcentrum De Schakel EVAP: algemene vergadering op 13 december 2021: goedkeuren agenda

goedgekeurd.

45. vzw Cultuurcentrum De Schakel EVAP: algemene vergadering op 13 december 2021: goedkeuren agenda
gemeenteraadsdossier december

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

46. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - ontmoetingscentra Waregem: raad van bestuur 29/06/2021

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

47. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 22/10/2021

Vernietiging archief

goedgekeurd.

48. Vernietiging archief
Het stadsarchief wenst over te gaan tot de vernietiging van archiefdocumenten die niet langer administratief, juridisch of historisch nut bezitten.

70-jarige priesterjubileum - geschenk stadsbestuur

goedgekeurd.

49. 70-jarige priesterjubileum - geschenk stadsbestuur
Bepalen welk geschenk het stadsbestuur geeft n.a.v. de viering van een 70-jarig priesterjubileum, want is niet voorzien in het huidige reglement.

Viering 5 december voor jubilarissen die kozen voor deurbezoek - stand van zaken

werd besproken.

50. Viering 5 december voor jubilarissen die kozen voor deurbezoek - stand van zaken
Stand van zaken qua inschrijvingen voor de speciale viering gepland op 5 december.

Huwelijken en jubilea - week 47

goedgekeurd.

51. Huwelijken en jubilea - week 47
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Begraafplaatsen - goedkeuren concessies oktober 2021

goedgekeurd.

52. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies oktober 2021
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van oktober 2021

Huisnummers bouwdossiers oktober 2021

vastgesteld.

53. Huisnummers bouwdossiers oktober 2021
Toekenning huisnummers bouwdossiers oktober 2021

Huisnummer Sint-Jansstraat

vastgesteld.

54. Huisnummer Sint-Jansstraat
Aanvraag huisnummer Sint-Jansstraat 135A

Vrijgave bankwaarborg

goedgekeurd.

55. Vrijgave bankwaarborg
Goedkeuren van de vrijgave van bankwaarborg tot uitvoering wegen en rioleringswerken van een verkaveling.

Omgevingsvergunning: DEVIAENE Ine (OMV/2021/00454)

goedgekeurd met voorwaarden.

58. Omgevingsvergunning: DEVIAENE Ine (OMV/2021/00454)
Aanvraag van DEVIAENE Ine tot het slopen van twee woningen met aanhorigheden te Nokerseweg 23, 25 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 701F2, 702L.

Omgevingsvergunning: MATTHYS Valère (OMV/2021/00403)

goedgekeurd met voorwaarden.

59. Omgevingsvergunning: MATTHYS Valère (OMV/2021/00403)
Aanvraag van MATTHYS Valère tot het vellen van boom te Wedagestraat 37 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 380T.

Omgevingsvergunning: LIETAERT Jeannine - MATTHYS Valere, Tina & Veerle (OMV/2021/00311)

goedgekeurd met voorwaarden.

60. Omgevingsvergunning: LIETAERT Jeannine - MATTHYS Valere, Tina & Veerle (OMV/2021/00311)
Aanvraag van LIETAERT Jeannine - MATTHYS Valere, Tina & Veerle tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Spitaalstraat 143 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 550T2.

Omgevingsvergunning: VANDE MAELE Günther - VROMAN Manon (OMV/2021/00343)

goedgekeurd met voorwaarden.

61. Omgevingsvergunning: VANDE MAELE Günther - VROMAN Manon (OMV/2021/00343)
Aanvraag van VANDE MAELE Günther - VROMAN Manon, met als adres Tapuitstraat 208 te 8793 Waregem tot het bouwen van alleenstaande woning + bijgebouw te Leiegoeddreef 1 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 529H.

Omgevingsvergunning: DESTOOP Sigrid (OMV/2021/00434)

goedgekeurd met voorwaarden.

62. Omgevingsvergunning: DESTOOP Sigrid (OMV/2021/00434)
Aanvraag van DESTOOP Sigrid tot het aanleggen van waterdoorlatende oprit (regularisatie) te Transvaalstraat 81 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 56Y5.

Omgevingsvergunning: LA ROY Steven (OMV/2021/00416)

goedgekeurd.

63. Omgevingsvergunning: LA ROY Steven (OMV/2021/00416)
Aanvraag van LA ROY Steven tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Bilkhagelaan 34 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 156Y2.

Omgevingsvergunning: Plastiservice D'hont nv (1542N1)

goedgekeurd.

64. Omgevingsvergunning: Plastiservice D'hont nv (1542N1)
Aanvraag van Plastiservice D'hont nv tot het hernieuwing omgevingsvergunning te Gentseweg 624 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 5C, 6F, 6G.

Ter kennisgeving: beroep deputatie – Andrian bvba (OMV/2021/00203 - 1739N1)

kennisname.

65. Ter kennisgeving: beroep deputatie – Andrian bvba (OMV/2021/00203 - 1739N1)
Op 8 november 2021 werd beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 3 november 2021 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het ontwikkelen van transportsite met beperkte nijverheid (exploitatie klasse 2), te Gentseweg 219, 223, 237 te 8792 Waregem.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

66. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 3 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Kennisname beslissing FANC

goedgekeurd.

67. Kennisname beslissing FANC
Kennisname beslissing FANC ivm vergunning voor het uitbaten van een industrieel X-stralentoestel.

Kennisname beslissing FANC

kennisname.

68. Kennisname beslissing FANC
Kennisname beslissing FANC ivm vergunning voor uitbaten van een industrieel X-stralentoestel.

Geboortebos: corona-maatregelen

goedgekeurd.

69. Geboortebos: corona-maatregelen
Mogelijkheden ivm Geboortebos van zondag 21 november

Vaststelling omgevingsinspectie van niet-naleving milieuhygiënewetgeving

kennisname.

70. Vaststelling omgevingsinspectie van niet-naleving milieuhygiënewetgeving
Kennisname vaststelling omgevingsinspectie van niet-naleving milieuhygiënewetgeving

Goedkeuren RioPact takenpakket 2022

goedgekeurd.

71. Goedkeuren RioPact takenpakket 2022
punt te agenderen op de gemeenteraad

Ruimen slikmonden voor 2022-2023-2024: goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure

goedgekeurd.

