Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 22 sep 2021, 08:55 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 22 SEP 2021

De voorzitter opent de vergadering om 08.55 uur.
Locatie: Briek Schottezaal

aanvraag tot terugbetalen takelkosten nav wielerwedstrijd

goedgekeurd.

1. aanvraag tot terugbetalen takelkosten nav wielerwedstrijd
Aan het college wordt gevraagd een standpunt in te nemen.

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

3. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

goedkeuren uitbetaling investeringstoelage 2021 kerkfabriek H Familie

goedgekeurd.

4. goedkeuren uitbetaling investeringstoelage 2021 kerkfabriek H Familie
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de investeringstoelage 2021 aan de kerkfabriek H Familie goed te keuren op basis van de voorgelegde verantwoording.

Aankoop informaticamateriaal sportdienst – afroep S-P1-23

goedgekeurd.

5. Aankoop informaticamateriaal sportdienst – afroep S-P1-23
De aankoop van informaticamateriaal voor de sportdienst wordt goedgekeurd.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

6. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Aanvraag standplaats voor verkoop van sushi thv kerkplein Sint-Eloois-Vijve

niet goedgekeurd.

7. Aanvraag standplaats voor verkoop van sushi thv kerkplein Sint-Eloois-Vijve
De aanvraag voor de verkoop van sushi t.h.v. het kerkplein te Sint-Eloois-Vijve wordt voorgelegd.

Vaststellen kandidatenlijst medewerker onderhoud (E1-E3)

vastgesteld.

8. Vaststellen kandidatenlijst medewerker onderhoud (E1-E3)
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen

Tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud SBS Torenhof

goedgekeurd.

9. Tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud SBS Torenhof
Tijdelijke aanstelling om afwezigheid wegens ziekte op te vangen

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 202192022: wijzigen verlof leerkracht

goedgekeurd.

10. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 202192022: wijzigen verlof leerkracht
Verlof leerkracht stedelijk basisonderwijs wordt gewijzigd

Aanvraag vorming/studiedagen

goedgekeurd.

11. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen uren kinderverzorging, aanvraag verlof kinderverzorgster en vervanging

goedgekeurd.

12. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen uren kinderverzorging, aanvraag verlof kinderverzorgster en vervanging
De uren kinderverzorging voor het schooljaar 2021-2022 in het stedelijk basisonderwijs worden ingevuld

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: vervangen afwezige leerkracht in moederschapsbescherming

goedgekeurd.

13. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: vervangen afwezige leerkracht in moederschapsbescherming
Leerkracht in het stedelijk basisonderwijs in moederschapsbescherming wordt vervangen

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: vervanging afwezige leerkracht

goedgekeurd.

14. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: vervanging afwezige leerkracht
Afwezige leerkracht in het stedelijk basisonderwijs wordt vervangen

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijziging invulling uren bijsprong in de stedelijke basisschool Guido Gezelle

goedgekeurd.

15. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijziging invulling uren bijsprong in de stedelijke basisschool Guido Gezelle
De invulling van de uren bijsprong in de stedelijke basisschool wordt gewijzigd

definitieve agenda gemeenteraad 5 oktober 2021

goedgekeurd.

16. definitieve agenda gemeenteraad 5 oktober 2021
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad goed te keuren.

Fruit@work: nieuwe leverancier

goedgekeurd.

17. Fruit@work: nieuwe leverancier
De huidige leverancier voor het leveren van fruit voor het stadspersoneel stopt. Er moet dus een nieuwe fruitleverancier gekozen worden.

opening nieuwe of vernieuwde handelszaak

goedgekeurd.

18. opening nieuwe of vernieuwde handelszaak
Het college wordt uitgenodigd naar de opening van saladebar Odette Saladette op vrijdag 24 september 2021.

Kalender 2022: Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn

goedgekeurd.

19. Kalender 2022: Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Voorstel kalender Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn 2022

Ontwerpversie jaaractieplan 2022 Leiedal

werd besproken.

20. Ontwerpversie jaaractieplan 2022 Leiedal
Verzoek om feedback te geven op het jaaractieplan 2022 van Leiedal

Infosessies Fluvius

kennisname.

21. Infosessies Fluvius
Uitnodiging naar de informatievergadering voor alle gemeenteraadsleden, algemeen directeurs en financieel directeurs. Deze gaat digitaal door op woensdag 6 oktober om 18.00u.

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

22. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Cipal: raad van bestuur 24/06/2021 en 15/07/2021 - Imog: raad van bestuur 19/07/2021 - De Watergroep: aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst 20/04/2021, 21/04/2021, 22/06/2021, 23/06/2021 - WVI: algemene vergadering 16/06/2021 - Wonen Regio Kortrijk: algemene vergadering 31/05/2021

Voordracht ereburgerschap

goedgekeurd.

23. Voordracht ereburgerschap
Voordracht van nieuwe ereburger van Waregem.

Huwelijken en jubilea - week 39

goedgekeurd.

24. Huwelijken en jubilea - week 39
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Huwelijken en jubilea tijdens bouwverlof 21 juli - 15 augustus

goedgekeurd.

