Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 18 mei 2022, 09:45 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 18 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.45 uur.
Locatie: Schepenzaal

vaststellen jaarrekening 2021 + bijlagen - stad Waregem+OCMW (GR 7/6/2022)

goedgekeurd.

1. vaststellen jaarrekening 2021 + bijlagen - stad Waregem+OCMW (GR 7/6/2022)
Aan het college wordt gevraagd de rekening 2021 + bijlagen stad Waregem en OCMW te agenderen op de gemeenteraad van juni2022

Goedkeuren waarborg tbv Leiedal ikv een lening Waregem stationsomgeving

goedgekeurd.

2. Goedkeuren waarborg tbv Leiedal ikv een lening Waregem stationsomgeving
Aan het college wordt gevraagd dit dossier “waarborg ten behoeve van de intercommunale Leiedal in het kader van een lening Waregem stationsomgeving” voor te leggen aan de gemeenteraad.

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

3. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

Dossier graftekens 2015 en volgende jaren (herneming SC 20/04/22)

goedgekeurd.

4. Dossier graftekens 2015 en volgende jaren (herneming SC 20/04/22)
Aan het college wordt gevraagd de overeenkomst goed te keuren.

Gebruik stedelijke voertuigen ikv 1000 km – KOTK

goedgekeurd.

5. Gebruik stedelijke voertuigen ikv 1000 km – KOTK
Er wordt gevraagd om vier stedelijke voertuigen in te zetten voor het personen- en fietsenvervoer naar en van Mechelen voor deze met het werk verbonden activiteit.

uitvoerbaar verklaren niet-betwiste, niet-fiscale vorderingen

goedgekeurd.

6. uitvoerbaar verklaren niet-betwiste, niet-fiscale vorderingen
Aan het college wordt gevraagd deze facturen uitvoerbaar te verklaren.

kennisname rekening 2021 vzw Cultuurcentrum De Schakel

kennisname.

7. kennisname rekening 2021 vzw Cultuurcentrum De Schakel
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de rekening 2021 van vzw Cultuurcentrum De Schakel

Aankoop informaticamateriaal diverse diensten – afroep S-P1-29

goedgekeurd.

8. Aankoop informaticamateriaal diverse diensten – afroep S-P1-29
Het college keurt de aankoop van informaticamateriaal voor diverse diensten goed.

Aankoop kleine werktuigen stedelijke werkplaats - principe, voorwaarden, plaatsingsprocedure en aan te schrijven leveranciers

goedgekeurd.

9. Aankoop kleine werktuigen stedelijke werkplaats - principe, voorwaarden, plaatsingsprocedure en aan te schrijven leveranciers
De aankoop van diverse kleine werktuigen voor de stedelijke werkplaats wordt principieel goedgekeurd.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

10. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

goedgekeurd.

11. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Verkoop perceel grond Pijkstraat, 8790 Waregem (GR 07/06/2022)

goedgekeurd.

12. Verkoop perceel grond Pijkstraat, 8790 Waregem (GR 07/06/2022)
Er wordt voorgesteld om de verkoop van de strook grond ter hoogte van de Pijkstraat, 8790 Waregem, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Verkoop deel perceel grond hoek Desselgemseweg-Caseelstraat, 8790 Waregem (GR 07/06/2022)

goedgekeurd.

13. Verkoop deel perceel grond hoek Desselgemseweg-Caseelstraat, 8790 Waregem (GR 07/06/2022)
Er wordt voorgesteld om de verkoop van een deel van het perceel grond gelegen hoek Desselgemseweg - Caseelstraat te 8790 Waregem ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Gratis grondoverdracht wegenis Klaverveld, 8790 Waregem (GR 07/06/2022)

goedgekeurd.

14. Gratis grondoverdracht wegenis Klaverveld, 8790 Waregem (GR 07/06/2022)
Er wordt voorgesteld om de gratis grondoverdracht van de wegenis Klaverveld, 8790 Waregem, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Recht van opstal Racing Waregem (Mirakelstraat) - stopzetting (GR 07/06/2022)

goedgekeurd.

15. Recht van opstal Racing Waregem (Mirakelstraat) - stopzetting (GR 07/06/2022)
Er wordt voorgesteld om het ontwerp van akte voor de beëindiging van het recht van opstal verleend aan de Racing Waregem voor het perceel grond nabij de Mirakelstraat ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Aankoopvoorstel gronden Emiel Clausstraat, 8793 Waregem

uitgesteld.

16. Aankoopvoorstel gronden Emiel Clausstraat, 8793 Waregem
Het aankoopvoorstel van de gronden gelegen ter hoogte van de Emiel Clausstraat, 8793 Waregem, wordt voorgelegd.

Uitbreiding prestatieopdracht medewerker onderhoud SBS Guido Gezelle

goedgekeurd.

17. Uitbreiding prestatieopdracht medewerker onderhoud SBS Guido Gezelle
Uitbreiding van prestatieopdracht omwille van de continuïteit van de werking.

Aanstelling 2 administratief medewerkers financiën (C1-C3)

goedgekeurd.

18. Aanstelling 2 administratief medewerkers financiën (C1-C3)
Aanstelling in 2 vacante functies vanuit bestaande wervingsreserve voor administratief medewerker

Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte - definitieve beslissing

goedgekeurd.

19. Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte - definitieve beslissing
Definitieve beslissing wordt genomen inzake ingediende aanvraag van personeelslid om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte

Aanstelling administratief medewerker financiën (C1-C3)

SUB1 Aanstelling administratief medewerker financiën (C1-C3)

Aanstelling administratief medewerker financiën (C1-C3)

SUB2 Aanstelling administratief medewerker financiën (C1-C3)

Stakingsaanzegging

kennisname.

20. Stakingsaanzegging
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stakingsaanzegging op 31.05.2022

Aanstelling 1 administratief medewerker kunstacademie

goedgekeurd.

21. Aanstelling 1 administratief medewerker kunstacademie
Aanstelling in 1 functie vanuit bestaande wervingsreserve voor administratief medewerker

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen in instaplestijden

goedgekeurd.

22. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen in instaplestijden
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen in instaplestijden

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten in uren onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en uren nooddecreet Oekraïne

goedgekeurd.

23. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten in uren onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en uren nooddecreet Oekraïne
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten in uren onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en uren nooddecreet Oekraïne

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger

goedgekeurd.

24. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger

installeren en eed afleggen nieuw gemeenteraadslid: - akte nemen ontslag gemeenteraadslid - nazien geloofsbrieven van opvolgend raadslid - eed afleggen door opvolgend raadslid

goedgekeurd.

25. installeren en eed afleggen nieuw gemeenteraadslid: - akte nemen ontslag gemeenteraadslid - nazien geloofsbrieven van opvolgend raadslid - eed afleggen door opvolgend raadslid
dossier voor gemeenteraad juni.

vaststellen rangorde gemeenteraad

goedgekeurd.

26. vaststellen rangorde gemeenteraad
dossier voor gemeenteraad juni.

goedkeuren wijzigen samenstelling gemeenteraadscommissies

goedgekeurd.

