Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 22 jun 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 22 JUN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

teruggave waarborg torenkraan

goedgekeurd.

1. teruggave waarborg torenkraan
aan het college wordt gevraagd de waarborg voor de torenkraan terug te betalen

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

Financiële verantwoording toelagen

goedgekeurd.

3. Financiële verantwoording toelagen
Aan het college wordt gevraagd akkoord te gaan met de werkwijze zoals beschreven.

Koppeling te voorzien tussen Icontroller en Mercurius

goedgekeurd.

4. Koppeling te voorzien tussen Icontroller en Mercurius
Aan het college wordt gevraagd deze koppeling tussen Icontroller en Mercurius goed te keuren.

Huur leidingwaterkoeler stedelijke werkplaats - wijziging opdracht

goedgekeurd.

5. Huur leidingwaterkoeler stedelijke werkplaats - wijziging opdracht
Het college van burgemeester en schepenen wijzigt de opdracht m.b.t. de huur van de leidingwaterkoeler van de stedelijke werkplaats. Er wordt een toestel gehuurd die naast koud en water op kamertemperatuur ook in bruisend water voorziet.

Aankoop muziekinstrumenten en toebehoren voor de Stedelijke Kunstacademie 2022 - gunning

goedgekeurd.

6. Aankoop muziekinstrumenten en toebehoren voor de Stedelijke Kunstacademie 2022 - gunning
Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning betreffende de aankoop van muziekinstrumenten en toebehoren voor de stedelijke kunstacademie goed.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

7. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

goedgekeurd.

8. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren aankoop gronden parkzone Vandewoestijnelaan, Ter Elststraat, Koningin Fabiolalaan (GR 05/07/2022)

goedgekeurd.

9. Goedkeuren aankoop gronden parkzone Vandewoestijnelaan, Ter Elststraat, Koningin Fabiolalaan (GR 05/07/2022)
Er wordt voorgesteld om de aankoop van de gronden (parkzone) ter hoogte van de Vandewoestijnelaan, Ter Elststraat, Koningin Fabiolalaan, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Goedkeuren verkoop en desaffectatie strook grond thv Oblatenstraat 22, 8790 Waregem (GR 05/07/2022)

goedgekeurd.

10. Goedkeuren verkoop en desaffectatie strook grond thv Oblatenstraat 22, 8790 Waregem (GR 05/07/2022)
Er wordt voorgesteld om de verkoop en de desaffectatie uit het openbaar domein van de strook grond ter hoogte van de Oblatenstraat 22, 8790 Waregem ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Recht van opstal door TVH thv Vichtseweg voor plaatsing bushokje

goedgekeurd.

11. Recht van opstal door TVH thv Vichtseweg voor plaatsing bushokje
Het recht van opstal door TVH op gronden ter hoogte van Vichtseweg voor de plaatsing van een bushokje wordt voorgelegd.

Aanvraag doorgang garages Transvaalstraat

werd besproken.

12. Aanvraag doorgang garages Transvaalstraat
De aanvraag tot het nemen van toegang naar de garages Transvaalstraat wordt besproken.

Goedkeuren erfpacht met aankoopoptie en protocol voor site Hippologgia

werd besproken.

B1 Goedkeuren erfpacht met aankoopoptie en protocol voor site Hippologgia
dossier te agenderen op gemeenteraad.

Vaststellen kandidatenlijst Stafmedewerker Groenbeleid

vastgesteld.

13. Vaststellen kandidatenlijst Stafmedewerker Groenbeleid
De inschrijvingen voor deze vacature werden afgesloten. Vaststellen kandidatenlijst

Vaststellen datum van indiensttreding stafmedewerker wegen- en waterinfrastructuur

vastgesteld.

14. Vaststellen datum van indiensttreding stafmedewerker wegen- en waterinfrastructuur
Vaststellen datum indiensttreding na eerdere statutaire aanstelling

Aanstelling administratief medewerker communicatie (C1-C3)

goedgekeurd.

15. Aanstelling administratief medewerker communicatie (C1-C3)
Aanstelling in vacante functie.

Toekennen vergoeding aan medewerker n.a.v. arbeidsongeval: overeenkomst

goedgekeurd.

16. Toekennen vergoeding aan medewerker n.a.v. arbeidsongeval: overeenkomst
Toekennen vergoeding aan medewerker n.a.v. arbeidsongeval: overeenkomst

Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - mei 2022

goedgekeurd.

17. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - mei 2022
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de prestaties van het gelegenheidspersoneel tijdens de maand mei 2022 goed te keuren.

(GR) Stedelijk basisonderwijs: goedkeuren wijzigingen schoolreglement

goedgekeurd.

18. (GR) Stedelijk basisonderwijs: goedkeuren wijzigingen schoolreglement
Punt te agenderen op de gemeenteraad van 5 juli 2022

Stedelijk basisonderwijs: vaststellen lestijdenpakket schooljaar 2022-2023

vastgesteld.

19. Stedelijk basisonderwijs: vaststellen lestijdenpakket schooljaar 2022-2023
Voor de 5 stedelijke basisscholen wordt het lestijdenpakket voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: invulling lestijdenpakket

goedgekeurd.

20. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: invulling lestijdenpakket
De structuur van en de tijdelijke aanstellingen in het stedelijk basisonderwijs voor het schooljaar 2022-2023 worden goedgekeurd

Aanvraag vorming/studiedagen

goedgekeurd.

21. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: aanvraag ontslag wegens rustpensioen

goedgekeurd.

22. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: aanvraag ontslag wegens rustpensioen
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: leerkracht dient ontslag in om met rustpensioen te gaan

verlenen advies tot het plaatsen van camera's in niet-besloten plaatsen (parking Pand, parking Zuiderpromenade, winkelcentrum Het Pand)

goedgekeurd.

23. verlenen advies tot het plaatsen van camera's in niet-besloten plaatsen (parking Pand, parking Zuiderpromenade, winkelcentrum Het Pand)
dossier voor gemeenteraad juli.

definitieve agenda gemeenteraad 5 juli 2022

goedgekeurd.