25. Huwelijken en jubilea tijdens bouwverlof 21 juli - 15 augustus
Bepalen of en wanneer er huwelijken en jubilea worden georganiseerd van 21 juli tot 15 augustus.

Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking

kennisname.

26. Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking
Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.

definitief vaststellen RUP 18.1 Stationsomgeving

goedgekeurd.

27. definitief vaststellen RUP 18.1 Stationsomgeving
goedkeuring tot agendering op de gemeenteraad van oktober van de definitieve vaststelling van het RUP 18.1 Stationsomgeving

Attest tot grondverkoop: DELESIE Patrick (V/3037/2)

goedgekeurd.

28. Attest tot grondverkoop: DELESIE Patrick (V/3037/2)
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling

Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

goedgekeurd.

29. Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

goedgekeurd.

30. Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen.
Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

Omgevingsvergunning: DE DEYGERE Koen - MAYEUR Geertrui (OMV/2021/00324)

goedgekeurd met voorwaarden

31. Omgevingsvergunning: DE DEYGERE Koen - MAYEUR Geertrui (OMV/2021/00324)
Aanvraag van DE DEYGERE Koen - MAYEUR Geertrui tot het verbouwen van bestaande woning te Radestraat 28 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 257/02B3.

Omgevingsvergunning: VLAEMYNCK Muriel (OMV/2021/00353)

goedgekeurd.

32. Omgevingsvergunning: VLAEMYNCK Muriel (OMV/2021/00353)
Aanvraag van VLAEMYNCK Muriel tot het aanleggen van zwembad te Guldensporenlaan 50 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 152Z.

Advies aanvraag omgevingsvergunning: DL Chemicals Detaellenaere-Loosvelt nv (OMV/2021/00369 - 0360N2)

voorwaardelijk gunstig advies.

33. Advies aanvraag omgevingsvergunning: DL Chemicals Detaellenaere-Loosvelt nv (OMV/2021/00369 - 0360N2)
Advies mbt aanvraag tot omgevingsvergunning van DL Chemicals Detaellenaere-Loosvelt nv tot het uitbreiden van tankenpark voor de opslag van polymeren te Roterijstraat 201 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 64H, 3de afdeling, sectie D, perceel 1V, 3F.

Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Konstruktiewerkhuizen Stas (0127N1)

kennisname.

34. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Konstruktiewerkhuizen Stas (0127N1)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Konstruktiewerkhuizen Stas voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een metaalconstructiebedrijf te Flanders-Fieldweg 45, Steenovenstraat 5 te 8790 Waregem werd na de proefvergunning van 18 maanden door de deputatie op 9 september 2021 verlengd op proef voor een termijn 6 maanden.

Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Ursa Benelux bv (OMV/2021/00319)

kennisname.

35. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Ursa Benelux bv (OMV/2021/00319)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen van Ursa Benelux bv tot het plaatsen van actief koolfilter met bijhorende piperack te Pitantiestraat 127, Spildoornstraat 40 te 8792 Waregem werd door de deputatie op 9 september 2021 vergund .

Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Fremato Group nv (OMV/2021/00323)

kennisname.

36. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Fremato Group nv (OMV/2021/00323)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Fremato Group nv tot het bouwen van tijdelijke tentconstructie te Pannewegel zn, 8790 Waregem werd door de deputatie op 9 september2021 vergund voor een termijn van 1 jaar.

Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Feys Filip (OMV/2020/00470)

kennisname.

37. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Feys Filip (OMV/2020/00470)
Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het college dd. 10 maart 2021 afgeleverd aan Feys Filip voor het bouwen van 4 woningen, verbouwen van pand ''De Gilde'' naar 3 woningen en herbouwen van handelspand met twee woongelegenheden, perceel gelegen te Remi Vanmeerhaeghestraat 55, 57 te 8790 Waregem, werd door de deputatie op 2 september 2021 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

38. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 9 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Vraag afvalophaling voor aanpassing afvalrondes

goedgekeurd.

39. Vraag afvalophaling voor aanpassing afvalrondes
voorstel voor aanpassing afvalrondes

oriënterend bodemonderzoek eigen percelen

goedgekeurd.

40. oriënterend bodemonderzoek eigen percelen
Uitvoeren van verplichte bodemonderzoeken van de eigen percelen via het raamcontract van OVAM

Kennisname dossier Aspiravi

kennisname.

41. Kennisname dossier Aspiravi
Aspiravi heeft zijn Vlarem-dossier voor het bouwen van 3 windmolens in de Mosschaardstraat ingetrokken.

Verslag overleg groen en milieu

kennisname.

42. Verslag overleg groen en milieu
kennisname verslag overleg groen en milieu 14 september 2021

Ereloonovereenkomst voor opmaak ontwerp uitbreiding groenzone en heraanleg Esplanade: goedkeuren ontwerp aanstellen ontwerper en vaststellen plaatsingsprocedure

goedgekeurd.