27. goedkeuren wijzigen samenstelling gemeenteraadscommissies
dossier voor gemeenteraad juni

kennis nemen rapport 2021 - dagelijks bestuur

goedgekeurd.

28. kennis nemen rapport 2021 - dagelijks bestuur
Dossier voor gemeenteraad juni.

kennis nemen geïntegreerd rapport 2021 - organisatiebeheersing

goedgekeurd.

29. kennis nemen geïntegreerd rapport 2021 - organisatiebeheersing
Dossier voor gemeenteraad juni.

kennis nemen geïntegreerd jaarverslag 2021

goedgekeurd.

30. kennis nemen geïntegreerd jaarverslag 2021
Dossier voor gemeenteraad juni.

kennis nemen rapport 2021 - klachtenbehandeling

goedgekeurd.

31. kennis nemen rapport 2021 - klachtenbehandeling
Dossier voor gemeenteraad juni.

GAS: wijziging aanstellingen OVAM vaststellers

goedgekeurd.

32. GAS: wijziging aanstellingen OVAM vaststellers
Dossier voor gemeenteraad juni.

vzw Sportbeheer Waregem EVAP: algemene vergadering op 13 juni 2022: goedkeuren agenda

goedgekeurd.

33. vzw Sportbeheer Waregem EVAP: algemene vergadering op 13 juni 2022: goedkeuren agenda
dossier voor gemeenteraad juni.

vzw Cultuurcentrum De Schakel EVAP: algemene vergadering op 27 juni 2022: goedkeuren agenda

goedgekeurd.

34. vzw Cultuurcentrum De Schakel EVAP: algemene vergadering op 27 juni 2022: goedkeuren agenda
dossier voor gemeenteraad juni.

vzw Ontmoetingscentra Waregem: algemene vergadering op 28 juni 2022: goedkeuren agenda

goedgekeurd.

35. vzw Ontmoetingscentra Waregem: algemene vergadering op 28 juni 2022: goedkeuren agenda
dossier voor gemeenteraad juni.

goedkeuren wijziging leden algemene vergadering van EVA-vzw Ontmoetingscentra

goedgekeurd.

36. goedkeuren wijziging leden algemene vergadering van EVA-vzw Ontmoetingscentra
dossier voor gemeenteraad juni.

benoemen gemeenteraadslid in algemene vergadering van EVAP-vzw's Ontmoetingscentra Waregem, Cultuurcentrum De Schakel, Sportbeheer Waregem

goedgekeurd.

37. benoemen gemeenteraadslid in algemene vergadering van EVAP-vzw's Ontmoetingscentra Waregem, Cultuurcentrum De Schakel, Sportbeheer Waregem
dossier voor gemeenteraad juni

benoemen gemeenteraadslid in raad van bestuur van WAGSO

goedgekeurd.

38. benoemen gemeenteraadslid in raad van bestuur van WAGSO
dossier voor gemeenteraad juni.

Cipal dv: algemene vergadering van 23 juni 2022: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

goedgekeurd.

39. Cipal dv: algemene vergadering van 23 juni 2022: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
Dossier voor gemeenteraad juni.

Psilon: algemene vergadering van 15 juni 2022: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

goedgekeurd.

40. Psilon: algemene vergadering van 15 juni 2022: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers
Dossier voor gemeenteraad juni.

cvba Mijn Huis: algemene vergadering 31 mei 2022: aanduiden vertegenwoordiger

goedgekeurd.

41. cvba Mijn Huis: algemene vergadering 31 mei 2022: aanduiden vertegenwoordiger
Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van cvba Mijn Huis op 31 mei om 19.30u. in feestzaal Vaernewijck, Hulstsestraat 217 te Kuurne.

EthiasCo cvba: tweede buitengewone algemene vergadering op 9 juni 2022 om 10.00u: aanduiden vertegenwoordiger

goedgekeurd.

42. EthiasCo cvba: tweede buitengewone algemene vergadering op 9 juni 2022 om 10.00u: aanduiden vertegenwoordiger
Uitnodiging tot het bijwonen van de tweede buitengewone algemene vergadering van EthiasCo cvba op donderdag 9 juni 2022 om 10.00u. in Brussel.

EthiasCo cvba: algemene vergadering op 9 juni 2022 om 10.30u.: aanduiden vertegenwoordiger

goedgekeurd.

43. EthiasCo cvba: algemene vergadering op 9 juni 2022 om 10.30u.: aanduiden vertegenwoordiger
Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van EthiasCo cvba op donderdag 9 juni 2022 om 10.30u. in Brussel.

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

44. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - cultuurraad: raad van bestuur 25/04/2022 - cultuurraad: algemene vergadering 21/03/2022

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

45. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - WVI: raad van bestuur 09/03/2022 en 20/04/2022 - Mijn Huis: raad van bestuur 26/04/2022 - Leiedal: raad van bestuur 22/04/2022 - Gaselwest: raad van bestuur 23/03/2022

Ambtshalve schrappingen

goedgekeurd.

46. Ambtshalve schrappingen
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister

Huwelijken en jubilea - week 20

goedgekeurd.

47. Huwelijken en jubilea - week 20
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Oorlogsmonumenten begraafplaatsen - update naampanelen

werd besproken.

48. Oorlogsmonumenten begraafplaatsen - update naampanelen
Toevoeging extra namen op oorlogsmonumenten op onze 6 begraafplaatsen door vernieuwing van de panelen.

Controleartsen crematie - BTW-regeling

kennisname.

49. Controleartsen crematie - BTW-regeling
Kennisgeving van de keuze die onze controleartsen crematie maakten inzake BTW-regeling.

benoemen GECORO-leden

goedgekeurd.

50. benoemen GECORO-leden
wijziging van de plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de maatschappelijke geleding werknemers, afgevaardigd door Beweging.net

advies verdeling stemrechten toekomstige woonmaatschappij

goedgekeurd.

52. advies verdeling stemrechten toekomstige woonmaatschappij
Dossier ter behandeling op gemeenteraad van juni.

advies verlenging erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij

goedgekeurd.

53. advies verlenging erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij
Dossier ter behandeling op gemeenteraad van juni.

Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

goedgekeurd.

54. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
Er worden vier vrijstellingen voor de leegstandsheffing toegestaan.

Omgevingsvergunning: VERSCHUERE Hannelore (OMV/2022/00112)

goedgekeurd met voorwaarden.

56. Omgevingsvergunning: VERSCHUERE Hannelore (OMV/2022/00112)
Aanvraag van VERSCHUERE Hannelore tot het wijzigen van bestemming: handelspand met woning naar volledig handelspand te Stormestraat 162 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 638N.

Omgevingsvergunning: VANDENBROEKE Frederik (OMV/2022/00097)

goedgekeurd met voorwaarden.

57. Omgevingsvergunning: VANDENBROEKE Frederik (OMV/2022/00097)
Aanvraag van VANDENBROEKE Frederik tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Deerlijkseweg 98 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 36K, 36L, 36X.