72. Ruimen slikmonden voor 2022-2023-2024: goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure
punt te agenderen voor de gemeenteraad

Uitvoeren van kleine onderhoudswerken en/of werken voor derden langs diverse gemeentewegen:goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure

goedgekeurd.

73. Uitvoeren van kleine onderhoudswerken en/of werken voor derden langs diverse gemeentewegen:goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure
punt te agenderen voor de gemeenteraad

Omgevingswerken en renoveren parking jeugdlokalen in de Koekoekstraat: goedkeuren ontwerp en vaststellen wijze van gunnen

goedgekeurd.

74. Omgevingswerken en renoveren parking jeugdlokalen in de Koekoekstraat: goedkeuren ontwerp en vaststellen wijze van gunnen
punt te agenderen op de gemeeneraad van december

Aansluiten vuilvracht Industrielaan op Aquafin collector: goedkeuren ontwerp en plaatsingsprocedure

goedgekeurd.

75. Aansluiten vuilvracht Industrielaan op Aquafin collector: goedkeuren ontwerp en plaatsingsprocedure
punt te agenderen op gemeenteraad

Omgevingswerken site Transvaalstraat: goedkeuren proces-verbaal van voorlopige oplevering

goedgekeurd.

76. Omgevingswerken site Transvaalstraat: goedkeuren proces-verbaal van voorlopige oplevering
goedkeuren PVVO 'omgevingswerken site Transvaalstraat'

Voetbalveld Red-Court:uitbreken en heraanleg fundering: openen offertes

offerten geopend.

77. Voetbalveld Red-Court:uitbreken en heraanleg fundering: openen offertes
openen offertes voor heraanleg voetbalveld Red-Court

Rooien bomen in de Franklin Rooseveltlaan en parking Meersstraat

goedgekeurd.

78. Rooien bomen in de Franklin Rooseveltlaan en parking Meersstraat
goedkeuren lot/rooien bomen in de Franklin Rooseveltlaan en parking Meersstraat

Aanleg verkeersplateau in de Koekoekstraat: aan te schrijven aannemers

goedgekeurd.

79. Aanleg verkeersplateau in de Koekoekstraat: aan te schrijven aannemers
goedkeuren aan te schrijven aannemers voor de opdracht 'aanleg verkeersplateau in de Koekoekstraat'.

Herstel terugslagklep Pompstation Sprietestraat: goedkeuren offerte

goedgekeurd.

80. Herstel terugslagklep Pompstation Sprietestraat: goedkeuren offerte
herstel terugslagklep thv overstort aan pompstation:goedkeuren offerte Aquafin

Heraanleg parking Meersstraat en Schakelstraat - Goedkeuring ereloonnota 1(fase voorontwerp)

goedgekeurd.

81. Heraanleg parking Meersstraat en Schakelstraat - Goedkeuring ereloonnota 1(fase voorontwerp)
goedkeuren ereloonnota 1 voor heraanleg parking Meersstraat en Schakelstraat

Infrastructuurwerken verkaveling Spoorweglaan: VS12-eindstaat (aandeel stad)

goedgekeurd.

82. Infrastructuurwerken verkaveling Spoorweglaan: VS12-eindstaat (aandeel stad)
goedkeuren eindstaat 'infrastructuurwerken VK Spoorweglaan (aandeel stad)

Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022: VS 6

goedgekeurd.

83. Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022: VS 6
goedkeuren VS 6 voor het machinaal reinigen van wegen en fietspaden

Nutsleidingen: Fluvius: aansluiten ANPR site Zultseweg

goedgekeurd.

84. Nutsleidingen: Fluvius: aansluiten ANPR site Zultseweg
goedkeuren offerte voor de aansluiting van de ANPR-site Zultseweg

Nusleidingen: aanvraagvergunning Proximus

goedgekeurd.

85. Nusleidingen: aanvraagvergunning Proximus
goedkeuren aanvraagvergunning voor plaatsen van infrastructuur in de Stijn Streuvelsstraat.

Nutsleidingen: Telenet: goedkeuren aanvraagvergunning

goedgekeurd.

86. Nutsleidingen: Telenet: goedkeuren aanvraagvergunning
goedkeuren aanvraagvergunning tot plaatsen ondergrondse kabel in Transvaalstraat.

Groeninrichtingsplan 'De Mote': goedkeuren offerte vervangen verlichting

goedgekeurd.

87. Groeninrichtingsplan 'De Mote': goedkeuren offerte vervangen verlichting
goedkeuren offerte voor het vervangen van verlichting in het park De Mote.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de wintermarkt en winterwandeling van Zonneburcht op vrijdag 17 december 2021

goedgekeurd.

88. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de wintermarkt en winterwandeling van Zonneburcht op vrijdag 17 december 2021
Op vrijdag 17 december 2021 zal er een wintermarkt en winterwandeling plaatsvinden van Zonneburcht. Men vraagt hiervoor een parkeer- en toegangsverbod in gedeelte van de de Sint-Jozefsstraat.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een ontbijtactie van Chiro Gaverke op zondag 20 februari 2022

goedgekeurd.

89. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een ontbijtactie van Chiro Gaverke op zondag 20 februari 2022
Op zondag 20 februari 2022 zal een ontbijtactie plaatsvinden van Chiro Gaverke. Men vraagt parkeerverbod op de parking van SO Gaverke van vrijdagavond 18 februari 24.00u tot zondagavond 20 februari om 23.45u.

vaststellen aanvullend verkeersreglement in de Processiestraat

vastgesteld.

90. vaststellen aanvullend verkeersreglement in de Processiestraat
In de Processiestraat komt er een kiss&ride zone aan het Heilig Hartcollege.

vaststellen aanvullend verkeersreglement in de Oscar Verschuerestraat

vastgesteld.

91. vaststellen aanvullend verkeersreglement in de Oscar Verschuerestraat
Op de hoek van de Oscar Verschuerestraat met de Verhelststraat is er een nieuwbouwproject gerealiseerd. De eigenaar vraagt om de parkeerstrook voor de garages door te trekken. De verkeerscel stelt voor om de eerste 5 meter parkeerverbod in te voeren voor de draaicirkel op het kruispunt.

vaststellen aanvullend verkeersreglement in de Spinnerijstraat

vastgesteld.

