Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 20 apr 2022, 09:25 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 20 APR 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.25 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

dossier graftekens Barakke (2015) en volgende jaren

werd besproken.

2. dossier graftekens Barakke (2015) en volgende jaren
Aan het college wordt gevraagd te beslissen in het dossier graftekens Barakke perk 36 (2015) en een standpunt in te nemen voor de jaren 2016-2017-2018-2019.

ondersteunings- en begeleidingsopdracht 'Zorg' - toewijzing

goedgekeurd.

3. ondersteunings- en begeleidingsopdracht 'Zorg' - toewijzing
Aan het college wordt gevraagd de opdracht toe te wijzen

kennisname gasboetes

kennisname.

4. kennisname gasboetes
Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.

Verkoop achtergelaten Poolse trekker en oplegger

goedgekeurd.

5. Verkoop achtergelaten Poolse trekker en oplegger
Het college gaat akkoord met de verkoop van de achtergelaten Poolse trekker en oplegger. Beide voertuigen worden apart verkocht, telkens aan de hoogste bieder.

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

goedgekeurd.

6. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

7. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Aanvraag standplaats voor verkoop van ijs thv Zuiderlaan

niet goedgekeurd.

8. Aanvraag standplaats voor verkoop van ijs thv Zuiderlaan
De aanvraag voor de uitbating van een standplaats voor verkoop van ijs ter hoogte van de Zuiderlaan wordt voorgelegd.

Gratis grondoverdracht thv Molenstraat 8, 8790 Waregem

goedgekeurd.

9. Gratis grondoverdracht thv Molenstraat 8, 8790 Waregem
De gratis grondoverdracht ter hoogte van de Molenstraat 8, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.

Voorstel tot aankoop achterliggende gronden Koekoekstraat - Herlaarstraat, 8793 Waregem

goedgekeurd.

10. Voorstel tot aankoop achterliggende gronden Koekoekstraat - Herlaarstraat, 8793 Waregem
Het aankoopvoorstel van de achterliggende gronden ter hoogte van de Koekoekstraat - Herlaarstraat te 8793 Waregem wordt voorgelegd.

Huldiging gepensioneerden

goedgekeurd.

11. Huldiging gepensioneerden
Verloop van huldiging gepensioneerden

Tijdelijke aanstelling medewerker verkeer (E1-E3)

goedgekeurd.

12. Tijdelijke aanstelling medewerker verkeer (E1-E3)
Aanstelling van tijdelijke medewerker verkeer om dringende noden op de groendienst op te vangen.

Aanstelling 5 techniekers groen en milieu (D1-D3)

goedgekeurd.

13. Aanstelling 5 techniekers groen en milieu (D1-D3)
Bezetten van vacante functies binnen de groendienst

definitieve agenda gemeenteraad 3 mei 2022

goedgekeurd.

14. definitieve agenda gemeenteraad 3 mei 2022
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad van 3 mei 2022 goed te keuren.

Oproep stadsvernieuwingsprojecten 2022

werd besproken.

15. Oproep stadsvernieuwingsprojecten 2022
De oproep voor stadsvernieuwingsprojecten 2022 wordt voorgelegd.

Elk zijn Huis: algemene vergadering op 25/04/2022

goedgekeurd.

16. Elk zijn Huis: algemene vergadering op 25/04/2022
De jaarvergadering van Elk zijn Huis gaat door op maandag 25 april 2022 om 18.00u. in de campus Kulak te Kortrijk.

EthiasCo cvba: buitengewone algemene vergadering 2022: aanduiden vertegenwoordiger

goedgekeurd.

17. EthiasCo cvba: buitengewone algemene vergadering 2022: aanduiden vertegenwoordiger
Uitnodiging tot deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van EthiasCo op 05/05/2022.

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

18. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 11/03/2022 - Mijn Huis: raad van bestuur 29/03/2022 - Imog: raad van bestuur 15/02/2022

Huwelijken en jubilea - week 16

goedgekeurd.

19. Huwelijken en jubilea - week 16
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

definitief vaststellen RUP 25.1 Sprietestraat

goedgekeurd.

20. definitief vaststellen RUP 25.1 Sprietestraat
Dossier te agenderen op gemeenteraad van mei.

Attest tot grondverkoop: Group D vof (V/2498/6)

goedgekeurd.

22. Attest tot grondverkoop: Group D vof (V/2498/6)
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling

Ter kennisgeving: verslag plenaire vergadering RUP 22.1 Mirakelstraat

kennisname.

23. Ter kennisgeving: verslag plenaire vergadering RUP 22.1 Mirakelstraat
Het verslag van de plenaire vergadering van het RUP 22.1 Mirakelstraat van 29 maart 2022.

Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Europoint nv (0555N1)

gunstig advies.

25. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Europoint nv (0555N1)
Advies mbt aanvraag van Europoint nv tot het hernieuwing en verandering handelszaak te Gentseweg 494 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 172Z, 173R, 176G, 177K, 177L, 182G, 341C, 341D.

Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Matthys nv (OMV/2021/00462)

voorwaardelijk gunstig advies.

26. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Matthys nv (OMV/2021/00462)
Advies m.b.t. aanvraag van Matthys nv tot het verleggen van Hooibeek te Leemputstraat 75 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 394B, 395_, 396A, 583B – 3de afdeling, sectie D, perceel 554B, 555_.

Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Isomasters nv (0463N1)

voorwaardelijk gunstig advies.

27. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Isomasters nv (0463N1)
Advies mbt anvraag van Isomasters nv tot de verandering en hernieuwing van de vergunning (herinrichting van de exploitatie) te Pontstraat 80 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 17L, 18A, 18B, 19A, 5N.

Administratieve lus: DEBAERE Stefaan (OMV/2022/00008)

goedgekeurd.

28. Administratieve lus: DEBAERE Stefaan (OMV/2022/00008)
Toepassen van administratieve lus i.k.v. aanvraag van DEBAERE Stefaan tot het nivelleren van akkerland i.f.v. landbouwactiviteiten te Spitaalstraat zn te 8790 Waregem.

Administratieve lus: JB.C-real Estate bvba (OMV/2022/0013)

goedgekeurd.

29. Administratieve lus: JB.C-real Estate bvba (OMV/2022/0013)
Toepassen van administratieve lus i.k.v. aanvraag van JB.C-real Estate bvba tot het bouwen van een kantoorgebouw te Kortrijkseweg 139 te 8791 Waregem.

Omgevingsvergunning: KUB bvba (OMV/2021/00543)

goedgekeurd met voorwaarden.

30. Omgevingsvergunning: KUB bvba (OMV/2021/00543)
Aanvraag van KUB bvba tot het bouwen van meergezinswoning (24 woongelegenheden) met carportgeheel (14 wagens) na slopen bestaande bebouwing te Liebaardstraat 186 te 8792 Waregem. Liebaardstraat 206 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 430A9, 430F11, 430W8, 431/04G, 431/04Y, 5de afdeling, sectie A, perceel 121W11.

Omgevingsvergunning: Tanssens - Gevaert & Tanssens - Vandaele (OMV/2022/00009)

goedgekeurd met voorwaarden.

31. Omgevingsvergunning: Tanssens - Gevaert & Tanssens - Vandaele (OMV/2022/00009)
Aanvraag van Tanssens Geert - Gevaert Myriam & Tanssens Gert - Vandaele Stefanie tot het slopen en herbouwen van bijgebouw te Kruishoutemseweg 185 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 530_, 533_.

Omgevingsvergunning: BEHOKO nv (OMV/2022/00039)

goedgekeurd met voorwaarden.

32. Omgevingsvergunning: BEHOKO nv (OMV/2022/00039)
Aanvraag van BEHOKO nv tot het bouwen van meergezinswoning (3 woongelegenheden) te Kerkplein zn te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 375G7.

Omgevingsvergunning: VANDEPOELE Steven (OMV/2021/00535)

goedgekeurd.

33. Omgevingsvergunning: VANDEPOELE Steven (OMV/2021/00535)
Aanvraag van VANDEPOELE Steven tot het slopen en herbouwen van woning + bijgebouw te Ruifeleinde 11 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 149R, 150B.

Omgevingsvergunning: DEWAELE Laurent - CASTEL Ella (OMV/2022/00056)

goedgekeurd.

34. Omgevingsvergunning: DEWAELE Laurent - CASTEL Ella (OMV/2022/00056)
Aanvraag van DEWAELE Laurent - CASTEL Ella tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Gaston Martensstraat 1 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 282R2.

Omgevingsvergunning: VAN DE VELDE Wannes - VANHALST Ellen (OMV/2022/00082)

goedgekeurd met voorwaarden.

35. Omgevingsvergunning: VAN DE VELDE Wannes - VANHALST Ellen (OMV/2022/00082)
Aanvraag van VAN DE VELDE Wannes - VANHALST Ellen tot het bouwen van carport en berging na slopen van bestaande carport en tuinberging + wijzigen van voorgevel: isolatie + crepi te Plasstraat 16 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 674Z.

Omgevingsvergunning: Stad Waregem (OMV/2022/00036)

goedgekeurd met voorwaarden.

36. Omgevingsvergunning: Stad Waregem (OMV/2022/00036)
Aanvraag van Stad Waregem tot het aanleggen van nieuwe wegenis trage weg tussen Pontstraat en Trakel te Pontstraat zn te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 22D, 5H, 5P.

Omgevingsvergunning: Gemeente Wielsbeke (OMV/2022/00063)

goedgekeurd met voorwaarden.

37. Omgevingsvergunning: Gemeente Wielsbeke (OMV/2022/00063)
Aanvraag van Gemeente Wielsbeke tot het aansluiting DWA industriezone D'Hooie op collector te Emiel Clausstraat 91 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 92/02C, 92D, 95W.

Omgevingsvergunning: FIDEBO nv - DEFRABO bvba(OMV/2021/00469 - 1557N2)

goedgekeurd met voorwaarden.

38. Omgevingsvergunning: FIDEBO nv - DEFRABO bvba(OMV/2021/00469 - 1557N2)
Aanvraag van FIDEBO nv - DEFRABO bvba tot het bouwen van meergezinswoning (31 woongelegenheden) na slopen bestaande bebouwing en aanleggen en uitbreiden van voetpad + exploitatie van HS-cabine te Holstraat 28, Holstraat 30 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1016B2, 1016S, 1016Y, 1016Z.

Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Andrian bvba (OMV/2021/00203 - 1739N1)

kennisname.

39. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Andrian bvba (OMV/2021/00203 - 1739N1)
Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 3 november 2021 afgeleverd aan Andrian bvba voor het ontwikkelen van transportsite met beperkte nijverheid (exploitatie klasse 2), perceel gelegen te Gentseweg 219, 223, 237 te 8792 Waregem, werd door de deputatie op 7 april 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft vergund onder voorwaarden.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

40. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.