43. Ereloonovereenkomst voor opmaak ontwerp uitbreiding groenzone en heraanleg Esplanade: goedkeuren ontwerp aanstellen ontwerper en vaststellen plaatsingsprocedure
punt te agenderen voor de gemeenteraad

Inrichten middenplein Zuiderlaan: goedkeuren bestek, voorontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure

goedgekeurd.

45. Inrichten middenplein Zuiderlaan: goedkeuren bestek, voorontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure
punt te agenderen op gemeenteraad

Regionale onthardingsstrategie Zuid-West-Vlaanderen - ter bespreking

uitgesteld.

46. Regionale onthardingsstrategie Zuid-West-Vlaanderen - ter bespreking

Raamovereenkomst ontwerp wegenis- en omgevingswerken 2019/2020/2021: herinrichten Schoolstraat

goedgekeurd.

47. Raamovereenkomst ontwerp wegenis- en omgevingswerken 2019/2020/2021: herinrichten Schoolstraat
Aan het college wordt gevraagd de opmaak van een herinrichtingsstudie door studiebureau Lobelle i.k.v. de raamovereenkomst goed te keuren.

Raamovereenkomst ontwerp wegenis- en omgevingswerken 2019/2020/2021: Briek Schotteplein

goedgekeurd.

48. Raamovereenkomst ontwerp wegenis- en omgevingswerken 2019/2020/2021: Briek Schotteplein
Aan het college wordt gevraagd de opmaak van een herinrichtingsstudie door studiebureau Lobelle i.k.v. de raamovereenkomst goed te keuren.

Raamovereenkomst ontwerp wegenis- en omgevingswerken 2019/2020/2021: Wortegemseweg - herinrichten fietsinfrastructuur

goedgekeurd.

49. Raamovereenkomst ontwerp wegenis- en omgevingswerken 2019/2020/2021: Wortegemseweg - herinrichten fietsinfrastructuur
Aan het college wordt gevraagd de opmaak van een herinrichtingsstudie door studiebureau Lobelle i.k.v. de raamovereenkomst goed te keuren.

Raamovereenkomst ontwerp wegenis- en omgevingswerken 2019/2020/2021: Hoppinpunt Waregem-Zuid

goedgekeurd.

50. Raamovereenkomst ontwerp wegenis- en omgevingswerken 2019/2020/2021: Hoppinpunt Waregem-Zuid
Aan het college wordt gevraagd de opmaak van een herinrichtingsstudie door studiebureau Lobelle i.k.v. de raamovereenkomst goed te keuren.

(her)Aanleg kunstgrasvelden en herinrichten omgeving openluchtcentra: VS 8

goedgekeurd.

51. (her)Aanleg kunstgrasvelden en herinrichten omgeving openluchtcentra: VS 8
Aan het college wordt gevraagd vorderingsstaat 8 goed te keuren.

Uitvoeren van wegmarkeringen 2021: VS1 (eindstaat)

goedgekeurd.

52. Uitvoeren van wegmarkeringen 2021: VS1 (eindstaat)
goedkeuren eindstaat voor de opdracht uitvoeren van wegmarkeringen 2021.

Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022:VS3

goedgekeurd.

53. Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022:VS3
goedkeuren VS3 voor de opdracht 'machinaal reinigen van wegen en fietspaden'

Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022: VS4

goedgekeurd.

54. Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022: VS4
goedkeuren VS4 voor de opdracht 'machinaal reinigen van wegen en fietspaden'

Nutsleidingen: Proximus

goedgekeurd.

55. Nutsleidingen: Proximus
goedkeuren aanvraagvergunning Proximus

Nutsleidingen: De Watergroep: goedkeuren offerte

goedgekeurd.

56. Nutsleidingen: De Watergroep: goedkeuren offerte
goedkeuren offerte rioolaansluiting

Nutsleidingen: Telenet: aanvraagvergunning

goedgekeurd.

57. Nutsleidingen: Telenet: aanvraagvergunning
goedkeuren aanvraagvergunning Telenet

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Sint-Hubertusviering op zondag 14 november 2021

goedgekeurd.

58. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Sint-Hubertusviering op zondag 14 november 2021
Op zondag 14 november 2021 zal de Sint-Hubertusviering plaatsvinden op de Markt. Men vraagt diverse verkeersmaatregelen die gelden van 10.00u. tot 12.15u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het plaatsen van een tent voor Handekyn in de Stormestraat tijdens de Braderie van donderdag 30 september 2021 tot en met maandag 4 oktober 2021

goedgekeurd.

59. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het plaatsen van een tent voor Handekyn in de Stormestraat tijdens de Braderie van donderdag 30 september 2021 tot en met maandag 4 oktober 2021
Van donderdag 30 september 2021 tot en met maandag 4 oktober 2021 zal er een tent geplaatst worden voor de winkel Handekyn in de Stormestraat. Men vraagt parkeerverbod ter hoogte van huisnummers 23 en 25 van donderdag 30 september 2021 om 16.00u. tot en met maandag 4 oktober 2021 om 18.30u.

Aanvraag toevoegen voertuig aan bestaande vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

goedgekeurd.