92. vaststellen aanvullend verkeersreglement in de Spinnerijstraat
In de Spinnerijstraat is de bouw van de residenties langs de nieuwe zijstraat met dezelfde naam bijna voltooid. De rijweg is ontworpen voor éénrichtingsverkeer.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

93. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Brandweerkazerne, herbestemming, ontwerper: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt

goedgekeurd.

94. Brandweerkazerne, herbestemming, ontwerper: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt
Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.

Stedelijke gebouwen, toegangscontrole: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

95. Stedelijke gebouwen, toegangscontrole: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

Stedelijk Sportcentrum De Treffer, liftinstallatie, ontwerper: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

96. Stedelijk Sportcentrum De Treffer, liftinstallatie, ontwerper: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

Stedelijke academie Beelden Kunsten + KSA, hangjongeren: inname standpunt

goedgekeurd.

97. Stedelijke academie Beelden Kunsten + KSA, hangjongeren: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Groenwand aan CC De Schakel: verlichting

werd besproken.

B2 Groenwand aan CC De Schakel: verlichting
Plaatsen spots om groenwand te verlichten.

Goedkeuren subsidies socio-culturele verenigingen 2021 (GR)

goedgekeurd.

98. Goedkeuren subsidies socio-culturele verenigingen 2021 (GR)
Als gevolg van de aanhoudende coronacrisis wordt voorgesteld om de subsidies voor socio-culturele verenigingen voor 2021 te berekenen op basis van het gemiddelde subsidiebedrag van de laatste drie werkjaren.

Huur koetshuis (2023)

goedgekeurd.

99. Huur koetshuis (2023)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 1 november 2023 tot 7 november 2023.

Huur koetshuis: annulatie (2022)

goedgekeurd.

100. Huur koetshuis: annulatie (2022)
De huurder wenst de huurperiode van 19 januari 2022 tot 1 februari 2022 te annuleren.

kunstwerk Timeless Waves

werd besproken.

B3 kunstwerk Timeless Waves
Stad wenst kunstwerk aan te kopen.

Nieuwjaarsdrink comité Site Interlin

goedgekeurd.

101. Nieuwjaarsdrink comité Site Interlin
Comité Site Interlin organiseert op 8 januari een nieuwjaarsdrink voor de wijk.

Geannuleerde evenementen

kennisname.

102. Geannuleerde evenementen
Kennisname overzicht geannuleerde evenementen.

Circus Pepino

niet goedgekeurd.

103. Circus Pepino
Aanvraag Circus Pepino 2022

Kerstversiering De Meers

werd besproken.

104. Kerstversiering De Meers
Aanvraag tot plaatsen kerstversiering in binnentuin van De Meers.

Kleine kermissen

werd besproken.

105. Kleine kermissen
Ondersteuning kleine kermissen

Nieuwjaarsrecepties inwoners

uitgesteld.

106. Nieuwjaarsrecepties inwoners
Sprekers nieuwjaarsrecepties inwoners

PreCongé - gebruik stadionvijvers

goedgekeurd.

107. PreCongé - gebruik stadionvijvers
Lions Boulevard vraagt toelating om de stadionvijvers te betrekken tijdens PreCongé.

Sportdag De Kleine Wereld

goedgekeurd.

108. Sportdag De Kleine Wereld
De Kleine Wereld organiseerde sportdag in het jeugdcentrum op 1 oktober, ze vragen vrijstelling huur.

Doortocht Tierenteyn-rit

goedgekeurd.

109. Doortocht Tierenteyn-rit
Doortocht Tierenteyn-rit in Waregem georganiseerd door autostal Hemicuda vzw

Kerstversiering 't Gaverke

goedgekeurd.

110. Kerstversiering 't Gaverke
Het kerstcomité vraagt een 30 kerstbomen voor het aankleden van het kerkplein van 't Gaverke.

Muziekvergunning: Ommegangsfeesten Desselgem 2022

goedgekeurd.

111. Muziekvergunning: Ommegangsfeesten Desselgem 2022
Aanvraag door Chiro Desselgem muziekvergunning voor Ommegangsfeesten Desselgem op 8 juli 2022-11 juli 2022.

Feestcheque

goedgekeurd.

112. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

113. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

Starterspremie Game-Inn

goedgekeurd.

114. Starterspremie Game-Inn
Game-Inn vraagt een starterspremie aan.

deelname Waregembon

goedgekeurd.

115. deelname Waregembon
2 zaken willen deelnemen aan de Waregembon

Deelname Waregem Netwerkt 2022

goedgekeurd.

116. Deelname Waregem Netwerkt 2022
Neemt de stad opnieuw deel aan Waregem Netwerkt?

Bedrijvencontactdagen Kortrijk

niet goedgekeurd.

117. Bedrijvencontactdagen Kortrijk
Wil de stad Waregem een stand op de bedrijvencontactdagen in Kortrijk?

Afwijkingen wekelijkse rustdag 2022

goedgekeurd.

118. Afwijkingen wekelijkse rustdag 2022
De afwijkingen voor de wekelijkse rustdag voor 2022 worden vastgelegd.

Ophangen banners Winkelen in Waregem

goedgekeurd.

119. Ophangen banners Winkelen in Waregem
Winkelen in Waregem wil 2 banners ophangen.

Tussenkomst Winkelen in Waregem - provisie

goedgekeurd.

120. Tussenkomst Winkelen in Waregem - provisie
Winkelen in Waregem vraagt om de 2e schijf uitbetaald te krijgen.

Selectie voor begeleiding door de Profploeg

kennisname.

121. Selectie voor begeleiding door de Profploeg
Waregem werd geselecteerd voor begeleiding door de Profploeg.

evenementen Waregem Winkelstad

kennisname.

122. evenementen Waregem Winkelstad
Waregem Winkelstad legt de evenementen voor 2022 vast

Permanent beachvolleybalterrein

werd besproken.

123. Permanent beachvolleybalterrein
Aanvraag permanent laten liggen beachvolleybalterrein aan het Jeugdcentrum.

Tijdelijke parkeerkaart voor repeterende muziekgroepen

goedgekeurd.

