Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 19 jan 2022, 10:10 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 19 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 10.10 uur.
Locatie: Briek Schotte-zaal

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem

goedgekeurd.

2. administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem
Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.

Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren

goedgekeurd.

3. Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren
De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier standplaats markten - 2e semester 21

vastgesteld.

4. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier standplaats markten - 2e semester 21
De kohieren standplaats markten 2e semester 2021 worden voorgelegd. Aan het college wordt gevraagd de kohieren uitvoerbaar te verklaren.

Goedkeuren opdracht leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelruimten + goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure (GR 01/02/2022)

goedgekeurd.

5. Goedkeuren opdracht leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelruimten + goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure (GR 01/02/2022)
Dossier voor te leggen aan de gemeenteraad van 1 februari 2022.

Leveren van een zware vrachtwagen met haakarmsysteem en laadkraan - gunning

goedgekeurd.

6. Leveren van een zware vrachtwagen met haakarmsysteem en laadkraan - gunning
De opdracht voor het leveren van een zware vrachtwagen met een haakarmsysteem en een laadkraan voor de stedelijke werkplaats wordt gegund aan Scania Belgium.

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

goedgekeurd.

7. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Aankoop kleine beplanting groendienst 2022 - gunning

goedgekeurd.

8. Aankoop kleine beplanting groendienst 2022 - gunning
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende de aankoop van kleine beplanting.

Huis-aan-huisbezorging Stadsinfo Waregem Tussensprong - principe, voorwaarden, plaatsingsprocedure en aan te schrijven sociale maatwerkbedrijven

goedgekeurd.

9. Huis-aan-huisbezorging Stadsinfo Waregem Tussensprong - principe, voorwaarden, plaatsingsprocedure en aan te schrijven sociale maatwerkbedrijven
Het college van burgemeester en schepenen keurt het principe, de voorwaarden en de plaatsingsprocedure betreffende de huis-aan-huisbezorging van de Stadsinfo Waregem Tussensprong goed.

Drukken van Stadsinfo Waregem Tussensprong - principe, voorwaarden, plaatsingsprocedure en aan te schrijven drukkers

goedgekeurd.

10. Drukken van Stadsinfo Waregem Tussensprong - principe, voorwaarden, plaatsingsprocedure en aan te schrijven drukkers
Het college keurt het principe, de voorwaarden, de plaatsingsprocedure en de lijst van aan te schrijven drukkers goed voor de opdracht betreffende het drukken van de Stadsinfo Waregem Tussensprong.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

11. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Verzaken aan het voorkooprecht onroerende goederen Barmbeekstraat 10, 8791 Waregem (GR 1/2/2022)

goedgekeurd.

12. Verzaken aan het voorkooprecht onroerende goederen Barmbeekstraat 10, 8791 Waregem (GR 1/2/2022)
Er wordt voorgesteld om het verzaken van het voorkooprecht voor de onroerende goederen t.h.v. de Barmbeekstraat, 8791 Waregem, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Aanvraag recht van doorgang via Muizelstraat 35, 8790 Waregem, naar het openbaar domein Hoge Kave

goedgekeurd.

13. Aanvraag recht van doorgang via Muizelstraat 35, 8790 Waregem, naar het openbaar domein Hoge Kave
De aanvraag om doorgang te nemen vanaf de Muizelstraat 35, 8790 Waregem naar het openbaar domein Hoge Kave wordt voorgelegd.

Hernieuwing concessies voor standplaatsen voor frituren op het openbaar domein

goedgekeurd.

14. Hernieuwing concessies voor standplaatsen voor frituren op het openbaar domein
De hernieuwing van de concessies voor standplaatsen voor frituren op het openbaar domein wordt voorgelegd.

Bepalen rooilijn Mannebeekstraat 33 ikv plaatsen laadpalen

goedgekeurd.

15. Bepalen rooilijn Mannebeekstraat 33 ikv plaatsen laadpalen
De eigenaar van het onroerend goed Mannebeekstraat 33 vraagt om de rooilijn vast te stellen in het kader van het plaatsen van laadpalen voor voertuigen.

Aanpassing organogram dienst ICT

goedgekeurd.

16. Aanpassing organogram dienst ICT
Bespreking mogelijke aanpassing van de structuur van de ICT-afdeling

Be-Part: aanstellen contractuele medewerker

goedgekeurd.

17. Be-Part: aanstellen contractuele medewerker
Be-Part: aanstellen contractuele medewerker

Samenstelling examenjury stafmedewerker personeel en HR (B1-B3)

goedgekeurd.

18. Samenstelling examenjury stafmedewerker personeel en HR (B1-B3)
Nominatief bepalen van de selectiecommissie

Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen

goedgekeurd.

19. Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen
Een medewerker van het administratief personeel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan

In disponibiliteit stellen wegens ziekte

goedgekeurd.

20. In disponibiliteit stellen wegens ziekte
In disponibiliteit stellen personeelslid wegens ziekte

Toekennen vergoeding aan medewerker n.a.v. arbeidsongeval: overeenkomst

goedgekeurd.

21. Toekennen vergoeding aan medewerker n.a.v. arbeidsongeval: overeenkomst
Toekennen vergoeding aan medewerker n.a.v. arbeidsongeval: overeenkomst

technisch personeel: aanvraag ontslag

goedgekeurd.

22. technisch personeel: aanvraag ontslag
Technisch personeel: medewerker vraagt ontslag

Jaarlijkse geneeskundige onderzoeken door de arbeidsgeneeskundige dienst 'IDEWE'

goedgekeurd.