60. Aanvraag toevoegen voertuig aan bestaande vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
Aanvraag toevoegen voertuig aan bestaande vergunning VVB

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

61. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Aanvraag toelating oprijden stadionvijvers

uitgesteld.

62. Aanvraag toelating oprijden stadionvijvers
Aanvraag toelating oprijden stadionvijvers

Stedelijk sportcentrum De Treffer, liftinstallatie, ontwerper: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt

goedgekeurd.

63. Stedelijk sportcentrum De Treffer, liftinstallatie, ontwerper: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt
Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 7/Elektriciteit: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

64. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 7/Elektriciteit: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

Controle huuroverdracht koetshuis

goedgekeurd.

65. Controle huuroverdracht koetshuis
Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.

Aanbod Neos-gids voor levensgenieters

niet goedgekeurd.

66. Aanbod Neos-gids voor levensgenieters
Aanbod om te publiceren in de Neos-gids voor levensgenieters ter promotie van onze stad.

16e KWB Mountainbiketreffen Gaverke Waregem goedkeuren

goedgekeurd.

67. 16e KWB Mountainbiketreffen Gaverke Waregem goedkeuren
16e KWB Mountainbiketreffen Gaverke Waregem, vragen toelating van de organisatie en bewegwijzering van de route.

Jongerencross VZW vraagt ondersteuning en feestmateriaal.

goedgekeurd.

68. Jongerencross VZW vraagt ondersteuning en feestmateriaal.
Jongerencross VZW organiseert jongerencross 7 november en vraagt ondersteuning en materiaal van de stad.

Zonta Waregem

goedgekeurd.

69. Zonta Waregem
Vraag of ze de award voor verdienstelijke jongere opnieuw in het stadhuis mogen organiseren, dit op donderdag 10 maart 2022.

Halloweentocht KSA door het Park Casier

goedgekeurd.

70. Halloweentocht KSA door het Park Casier
Aanvraag van KSA Waregem tot het organiseren van een halloweentocht door Park Casier.

Muziekvergunning: Soirée DELUXE

goedgekeurd.

71. Muziekvergunning: Soirée DELUXE
Soirée DELUXE in VIP stijl met DJ's vragen een muziekvergunning.

Muziekvergunning: Padeltoernooi ION

goedgekeurd.

72. Muziekvergunning: Padeltoernooi ION
ION organiseert een padeltoernooi op donderdag 14/10 in de Arenal Waregem. Ze vragen muziekvergunning.

Muziekvergunning: KAJak

goedgekeurd.

73. Muziekvergunning: KAJak
KAJ De Snaere organiseert KAJak, fuif voor 500 personen in OC 't Klokhuis. Ze vragen muziekvergunning en parkeerverbod.

Muziekvergunning: Emma's Bday Bash

goedgekeurd.

74. Muziekvergunning: Emma's Bday Bash
Emma's Bday Bash door Jeugdhuis Jakkedoe. Fuif met verschillende dj's

Feestcheque

goedgekeurd.

75. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

76. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

Alternatief voor Gouden Blad

werd besproken.

77. Alternatief voor Gouden Blad
Voorstel publicatie stadsnieuws als alternatief voor het Gouden Blad.

Monopoly Waregem

uitgesteld.

78. Monopoly Waregem
Eventuele instap met de stad om Monopoly Waregem te ontwikkelen, in licentie van Hasbro via Groep24.

Normalisering horeca

werd besproken.

79. Normalisering horeca
Normalisering horeca nu coronamaatregelen versoepelen

Schoenen Handekyn wil een tent plaatsen tijdens de Braderie

goedgekeurd.

80. Schoenen Handekyn wil een tent plaatsen tijdens de Braderie
Schoenen Handekyn vraagt de toelating een tent te plaatsen tijdens de Braderie

Gratis gebruik Waregemse sportaccomodatie

goedgekeurd.

81. Gratis gebruik Waregemse sportaccomodatie
Vraag voor gratis gebruik Waregemse sportaccomodatie naar aanleiding van sportdagen VBS Nieuwenhove en Desselgem.

T-Boxing Academy

niet goedgekeurd.

82. T-Boxing Academy
T-Boxing Academy vraagt bijdragen aan stad voor kost tapijten in hun lokaal.

Programma Grabbelpas herfst- en kerstvakantie

goedgekeurd.

83. Programma Grabbelpas herfst- en kerstvakantie
Aan het college wordt gevraagd de geplande activiteiten en deelnameprijzen goed te keuren.

Stadsspel voor jeugdbewegingen, sport- en cultuurverenigingen naar aanleiding van week van de Fairtrade

goedgekeurd.

84. Stadsspel voor jeugdbewegingen, sport- en cultuurverenigingen naar aanleiding van week van de Fairtrade
Op 16 oktober gaat er een stadsspel door naar aanleiding van de week van Fairtrade. Er wordt goedkeuring gevraagd voor het nodige budget.

