Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 20 okt 2021, 10:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 20 OKT 2021

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur.
Locatie: Briek Schottezaal

advies samenvoeging parochies Sint Jozef en Heilige Familie met de te behouden parochie Sint Amandus en Blasius te Waregem (GR 3/11/21)

goedgekeurd.

1. advies samenvoeging parochies Sint Jozef en Heilige Familie met de te behouden parochie Sint Amandus en Blasius te Waregem (GR 3/11/21)
Aan de raad wordt gevraagd gunstig advies uit te brengen over de voorgelegde samenvoeging van de parochies Sint Jozef en Heilige Familie met de te behouden parochie Sint Amandus en Blasius te Waregem.

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem

goedgekeurd.

3. administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem
Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.

Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020 (herneming uitgesteld punt)

goedgekeurd.

4. Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020 (herneming uitgesteld punt)
Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020 (herneming uitgesteld punt)

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier algemene milieubelasting gezinnen 2021

vastgesteld.

5. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier algemene milieubelasting gezinnen 2021
Het kohier algemene milieubelasting gezinnen 2021 wordt voorgelegd aan het college ter goedkeuring.

kennisname gasboetes

kennisname.

6. kennisname gasboetes
Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.

Huis-aan-huisbezorging van het stedelijk infoblad "De Sprong" 2022-2025 - principe, voorwaarden, plaatsingsprocedure en aan te schrijven bedrijven

goedgekeurd.

7. Huis-aan-huisbezorging van het stedelijk infoblad "De Sprong" 2022-2025 - principe, voorwaarden, plaatsingsprocedure en aan te schrijven bedrijven
De huidige overeenkomst betreffende de huis-aan-huisbezorging van het stedelijk infoblad "De sprong" eindigt op 31 december 2021. Het college van burgemeester en schepenen keurt het principe, de voorwaarden, de plaatsingsprocedure en lijst met aan aan te schrijven bedrijven goed.

Aankoop informaticamateriaal i.k.v. 'Digisprong' project –afroep S-CP-HW-01

goedgekeurd.

8. Aankoop informaticamateriaal i.k.v. 'Digisprong' project –afroep S-CP-HW-01
De aankoop van informaticamateriaal i.k.v. het 'Digisprong' project wordt goedgekeurd.

Raamovereenkomst voor het leveren van EHBO-materiaal - bijkomende aan te schrijven ondernemer

goedgekeurd.

9. Raamovereenkomst voor het leveren van EHBO-materiaal - bijkomende aan te schrijven ondernemer
Het college van burgemeester keurt een bijkomende aan te schijven ondernemer betreffende de raamovereenkomst voor het leveren van EHBO-materiaal goed.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

10. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Gratis grondoverdracht Baneik - Alsteen - Henri Debrabanderestraat (GR 03/11/2021)

goedgekeurd.

11. Gratis grondoverdracht Baneik - Alsteen - Henri Debrabanderestraat (GR 03/11/2021)
Er wordt voorgesteld om de gratis grondoverdracht van de wegenis en groenzones ter hoogte van de Baneik, Alsteen en Henri Debrabanderestraat ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Goedkeuren wijzigende basisakte site Waterfront, 8790 Waregem (GR 03/11/2021)

goedgekeurd.

12. Goedkeuren wijzigende basisakte site Waterfront, 8790 Waregem (GR 03/11/2021)
Er wordt voorgesteld om de wijzigende basisakte voor de site Waterfront, 8790 Waregem, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad;

Aanstelling mecanicien (D1-D3)

goedgekeurd.

13. Aanstelling mecanicien (D1-D3)
Aanstelling uit de wervingsreserve van een vacante functie.

Aanvraag stageplaats

goedgekeurd.

14. Aanvraag stageplaats
Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie

Verdere uitwerking sectoraal akkoord 2021

goedgekeurd.

15. Verdere uitwerking sectoraal akkoord 2021
Verdere uitwerking sectoraal akkoord

Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen

goedgekeurd.

16. Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen
Een medewerker van het administratief personeel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan

Verlengen tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud SBS Torenhof

goedgekeurd.

17. Verlengen tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud SBS Torenhof
Verlengen tijdelijke aanstelling om afwezigheid wegens ziekte op te vangen

Voorstel brug- en sluitingsdagen stedelijke diensten 2022

kennisname.

18. Voorstel brug- en sluitingsdagen stedelijke diensten 2022
Aan het college wordt gevraagd om kennis te nemen van het overzicht van de brug- en sluitingsdagen van de stedelijke diensten in 2022.

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: intrekken beslissing

goedgekeurd.

19. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: intrekken beslissing
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: intrekken beslissing

Aanvraag vorming/studiedagen

goedgekeurd.

20. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)

definitieve agenda gemeenteraad 3 november 2021

goedgekeurd.

21. definitieve agenda gemeenteraad 3 november 2021
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad goed te keuren.

Registratie huurovereenkomsten via My Rent

goedgekeurd.

22. Registratie huurovereenkomsten via My Rent
De registratie van huurovereenkomsten via My Rent wordt voorgelegd.

Uitnodiging opening nieuw uitvaartcentrum Messiaen te Desselgem

goedgekeurd.

23. Uitnodiging opening nieuw uitvaartcentrum Messiaen te Desselgem
Er wordt een delegatie uitgenodigd naar de officiële opening van een nieuw uitvaartcentrum Messiaen te Desselgem op 30/10/2021

Zitting college / vast bureau week 1 november

werd besproken.

24. Zitting college / vast bureau week 1 november
Gaat het college / vast bureau door in de week van 1 november?

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

25. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Jeugdraad: 27/09/2021

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

26. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Mijn Huis: raad van bestuur 21/09/2021

Ambtshalve schrappingen

goedgekeurd.

27. Ambtshalve schrappingen
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister

Huwelijken en jubilea - week 43

goedgekeurd.

28. Huwelijken en jubilea - week 43
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking

kennisname.

29. Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking
Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.

voorlopig vaststellen RUP 25-1 Sprietestraat

goedgekeurd.