24. definitieve agenda gemeenteraad 5 juli 2022
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad van 5 juli 2022 goed te keuren.

Overzicht proclamaties niet-stedelijk onderwijs

kennisname.

25. Overzicht proclamaties niet-stedelijk onderwijs
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de proclamaties van het niet-stedelijk onderwijs.

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

26. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - sportbeheer: raad van bestuur 16/05/2022 - sportraad 07/04/2022, 05/05/2022, 02/06/2022

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

27. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Zuidwest: raad van bestuur 20/05/2022 - WVI: AV 08/06/2022 - WVI: RVB 01/06/2022 - Imog: AV 17/05/2022 - Gaselwest: RBC 24/03/2022 - Gaselwest: RVB 10/05/2022

Relance-oproep Vlaamse Meesters - dossier Emile Claus 2024

goedgekeurd.

28. Relance-oproep Vlaamse Meesters - dossier Emile Claus 2024
Relance-oproep Vlaamse Meesters: indienen subsidiedossier i.f.v. Emile Clausjaar in 2024.

Relance-oproep Vlaamse Meesters - Toerisme Oost-Vlaanderen / Toerisme Leiestreek

goedgekeurd.

29. Relance-oproep Vlaamse Meesters - Toerisme Oost-Vlaanderen / Toerisme Leiestreek
Voorstel om deel te nemen aan project van Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Leiestreek i.f.v. Emile Clausjaar in 2024.

Huwelijken en jubilea - week 25

goedgekeurd.

30. Huwelijken en jubilea - week 25
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking

kennisname.

31. Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking
Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.

Attest tot grondverkoop: Feys - Viaene bvba (V/3039/2)

goedgekeurd.

33. Attest tot grondverkoop: Feys - Viaene bvba (V/3039/2)
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling

Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

goedgekeurd.

34. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
Er wordt één vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.

Omgevingsvergunning: CARELS Stijn (OMV/2022/00155)

goedgekeurd.

35. Omgevingsvergunning: CARELS Stijn (OMV/2022/00155)
Aanvraag van CARELS Stijn tot het plaatsen van omheining te Herlaarstraat 41 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 237Z2.

Omgevingsvergunning: Fremato Group nv (OMV/2022/00151)

goedgekeurd met voorwaarden.

36. Omgevingsvergunning: Fremato Group nv (OMV/2022/00151)
Aanvraag van Fremato Group nv tot het wijzigen van functie: van wonen naar opslag te Brabantstraat 29 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 858D2.

Omgevingsvergunning: VERVERKEN Angelo - DEKLERCK Lien (OMV/2022/00147)

goedgekeurd met voorwaarden.

37. Omgevingsvergunning: VERVERKEN Angelo - DEKLERCK Lien (OMV/2022/00147)
Aanvraag van VERVERKEN Angelo - DEKLERCK Lien tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Kortrijkseweg 9 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 49E2.

Omgevingsvergunning: Fremato Group nv (OMV/2022/00152)

goedgekeurd met voorwaarden.

38. Omgevingsvergunning: Fremato Group nv (OMV/2022/00152)
Aanvraag van Fremato Group nv tot het wijzigen van functie: van wonen naar bedrijfsgebouw te Brabantstraat 11, Brabantstraat 9 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 882F, 882G.

Omgevingsvergunning: DE CONINCK Dries (OMV/2022/00127)

goedgekeurd met voorwaarden.

39. Omgevingsvergunning: DE CONINCK Dries (OMV/2022/00127)
Aanvraag van DE CONINCK Dries tot het bouwen van alleenstaande woning te Galgewegel 41 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 816C4.

Omgevingsvergunning: DEWEER Stefaan (OMV/2022/00185)

goedgekeurd.

40. Omgevingsvergunning: DEWEER Stefaan (OMV/2022/00185)
Aanvraag van DEWEER Stefaan tot het plaatsen van terrasoverkapping te Zuiderpromenade 17 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1401Z2.

Omgevingsvergunning: DERYCKE Cindy (OMV/2022/00161)

goedgekeurd.

41. Omgevingsvergunning: DERYCKE Cindy (OMV/2022/00161)
Aanvraag van DERYCKE Cind tot het plaatsen van terrasoverkapping te Meikeverstraat 4 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 487P.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

42. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 3 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Beheersoverdracht Imog - uitbreiding

goedgekeurd.

43. Beheersoverdracht Imog - uitbreiding
voorstel om de beheersoverdracht van Imog uit te breiden in de Gemeenteraad

actie Natuur.koepel

goedgekeurd.

44. actie Natuur.koepel
Voorstel om 5 euro korting te geven bij aankoop planten bij Natuur.koepel

Imog strategische denktank

werd besproken.

45. Imog strategische denktank
Imog vraagt welke mandatarissen/ambtenaren worden afgevaardigd in hun strategische denktank

subsidies zwaluwkolonies controle

goedgekeurd.

46. subsidies zwaluwkolonies controle
Uitvoeren van de controle zwaluwkolonies wordt uitgevoerd door Natuurpunt

Natuurbeheerplan - aanvraag subsidies

goedgekeurd.

47. Natuurbeheerplan - aanvraag subsidies
De bosgroep vraagt de toestemming voor de aanvraag van de subsidies voor het natuurbeheerplan in ruil voor 5% van het subsidiebedrag.

Park Casier, renovatie bruggen en omgevingswerken, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 1

goedgekeurd.

48. Park Casier, renovatie bruggen en omgevingswerken, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 1
Er wordt gevraagd om de ereloonnota goed te keuren.

Parking Schakelstraat-Meersstraat, locatie afvalstraat: inname standpunt

goedgekeurd.

49. Parking Schakelstraat-Meersstraat, locatie afvalstraat: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Nutsleidingen, De Watergroep: voorstel goedkeuren aanvraagvergunningen

goedgekeurd.

50. Nutsleidingen, De Watergroep: voorstel goedkeuren aanvraagvergunningen
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunningen goed te keuren.

Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

goedgekeurd.

51. Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het plaatsen van kermiskramen tijdens de Sint-Margrietfeesten te Nieuwenhove van donderdag 14 juli 2022 tot en met maandag 18 juli 2022

goedgekeurd.

52. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het plaatsen van kermiskramen tijdens de Sint-Margrietfeesten te Nieuwenhove van donderdag 14 juli 2022 tot en met maandag 18 juli 2022
Van donderdag 14 juli 2022 tot en met maandag 18 juli 2022 zullen er kermiskramen geplaatst worden in het centrum van Nieuwenhove naar aanleiding van de Sint-Margrietfeesten. Om deze plaatsing mogelijk te maken zal er parkeer- en toegangsverbod voorzien worden gedurende deze periode.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Sint-Margrietfeesten te Nieuwenhove van vrijdag 15 juli 2022 tot en met zondag 17 juli 2022

goedgekeurd.

53. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Sint-Margrietfeesten te Nieuwenhove van vrijdag 15 juli 2022 tot en met zondag 17 juli 2022
Van vrijdag 15 juli 2022 tot en met zondag 17 juli 2022 zullen de Sint-Margrietfeesten plaatsvinden te Nieuwenhove. Voor een veilig verloop van dit evenement zullen er diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende dat weekend.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Belgian Opel Day op zondag 17 juli 2022

goedgekeurd.

54. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Belgian Opel Day op zondag 17 juli 2022
Op zondag 17 juli 2022 zal de Belgian Opel Day plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op de bovengrondse parking Zuiderpromenade gedurende de volledige dag.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een rommelmarkt op de parking Expo op donderdag 21 juli 2022

goedgekeurd.

55. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een rommelmarkt op de parking Expo op donderdag 21 juli 2022
Op donderdag 21 juli 2022 zal een rommelmarkt plaatsvinden op de parking Expo. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op deze parking om dit evenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

56. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Stedelijke Basisschool Torenhof, vernieuwen stookplaats kelder: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02, tevens eindstaat

goedgekeurd.

57. Stedelijke Basisschool Torenhof, vernieuwen stookplaats kelder: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02, tevens eindstaat
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02, tevens eindstaat, goed te keuren.

Pandcomplex, berging parking Pand: inname standpunt

werd besproken.

58. Pandcomplex, berging parking Pand: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 2/Elektriciteit: voorstel goedkeuren intrekken beslissing + nieuwe toewijzing

goedgekeurd.

B2 Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 2/Elektriciteit: voorstel goedkeuren intrekken beslissing + nieuwe toewijzing
Er wordt gevraagd om de eerder genomen toewijzingsbeslissing in te trekken en de opdracht opnieuw toe te wijzen.

Controle huuroverdracht koetshuis

goedgekeurd.

59. Controle huuroverdracht koetshuis
Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.

Tijdelijke kunstinstallatie ikv festval RUIS

goedgekeurd.

60. Tijdelijke kunstinstallatie ikv festval RUIS
Vraag om de installatie 'AntennA' van kunstenaar Kevin Trappeniers van 21 tem 25 september te installateren voor de Schakelbox ifv festival RUIS

Kindernamiddag Vijfse Middenstand

goedgekeurd.

61. Kindernamiddag Vijfse Middenstand
Kindernamiddag Vijfse Middenstand op 25 september.

Strapdag VBS Gaverke College

goedgekeurd.

62. Strapdag VBS Gaverke College
Strapdag VBS Gaverke College op 8 mei 2023.

Straatfeest Oblatenstraat

goedgekeurd.

63. Straatfeest Oblatenstraat
Straatfeest Oblatenstraat op 25 juni.

Buurtfeest de Haspelaars

goedgekeurd.

64. Buurtfeest de Haspelaars
Buurtfeest de Haspelaars op 15 augustus.

BBQ De Gouden Karper

goedgekeurd.

65. BBQ De Gouden Karper
De Gouden Karper wenst een tent te plaatsen nav leden bbq op zondag 3/7.

Enquête

goedgekeurd.

66. Enquête
Vraag om een enquête af te nemen tijdens Kinderstad.

Led schermen WKF

goedgekeurd.

67. Led schermen WKF
Voorstel tot het plaatsen van ledschermen tijdens de Waregem Koersefeesten om duidelijk te kunnen communiceren met de burgers.

Classic Event

goedgekeurd.

68. Classic Event
Classic Event op 28/10 - 30/10

Gentleman's Fair

goedgekeurd.

69. Gentleman's Fair
Gentleman's Fair op 10/11 - 13/11

Fietstocht met stops Waregemse Dienstencentra

goedgekeurd.

70. Fietstocht met stops Waregemse Dienstencentra
Fietstocht met stops Waregemse Dienstencentra op 21 september.

Benelux Kampioenschap Dressuur

goedgekeurd.

71. Benelux Kampioenschap Dressuur
Aanvraag tot extra toelage voor organisatie Benelux Kampioenschap dressuur in september 2023.

Tent Clovis Opening Pand + WKF

niet goedgekeurd.

72. Tent Clovis Opening Pand + WKF
Aanvraag tent door Huis Clovis nav. Opening Pand + uitbreiding WKF

Moeder Naamse jaarmarkt WKF

goedgekeurd.

73. Moeder Naamse jaarmarkt WKF
Aanvraag tot voorzien DJ in buitenbar op jaarmarkt.

Opening Het Pand: officiële opening

goedgekeurd.

74. Opening Het Pand: officiële opening
Opening Het Pand; officiële opening en receptie vrijdagvoormiddag 19 augustus

Opening Pand; afsluiten centrumstraten en Markt

werd besproken.

75. Opening Pand; afsluiten centrumstraten en Markt
Opening Pand; vragen ivm afsluiten centrumstraten en Markt

Nachtvissen ELV Desselgem

goedgekeurd.

76. Nachtvissen ELV Desselgem
VZW ELV Desselgem vraagt twee nachtvissingen aan.

Koersbus Roeselare

goedgekeurd.

77. Koersbus Roeselare
Koersbus Roeselare op dinsdag 13 september ter gelegenheid van Desselgem Koerse.

Harpconcert Academie Waregem

goedgekeurd.