<>1. aanvraag tot terugbetalen takelkosten nav wielerwedstrijd

Aan het college wordt gevraagd een standpunt in te nemen.
Aan het college wordt gevraagd een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. goedkeuren uitbetaling investeringstoelage 2021 kerkfabriek H Familie

Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de investeringstoelage 2021 aan de kerkfabriek H Familie goed te keuren op basis van de voorgelegde verantwoording.
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de investeringstoelage 2021 aan de kerkfabriek H Familie goed te keuren op basis van de voorgelegde verantwoording.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Aankoop informaticamateriaal sportdienst – afroep S-P1-23

De aankoop van informaticamateriaal voor de sportdienst wordt goedgekeurd.
De aankoop van informaticamateriaal voor de sportdienst wordt goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Aanvraag standplaats voor verkoop van sushi thv kerkplein Sint-Eloois-Vijve

De aanvraag voor de verkoop van sushi t.h.v. het kerkplein te Sint-Eloois-Vijve wordt voorgelegd.
De aanvraag voor de verkoop van sushi t.h.v. het kerkplein te Sint-Eloois-Vijve wordt voorgelegd.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>8. Vaststellen kandidatenlijst medewerker onderhoud (E1-E3)

Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Pdf-versie
vastgesteld.

<>9. Tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud SBS Torenhof

Tijdelijke aanstelling om afwezigheid wegens ziekte op te vangen
Tijdelijke aanstelling om afwezigheid wegens ziekte op te vangen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 202192022: wijzigen verlof leerkracht

Verlof leerkracht stedelijk basisonderwijs wordt gewijzigd
Verlof leerkracht stedelijk basisonderwijs wordt gewijzigd
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Aanvraag vorming/studiedagen

Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen uren kinderverzorging, aanvraag verlof kinderverzorgster en vervanging

De uren kinderverzorging voor het schooljaar 2021-2022 in het stedelijk basisonderwijs worden ingevuld
De uren kinderverzorging voor het schooljaar 2021-2022 in het stedelijk basisonderwijs worden ingevuld
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: vervangen afwezige leerkracht in moederschapsbescherming

Leerkracht in het stedelijk basisonderwijs in moederschapsbescherming wordt vervangen
Leerkracht in het stedelijk basisonderwijs in moederschapsbescherming wordt vervangen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: vervanging afwezige leerkracht

Afwezige leerkracht in het stedelijk basisonderwijs wordt vervangen
Afwezige leerkracht in het stedelijk basisonderwijs wordt vervangen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijziging invulling uren bijsprong in de stedelijke basisschool Guido Gezelle

De invulling van de uren bijsprong in de stedelijke basisschool wordt gewijzigd
De invulling van de uren bijsprong in de stedelijke basisschool wordt gewijzigd
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. definitieve agenda gemeenteraad 5 oktober 2021

Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Fruit@work: nieuwe leverancier

De huidige leverancier voor het leveren van fruit voor het stadspersoneel stopt. Er moet dus een nieuwe fruitleverancier gekozen worden.
De huidige leverancier voor het leveren van fruit voor het stadspersoneel stopt. Er moet dus een nieuwe fruitleverancier gekozen worden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. opening nieuwe of vernieuwde handelszaak

Het college wordt uitgenodigd naar de opening van saladebar Odette Saladette op vrijdag 24 september 2021.
Het college wordt uitgenodigd naar de opening van saladebar Odette Saladette op vrijdag 24 september 2021.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Kalender 2022: Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel kalender Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn 2022
Voorstel kalender Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Ontwerpversie jaaractieplan 2022 Leiedal

Verzoek om feedback te geven op het jaaractieplan 2022 van Leiedal
Verzoek om feedback te geven op het jaaractieplan 2022 van Leiedal
Pdf-versie
werd besproken.

<>21. Infosessies Fluvius

Uitnodiging naar de informatievergadering voor alle gemeenteraadsleden, algemeen directeurs en financieel directeurs. Deze gaat digitaal door op woensdag 6 oktober om 18.00u.
Uitnodiging naar de informatievergadering voor alle gemeenteraadsleden, algemeen directeurs en financieel directeurs. Deze gaat digitaal door op woensdag 6 oktober om 18.00u.
Pdf-versie
kennisname.

<>22. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Cipal: raad van bestuur 24/06/2021 en 15/07/2021 - Imog: raad van bestuur 19/07/2021 - De Watergroep: aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst 20/04/2021, 21/04/2021, 22/06/2021, 23/06/2021 - WVI: algemene vergadering 16/06/2021 - Wonen Regio Kortrijk: algemene vergadering 31/05/2021
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Cipal: raad van bestuur 24/06/2021 en 15/07/2021 - Imog: raad van bestuur 19/07/2021 - De Watergroep: aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst 20/04/2021, 21/04/2021, 22/06/2021, 23/06/2021 - WVI: algemene vergadering 16/06/2021 - Wonen Regio Kortrijk: algemene vergadering 31/05/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>23. Voordracht ereburgerschap

Voordracht van nieuwe ereburger van Waregem.
Voordracht van nieuwe ereburger van Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. Huwelijken en jubilea - week 39

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>25. Huwelijken en jubilea tijdens bouwverlof 21 juli - 15 augustus

Bepalen of en wanneer er huwelijken en jubilea worden georganiseerd van 21 juli tot 15 augustus.
Bepalen of en wanneer er huwelijken en jubilea worden georganiseerd van 21 juli tot 15 augustus.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>26. Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking

Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.
Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.
Pdf-versie
kennisname.