30. voorlopig vaststellen RUP 25-1 Sprietestraat
Agenderen op de gemeenteraad van november2021 voor de voorlopige vaststelling van het RUP 25-1 Sprietestraat

Attest tot grondverkoop: VERKEST Laurens (V/3036/1)

goedgekeurd.

33. Attest tot grondverkoop: VERKEST Laurens (V/3036/1)
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling

Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

goedgekeurd.

34. Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

goedgekeurd.

35. Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

SVK Pro behoeftebepaling

goedgekeurd.

36. SVK Pro behoeftebepaling
Aan het college wordt gevraagd om de behoeftepeiling voor Waregem in functie van SVK Pro goed te keuren.

Weigering aanvraag omgevingsproject: LISARDE Olivier - MULLIE Shana (OMV/2021/00314)

advies dienst wordt gevolgd.

37. Weigering aanvraag omgevingsproject: LISARDE Olivier - MULLIE Shana (OMV/2021/00314)
Aanvraag van LISARDE Olivier - MULLIE Shana tot het bouwen van woning te Pijkstraat 77 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 136/03_, 136R.

Omgevingsvergunning: VANDEKERCKHOVE Stijn - NEIRYNCK Leen (OMV/2021/00406)

goedgekeurd.

38. Omgevingsvergunning: VANDEKERCKHOVE Stijn - NEIRYNCK Leen (OMV/2021/00406)
Aanvraag van VANDEKERCKHOVE Stijn - NEIRYNCK Leen tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Platanendreef 18 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 281K.

Omgevingsvergunning: DELAERE Pieter - VANDEN ABEELE Josfien (OMV/2021/00408)

goedgekeurd met voorwaarden

39. Omgevingsvergunning: DELAERE Pieter - VANDEN ABEELE Josfien (OMV/2021/00408)
Aanvraag van DELAERE Pieter - VANDEN ABEELE Josfien tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Meerlaanstraat 7 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 237M.

Omgevingsvergunning: HUTANU Nicoleta (OMV/2021/00414)

goedgekeurd.

40. Omgevingsvergunning: HUTANU Nicoleta (OMV/2021/00414)
Aanvraag van HUTANU Nicoleta tot het wijzigen van gevel: isoleren + aanbrengen van crepi te Stagestraat 49 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 83L.

Omgevingsvergunning: STRUYVE Tom - CAMPENS Virginie (OMV/2021/00421)

goedgekeurd.

41. Omgevingsvergunning: STRUYVE Tom - CAMPENS Virginie (OMV/2021/00421)
Aanvraag van STRUYVE Tom - CAMPENS Virginie tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Kromme Waters 24 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 113G2.

Omgevingsvergunning: DELBEKE Ann (OMV/2021/00412)

goedgekeurd.

42. Omgevingsvergunning: DELBEKE Ann (OMV/2021/00412)
Aanvraag van DELBEKE Ann tot het bouwen van garage (regularisatie) te Hoge Kouter 24 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 59N3.

Omgevingsvergunning: TEGARE bv (OMV/2021/00305)

goedgekeurd met voorwaarden

43. Omgevingsvergunning: TEGARE bv (OMV/2021/00305)
Aanvraag van TEGARE bv tot het bouwen van cafetaria te Gentseweg 181 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 535B2, 535C2.

Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Stadsbestuur Waregem (OMV/2021/00097)

kennisname.

44. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Stadsbestuur Waregem (OMV/2021/00097)
Het beroep ingesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed, tegen de omgevingsvergunning van het college dd. 2 juni 2020 afgeleverd aan Stadsbestuur Waregem voor de groeninrichting park De Mote, perceel gelegen te Liebaardstraat 34 te 8792 Waregem, werd op 18 oktober 2020 door de bezwaarindiener ingetrokken. De aanvraag blijft aldus vergund.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

45. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

nutsleidingen: ondergronds brengen bundelnet naar aanleiding van wegeniswerken Franklin Rooseveltlaan: intrekken gemeenteraadsbeslissing van 7 juli 2020 en goedkeuren offerte

goedgekeurd.

46. nutsleidingen: ondergronds brengen bundelnet naar aanleiding van wegeniswerken Franklin Rooseveltlaan: intrekken gemeenteraadsbeslissing van 7 juli 2020 en goedkeuren offerte
dossier te agenderen op gemeenteraad

Snoeien en rooien bomen, winterseizoen 2021/2022: openen offerte

offerten geopend.

47. Snoeien en rooien bomen, winterseizoen 2021/2022: openen offerte
openen offerte voor de overheidsopdracht 'snoeien en rooien bomen, winterseizoen 2021/2022'

Afsprakennota uitrol Groenplan Waregem

goedgekeurd.

48. Afsprakennota uitrol Groenplan Waregem
Aan het college wordt gevraagd de afsprakennota goed te keuren.

Afkoppelingsplicht wegeniswerken - goedkeuren aanmaningsbrieven

goedgekeurd.

49. Afkoppelingsplicht wegeniswerken - goedkeuren aanmaningsbrieven
Aan het college wordt gevraagd de aanmaningsbrieven en lijst van bedrijven goed te keuren.

Weg- en rioleringswerken in de Posterijstraat: goedkeuren proces-verbaal van definitieve oplevering

goedgekeurd.

50. Weg- en rioleringswerken in de Posterijstraat: goedkeuren proces-verbaal van definitieve oplevering
goedkeuren PV DO voor de opdracht 'weg- en rioleringswerken in de Posterijstraat.

(Her)aanleg kunstgrasvelden en omgeving:goedkeuren Proces-Verbaal van Voorlopige Oplevering

goedgekeurd.

51. (Her)aanleg kunstgrasvelden en omgeving:goedkeuren Proces-Verbaal van Voorlopige Oplevering
goedkeuren proces verbaal van voorlopige oplvering voor de opdracht (her)aanleg kunstgrasvelden en omgeving

Herinrichting kruispunt Expressweg (N382) - Eugène Bekaertlaan - Flanders-Fieldweg: VS7(OS2)

goedgekeurd.

52. Herinrichting kruispunt Expressweg (N382) - Eugène Bekaertlaan - Flanders-Fieldweg: VS7(OS2)
goedkeuren onderhoudsstaat voor de opdracht 'Herinrichting kruispunt Expressweg(N382)-eugène Bekaertlaan

Omgevingswerken Transvaal - fase I: goedkeuren vorderingsstaat 3 (eindstaat)

goedgekeurd.