124. Tijdelijke parkeerkaart voor repeterende muziekgroepen
Door de werken aan Het Pand kunnen momenteel enkel abonnees de ondergrondse parking binnen. Voor de muziekgroepen die materiaal moeten laden en lossen is niet optimaal. Aan het CBS wordt gevraagd naar de mogelijkheid voor een tijdelijke parkeerkaart (één per muziekgroep).

Programma Noord-Zuidbeurs 2022 voor alle vierde leerjaren in Waregem.

goedgekeurd.

125. Programma Noord-Zuidbeurs 2022 voor alle vierde leerjaren in Waregem.
Programma Noord-Zuidbeurs 2022 voor alle vierde leerjaren in Waregem.

Subsidieovereenkomst rond wereldburgerschap werd goedgekeurd door Provincie West-Vlaanderen

kennisname.

126. Subsidieovereenkomst rond wereldburgerschap werd goedgekeurd door Provincie West-Vlaanderen
Subsidieovereenkomst rond wereldburgerschap werd goedgekeurd door Provincie West-Vlaanderen

<>1. hernemen beslissingen dd. 15/09/2021 - bezwaar belasting betalend parkeren

Aan het college wordt gevraagd het aangepaste besluit goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd het aangepaste besluit goed te keuren.
Pdf-versie
werd besproken.

<>2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. AMJP - nog te beslissen punten

Aan het college wordt gevraagd een beslissing te nemen over de diverse punten.
Aan het college wordt gevraagd een beslissing te nemen over de diverse punten.
Pdf-versie
werd besproken.

<>4. Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren

De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. vzw CC De Schakel EVAP: kennisname budgetwijziging 2021 en budget 2022

Aan het college wordt de budgetwijziging 2021 en het budget 2022 van vzw CC De Schakel voorgelegd ter kennisname.
Aan het college wordt de budgetwijziging 2021 en het budget 2022 van vzw CC De Schakel voorgelegd ter kennisname.
Pdf-versie
kennisname.

<>6. kennisname gasboete

Vastgestelde gasboete wordt ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Vastgestelde gasboete wordt ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Pdf-versie
kennisname.

<>7. Openen offertes

De offertes betreffende het verzorgen van de nieuwjaarsreceptie voor de stad en het OCMW op 6 januari 2022 worden geopend.
De offertes betreffende het verzorgen van de nieuwjaarsreceptie voor de stad en het OCMW op 6 januari 2022 worden geopend.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>8. Levering van een mobiele watertank - gunning

Het college gunt de opdracht voor de levering van een mobiele watertank aan de firma Beel.
Het college gunt de opdracht voor de levering van een mobiele watertank aan de firma Beel.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Aankoop bijkomende magazijnrekken stedelijke werkplaats - gunning

Het college keurt de aankoop van bijkomende magazijnrekken voor de stedelijke werkplaats goed.
Het college keurt de aankoop van bijkomende magazijnrekken voor de stedelijke werkplaats goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Aankoop informaticamateriaal diverse diensten – afroep S-P1-25

De aankoop van informaticamateriaal voor diverse diensten wordt goedgekeurd.
De aankoop van informaticamateriaal voor diverse diensten wordt goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B1 extra projectiescherm Briek Schotte-zaal

Plaatsen extra scherm achteraan in de Briek Schotte-zaal.
Plaatsen extra scherm achteraan in de Briek Schotte-zaal.
Pdf-versie
werd besproken.

<>12. Aanvaarden handgiften (GR 07/12/2021)

Er wordt voorgesteld om de handgiften van het afgelopen jaar voor te leggen aan de volgende gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om de handgiften van het afgelopen jaar voor te leggen aan de volgende gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Verkoop grond Oblatenstraat 22, 8790 Waregem - schattingsverslag

Het schattingsverslag voor de verkoop van de strook grond thv de Oblatenstraat 4, 8790 Waregem wordt voorgelegd.
Het schattingsverslag voor de verkoop van de strook grond thv de Oblatenstraat 4, 8790 Waregem wordt voorgelegd.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>14. Erfdienstbaarheid publieke doorgang Stormestraat-Meersstraat

De plaatsing van een rolluik thv de doorgang Stormestraat - Meersstraat, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.
De plaatsing van een rolluik thv de doorgang Stormestraat - Meersstraat, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.
Pdf-versie
kennisname.

<>15. Vacantverklaring stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)

Om het organogram van de dienst grondgebiedzaken is een functie van stafmedewerker voorzien. Procedure voor aanwerving wordt opgestart.
Om het organogram van de dienst grondgebiedzaken is een functie van stafmedewerker voorzien. Procedure voor aanwerving wordt opgestart.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Aanstelling medewerker onderhoud SBS Vijve

Wijziging van tewerkstellingsplaats medewerker onderhoud
Wijziging van tewerkstellingsplaats medewerker onderhoud
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Aanstelling medewerker onderhoud SBS Guido Gezelle

Aanstelling medewerker onderhoud in vacante betrekking, vanuit bestaande wervingsreserve
Aanstelling medewerker onderhoud in vacante betrekking, vanuit bestaande wervingsreserve
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Aanstelling medewerker onderhoud SBS Guido Gezelle

Aanstelling in vacante functie medewerker onderhoud vanuit bestaande wervingsreserve
Aanstelling in vacante functie medewerker onderhoud vanuit bestaande wervingsreserve
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen

Een medewerker van het administratief personeel dient zijn ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Een medewerker van het administratief personeel dient zijn ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Samenstellen examenjury administratief medewerker (C1-C3)

Vaststellen van de selectiecommissie voor de aanwervingsprocedure voor administratief medewerker
Vaststellen van de selectiecommissie voor de aanwervingsprocedure voor administratief medewerker
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. Goedkeuren wachtdienst Huis van de kerstman 2021-2022

Aan het college wordt gevraagd de wachtdienst goed te keuren voor medewerkers feestelijkheden voor het Huis van de kerstman.
Aan het college wordt gevraagd de wachtdienst goed te keuren voor medewerkers feestelijkheden voor het Huis van de kerstman.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. Onderhoudspersoneel: medewerker verbreekt contract

Onderhoudspersoneel: medewerker verbreekt contract
Onderhoudspersoneel: medewerker verbreekt contract
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Aanvraag wachtvergoeding gladheidbestrijding

Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. Vaststellen kandidatenlijst Projectleider wegen en water (B1-B3)

Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Pdf-versie
vastgesteld.