<>27. definitief vaststellen RUP 18.1 Stationsomgeving

goedkeuring tot agendering op de gemeenteraad van oktober van de definitieve vaststelling van het RUP 18.1 Stationsomgeving
goedkeuring tot agendering op de gemeenteraad van oktober van de definitieve vaststelling van het RUP 18.1 Stationsomgeving
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. Attest tot grondverkoop: DELESIE Patrick (V/3037/2)

Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Omgevingsvergunning: DE DEYGERE Koen - MAYEUR Geertrui (OMV/2021/00324)

Aanvraag van DE DEYGERE Koen - MAYEUR Geertrui tot het verbouwen van bestaande woning te Radestraat 28 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 257/02B3.
Aanvraag van DE DEYGERE Koen - MAYEUR Geertrui tot het verbouwen van bestaande woning te Radestraat 28 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 257/02B3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden

<>32. Omgevingsvergunning: VLAEMYNCK Muriel (OMV/2021/00353)

Aanvraag van VLAEMYNCK Muriel tot het aanleggen van zwembad te Guldensporenlaan 50 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 152Z.
Aanvraag van VLAEMYNCK Muriel tot het aanleggen van zwembad te Guldensporenlaan 50 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 152Z.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>33. Advies aanvraag omgevingsvergunning: DL Chemicals Detaellenaere-Loosvelt nv (OMV/2021/00369 - 0360N2)

Advies mbt aanvraag tot omgevingsvergunning van DL Chemicals Detaellenaere-Loosvelt nv tot het uitbreiden van tankenpark voor de opslag van polymeren te Roterijstraat 201 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 64H, 3de afdeling, sectie D, perceel 1V, 3F.
Advies mbt aanvraag tot omgevingsvergunning van DL Chemicals Detaellenaere-Loosvelt nv tot het uitbreiden van tankenpark voor de opslag van polymeren te Roterijstraat 201 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 64H, 3de afdeling, sectie D, perceel 1V, 3F.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>34. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Konstruktiewerkhuizen Stas (0127N1)

De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Konstruktiewerkhuizen Stas voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een metaalconstructiebedrijf te Flanders-Fieldweg 45, Steenovenstraat 5 te 8790 Waregem werd na de proefvergunning van 18 maanden door de deputatie op 9 september 2021 verlengd op proef voor een termijn 6 maanden.
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Konstruktiewerkhuizen Stas voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een metaalconstructiebedrijf te Flanders-Fieldweg 45, Steenovenstraat 5 te 8790 Waregem werd na de proefvergunning van 18 maanden door de deputatie op 9 september 2021 verlengd op proef voor een termijn 6 maanden.
Pdf-versie
kennisname.

<>35. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Ursa Benelux bv (OMV/2021/00319)

De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen van Ursa Benelux bv tot het plaatsen van actief koolfilter met bijhorende piperack te Pitantiestraat 127, Spildoornstraat 40 te 8792 Waregem werd door de deputatie op 9 september 2021 vergund .
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen van Ursa Benelux bv tot het plaatsen van actief koolfilter met bijhorende piperack te Pitantiestraat 127, Spildoornstraat 40 te 8792 Waregem werd door de deputatie op 9 september 2021 vergund .
Pdf-versie
kennisname.

<>36. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Fremato Group nv (OMV/2021/00323)

De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Fremato Group nv tot het bouwen van tijdelijke tentconstructie te Pannewegel zn, 8790 Waregem werd door de deputatie op 9 september2021 vergund voor een termijn van 1 jaar.
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Fremato Group nv tot het bouwen van tijdelijke tentconstructie te Pannewegel zn, 8790 Waregem werd door de deputatie op 9 september2021 vergund voor een termijn van 1 jaar.
Pdf-versie
kennisname.

<>37. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Feys Filip (OMV/2020/00470)

Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het college dd. 10 maart 2021 afgeleverd aan Feys Filip voor het bouwen van 4 woningen, verbouwen van pand ''De Gilde'' naar 3 woningen en herbouwen van handelspand met twee woongelegenheden, perceel gelegen te Remi Vanmeerhaeghestraat 55, 57 te 8790 Waregem, werd door de deputatie op 2 september 2021 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund.
Het beroep tegen de omgevingsvergunning van het college dd. 10 maart 2021 afgeleverd aan Feys Filip voor het bouwen van 4 woningen, verbouwen van pand ''De Gilde'' naar 3 woningen en herbouwen van handelspand met twee woongelegenheden, perceel gelegen te Remi Vanmeerhaeghestraat 55, 57 te 8790 Waregem, werd door de deputatie op 2 september 2021 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund.
Pdf-versie
kennisname.