53. Omgevingswerken Transvaal - fase I: goedkeuren vorderingsstaat 3 (eindstaat)
Aan het college wordt gevraagd vorderingsstaat 3 (eindstaat) goed te keuren.

Weg- rioleringswerken- en omgevingswerken Project Hof Ter Waaien, Waregem, fase I: VS 6

goedgekeurd.

54. Weg- rioleringswerken- en omgevingswerken Project Hof Ter Waaien, Waregem, fase I: VS 6
Aan het college wordt gevraagd vorderingsstaat 6 goed te keuren.

Nutsleidingen: Netaanpassing door De Watergroep

kennisname.

55. Nutsleidingen: Netaanpassing door De Watergroep
netaanpassingen door de Watergroep in de Nijverheidstraat en Meiweg

openlegging Gaverbeek langs Zuiderlaan:kennisname gunning erelooncontract

kennisname.

56. openlegging Gaverbeek langs Zuiderlaan:kennisname gunning erelooncontract
kennisname van de gunning erelooncontract 'omlegging Gaverbeek langs Zuiderlaan

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Waregemse Metal Days van vrijdag 3 december 2021 tot en met zondag 5 december 2021

goedgekeurd.

57. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Waregemse Metal Days van vrijdag 3 december 2021 tot en met zondag 5 december 2021
Van vrijdag 3 december 2021 tot en met zondag 5 december 2021 zal het festival Waregemse Metal Days plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod de parking Waregem Expo en de parking hoek Zuiderlaan/Verbindingsweg gedurende deze periode.

Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

goedgekeurd.

58. Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer
Aanvraag voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

59. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Dwars door Vlaanderen 2022 - aanpassingswerken Hippodroom

goedgekeurd.

60. Dwars door Vlaanderen 2022 - aanpassingswerken Hippodroom
De organisatie van Dwars door Vlaanderen wenst vanaf 2022 jaarlijks de Hippodroom op te nemen in het parcours van de Wordtour wedstrijd. Voor de veiligheid van de passage van de wielerwedstrijd zijn er aanpassingswerken nodig.

Pandcomplex, hernieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 8

goedgekeurd.

61. Pandcomplex, hernieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 8
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 8 goed te keuren.

Pandcomplex, hernieuwbouw, bevloering openbaar domein: inname standpunt

goedgekeurd.

62. Pandcomplex, hernieuwbouw, bevloering openbaar domein: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Pandcomplex, hernieuwbouw, zone speeltoestellen: inname standpunt

werd besproken.

63. Pandcomplex, hernieuwbouw, zone speeltoestellen: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Petanqueclub Gaverke, gebruik toiletten: inname standpunt

niet goedgekeurd.

64. Petanqueclub Gaverke, gebruik toiletten: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Stedelijke basisschool Beveren-Leie, douches sportzaal: legionellapreventie

werd besproken.

65. Stedelijke basisschool Beveren-Leie, douches sportzaal: legionellapreventie
Stedelijke basisschool Beveren-Leie, douches sportzaal: legionellapreventie

Afkoelingsperiode buitenschoolse activiteiten Beveren-Leie

kennisname.

66. Afkoelingsperiode buitenschoolse activiteiten Beveren-Leie
Afkoelingsperiode buitenschoolse activiteiten Beveren-Leie

Gebruik De Mote

goedgekeurd.

67. Gebruik De Mote
Aanvraag voor gebruik van De Mote voor de start van de seniorenweek op zondag 14 november

Ontvangst 75 jaar KWB 't Gaverke

goedgekeurd.

68. Ontvangst 75 jaar KWB 't Gaverke
Vraag van KMB 't Gaverke om ontvangen te worden op het stadhuis nav 75-jarig bestaan

Sint in de bib

goedgekeurd.

69. Sint in de bib
Op vrijdag 26 november zou de Sint opnieuw naar de bib komen.

Jeugdboekenmaand 2022

goedgekeurd.

70. Jeugdboekenmaand 2022
Voorstel programma voor de jeugdboekenmaand 2022 in de bib

Organisatie infomoment pleegzorg

goedgekeurd.

71. Organisatie infomoment pleegzorg
Aan het college wordt gevraagd de organisatie van het infomoment op 20/04/2022 in CC De Schakel goed te keuren.

Overeenkomst vaccinatiecentrum Waregem Expo

goedgekeurd.

72. Overeenkomst vaccinatiecentrum Waregem Expo
Dossier te agenderen op de gemeenteraad van november.

Verdere stappen in uitbouw site Beaulieu

goedgekeurd.

73. Verdere stappen in uitbouw site Beaulieu
De Waak werd aangeduid als bevoorrechte partner, een samenwerkingsovereenkomst moet worden gemaakt en voorgelegd aan de gemeenteraad.

Rommelmarkt op parking Waregem Expo

uitgesteld.

74. Rommelmarkt op parking Waregem Expo
Hobby vraagt toelating voor het organiseren van de jaarlijkse rommelmarkt op donderdag 21 juli 2022 op parking Expo.

Kerstbomen op Hoge Kouter

niet goedgekeurd.

75. Kerstbomen op Hoge Kouter
Kerstbomen op de kerststal van de Hoge Kouter.

aanvraag toelage: reünie jaargenoten

goedgekeurd.

76. aanvraag toelage: reünie jaargenoten
Aanvraag tot het bekomen van een toelage naar aanleiding van een reünie van jaargenoten.

Datum Belgian Opel Days 2022

goedgekeurd.

77. Datum Belgian Opel Days 2022
Belgian Opel Days op 17 juli 2022

Aanvraag Circus Pipo 2022

niet goedgekeurd.

78. Aanvraag Circus Pipo 2022
Aanvraag Circus Pipo 20 maart tem 4 april 2022

Voltage Festival 2022

niet goedgekeurd.

79. Voltage Festival 2022
Aanvraag plaats voor Voltage Festival zomer 2022

Organisatie receptie Waregem Koerse

uitgesteld.