23. Jaarlijkse geneeskundige onderzoeken door de arbeidsgeneeskundige dienst 'IDEWE'
Jaarlijkse geneeskundige onderzoeken door de arbeidsgeneeskundige dienst

Stadspersoneel - algemene toelating dienstreizen 2022

goedgekeurd.

24. Stadspersoneel - algemene toelating dienstreizen 2022
Algemene beslissing omtrent regeling dienstreizen

Verlengen aansluiting weddecentrale Cipal Schaubroeck 2022

goedgekeurd.

25. Verlengen aansluiting weddecentrale Cipal Schaubroeck 2022
Verlengen aansluiting weddecentrale voor het jaar 2022

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

26. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

27. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

28. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs: aanvraag terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBSVP)

goedgekeurd.

29. Stedelijk basisonderwijs: aanvraag terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBSVP)
Stedelijk basisonderwijs: aanvraag terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBSVP)

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijk aanstellen gepensioneerde leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

30. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijk aanstellen gepensioneerde leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijk aanstellen gepensioneerde leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijke leerkracht dient ontslag in

goedgekeurd.

31. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijke leerkracht dient ontslag in
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijke leerkracht dient ontslag in

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

32. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijk aanstellen gepensioneerde leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

33. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijk aanstellen gepensioneerde leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijk aanstellen gepensioneerde leerkracht t.v.v. afwezige titularis

definitieve agenda gemeenteraad 01 februari 2022

goedgekeurd.

34. definitieve agenda gemeenteraad 01 februari 2022
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad van 1 februari 2022 goed te keuren.

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

35. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - EVAP CC De Schakel: raad van bestuur 14/06/2021, 15/07/2021, 13/09/2021, 11/10/2021, 22/11/2021

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

36. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 14/01/2022 - Mijn Huis: raad van bestuur 21/12/2021 - WVI: raad van bestuur 22/12/2021

Ambtshalve schrappingen

goedgekeurd.

37. Ambtshalve schrappingen
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister

Huldiging nieuwe ereburger Michèle George - catering

goedgekeurd.

38. Huldiging nieuwe ereburger Michèle George - catering
Bepaling praktische modaliteiten voor catering bij de huldiging op zondag 6 februari.

Huwelijken en jubilea - week 03

goedgekeurd.

39. Huwelijken en jubilea - week 03
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking

kennisname.

40. Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking
Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.

Huisnummers Felix Verhaeghestraat

vastgesteld.

41. Huisnummers Felix Verhaeghestraat
Toekenning en wijziging huisnummers Felix Verhaeghestraat

Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Degetec bvba (OMV/2021/00337)

voorwaardelijk gunstig advies.

42. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Degetec bvba (OMV/2021/00337)
Advies m.b.t. procedure laatste aanleg in aanvraag van Degetec bvba tot het bouwen van 5 KMO-units en een eengezinswoning na slopen van bedrijfsgebouwen en woning te Waregemstraat 165 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 194A2, 194H2, 194K2, 194L2, 194Y.

Advies aanvraag omgevingsvergunning: Unilin bv (OMV/2021/00488)

voorwaardelijk gunstig advies.

43. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Unilin bv (OMV/2021/00488)
Advies m.b.t. aanvraag tot omgevingsvergunning van Unilin bv tot het uitbreiden van parking te Waregemstraat 112 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 245V2.

Weigering aanvraag omgevingsproject: Stephanie Duhamel (OMV/2021/00471 - 2474N1)

advies dienst wordt gevolgd.

44. Weigering aanvraag omgevingsproject: Stephanie Duhamel (OMV/2021/00471 - 2474N1)
Aanvraag van Stephanie Duhamel tot het wijzigen van functie: van kantoor naar horeca + exploitatie klasse 3 (frituur) te Kortrijkseweg 222 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 127K6.

Omgevingsvergunning: KUB bvba (V/3045/1)

goedgekeurd met voorwaarden.

45. Omgevingsvergunning: KUB bvba (V/3045/1)
Aanvraag van KUB bvba tot het verkavelen van perceel in 10 loten voor woningbouw te Kerkhofstraat zn, Konrad Adenauerlaan zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 281N.

Omgevingsvergunning: TAELMAN Roger (V/3043/1)

goedgekeurd met voorwaarden.

46. Omgevingsvergunning: TAELMAN Roger (V/3043/1)
Aanvraag van TAELMAN Roger tot het verkavelen van een perceel in vier loten voor open bebouwing en aanleg van wegenis te Nokerseweg 65 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 709L, 714C, 714D, 714K, 714L, 714N, 715C, 716_.

Omgevingsvergunning: PARMENTIER Karel (OMV/2021/00447)

goedgekeurd.

47. Omgevingsvergunning: PARMENTIER Karel (OMV/2021/00447)
Aanvraag van PARMENTIER Karel tot het wijzigen van voorgevel: garagepoort wordt raam (regularisatie) + bouwen van carport te Bijenstraat 48 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 474E2.

Omgevingsvergunning: ISEBAERT Tommy - MELIS Kim (OMV/2021/00524)

goedgekeurd met voorwaarden.

48. Omgevingsvergunning: ISEBAERT Tommy - MELIS Kim (OMV/2021/00524)
Aanvraag van ISEBAERT Tommy - MELIS Kim tot het aanleggen van terras te Paanderstraat 50 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 293C2.

Omgevingsvergunning: Stad Waregem (OMV/2021/00530)

goedgekeurd.

49. Omgevingsvergunning: Stad Waregem (OMV/2021/00530)
Aanvraag van Stad Waregem tot het afbreken en vervangen van Regenboogbrug te Zuiderlaan zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1378W.