<>38. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 9 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 9 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>39. Vraag afvalophaling voor aanpassing afvalrondes

voorstel voor aanpassing afvalrondes
voorstel voor aanpassing afvalrondes
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>40. oriënterend bodemonderzoek eigen percelen

Uitvoeren van verplichte bodemonderzoeken van de eigen percelen via het raamcontract van OVAM
Uitvoeren van verplichte bodemonderzoeken van de eigen percelen via het raamcontract van OVAM
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. Kennisname dossier Aspiravi

Aspiravi heeft zijn Vlarem-dossier voor het bouwen van 3 windmolens in de Mosschaardstraat ingetrokken.
Aspiravi heeft zijn Vlarem-dossier voor het bouwen van 3 windmolens in de Mosschaardstraat ingetrokken.
Pdf-versie
kennisname.

<>42. Verslag overleg groen en milieu

kennisname verslag overleg groen en milieu 14 september 2021
kennisname verslag overleg groen en milieu 14 september 2021
Pdf-versie
kennisname.

<>43. Ereloonovereenkomst voor opmaak ontwerp uitbreiding groenzone en heraanleg Esplanade: goedkeuren ontwerp aanstellen ontwerper en vaststellen plaatsingsprocedure

punt te agenderen voor de gemeenteraad
punt te agenderen voor de gemeenteraad
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>45. Inrichten middenplein Zuiderlaan: goedkeuren bestek, voorontwerp en vaststellen plaatsingsprocedure

punt te agenderen op gemeenteraad
punt te agenderen op gemeenteraad
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>46. Regionale onthardingsstrategie Zuid-West-Vlaanderen - ter bespreking

Pdf-versie
uitgesteld.

<>47. Raamovereenkomst ontwerp wegenis- en omgevingswerken 2019/2020/2021: herinrichten Schoolstraat

Aan het college wordt gevraagd de opmaak van een herinrichtingsstudie door studiebureau Lobelle i.k.v. de raamovereenkomst goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de opmaak van een herinrichtingsstudie door studiebureau Lobelle i.k.v. de raamovereenkomst goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Raamovereenkomst ontwerp wegenis- en omgevingswerken 2019/2020/2021: Briek Schotteplein

Aan het college wordt gevraagd de opmaak van een herinrichtingsstudie door studiebureau Lobelle i.k.v. de raamovereenkomst goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de opmaak van een herinrichtingsstudie door studiebureau Lobelle i.k.v. de raamovereenkomst goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. Raamovereenkomst ontwerp wegenis- en omgevingswerken 2019/2020/2021: Wortegemseweg - herinrichten fietsinfrastructuur

Aan het college wordt gevraagd de opmaak van een herinrichtingsstudie door studiebureau Lobelle i.k.v. de raamovereenkomst goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de opmaak van een herinrichtingsstudie door studiebureau Lobelle i.k.v. de raamovereenkomst goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Raamovereenkomst ontwerp wegenis- en omgevingswerken 2019/2020/2021: Hoppinpunt Waregem-Zuid

Aan het college wordt gevraagd de opmaak van een herinrichtingsstudie door studiebureau Lobelle i.k.v. de raamovereenkomst goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de opmaak van een herinrichtingsstudie door studiebureau Lobelle i.k.v. de raamovereenkomst goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. (her)Aanleg kunstgrasvelden en herinrichten omgeving openluchtcentra: VS 8

Aan het college wordt gevraagd vorderingsstaat 8 goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd vorderingsstaat 8 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Uitvoeren van wegmarkeringen 2021: VS1 (eindstaat)

goedkeuren eindstaat voor de opdracht uitvoeren van wegmarkeringen 2021.
goedkeuren eindstaat voor de opdracht uitvoeren van wegmarkeringen 2021.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022:VS3

goedkeuren VS3 voor de opdracht 'machinaal reinigen van wegen en fietspaden'
goedkeuren VS3 voor de opdracht 'machinaal reinigen van wegen en fietspaden'
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022: VS4

goedkeuren VS4 voor de opdracht 'machinaal reinigen van wegen en fietspaden'
goedkeuren VS4 voor de opdracht 'machinaal reinigen van wegen en fietspaden'
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Nutsleidingen: Proximus

goedkeuren aanvraagvergunning Proximus
goedkeuren aanvraagvergunning Proximus
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Nutsleidingen: De Watergroep: goedkeuren offerte

goedkeuren offerte rioolaansluiting
goedkeuren offerte rioolaansluiting
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Nutsleidingen: Telenet: aanvraagvergunning

goedkeuren aanvraagvergunning Telenet
goedkeuren aanvraagvergunning Telenet
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Sint-Hubertusviering op zondag 14 november 2021

Op zondag 14 november 2021 zal de Sint-Hubertusviering plaatsvinden op de Markt. Men vraagt diverse verkeersmaatregelen die gelden van 10.00u. tot 12.15u.
Op zondag 14 november 2021 zal de Sint-Hubertusviering plaatsvinden op de Markt. Men vraagt diverse verkeersmaatregelen die gelden van 10.00u. tot 12.15u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het plaatsen van een tent voor Handekyn in de Stormestraat tijdens de Braderie van donderdag 30 september 2021 tot en met maandag 4 oktober 2021