80. Organisatie receptie Waregem Koerse
De stad heeft een loge op Waregem Koerse en nodigt elk jaar een aantal mensen hier uit. Vraag is hoe dat in de toekomst verder kan worden georganiseerd.

Speelgoed inzamelactie

goedgekeurd.

81. Speelgoed inzamelactie
Aanvraag speelgoed inzamelactie op 13 november op de Markt

Receptie Welzijnshuis

goedgekeurd.

82. Receptie Welzijnshuis
Aanvraag receptie Welzijnshuis in november nav. overhandiging wagen en overhandiging cheques

Namen vergaderzalen

werd besproken.

83. Namen vergaderzalen
Het tussenverdiep willen we graag ook in ons zalenbeheer opnemen. De 2 burelen krijgen best ook een naam.

Waregem Wintert

goedgekeurd.

84. Waregem Wintert
Waregem Wintert regeling van afsluit chalets en huis van de kerstman door Key4ce

Chalets aan de ijspiste

kennisname.

85. Chalets aan de ijspiste
Chalets aan de ijspiste, overlopen van invulling door verenigingen.

Muziekvergunning: Ontbijt dag van de jeugdbeweging

goedgekeurd.

86. Muziekvergunning: Ontbijt dag van de jeugdbeweging
Jeugddienst Waregem vraagt toelating voor de organisatie van een ontbijt naar aanleiding van de dag van de jeugdbeweging op vrijdag 22 oktober 2021.

Muziekvergunning: Nacht van de jeugd

goedgekeurd.

87. Muziekvergunning: Nacht van de jeugd
Nacht van de jeugd georganiseerd door de jeugdraad Waregem op 22 oktober in het jeugdcentrum.

Muziekvergunning: Galabal Vader Rouge

goedgekeurd.

88. Muziekvergunning: Galabal Vader Rouge
Vader Rouge organiseert op vrijdag 26/11/2021 een galabal in Hippo.Loggia.

Muziekvergunning: Lichtjes aan de Leie

goedgekeurd.

89. Muziekvergunning: Lichtjes aan de Leie
Aanvraag Lichtjes aan de Leie 27/11 Sint-Eloois-Vijve

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

90. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

Affiche Waregem Wintert

goedgekeurd.

91. Affiche Waregem Wintert
Aan het college wordt gevraagd het ontwerp voor de affiche Waregem Wintert goed te keuren.

Extra webcam

goedgekeurd.

92. Extra webcam
Voorstel om in renovatiewerken Pand ook (bekabeling voor) een tweede webcam te voorzien.

Namen voor nieuwe bruggen

uitgesteld.

93. Namen voor nieuwe bruggen
Bepalen van verder verloop voor het geven van een naam aan de nieuwe fietsbrug en nieuwe wegbrug over de Leie.

Bijkomende verharding aan lokaal vissers

goedgekeurd.

94. Bijkomende verharding aan lokaal vissers
de vissers vragen bijkomende verharding zodat de volledige zone voor het gebouw verhard zou zijn.

Nieuw logo Pand

goedgekeurd.

95. Nieuw logo Pand
AB Creations ontwikkelde een aantal voorstellen van logo voor het Pand.

Strategisch platform Kindvriendelijke Stad

kennisname.

96. Strategisch platform Kindvriendelijke Stad
In overleg met Bataljong, die het traject Kindvriendelijke steden en gemeenten begeleiden, werd een tijdsschema opgesteld en bepaald wie zou zetelen in het strategisch overlegorgaan rond kindvriendelijkheid.

Zwembadfuif De Treffer

goedgekeurd.

97. Zwembadfuif De Treffer
Als aanvulling op Zwemglinsters en de zwembaddagen werd een voorstel uitgewerkt om op vrijdag 26 november een sfeerzwemmen/zwembadfuif te organiseren.

Kennisname nieuwe stuurgroep Jeugdraad

kennisname.

98. Kennisname nieuwe stuurgroep Jeugdraad
Op maandag 27 september stemde de Jeugdraad een nieuw dagelijks bestuur. Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de verkozenen.

Dag van de Jeugdbeweging 2021

goedgekeurd.

99. Dag van de Jeugdbeweging 2021
Een overzicht van de kosten voor het ontbijt op Dag van de Jeugdbeweging.

Aankopen nieuw materiaal uitleendienst jeugd

goedgekeurd.

100. Aankopen nieuw materiaal uitleendienst jeugd
Een overzicht van het nieuw aan te kopen materiaal voor de uitleendienst jeugd op advies van de Jeugdraad.

Saumur als nieuwe partner in Euro Equus

kennisname.

101. Saumur als nieuwe partner in Euro Equus
Saumur wordt de nieuwe partner in het Euro Equus-netwerk

Lunch meeting partners ikv stedenband op 26 oktober

goedgekeurd.

102. Lunch meeting partners ikv stedenband op 26 oktober
Op 26 oktober ontvangen we experten uit het OLV Van Lourdes Ziekenhuis en van Aleydis in het kader van de stedenband met Gatsibo.

Programma filmvoorstelling op 12/11/2021 ten voordele van 11.11.11

goedgekeurd.

103. Programma filmvoorstelling op 12/11/2021 ten voordele van 11.11.11
Programma filmvoorstelling op 12/11/2021 ten voordele van 11.11.11

Terugblik spel ikv Week van de Fairtrade

kennisname.

104. Terugblik spel ikv Week van de Fairtrade
Een terugblik naar het spel dat georganiseerd werd in het kader van Week van de Fairtrade op 16 en 17 oktober 2021 voor de jeugdbewegingen.

<>1. advies samenvoeging parochies Sint Jozef en Heilige Familie met de te behouden parochie Sint Amandus en Blasius te Waregem (GR 3/11/21)

Aan de raad wordt gevraagd gunstig advies uit te brengen over de voorgelegde samenvoeging van de parochies Sint Jozef en Heilige Familie met de te behouden parochie Sint Amandus en Blasius te Waregem.
Aan de raad wordt gevraagd gunstig advies uit te brengen over de voorgelegde samenvoeging van de parochies Sint Jozef en Heilige Familie met de te behouden parochie Sint Amandus en Blasius te Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem

Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.
Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020 (herneming uitgesteld punt)

Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020 (herneming uitgesteld punt)
Toekennen economische toelage Covid19 op basis van sluiting in december 2020 (herneming uitgesteld punt)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier algemene milieubelasting gezinnen 2021

Het kohier algemene milieubelasting gezinnen 2021 wordt voorgelegd aan het college ter goedkeuring.
Het kohier algemene milieubelasting gezinnen 2021 wordt voorgelegd aan het college ter goedkeuring.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>6. kennisname gasboetes

Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Pdf-versie
kennisname.