Omgevingsvergunning: Stad Waregem (OMV/2021/00513)

goedgekeurd met voorwaarden.

50. Omgevingsvergunning: Stad Waregem (OMV/2021/00513)
Aanvraag van Stad Waregem tot het omgevingswerken en renovatie parking jeugdlokalen te Koekoekstraat 26, Koekoekstraat 30, Koekoekstraat 34 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 233T2, 233X2, 233Y2, 233Z2.

Omgevingsvergunning: MAES Koen - VERHOEVEN Jeroen (OMV/2021/00526)

goedgekeurd met voorwaarden.

51. Omgevingsvergunning: MAES Koen - VERHOEVEN Jeroen (OMV/2021/00526)
Aanvraag van MAES Koen - VERHOEVEN Jeroen tot het bouwen van alleenstaande woning te Wortegemseweg 98 bus a te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 839P6.

Omgevingsvergunning: WULFAERT Maurice (OMV/2021/00493)

goedgekeurd met voorwaarden.

52. Omgevingsvergunning: WULFAERT Maurice (OMV/2021/00493)
Aanvraag van WULFAERT Maurice tot het slopen van halfopen woning te Nieuwstraat 161 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 337/02Z.

Omgevingsvergunning: Fluvius System Operator cv (OMV/2021/00515 - 0533N1)

goedgekeurd met voorwaarden.

53. Omgevingsvergunning: Fluvius System Operator cv (OMV/2021/00515 - 0533N1)
Aanvraag van Fluvius System Operator cv tot het plaatsen van 3 hoogspanningscabines te Kortrijkseweg 359-361 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 425S3.

Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Demey Rik (OMV/2021/00132)

kennisname.

54. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Demey Rik (OMV/2021/00132)
Het beroep ingesteld door het departement Omgeving tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 7 juli 2021 afgeleverd aan Demey Rik voor het bouwen van stal voor weidedieren + verleggen van oprit, perceel gelegen te Kievitstraat 11 te 8790 Waregem, werd door de deputatie op 23 december 2021 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

55. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Jaarverslag milieucoördinator

kennisname.

56. Jaarverslag milieucoördinator
kennisname van het jaarverslag 2021 milieucoördinator stedelijke werkplaats

jaaractieplan Stadlandschap Leie en Schelde

kennisname.

57. jaaractieplan Stadlandschap Leie en Schelde
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van het jaaractieplan.

onderhouds- en herstellingswerken aan wegen 2022: goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure

goedgekeurd.

58. onderhouds- en herstellingswerken aan wegen 2022: goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure
goedkeuren overheidsopdracht 'onderhouds-en herstellingswerken aan wegen 2022'

Waregem: Deerlijk: project sanering Evangelieboom: gunning van de werken

goedgekeurd.

59. Waregem: Deerlijk: project sanering Evangelieboom: gunning van de werken
Gunning goed te keuren in het schepencollege

Renovatie Regenboogbrug:goedkeuren ereloonnota 3

goedgekeurd.

60. Renovatie Regenboogbrug:goedkeuren ereloonnota 3
ereloonstaat voor de overheidsopdracht 'renovatie regenboogbrug'

Haalbaarheidsstudie herinrichting bedrijventerrein Schoendale:ereloonstaat 2

goedgekeurd.

61. Haalbaarheidsstudie herinrichting bedrijventerrein Schoendale:ereloonstaat 2
goedkeuren ereloonstaat'haalbaarheidsstudie herinrichting bedrijventerrein Schoendale

Weg- rioleringswerken- en omgevingswerken Project Hof Ter Waaien, Waregem, fase I: VS 6tris

goedgekeurd.

62. Weg- rioleringswerken- en omgevingswerken Project Hof Ter Waaien, Waregem, fase I: VS 6tris
Aan het college wordt gevraagd vorderingsstaat 6tris goed te keuren.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een testdag voor Fietsen Devos op zaterdag 29 januari 2022

goedgekeurd.

63. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een testdag voor Fietsen Devos op zaterdag 29 januari 2022
Op zaterdag 29 januari zal een testdag plaatsvinden voor mountainbikes en gravelbikes. Men vraagt een parkeerverbod voor het plaatsen van een promotent met stalling voor de testfietsen van 07.00u. tot 19.00u.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

64. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Stedelijke Werkplaats, afbraak loodsen + nieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt

goedgekeurd.

65. Stedelijke Werkplaats, afbraak loodsen + nieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt
Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.

Oude brandweerkazerne, herbestemming, ontwerper: openen offerten

offerten geopend.

66. Oude brandweerkazerne, herbestemming, ontwerper: openen offerten
Er wordt gevraagd om de offerten te openen.

Pandcomplex, hernieuwbouw, veiligheidscoördinatie: voorstel goedkeuren overdracht opdracht

goedgekeurd.

67. Pandcomplex, hernieuwbouw, veiligheidscoördinatie: voorstel goedkeuren overdracht opdracht
Er wordt gevraagd om de opdracht voor de veiligheidscoördinatie over te dragen van het Wagso naar het Stadsbestuur.

Pandcomplex, hernieuwbouw, bergingen: inname standpunt

werd besproken.

68. Pandcomplex, hernieuwbouw, bergingen: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Pandcomplex, hernieuwbouw, onderhoudscontract groendaken: voorstel goedkeuren offerte

goedgekeurd.

69. Pandcomplex, hernieuwbouw, onderhoudscontract groendaken: voorstel goedkeuren offerte
Er wordt gevraagd om het onderhoudscontract voor de groendaken in het pandcomplex goed te keuren.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer in zaal 1 en foyer: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01

goedgekeurd.

70. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer in zaal 1 en foyer: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01 goed te keuren.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, zaallicht vlakke vloerzaal: voorstel goedkeuren offerte

goedgekeurd.

71. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, zaallicht vlakke vloerzaal: voorstel goedkeuren offerte
Er wordt gevraagd om de offerte voor het zaallicht in de vlakke vloerzaal goed te keuren.

Cinema, Be-Part, uitbraak tribune zaal 3: voorstel goedkeuren offerte

goedgekeurd.

72. Cinema, Be-Part, uitbraak tribune zaal 3: voorstel goedkeuren offerte
Er wordt gevraagd om de offerte voor de uitbraak van de tribune in zaal 3 goed te keuren.

Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve, hernieuwbouw klassen: inname standpunt

werd besproken.

73. Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve, hernieuwbouw klassen: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Sjaloom koor - bijzondere culturele toelage

goedgekeurd.

74. Sjaloom koor - bijzondere culturele toelage
Vraag van Sjaloom koor voor een toelage ikv hun deelname aan de internationale Europa Cantat Junior wedstrijd (Litouwen)

Repeteren in coronatijden

niet goedgekeurd.

75. Repeteren in coronatijden
Vraag van koor Laidos of zij de repetities kunnen hervatten onder het mom van 'talentontwikkeling'.

Zet je raam open voor publiek (Warmegem)

goedgekeurd.

76. Zet je raam open voor publiek (Warmegem)
Voorstel om het concept 'zet je raam open voor publiek' uit te werken tijdens Warmegem)

OC De Coorenaar - lichtreclame

uitgesteld.

77. OC De Coorenaar - lichtreclame
Voorstel lichtreclame aan OC De Coorenaar met de vraag wie deze kostprijs ten laste neemt.

Kandidaten gelegenheidspersoneel

goedgekeurd.

78. Kandidaten gelegenheidspersoneel
Er zijn twee personen die kandidaat zijn om de poule van gelegenheidspersoneel te versterken.

Vossie Famous Testfest

goedgekeurd.

79. Vossie Famous Testfest
Fietsen Devos organiseert Vossie Famous Testfest op 29 januari

Quiz it

goedgekeurd.

80. Quiz it
KAJ De Snaere organiseert Quiz it op 12 februari.

Muziekvergunning: Stressfactor

goedgekeurd.

81. Muziekvergunning: Stressfactor
Aanvraag muziekvergunning voor Stressfactor op 26 april 2022.

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

82. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

Werkwijze stad met 't Vlinderke

niet goedgekeurd.

83. Werkwijze stad met 't Vlinderke
Aanvraag tot aanleveren redactioneel materiaal voor publicatie 't Vlinderke Waregem.

WarMegem samenwerking met Radio Waregem1

goedgekeurd.

84. WarMegem samenwerking met Radio Waregem1
Aanvraag tot goedkeuren samenwerking met Radio Waregem1 tijdens WarMegem.

gratis standplaats wekelijkse markt

goedgekeurd.

85. gratis standplaats wekelijkse markt
Damiaanactie vraagt een gratis standplaats op de wekelijkse markt.

opzeg standplaats markt Beveren-Leie

goedgekeurd.

86. opzeg standplaats markt Beveren-Leie
Een marktkraamster wil haar standplaats op de markt in Beveren-Leie opzeggen.

Veldtoertocht KBK Cyclo van WTC O'Dorney

goedgekeurd.

87. Veldtoertocht KBK Cyclo van WTC O'Dorney
Aanvraag veldtoertocht KBK Cyclo van WTC O'Dorney op 26/02 met doortocht in Waregem

Veldtoertocht DDW Classic van De Desselgemse Wielertoeristen

goedgekeurd.

88. Veldtoertocht DDW Classic van De Desselgemse Wielertoeristen
Aanvraag veldtoertocht DDW Classic van De Desselgemse Wielertoeristen op 16 en 17/04 met doortocht door Waregem

Stappenplan WaregemApp

goedgekeurd.

89. Stappenplan WaregemApp
De gemeenteraad moet info krijgen over de app, er moet ook begeleiding zijn van alle Waregemse handelaars en er moet een communicatietraject voor gebruikers opgezet worden

Site Tomberg ingrepen

goedgekeurd.

90. Site Tomberg ingrepen
Voor site Tomberg werd een praatplan uitgewerkt door Leiedal. Na een plaatsbezoek werd een overzicht opgemaakt van werken en hun prioriteit.

Grabbelpas kerstvakantie

goedgekeurd.

91. Grabbelpas kerstvakantie
Aan het college wordt gevraagd om, gezien de huidige coronamaatregelen, eenmalig af te wijken van de regel dat het inschrijvingsgeld enkel wordt terugbetaald bij het voorleggen van een afwezigheidsattest.

Warmegem acties Jeugddienst

goedgekeurd.

92. Warmegem acties Jeugddienst
De jeugddienst werkte 2 acties uit in het kader van Warmegem

Uitlenen educatieve spelen

goedgekeurd.

