Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 20 jul 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 20 JUL 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Schadedossier Europalaan 19 kennisname vonnis hoger beroep en inname standpunt

werd besproken.

1. Schadedossier Europalaan 19 kennisname vonnis hoger beroep en inname standpunt
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen een een standpunt in te nemen.

Bikepark Waregem

goedgekeurd.

2. Bikepark Waregem
Aan het college wordt gevraagd het getuigschrift van goede uitvoering der werken positief in te vullen en te tekenen.

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

3. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

4. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

goedgekeurd.

5. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Aanvraag tot verkoop grond Processiestraat-Olmstraat

goedgekeurd.

6. Aanvraag tot verkoop grond Processiestraat-Olmstraat
De aanvraag tot verkoop van een strookje grond, gelegen nabij de Processiestraat-Olmstraat wordt ter bespreking voorgelegd.

Voorstel grondoverdracht Kleine Driesstraat 19-21, 8792 Waregem

goedgekeurd.

7. Voorstel grondoverdracht Kleine Driesstraat 19-21, 8792 Waregem
Het voorstel voor de grondoverdracht ter hoogte van de Kleine Driesstraat 19-21, 8792 Waregem, wordt voorgelegd.

Voorstel tot aankoop gronden Waterstraat, 8790 Waregem

goedgekeurd.

8. Voorstel tot aankoop gronden Waterstraat, 8790 Waregem
Het voorstel tot aankoop van gronden gelegen nabij de Waterstraat, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.

Aanvraag gebruik parking jeugdcentrum en Verbindingsweg SVZW

goedgekeurd met voorwaarden.

9. Aanvraag gebruik parking jeugdcentrum en Verbindingsweg SVZW
De aanvraag voor het gebruik van de parking thv het jeugdcentrum en Verbindingsweg wordt voorgelegd.

vacant verklaren functie van afdelingshoofd strategische beleidsondersteuning

werd besproken.

10. vacant verklaren functie van afdelingshoofd strategische beleidsondersteuning
invoeren functie afdelingshoofd strategische beleidsondersteuning

Kennisname en bekrachtigen PV selectieprocedure stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)

goedgekeurd.

11. Kennisname en bekrachtigen PV selectieprocedure stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)
Selectieprocedure is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen en bekrachtigen proces-verbaal

Aanstellen stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)

goedgekeurd.

12. Aanstellen stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)
Aanstelling in vacante functie na selectieprocedure.

Overname statuut i.g.v. indiensttreding beleidsmedewerker ICT

goedgekeurd.

13. Overname statuut i.g.v. indiensttreding beleidsmedewerker ICT
Voorstel om voor deze functie bij indiensttreding statuut van de kandidaat over te nemen indien deze bij een andere overheid werkt

Bedrijfswagenpolicy en dienstwagenpolicy: ontwerp

kennisname.

15. Bedrijfswagenpolicy en dienstwagenpolicy: ontwerp
Bedrijfswagenpolicy en dienstwagenpolicy: ontwerp

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: verlofaanvraag

goedgekeurd.

16. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: verlofaanvraag
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: leerkracht vraagt verlof

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: wijzigen tijdelijke aanstelling leerkracht

goedgekeurd.

17. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: wijzigen tijdelijke aanstelling leerkracht
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: aanstelling tijdelijke leerkracht wordt gewijzigd

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: verlofaanvraag

goedgekeurd.

18. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: verlofaanvraag
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: leerkracht vraagt verlof

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2022-2023: verder aanstellen tijdelijk administratief medewerker

goedgekeurd.

19. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2022-2023: verder aanstellen tijdelijk administratief medewerker
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2022-2023: verder aanstellen tijdelijk administratief medewerker

Kindercentrum vzw viert 50-jarig bestaan: uitnodiging VIP-event op 24/09/22

werd besproken.

20. Kindercentrum vzw viert 50-jarig bestaan: uitnodiging VIP-event op 24/09/22
Uitnodiging naar het VIP-event op 24/09/22 in Waregem Expo ter gelegenheid van 50 jaar bestaan van Kindercentrum vzw.

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

21. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: -Wonen regio Kortrijk: algemene vergadering 30/05/2022

Huwelijken en jubilea - week 29-30-31

goedgekeurd.

22. Huwelijken en jubilea - week 29-30-31
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende 3 weken.

Ter advies: verzoek tot raadpleging - plan-m.e.r.-screening bij navolgende aanvraag planologisch attest Galana nv

gunstig advies.

23. Ter advies: verzoek tot raadpleging - plan-m.e.r.-screening bij navolgende aanvraag planologisch attest Galana nv
Advies op het verzoek tot raadpleging - plan-m.e.r.-screening bij navolgende aanvraag planologisch attest Galana nv

Ter goedkeuring: scopingnota RUP Nijverheidstraat

goedgekeurd.

24. Ter goedkeuring: scopingnota RUP Nijverheidstraat
Goedkeuring van de scopingnota van het RUP Nijverheidstraat

Gemeente zonder gemeentehuis - project Dienst Omgeving Mechelen

goedgekeurd.

25. Gemeente zonder gemeentehuis - project Dienst Omgeving Mechelen
Gemeente zonder gemeentehuis: instappen op project Dienst Omgeving Mechelen voor het efficiënter maken van de processen van Omgevingsdiensten

Ter kennisgeving: voortgangstoets BSO

kennisname.

26. Ter kennisgeving: voortgangstoets BSO
Ter kennisgeving: voortgangstoets BSO

Weigering aanvraag omgevingsproject: VERSTRAETE Kürt (OMV/2022/00164)

advies dienst wordt gevolgd.

28. Weigering aanvraag omgevingsproject: VERSTRAETE Kürt (OMV/2022/00164)
Aanvraag van VERSTRAETE Kürt tot het vermeerderen van aantal woongelegenheden: van 2 naar 3 appartementen (regularisatie) te Zultseweg 177 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 102B4.

Omgevingsvergunning: DERUDDERE Matthias - TIJTGAT Lisa (OMV/2022/00136)

goedgekeurd met voorwaarden.