<>7. Huis-aan-huisbezorging van het stedelijk infoblad "De Sprong" 2022-2025 - principe, voorwaarden, plaatsingsprocedure en aan te schrijven bedrijven

De huidige overeenkomst betreffende de huis-aan-huisbezorging van het stedelijk infoblad "De sprong" eindigt op 31 december 2021. Het college van burgemeester en schepenen keurt het principe, de voorwaarden, de plaatsingsprocedure en lijst met aan aan te schrijven bedrijven goed.
De huidige overeenkomst betreffende de huis-aan-huisbezorging van het stedelijk infoblad "De sprong" eindigt op 31 december 2021. Het college van burgemeester en schepenen keurt het principe, de voorwaarden, de plaatsingsprocedure en lijst met aan aan te schrijven bedrijven goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Aankoop informaticamateriaal i.k.v. 'Digisprong' project –afroep S-CP-HW-01

De aankoop van informaticamateriaal i.k.v. het 'Digisprong' project wordt goedgekeurd.
De aankoop van informaticamateriaal i.k.v. het 'Digisprong' project wordt goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Raamovereenkomst voor het leveren van EHBO-materiaal - bijkomende aan te schrijven ondernemer

Het college van burgemeester keurt een bijkomende aan te schijven ondernemer betreffende de raamovereenkomst voor het leveren van EHBO-materiaal goed.
Het college van burgemeester keurt een bijkomende aan te schijven ondernemer betreffende de raamovereenkomst voor het leveren van EHBO-materiaal goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Gratis grondoverdracht Baneik - Alsteen - Henri Debrabanderestraat (GR 03/11/2021)

Er wordt voorgesteld om de gratis grondoverdracht van de wegenis en groenzones ter hoogte van de Baneik, Alsteen en Henri Debrabanderestraat ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om de gratis grondoverdracht van de wegenis en groenzones ter hoogte van de Baneik, Alsteen en Henri Debrabanderestraat ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Goedkeuren wijzigende basisakte site Waterfront, 8790 Waregem (GR 03/11/2021)

Er wordt voorgesteld om de wijzigende basisakte voor de site Waterfront, 8790 Waregem, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad;
Er wordt voorgesteld om de wijzigende basisakte voor de site Waterfront, 8790 Waregem, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad;
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Aanstelling mecanicien (D1-D3)

Aanstelling uit de wervingsreserve van een vacante functie.
Aanstelling uit de wervingsreserve van een vacante functie.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Aanvraag stageplaats

Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie
Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Verdere uitwerking sectoraal akkoord 2021

Verdere uitwerking sectoraal akkoord
Verdere uitwerking sectoraal akkoord
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen

Een medewerker van het administratief personeel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Een medewerker van het administratief personeel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Verlengen tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud SBS Torenhof

Verlengen tijdelijke aanstelling om afwezigheid wegens ziekte op te vangen
Verlengen tijdelijke aanstelling om afwezigheid wegens ziekte op te vangen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Voorstel brug- en sluitingsdagen stedelijke diensten 2022

Aan het college wordt gevraagd om kennis te nemen van het overzicht van de brug- en sluitingsdagen van de stedelijke diensten in 2022.
Aan het college wordt gevraagd om kennis te nemen van het overzicht van de brug- en sluitingsdagen van de stedelijke diensten in 2022.
Pdf-versie
kennisname.

<>19. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: intrekken beslissing

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: intrekken beslissing
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: intrekken beslissing
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Aanvraag vorming/studiedagen

Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. definitieve agenda gemeenteraad 3 november 2021

Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. Registratie huurovereenkomsten via My Rent

De registratie van huurovereenkomsten via My Rent wordt voorgelegd.
De registratie van huurovereenkomsten via My Rent wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Uitnodiging opening nieuw uitvaartcentrum Messiaen te Desselgem

Er wordt een delegatie uitgenodigd naar de officiële opening van een nieuw uitvaartcentrum Messiaen te Desselgem op 30/10/2021
Er wordt een delegatie uitgenodigd naar de officiële opening van een nieuw uitvaartcentrum Messiaen te Desselgem op 30/10/2021
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. Zitting college / vast bureau week 1 november

Gaat het college / vast bureau door in de week van 1 november?
Gaat het college / vast bureau door in de week van 1 november?
Pdf-versie
werd besproken.

<>25. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Jeugdraad: 27/09/2021
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Jeugdraad: 27/09/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>26. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Mijn Huis: raad van bestuur 21/09/2021
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Mijn Huis: raad van bestuur 21/09/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>27. Ambtshalve schrappingen

Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. Huwelijken en jubilea - week 43

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking

Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.
Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.
Pdf-versie
kennisname.

<>30. voorlopig vaststellen RUP 25-1 Sprietestraat

Agenderen op de gemeenteraad van november2021 voor de voorlopige vaststelling van het RUP 25-1 Sprietestraat
Agenderen op de gemeenteraad van november2021 voor de voorlopige vaststelling van het RUP 25-1 Sprietestraat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>33. Attest tot grondverkoop: VERKEST Laurens (V/3036/1)

Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>34. Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>36. SVK Pro behoeftebepaling

Aan het college wordt gevraagd om de behoeftepeiling voor Waregem in functie van SVK Pro goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd om de behoeftepeiling voor Waregem in functie van SVK Pro goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. Weigering aanvraag omgevingsproject: LISARDE Olivier - MULLIE Shana (OMV/2021/00314)