93. Uitlenen educatieve spelen
Uitlenen educatieve spelen op 25 januari 2022 door middelbare school uit Wevelgem

<>1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem

Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.
Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. Bezwaarschriften belastingen betalend parkeren

De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
De bezwaarschriften belastingen betalend parkeren worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier standplaats markten - 2e semester 21

De kohieren standplaats markten 2e semester 2021 worden voorgelegd. Aan het college wordt gevraagd de kohieren uitvoerbaar te verklaren.
De kohieren standplaats markten 2e semester 2021 worden voorgelegd. Aan het college wordt gevraagd de kohieren uitvoerbaar te verklaren.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>5. Goedkeuren opdracht leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelruimten + goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure (GR 01/02/2022)

Dossier voor te leggen aan de gemeenteraad van 1 februari 2022.
Dossier voor te leggen aan de gemeenteraad van 1 februari 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Leveren van een zware vrachtwagen met haakarmsysteem en laadkraan - gunning

De opdracht voor het leveren van een zware vrachtwagen met een haakarmsysteem en een laadkraan voor de stedelijke werkplaats wordt gegund aan Scania Belgium.
De opdracht voor het leveren van een zware vrachtwagen met een haakarmsysteem en een laadkraan voor de stedelijke werkplaats wordt gegund aan Scania Belgium.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Aankoop kleine beplanting groendienst 2022 - gunning

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende de aankoop van kleine beplanting.
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende de aankoop van kleine beplanting.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Huis-aan-huisbezorging Stadsinfo Waregem Tussensprong - principe, voorwaarden, plaatsingsprocedure en aan te schrijven sociale maatwerkbedrijven

Het college van burgemeester en schepenen keurt het principe, de voorwaarden en de plaatsingsprocedure betreffende de huis-aan-huisbezorging van de Stadsinfo Waregem Tussensprong goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt het principe, de voorwaarden en de plaatsingsprocedure betreffende de huis-aan-huisbezorging van de Stadsinfo Waregem Tussensprong goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Drukken van Stadsinfo Waregem Tussensprong - principe, voorwaarden, plaatsingsprocedure en aan te schrijven drukkers

Het college keurt het principe, de voorwaarden, de plaatsingsprocedure en de lijst van aan te schrijven drukkers goed voor de opdracht betreffende het drukken van de Stadsinfo Waregem Tussensprong.
Het college keurt het principe, de voorwaarden, de plaatsingsprocedure en de lijst van aan te schrijven drukkers goed voor de opdracht betreffende het drukken van de Stadsinfo Waregem Tussensprong.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Verzaken aan het voorkooprecht onroerende goederen Barmbeekstraat 10, 8791 Waregem (GR 1/2/2022)

Er wordt voorgesteld om het verzaken van het voorkooprecht voor de onroerende goederen t.h.v. de Barmbeekstraat, 8791 Waregem, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om het verzaken van het voorkooprecht voor de onroerende goederen t.h.v. de Barmbeekstraat, 8791 Waregem, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Aanvraag recht van doorgang via Muizelstraat 35, 8790 Waregem, naar het openbaar domein Hoge Kave

De aanvraag om doorgang te nemen vanaf de Muizelstraat 35, 8790 Waregem naar het openbaar domein Hoge Kave wordt voorgelegd.
De aanvraag om doorgang te nemen vanaf de Muizelstraat 35, 8790 Waregem naar het openbaar domein Hoge Kave wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Hernieuwing concessies voor standplaatsen voor frituren op het openbaar domein

De hernieuwing van de concessies voor standplaatsen voor frituren op het openbaar domein wordt voorgelegd.
De hernieuwing van de concessies voor standplaatsen voor frituren op het openbaar domein wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Bepalen rooilijn Mannebeekstraat 33 ikv plaatsen laadpalen

De eigenaar van het onroerend goed Mannebeekstraat 33 vraagt om de rooilijn vast te stellen in het kader van het plaatsen van laadpalen voor voertuigen.
De eigenaar van het onroerend goed Mannebeekstraat 33 vraagt om de rooilijn vast te stellen in het kader van het plaatsen van laadpalen voor voertuigen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Aanpassing organogram dienst ICT

Bespreking mogelijke aanpassing van de structuur van de ICT-afdeling
Bespreking mogelijke aanpassing van de structuur van de ICT-afdeling
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Be-Part: aanstellen contractuele medewerker

Be-Part: aanstellen contractuele medewerker
Be-Part: aanstellen contractuele medewerker
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Samenstelling examenjury stafmedewerker personeel en HR (B1-B3)

Nominatief bepalen van de selectiecommissie
Nominatief bepalen van de selectiecommissie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen

Een medewerker van het administratief personeel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Een medewerker van het administratief personeel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. In disponibiliteit stellen wegens ziekte

In disponibiliteit stellen personeelslid wegens ziekte
In disponibiliteit stellen personeelslid wegens ziekte
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. Toekennen vergoeding aan medewerker n.a.v. arbeidsongeval: overeenkomst

Toekennen vergoeding aan medewerker n.a.v. arbeidsongeval: overeenkomst
Toekennen vergoeding aan medewerker n.a.v. arbeidsongeval: overeenkomst
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. technisch personeel: aanvraag ontslag

Technisch personeel: medewerker vraagt ontslag
Technisch personeel: medewerker vraagt ontslag
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Jaarlijkse geneeskundige onderzoeken door de arbeidsgeneeskundige dienst 'IDEWE'

Jaarlijkse geneeskundige onderzoeken door de arbeidsgeneeskundige dienst
Jaarlijkse geneeskundige onderzoeken door de arbeidsgeneeskundige dienst
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. Stadspersoneel - algemene toelating dienstreizen 2022

Algemene beslissing omtrent regeling dienstreizen
Algemene beslissing omtrent regeling dienstreizen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>25. Verlengen aansluiting weddecentrale Cipal Schaubroeck 2022

Verlengen aansluiting weddecentrale voor het jaar 2022
Verlengen aansluiting weddecentrale voor het jaar 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>26. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. Stedelijk basisonderwijs: aanvraag terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBSVP)

Stedelijk basisonderwijs: aanvraag terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBSVP)
Stedelijk basisonderwijs: aanvraag terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBSVP)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijk aanstellen gepensioneerde leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijk aanstellen gepensioneerde leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijk aanstellen gepensioneerde leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijke leerkracht dient ontslag in