<>25. Verlengen tijdelijke aanstelling administratief medewerker bibliotheek (C1-C3)

Verlengen tijdelijke aanstelling binnen in de bibliotheek om afwezigheden op te vangen
Verlengen tijdelijke aanstelling binnen in de bibliotheek om afwezigheden op te vangen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>26. Aanstelling medewerker onderhoud Guido Gezelleschool

Aanstelling medewerker onderhoud Guido Gezelleschool
Aanstelling medewerker onderhoud Guido Gezelleschool
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - oktober 2021

Uitbetalen prestaties gelegenheidspersoneel - oktober 2021
Uitbetalen prestaties gelegenheidspersoneel - oktober 2021
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. (GR) Stedelijke kunstacademie: goedkeuren wijzigingen academiereglement

Punt te agenderen op de gemeenteraad van 7 december
Punt te agenderen op de gemeenteraad van 7 december
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. Stedelijk basisonderwijs: vaststellen werkdagen administratief personeel schoolvakanties 2022

Stedelijk basisonderwijs: voor het administratief personeel worden de werkdagen in de schoolvakanties 2022 vastgesteld
Stedelijk basisonderwijs: voor het administratief personeel worden de werkdagen in de schoolvakanties 2022 vastgesteld
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Stedelijk kunstonderwijs: vaststellen werkdagen administratief personeel schoolvakanties 2022

Stedelijk kunstonderwijs: voor het administratief personeel worden de werkdagen in de schoolvakanties 2022 vastgesteld
Stedelijk kunstonderwijs: voor het administratief personeel worden de werkdagen in de schoolvakanties 2022 vastgesteld
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlof administratief medewerker

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlof administratief medewerker
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlof administratief medewerker
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>32. Gaselwest: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

dossier gemeenteraad december
dossier gemeenteraad december
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>33. Imog: buitengewone algemene vergadering van 21 december 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

dossier gemeenteraad december
dossier gemeenteraad december
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>34. WVI: buitengewone algemene vergadering van 15 december 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

dossier gemeenteraad december
dossier gemeenteraad december
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Psilon: buitengewone algemene vergadering van 15 december 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

dossier gemeenteraad december
dossier gemeenteraad december
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>36. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 9 december 2021: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

dossier gemeenteraad december
dossier gemeenteraad december
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. installeren en eed afleggen nieuw gemeenteraadslid: - akte nemen ontslag gemeenteraadslid - nazien geloofsbrieven van opvolgend raadslid - eed afleggen door opvolgend raadslid

dossier gemeenteraad december
dossier gemeenteraad december
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>38. vaststellen rangorde gemeenteraad

dossier gemeenteraad december
dossier gemeenteraad december
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. goedkeuren wijzigen samenstelling gemeenteraadscommissies

dossier gemeenteraad december
dossier gemeenteraad december
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>40. vervanging lid politieraad

dossier gemeenteraad december
dossier gemeenteraad december
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. benoemen gemeenteraadslid in de algemene vergadering van EVAP-vzw Sportbeheer

dossier gemeenteraad december
dossier gemeenteraad december
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. goedkeuren wijziging afgevaardigde sportraad in de algemene vergadering van vzw Sportbeheer Waregem EVAP

dossier gemeenteraad december
dossier gemeenteraad december
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>43. benoemen gemeenteraadslid in de algemene vergadering van vzw Ontmoetingscentra

dossier gemeenteraad december
dossier gemeenteraad december
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>44. vzw Sportbeheer Waregem EVAP: algemene vergadering op 13 december 2021: goedkeuren agenda

gemeenteraadsdossier december
gemeenteraadsdossier december
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>45. vzw Cultuurcentrum De Schakel EVAP: algemene vergadering op 13 december 2021: goedkeuren agenda

gemeenteraadsdossier december
gemeenteraadsdossier december
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>46. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - ontmoetingscentra Waregem: raad van bestuur 29/06/2021
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - ontmoetingscentra Waregem: raad van bestuur 29/06/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>47. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 22/10/2021
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 22/10/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>48. Vernietiging archief

Het stadsarchief wenst over te gaan tot de vernietiging van archiefdocumenten die niet langer administratief, juridisch of historisch nut bezitten.
Het stadsarchief wenst over te gaan tot de vernietiging van archiefdocumenten die niet langer administratief, juridisch of historisch nut bezitten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. 70-jarige priesterjubileum - geschenk stadsbestuur

Bepalen welk geschenk het stadsbestuur geeft n.a.v. de viering van een 70-jarig priesterjubileum, want is niet voorzien in het huidige reglement.
Bepalen welk geschenk het stadsbestuur geeft n.a.v. de viering van een 70-jarig priesterjubileum, want is niet voorzien in het huidige reglement.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Viering 5 december voor jubilarissen die kozen voor deurbezoek - stand van zaken

Stand van zaken qua inschrijvingen voor de speciale viering gepland op 5 december.
Stand van zaken qua inschrijvingen voor de speciale viering gepland op 5 december.
Pdf-versie
werd besproken.

<>51. Huwelijken en jubilea - week 47

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies oktober 2021

Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van oktober 2021
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van oktober 2021
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Huisnummers bouwdossiers oktober 2021

Toekenning huisnummers bouwdossiers oktober 2021
Toekenning huisnummers bouwdossiers oktober 2021
Pdf-versie
vastgesteld.

<>54. Huisnummer Sint-Jansstraat

Aanvraag huisnummer Sint-Jansstraat 135A
Aanvraag huisnummer Sint-Jansstraat 135A
Pdf-versie
vastgesteld.