Aanvraag van LISARDE Olivier - MULLIE Shana tot het bouwen van woning te Pijkstraat 77 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 136/03_, 136R.
Aanvraag van LISARDE Olivier - MULLIE Shana tot het bouwen van woning te Pijkstraat 77 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 136/03_, 136R.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>38. Omgevingsvergunning: VANDEKERCKHOVE Stijn - NEIRYNCK Leen (OMV/2021/00406)

Aanvraag van VANDEKERCKHOVE Stijn - NEIRYNCK Leen tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Platanendreef 18 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 281K.
Aanvraag van VANDEKERCKHOVE Stijn - NEIRYNCK Leen tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Platanendreef 18 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 281K.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. Omgevingsvergunning: DELAERE Pieter - VANDEN ABEELE Josfien (OMV/2021/00408)

Aanvraag van DELAERE Pieter - VANDEN ABEELE Josfien tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Meerlaanstraat 7 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 237M.
Aanvraag van DELAERE Pieter - VANDEN ABEELE Josfien tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Meerlaanstraat 7 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 237M.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden

<>40. Omgevingsvergunning: HUTANU Nicoleta (OMV/2021/00414)

Aanvraag van HUTANU Nicoleta tot het wijzigen van gevel: isoleren + aanbrengen van crepi te Stagestraat 49 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 83L.
Aanvraag van HUTANU Nicoleta tot het wijzigen van gevel: isoleren + aanbrengen van crepi te Stagestraat 49 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 83L.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. Omgevingsvergunning: STRUYVE Tom - CAMPENS Virginie (OMV/2021/00421)

Aanvraag van STRUYVE Tom - CAMPENS Virginie tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Kromme Waters 24 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 113G2.
Aanvraag van STRUYVE Tom - CAMPENS Virginie tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Kromme Waters 24 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 113G2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. Omgevingsvergunning: DELBEKE Ann (OMV/2021/00412)

Aanvraag van DELBEKE Ann tot het bouwen van garage (regularisatie) te Hoge Kouter 24 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 59N3.
Aanvraag van DELBEKE Ann tot het bouwen van garage (regularisatie) te Hoge Kouter 24 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 59N3.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>43. Omgevingsvergunning: TEGARE bv (OMV/2021/00305)

Aanvraag van TEGARE bv tot het bouwen van cafetaria te Gentseweg 181 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 535B2, 535C2.
Aanvraag van TEGARE bv tot het bouwen van cafetaria te Gentseweg 181 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 535B2, 535C2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden

<>44. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Stadsbestuur Waregem (OMV/2021/00097)

Het beroep ingesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed, tegen de omgevingsvergunning van het college dd. 2 juni 2020 afgeleverd aan Stadsbestuur Waregem voor de groeninrichting park De Mote, perceel gelegen te Liebaardstraat 34 te 8792 Waregem, werd op 18 oktober 2020 door de bezwaarindiener ingetrokken. De aanvraag blijft aldus vergund.
Het beroep ingesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed, tegen de omgevingsvergunning van het college dd. 2 juni 2020 afgeleverd aan Stadsbestuur Waregem voor de groeninrichting park De Mote, perceel gelegen te Liebaardstraat 34 te 8792 Waregem, werd op 18 oktober 2020 door de bezwaarindiener ingetrokken. De aanvraag blijft aldus vergund.
Pdf-versie
kennisname.

<>45. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>46. nutsleidingen: ondergronds brengen bundelnet naar aanleiding van wegeniswerken Franklin Rooseveltlaan: intrekken gemeenteraadsbeslissing van 7 juli 2020 en goedkeuren offerte

dossier te agenderen op gemeenteraad
dossier te agenderen op gemeenteraad
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Snoeien en rooien bomen, winterseizoen 2021/2022: openen offerte

openen offerte voor de overheidsopdracht 'snoeien en rooien bomen, winterseizoen 2021/2022'
openen offerte voor de overheidsopdracht 'snoeien en rooien bomen, winterseizoen 2021/2022'
Pdf-versie
offerten geopend.

<>48. Afsprakennota uitrol Groenplan Waregem

Aan het college wordt gevraagd de afsprakennota goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de afsprakennota goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. Afkoppelingsplicht wegeniswerken - goedkeuren aanmaningsbrieven

Aan het college wordt gevraagd de aanmaningsbrieven en lijst van bedrijven goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de aanmaningsbrieven en lijst van bedrijven goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Weg- en rioleringswerken in de Posterijstraat: goedkeuren proces-verbaal van definitieve oplevering

goedkeuren PV DO voor de opdracht 'weg- en rioleringswerken in de Posterijstraat.
goedkeuren PV DO voor de opdracht 'weg- en rioleringswerken in de Posterijstraat.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. (Her)aanleg kunstgrasvelden en omgeving:goedkeuren Proces-Verbaal van Voorlopige Oplevering

goedkeuren proces verbaal van voorlopige oplvering voor de opdracht (her)aanleg kunstgrasvelden en omgeving
goedkeuren proces verbaal van voorlopige oplvering voor de opdracht (her)aanleg kunstgrasvelden en omgeving
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Herinrichting kruispunt Expressweg (N382) - Eugène Bekaertlaan - Flanders-Fieldweg: VS7(OS2)

goedkeuren onderhoudsstaat voor de opdracht 'Herinrichting kruispunt Expressweg(N382)-eugène Bekaertlaan
goedkeuren onderhoudsstaat voor de opdracht 'Herinrichting kruispunt Expressweg(N382)-eugène Bekaertlaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Omgevingswerken Transvaal - fase I: goedkeuren vorderingsstaat 3 (eindstaat)

Aan het college wordt gevraagd vorderingsstaat 3 (eindstaat) goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd vorderingsstaat 3 (eindstaat) goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Weg- rioleringswerken- en omgevingswerken Project Hof Ter Waaien, Waregem, fase I: VS 6

Aan het college wordt gevraagd vorderingsstaat 6 goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd vorderingsstaat 6 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Nutsleidingen: Netaanpassing door De Watergroep

netaanpassingen door de Watergroep in de Nijverheidstraat en Meiweg
netaanpassingen door de Watergroep in de Nijverheidstraat en Meiweg
Pdf-versie
kennisname.