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijke leerkracht dient ontslag in
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijke leerkracht dient ontslag in
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>32. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>33. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijk aanstellen gepensioneerde leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijk aanstellen gepensioneerde leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: tijdelijk aanstellen gepensioneerde leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>34. definitieve agenda gemeenteraad 01 februari 2022

Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad van 1 februari 2022 goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad van 1 februari 2022 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - EVAP CC De Schakel: raad van bestuur 14/06/2021, 15/07/2021, 13/09/2021, 11/10/2021, 22/11/2021
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - EVAP CC De Schakel: raad van bestuur 14/06/2021, 15/07/2021, 13/09/2021, 11/10/2021, 22/11/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>36. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 14/01/2022 - Mijn Huis: raad van bestuur 21/12/2021 - WVI: raad van bestuur 22/12/2021
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 14/01/2022 - Mijn Huis: raad van bestuur 21/12/2021 - WVI: raad van bestuur 22/12/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>37. Ambtshalve schrappingen

Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>38. Huldiging nieuwe ereburger Michèle George - catering

Bepaling praktische modaliteiten voor catering bij de huldiging op zondag 6 februari.
Bepaling praktische modaliteiten voor catering bij de huldiging op zondag 6 februari.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. Huwelijken en jubilea - week 03

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>40. Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking

Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.
Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.
Pdf-versie
kennisname.

<>41. Huisnummers Felix Verhaeghestraat

Toekenning en wijziging huisnummers Felix Verhaeghestraat
Toekenning en wijziging huisnummers Felix Verhaeghestraat
Pdf-versie
vastgesteld.

<>42. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Degetec bvba (OMV/2021/00337)

Advies m.b.t. procedure laatste aanleg in aanvraag van Degetec bvba tot het bouwen van 5 KMO-units en een eengezinswoning na slopen van bedrijfsgebouwen en woning te Waregemstraat 165 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 194A2, 194H2, 194K2, 194L2, 194Y.
Advies m.b.t. procedure laatste aanleg in aanvraag van Degetec bvba tot het bouwen van 5 KMO-units en een eengezinswoning na slopen van bedrijfsgebouwen en woning te Waregemstraat 165 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 194A2, 194H2, 194K2, 194L2, 194Y.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>43. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Unilin bv (OMV/2021/00488)

Advies m.b.t. aanvraag tot omgevingsvergunning van Unilin bv tot het uitbreiden van parking te Waregemstraat 112 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 245V2.
Advies m.b.t. aanvraag tot omgevingsvergunning van Unilin bv tot het uitbreiden van parking te Waregemstraat 112 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 245V2.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>44. Weigering aanvraag omgevingsproject: Stephanie Duhamel (OMV/2021/00471 - 2474N1)

Aanvraag van Stephanie Duhamel tot het wijzigen van functie: van kantoor naar horeca + exploitatie klasse 3 (frituur) te Kortrijkseweg 222 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 127K6.
Aanvraag van Stephanie Duhamel tot het wijzigen van functie: van kantoor naar horeca + exploitatie klasse 3 (frituur) te Kortrijkseweg 222 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 127K6.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>45. Omgevingsvergunning: KUB bvba (V/3045/1)

Aanvraag van KUB bvba tot het verkavelen van perceel in 10 loten voor woningbouw te Kerkhofstraat zn, Konrad Adenauerlaan zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 281N.
Aanvraag van KUB bvba tot het verkavelen van perceel in 10 loten voor woningbouw te Kerkhofstraat zn, Konrad Adenauerlaan zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 281N.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>46. Omgevingsvergunning: TAELMAN Roger (V/3043/1)

Aanvraag van TAELMAN Roger tot het verkavelen van een perceel in vier loten voor open bebouwing en aanleg van wegenis te Nokerseweg 65 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 709L, 714C, 714D, 714K, 714L, 714N, 715C, 716_.
Aanvraag van TAELMAN Roger tot het verkavelen van een perceel in vier loten voor open bebouwing en aanleg van wegenis te Nokerseweg 65 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 709L, 714C, 714D, 714K, 714L, 714N, 715C, 716_.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>47. Omgevingsvergunning: PARMENTIER Karel (OMV/2021/00447)

Aanvraag van PARMENTIER Karel tot het wijzigen van voorgevel: garagepoort wordt raam (regularisatie) + bouwen van carport te Bijenstraat 48 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 474E2.
Aanvraag van PARMENTIER Karel tot het wijzigen van voorgevel: garagepoort wordt raam (regularisatie) + bouwen van carport te Bijenstraat 48 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 474E2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Omgevingsvergunning: ISEBAERT Tommy - MELIS Kim (OMV/2021/00524)

Aanvraag van ISEBAERT Tommy - MELIS Kim tot het aanleggen van terras te Paanderstraat 50 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 293C2.
Aanvraag van ISEBAERT Tommy - MELIS Kim tot het aanleggen van terras te Paanderstraat 50 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 293C2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>49. Omgevingsvergunning: Stad Waregem (OMV/2021/00530)

Aanvraag van Stad Waregem tot het afbreken en vervangen van Regenboogbrug te Zuiderlaan zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1378W.
Aanvraag van Stad Waregem tot het afbreken en vervangen van Regenboogbrug te Zuiderlaan zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1378W.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Omgevingsvergunning: Stad Waregem (OMV/2021/00513)