78. Harpconcert Academie Waregem
Afsluitend harpconcert op 29 juni door Academie Waregem.

Herasbanners Eventing L'Equino Waregem Nokere

niet goedgekeurd.

79. Herasbanners Eventing L'Equino Waregem Nokere
Aanvraag tot plaatsen herasbanners voor kenbaar maken van Eventing L'Equino Waregem-Nokere 2022.

Catering Waregem Koerse Studio Essevee

goedgekeurd.

80. Catering Waregem Koerse Studio Essevee
Voorstellen catering receptie dinsdagmiddag 30 aug in Elindus Arena Studio Essevee

LEDwall Hype-O-Dream

goedgekeurd.

81. LEDwall Hype-O-Dream
Aanvraag verplaatsen LEDwall Hype-O-Dream vanaf 1 juli

Muziekvergunning: 74ste Zomerfeesten 't Gaverke

goedgekeurd.

82. Muziekvergunning: 74ste Zomerfeesten 't Gaverke
Aanvraag muziekvergunning voor 74ste Zomerfeesten 't Gaverke op 8/7 tem. 10/7.

Muziekvergunning: Zomerfeest Villapark

goedgekeurd.

83. Muziekvergunning: Zomerfeest Villapark
Aanvraag muziekvergunning voor Zomerfeest Villapark op 10/7.

Muziekvergunning: Kubb tornooi KOTK werkgroep

goedgekeurd.

84. Muziekvergunning: Kubb tornooi KOTK werkgroep
Aanvraag muziekvergunning voor Kubb tornooi KOTK werkgroep op 1 oktober.

Muziekvergunning: DJ Contest Waregem Koerse - Preselectie

goedgekeurd.

85. Muziekvergunning: DJ Contest Waregem Koerse - Preselectie
Aanvraag muziekvergunning voor DJ Contest Waregem Koerse - Preselectie op 1 juli

Muziekvergunning: vita's feestweekend

goedgekeurd.

86. Muziekvergunning: vita's feestweekend
Aanvraag muziekvergunning voor vita's feestweekend op 15 juli tot en met 17juli.

Muziekvergunning: Essevee Fandag 2022

goedgekeurd.

87. Muziekvergunning: Essevee Fandag 2022
Aanvraag muziekvergunning voor Essevee Fandag 2022 op 16juli.

Muziekvergunning: Openingsweekend Porcherie

goedgekeurd.

88. Muziekvergunning: Openingsweekend Porcherie
Aanvraag muziekvergunning voor Openingsweekend Porcherie op 15 juli tot 17 juli.

Muziekvergunning: 25fr-fuif KLJ Oeselgem

goedgekeurd.

89. Muziekvergunning: 25fr-fuif KLJ Oeselgem
Aanvraag muziekvergunning voor 25fr-fuif KLJ Oeselgem op 17 september.

Muziekvergunning: Beveren Kermis

goedgekeurd.

90. Muziekvergunning: Beveren Kermis
Aanvraag muziekvergunning voor Beveren Kermis op 1/9 - 4/9

Feestcheque

goedgekeurd.

91. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

Openbedrijvendag: inleggen pendelbus

werd besproken.

B3 Openbedrijvendag: inleggen pendelbus

persberichten en aanwezigheid persmomenten

werd besproken.

92. persberichten en aanwezigheid persmomenten
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?

Toelage mediacampagne Waregem Koerse 2022

goedgekeurd.

93. Toelage mediacampagne Waregem Koerse 2022
Aanvraag toelage voor mediacampagne Waregem Koerse 2022.

Opsplitsen segment zaterdagmarkt

goedgekeurd.

94. Opsplitsen segment zaterdagmarkt
Voor variatie en diversiteit zou het segment van 'andere voeding' beter opgesplitst worden.

Huldiging Somival Special Olympics

goedgekeurd.

95. Huldiging Somival Special Olympics
Vraag of een delegatie van het CBS kan aanwezig zijn voor overhandiging trofeeën aan de sporters tijdens Lions Boulevard.

prijsvraag nieuwe verlichting T8 stadion B

werd besproken.

96. prijsvraag nieuwe verlichting T8 stadion B
De bestaande installatie is verouderd en er zijn geen wisselstukken meer te krijgen. Naar veiligheid toe zijn de bestaande lampen niet meer optimaal. Het vervangen van de lampen door LED zal bovendien energiebesparend zijn.

Traject Kindvriendelijkheid - aanvang fase 2

goedgekeurd.

97. Traject Kindvriendelijkheid - aanvang fase 2
Fase 1 uit het traject kindvriendelijkheid werd afgerond met het strategisch platform. Er wordt deze zomer aangevangen met fase 2.

Aanvraag bouw zwembad Speelpleinwerking Het Pad

goedgekeurd.

98. Aanvraag bouw zwembad Speelpleinwerking Het Pad
Het Pad vraagt de toelating om een tijdelijk zwembad te bouwen voor tijdens hun zomerwerking.

Securitytoelage Fuif van Nieuwenhove

goedgekeurd.

99. Securitytoelage Fuif van Nieuwenhove
Chiro Vita en Freedom vroegen een securitytoelage aan voor Fuif van Nieuwenhove.

Fairtrade picknickbuffet tijdens de kleinste steeple

goedgekeurd.