Omgevingsvergunning: HADJIYANNIS Ioannis (OMV/2022/00101)

goedgekeurd met voorwaarden.

58. Omgevingsvergunning: HADJIYANNIS Ioannis (OMV/2022/00101)
Aanvraag van HADJIYANNIS Ioannis te 8790 Waregem tot het aanleggen van verharding te Jutestraat 70 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 7B2.

Omgevingsvergunning: COLLE Stefan - D'HAENE Mieke (OMV/2022/00108)

goedgekeurd.

59. Omgevingsvergunning: COLLE Stefan - D'HAENE Mieke (OMV/2022/00108)
Aanvraag van COLLE Stefan - D'HAENE Mieke tot het bouwen van bijgebouw te Desselgem-Dries 106 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 406B2.

Omgevingsvergunning: RYSSAERT Wim - MOERMAN Lien (OMV/2022/00111)

goedgekeurd met voorwaarden.

60. Omgevingsvergunning: RYSSAERT Wim - MOERMAN Lien (OMV/2022/00111)
Aanvraag van RYSSAERT Wim - MOERMAN Lien tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Gewad 18 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 35B8.

Omgevingsvergunning: DIMMO bvba (OMV/2022/00107)

goedgekeurd met voorwaarden.

61. Omgevingsvergunning: DIMMO bvba (OMV/2022/00107)
Aanvraag van DIMMO bvba tot het bouwen van alleenstaande woning + carport met berging te Kerkhofstraat 8 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 216S.

Omgevingsvergunning: VANSEVEREN Bram - DEN HARTOG Daniëlle (OMV/2022/00099)

goedgekeurd.

62. Omgevingsvergunning: VANSEVEREN Bram - DEN HARTOG Daniëlle (OMV/2022/00099)
Aanvraag van VANSEVEREN Bram - DEN HARTOG Daniëlle tot het bouwen van alleenstaande woning met carport te Sprietestraat 295 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 474L, 474M.

Omgevingsvergunning: DE BOEVERE Martin (OMV/2022/00106)

goedgekeurd met voorwaarden.

63. Omgevingsvergunning: DE BOEVERE Martin (OMV/2022/00106)
Aanvraag van DE BOEVERE Martin tot het plaatsen van pergola te Spinnerijstraat 46 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 555N.

Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Firma Cras nv (OMV/2022/00024)

kennisname.

64. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Firma Cras nv (OMV/2022/00024)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen van Firma Cras nv tot het herbouwen van open loods na slopen bestaande te Industrielaan 5 te 8790 Waregem werd door de deputatie op 5 mei 2022 vergund onder voorwaarden.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

65. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.

Bestrijding konijnen stedelijke domeinen

goedgekeurd.

66. Bestrijding konijnen stedelijke domeinen
Toestemming voor het bestrijden van konijnen op de stedelijke domeinen met fret en buidel of roofvogel voor de periode van 1 juni 2021 tot en met 31 augustus 2022.

Park Casier, herstel bruggen en oevers en wegname slibvijver: inname standpunt

werd besproken.

67. Park Casier, herstel bruggen en oevers en wegname slibvijver: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Omgevingswerken Site Transvaal Fase II: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01

goedgekeurd.

68. Omgevingswerken Site Transvaal Fase II: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01 goed te keuren.

Fietsbrug Wielsbeke-Waregem: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 02-03-04-05

goedgekeurd.

69. Fietsbrug Wielsbeke-Waregem: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 02-03-04-05
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten 02-03-04-05 goed te keuren.

Omgevingswerken en renoveren parking jeugdlokalen Koekoekstraat, archeologienota: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

70. Omgevingswerken en renoveren parking jeugdlokalen Koekoekstraat, archeologienota: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om deze toewijzing goed te keuren.

Diverse dossiers, borgstelling: voorstel goedkeuren vrijgave

goedgekeurd.

71. Diverse dossiers, borgstelling: voorstel goedkeuren vrijgave
Er wordt gevraagd om deze borgstellingen vrij te geven.

Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunningen

goedgekeurd.

72. Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunningen
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunningen goed te keuren.

Poort tot de Hippodroom, monumentverlichting: voorstel goedkeuren offerte

goedgekeurd.

73. Poort tot de Hippodroom, monumentverlichting: voorstel goedkeuren offerte
Er wordt gevraagd om de offerte goed te keuren.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Vrijetijdsmarkt op zaterdag 11 juni 2022

goedgekeurd.

74. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Vrijetijdsmarkt op zaterdag 11 juni 2022
Op zaterdag 11 juni 2022 zal de Vrijetijdsmarkt plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op diverse plaatsen om dit evenement te kunnen laten plaatsvinden.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorzien van parkeerverbod in de Stationsstraat voor het plaatsen van een frietmobiel op vrijdag 27 mei 2022

goedgekeurd.

75. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorzien van parkeerverbod in de Stationsstraat voor het plaatsen van een frietmobiel op vrijdag 27 mei 2022
Op vrijdag 27 mei 2022 zal men een frietmobiel plaatsen in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 149. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op 2 parkeerplaatsen ter hoogte van deze locatie.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Militaire Taptoe op donderdag 16 juni 2022

goedgekeurd.

76. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Militaire Taptoe op donderdag 16 juni 2022
Op donderdag 16 juni 2022 zal de Militaire Taptoe plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op diverse plaatsen om dit evenement te kunnen laten plaatsvinden.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de minder-hindermaatregelen voor de heraanleg van de parking in de Koekoekstraat van maandag 30 mei 2022 tot en met woensdag 30 november 2022

goedgekeurd.

77. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de minder-hindermaatregelen voor de heraanleg van de parking in de Koekoekstraat van maandag 30 mei 2022 tot en met woensdag 30 november 2022
Van maandag 30 mei 2022 tot en met woensdag 30 november 2022 zullen er enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn in de omgeving van de her aan te leggen parking in de Koekoekstraat zodoende de hinder beperkt blijft voor deze buurt.

Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

goedgekeurd.

78. Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer
Aanvraag voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer.

goedkeuren verslag verkeerscel 19 april 2022

goedgekeurd.

79. goedkeuren verslag verkeerscel 19 april 2022
goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 19 april.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

80. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Lidmaatschap Octopusgemeente

goedgekeurd.

81. Lidmaatschap Octopusgemeente
Aan het college wordt gevraagd om het lidmaatschap als Octopusgemeente te verlengen.

Vrachtverkeer Millenniumstraat

advies dienst wordt gevolgd.

82. Vrachtverkeer Millenniumstraat
Bespreking van de overlast met vrachtverkeer in de Millenniumstraat

Kerk Beveren-Leie, vernieuwen stookinstallatie: openen offerten

offerten geopend.

84. Kerk Beveren-Leie, vernieuwen stookinstallatie: openen offerten
Er wordt gevraagd om de offerten te openen.

Brandweerkazerne, Lot 2/Elektriciteit: openen offerten

offerten geopend.

85. Brandweerkazerne, Lot 2/Elektriciteit: openen offerten
Er wordt gevraagd om de offerten te openen.

Begraafplaats Emiel Clausstraat Sint-Eloois-Vijve, stormschade, herstel omgevallen muur: voorstel goedkeuren aanpak

goedgekeurd.