Aanvraag van Stad Waregem tot het omgevingswerken en renovatie parking jeugdlokalen te Koekoekstraat 26, Koekoekstraat 30, Koekoekstraat 34 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 233T2, 233X2, 233Y2, 233Z2.
Aanvraag van Stad Waregem tot het omgevingswerken en renovatie parking jeugdlokalen te Koekoekstraat 26, Koekoekstraat 30, Koekoekstraat 34 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 233T2, 233X2, 233Y2, 233Z2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>51. Omgevingsvergunning: MAES Koen - VERHOEVEN Jeroen (OMV/2021/00526)

Aanvraag van MAES Koen - VERHOEVEN Jeroen tot het bouwen van alleenstaande woning te Wortegemseweg 98 bus a te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 839P6.
Aanvraag van MAES Koen - VERHOEVEN Jeroen tot het bouwen van alleenstaande woning te Wortegemseweg 98 bus a te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 839P6.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>52. Omgevingsvergunning: WULFAERT Maurice (OMV/2021/00493)

Aanvraag van WULFAERT Maurice tot het slopen van halfopen woning te Nieuwstraat 161 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 337/02Z.
Aanvraag van WULFAERT Maurice tot het slopen van halfopen woning te Nieuwstraat 161 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 337/02Z.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>53. Omgevingsvergunning: Fluvius System Operator cv (OMV/2021/00515 - 0533N1)

Aanvraag van Fluvius System Operator cv tot het plaatsen van 3 hoogspanningscabines te Kortrijkseweg 359-361 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 425S3.
Aanvraag van Fluvius System Operator cv tot het plaatsen van 3 hoogspanningscabines te Kortrijkseweg 359-361 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 425S3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>54. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Demey Rik (OMV/2021/00132)

Het beroep ingesteld door het departement Omgeving tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 7 juli 2021 afgeleverd aan Demey Rik voor het bouwen van stal voor weidedieren + verleggen van oprit, perceel gelegen te Kievitstraat 11 te 8790 Waregem, werd door de deputatie op 23 december 2021 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund.
Het beroep ingesteld door het departement Omgeving tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 7 juli 2021 afgeleverd aan Demey Rik voor het bouwen van stal voor weidedieren + verleggen van oprit, perceel gelegen te Kievitstraat 11 te 8790 Waregem, werd door de deputatie op 23 december 2021 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund.
Pdf-versie
kennisname.

<>55. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>56. Jaarverslag milieucoördinator

kennisname van het jaarverslag 2021 milieucoördinator stedelijke werkplaats
kennisname van het jaarverslag 2021 milieucoördinator stedelijke werkplaats
Pdf-versie
kennisname.

<>57. jaaractieplan Stadlandschap Leie en Schelde

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van het jaaractieplan.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van het jaaractieplan.
Pdf-versie
kennisname.

<>58. onderhouds- en herstellingswerken aan wegen 2022: goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure

goedkeuren overheidsopdracht 'onderhouds-en herstellingswerken aan wegen 2022'
goedkeuren overheidsopdracht 'onderhouds-en herstellingswerken aan wegen 2022'
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Waregem: Deerlijk: project sanering Evangelieboom: gunning van de werken

Gunning goed te keuren in het schepencollege
Gunning goed te keuren in het schepencollege
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Renovatie Regenboogbrug:goedkeuren ereloonnota 3

ereloonstaat voor de overheidsopdracht 'renovatie regenboogbrug'
ereloonstaat voor de overheidsopdracht 'renovatie regenboogbrug'
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Haalbaarheidsstudie herinrichting bedrijventerrein Schoendale:ereloonstaat 2

goedkeuren ereloonstaat'haalbaarheidsstudie herinrichting bedrijventerrein Schoendale
goedkeuren ereloonstaat'haalbaarheidsstudie herinrichting bedrijventerrein Schoendale
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Weg- rioleringswerken- en omgevingswerken Project Hof Ter Waaien, Waregem, fase I: VS 6tris

Aan het college wordt gevraagd vorderingsstaat 6tris goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd vorderingsstaat 6tris goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een testdag voor Fietsen Devos op zaterdag 29 januari 2022

Op zaterdag 29 januari zal een testdag plaatsvinden voor mountainbikes en gravelbikes. Men vraagt een parkeerverbod voor het plaatsen van een promotent met stalling voor de testfietsen van 07.00u. tot 19.00u.
Op zaterdag 29 januari zal een testdag plaatsvinden voor mountainbikes en gravelbikes. Men vraagt een parkeerverbod voor het plaatsen van een promotent met stalling voor de testfietsen van 07.00u. tot 19.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. Stedelijke Werkplaats, afbraak loodsen + nieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt

Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Oude brandweerkazerne, herbestemming, ontwerper: openen offerten

Er wordt gevraagd om de offerten te openen.
Er wordt gevraagd om de offerten te openen.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>67. Pandcomplex, hernieuwbouw, veiligheidscoördinatie: voorstel goedkeuren overdracht opdracht

Er wordt gevraagd om de opdracht voor de veiligheidscoördinatie over te dragen van het Wagso naar het Stadsbestuur.
Er wordt gevraagd om de opdracht voor de veiligheidscoördinatie over te dragen van het Wagso naar het Stadsbestuur.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Pandcomplex, hernieuwbouw, bergingen: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>69. Pandcomplex, hernieuwbouw, onderhoudscontract groendaken: voorstel goedkeuren offerte

Er wordt gevraagd om het onderhoudscontract voor de groendaken in het pandcomplex goed te keuren.
Er wordt gevraagd om het onderhoudscontract voor de groendaken in het pandcomplex goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer in zaal 1 en foyer: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, zaallicht vlakke vloerzaal: voorstel goedkeuren offerte