29. Omgevingsvergunning: DERUDDERE Matthias - TIJTGAT Lisa (OMV/2022/00136)
Aanvraag van DERUDDERE Matthias - TIJTGAT Lisa tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Spijkerlaan 54 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling , sectie B, perceel 515A3, 515B3, 515F2.

Omgevingsvergunning: FAMCO INVEST bvba (OMV/2022/00246)

goedgekeurd met voorwaarden.

30. Omgevingsvergunning: FAMCO INVEST bvba (OMV/2022/00246)
Aanvraag van FAMCO INVEST bvba tot het plaatsen van spandoek te Flanders-Fieldweg 3 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 839Y5.

Omgevingsvergunning: KASMI Mohamed (OMV/2022/00199)

goedgekeurd met voorwaarden.

31. Omgevingsvergunning: KASMI Mohamed (OMV/2022/00199)
Aanvraag van KASMI Mohamed tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Ernest Brengierstraat 22 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 237W3.

Omgevingsvergunning: VANDORPE Virgini (OMV/2022/00205)

goedgekeurd.

32. Omgevingsvergunning: VANDORPE Virgini (OMV/2022/00205)
Aanvraag van VANDORPE Virgini tot het bouwen van tuinhuis te Spinnerijstraat 32 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 555M.

Omgevingsvergunning: Tyre Business bv (0611N1)

goedgekeurd met voorwaarden.

33. Omgevingsvergunning: Tyre Business bv (0611N1)
Aanvraag van Tyre Business bv tot de exploitatie van een bandencentrale te Gentseweg 499 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 212D2.

Omgevingsvergunning: M.V.W. nv (1119N1)

goedgekeurd met voorwaarden.

34. Omgevingsvergunning: M.V.W. nv (1119N1)
Aanvraag van M.V.W. nv tot het update milieuvergunning te Vichtseweg 256 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 523V3.

Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Isomasters nv (0463N1)

kennisname.

35. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Isomasters nv (0463N1)
Het beroep ingesteld door Isomasters nv tegen de bijzondere voorwaarden opgenomen in het besluit van de deputatie van 27 januari 2022 waarbij de vergunning deels werd verleend voor een termijn van 16 maanden op proef en waarbij de vroegtijdige hernieuwing werd geweigerd voor de verandering en hernieuwing van de vergunning (herinrichting van de exploitatie), perceel gelegen te Pontstraat 80 te 8791 Waregem, werd door het departement Omgeving op 8 juli 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag wordt geweigerd.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

36. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 3 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

maaiwerken langs Gaverbeek

werd besproken.

37. maaiwerken langs Gaverbeek
De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een gewijzigd beleid over het maaien van de oevers van de Gaverbeek.

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023-2030: indienen bezwaar

werd besproken.

38. Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023-2030: indienen bezwaar
Er wordt bezwaar ingediend tegen het het nieuwe uitvoeringsplan dat ter inzage ligt tot 31 juli 2022.

Vernieuwen voetgangersoversteken in duurzame markeringen 2022: openen offertes

offerten geopend.

39. Vernieuwen voetgangersoversteken in duurzame markeringen 2022: openen offertes
Er wordt gevraagd aan het college om de offerten te openen en paraferen.

Gladheidsbestrijding gemeentewegen voor drie winterperiodes 2022-2023/2023-2024/2024-2025: openen offertes

offerten geopend.

40. Gladheidsbestrijding gemeentewegen voor drie winterperiodes 2022-2023/2023-2024/2024-2025: openen offertes
Er wordt aan het college gevraagd om de offertes te openen en paraferen.

Gladheidsbestrijding fietspaden voor drie winterperiodes 2022-2023/2023-2024/2024-2025: openen offertes

offerten geopend.

41. Gladheidsbestrijding fietspaden voor drie winterperiodes 2022-2023/2023-2024/2024-2025: openen offertes
Aan het college wordt gevraagd om de offertes te openen en te paraferen.

Snoeien platanen najaar 2022-2023-2024: goedkeuren ontwerp, plaatsingsprocedure en lijst aan te schrijven aannemers

goedgekeurd.

42. Snoeien platanen najaar 2022-2023-2024: goedkeuren ontwerp, plaatsingsprocedure en lijst aan te schrijven aannemers
Er wordt aan het college gevraagd om het ontwerp, de plaatsingsprocedure en de lijst met aan te schrijven aannemers goed te keuren.

Snoeien bomen winterseizoen 2022/2023: goedkeuren ontwerp, plaatsingsprocedure en lijst aan te schrijven aannemers

goedgekeurd.

43. Snoeien bomen winterseizoen 2022/2023: goedkeuren ontwerp, plaatsingsprocedure en lijst aan te schrijven aannemers
Er wordt aan het college gevraagd om het ontwerp, de plaatsingsprocedure en de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.

Park Casier, omgevingswerken: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

44. Park Casier, omgevingswerken: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

Herinrichting N437 Waregem-Kruisem (incl. fietspaden en riolering), ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 1

goedgekeurd.

45. Herinrichting N437 Waregem-Kruisem (incl. fietspaden en riolering), ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 1
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 1 goed te keuren.

Aanleg middenplein Zuiderlaan, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 6

goedgekeurd.

46. Aanleg middenplein Zuiderlaan, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 6
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 6 goed te keuren.

Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren meerwerken

goedgekeurd.

47. Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren meerwerken
Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.

Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04

goedgekeurd.

48. Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 04 goed te keuren.

Omgevingswerken Site Transvaal Fase II: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03

goedgekeurd.

49. Omgevingswerken Site Transvaal Fase II: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.

Pompstation Pontstraat, vervangingswerken: voorstel goedkeuren offerte

goedgekeurd.

50. Pompstation Pontstraat, vervangingswerken: voorstel goedkeuren offerte
Er wordt gevraagd om de offerte voor deze vervangingswerken goed te keuren.

Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

goedgekeurd.

51. Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning
Er wordt gevraagd om deze aanvraagvergunning goed te keuren.

Subsidie groenblauwe dooradering (Barmbeek)

goedgekeurd.

52. Subsidie groenblauwe dooradering (Barmbeek)
Aan het college wordt gevraagd om het aanvraagdossier voor de oproep subsidie groenblauwe dooradering goed te keuren en het dossier in te dienen.