86. Begraafplaats Emiel Clausstraat Sint-Eloois-Vijve, stormschade, herstel omgevallen muur: voorstel goedkeuren aanpak
Er wordt gevraagd om de aanpak goed te keuren.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer in zaal 1 en foyer: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04

goedgekeurd.

87. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer in zaal 1 en foyer: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 04 goed te keuren.

Pandcomplex, hernieuwbouw: inname standpunt

uitgesteld.

88. Pandcomplex, hernieuwbouw: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Maatregelen Noorderlaan ikv Hype-O-Dream

goedgekeurd.

89. Maatregelen Noorderlaan ikv Hype-O-Dream
Aan het college worden bijkomende veiligheidsmaatregelen voorgesteld voor de situatie in de Noorderlaan tijdens Hype-O-Dream

Vergunning wielerwedstrijd Grote Prijs Marc Verkaemer

kennisname.

90. Vergunning wielerwedstrijd Grote Prijs Marc Verkaemer
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Grote Prijs Marc Verkaemer op 9 juli 2022 die de burgemeester zal verlenen.

Controle huuroverdracht koetshuis

goedgekeurd.

91. Controle huuroverdracht koetshuis
Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.

Aankoop kunstwerk Paerdenkop - Simon Verheylesonne

niet goedgekeurd.

92. Aankoop kunstwerk Paerdenkop - Simon Verheylesonne
Vraag van kunstenaar Simon Verheylesonne om het kunstwerk Paerdenkop aan te kopen

Agenda najaar 2022

goedgekeurd.

93. Agenda najaar 2022
De bib legt haar programmatie voor najaar 2022 voor.

Interlokale vereniging Be-Part: goedkeuren jaarrekening 2021 (GR)

goedgekeurd.

94. Interlokale vereniging Be-Part: goedkeuren jaarrekening 2021 (GR)
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2021 van de interlokale vereniging Be-Part goed te keuren.

Lunch & Learn

goedgekeurd.

95. Lunch & Learn
CC De Schakel stelt een Lunch & Learn sessie voor tgv de voorstelling van het nieuwe cultuurseizoen '22-'23

Gebruik lokalen cc De Schakel

kennisname.

96. Gebruik lokalen cc De Schakel
Regeling gebruik lokalen CC De Schakel nav de afbraakwerken

Picknick/Brunch in thema Smaakmakers

uitgesteld.

97. Picknick/Brunch in thema Smaakmakers
In thema Smaakmakers (themajaar van Toerisme Leiestreek) wil de dienst CTF een picknick/brunch organiseren in samenwerking met koetstochten Moerman op zondag 11 september in park Baron Casier.

privéfeest De Hoop

goedgekeurd.

98. privéfeest De Hoop
privéfeest De Hoop op 27 mei.

Benito Classic

goedgekeurd.

99. Benito Classic
Benito Classic, toertocht voor wielertoeristen op 9 juli.

Cyclotocht In het wiel van het ventiel

goedgekeurd.

100. Cyclotocht In het wiel van het ventiel
Cyclotocht In het wiel van het ventiel 9 en 10 juli met doortocht in Waregem

Classic Event

uitgesteld.

101. Classic Event
Classic Event, najaarsevent voor de gentleman driver op 28/10 tem. 30/10.

Gentleman's Fair

uitgesteld.

102. Gentleman's Fair
Gentleman's Fair van 10/11 tem. 13/11

Proclamatie laatste jaars College

goedgekeurd.

103. Proclamatie laatste jaars College
Proclamatie laatste jaars in het College op 29 juni.

Proclamatie Kunstacademie

goedgekeurd.

104. Proclamatie Kunstacademie
Proclamatie Kunstacademie 26 juni

Opening De Mote

goedgekeurd.

105. Opening De Mote
Opening De Mote 3 juni ism Aurélys

Vraag privatiseren Holstraat op Waregem Koerse

goedgekeurd.

106. Vraag privatiseren Holstraat op Waregem Koerse
Vraag tot privatiseren Holstraat door KWKV op de dinsdag van Waregem Koerse 30/08/2022

toneelvoorstelling van Kartoesj

goedgekeurd.

107. toneelvoorstelling van Kartoesj
toneelvoorstelling van Kartoesj van 25/5 – 8/6.

Cyclotocht Woman in Action Classic

goedgekeurd.

108. Cyclotocht Woman in Action Classic
Cyclotocht Woman in Action Classic 26/06 met doortocht in Waregem

Waregem Koerse Music

goedgekeurd.

109. Waregem Koerse Music
Waregem Koerse Music gewijzigd programma zaterdag 27 augustus

Essevee Ploegvoorstelling

goedgekeurd.

110. Essevee Ploegvoorstelling
Essevee Ploegvoorstelling 2022 tijdens laatste Parkies op 22 augustus.

Muziekvergunning: Vrijetijdsmarkt

goedgekeurd.

111. Muziekvergunning: Vrijetijdsmarkt
Aanvraag muziekvergunning voor Vrijetijdsmarkt op 11/6.

Muziekvergunning: Buurtfeest Sparrentuin

goedgekeurd.

112. Muziekvergunning: Buurtfeest Sparrentuin
Aanvraag muziekvergunning voor Buurtfeest Sparrentuin op 25 juni.

Muziekvergunning: Sint-Margrietfeesten 2022

goedgekeurd.

113. Muziekvergunning: Sint-Margrietfeesten 2022
Aanvraag muziekvergunning voor Sint-Margrietfeesten op 15 juli tot 17juli.

Muziekvergunning: Belgian Open Air

goedgekeurd.

114. Muziekvergunning: Belgian Open Air
Aanvraag muziekvergunning voor Belgisch kampioenschap luchtpistool en luchtkarabijn op 5 november.

Muziekvergunning: Jong Unizo Pre Conge

uitgesteld.

115. Muziekvergunning: Jong Unizo Pre Conge
Aanvraag muziekvergunning voor Jong Unizo Pre Conge op 7 juli.

Muziekvergunning: Schoolfeest VBS De Jager

goedgekeurd.

116. Muziekvergunning: Schoolfeest VBS De Jager
Aanvraag muziekvergunning voor Schoolfeest VBS De Jager op 25 juni.

Muziekvergunning: Oorwurm XII

goedgekeurd.

117. Muziekvergunning: Oorwurm XII
Aanvraag muziekvergunning voor Oorwurm XII op 11/6.

Muziekvergunning: Bar Hermanos tijdens Hype-O-Dream

goedgekeurd.

118. Muziekvergunning: Bar Hermanos tijdens Hype-O-Dream
Aanvraag muziekvergunning voor Bar Hermanos tijdens Hype-O-Dream op 8 en 9 juli.

Muziekvergunning: Tour De Coeur

goedgekeurd.

119. Muziekvergunning: Tour De Coeur
Aanvraag muziekvergunning voor Tour De Coeur op 17 september.

Feestcheque

goedgekeurd.

120. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

persberichten en aanwezigheid persmomenten

werd besproken.

121. persberichten en aanwezigheid persmomenten
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?

pop-up horeca Zomerbar Verano

goedgekeurd.

122. pop-up horeca Zomerbar Verano
Zomerbar Verano vraagt om een pop-up horecabar te mogen uitbaten.

Securitytoelage Project XL

goedgekeurd.

123. Securitytoelage Project XL
Chiro Horizon Desselgem vroeg een securitytoelage aan voor hun fuif Project XL.

<>1. vaststellen jaarrekening 2021 + bijlagen - stad Waregem+OCMW (GR 7/6/2022)

Aan het college wordt gevraagd de rekening 2021 + bijlagen stad Waregem en OCMW te agenderen op de gemeenteraad van juni2022
Aan het college wordt gevraagd de rekening 2021 + bijlagen stad Waregem en OCMW te agenderen op de gemeenteraad van juni2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Goedkeuren waarborg tbv Leiedal ikv een lening Waregem stationsomgeving

Aan het college wordt gevraagd dit dossier “waarborg ten behoeve van de intercommunale Leiedal in het kader van een lening Waregem stationsomgeving” voor te leggen aan de gemeenteraad.
Aan het college wordt gevraagd dit dossier “waarborg ten behoeve van de intercommunale Leiedal in het kader van een lening Waregem stationsomgeving” voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Dossier graftekens 2015 en volgende jaren (herneming SC 20/04/22)

Aan het college wordt gevraagd de overeenkomst goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de overeenkomst goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Gebruik stedelijke voertuigen ikv 1000 km – KOTK

Er wordt gevraagd om vier stedelijke voertuigen in te zetten voor het personen- en fietsenvervoer naar en van Mechelen voor deze met het werk verbonden activiteit.
Er wordt gevraagd om vier stedelijke voertuigen in te zetten voor het personen- en fietsenvervoer naar en van Mechelen voor deze met het werk verbonden activiteit.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. uitvoerbaar verklaren niet-betwiste, niet-fiscale vorderingen

Aan het college wordt gevraagd deze facturen uitvoerbaar te verklaren.
Aan het college wordt gevraagd deze facturen uitvoerbaar te verklaren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. kennisname rekening 2021 vzw Cultuurcentrum De Schakel

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de rekening 2021 van vzw Cultuurcentrum De Schakel
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de rekening 2021 van vzw Cultuurcentrum De Schakel
Pdf-versie
kennisname.

<>8. Aankoop informaticamateriaal diverse diensten – afroep S-P1-29

Het college keurt de aankoop van informaticamateriaal voor diverse diensten goed.
Het college keurt de aankoop van informaticamateriaal voor diverse diensten goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Aankoop kleine werktuigen stedelijke werkplaats - principe, voorwaarden, plaatsingsprocedure en aan te schrijven leveranciers

De aankoop van diverse kleine werktuigen voor de stedelijke werkplaats wordt principieel goedgekeurd.
De aankoop van diverse kleine werktuigen voor de stedelijke werkplaats wordt principieel goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Verkoop perceel grond Pijkstraat, 8790 Waregem (GR 07/06/2022)

Er wordt voorgesteld om de verkoop van de strook grond ter hoogte van de Pijkstraat, 8790 Waregem, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om de verkoop van de strook grond ter hoogte van de Pijkstraat, 8790 Waregem, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Verkoop deel perceel grond hoek Desselgemseweg-Caseelstraat, 8790 Waregem (GR 07/06/2022)

Er wordt voorgesteld om de verkoop van een deel van het perceel grond gelegen hoek Desselgemseweg - Caseelstraat te 8790 Waregem ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om de verkoop van een deel van het perceel grond gelegen hoek Desselgemseweg - Caseelstraat te 8790 Waregem ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Gratis grondoverdracht wegenis Klaverveld, 8790 Waregem (GR 07/06/2022)

Er wordt voorgesteld om de gratis grondoverdracht van de wegenis Klaverveld, 8790 Waregem, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om de gratis grondoverdracht van de wegenis Klaverveld, 8790 Waregem, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Recht van opstal Racing Waregem (Mirakelstraat) - stopzetting (GR 07/06/2022)

Er wordt voorgesteld om het ontwerp van akte voor de beëindiging van het recht van opstal verleend aan de Racing Waregem voor het perceel grond nabij de Mirakelstraat ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om het ontwerp van akte voor de beëindiging van het recht van opstal verleend aan de Racing Waregem voor het perceel grond nabij de Mirakelstraat ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Aankoopvoorstel gronden Emiel Clausstraat, 8793 Waregem

Het aankoopvoorstel van de gronden gelegen ter hoogte van de Emiel Clausstraat, 8793 Waregem, wordt voorgelegd.
Het aankoopvoorstel van de gronden gelegen ter hoogte van de Emiel Clausstraat, 8793 Waregem, wordt voorgelegd.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>17. Uitbreiding prestatieopdracht medewerker onderhoud SBS Guido Gezelle

Uitbreiding van prestatieopdracht omwille van de continuïteit van de werking.
Uitbreiding van prestatieopdracht omwille van de continuïteit van de werking.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Aanstelling 2 administratief medewerkers financiën (C1-C3)

Aanstelling in 2 vacante functies vanuit bestaande wervingsreserve voor administratief medewerker
Aanstelling in 2 vacante functies vanuit bestaande wervingsreserve voor administratief medewerker
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte - definitieve beslissing

Definitieve beslissing wordt genomen inzake ingediende aanvraag van personeelslid om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte
Definitieve beslissing wordt genomen inzake ingediende aanvraag van personeelslid om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>SUB1 Aanstelling administratief medewerker financiën (C1-C3)

Pdf-versie

<>SUB2 Aanstelling administratief medewerker financiën (C1-C3)

Pdf-versie

<>20. Stakingsaanzegging

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stakingsaanzegging op 31.05.2022
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stakingsaanzegging op 31.05.2022
Pdf-versie
kennisname.

<>21. Aanstelling 1 administratief medewerker kunstacademie

Aanstelling in 1 functie vanuit bestaande wervingsreserve voor administratief medewerker
Aanstelling in 1 functie vanuit bestaande wervingsreserve voor administratief medewerker
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen in instaplestijden

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen in instaplestijden
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen in instaplestijden
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten in uren onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en uren nooddecreet Oekraïne

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten in uren onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en uren nooddecreet Oekraïne
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten in uren onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en uren nooddecreet Oekraïne
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>25. installeren en eed afleggen nieuw gemeenteraadslid: - akte nemen ontslag gemeenteraadslid - nazien geloofsbrieven van opvolgend raadslid - eed afleggen door opvolgend raadslid

dossier voor gemeenteraad juni.
dossier voor gemeenteraad juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>26. vaststellen rangorde gemeenteraad

dossier voor gemeenteraad juni.
dossier voor gemeenteraad juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. goedkeuren wijzigen samenstelling gemeenteraadscommissies

dossier voor gemeenteraad juni
dossier voor gemeenteraad juni
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. kennis nemen rapport 2021 - dagelijks bestuur