<>55. Vrijgave bankwaarborg

Goedkeuren van de vrijgave van bankwaarborg tot uitvoering wegen en rioleringswerken van een verkaveling.
Goedkeuren van de vrijgave van bankwaarborg tot uitvoering wegen en rioleringswerken van een verkaveling.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Omgevingsvergunning: DEVIAENE Ine (OMV/2021/00454)

Aanvraag van DEVIAENE Ine tot het slopen van twee woningen met aanhorigheden te Nokerseweg 23, 25 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 701F2, 702L.
Aanvraag van DEVIAENE Ine tot het slopen van twee woningen met aanhorigheden te Nokerseweg 23, 25 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 701F2, 702L.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>59. Omgevingsvergunning: MATTHYS Valère (OMV/2021/00403)

Aanvraag van MATTHYS Valère tot het vellen van boom te Wedagestraat 37 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 380T.
Aanvraag van MATTHYS Valère tot het vellen van boom te Wedagestraat 37 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 380T.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>60. Omgevingsvergunning: LIETAERT Jeannine - MATTHYS Valere, Tina & Veerle (OMV/2021/00311)

Aanvraag van LIETAERT Jeannine - MATTHYS Valere, Tina & Veerle tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Spitaalstraat 143 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 550T2.
Aanvraag van LIETAERT Jeannine - MATTHYS Valere, Tina & Veerle tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Spitaalstraat 143 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 550T2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>61. Omgevingsvergunning: VANDE MAELE Günther - VROMAN Manon (OMV/2021/00343)

Aanvraag van VANDE MAELE Günther - VROMAN Manon, met als adres Tapuitstraat 208 te 8793 Waregem tot het bouwen van alleenstaande woning + bijgebouw te Leiegoeddreef 1 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 529H.
Aanvraag van VANDE MAELE Günther - VROMAN Manon, met als adres Tapuitstraat 208 te 8793 Waregem tot het bouwen van alleenstaande woning + bijgebouw te Leiegoeddreef 1 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 529H.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>62. Omgevingsvergunning: DESTOOP Sigrid (OMV/2021/00434)

Aanvraag van DESTOOP Sigrid tot het aanleggen van waterdoorlatende oprit (regularisatie) te Transvaalstraat 81 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 56Y5.
Aanvraag van DESTOOP Sigrid tot het aanleggen van waterdoorlatende oprit (regularisatie) te Transvaalstraat 81 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 56Y5.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>63. Omgevingsvergunning: LA ROY Steven (OMV/2021/00416)

Aanvraag van LA ROY Steven tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Bilkhagelaan 34 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 156Y2.
Aanvraag van LA ROY Steven tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Bilkhagelaan 34 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 156Y2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Omgevingsvergunning: Plastiservice D'hont nv (1542N1)

Aanvraag van Plastiservice D'hont nv tot het hernieuwing omgevingsvergunning te Gentseweg 624 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 5C, 6F, 6G.
Aanvraag van Plastiservice D'hont nv tot het hernieuwing omgevingsvergunning te Gentseweg 624 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 5C, 6F, 6G.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. Ter kennisgeving: beroep deputatie – Andrian bvba (OMV/2021/00203 - 1739N1)

Op 8 november 2021 werd beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 3 november 2021 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het ontwikkelen van transportsite met beperkte nijverheid (exploitatie klasse 2), te Gentseweg 219, 223, 237 te 8792 Waregem.
Op 8 november 2021 werd beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 3 november 2021 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het ontwikkelen van transportsite met beperkte nijverheid (exploitatie klasse 2), te Gentseweg 219, 223, 237 te 8792 Waregem.
Pdf-versie
kennisname.

<>66. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 3 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 3 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>67. Kennisname beslissing FANC

Kennisname beslissing FANC ivm vergunning voor het uitbaten van een industrieel X-stralentoestel.
Kennisname beslissing FANC ivm vergunning voor het uitbaten van een industrieel X-stralentoestel.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Kennisname beslissing FANC

Kennisname beslissing FANC ivm vergunning voor uitbaten van een industrieel X-stralentoestel.
Kennisname beslissing FANC ivm vergunning voor uitbaten van een industrieel X-stralentoestel.
Pdf-versie
kennisname.

<>69. Geboortebos: corona-maatregelen

Mogelijkheden ivm Geboortebos van zondag 21 november
Mogelijkheden ivm Geboortebos van zondag 21 november
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Vaststelling omgevingsinspectie van niet-naleving milieuhygiënewetgeving

Kennisname vaststelling omgevingsinspectie van niet-naleving milieuhygiënewetgeving
Kennisname vaststelling omgevingsinspectie van niet-naleving milieuhygiënewetgeving
Pdf-versie
kennisname.

<>71. Goedkeuren RioPact takenpakket 2022

punt te agenderen op de gemeenteraad
punt te agenderen op de gemeenteraad
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. Ruimen slikmonden voor 2022-2023-2024: goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure

punt te agenderen voor de gemeenteraad
punt te agenderen voor de gemeenteraad
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Uitvoeren van kleine onderhoudswerken en/of werken voor derden langs diverse gemeentewegen:goedkeuren ontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure

punt te agenderen voor de gemeenteraad
punt te agenderen voor de gemeenteraad
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Omgevingswerken en renoveren parking jeugdlokalen in de Koekoekstraat: goedkeuren ontwerp en vaststellen wijze van gunnen

punt te agenderen op de gemeeneraad van december
punt te agenderen op de gemeeneraad van december
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. Aansluiten vuilvracht Industrielaan op Aquafin collector: goedkeuren ontwerp en plaatsingsprocedure

punt te agenderen op gemeenteraad
punt te agenderen op gemeenteraad
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Omgevingswerken site Transvaalstraat: goedkeuren proces-verbaal van voorlopige oplevering

goedkeuren PVVO 'omgevingswerken site Transvaalstraat'
goedkeuren PVVO 'omgevingswerken site Transvaalstraat'
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Voetbalveld Red-Court:uitbreken en heraanleg fundering: openen offertes

openen offertes voor heraanleg voetbalveld Red-Court
openen offertes voor heraanleg voetbalveld Red-Court
Pdf-versie
offerten geopend.