100. Fairtrade picknickbuffet tijdens de kleinste steeple
De trekkersgroep fairtrade verzorgt de picknick tijdens de kleinste steeple

<>1. teruggave waarborg torenkraan

aan het college wordt gevraagd de waarborg voor de torenkraan terug te betalen
aan het college wordt gevraagd de waarborg voor de torenkraan terug te betalen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. Financiële verantwoording toelagen

Aan het college wordt gevraagd akkoord te gaan met de werkwijze zoals beschreven.
Aan het college wordt gevraagd akkoord te gaan met de werkwijze zoals beschreven.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Koppeling te voorzien tussen Icontroller en Mercurius

Aan het college wordt gevraagd deze koppeling tussen Icontroller en Mercurius goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd deze koppeling tussen Icontroller en Mercurius goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Huur leidingwaterkoeler stedelijke werkplaats - wijziging opdracht

Het college van burgemeester en schepenen wijzigt de opdracht m.b.t. de huur van de leidingwaterkoeler van de stedelijke werkplaats. Er wordt een toestel gehuurd die naast koud en water op kamertemperatuur ook in bruisend water voorziet.
Het college van burgemeester en schepenen wijzigt de opdracht m.b.t. de huur van de leidingwaterkoeler van de stedelijke werkplaats. Er wordt een toestel gehuurd die naast koud en water op kamertemperatuur ook in bruisend water voorziet.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Aankoop muziekinstrumenten en toebehoren voor de Stedelijke Kunstacademie 2022 - gunning

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning betreffende de aankoop van muziekinstrumenten en toebehoren voor de stedelijke kunstacademie goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning betreffende de aankoop van muziekinstrumenten en toebehoren voor de stedelijke kunstacademie goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Goedkeuren aankoop gronden parkzone Vandewoestijnelaan, Ter Elststraat, Koningin Fabiolalaan (GR 05/07/2022)

Er wordt voorgesteld om de aankoop van de gronden (parkzone) ter hoogte van de Vandewoestijnelaan, Ter Elststraat, Koningin Fabiolalaan, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om de aankoop van de gronden (parkzone) ter hoogte van de Vandewoestijnelaan, Ter Elststraat, Koningin Fabiolalaan, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Goedkeuren verkoop en desaffectatie strook grond thv Oblatenstraat 22, 8790 Waregem (GR 05/07/2022)

Er wordt voorgesteld om de verkoop en de desaffectatie uit het openbaar domein van de strook grond ter hoogte van de Oblatenstraat 22, 8790 Waregem ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om de verkoop en de desaffectatie uit het openbaar domein van de strook grond ter hoogte van de Oblatenstraat 22, 8790 Waregem ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Recht van opstal door TVH thv Vichtseweg voor plaatsing bushokje

Het recht van opstal door TVH op gronden ter hoogte van Vichtseweg voor de plaatsing van een bushokje wordt voorgelegd.
Het recht van opstal door TVH op gronden ter hoogte van Vichtseweg voor de plaatsing van een bushokje wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Aanvraag doorgang garages Transvaalstraat

De aanvraag tot het nemen van toegang naar de garages Transvaalstraat wordt besproken.
De aanvraag tot het nemen van toegang naar de garages Transvaalstraat wordt besproken.
Pdf-versie
werd besproken.

<>B1 Goedkeuren erfpacht met aankoopoptie en protocol voor site Hippologgia

dossier te agenderen op gemeenteraad.
dossier te agenderen op gemeenteraad.
Pdf-versie
werd besproken.

<>13. Vaststellen kandidatenlijst Stafmedewerker Groenbeleid

De inschrijvingen voor deze vacature werden afgesloten. Vaststellen kandidatenlijst
De inschrijvingen voor deze vacature werden afgesloten. Vaststellen kandidatenlijst
Pdf-versie
vastgesteld.

<>14. Vaststellen datum van indiensttreding stafmedewerker wegen- en waterinfrastructuur

Vaststellen datum indiensttreding na eerdere statutaire aanstelling
Vaststellen datum indiensttreding na eerdere statutaire aanstelling
Pdf-versie
vastgesteld.

<>15. Aanstelling administratief medewerker communicatie (C1-C3)

Aanstelling in vacante functie.
Aanstelling in vacante functie.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Toekennen vergoeding aan medewerker n.a.v. arbeidsongeval: overeenkomst

Toekennen vergoeding aan medewerker n.a.v. arbeidsongeval: overeenkomst
Toekennen vergoeding aan medewerker n.a.v. arbeidsongeval: overeenkomst
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - mei 2022

Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de prestaties van het gelegenheidspersoneel tijdens de maand mei 2022 goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de prestaties van het gelegenheidspersoneel tijdens de maand mei 2022 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. (GR) Stedelijk basisonderwijs: goedkeuren wijzigingen schoolreglement

Punt te agenderen op de gemeenteraad van 5 juli 2022
Punt te agenderen op de gemeenteraad van 5 juli 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Stedelijk basisonderwijs: vaststellen lestijdenpakket schooljaar 2022-2023

Voor de 5 stedelijke basisscholen wordt het lestijdenpakket voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld
Voor de 5 stedelijke basisscholen wordt het lestijdenpakket voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld
Pdf-versie
vastgesteld.

<>20. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: invulling lestijdenpakket

De structuur van en de tijdelijke aanstellingen in het stedelijk basisonderwijs voor het schooljaar 2022-2023 worden goedgekeurd
De structuur van en de tijdelijke aanstellingen in het stedelijk basisonderwijs voor het schooljaar 2022-2023 worden goedgekeurd
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. Aanvraag vorming/studiedagen

Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: aanvraag ontslag wegens rustpensioen

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: leerkracht dient ontslag in om met rustpensioen te gaan
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2022-2023: leerkracht dient ontslag in om met rustpensioen te gaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. verlenen advies tot het plaatsen van camera's in niet-besloten plaatsen (parking Pand, parking Zuiderpromenade, winkelcentrum Het Pand)

dossier voor gemeenteraad juli.
dossier voor gemeenteraad juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. definitieve agenda gemeenteraad 5 juli 2022

Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad van 5 juli 2022 goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad van 5 juli 2022 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>25. Overzicht proclamaties niet-stedelijk onderwijs

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de proclamaties van het niet-stedelijk onderwijs.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de proclamaties van het niet-stedelijk onderwijs.
Pdf-versie
kennisname.