Dossier voor gemeenteraad juni.
Dossier voor gemeenteraad juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. kennis nemen geïntegreerd rapport 2021 - organisatiebeheersing

Dossier voor gemeenteraad juni.
Dossier voor gemeenteraad juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. kennis nemen geïntegreerd jaarverslag 2021

Dossier voor gemeenteraad juni.
Dossier voor gemeenteraad juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. kennis nemen rapport 2021 - klachtenbehandeling

Dossier voor gemeenteraad juni.
Dossier voor gemeenteraad juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>32. GAS: wijziging aanstellingen OVAM vaststellers

Dossier voor gemeenteraad juni.
Dossier voor gemeenteraad juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>33. vzw Sportbeheer Waregem EVAP: algemene vergadering op 13 juni 2022: goedkeuren agenda

dossier voor gemeenteraad juni.
dossier voor gemeenteraad juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>34. vzw Cultuurcentrum De Schakel EVAP: algemene vergadering op 27 juni 2022: goedkeuren agenda

dossier voor gemeenteraad juni.
dossier voor gemeenteraad juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. vzw Ontmoetingscentra Waregem: algemene vergadering op 28 juni 2022: goedkeuren agenda

dossier voor gemeenteraad juni.
dossier voor gemeenteraad juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>36. goedkeuren wijziging leden algemene vergadering van EVA-vzw Ontmoetingscentra

dossier voor gemeenteraad juni.
dossier voor gemeenteraad juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. benoemen gemeenteraadslid in algemene vergadering van EVAP-vzw's Ontmoetingscentra Waregem, Cultuurcentrum De Schakel, Sportbeheer Waregem

dossier voor gemeenteraad juni
dossier voor gemeenteraad juni
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>38. benoemen gemeenteraadslid in raad van bestuur van WAGSO

dossier voor gemeenteraad juni.
dossier voor gemeenteraad juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. Cipal dv: algemene vergadering van 23 juni 2022: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

Dossier voor gemeenteraad juni.
Dossier voor gemeenteraad juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>40. Psilon: algemene vergadering van 15 juni 2022: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers

Dossier voor gemeenteraad juni.
Dossier voor gemeenteraad juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. cvba Mijn Huis: algemene vergadering 31 mei 2022: aanduiden vertegenwoordiger

Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van cvba Mijn Huis op 31 mei om 19.30u. in feestzaal Vaernewijck, Hulstsestraat 217 te Kuurne.
Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van cvba Mijn Huis op 31 mei om 19.30u. in feestzaal Vaernewijck, Hulstsestraat 217 te Kuurne.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. EthiasCo cvba: tweede buitengewone algemene vergadering op 9 juni 2022 om 10.00u: aanduiden vertegenwoordiger

Uitnodiging tot het bijwonen van de tweede buitengewone algemene vergadering van EthiasCo cvba op donderdag 9 juni 2022 om 10.00u. in Brussel.
Uitnodiging tot het bijwonen van de tweede buitengewone algemene vergadering van EthiasCo cvba op donderdag 9 juni 2022 om 10.00u. in Brussel.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>43. EthiasCo cvba: algemene vergadering op 9 juni 2022 om 10.30u.: aanduiden vertegenwoordiger

Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van EthiasCo cvba op donderdag 9 juni 2022 om 10.30u. in Brussel.
Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van EthiasCo cvba op donderdag 9 juni 2022 om 10.30u. in Brussel.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>44. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - cultuurraad: raad van bestuur 25/04/2022 - cultuurraad: algemene vergadering 21/03/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - cultuurraad: raad van bestuur 25/04/2022 - cultuurraad: algemene vergadering 21/03/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>45. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - WVI: raad van bestuur 09/03/2022 en 20/04/2022 - Mijn Huis: raad van bestuur 26/04/2022 - Leiedal: raad van bestuur 22/04/2022 - Gaselwest: raad van bestuur 23/03/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - WVI: raad van bestuur 09/03/2022 en 20/04/2022 - Mijn Huis: raad van bestuur 26/04/2022 - Leiedal: raad van bestuur 22/04/2022 - Gaselwest: raad van bestuur 23/03/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>46. Ambtshalve schrappingen

Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Huwelijken en jubilea - week 20

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Oorlogsmonumenten begraafplaatsen - update naampanelen

Toevoeging extra namen op oorlogsmonumenten op onze 6 begraafplaatsen door vernieuwing van de panelen.
Toevoeging extra namen op oorlogsmonumenten op onze 6 begraafplaatsen door vernieuwing van de panelen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>49. Controleartsen crematie - BTW-regeling

Kennisgeving van de keuze die onze controleartsen crematie maakten inzake BTW-regeling.
Kennisgeving van de keuze die onze controleartsen crematie maakten inzake BTW-regeling.
Pdf-versie
kennisname.

<>50. benoemen GECORO-leden

wijziging van de plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de maatschappelijke geleding werknemers, afgevaardigd door Beweging.net
wijziging van de plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de maatschappelijke geleding werknemers, afgevaardigd door Beweging.net
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. advies verdeling stemrechten toekomstige woonmaatschappij

Dossier ter behandeling op gemeenteraad van juni.
Dossier ter behandeling op gemeenteraad van juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. advies verlenging erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij

Dossier ter behandeling op gemeenteraad van juni.
Dossier ter behandeling op gemeenteraad van juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

Er worden vier vrijstellingen voor de leegstandsheffing toegestaan.
Er worden vier vrijstellingen voor de leegstandsheffing toegestaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Omgevingsvergunning: VERSCHUERE Hannelore (OMV/2022/00112)

Aanvraag van VERSCHUERE Hannelore tot het wijzigen van bestemming: handelspand met woning naar volledig handelspand te Stormestraat 162 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 638N.
Aanvraag van VERSCHUERE Hannelore tot het wijzigen van bestemming: handelspand met woning naar volledig handelspand te Stormestraat 162 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 638N.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>57. Omgevingsvergunning: VANDENBROEKE Frederik (OMV/2022/00097)

Aanvraag van VANDENBROEKE Frederik tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Deerlijkseweg 98 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 36K, 36L, 36X.
Aanvraag van VANDENBROEKE Frederik tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Deerlijkseweg 98 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 36K, 36L, 36X.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>58. Omgevingsvergunning: HADJIYANNIS Ioannis (OMV/2022/00101)

Aanvraag van HADJIYANNIS Ioannis te 8790 Waregem tot het aanleggen van verharding te Jutestraat 70 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 7B2.
Aanvraag van HADJIYANNIS Ioannis te 8790 Waregem tot het aanleggen van verharding te Jutestraat 70 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 7B2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>59. Omgevingsvergunning: COLLE Stefan - D'HAENE Mieke (OMV/2022/00108)

Aanvraag van COLLE Stefan - D'HAENE Mieke tot het bouwen van bijgebouw te Desselgem-Dries 106 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 406B2.
Aanvraag van COLLE Stefan - D'HAENE Mieke tot het bouwen van bijgebouw te Desselgem-Dries 106 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 406B2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Omgevingsvergunning: RYSSAERT Wim - MOERMAN Lien (OMV/2022/00111)