Park Casier, omgevingswerken: kennisname subsidie

kennisname.

53. Park Casier, omgevingswerken: kennisname subsidie
Er wordt gevraagd om kennis te nemen van de toegekende subsidie voor deze werken.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Waregem Koersefeesten 2022

goedgekeurd met voorwaarden.

54. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Waregem Koersefeesten 2022
Van maandag 22 augustus 2022 tot en met donderdag 1 september 2022 zullen de Waregem Koersefeesten plaatsvinden. Gedurende deze periode zullen verschillende verkeersmaatregelen van kracht zijn.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de festiviteiten in het kader van de heropening van het Pand van vrijdag 19 augustus 2022 tot en met zondag 21 augustus 2022

goedgekeurd.

55. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de festiviteiten in het kader van de heropening van het Pand van vrijdag 19 augustus 2022 tot en met zondag 21 augustus 2022
Van vrijdag 19 augustus 2022 tot en met zondag 21 augustus 2022 zullen er festiviteiten plaatsvinden in het centrum van Waregem in het kader van deze heropening van het Pand. Voor een vlot en veilig verloop van deze festiviteiten zullen er enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende deze dagen.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het plaatsen van kermiskramen ter gelegenheid van Beveren-Leie kermis van dinsdag 30 augustus 2022 tot en met maandag 5 september 2022

goedgekeurd.

56. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het plaatsen van kermiskramen ter gelegenheid van Beveren-Leie kermis van dinsdag 30 augustus 2022 tot en met maandag 5 september 2022
Van donderdag 1 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022 zal er kermis plaatsvinden in Beveren-Leie. Om de plaatsing van deze kermiskramen mogelijk te maken vraagt men parkeerverbod op diverse plaatsen gedurende deze periode.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van Beveren-Leie kermis van donderdag 1 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022

goedgekeurd.

57. Occasionele politieverordening naar aanleiding van Beveren-Leie kermis van donderdag 1 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022
Van donderdag 1 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022 zal er kermis plaatsvinden in Beveren-Leie. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op zaterdag en zondag zodoende de festiviteiten op deze dagen vlot en veilig kunnen verlopen.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de 1e Bever Run op vrijdag 2 september 2022

goedgekeurd.

58. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de 1e Bever Run op vrijdag 2 september 2022
Op vrijdag 2 september 2022 zal de 1e Bever Run plaatsvinden in het centrum van Beveren-Leie. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op het parcours gedurende de duur van deze loopwedstrijd.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van Hoekskeskermis van vrijdag 2 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022

goedgekeurd.

59. Occasionele politieverordening naar aanleiding van Hoekskeskermis van vrijdag 2 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022
Van vrijdag 2 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022 zal Hoekskeskermis plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in diverse straten gedurende deze dagen om dit evenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de zwemloop op zaterdag 3 september 2022

goedgekeurd.

60. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de zwemloop op zaterdag 3 september 2022
Op zaterdag 3 september 2022 zal de zwemloop plaatsvinden te Waregem. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op het parcours tijdens de duur van deze loopwedstrijd.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Memorial Igor Decraene op zondag 4 september 2022

goedgekeurd.

61. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Memorial Igor Decraene op zondag 4 september 2022
Op zondag 4 september 2022 zal de wedstrijd Memorial Igor Decraene plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op het parcours tijdens de duur van deze wedstrijd.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een parochianenkoers te Beveren-Leie op zondag 4 september 2022

goedgekeurd.

62. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een parochianenkoers te Beveren-Leie op zondag 4 september 2022
Op zondag 4 september 2022 zal een parochianenkoers plaatsvinden te Beveren-Leie. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op het parcours tijdens de duur van deze wielerwedstrijd.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

63. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Cultuurcentrum De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 6/Herstofferen stoelen zaal 2: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02, tevens eindstaat

goedgekeurd.

64. Cultuurcentrum De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 6/Herstofferen stoelen zaal 2: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02, tevens eindstaat
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren, en de eindafrekening door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.

Cultuurcentrum De Schakel, verlichting groengevel: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01

uitgesteld.

65. Cultuurcentrum De Schakel, verlichting groengevel: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01 goed te keuren.

Openluchtcentrum Racing, gasaansluiting: inname standpunt

werd besproken.

66. Openluchtcentrum Racing, gasaansluiting: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Sint-Martinuskerk, Desselgem, schilderwerken: voorstel goedkeuren aanpak

goedgekeurd.

67. Sint-Martinuskerk, Desselgem, schilderwerken: voorstel goedkeuren aanpak
Er wordt gevraagd om de aanpak goed te keuren.

Hernieuwbouw Pandcomplex, deeloplevering: voorstel goedkeuring pv voorlopige oplevering

goedgekeurd.

68. Hernieuwbouw Pandcomplex, deeloplevering: voorstel goedkeuring pv voorlopige oplevering
Er wordt gevraagd om het pv van voorlopige oplevering goed te keuren en te ondertekenen.

Vergunning wielerwedstrijd Parochianenkoers Beveren-Leie

kennisname.

69. Vergunning wielerwedstrijd Parochianenkoers Beveren-Leie
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Parochianenkoers Beveren-Leie op 4 september 2022 die de burgemeester zal verlenen.

Reorganisatie cd-afdeling

goedgekeurd.

70. Reorganisatie cd-afdeling
De bib doet een voorstel om de cd-afdeling en -werking te reorganiseren.

Kennisname beheerraad bibliotheek

kennisname.

71. Kennisname beheerraad bibliotheek
Kennisname beheerraad bibliotheek

Vlasleiefietsroute

goedgekeurd.

72. Vlasleiefietsroute
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Waregem en Westtoer nav realisatie Vlasleiefietsroute.

Aanvraag code Zuiderpromenade

goedgekeurd.

73. Aanvraag code Zuiderpromenade
Vraag om met een koets tot aan de ceremoniële inkom te komen via Zuiderpromenade.

Terug naar school- actie op Zuiderpromenade

uitgesteld.

74. Terug naar school- actie op Zuiderpromenade
Vooruit wil een terug naar school actie organiseren op de Zuiderpromenade.