Ideeën energie

werd besproken.

41. Ideeën energie
door het personeel werden ideeën ingediend in het kader van energiebesparing

Presentatie groenplan WinVormlezing "van grijs naar groen"

goedgekeurd.

42. Presentatie groenplan WinVormlezing "van grijs naar groen"
Leiedal vraagt aan het college of het groenplan mag voorgesteld worden op de WinVormlezing "van grijs naar groen"

Omgevingswerken en renoveren parking jeugdlokalen in de Koekoekstraat:ereloonstaat 2

goedgekeurd.

43. Omgevingswerken en renoveren parking jeugdlokalen in de Koekoekstraat:ereloonstaat 2
ereloonstaat 2 voor de opdracht omgevingswerken en renoveren parking jeugdlokalen in de Koekoekstraat

Nutsleidingen: Proximus: goedkeuren aanvraagvergunning

goedgekeurd.

44. Nutsleidingen: Proximus: goedkeuren aanvraagvergunning
Aanvraag van Proximus tot plaatsen proximus infrastructuur.

Nutsleidingen: Proximus: goedkeuren aanvraagvergunning

goedgekeurd.

45. Nutsleidingen: Proximus: goedkeuren aanvraagvergunning
Aanvraag van Proximus tot ondergronds brengen van kabel, boring en plaatsen paddestoelen.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van Memorial Day op zondag 29 mei 2022

goedgekeurd.

46. Occasionele politieverordening naar aanleiding van Memorial Day op zondag 29 mei 2022
Op zondag 29 mei 2022 zal Memorial Day plaatsvinden. Voor een veilig verloop zal er op diverse plaatsen parkeerverbod voorzien worden die dag.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de verkeersdag van de Torenhofschool op vrijdag 3 juni 2022

goedgekeurd.

47. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de verkeersdag van de Torenhofschool op vrijdag 3 juni 2022
Op vrijdag 3 juni 2022 zal de verkeersdag van de Torenhofschool plaatsvinden. Hierdoor zal er parkeer- en toegangsverbod gelden van 8.30u. tot 14.45u. op de parking ter hoogte van de school en in een stuk van de Albert Servaeslaan.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een kampioenenfeest in de Sint-Jansstraat op zaterdag 23 april 2022

goedgekeurd.

48. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een kampioenenfeest in de Sint-Jansstraat op zaterdag 23 april 2022
Op zaterdag 23 april 2022 zal een kampioenenfeest plaatsvinden in de Sint-Jansstraat. Hierdoor zal er parkeer- en toegangsverbod gelden in een deel van de Sint-Jansstraat van 16.00u. tot 24.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Rockvlucht X" van jeugdhuis Den Uitvlucht op vrijdag 20 mei 2022 en zaterdag 21 mei 2022

goedgekeurd.

49. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Rockvlucht X" van jeugdhuis Den Uitvlucht op vrijdag 20 mei 2022 en zaterdag 21 mei 2022
Op vrijdag 20 mei 2022 en zaterdag 21 mei 2022 zal het evenement "Rockvlucht X" plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat tussen de huisnummers 39 en 47 van vrijdag 20 mei 2022 om 18.00u. tot zaterdag 21 mei 2022 om 1.00u. en van zaterdag 21 mei 2022 om 16.00u. tot zondag 22 mei 2022 om 1.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Drum & Bass Party van jeugdhuis Den Uitvlucht op zaterdag 30 april 2022

goedgekeurd.

50. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Drum & Bass Party van jeugdhuis Den Uitvlucht op zaterdag 30 april 2022
Op zaterdag 30 april 2022 zal de Drum & Bass Party plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat voor huisnummer 47 van zaterdag 30 april 2022 om 18.00u. tot zondag 1 mei 2022 om 5.00u.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

51. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve, hernieuwbouw klaslokalen, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 1

goedgekeurd.

52. Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve, hernieuwbouw klaslokalen, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 1
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 1 goed te keuren.

Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 2/Elektriciteit: voorstel goedkeuren stopzetten dossier

goedgekeurd.

53. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 2/Elektriciteit: voorstel goedkeuren stopzetten dossier
Er wordt gevraagd om de stopzetting van dit dossier goed te keuren.

Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 2/Elektriciteit: voorstel goedkeuren aan te schrijven aannemers

goedgekeurd.

54. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 2/Elektriciteit: voorstel goedkeuren aan te schrijven aannemers
Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.

Oud dienstencentrum Gaverke, oefenlocatie PZ Mira: inname standpunt

goedgekeurd.

55. Oud dienstencentrum Gaverke, oefenlocatie PZ Mira: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Huur koetshuis (2022)

goedgekeurd.

56. Huur koetshuis (2022)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 15 juni 2022 tot 21 juni 2022.

Beveren Koestert

goedgekeurd.

57. Beveren Koestert
Benefiet kerstconcert in kerk Beveren-Leie op 17/12/2022.

Tijdelijke bewegwijzering

goedgekeurd.

58. Tijdelijke bewegwijzering
Vraag voor plaatsen van tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van een herdenkingsfietstocht op zondag 22 mei 2022.

Doortocht in het wiel van het ventiel

goedgekeurd.

59. Doortocht in het wiel van het ventiel
Doortocht in het wiel van het ventiel op 9 en 10 juli.

Badmintonclub Waregem factuur herbruikbare bekers

niet goedgekeurd.