Aanvraag van RYSSAERT Wim - MOERMAN Lien tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Gewad 18 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 35B8.
Aanvraag van RYSSAERT Wim - MOERMAN Lien tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Gewad 18 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 35B8.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>61. Omgevingsvergunning: DIMMO bvba (OMV/2022/00107)

Aanvraag van DIMMO bvba tot het bouwen van alleenstaande woning + carport met berging te Kerkhofstraat 8 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 216S.
Aanvraag van DIMMO bvba tot het bouwen van alleenstaande woning + carport met berging te Kerkhofstraat 8 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 216S.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>62. Omgevingsvergunning: VANSEVEREN Bram - DEN HARTOG Daniëlle (OMV/2022/00099)

Aanvraag van VANSEVEREN Bram - DEN HARTOG Daniëlle tot het bouwen van alleenstaande woning met carport te Sprietestraat 295 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 474L, 474M.
Aanvraag van VANSEVEREN Bram - DEN HARTOG Daniëlle tot het bouwen van alleenstaande woning met carport te Sprietestraat 295 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 474L, 474M.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Omgevingsvergunning: DE BOEVERE Martin (OMV/2022/00106)

Aanvraag van DE BOEVERE Martin tot het plaatsen van pergola te Spinnerijstraat 46 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 555N.
Aanvraag van DE BOEVERE Martin tot het plaatsen van pergola te Spinnerijstraat 46 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 555N.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>64. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Firma Cras nv (OMV/2022/00024)

De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen van Firma Cras nv tot het herbouwen van open loods na slopen bestaande te Industrielaan 5 te 8790 Waregem werd door de deputatie op 5 mei 2022 vergund onder voorwaarden.
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen van Firma Cras nv tot het herbouwen van open loods na slopen bestaande te Industrielaan 5 te 8790 Waregem werd door de deputatie op 5 mei 2022 vergund onder voorwaarden.
Pdf-versie
kennisname.

<>65. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.
Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>66. Bestrijding konijnen stedelijke domeinen

Toestemming voor het bestrijden van konijnen op de stedelijke domeinen met fret en buidel of roofvogel voor de periode van 1 juni 2021 tot en met 31 augustus 2022.
Toestemming voor het bestrijden van konijnen op de stedelijke domeinen met fret en buidel of roofvogel voor de periode van 1 juni 2021 tot en met 31 augustus 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. Park Casier, herstel bruggen en oevers en wegname slibvijver: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>68. Omgevingswerken Site Transvaal Fase II: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Fietsbrug Wielsbeke-Waregem: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 02-03-04-05

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten 02-03-04-05 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten 02-03-04-05 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Omgevingswerken en renoveren parking jeugdlokalen Koekoekstraat, archeologienota: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om deze toewijzing goed te keuren.
Er wordt gevraagd om deze toewijzing goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Diverse dossiers, borgstelling: voorstel goedkeuren vrijgave

Er wordt gevraagd om deze borgstellingen vrij te geven.
Er wordt gevraagd om deze borgstellingen vrij te geven.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunningen

Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunningen goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunningen goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Poort tot de Hippodroom, monumentverlichting: voorstel goedkeuren offerte

Er wordt gevraagd om de offerte goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de offerte goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Vrijetijdsmarkt op zaterdag 11 juni 2022

Op zaterdag 11 juni 2022 zal de Vrijetijdsmarkt plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op diverse plaatsen om dit evenement te kunnen laten plaatsvinden.
Op zaterdag 11 juni 2022 zal de Vrijetijdsmarkt plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op diverse plaatsen om dit evenement te kunnen laten plaatsvinden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorzien van parkeerverbod in de Stationsstraat voor het plaatsen van een frietmobiel op vrijdag 27 mei 2022

Op vrijdag 27 mei 2022 zal men een frietmobiel plaatsen in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 149. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op 2 parkeerplaatsen ter hoogte van deze locatie.
Op vrijdag 27 mei 2022 zal men een frietmobiel plaatsen in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 149. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op 2 parkeerplaatsen ter hoogte van deze locatie.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Militaire Taptoe op donderdag 16 juni 2022

Op donderdag 16 juni 2022 zal de Militaire Taptoe plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op diverse plaatsen om dit evenement te kunnen laten plaatsvinden.
Op donderdag 16 juni 2022 zal de Militaire Taptoe plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op diverse plaatsen om dit evenement te kunnen laten plaatsvinden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de minder-hindermaatregelen voor de heraanleg van de parking in de Koekoekstraat van maandag 30 mei 2022 tot en met woensdag 30 november 2022

Van maandag 30 mei 2022 tot en met woensdag 30 november 2022 zullen er enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn in de omgeving van de her aan te leggen parking in de Koekoekstraat zodoende de hinder beperkt blijft voor deze buurt.
Van maandag 30 mei 2022 tot en met woensdag 30 november 2022 zullen er enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn in de omgeving van de her aan te leggen parking in de Koekoekstraat zodoende de hinder beperkt blijft voor deze buurt.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>78. Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Aanvraag voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer.
Aanvraag voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. goedkeuren verslag verkeerscel 19 april 2022

goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 19 april.
goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 19 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>81. Lidmaatschap Octopusgemeente

Aan het college wordt gevraagd om het lidmaatschap als Octopusgemeente te verlengen.
Aan het college wordt gevraagd om het lidmaatschap als Octopusgemeente te verlengen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>82. Vrachtverkeer Millenniumstraat

Bespreking van de overlast met vrachtverkeer in de Millenniumstraat
Bespreking van de overlast met vrachtverkeer in de Millenniumstraat
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>84. Kerk Beveren-Leie, vernieuwen stookinstallatie: openen offerten

Er wordt gevraagd om de offerten te openen.
Er wordt gevraagd om de offerten te openen.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>85. Brandweerkazerne, Lot 2/Elektriciteit: openen offerten

Er wordt gevraagd om de offerten te openen.
Er wordt gevraagd om de offerten te openen.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>86. Begraafplaats Emiel Clausstraat Sint-Eloois-Vijve, stormschade, herstel omgevallen muur: voorstel goedkeuren aanpak

Er wordt gevraagd om de aanpak goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanpak goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer in zaal 1 en foyer: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 04 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 04 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>88. Pandcomplex, hernieuwbouw: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>89. Maatregelen Noorderlaan ikv Hype-O-Dream

Aan het college worden bijkomende veiligheidsmaatregelen voorgesteld voor de situatie in de Noorderlaan tijdens Hype-O-Dream
Aan het college worden bijkomende veiligheidsmaatregelen voorgesteld voor de situatie in de Noorderlaan tijdens Hype-O-Dream
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>90. Vergunning wielerwedstrijd Grote Prijs Marc Verkaemer

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Grote Prijs Marc Verkaemer op 9 juli 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Grote Prijs Marc Verkaemer op 9 juli 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Pdf-versie
kennisname.