<>56. openlegging Gaverbeek langs Zuiderlaan:kennisname gunning erelooncontract

kennisname van de gunning erelooncontract 'omlegging Gaverbeek langs Zuiderlaan
kennisname van de gunning erelooncontract 'omlegging Gaverbeek langs Zuiderlaan
Pdf-versie
kennisname.

<>57. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Waregemse Metal Days van vrijdag 3 december 2021 tot en met zondag 5 december 2021

Van vrijdag 3 december 2021 tot en met zondag 5 december 2021 zal het festival Waregemse Metal Days plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod de parking Waregem Expo en de parking hoek Zuiderlaan/Verbindingsweg gedurende deze periode.
Van vrijdag 3 december 2021 tot en met zondag 5 december 2021 zal het festival Waregemse Metal Days plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod de parking Waregem Expo en de parking hoek Zuiderlaan/Verbindingsweg gedurende deze periode.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Aanvraag voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer.
Aanvraag voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Dwars door Vlaanderen 2022 - aanpassingswerken Hippodroom

De organisatie van Dwars door Vlaanderen wenst vanaf 2022 jaarlijks de Hippodroom op te nemen in het parcours van de Wordtour wedstrijd. Voor de veiligheid van de passage van de wielerwedstrijd zijn er aanpassingswerken nodig.
De organisatie van Dwars door Vlaanderen wenst vanaf 2022 jaarlijks de Hippodroom op te nemen in het parcours van de Wordtour wedstrijd. Voor de veiligheid van de passage van de wielerwedstrijd zijn er aanpassingswerken nodig.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Pandcomplex, hernieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 8

Er wordt gevraagd om de ereloonnota 8 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 8 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Pandcomplex, hernieuwbouw, bevloering openbaar domein: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Pandcomplex, hernieuwbouw, zone speeltoestellen: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>64. Petanqueclub Gaverke, gebruik toiletten: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>65. Stedelijke basisschool Beveren-Leie, douches sportzaal: legionellapreventie

Stedelijke basisschool Beveren-Leie, douches sportzaal: legionellapreventie
Stedelijke basisschool Beveren-Leie, douches sportzaal: legionellapreventie
Pdf-versie
werd besproken.

<>66. Afkoelingsperiode buitenschoolse activiteiten Beveren-Leie

Afkoelingsperiode buitenschoolse activiteiten Beveren-Leie
Afkoelingsperiode buitenschoolse activiteiten Beveren-Leie
Pdf-versie
kennisname.

<>67. Gebruik De Mote

Aanvraag voor gebruik van De Mote voor de start van de seniorenweek op zondag 14 november
Aanvraag voor gebruik van De Mote voor de start van de seniorenweek op zondag 14 november
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Ontvangst 75 jaar KWB 't Gaverke

Vraag van KMB 't Gaverke om ontvangen te worden op het stadhuis nav 75-jarig bestaan
Vraag van KMB 't Gaverke om ontvangen te worden op het stadhuis nav 75-jarig bestaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Sint in de bib

Op vrijdag 26 november zou de Sint opnieuw naar de bib komen.
Op vrijdag 26 november zou de Sint opnieuw naar de bib komen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Jeugdboekenmaand 2022

Voorstel programma voor de jeugdboekenmaand 2022 in de bib
Voorstel programma voor de jeugdboekenmaand 2022 in de bib
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Organisatie infomoment pleegzorg

Aan het college wordt gevraagd de organisatie van het infomoment op 20/04/2022 in CC De Schakel goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de organisatie van het infomoment op 20/04/2022 in CC De Schakel goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. Overeenkomst vaccinatiecentrum Waregem Expo

Dossier te agenderen op de gemeenteraad van november.
Dossier te agenderen op de gemeenteraad van november.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Verdere stappen in uitbouw site Beaulieu

De Waak werd aangeduid als bevoorrechte partner, een samenwerkingsovereenkomst moet worden gemaakt en voorgelegd aan de gemeenteraad.
De Waak werd aangeduid als bevoorrechte partner, een samenwerkingsovereenkomst moet worden gemaakt en voorgelegd aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Rommelmarkt op parking Waregem Expo

Hobby vraagt toelating voor het organiseren van de jaarlijkse rommelmarkt op donderdag 21 juli 2022 op parking Expo.
Hobby vraagt toelating voor het organiseren van de jaarlijkse rommelmarkt op donderdag 21 juli 2022 op parking Expo.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>75. Kerstbomen op Hoge Kouter

Kerstbomen op de kerststal van de Hoge Kouter.
Kerstbomen op de kerststal van de Hoge Kouter.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>76. aanvraag toelage: reünie jaargenoten

Aanvraag tot het bekomen van een toelage naar aanleiding van een reünie van jaargenoten.
Aanvraag tot het bekomen van een toelage naar aanleiding van een reünie van jaargenoten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Datum Belgian Opel Days 2022

Belgian Opel Days op 17 juli 2022
Belgian Opel Days op 17 juli 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>78. Aanvraag Circus Pipo 2022

Aanvraag Circus Pipo 20 maart tem 4 april 2022
Aanvraag Circus Pipo 20 maart tem 4 april 2022
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>79. Voltage Festival 2022

Aanvraag plaats voor Voltage Festival zomer 2022
Aanvraag plaats voor Voltage Festival zomer 2022
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>80. Organisatie receptie Waregem Koerse

De stad heeft een loge op Waregem Koerse en nodigt elk jaar een aantal mensen hier uit. Vraag is hoe dat in de toekomst verder kan worden georganiseerd.
De stad heeft een loge op Waregem Koerse en nodigt elk jaar een aantal mensen hier uit. Vraag is hoe dat in de toekomst verder kan worden georganiseerd.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>81. Speelgoed inzamelactie

Aanvraag speelgoed inzamelactie op 13 november op de Markt
Aanvraag speelgoed inzamelactie op 13 november op de Markt
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>82. Receptie Welzijnshuis

Aanvraag receptie Welzijnshuis in november nav. overhandiging wagen en overhandiging cheques
Aanvraag receptie Welzijnshuis in november nav. overhandiging wagen en overhandiging cheques
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>83. Namen vergaderzalen

Het tussenverdiep willen we graag ook in ons zalenbeheer opnemen. De 2 burelen krijgen best ook een naam.
Het tussenverdiep willen we graag ook in ons zalenbeheer opnemen. De 2 burelen krijgen best ook een naam.
Pdf-versie
werd besproken.