60. Badmintonclub Waregem factuur herbruikbare bekers
Vraag van Werkplus m.b.t. factuur van Badmintonclub Waregem voor herbruikbare bekers.

Trompettisten op V-dag

goedgekeurd.

61. Trompettisten op V-dag
Vergoeding trompettisten op V-dag

Opening Het Pand: reuzenrad

niet goedgekeurd.

62. Opening Het Pand: reuzenrad
Voorstel om een reuzenrad te plaatsen op de Zuiderpromenade bij de opening van het Pand vanaf 19 augustus die dan ook blijft staan tot en met WKF.

Muziekvergunning: Keep on Dancing

goedgekeurd.

63. Muziekvergunning: Keep on Dancing
Aanvraag muziekvergunning voor Keep on Dancing op 14 mei.

Muziekvergunning: Hesp aan 't spit

goedgekeurd.

64. Muziekvergunning: Hesp aan 't spit
Aanvraag muziekvergunning voor Hesp aan 't spit op 26 juni.

Muziekvergunning: Jagersfeesten

goedgekeurd.

65. Muziekvergunning: Jagersfeesten
Aanvraag muziekvergunning voor Jagersfeesten op 14 mei.

Muziekvergunning: Soundtrack: Meltheads

goedgekeurd.

66. Muziekvergunning: Soundtrack: Meltheads
Aanvraag muziekvergunning voor Soundtrack: Meltheads op 13 mei.

Muziekvergunning: Buurtfeest Marcel Windelstraat

goedgekeurd.

67. Muziekvergunning: Buurtfeest Marcel Windelstraat
Aanvraag muziekvergunning voor buurtfeest Marcel Windelstraat op 21 augustus.

Muziekvergunning: Rockvlucht X

goedgekeurd.

68. Muziekvergunning: Rockvlucht X
Aanvraag muziekvergunning voor Rockvlucht X op 20 mei en 21 mei.

Muziekvergunning: Drum en Bass party

goedgekeurd.

69. Muziekvergunning: Drum en Bass party
Aanvraag muziekvergunning voor Drum en Bass party op 30 april.

Muziekvergunning: Kampioenviering/einde seizoen FC 't Fonteintje

goedgekeurd.

70. Muziekvergunning: Kampioenviering/einde seizoen FC 't Fonteintje
Aanvraag muziekvergunning voor Kampioenviering/einde seizoen FC 't Fonteintje op 23 april.

Muziekvergunning: CPEDI *** Quadrille Waregem

goedgekeurd.

71. Muziekvergunning: CPEDI *** Quadrille Waregem
Aanvraag muziekvergunning voor CPEDI *** Quadrille Waregem op 20 april tot 24 april.

Muziekvergunning: Lions Boulevard

goedgekeurd.

72. Muziekvergunning: Lions Boulevard
Aanvraag muziekvergunning voor Lions Boulevard op 24/6-26/6.

Feestcheque

goedgekeurd.

73. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

persberichten en aanwezigheid persmomenten

werd besproken.

74. persberichten en aanwezigheid persmomenten
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?

Persmoment PreCongé

goedgekeurd.

75. Persmoment PreCongé
Vastleggen van het persmoment nav PreCongé

spandoek Expressweg

goedgekeurd.

B1 spandoek Expressweg

Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Baron Casier

goedgekeurd.

76. Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Baron Casier
Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.

Heraanvraag terrasvergunning Café Den Arrivée

niet goedgekeurd.

77. Heraanvraag terrasvergunning Café Den Arrivée
Café Den Arrivée vraagt opnieuw een terrasvergunning aan voor 2022.

vervanging marktleider Waregem

goedgekeurd.

78. vervanging marktleider Waregem
De huidige marktleider zou stoppen om medische redenen. Een nieuw marktleider is kandidaat.

Foodtruck familiefeest CC De Schakel

goedgekeurd.

79. Foodtruck familiefeest CC De Schakel
Voor een familiefeest op 24/04 zou er een foodtruck geplaatst worden aan de ingang van CC De Schakel.

Securitytoelage Bal van College

goedgekeurd.

80. Securitytoelage Bal van College
De organisatie van het Bal van College vraagt een securitytoelage aan bij de stad voor het gebruik van een erkende securityfirma tijdens hun evenement.

<>1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. dossier graftekens Barakke (2015) en volgende jaren

Aan het college wordt gevraagd te beslissen in het dossier graftekens Barakke perk 36 (2015) en een standpunt in te nemen voor de jaren 2016-2017-2018-2019.
Aan het college wordt gevraagd te beslissen in het dossier graftekens Barakke perk 36 (2015) en een standpunt in te nemen voor de jaren 2016-2017-2018-2019.
Pdf-versie
werd besproken.

<>3. ondersteunings- en begeleidingsopdracht 'Zorg' - toewijzing

Aan het college wordt gevraagd de opdracht toe te wijzen
Aan het college wordt gevraagd de opdracht toe te wijzen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. kennisname gasboetes

Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Pdf-versie
kennisname.