Pariochianenkoers feestcomité Beveren-Leie

goedgekeurd.

75. Pariochianenkoers feestcomité Beveren-Leie
Pariochianenkoers feestcomité Beveren-Leie op 4 september 2022

Kandidaatstelling BK's 2023 en 2028

goedgekeurd met voorwaarden.

76. Kandidaatstelling BK's 2023 en 2028
Kandidaatstelling BK's; samenwerking organisatie Memorial Igor Decraene voor 2023

Ploegvoorstelling Essevee gekoppeld aan Parkies

goedgekeurd met voorwaarden.

77. Ploegvoorstelling Essevee gekoppeld aan Parkies
Ploegvoorstelling Essevee op maandag 22 augustus in Park Casier voorafgaand aan de Parkies

51ste jaarmarkt Winkelen in Waregem nav WKF '22

goedgekeurd.

78. 51ste jaarmarkt Winkelen in Waregem nav WKF '22
51ste jaarmarkt Winkelen in Waregem nav WKF '22 op maandag 29 augustus

Aanvraag Bakkerietje Opening Pand

goedgekeurd.

79. Aanvraag Bakkerietje Opening Pand
Aanvraag Bakkerietje weekend Opening Pand extra terras

Overzicht Waregem Koerse Music WKF '22

kennisname.

80. Overzicht Waregem Koerse Music WKF '22
Definitief overzicht en budget Waregem Koerse Music WKF '22

Gebruik foorkast door Clovis

niet goedgekeurd.

81. Gebruik foorkast door Clovis
Gebruik foorkast Markt door Clovis voor hun champagnetent tijdens WKF '22

WKF: Tent Il Basilico

goedgekeurd.

82. WKF: Tent Il Basilico
Aanvraag Il Basilico plaatsen tent tijdens WKF '22

Eetkraam Desselgem Koerse

goedgekeurd.

83. Eetkraam Desselgem Koerse
Aanvraag eetkraam Frederik Coussens nav Desselgem Koerse op dinsdag 13 september aan Café Bavik

Vragen belleman

goedgekeurd.

84. Vragen belleman
Vragen belleman Piet ivm WKF en Gluren bij de buren

Nachtvissen visvijvers Desselgem

goedgekeurd.

85. Nachtvissen visvijvers Desselgem
Aanvraag de Dorstige Bliekers voor nachtvissen in de visvijvers in Desselgem op 20/21 augustus en 10/11 september

Receptie Sint Hubertus

goedgekeurd met voorwaarden.

86. Receptie Sint Hubertus
Vraag receptie Sint Hubertus in HippoLoggia op zondag 13 november

Spinning tijdens opening Pand

niet goedgekeurd.

87. Spinning tijdens opening Pand
Aanvraag om initiaties spinning te organiseren tijdens het openingsweekend van Het Pand ter hoogte van taverne 't Peerdeke.

Memorial Georges Meerschman

goedgekeurd.

88. Memorial Georges Meerschman
57ste Interprovinciale schapenprijskamp Memorial Georges Meerschman op 21 augustus 2022 in Beveren-Leie

Muziekvergunning: Pink Ladies Games

goedgekeurd.

89. Muziekvergunning: Pink Ladies Games
Aanvraag muziekvergunning voor Pink Ladies Games op 17 september 2022

Muziekvergunning: De Geestige Koerse

goedgekeurd met voorwaarden.

90. Muziekvergunning: De Geestige Koerse
Aanvraag muziekvergunning voor De Geestige Koerse op zondag 28 augustus in de Geestige Put.

Muziekvergunning: Jagersstraat

goedgekeurd.

91. Muziekvergunning: Jagersstraat
Aanvraag muziekvergunning voor buurtfeest Jagersstraat op 28/08/2022.

Muziekvergunning: Muziekconcert Flamingo

goedgekeurd met voorwaarden.

92. Muziekvergunning: Muziekconcert Flamingo
Aanvraag muziekvergunning voor muziekconcert Flamingo in JH Jakkedoe op zaterdag 6/8.

Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: Umëa

goedgekeurd.

93. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: Umëa
Muziekaanvraag Umëa nav. WKF '22

Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: Baron Casier BV

niet goedgekeurd.

94. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: Baron Casier BV
Muziekaanvraag Baron Casier BV voor DJ na optreden WKM op zaterdag 27 aug. en maandag 29 aug.

Feestcheque

goedgekeurd.

95. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

kermis Beveren-Leie

goedgekeurd.

B1 kermis Beveren-Leie
Voorstel tot intrekken beslissing van het schepencollege van 6 juli 2022 m.b.t. toekennen standplaats kermis Beveren-Leie.

persberichten en aanwezigheid persmomenten

werd besproken.

96. persberichten en aanwezigheid persmomenten
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?

overdracht standplaats wekelijkse zaterdagmarkt

uitgesteld.

97. overdracht standplaats wekelijkse zaterdagmarkt
een marktkramer wil zijn standplaats op de zateragmarkt overdragen.

Graffitiproject betonvlakte cinema

niet goedgekeurd.

98. Graffitiproject betonvlakte cinema
Als deel van de animatie rond het pand wordt tijdelijk een graffititekening aangebracht op de betonvlakte waar vroeger de piramide stond. Er werd door de artiest een voorontwerp gemaakt.

Securitytoelage Bal van Hemelvaart

goedgekeurd.

99. Securitytoelage Bal van Hemelvaart
De ouderraad van O.-L.-V.-Hemelvaart vroeg een securitytoelage aan voor Bal van Hemelvaart.