<>84. Waregem Wintert

Waregem Wintert regeling van afsluit chalets en huis van de kerstman door Key4ce
Waregem Wintert regeling van afsluit chalets en huis van de kerstman door Key4ce
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. Chalets aan de ijspiste

Chalets aan de ijspiste, overlopen van invulling door verenigingen.
Chalets aan de ijspiste, overlopen van invulling door verenigingen.
Pdf-versie
kennisname.

<>86. Muziekvergunning: Ontbijt dag van de jeugdbeweging

Jeugddienst Waregem vraagt toelating voor de organisatie van een ontbijt naar aanleiding van de dag van de jeugdbeweging op vrijdag 22 oktober 2021.
Jeugddienst Waregem vraagt toelating voor de organisatie van een ontbijt naar aanleiding van de dag van de jeugdbeweging op vrijdag 22 oktober 2021.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. Muziekvergunning: Nacht van de jeugd

Nacht van de jeugd georganiseerd door de jeugdraad Waregem op 22 oktober in het jeugdcentrum.
Nacht van de jeugd georganiseerd door de jeugdraad Waregem op 22 oktober in het jeugdcentrum.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>88. Muziekvergunning: Galabal Vader Rouge

Vader Rouge organiseert op vrijdag 26/11/2021 een galabal in Hippo.Loggia.
Vader Rouge organiseert op vrijdag 26/11/2021 een galabal in Hippo.Loggia.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>89. Muziekvergunning: Lichtjes aan de Leie

Aanvraag Lichtjes aan de Leie 27/11 Sint-Eloois-Vijve
Aanvraag Lichtjes aan de Leie 27/11 Sint-Eloois-Vijve
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>90. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>91. Affiche Waregem Wintert

Aan het college wordt gevraagd het ontwerp voor de affiche Waregem Wintert goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd het ontwerp voor de affiche Waregem Wintert goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>92. Extra webcam

Voorstel om in renovatiewerken Pand ook (bekabeling voor) een tweede webcam te voorzien.
Voorstel om in renovatiewerken Pand ook (bekabeling voor) een tweede webcam te voorzien.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>93. Namen voor nieuwe bruggen

Bepalen van verder verloop voor het geven van een naam aan de nieuwe fietsbrug en nieuwe wegbrug over de Leie.
Bepalen van verder verloop voor het geven van een naam aan de nieuwe fietsbrug en nieuwe wegbrug over de Leie.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>94. Bijkomende verharding aan lokaal vissers

de vissers vragen bijkomende verharding zodat de volledige zone voor het gebouw verhard zou zijn.
de vissers vragen bijkomende verharding zodat de volledige zone voor het gebouw verhard zou zijn.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>95. Nieuw logo Pand

AB Creations ontwikkelde een aantal voorstellen van logo voor het Pand.
AB Creations ontwikkelde een aantal voorstellen van logo voor het Pand.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>96. Strategisch platform Kindvriendelijke Stad

In overleg met Bataljong, die het traject Kindvriendelijke steden en gemeenten begeleiden, werd een tijdsschema opgesteld en bepaald wie zou zetelen in het strategisch overlegorgaan rond kindvriendelijkheid.
In overleg met Bataljong, die het traject Kindvriendelijke steden en gemeenten begeleiden, werd een tijdsschema opgesteld en bepaald wie zou zetelen in het strategisch overlegorgaan rond kindvriendelijkheid.
Pdf-versie
kennisname.

<>97. Zwembadfuif De Treffer

Als aanvulling op Zwemglinsters en de zwembaddagen werd een voorstel uitgewerkt om op vrijdag 26 november een sfeerzwemmen/zwembadfuif te organiseren.
Als aanvulling op Zwemglinsters en de zwembaddagen werd een voorstel uitgewerkt om op vrijdag 26 november een sfeerzwemmen/zwembadfuif te organiseren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>98. Kennisname nieuwe stuurgroep Jeugdraad

Op maandag 27 september stemde de Jeugdraad een nieuw dagelijks bestuur. Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de verkozenen.
Op maandag 27 september stemde de Jeugdraad een nieuw dagelijks bestuur. Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de verkozenen.
Pdf-versie
kennisname.

<>99. Dag van de Jeugdbeweging 2021

Een overzicht van de kosten voor het ontbijt op Dag van de Jeugdbeweging.
Een overzicht van de kosten voor het ontbijt op Dag van de Jeugdbeweging.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>100. Aankopen nieuw materiaal uitleendienst jeugd

Een overzicht van het nieuw aan te kopen materiaal voor de uitleendienst jeugd op advies van de Jeugdraad.
Een overzicht van het nieuw aan te kopen materiaal voor de uitleendienst jeugd op advies van de Jeugdraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>101. Saumur als nieuwe partner in Euro Equus

Saumur wordt de nieuwe partner in het Euro Equus-netwerk
Saumur wordt de nieuwe partner in het Euro Equus-netwerk
Pdf-versie
kennisname.

<>102. Lunch meeting partners ikv stedenband op 26 oktober

Op 26 oktober ontvangen we experten uit het OLV Van Lourdes Ziekenhuis en van Aleydis in het kader van de stedenband met Gatsibo.
Op 26 oktober ontvangen we experten uit het OLV Van Lourdes Ziekenhuis en van Aleydis in het kader van de stedenband met Gatsibo.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>103. Programma filmvoorstelling op 12/11/2021 ten voordele van 11.11.11

Programma filmvoorstelling op 12/11/2021 ten voordele van 11.11.11
Programma filmvoorstelling op 12/11/2021 ten voordele van 11.11.11
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>104. Terugblik spel ikv Week van de Fairtrade

Een terugblik naar het spel dat georganiseerd werd in het kader van Week van de Fairtrade op 16 en 17 oktober 2021 voor de jeugdbewegingen.
Een terugblik naar het spel dat georganiseerd werd in het kader van Week van de Fairtrade op 16 en 17 oktober 2021 voor de jeugdbewegingen.
Pdf-versie
kennisname.