<>5. Verkoop achtergelaten Poolse trekker en oplegger

Het college gaat akkoord met de verkoop van de achtergelaten Poolse trekker en oplegger. Beide voertuigen worden apart verkocht, telkens aan de hoogste bieder.
Het college gaat akkoord met de verkoop van de achtergelaten Poolse trekker en oplegger. Beide voertuigen worden apart verkocht, telkens aan de hoogste bieder.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Aanvraag standplaats voor verkoop van ijs thv Zuiderlaan

De aanvraag voor de uitbating van een standplaats voor verkoop van ijs ter hoogte van de Zuiderlaan wordt voorgelegd.
De aanvraag voor de uitbating van een standplaats voor verkoop van ijs ter hoogte van de Zuiderlaan wordt voorgelegd.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>9. Gratis grondoverdracht thv Molenstraat 8, 8790 Waregem

De gratis grondoverdracht ter hoogte van de Molenstraat 8, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.
De gratis grondoverdracht ter hoogte van de Molenstraat 8, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Voorstel tot aankoop achterliggende gronden Koekoekstraat - Herlaarstraat, 8793 Waregem

Het aankoopvoorstel van de achterliggende gronden ter hoogte van de Koekoekstraat - Herlaarstraat te 8793 Waregem wordt voorgelegd.
Het aankoopvoorstel van de achterliggende gronden ter hoogte van de Koekoekstraat - Herlaarstraat te 8793 Waregem wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Huldiging gepensioneerden

Verloop van huldiging gepensioneerden
Verloop van huldiging gepensioneerden
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Tijdelijke aanstelling medewerker verkeer (E1-E3)

Aanstelling van tijdelijke medewerker verkeer om dringende noden op de groendienst op te vangen.
Aanstelling van tijdelijke medewerker verkeer om dringende noden op de groendienst op te vangen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Aanstelling 5 techniekers groen en milieu (D1-D3)

Bezetten van vacante functies binnen de groendienst
Bezetten van vacante functies binnen de groendienst
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. definitieve agenda gemeenteraad 3 mei 2022

Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad van 3 mei 2022 goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad van 3 mei 2022 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Oproep stadsvernieuwingsprojecten 2022

De oproep voor stadsvernieuwingsprojecten 2022 wordt voorgelegd.
De oproep voor stadsvernieuwingsprojecten 2022 wordt voorgelegd.
Pdf-versie
werd besproken.

<>16. Elk zijn Huis: algemene vergadering op 25/04/2022

De jaarvergadering van Elk zijn Huis gaat door op maandag 25 april 2022 om 18.00u. in de campus Kulak te Kortrijk.
De jaarvergadering van Elk zijn Huis gaat door op maandag 25 april 2022 om 18.00u. in de campus Kulak te Kortrijk.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. EthiasCo cvba: buitengewone algemene vergadering 2022: aanduiden vertegenwoordiger

Uitnodiging tot deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van EthiasCo op 05/05/2022.
Uitnodiging tot deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van EthiasCo op 05/05/2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 11/03/2022 - Mijn Huis: raad van bestuur 29/03/2022 - Imog: raad van bestuur 15/02/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 11/03/2022 - Mijn Huis: raad van bestuur 29/03/2022 - Imog: raad van bestuur 15/02/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>19. Huwelijken en jubilea - week 16

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. definitief vaststellen RUP 25.1 Sprietestraat

Dossier te agenderen op gemeenteraad van mei.
Dossier te agenderen op gemeenteraad van mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. Attest tot grondverkoop: Group D vof (V/2498/6)

Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Ter kennisgeving: verslag plenaire vergadering RUP 22.1 Mirakelstraat

Het verslag van de plenaire vergadering van het RUP 22.1 Mirakelstraat van 29 maart 2022.
Het verslag van de plenaire vergadering van het RUP 22.1 Mirakelstraat van 29 maart 2022.
Pdf-versie
kennisname.

<>25. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Europoint nv (0555N1)

Advies mbt aanvraag van Europoint nv tot het hernieuwing en verandering handelszaak te Gentseweg 494 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 172Z, 173R, 176G, 177K, 177L, 182G, 341C, 341D.
Advies mbt aanvraag van Europoint nv tot het hernieuwing en verandering handelszaak te Gentseweg 494 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 172Z, 173R, 176G, 177K, 177L, 182G, 341C, 341D.
Pdf-versie
gunstig advies.

<>26. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Matthys nv (OMV/2021/00462)

Advies m.b.t. aanvraag van Matthys nv tot het verleggen van Hooibeek te Leemputstraat 75 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 394B, 395_, 396A, 583B – 3de afdeling, sectie D, perceel 554B, 555_.
Advies m.b.t. aanvraag van Matthys nv tot het verleggen van Hooibeek te Leemputstraat 75 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 394B, 395_, 396A, 583B – 3de afdeling, sectie D, perceel 554B, 555_.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>27. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: Isomasters nv (0463N1)

Advies mbt anvraag van Isomasters nv tot de verandering en hernieuwing van de vergunning (herinrichting van de exploitatie) te Pontstraat 80 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 17L, 18A, 18B, 19A, 5N.
Advies mbt anvraag van Isomasters nv tot de verandering en hernieuwing van de vergunning (herinrichting van de exploitatie) te Pontstraat 80 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 17L, 18A, 18B, 19A, 5N.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>28. Administratieve lus: DEBAERE Stefaan (OMV/2022/00008)

Toepassen van administratieve lus i.k.v. aanvraag van DEBAERE Stefaan tot het nivelleren van akkerland i.f.v. landbouwactiviteiten te Spitaalstraat zn te 8790 Waregem.
Toepassen van administratieve lus i.k.v. aanvraag van DEBAERE Stefaan tot het nivelleren van akkerland i.f.v. landbouwactiviteiten te Spitaalstraat zn te 8790 Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. Administratieve lus: JB.C-real Estate bvba (OMV/2022/0013)