<>1. Schadedossier Europalaan 19 kennisname vonnis hoger beroep en inname standpunt

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen een een standpunt in te nemen.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen een een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>2. Bikepark Waregem

Aan het college wordt gevraagd het getuigschrift van goede uitvoering der werken positief in te vullen en te tekenen.
Aan het college wordt gevraagd het getuigschrift van goede uitvoering der werken positief in te vullen en te tekenen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Aanvraag tot verkoop grond Processiestraat-Olmstraat

De aanvraag tot verkoop van een strookje grond, gelegen nabij de Processiestraat-Olmstraat wordt ter bespreking voorgelegd.
De aanvraag tot verkoop van een strookje grond, gelegen nabij de Processiestraat-Olmstraat wordt ter bespreking voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Voorstel grondoverdracht Kleine Driesstraat 19-21, 8792 Waregem

Het voorstel voor de grondoverdracht ter hoogte van de Kleine Driesstraat 19-21, 8792 Waregem, wordt voorgelegd.
Het voorstel voor de grondoverdracht ter hoogte van de Kleine Driesstraat 19-21, 8792 Waregem, wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Voorstel tot aankoop gronden Waterstraat, 8790 Waregem

Het voorstel tot aankoop van gronden gelegen nabij de Waterstraat, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.
Het voorstel tot aankoop van gronden gelegen nabij de Waterstraat, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Aanvraag gebruik parking jeugdcentrum en Verbindingsweg SVZW

De aanvraag voor het gebruik van de parking thv het jeugdcentrum en Verbindingsweg wordt voorgelegd.
De aanvraag voor het gebruik van de parking thv het jeugdcentrum en Verbindingsweg wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>10. vacant verklaren functie van afdelingshoofd strategische beleidsondersteuning

invoeren functie afdelingshoofd strategische beleidsondersteuning
invoeren functie afdelingshoofd strategische beleidsondersteuning
Pdf-versie
werd besproken.

<>11. Kennisname en bekrachtigen PV selectieprocedure stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)

Selectieprocedure is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen en bekrachtigen proces-verbaal
Selectieprocedure is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen en bekrachtigen proces-verbaal
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Aanstellen stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)

Aanstelling in vacante functie na selectieprocedure.
Aanstelling in vacante functie na selectieprocedure.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Overname statuut i.g.v. indiensttreding beleidsmedewerker ICT

Voorstel om voor deze functie bij indiensttreding statuut van de kandidaat over te nemen indien deze bij een andere overheid werkt
Voorstel om voor deze functie bij indiensttreding statuut van de kandidaat over te nemen indien deze bij een andere overheid werkt
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Bedrijfswagenpolicy en dienstwagenpolicy: ontwerp

Bedrijfswagenpolicy en dienstwagenpolicy: ontwerp
Bedrijfswagenpolicy en dienstwagenpolicy: ontwerp
Pdf-versie
kennisname.

<>16. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: verlofaanvraag

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: leerkracht vraagt verlof
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: leerkracht vraagt verlof
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: wijzigen tijdelijke aanstelling leerkracht

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: aanstelling tijdelijke leerkracht wordt gewijzigd
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: aanstelling tijdelijke leerkracht wordt gewijzigd
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: verlofaanvraag

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: leerkracht vraagt verlof
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: leerkracht vraagt verlof
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2022-2023: verder aanstellen tijdelijk administratief medewerker

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2022-2023: verder aanstellen tijdelijk administratief medewerker
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2022-2023: verder aanstellen tijdelijk administratief medewerker
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Kindercentrum vzw viert 50-jarig bestaan: uitnodiging VIP-event op 24/09/22

Uitnodiging naar het VIP-event op 24/09/22 in Waregem Expo ter gelegenheid van 50 jaar bestaan van Kindercentrum vzw.
Uitnodiging naar het VIP-event op 24/09/22 in Waregem Expo ter gelegenheid van 50 jaar bestaan van Kindercentrum vzw.
Pdf-versie
werd besproken.

<>21. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: -Wonen regio Kortrijk: algemene vergadering 30/05/2022
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: -Wonen regio Kortrijk: algemene vergadering 30/05/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>22. Huwelijken en jubilea - week 29-30-31

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende 3 weken.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende 3 weken.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Ter advies: verzoek tot raadpleging - plan-m.e.r.-screening bij navolgende aanvraag planologisch attest Galana nv

Advies op het verzoek tot raadpleging - plan-m.e.r.-screening bij navolgende aanvraag planologisch attest Galana nv
Advies op het verzoek tot raadpleging - plan-m.e.r.-screening bij navolgende aanvraag planologisch attest Galana nv
Pdf-versie
gunstig advies.

<>24. Ter goedkeuring: scopingnota RUP Nijverheidstraat

Goedkeuring van de scopingnota van het RUP Nijverheidstraat
Goedkeuring van de scopingnota van het RUP Nijverheidstraat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>25. Gemeente zonder gemeentehuis - project Dienst Omgeving Mechelen

Gemeente zonder gemeentehuis: instappen op project Dienst Omgeving Mechelen voor het efficiënter maken van de processen van Omgevingsdiensten
Gemeente zonder gemeentehuis: instappen op project Dienst Omgeving Mechelen voor het efficiënter maken van de processen van Omgevingsdiensten
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>26. Ter kennisgeving: voortgangstoets BSO

Ter kennisgeving: voortgangstoets BSO
Ter kennisgeving: voortgangstoets BSO
Pdf-versie
kennisname.

<>28. Weigering aanvraag omgevingsproject: VERSTRAETE Kürt (OMV/2022/00164)

Aanvraag van VERSTRAETE Kürt tot het vermeerderen van aantal woongelegenheden: van 2 naar 3 appartementen (regularisatie) te Zultseweg 177 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 102B4.
Aanvraag van VERSTRAETE Kürt tot het vermeerderen van aantal woongelegenheden: van 2 naar 3 appartementen (regularisatie) te Zultseweg 177 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 102B4.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>29. Omgevingsvergunning: DERUDDERE Matthias - TIJTGAT Lisa (OMV/2022/00136)

Aanvraag van DERUDDERE Matthias - TIJTGAT Lisa tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Spijkerlaan 54 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling , sectie B, perceel 515A3, 515B3, 515F2.
Aanvraag van DERUDDERE Matthias - TIJTGAT Lisa tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Spijkerlaan 54 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling , sectie B, perceel 515A3, 515B3, 515F2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>30. Omgevingsvergunning: FAMCO INVEST bvba (OMV/2022/00246)

Aanvraag van FAMCO INVEST bvba tot het plaatsen van spandoek te Flanders-Fieldweg 3 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 839Y5.
Aanvraag van FAMCO INVEST bvba tot het plaatsen van spandoek te Flanders-Fieldweg 3 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 839Y5.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>31. Omgevingsvergunning: KASMI Mohamed (OMV/2022/00199)