<>26. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - sportbeheer: raad van bestuur 16/05/2022 - sportraad 07/04/2022, 05/05/2022, 02/06/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - sportbeheer: raad van bestuur 16/05/2022 - sportraad 07/04/2022, 05/05/2022, 02/06/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>27. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Zuidwest: raad van bestuur 20/05/2022 - WVI: AV 08/06/2022 - WVI: RVB 01/06/2022 - Imog: AV 17/05/2022 - Gaselwest: RBC 24/03/2022 - Gaselwest: RVB 10/05/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Zuidwest: raad van bestuur 20/05/2022 - WVI: AV 08/06/2022 - WVI: RVB 01/06/2022 - Imog: AV 17/05/2022 - Gaselwest: RBC 24/03/2022 - Gaselwest: RVB 10/05/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>28. Relance-oproep Vlaamse Meesters - dossier Emile Claus 2024

Relance-oproep Vlaamse Meesters: indienen subsidiedossier i.f.v. Emile Clausjaar in 2024.
Relance-oproep Vlaamse Meesters: indienen subsidiedossier i.f.v. Emile Clausjaar in 2024.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. Relance-oproep Vlaamse Meesters - Toerisme Oost-Vlaanderen / Toerisme Leiestreek

Voorstel om deel te nemen aan project van Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Leiestreek i.f.v. Emile Clausjaar in 2024.
Voorstel om deel te nemen aan project van Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Leiestreek i.f.v. Emile Clausjaar in 2024.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Huwelijken en jubilea - week 25

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking

Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.
Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.
Pdf-versie
kennisname.

<>33. Attest tot grondverkoop: Feys - Viaene bvba (V/3039/2)

Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>34. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

Er wordt één vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.
Er wordt één vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Omgevingsvergunning: CARELS Stijn (OMV/2022/00155)

Aanvraag van CARELS Stijn tot het plaatsen van omheining te Herlaarstraat 41 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 237Z2.
Aanvraag van CARELS Stijn tot het plaatsen van omheining te Herlaarstraat 41 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 237Z2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>36. Omgevingsvergunning: Fremato Group nv (OMV/2022/00151)

Aanvraag van Fremato Group nv tot het wijzigen van functie: van wonen naar opslag te Brabantstraat 29 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 858D2.
Aanvraag van Fremato Group nv tot het wijzigen van functie: van wonen naar opslag te Brabantstraat 29 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 858D2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>37. Omgevingsvergunning: VERVERKEN Angelo - DEKLERCK Lien (OMV/2022/00147)

Aanvraag van VERVERKEN Angelo - DEKLERCK Lien tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Kortrijkseweg 9 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 49E2.
Aanvraag van VERVERKEN Angelo - DEKLERCK Lien tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Kortrijkseweg 9 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 49E2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>38. Omgevingsvergunning: Fremato Group nv (OMV/2022/00152)

Aanvraag van Fremato Group nv tot het wijzigen van functie: van wonen naar bedrijfsgebouw te Brabantstraat 11, Brabantstraat 9 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 882F, 882G.
Aanvraag van Fremato Group nv tot het wijzigen van functie: van wonen naar bedrijfsgebouw te Brabantstraat 11, Brabantstraat 9 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 882F, 882G.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>39. Omgevingsvergunning: DE CONINCK Dries (OMV/2022/00127)

Aanvraag van DE CONINCK Dries tot het bouwen van alleenstaande woning te Galgewegel 41 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 816C4.
Aanvraag van DE CONINCK Dries tot het bouwen van alleenstaande woning te Galgewegel 41 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 816C4.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>40. Omgevingsvergunning: DEWEER Stefaan (OMV/2022/00185)

Aanvraag van DEWEER Stefaan tot het plaatsen van terrasoverkapping te Zuiderpromenade 17 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1401Z2.
Aanvraag van DEWEER Stefaan tot het plaatsen van terrasoverkapping te Zuiderpromenade 17 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1401Z2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. Omgevingsvergunning: DERYCKE Cindy (OMV/2022/00161)

Aanvraag van DERYCKE Cind tot het plaatsen van terrasoverkapping te Meikeverstraat 4 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 487P.
Aanvraag van DERYCKE Cind tot het plaatsen van terrasoverkapping te Meikeverstraat 4 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 487P.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 3 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 3 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>43. Beheersoverdracht Imog - uitbreiding

voorstel om de beheersoverdracht van Imog uit te breiden in de Gemeenteraad
voorstel om de beheersoverdracht van Imog uit te breiden in de Gemeenteraad
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>44. actie Natuur.koepel

Voorstel om 5 euro korting te geven bij aankoop planten bij Natuur.koepel
Voorstel om 5 euro korting te geven bij aankoop planten bij Natuur.koepel
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>45. Imog strategische denktank

Imog vraagt welke mandatarissen/ambtenaren worden afgevaardigd in hun strategische denktank
Imog vraagt welke mandatarissen/ambtenaren worden afgevaardigd in hun strategische denktank
Pdf-versie
werd besproken.

<>46. subsidies zwaluwkolonies controle

Uitvoeren van de controle zwaluwkolonies wordt uitgevoerd door Natuurpunt
Uitvoeren van de controle zwaluwkolonies wordt uitgevoerd door Natuurpunt
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Natuurbeheerplan - aanvraag subsidies

De bosgroep vraagt de toestemming voor de aanvraag van de subsidies voor het natuurbeheerplan in ruil voor 5% van het subsidiebedrag.
De bosgroep vraagt de toestemming voor de aanvraag van de subsidies voor het natuurbeheerplan in ruil voor 5% van het subsidiebedrag.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Park Casier, renovatie bruggen en omgevingswerken, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 1

Er wordt gevraagd om de ereloonnota goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de ereloonnota goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. Parking Schakelstraat-Meersstraat, locatie afvalstraat: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Nutsleidingen, De Watergroep: voorstel goedkeuren aanvraagvergunningen

Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunningen goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunningen goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het plaatsen van kermiskramen tijdens de Sint-Margrietfeesten te Nieuwenhove van donderdag 14 juli 2022 tot en met maandag 18 juli 2022