Er wordt gevraagd om de offerte voor het zaallicht in de vlakke vloerzaal goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de offerte voor het zaallicht in de vlakke vloerzaal goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. Cinema, Be-Part, uitbraak tribune zaal 3: voorstel goedkeuren offerte

Er wordt gevraagd om de offerte voor de uitbraak van de tribune in zaal 3 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de offerte voor de uitbraak van de tribune in zaal 3 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve, hernieuwbouw klassen: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>74. Sjaloom koor - bijzondere culturele toelage

Vraag van Sjaloom koor voor een toelage ikv hun deelname aan de internationale Europa Cantat Junior wedstrijd (Litouwen)
Vraag van Sjaloom koor voor een toelage ikv hun deelname aan de internationale Europa Cantat Junior wedstrijd (Litouwen)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. Repeteren in coronatijden

Vraag van koor Laidos of zij de repetities kunnen hervatten onder het mom van 'talentontwikkeling'.
Vraag van koor Laidos of zij de repetities kunnen hervatten onder het mom van 'talentontwikkeling'.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>76. Zet je raam open voor publiek (Warmegem)

Voorstel om het concept 'zet je raam open voor publiek' uit te werken tijdens Warmegem)
Voorstel om het concept 'zet je raam open voor publiek' uit te werken tijdens Warmegem)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. OC De Coorenaar - lichtreclame

Voorstel lichtreclame aan OC De Coorenaar met de vraag wie deze kostprijs ten laste neemt.
Voorstel lichtreclame aan OC De Coorenaar met de vraag wie deze kostprijs ten laste neemt.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>78. Kandidaten gelegenheidspersoneel

Er zijn twee personen die kandidaat zijn om de poule van gelegenheidspersoneel te versterken.
Er zijn twee personen die kandidaat zijn om de poule van gelegenheidspersoneel te versterken.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Vossie Famous Testfest

Fietsen Devos organiseert Vossie Famous Testfest op 29 januari
Fietsen Devos organiseert Vossie Famous Testfest op 29 januari
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Quiz it

KAJ De Snaere organiseert Quiz it op 12 februari.
KAJ De Snaere organiseert Quiz it op 12 februari.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>81. Muziekvergunning: Stressfactor

Aanvraag muziekvergunning voor Stressfactor op 26 april 2022.
Aanvraag muziekvergunning voor Stressfactor op 26 april 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>82. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>83. Werkwijze stad met 't Vlinderke

Aanvraag tot aanleveren redactioneel materiaal voor publicatie 't Vlinderke Waregem.
Aanvraag tot aanleveren redactioneel materiaal voor publicatie 't Vlinderke Waregem.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>84. WarMegem samenwerking met Radio Waregem1

Aanvraag tot goedkeuren samenwerking met Radio Waregem1 tijdens WarMegem.
Aanvraag tot goedkeuren samenwerking met Radio Waregem1 tijdens WarMegem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. gratis standplaats wekelijkse markt

Damiaanactie vraagt een gratis standplaats op de wekelijkse markt.
Damiaanactie vraagt een gratis standplaats op de wekelijkse markt.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>86. opzeg standplaats markt Beveren-Leie

Een marktkraamster wil haar standplaats op de markt in Beveren-Leie opzeggen.
Een marktkraamster wil haar standplaats op de markt in Beveren-Leie opzeggen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. Veldtoertocht KBK Cyclo van WTC O'Dorney

Aanvraag veldtoertocht KBK Cyclo van WTC O'Dorney op 26/02 met doortocht in Waregem
Aanvraag veldtoertocht KBK Cyclo van WTC O'Dorney op 26/02 met doortocht in Waregem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>88. Veldtoertocht DDW Classic van De Desselgemse Wielertoeristen

Aanvraag veldtoertocht DDW Classic van De Desselgemse Wielertoeristen op 16 en 17/04 met doortocht door Waregem
Aanvraag veldtoertocht DDW Classic van De Desselgemse Wielertoeristen op 16 en 17/04 met doortocht door Waregem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>89. Stappenplan WaregemApp

De gemeenteraad moet info krijgen over de app, er moet ook begeleiding zijn van alle Waregemse handelaars en er moet een communicatietraject voor gebruikers opgezet worden
De gemeenteraad moet info krijgen over de app, er moet ook begeleiding zijn van alle Waregemse handelaars en er moet een communicatietraject voor gebruikers opgezet worden
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>90. Site Tomberg ingrepen

Voor site Tomberg werd een praatplan uitgewerkt door Leiedal. Na een plaatsbezoek werd een overzicht opgemaakt van werken en hun prioriteit.
Voor site Tomberg werd een praatplan uitgewerkt door Leiedal. Na een plaatsbezoek werd een overzicht opgemaakt van werken en hun prioriteit.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>91. Grabbelpas kerstvakantie

Aan het college wordt gevraagd om, gezien de huidige coronamaatregelen, eenmalig af te wijken van de regel dat het inschrijvingsgeld enkel wordt terugbetaald bij het voorleggen van een afwezigheidsattest.
Aan het college wordt gevraagd om, gezien de huidige coronamaatregelen, eenmalig af te wijken van de regel dat het inschrijvingsgeld enkel wordt terugbetaald bij het voorleggen van een afwezigheidsattest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>92. Warmegem acties Jeugddienst

De jeugddienst werkte 2 acties uit in het kader van Warmegem
De jeugddienst werkte 2 acties uit in het kader van Warmegem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>93. Uitlenen educatieve spelen

Uitlenen educatieve spelen op 25 januari 2022 door middelbare school uit Wevelgem
Uitlenen educatieve spelen op 25 januari 2022 door middelbare school uit Wevelgem
Pdf-versie
goedgekeurd.