Toepassen van administratieve lus i.k.v. aanvraag van JB.C-real Estate bvba tot het bouwen van een kantoorgebouw te Kortrijkseweg 139 te 8791 Waregem.
Toepassen van administratieve lus i.k.v. aanvraag van JB.C-real Estate bvba tot het bouwen van een kantoorgebouw te Kortrijkseweg 139 te 8791 Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Omgevingsvergunning: KUB bvba (OMV/2021/00543)

Aanvraag van KUB bvba tot het bouwen van meergezinswoning (24 woongelegenheden) met carportgeheel (14 wagens) na slopen bestaande bebouwing te Liebaardstraat 186 te 8792 Waregem. Liebaardstraat 206 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 430A9, 430F11, 430W8, 431/04G, 431/04Y, 5de afdeling, sectie A, perceel 121W11.
Aanvraag van KUB bvba tot het bouwen van meergezinswoning (24 woongelegenheden) met carportgeheel (14 wagens) na slopen bestaande bebouwing te Liebaardstraat 186 te 8792 Waregem. Liebaardstraat 206 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 430A9, 430F11, 430W8, 431/04G, 431/04Y, 5de afdeling, sectie A, perceel 121W11.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>31. Omgevingsvergunning: Tanssens - Gevaert & Tanssens - Vandaele (OMV/2022/00009)

Aanvraag van Tanssens Geert - Gevaert Myriam & Tanssens Gert - Vandaele Stefanie tot het slopen en herbouwen van bijgebouw te Kruishoutemseweg 185 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 530_, 533_.
Aanvraag van Tanssens Geert - Gevaert Myriam & Tanssens Gert - Vandaele Stefanie tot het slopen en herbouwen van bijgebouw te Kruishoutemseweg 185 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 530_, 533_.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>32. Omgevingsvergunning: BEHOKO nv (OMV/2022/00039)

Aanvraag van BEHOKO nv tot het bouwen van meergezinswoning (3 woongelegenheden) te Kerkplein zn te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 375G7.
Aanvraag van BEHOKO nv tot het bouwen van meergezinswoning (3 woongelegenheden) te Kerkplein zn te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 375G7.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>33. Omgevingsvergunning: VANDEPOELE Steven (OMV/2021/00535)

Aanvraag van VANDEPOELE Steven tot het slopen en herbouwen van woning + bijgebouw te Ruifeleinde 11 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 149R, 150B.
Aanvraag van VANDEPOELE Steven tot het slopen en herbouwen van woning + bijgebouw te Ruifeleinde 11 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 149R, 150B.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>34. Omgevingsvergunning: DEWAELE Laurent - CASTEL Ella (OMV/2022/00056)

Aanvraag van DEWAELE Laurent - CASTEL Ella tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Gaston Martensstraat 1 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 282R2.
Aanvraag van DEWAELE Laurent - CASTEL Ella tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Gaston Martensstraat 1 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 282R2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Omgevingsvergunning: VAN DE VELDE Wannes - VANHALST Ellen (OMV/2022/00082)

Aanvraag van VAN DE VELDE Wannes - VANHALST Ellen tot het bouwen van carport en berging na slopen van bestaande carport en tuinberging + wijzigen van voorgevel: isolatie + crepi te Plasstraat 16 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 674Z.
Aanvraag van VAN DE VELDE Wannes - VANHALST Ellen tot het bouwen van carport en berging na slopen van bestaande carport en tuinberging + wijzigen van voorgevel: isolatie + crepi te Plasstraat 16 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 674Z.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>36. Omgevingsvergunning: Stad Waregem (OMV/2022/00036)

Aanvraag van Stad Waregem tot het aanleggen van nieuwe wegenis trage weg tussen Pontstraat en Trakel te Pontstraat zn te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 22D, 5H, 5P.
Aanvraag van Stad Waregem tot het aanleggen van nieuwe wegenis trage weg tussen Pontstraat en Trakel te Pontstraat zn te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 22D, 5H, 5P.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>37. Omgevingsvergunning: Gemeente Wielsbeke (OMV/2022/00063)

Aanvraag van Gemeente Wielsbeke tot het aansluiting DWA industriezone D'Hooie op collector te Emiel Clausstraat 91 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 92/02C, 92D, 95W.
Aanvraag van Gemeente Wielsbeke tot het aansluiting DWA industriezone D'Hooie op collector te Emiel Clausstraat 91 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 92/02C, 92D, 95W.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>38. Omgevingsvergunning: FIDEBO nv - DEFRABO bvba(OMV/2021/00469 - 1557N2)

Aanvraag van FIDEBO nv - DEFRABO bvba tot het bouwen van meergezinswoning (31 woongelegenheden) na slopen bestaande bebouwing en aanleggen en uitbreiden van voetpad + exploitatie van HS-cabine te Holstraat 28, Holstraat 30 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1016B2, 1016S, 1016Y, 1016Z.
Aanvraag van FIDEBO nv - DEFRABO bvba tot het bouwen van meergezinswoning (31 woongelegenheden) na slopen bestaande bebouwing en aanleggen en uitbreiden van voetpad + exploitatie van HS-cabine te Holstraat 28, Holstraat 30 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1016B2, 1016S, 1016Y, 1016Z.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>39. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Andrian bvba (OMV/2021/00203 - 1739N1)

Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 3 november 2021 afgeleverd aan Andrian bvba voor het ontwikkelen van transportsite met beperkte nijverheid (exploitatie klasse 2), perceel gelegen te Gentseweg 219, 223, 237 te 8792 Waregem, werd door de deputatie op 7 april 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft vergund onder voorwaarden.
Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 3 november 2021 afgeleverd aan Andrian bvba voor het ontwikkelen van transportsite met beperkte nijverheid (exploitatie klasse 2), perceel gelegen te Gentseweg 219, 223, 237 te 8792 Waregem, werd door de deputatie op 7 april 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft vergund onder voorwaarden.
Pdf-versie
kennisname.