Van donderdag 14 juli 2022 tot en met maandag 18 juli 2022 zullen er kermiskramen geplaatst worden in het centrum van Nieuwenhove naar aanleiding van de Sint-Margrietfeesten. Om deze plaatsing mogelijk te maken zal er parkeer- en toegangsverbod voorzien worden gedurende deze periode.
Van donderdag 14 juli 2022 tot en met maandag 18 juli 2022 zullen er kermiskramen geplaatst worden in het centrum van Nieuwenhove naar aanleiding van de Sint-Margrietfeesten. Om deze plaatsing mogelijk te maken zal er parkeer- en toegangsverbod voorzien worden gedurende deze periode.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Sint-Margrietfeesten te Nieuwenhove van vrijdag 15 juli 2022 tot en met zondag 17 juli 2022

Van vrijdag 15 juli 2022 tot en met zondag 17 juli 2022 zullen de Sint-Margrietfeesten plaatsvinden te Nieuwenhove. Voor een veilig verloop van dit evenement zullen er diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende dat weekend.
Van vrijdag 15 juli 2022 tot en met zondag 17 juli 2022 zullen de Sint-Margrietfeesten plaatsvinden te Nieuwenhove. Voor een veilig verloop van dit evenement zullen er diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende dat weekend.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Belgian Opel Day op zondag 17 juli 2022

Op zondag 17 juli 2022 zal de Belgian Opel Day plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op de bovengrondse parking Zuiderpromenade gedurende de volledige dag.
Op zondag 17 juli 2022 zal de Belgian Opel Day plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op de bovengrondse parking Zuiderpromenade gedurende de volledige dag.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een rommelmarkt op de parking Expo op donderdag 21 juli 2022

Op donderdag 21 juli 2022 zal een rommelmarkt plaatsvinden op de parking Expo. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op deze parking om dit evenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen.
Op donderdag 21 juli 2022 zal een rommelmarkt plaatsvinden op de parking Expo. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op deze parking om dit evenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Stedelijke Basisschool Torenhof, vernieuwen stookplaats kelder: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02, tevens eindstaat

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02, tevens eindstaat, goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02, tevens eindstaat, goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Pandcomplex, berging parking Pand: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>B2 Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 2/Elektriciteit: voorstel goedkeuren intrekken beslissing + nieuwe toewijzing

Er wordt gevraagd om de eerder genomen toewijzingsbeslissing in te trekken en de opdracht opnieuw toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de eerder genomen toewijzingsbeslissing in te trekken en de opdracht opnieuw toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Controle huuroverdracht koetshuis

Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.
Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Tijdelijke kunstinstallatie ikv festval RUIS

Vraag om de installatie 'AntennA' van kunstenaar Kevin Trappeniers van 21 tem 25 september te installateren voor de Schakelbox ifv festival RUIS
Vraag om de installatie 'AntennA' van kunstenaar Kevin Trappeniers van 21 tem 25 september te installateren voor de Schakelbox ifv festival RUIS
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Kindernamiddag Vijfse Middenstand

Kindernamiddag Vijfse Middenstand op 25 september.
Kindernamiddag Vijfse Middenstand op 25 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Strapdag VBS Gaverke College

Strapdag VBS Gaverke College op 8 mei 2023.
Strapdag VBS Gaverke College op 8 mei 2023.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Straatfeest Oblatenstraat

Straatfeest Oblatenstraat op 25 juni.
Straatfeest Oblatenstraat op 25 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Buurtfeest de Haspelaars

Buurtfeest de Haspelaars op 15 augustus.
Buurtfeest de Haspelaars op 15 augustus.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. BBQ De Gouden Karper

De Gouden Karper wenst een tent te plaatsen nav leden bbq op zondag 3/7.
De Gouden Karper wenst een tent te plaatsen nav leden bbq op zondag 3/7.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Enquête

Vraag om een enquête af te nemen tijdens Kinderstad.
Vraag om een enquête af te nemen tijdens Kinderstad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. Led schermen WKF

Voorstel tot het plaatsen van ledschermen tijdens de Waregem Koersefeesten om duidelijk te kunnen communiceren met de burgers.
Voorstel tot het plaatsen van ledschermen tijdens de Waregem Koersefeesten om duidelijk te kunnen communiceren met de burgers.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Classic Event

Classic Event op 28/10 - 30/10
Classic Event op 28/10 - 30/10
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Gentleman's Fair

Gentleman's Fair op 10/11 - 13/11
Gentleman's Fair op 10/11 - 13/11
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Fietstocht met stops Waregemse Dienstencentra

Fietstocht met stops Waregemse Dienstencentra op 21 september.
Fietstocht met stops Waregemse Dienstencentra op 21 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Benelux Kampioenschap Dressuur

Aanvraag tot extra toelage voor organisatie Benelux Kampioenschap dressuur in september 2023.
Aanvraag tot extra toelage voor organisatie Benelux Kampioenschap dressuur in september 2023.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. Tent Clovis Opening Pand + WKF

Aanvraag tent door Huis Clovis nav. Opening Pand + uitbreiding WKF
Aanvraag tent door Huis Clovis nav. Opening Pand + uitbreiding WKF
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>73. Moeder Naamse jaarmarkt WKF

Aanvraag tot voorzien DJ in buitenbar op jaarmarkt.
Aanvraag tot voorzien DJ in buitenbar op jaarmarkt.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Opening Het Pand: officiële opening

Opening Het Pand; officiële opening en receptie vrijdagvoormiddag 19 augustus
Opening Het Pand; officiële opening en receptie vrijdagvoormiddag 19 augustus
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. Opening Pand; afsluiten centrumstraten en Markt

Opening Pand; vragen ivm afsluiten centrumstraten en Markt
Opening Pand; vragen ivm afsluiten centrumstraten en Markt
Pdf-versie
werd besproken.