<>78. Rooien bomen in de Franklin Rooseveltlaan en parking Meersstraat

goedkeuren lot/rooien bomen in de Franklin Rooseveltlaan en parking Meersstraat
goedkeuren lot/rooien bomen in de Franklin Rooseveltlaan en parking Meersstraat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Aanleg verkeersplateau in de Koekoekstraat: aan te schrijven aannemers

goedkeuren aan te schrijven aannemers voor de opdracht 'aanleg verkeersplateau in de Koekoekstraat'.
goedkeuren aan te schrijven aannemers voor de opdracht 'aanleg verkeersplateau in de Koekoekstraat'.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Herstel terugslagklep Pompstation Sprietestraat: goedkeuren offerte

herstel terugslagklep thv overstort aan pompstation:goedkeuren offerte Aquafin
herstel terugslagklep thv overstort aan pompstation:goedkeuren offerte Aquafin
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>81. Heraanleg parking Meersstraat en Schakelstraat - Goedkeuring ereloonnota 1(fase voorontwerp)

goedkeuren ereloonnota 1 voor heraanleg parking Meersstraat en Schakelstraat
goedkeuren ereloonnota 1 voor heraanleg parking Meersstraat en Schakelstraat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>82. Infrastructuurwerken verkaveling Spoorweglaan: VS12-eindstaat (aandeel stad)

goedkeuren eindstaat 'infrastructuurwerken VK Spoorweglaan (aandeel stad)
goedkeuren eindstaat 'infrastructuurwerken VK Spoorweglaan (aandeel stad)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>83. Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022: VS 6

goedkeuren VS 6 voor het machinaal reinigen van wegen en fietspaden
goedkeuren VS 6 voor het machinaal reinigen van wegen en fietspaden
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>84. Nutsleidingen: Fluvius: aansluiten ANPR site Zultseweg

goedkeuren offerte voor de aansluiting van de ANPR-site Zultseweg
goedkeuren offerte voor de aansluiting van de ANPR-site Zultseweg
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. Nusleidingen: aanvraagvergunning Proximus

goedkeuren aanvraagvergunning voor plaatsen van infrastructuur in de Stijn Streuvelsstraat.
goedkeuren aanvraagvergunning voor plaatsen van infrastructuur in de Stijn Streuvelsstraat.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>86. Nutsleidingen: Telenet: goedkeuren aanvraagvergunning

goedkeuren aanvraagvergunning tot plaatsen ondergrondse kabel in Transvaalstraat.
goedkeuren aanvraagvergunning tot plaatsen ondergrondse kabel in Transvaalstraat.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. Groeninrichtingsplan 'De Mote': goedkeuren offerte vervangen verlichting

goedkeuren offerte voor het vervangen van verlichting in het park De Mote.
goedkeuren offerte voor het vervangen van verlichting in het park De Mote.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>88. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de wintermarkt en winterwandeling van Zonneburcht op vrijdag 17 december 2021

Op vrijdag 17 december 2021 zal er een wintermarkt en winterwandeling plaatsvinden van Zonneburcht. Men vraagt hiervoor een parkeer- en toegangsverbod in gedeelte van de de Sint-Jozefsstraat.
Op vrijdag 17 december 2021 zal er een wintermarkt en winterwandeling plaatsvinden van Zonneburcht. Men vraagt hiervoor een parkeer- en toegangsverbod in gedeelte van de de Sint-Jozefsstraat.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>89. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een ontbijtactie van Chiro Gaverke op zondag 20 februari 2022

Op zondag 20 februari 2022 zal een ontbijtactie plaatsvinden van Chiro Gaverke. Men vraagt parkeerverbod op de parking van SO Gaverke van vrijdagavond 18 februari 24.00u tot zondagavond 20 februari om 23.45u.
Op zondag 20 februari 2022 zal een ontbijtactie plaatsvinden van Chiro Gaverke. Men vraagt parkeerverbod op de parking van SO Gaverke van vrijdagavond 18 februari 24.00u tot zondagavond 20 februari om 23.45u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>90. vaststellen aanvullend verkeersreglement in de Processiestraat

In de Processiestraat komt er een kiss&ride zone aan het Heilig Hartcollege.
In de Processiestraat komt er een kiss&ride zone aan het Heilig Hartcollege.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>91. vaststellen aanvullend verkeersreglement in de Oscar Verschuerestraat

Op de hoek van de Oscar Verschuerestraat met de Verhelststraat is er een nieuwbouwproject gerealiseerd. De eigenaar vraagt om de parkeerstrook voor de garages door te trekken. De verkeerscel stelt voor om de eerste 5 meter parkeerverbod in te voeren voor de draaicirkel op het kruispunt.
Op de hoek van de Oscar Verschuerestraat met de Verhelststraat is er een nieuwbouwproject gerealiseerd. De eigenaar vraagt om de parkeerstrook voor de garages door te trekken. De verkeerscel stelt voor om de eerste 5 meter parkeerverbod in te voeren voor de draaicirkel op het kruispunt.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>92. vaststellen aanvullend verkeersreglement in de Spinnerijstraat

In de Spinnerijstraat is de bouw van de residenties langs de nieuwe zijstraat met dezelfde naam bijna voltooid. De rijweg is ontworpen voor éénrichtingsverkeer.
In de Spinnerijstraat is de bouw van de residenties langs de nieuwe zijstraat met dezelfde naam bijna voltooid. De rijweg is ontworpen voor éénrichtingsverkeer.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>93. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>94. Brandweerkazerne, herbestemming, ontwerper: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt

Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>95. Stedelijke gebouwen, toegangscontrole: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>96. Stedelijk Sportcentrum De Treffer, liftinstallatie, ontwerper: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>97. Stedelijke academie Beelden Kunsten + KSA, hangjongeren: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B2 Groenwand aan CC De Schakel: verlichting

Plaatsen spots om groenwand te verlichten.
Plaatsen spots om groenwand te verlichten.
Pdf-versie
werd besproken.

<>98. Goedkeuren subsidies socio-culturele verenigingen 2021 (GR)

Als gevolg van de aanhoudende coronacrisis wordt voorgesteld om de subsidies voor socio-culturele verenigingen voor 2021 te berekenen op basis van het gemiddelde subsidiebedrag van de laatste drie werkjaren.
Als gevolg van de aanhoudende coronacrisis wordt voorgesteld om de subsidies voor socio-culturele verenigingen voor 2021 te berekenen op basis van het gemiddelde subsidiebedrag van de laatste drie werkjaren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>99. Huur koetshuis (2023)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 1 november 2023 tot 7 november 2023.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 1 november 2023 tot 7 november 2023.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>100. Huur koetshuis: annulatie (2022)

De huurder wenst de huurperiode van 19 januari 2022 tot 1 februari 2022 te annuleren.
De huurder wenst de huurperiode van 19 januari 2022 tot 1 februari 2022 te annuleren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B3 kunstwerk Timeless Waves

Stad wenst kunstwerk aan te kopen.
Stad wenst kunstwerk aan te kopen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>101. Nieuwjaarsdrink comité Site Interlin

Comité Site Interlin organiseert op 8 januari een nieuwjaarsdrink voor de wijk.
Comité Site Interlin organiseert op 8 januari een nieuwjaarsdrink voor de wijk.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>102. Geannuleerde evenementen

Kennisname overzicht geannuleerde evenementen.
Kennisname overzicht geannuleerde evenementen.
Pdf-versie
kennisname.