Aanvraag van KASMI Mohamed tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Ernest Brengierstraat 22 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 237W3.
Aanvraag van KASMI Mohamed tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Ernest Brengierstraat 22 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 237W3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>32. Omgevingsvergunning: VANDORPE Virgini (OMV/2022/00205)

Aanvraag van VANDORPE Virgini tot het bouwen van tuinhuis te Spinnerijstraat 32 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 555M.
Aanvraag van VANDORPE Virgini tot het bouwen van tuinhuis te Spinnerijstraat 32 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 555M.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>33. Omgevingsvergunning: Tyre Business bv (0611N1)

Aanvraag van Tyre Business bv tot de exploitatie van een bandencentrale te Gentseweg 499 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 212D2.
Aanvraag van Tyre Business bv tot de exploitatie van een bandencentrale te Gentseweg 499 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 212D2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>34. Omgevingsvergunning: M.V.W. nv (1119N1)

Aanvraag van M.V.W. nv tot het update milieuvergunning te Vichtseweg 256 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 523V3.
Aanvraag van M.V.W. nv tot het update milieuvergunning te Vichtseweg 256 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 523V3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>35. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Isomasters nv (0463N1)

Het beroep ingesteld door Isomasters nv tegen de bijzondere voorwaarden opgenomen in het besluit van de deputatie van 27 januari 2022 waarbij de vergunning deels werd verleend voor een termijn van 16 maanden op proef en waarbij de vroegtijdige hernieuwing werd geweigerd voor de verandering en hernieuwing van de vergunning (herinrichting van de exploitatie), perceel gelegen te Pontstraat 80 te 8791 Waregem, werd door het departement Omgeving op 8 juli 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag wordt geweigerd.
Het beroep ingesteld door Isomasters nv tegen de bijzondere voorwaarden opgenomen in het besluit van de deputatie van 27 januari 2022 waarbij de vergunning deels werd verleend voor een termijn van 16 maanden op proef en waarbij de vroegtijdige hernieuwing werd geweigerd voor de verandering en hernieuwing van de vergunning (herinrichting van de exploitatie), perceel gelegen te Pontstraat 80 te 8791 Waregem, werd door het departement Omgeving op 8 juli 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag wordt geweigerd.
Pdf-versie
kennisname.

<>36. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 3 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 3 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>37. maaiwerken langs Gaverbeek

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een gewijzigd beleid over het maaien van de oevers van de Gaverbeek.
De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een gewijzigd beleid over het maaien van de oevers van de Gaverbeek.
Pdf-versie
werd besproken.

<>38. Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023-2030: indienen bezwaar

Er wordt bezwaar ingediend tegen het het nieuwe uitvoeringsplan dat ter inzage ligt tot 31 juli 2022.
Er wordt bezwaar ingediend tegen het het nieuwe uitvoeringsplan dat ter inzage ligt tot 31 juli 2022.
Pdf-versie
werd besproken.

<>39. Vernieuwen voetgangersoversteken in duurzame markeringen 2022: openen offertes

Er wordt gevraagd aan het college om de offerten te openen en paraferen.
Er wordt gevraagd aan het college om de offerten te openen en paraferen.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>40. Gladheidsbestrijding gemeentewegen voor drie winterperiodes 2022-2023/2023-2024/2024-2025: openen offertes

Er wordt aan het college gevraagd om de offertes te openen en paraferen.
Er wordt aan het college gevraagd om de offertes te openen en paraferen.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>41. Gladheidsbestrijding fietspaden voor drie winterperiodes 2022-2023/2023-2024/2024-2025: openen offertes

Aan het college wordt gevraagd om de offertes te openen en te paraferen.
Aan het college wordt gevraagd om de offertes te openen en te paraferen.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>42. Snoeien platanen najaar 2022-2023-2024: goedkeuren ontwerp, plaatsingsprocedure en lijst aan te schrijven aannemers

Er wordt aan het college gevraagd om het ontwerp, de plaatsingsprocedure en de lijst met aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Er wordt aan het college gevraagd om het ontwerp, de plaatsingsprocedure en de lijst met aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>43. Snoeien bomen winterseizoen 2022/2023: goedkeuren ontwerp, plaatsingsprocedure en lijst aan te schrijven aannemers

Er wordt aan het college gevraagd om het ontwerp, de plaatsingsprocedure en de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Er wordt aan het college gevraagd om het ontwerp, de plaatsingsprocedure en de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>44. Park Casier, omgevingswerken: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>45. Herinrichting N437 Waregem-Kruisem (incl. fietspaden en riolering), ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 1

Er wordt gevraagd om de ereloonnota 1 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 1 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>46. Aanleg middenplein Zuiderlaan, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 6

Er wordt gevraagd om de ereloonnota 6 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 6 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren meerwerken

Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 04 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 04 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. Omgevingswerken Site Transvaal Fase II: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Pompstation Pontstraat, vervangingswerken: voorstel goedkeuren offerte

Er wordt gevraagd om de offerte voor deze vervangingswerken goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de offerte voor deze vervangingswerken goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

Er wordt gevraagd om deze aanvraagvergunning goed te keuren.
Er wordt gevraagd om deze aanvraagvergunning goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Subsidie groenblauwe dooradering (Barmbeek)

Aan het college wordt gevraagd om het aanvraagdossier voor de oproep subsidie groenblauwe dooradering goed te keuren en het dossier in te dienen.
Aan het college wordt gevraagd om het aanvraagdossier voor de oproep subsidie groenblauwe dooradering goed te keuren en het dossier in te dienen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Park Casier, omgevingswerken: kennisname subsidie

Er wordt gevraagd om kennis te nemen van de toegekende subsidie voor deze werken.
Er wordt gevraagd om kennis te nemen van de toegekende subsidie voor deze werken.
Pdf-versie
kennisname.