<>91. Controle huuroverdracht koetshuis

Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.
Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>92. Aankoop kunstwerk Paerdenkop - Simon Verheylesonne

Vraag van kunstenaar Simon Verheylesonne om het kunstwerk Paerdenkop aan te kopen
Vraag van kunstenaar Simon Verheylesonne om het kunstwerk Paerdenkop aan te kopen
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>93. Agenda najaar 2022

De bib legt haar programmatie voor najaar 2022 voor.
De bib legt haar programmatie voor najaar 2022 voor.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>94. Interlokale vereniging Be-Part: goedkeuren jaarrekening 2021 (GR)

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2021 van de interlokale vereniging Be-Part goed te keuren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2021 van de interlokale vereniging Be-Part goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>95. Lunch & Learn

CC De Schakel stelt een Lunch & Learn sessie voor tgv de voorstelling van het nieuwe cultuurseizoen '22-'23
CC De Schakel stelt een Lunch & Learn sessie voor tgv de voorstelling van het nieuwe cultuurseizoen '22-'23
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>96. Gebruik lokalen cc De Schakel

Regeling gebruik lokalen CC De Schakel nav de afbraakwerken
Regeling gebruik lokalen CC De Schakel nav de afbraakwerken
Pdf-versie
kennisname.

<>97. Picknick/Brunch in thema Smaakmakers

In thema Smaakmakers (themajaar van Toerisme Leiestreek) wil de dienst CTF een picknick/brunch organiseren in samenwerking met koetstochten Moerman op zondag 11 september in park Baron Casier.
In thema Smaakmakers (themajaar van Toerisme Leiestreek) wil de dienst CTF een picknick/brunch organiseren in samenwerking met koetstochten Moerman op zondag 11 september in park Baron Casier.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>98. privéfeest De Hoop

privéfeest De Hoop op 27 mei.
privéfeest De Hoop op 27 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>99. Benito Classic

Benito Classic, toertocht voor wielertoeristen op 9 juli.
Benito Classic, toertocht voor wielertoeristen op 9 juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>100. Cyclotocht In het wiel van het ventiel

Cyclotocht In het wiel van het ventiel 9 en 10 juli met doortocht in Waregem
Cyclotocht In het wiel van het ventiel 9 en 10 juli met doortocht in Waregem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>101. Classic Event

Classic Event, najaarsevent voor de gentleman driver op 28/10 tem. 30/10.
Classic Event, najaarsevent voor de gentleman driver op 28/10 tem. 30/10.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>102. Gentleman's Fair

Gentleman's Fair van 10/11 tem. 13/11
Gentleman's Fair van 10/11 tem. 13/11
Pdf-versie
uitgesteld.

<>103. Proclamatie laatste jaars College

Proclamatie laatste jaars in het College op 29 juni.
Proclamatie laatste jaars in het College op 29 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>104. Proclamatie Kunstacademie

Proclamatie Kunstacademie 26 juni
Proclamatie Kunstacademie 26 juni
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>105. Opening De Mote

Opening De Mote 3 juni ism Aurélys
Opening De Mote 3 juni ism Aurélys
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>106. Vraag privatiseren Holstraat op Waregem Koerse

Vraag tot privatiseren Holstraat door KWKV op de dinsdag van Waregem Koerse 30/08/2022
Vraag tot privatiseren Holstraat door KWKV op de dinsdag van Waregem Koerse 30/08/2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>107. toneelvoorstelling van Kartoesj

toneelvoorstelling van Kartoesj van 25/5 – 8/6.
toneelvoorstelling van Kartoesj van 25/5 – 8/6.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>108. Cyclotocht Woman in Action Classic

Cyclotocht Woman in Action Classic 26/06 met doortocht in Waregem
Cyclotocht Woman in Action Classic 26/06 met doortocht in Waregem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>109. Waregem Koerse Music

Waregem Koerse Music gewijzigd programma zaterdag 27 augustus
Waregem Koerse Music gewijzigd programma zaterdag 27 augustus
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>110. Essevee Ploegvoorstelling

Essevee Ploegvoorstelling 2022 tijdens laatste Parkies op 22 augustus.
Essevee Ploegvoorstelling 2022 tijdens laatste Parkies op 22 augustus.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>111. Muziekvergunning: Vrijetijdsmarkt

Aanvraag muziekvergunning voor Vrijetijdsmarkt op 11/6.
Aanvraag muziekvergunning voor Vrijetijdsmarkt op 11/6.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>112. Muziekvergunning: Buurtfeest Sparrentuin

Aanvraag muziekvergunning voor Buurtfeest Sparrentuin op 25 juni.
Aanvraag muziekvergunning voor Buurtfeest Sparrentuin op 25 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>113. Muziekvergunning: Sint-Margrietfeesten 2022

Aanvraag muziekvergunning voor Sint-Margrietfeesten op 15 juli tot 17juli.
Aanvraag muziekvergunning voor Sint-Margrietfeesten op 15 juli tot 17juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>114. Muziekvergunning: Belgian Open Air

Aanvraag muziekvergunning voor Belgisch kampioenschap luchtpistool en luchtkarabijn op 5 november.
Aanvraag muziekvergunning voor Belgisch kampioenschap luchtpistool en luchtkarabijn op 5 november.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>115. Muziekvergunning: Jong Unizo Pre Conge

Aanvraag muziekvergunning voor Jong Unizo Pre Conge op 7 juli.
Aanvraag muziekvergunning voor Jong Unizo Pre Conge op 7 juli.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>116. Muziekvergunning: Schoolfeest VBS De Jager

Aanvraag muziekvergunning voor Schoolfeest VBS De Jager op 25 juni.
Aanvraag muziekvergunning voor Schoolfeest VBS De Jager op 25 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>117. Muziekvergunning: Oorwurm XII

Aanvraag muziekvergunning voor Oorwurm XII op 11/6.
Aanvraag muziekvergunning voor Oorwurm XII op 11/6.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>118. Muziekvergunning: Bar Hermanos tijdens Hype-O-Dream

Aanvraag muziekvergunning voor Bar Hermanos tijdens Hype-O-Dream op 8 en 9 juli.
Aanvraag muziekvergunning voor Bar Hermanos tijdens Hype-O-Dream op 8 en 9 juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>119. Muziekvergunning: Tour De Coeur

Aanvraag muziekvergunning voor Tour De Coeur op 17 september.
Aanvraag muziekvergunning voor Tour De Coeur op 17 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>120. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>121. persberichten en aanwezigheid persmomenten

Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Pdf-versie
werd besproken.

<>122. pop-up horeca Zomerbar Verano

Zomerbar Verano vraagt om een pop-up horecabar te mogen uitbaten.
Zomerbar Verano vraagt om een pop-up horecabar te mogen uitbaten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>123. Securitytoelage Project XL

Chiro Horizon Desselgem vroeg een securitytoelage aan voor hun fuif Project XL.
Chiro Horizon Desselgem vroeg een securitytoelage aan voor hun fuif Project XL.
Pdf-versie
goedgekeurd.