<>103. Circus Pepino

Aanvraag Circus Pepino 2022
Aanvraag Circus Pepino 2022
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>104. Kerstversiering De Meers

Aanvraag tot plaatsen kerstversiering in binnentuin van De Meers.
Aanvraag tot plaatsen kerstversiering in binnentuin van De Meers.
Pdf-versie
werd besproken.

<>105. Kleine kermissen

Ondersteuning kleine kermissen
Ondersteuning kleine kermissen
Pdf-versie
werd besproken.

<>106. Nieuwjaarsrecepties inwoners

Sprekers nieuwjaarsrecepties inwoners
Sprekers nieuwjaarsrecepties inwoners
Pdf-versie
uitgesteld.

<>107. PreCongé - gebruik stadionvijvers

Lions Boulevard vraagt toelating om de stadionvijvers te betrekken tijdens PreCongé.
Lions Boulevard vraagt toelating om de stadionvijvers te betrekken tijdens PreCongé.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>108. Sportdag De Kleine Wereld

De Kleine Wereld organiseerde sportdag in het jeugdcentrum op 1 oktober, ze vragen vrijstelling huur.
De Kleine Wereld organiseerde sportdag in het jeugdcentrum op 1 oktober, ze vragen vrijstelling huur.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>109. Doortocht Tierenteyn-rit

Doortocht Tierenteyn-rit in Waregem georganiseerd door autostal Hemicuda vzw
Doortocht Tierenteyn-rit in Waregem georganiseerd door autostal Hemicuda vzw
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>110. Kerstversiering 't Gaverke

Het kerstcomité vraagt een 30 kerstbomen voor het aankleden van het kerkplein van 't Gaverke.
Het kerstcomité vraagt een 30 kerstbomen voor het aankleden van het kerkplein van 't Gaverke.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>111. Muziekvergunning: Ommegangsfeesten Desselgem 2022

Aanvraag door Chiro Desselgem muziekvergunning voor Ommegangsfeesten Desselgem op 8 juli 2022-11 juli 2022.
Aanvraag door Chiro Desselgem muziekvergunning voor Ommegangsfeesten Desselgem op 8 juli 2022-11 juli 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>112. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>113. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>114. Starterspremie Game-Inn

Game-Inn vraagt een starterspremie aan.
Game-Inn vraagt een starterspremie aan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>115. deelname Waregembon

2 zaken willen deelnemen aan de Waregembon
2 zaken willen deelnemen aan de Waregembon
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>116. Deelname Waregem Netwerkt 2022

Neemt de stad opnieuw deel aan Waregem Netwerkt?
Neemt de stad opnieuw deel aan Waregem Netwerkt?
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>117. Bedrijvencontactdagen Kortrijk

Wil de stad Waregem een stand op de bedrijvencontactdagen in Kortrijk?
Wil de stad Waregem een stand op de bedrijvencontactdagen in Kortrijk?
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>118. Afwijkingen wekelijkse rustdag 2022

De afwijkingen voor de wekelijkse rustdag voor 2022 worden vastgelegd.
De afwijkingen voor de wekelijkse rustdag voor 2022 worden vastgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>119. Ophangen banners Winkelen in Waregem

Winkelen in Waregem wil 2 banners ophangen.
Winkelen in Waregem wil 2 banners ophangen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>120. Tussenkomst Winkelen in Waregem - provisie

Winkelen in Waregem vraagt om de 2e schijf uitbetaald te krijgen.
Winkelen in Waregem vraagt om de 2e schijf uitbetaald te krijgen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>121. Selectie voor begeleiding door de Profploeg

Waregem werd geselecteerd voor begeleiding door de Profploeg.
Waregem werd geselecteerd voor begeleiding door de Profploeg.
Pdf-versie
kennisname.

<>122. evenementen Waregem Winkelstad

Waregem Winkelstad legt de evenementen voor 2022 vast
Waregem Winkelstad legt de evenementen voor 2022 vast
Pdf-versie
kennisname.

<>123. Permanent beachvolleybalterrein

Aanvraag permanent laten liggen beachvolleybalterrein aan het Jeugdcentrum.
Aanvraag permanent laten liggen beachvolleybalterrein aan het Jeugdcentrum.
Pdf-versie
werd besproken.

<>124. Tijdelijke parkeerkaart voor repeterende muziekgroepen

Door de werken aan Het Pand kunnen momenteel enkel abonnees de ondergrondse parking binnen. Voor de muziekgroepen die materiaal moeten laden en lossen is niet optimaal. Aan het CBS wordt gevraagd naar de mogelijkheid voor een tijdelijke parkeerkaart (één per muziekgroep).
Door de werken aan Het Pand kunnen momenteel enkel abonnees de ondergrondse parking binnen. Voor de muziekgroepen die materiaal moeten laden en lossen is niet optimaal. Aan het CBS wordt gevraagd naar de mogelijkheid voor een tijdelijke parkeerkaart (één per muziekgroep).
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>125. Programma Noord-Zuidbeurs 2022 voor alle vierde leerjaren in Waregem.

Programma Noord-Zuidbeurs 2022 voor alle vierde leerjaren in Waregem.
Programma Noord-Zuidbeurs 2022 voor alle vierde leerjaren in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>126. Subsidieovereenkomst rond wereldburgerschap werd goedgekeurd door Provincie West-Vlaanderen

Subsidieovereenkomst rond wereldburgerschap werd goedgekeurd door Provincie West-Vlaanderen
Subsidieovereenkomst rond wereldburgerschap werd goedgekeurd door Provincie West-Vlaanderen
Pdf-versie
kennisname.