<>54. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Waregem Koersefeesten 2022

Van maandag 22 augustus 2022 tot en met donderdag 1 september 2022 zullen de Waregem Koersefeesten plaatsvinden. Gedurende deze periode zullen verschillende verkeersmaatregelen van kracht zijn.
Van maandag 22 augustus 2022 tot en met donderdag 1 september 2022 zullen de Waregem Koersefeesten plaatsvinden. Gedurende deze periode zullen verschillende verkeersmaatregelen van kracht zijn.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>55. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de festiviteiten in het kader van de heropening van het Pand van vrijdag 19 augustus 2022 tot en met zondag 21 augustus 2022

Van vrijdag 19 augustus 2022 tot en met zondag 21 augustus 2022 zullen er festiviteiten plaatsvinden in het centrum van Waregem in het kader van deze heropening van het Pand. Voor een vlot en veilig verloop van deze festiviteiten zullen er enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende deze dagen.
Van vrijdag 19 augustus 2022 tot en met zondag 21 augustus 2022 zullen er festiviteiten plaatsvinden in het centrum van Waregem in het kader van deze heropening van het Pand. Voor een vlot en veilig verloop van deze festiviteiten zullen er enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende deze dagen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het plaatsen van kermiskramen ter gelegenheid van Beveren-Leie kermis van dinsdag 30 augustus 2022 tot en met maandag 5 september 2022

Van donderdag 1 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022 zal er kermis plaatsvinden in Beveren-Leie. Om de plaatsing van deze kermiskramen mogelijk te maken vraagt men parkeerverbod op diverse plaatsen gedurende deze periode.
Van donderdag 1 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022 zal er kermis plaatsvinden in Beveren-Leie. Om de plaatsing van deze kermiskramen mogelijk te maken vraagt men parkeerverbod op diverse plaatsen gedurende deze periode.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Occasionele politieverordening naar aanleiding van Beveren-Leie kermis van donderdag 1 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022

Van donderdag 1 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022 zal er kermis plaatsvinden in Beveren-Leie. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op zaterdag en zondag zodoende de festiviteiten op deze dagen vlot en veilig kunnen verlopen.
Van donderdag 1 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022 zal er kermis plaatsvinden in Beveren-Leie. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op zaterdag en zondag zodoende de festiviteiten op deze dagen vlot en veilig kunnen verlopen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de 1e Bever Run op vrijdag 2 september 2022

Op vrijdag 2 september 2022 zal de 1e Bever Run plaatsvinden in het centrum van Beveren-Leie. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op het parcours gedurende de duur van deze loopwedstrijd.
Op vrijdag 2 september 2022 zal de 1e Bever Run plaatsvinden in het centrum van Beveren-Leie. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op het parcours gedurende de duur van deze loopwedstrijd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Occasionele politieverordening naar aanleiding van Hoekskeskermis van vrijdag 2 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022

Van vrijdag 2 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022 zal Hoekskeskermis plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in diverse straten gedurende deze dagen om dit evenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen.
Van vrijdag 2 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022 zal Hoekskeskermis plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in diverse straten gedurende deze dagen om dit evenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de zwemloop op zaterdag 3 september 2022

Op zaterdag 3 september 2022 zal de zwemloop plaatsvinden te Waregem. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op het parcours tijdens de duur van deze loopwedstrijd.
Op zaterdag 3 september 2022 zal de zwemloop plaatsvinden te Waregem. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op het parcours tijdens de duur van deze loopwedstrijd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Memorial Igor Decraene op zondag 4 september 2022

Op zondag 4 september 2022 zal de wedstrijd Memorial Igor Decraene plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op het parcours tijdens de duur van deze wedstrijd.
Op zondag 4 september 2022 zal de wedstrijd Memorial Igor Decraene plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op het parcours tijdens de duur van deze wedstrijd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een parochianenkoers te Beveren-Leie op zondag 4 september 2022

Op zondag 4 september 2022 zal een parochianenkoers plaatsvinden te Beveren-Leie. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op het parcours tijdens de duur van deze wielerwedstrijd.
Op zondag 4 september 2022 zal een parochianenkoers plaatsvinden te Beveren-Leie. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op het parcours tijdens de duur van deze wielerwedstrijd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Cultuurcentrum De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 6/Herstofferen stoelen zaal 2: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02, tevens eindstaat

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren, en de eindafrekening door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren, en de eindafrekening door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. Cultuurcentrum De Schakel, verlichting groengevel: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 01 goed te keuren.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>66. Openluchtcentrum Racing, gasaansluiting: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>67. Sint-Martinuskerk, Desselgem, schilderwerken: voorstel goedkeuren aanpak

Er wordt gevraagd om de aanpak goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanpak goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Hernieuwbouw Pandcomplex, deeloplevering: voorstel goedkeuring pv voorlopige oplevering

Er wordt gevraagd om het pv van voorlopige oplevering goed te keuren en te ondertekenen.
Er wordt gevraagd om het pv van voorlopige oplevering goed te keuren en te ondertekenen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Vergunning wielerwedstrijd Parochianenkoers Beveren-Leie

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Parochianenkoers Beveren-Leie op 4 september 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Parochianenkoers Beveren-Leie op 4 september 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Pdf-versie
kennisname.

<>70. Reorganisatie cd-afdeling

De bib doet een voorstel om de cd-afdeling en -werking te reorganiseren.
De bib doet een voorstel om de cd-afdeling en -werking te reorganiseren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Kennisname beheerraad bibliotheek

Kennisname beheerraad bibliotheek
Kennisname beheerraad bibliotheek
Pdf-versie
kennisname.