<>40. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.
Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>41. Ideeën energie

door het personeel werden ideeën ingediend in het kader van energiebesparing
door het personeel werden ideeën ingediend in het kader van energiebesparing
Pdf-versie
werd besproken.

<>42. Presentatie groenplan WinVormlezing "van grijs naar groen"

Leiedal vraagt aan het college of het groenplan mag voorgesteld worden op de WinVormlezing "van grijs naar groen"
Leiedal vraagt aan het college of het groenplan mag voorgesteld worden op de WinVormlezing "van grijs naar groen"
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>43. Omgevingswerken en renoveren parking jeugdlokalen in de Koekoekstraat:ereloonstaat 2

ereloonstaat 2 voor de opdracht omgevingswerken en renoveren parking jeugdlokalen in de Koekoekstraat
ereloonstaat 2 voor de opdracht omgevingswerken en renoveren parking jeugdlokalen in de Koekoekstraat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>44. Nutsleidingen: Proximus: goedkeuren aanvraagvergunning

Aanvraag van Proximus tot plaatsen proximus infrastructuur.
Aanvraag van Proximus tot plaatsen proximus infrastructuur.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>45. Nutsleidingen: Proximus: goedkeuren aanvraagvergunning

Aanvraag van Proximus tot ondergronds brengen van kabel, boring en plaatsen paddestoelen.
Aanvraag van Proximus tot ondergronds brengen van kabel, boring en plaatsen paddestoelen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>46. Occasionele politieverordening naar aanleiding van Memorial Day op zondag 29 mei 2022

Op zondag 29 mei 2022 zal Memorial Day plaatsvinden. Voor een veilig verloop zal er op diverse plaatsen parkeerverbod voorzien worden die dag.
Op zondag 29 mei 2022 zal Memorial Day plaatsvinden. Voor een veilig verloop zal er op diverse plaatsen parkeerverbod voorzien worden die dag.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de verkeersdag van de Torenhofschool op vrijdag 3 juni 2022

Op vrijdag 3 juni 2022 zal de verkeersdag van de Torenhofschool plaatsvinden. Hierdoor zal er parkeer- en toegangsverbod gelden van 8.30u. tot 14.45u. op de parking ter hoogte van de school en in een stuk van de Albert Servaeslaan.
Op vrijdag 3 juni 2022 zal de verkeersdag van de Torenhofschool plaatsvinden. Hierdoor zal er parkeer- en toegangsverbod gelden van 8.30u. tot 14.45u. op de parking ter hoogte van de school en in een stuk van de Albert Servaeslaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een kampioenenfeest in de Sint-Jansstraat op zaterdag 23 april 2022

Op zaterdag 23 april 2022 zal een kampioenenfeest plaatsvinden in de Sint-Jansstraat. Hierdoor zal er parkeer- en toegangsverbod gelden in een deel van de Sint-Jansstraat van 16.00u. tot 24.00u.
Op zaterdag 23 april 2022 zal een kampioenenfeest plaatsvinden in de Sint-Jansstraat. Hierdoor zal er parkeer- en toegangsverbod gelden in een deel van de Sint-Jansstraat van 16.00u. tot 24.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Rockvlucht X" van jeugdhuis Den Uitvlucht op vrijdag 20 mei 2022 en zaterdag 21 mei 2022

Op vrijdag 20 mei 2022 en zaterdag 21 mei 2022 zal het evenement "Rockvlucht X" plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat tussen de huisnummers 39 en 47 van vrijdag 20 mei 2022 om 18.00u. tot zaterdag 21 mei 2022 om 1.00u. en van zaterdag 21 mei 2022 om 16.00u. tot zondag 22 mei 2022 om 1.00u.
Op vrijdag 20 mei 2022 en zaterdag 21 mei 2022 zal het evenement "Rockvlucht X" plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat tussen de huisnummers 39 en 47 van vrijdag 20 mei 2022 om 18.00u. tot zaterdag 21 mei 2022 om 1.00u. en van zaterdag 21 mei 2022 om 16.00u. tot zondag 22 mei 2022 om 1.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Drum & Bass Party van jeugdhuis Den Uitvlucht op zaterdag 30 april 2022

Op zaterdag 30 april 2022 zal de Drum & Bass Party plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat voor huisnummer 47 van zaterdag 30 april 2022 om 18.00u. tot zondag 1 mei 2022 om 5.00u.
Op zaterdag 30 april 2022 zal de Drum & Bass Party plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat voor huisnummer 47 van zaterdag 30 april 2022 om 18.00u. tot zondag 1 mei 2022 om 5.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve, hernieuwbouw klaslokalen, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 1

Er wordt gevraagd om de ereloonnota 1 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 1 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 2/Elektriciteit: voorstel goedkeuren stopzetten dossier