<>76. Nachtvissen ELV Desselgem

VZW ELV Desselgem vraagt twee nachtvissingen aan.
VZW ELV Desselgem vraagt twee nachtvissingen aan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Koersbus Roeselare

Koersbus Roeselare op dinsdag 13 september ter gelegenheid van Desselgem Koerse.
Koersbus Roeselare op dinsdag 13 september ter gelegenheid van Desselgem Koerse.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>78. Harpconcert Academie Waregem

Afsluitend harpconcert op 29 juni door Academie Waregem.
Afsluitend harpconcert op 29 juni door Academie Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Herasbanners Eventing L'Equino Waregem Nokere

Aanvraag tot plaatsen herasbanners voor kenbaar maken van Eventing L'Equino Waregem-Nokere 2022.
Aanvraag tot plaatsen herasbanners voor kenbaar maken van Eventing L'Equino Waregem-Nokere 2022.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>80. Catering Waregem Koerse Studio Essevee

Voorstellen catering receptie dinsdagmiddag 30 aug in Elindus Arena Studio Essevee
Voorstellen catering receptie dinsdagmiddag 30 aug in Elindus Arena Studio Essevee
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>81. LEDwall Hype-O-Dream

Aanvraag verplaatsen LEDwall Hype-O-Dream vanaf 1 juli
Aanvraag verplaatsen LEDwall Hype-O-Dream vanaf 1 juli
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>82. Muziekvergunning: 74ste Zomerfeesten 't Gaverke

Aanvraag muziekvergunning voor 74ste Zomerfeesten 't Gaverke op 8/7 tem. 10/7.
Aanvraag muziekvergunning voor 74ste Zomerfeesten 't Gaverke op 8/7 tem. 10/7.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>83. Muziekvergunning: Zomerfeest Villapark

Aanvraag muziekvergunning voor Zomerfeest Villapark op 10/7.
Aanvraag muziekvergunning voor Zomerfeest Villapark op 10/7.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>84. Muziekvergunning: Kubb tornooi KOTK werkgroep

Aanvraag muziekvergunning voor Kubb tornooi KOTK werkgroep op 1 oktober.
Aanvraag muziekvergunning voor Kubb tornooi KOTK werkgroep op 1 oktober.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. Muziekvergunning: DJ Contest Waregem Koerse - Preselectie

Aanvraag muziekvergunning voor DJ Contest Waregem Koerse - Preselectie op 1 juli
Aanvraag muziekvergunning voor DJ Contest Waregem Koerse - Preselectie op 1 juli
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>86. Muziekvergunning: vita's feestweekend

Aanvraag muziekvergunning voor vita's feestweekend op 15 juli tot en met 17juli.
Aanvraag muziekvergunning voor vita's feestweekend op 15 juli tot en met 17juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. Muziekvergunning: Essevee Fandag 2022

Aanvraag muziekvergunning voor Essevee Fandag 2022 op 16juli.
Aanvraag muziekvergunning voor Essevee Fandag 2022 op 16juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>88. Muziekvergunning: Openingsweekend Porcherie

Aanvraag muziekvergunning voor Openingsweekend Porcherie op 15 juli tot 17 juli.
Aanvraag muziekvergunning voor Openingsweekend Porcherie op 15 juli tot 17 juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>89. Muziekvergunning: 25fr-fuif KLJ Oeselgem

Aanvraag muziekvergunning voor 25fr-fuif KLJ Oeselgem op 17 september.
Aanvraag muziekvergunning voor 25fr-fuif KLJ Oeselgem op 17 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>90. Muziekvergunning: Beveren Kermis

Aanvraag muziekvergunning voor Beveren Kermis op 1/9 - 4/9
Aanvraag muziekvergunning voor Beveren Kermis op 1/9 - 4/9
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>91. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B3 Openbedrijvendag: inleggen pendelbus

Pdf-versie
werd besproken.

<>92. persberichten en aanwezigheid persmomenten

Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Pdf-versie
werd besproken.

<>93. Toelage mediacampagne Waregem Koerse 2022

Aanvraag toelage voor mediacampagne Waregem Koerse 2022.
Aanvraag toelage voor mediacampagne Waregem Koerse 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>94. Opsplitsen segment zaterdagmarkt

Voor variatie en diversiteit zou het segment van 'andere voeding' beter opgesplitst worden.
Voor variatie en diversiteit zou het segment van 'andere voeding' beter opgesplitst worden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>95. Huldiging Somival Special Olympics

Vraag of een delegatie van het CBS kan aanwezig zijn voor overhandiging trofeeën aan de sporters tijdens Lions Boulevard.
Vraag of een delegatie van het CBS kan aanwezig zijn voor overhandiging trofeeën aan de sporters tijdens Lions Boulevard.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>96. prijsvraag nieuwe verlichting T8 stadion B

De bestaande installatie is verouderd en er zijn geen wisselstukken meer te krijgen. Naar veiligheid toe zijn de bestaande lampen niet meer optimaal. Het vervangen van de lampen door LED zal bovendien energiebesparend zijn.
De bestaande installatie is verouderd en er zijn geen wisselstukken meer te krijgen. Naar veiligheid toe zijn de bestaande lampen niet meer optimaal. Het vervangen van de lampen door LED zal bovendien energiebesparend zijn.
Pdf-versie
werd besproken.

<>97. Traject Kindvriendelijkheid - aanvang fase 2

Fase 1 uit het traject kindvriendelijkheid werd afgerond met het strategisch platform. Er wordt deze zomer aangevangen met fase 2.
Fase 1 uit het traject kindvriendelijkheid werd afgerond met het strategisch platform. Er wordt deze zomer aangevangen met fase 2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>98. Aanvraag bouw zwembad Speelpleinwerking Het Pad

Het Pad vraagt de toelating om een tijdelijk zwembad te bouwen voor tijdens hun zomerwerking.
Het Pad vraagt de toelating om een tijdelijk zwembad te bouwen voor tijdens hun zomerwerking.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>99. Securitytoelage Fuif van Nieuwenhove

Chiro Vita en Freedom vroegen een securitytoelage aan voor Fuif van Nieuwenhove.
Chiro Vita en Freedom vroegen een securitytoelage aan voor Fuif van Nieuwenhove.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>100. Fairtrade picknickbuffet tijdens de kleinste steeple

De trekkersgroep fairtrade verzorgt de picknick tijdens de kleinste steeple
De trekkersgroep fairtrade verzorgt de picknick tijdens de kleinste steeple
Pdf-versie
goedgekeurd.