<>72. Vlasleiefietsroute

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Waregem en Westtoer nav realisatie Vlasleiefietsroute.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Waregem en Westtoer nav realisatie Vlasleiefietsroute.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Aanvraag code Zuiderpromenade

Vraag om met een koets tot aan de ceremoniële inkom te komen via Zuiderpromenade.
Vraag om met een koets tot aan de ceremoniële inkom te komen via Zuiderpromenade.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Terug naar school- actie op Zuiderpromenade

Vooruit wil een terug naar school actie organiseren op de Zuiderpromenade.
Vooruit wil een terug naar school actie organiseren op de Zuiderpromenade.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>75. Pariochianenkoers feestcomité Beveren-Leie

Pariochianenkoers feestcomité Beveren-Leie op 4 september 2022
Pariochianenkoers feestcomité Beveren-Leie op 4 september 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Kandidaatstelling BK's 2023 en 2028

Kandidaatstelling BK's; samenwerking organisatie Memorial Igor Decraene voor 2023
Kandidaatstelling BK's; samenwerking organisatie Memorial Igor Decraene voor 2023
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>77. Ploegvoorstelling Essevee gekoppeld aan Parkies

Ploegvoorstelling Essevee op maandag 22 augustus in Park Casier voorafgaand aan de Parkies
Ploegvoorstelling Essevee op maandag 22 augustus in Park Casier voorafgaand aan de Parkies
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>78. 51ste jaarmarkt Winkelen in Waregem nav WKF '22

51ste jaarmarkt Winkelen in Waregem nav WKF '22 op maandag 29 augustus
51ste jaarmarkt Winkelen in Waregem nav WKF '22 op maandag 29 augustus
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Aanvraag Bakkerietje Opening Pand

Aanvraag Bakkerietje weekend Opening Pand extra terras
Aanvraag Bakkerietje weekend Opening Pand extra terras
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Overzicht Waregem Koerse Music WKF '22

Definitief overzicht en budget Waregem Koerse Music WKF '22
Definitief overzicht en budget Waregem Koerse Music WKF '22
Pdf-versie
kennisname.

<>81. Gebruik foorkast door Clovis

Gebruik foorkast Markt door Clovis voor hun champagnetent tijdens WKF '22
Gebruik foorkast Markt door Clovis voor hun champagnetent tijdens WKF '22
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>82. WKF: Tent Il Basilico

Aanvraag Il Basilico plaatsen tent tijdens WKF '22
Aanvraag Il Basilico plaatsen tent tijdens WKF '22
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>83. Eetkraam Desselgem Koerse

Aanvraag eetkraam Frederik Coussens nav Desselgem Koerse op dinsdag 13 september aan Café Bavik
Aanvraag eetkraam Frederik Coussens nav Desselgem Koerse op dinsdag 13 september aan Café Bavik
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>84. Vragen belleman

Vragen belleman Piet ivm WKF en Gluren bij de buren
Vragen belleman Piet ivm WKF en Gluren bij de buren
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. Nachtvissen visvijvers Desselgem

Aanvraag de Dorstige Bliekers voor nachtvissen in de visvijvers in Desselgem op 20/21 augustus en 10/11 september
Aanvraag de Dorstige Bliekers voor nachtvissen in de visvijvers in Desselgem op 20/21 augustus en 10/11 september
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>86. Receptie Sint Hubertus

Vraag receptie Sint Hubertus in HippoLoggia op zondag 13 november
Vraag receptie Sint Hubertus in HippoLoggia op zondag 13 november
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>87. Spinning tijdens opening Pand

Aanvraag om initiaties spinning te organiseren tijdens het openingsweekend van Het Pand ter hoogte van taverne 't Peerdeke.
Aanvraag om initiaties spinning te organiseren tijdens het openingsweekend van Het Pand ter hoogte van taverne 't Peerdeke.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>88. Memorial Georges Meerschman

57ste Interprovinciale schapenprijskamp Memorial Georges Meerschman op 21 augustus 2022 in Beveren-Leie
57ste Interprovinciale schapenprijskamp Memorial Georges Meerschman op 21 augustus 2022 in Beveren-Leie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>89. Muziekvergunning: Pink Ladies Games

Aanvraag muziekvergunning voor Pink Ladies Games op 17 september 2022
Aanvraag muziekvergunning voor Pink Ladies Games op 17 september 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>90. Muziekvergunning: De Geestige Koerse

Aanvraag muziekvergunning voor De Geestige Koerse op zondag 28 augustus in de Geestige Put.
Aanvraag muziekvergunning voor De Geestige Koerse op zondag 28 augustus in de Geestige Put.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>91. Muziekvergunning: Jagersstraat

Aanvraag muziekvergunning voor buurtfeest Jagersstraat op 28/08/2022.
Aanvraag muziekvergunning voor buurtfeest Jagersstraat op 28/08/2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>92. Muziekvergunning: Muziekconcert Flamingo

Aanvraag muziekvergunning voor muziekconcert Flamingo in JH Jakkedoe op zaterdag 6/8.
Aanvraag muziekvergunning voor muziekconcert Flamingo in JH Jakkedoe op zaterdag 6/8.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>93. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: Umëa

Muziekaanvraag Umëa nav. WKF '22
Muziekaanvraag Umëa nav. WKF '22
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>94. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: Baron Casier BV

Muziekaanvraag Baron Casier BV voor DJ na optreden WKM op zaterdag 27 aug. en maandag 29 aug.
Muziekaanvraag Baron Casier BV voor DJ na optreden WKM op zaterdag 27 aug. en maandag 29 aug.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>95. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B1 kermis Beveren-Leie

Voorstel tot intrekken beslissing van het schepencollege van 6 juli 2022 m.b.t. toekennen standplaats kermis Beveren-Leie.
Voorstel tot intrekken beslissing van het schepencollege van 6 juli 2022 m.b.t. toekennen standplaats kermis Beveren-Leie.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>96. persberichten en aanwezigheid persmomenten

Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Pdf-versie
werd besproken.

<>97. overdracht standplaats wekelijkse zaterdagmarkt

een marktkramer wil zijn standplaats op de zateragmarkt overdragen.
een marktkramer wil zijn standplaats op de zateragmarkt overdragen.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>98. Graffitiproject betonvlakte cinema

Als deel van de animatie rond het pand wordt tijdelijk een graffititekening aangebracht op de betonvlakte waar vroeger de piramide stond. Er werd door de artiest een voorontwerp gemaakt.
Als deel van de animatie rond het pand wordt tijdelijk een graffititekening aangebracht op de betonvlakte waar vroeger de piramide stond. Er werd door de artiest een voorontwerp gemaakt.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>99. Securitytoelage Bal van Hemelvaart

De ouderraad van O.-L.-V.-Hemelvaart vroeg een securitytoelage aan voor Bal van Hemelvaart.
De ouderraad van O.-L.-V.-Hemelvaart vroeg een securitytoelage aan voor Bal van Hemelvaart.
Pdf-versie
goedgekeurd.