Er wordt gevraagd om de stopzetting van dit dossier goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de stopzetting van dit dossier goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 2/Elektriciteit: voorstel goedkeuren aan te schrijven aannemers

Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Oud dienstencentrum Gaverke, oefenlocatie PZ Mira: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Huur koetshuis (2022)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 15 juni 2022 tot 21 juni 2022.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 15 juni 2022 tot 21 juni 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Beveren Koestert

Benefiet kerstconcert in kerk Beveren-Leie op 17/12/2022.
Benefiet kerstconcert in kerk Beveren-Leie op 17/12/2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Tijdelijke bewegwijzering

Vraag voor plaatsen van tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van een herdenkingsfietstocht op zondag 22 mei 2022.
Vraag voor plaatsen van tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van een herdenkingsfietstocht op zondag 22 mei 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Doortocht in het wiel van het ventiel

Doortocht in het wiel van het ventiel op 9 en 10 juli.
Doortocht in het wiel van het ventiel op 9 en 10 juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Badmintonclub Waregem factuur herbruikbare bekers

Vraag van Werkplus m.b.t. factuur van Badmintonclub Waregem voor herbruikbare bekers.
Vraag van Werkplus m.b.t. factuur van Badmintonclub Waregem voor herbruikbare bekers.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>61. Trompettisten op V-dag

Vergoeding trompettisten op V-dag
Vergoeding trompettisten op V-dag
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Opening Het Pand: reuzenrad

Voorstel om een reuzenrad te plaatsen op de Zuiderpromenade bij de opening van het Pand vanaf 19 augustus die dan ook blijft staan tot en met WKF.
Voorstel om een reuzenrad te plaatsen op de Zuiderpromenade bij de opening van het Pand vanaf 19 augustus die dan ook blijft staan tot en met WKF.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>63. Muziekvergunning: Keep on Dancing

Aanvraag muziekvergunning voor Keep on Dancing op 14 mei.
Aanvraag muziekvergunning voor Keep on Dancing op 14 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Muziekvergunning: Hesp aan 't spit

Aanvraag muziekvergunning voor Hesp aan 't spit op 26 juni.
Aanvraag muziekvergunning voor Hesp aan 't spit op 26 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. Muziekvergunning: Jagersfeesten

Aanvraag muziekvergunning voor Jagersfeesten op 14 mei.
Aanvraag muziekvergunning voor Jagersfeesten op 14 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Muziekvergunning: Soundtrack: Meltheads

Aanvraag muziekvergunning voor Soundtrack: Meltheads op 13 mei.
Aanvraag muziekvergunning voor Soundtrack: Meltheads op 13 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. Muziekvergunning: Buurtfeest Marcel Windelstraat

Aanvraag muziekvergunning voor buurtfeest Marcel Windelstraat op 21 augustus.
Aanvraag muziekvergunning voor buurtfeest Marcel Windelstraat op 21 augustus.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Muziekvergunning: Rockvlucht X

Aanvraag muziekvergunning voor Rockvlucht X op 20 mei en 21 mei.
Aanvraag muziekvergunning voor Rockvlucht X op 20 mei en 21 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Muziekvergunning: Drum en Bass party

Aanvraag muziekvergunning voor Drum en Bass party op 30 april.
Aanvraag muziekvergunning voor Drum en Bass party op 30 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Muziekvergunning: Kampioenviering/einde seizoen FC 't Fonteintje

Aanvraag muziekvergunning voor Kampioenviering/einde seizoen FC 't Fonteintje op 23 april.
Aanvraag muziekvergunning voor Kampioenviering/einde seizoen FC 't Fonteintje op 23 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Muziekvergunning: CPEDI *** Quadrille Waregem

Aanvraag muziekvergunning voor CPEDI *** Quadrille Waregem op 20 april tot 24 april.
Aanvraag muziekvergunning voor CPEDI *** Quadrille Waregem op 20 april tot 24 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. Muziekvergunning: Lions Boulevard

Aanvraag muziekvergunning voor Lions Boulevard op 24/6-26/6.
Aanvraag muziekvergunning voor Lions Boulevard op 24/6-26/6.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. persberichten en aanwezigheid persmomenten

Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Pdf-versie
werd besproken.

<>75. Persmoment PreCongé

Vastleggen van het persmoment nav PreCongé
Vastleggen van het persmoment nav PreCongé
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B1 spandoek Expressweg

Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Baron Casier

Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.
Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Heraanvraag terrasvergunning Café Den Arrivée

Café Den Arrivée vraagt opnieuw een terrasvergunning aan voor 2022.
Café Den Arrivée vraagt opnieuw een terrasvergunning aan voor 2022.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>78. vervanging marktleider Waregem

De huidige marktleider zou stoppen om medische redenen. Een nieuw marktleider is kandidaat.
De huidige marktleider zou stoppen om medische redenen. Een nieuw marktleider is kandidaat.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Foodtruck familiefeest CC De Schakel

Voor een familiefeest op 24/04 zou er een foodtruck geplaatst worden aan de ingang van CC De Schakel.
Voor een familiefeest op 24/04 zou er een foodtruck geplaatst worden aan de ingang van CC De Schakel.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Securitytoelage Bal van College

De organisatie van het Bal van College vraagt een securitytoelage aan bij de stad voor het gebruik van een erkende securityfirma tijdens hun evenement.
De organisatie van het Bal van College vraagt een securitytoelage aan bij de stad voor het gebruik van een erkende securityfirma tijdens hun evenement.
Pdf-versie
goedgekeurd.