Van donderdag 30 september 2021 tot en met maandag 4 oktober 2021 zal er een tent geplaatst worden voor de winkel Handekyn in de Stormestraat. Men vraagt parkeerverbod ter hoogte van huisnummers 23 en 25 van donderdag 30 september 2021 om 16.00u. tot en met maandag 4 oktober 2021 om 18.30u.
Van donderdag 30 september 2021 tot en met maandag 4 oktober 2021 zal er een tent geplaatst worden voor de winkel Handekyn in de Stormestraat. Men vraagt parkeerverbod ter hoogte van huisnummers 23 en 25 van donderdag 30 september 2021 om 16.00u. tot en met maandag 4 oktober 2021 om 18.30u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Aanvraag toevoegen voertuig aan bestaande vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraag toevoegen voertuig aan bestaande vergunning VVB
Aanvraag toevoegen voertuig aan bestaande vergunning VVB
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Aanvraag toelating oprijden stadionvijvers

Aanvraag toelating oprijden stadionvijvers
Aanvraag toelating oprijden stadionvijvers
Pdf-versie
uitgesteld.

<>63. Stedelijk sportcentrum De Treffer, liftinstallatie, ontwerper: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt

Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 7/Elektriciteit: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. Controle huuroverdracht koetshuis

Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.
Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Aanbod Neos-gids voor levensgenieters

Aanbod om te publiceren in de Neos-gids voor levensgenieters ter promotie van onze stad.
Aanbod om te publiceren in de Neos-gids voor levensgenieters ter promotie van onze stad.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>67. 16e KWB Mountainbiketreffen Gaverke Waregem goedkeuren

16e KWB Mountainbiketreffen Gaverke Waregem, vragen toelating van de organisatie en bewegwijzering van de route.
16e KWB Mountainbiketreffen Gaverke Waregem, vragen toelating van de organisatie en bewegwijzering van de route.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Jongerencross VZW vraagt ondersteuning en feestmateriaal.

Jongerencross VZW organiseert jongerencross 7 november en vraagt ondersteuning en materiaal van de stad.
Jongerencross VZW organiseert jongerencross 7 november en vraagt ondersteuning en materiaal van de stad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Zonta Waregem

Vraag of ze de award voor verdienstelijke jongere opnieuw in het stadhuis mogen organiseren, dit op donderdag 10 maart 2022.
Vraag of ze de award voor verdienstelijke jongere opnieuw in het stadhuis mogen organiseren, dit op donderdag 10 maart 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Halloweentocht KSA door het Park Casier

Aanvraag van KSA Waregem tot het organiseren van een halloweentocht door Park Casier.
Aanvraag van KSA Waregem tot het organiseren van een halloweentocht door Park Casier.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Muziekvergunning: Soirée DELUXE

Soirée DELUXE in VIP stijl met DJ's vragen een muziekvergunning.
Soirée DELUXE in VIP stijl met DJ's vragen een muziekvergunning.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. Muziekvergunning: Padeltoernooi ION

ION organiseert een padeltoernooi op donderdag 14/10 in de Arenal Waregem. Ze vragen muziekvergunning.
ION organiseert een padeltoernooi op donderdag 14/10 in de Arenal Waregem. Ze vragen muziekvergunning.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Muziekvergunning: KAJak

KAJ De Snaere organiseert KAJak, fuif voor 500 personen in OC 't Klokhuis. Ze vragen muziekvergunning en parkeerverbod.
KAJ De Snaere organiseert KAJak, fuif voor 500 personen in OC 't Klokhuis. Ze vragen muziekvergunning en parkeerverbod.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Muziekvergunning: Emma's Bday Bash

Emma's Bday Bash door Jeugdhuis Jakkedoe. Fuif met verschillende dj's
Emma's Bday Bash door Jeugdhuis Jakkedoe. Fuif met verschillende dj's
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>77. Alternatief voor Gouden Blad

Voorstel publicatie stadsnieuws als alternatief voor het Gouden Blad.
Voorstel publicatie stadsnieuws als alternatief voor het Gouden Blad.
Pdf-versie
werd besproken.

<>78. Monopoly Waregem

Eventuele instap met de stad om Monopoly Waregem te ontwikkelen, in licentie van Hasbro via Groep24.
Eventuele instap met de stad om Monopoly Waregem te ontwikkelen, in licentie van Hasbro via Groep24.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>79. Normalisering horeca

Normalisering horeca nu coronamaatregelen versoepelen
Normalisering horeca nu coronamaatregelen versoepelen
Pdf-versie
werd besproken.

<>80. Schoenen Handekyn wil een tent plaatsen tijdens de Braderie

Schoenen Handekyn vraagt de toelating een tent te plaatsen tijdens de Braderie
Schoenen Handekyn vraagt de toelating een tent te plaatsen tijdens de Braderie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>81. Gratis gebruik Waregemse sportaccomodatie

Vraag voor gratis gebruik Waregemse sportaccomodatie naar aanleiding van sportdagen VBS Nieuwenhove en Desselgem.
Vraag voor gratis gebruik Waregemse sportaccomodatie naar aanleiding van sportdagen VBS Nieuwenhove en Desselgem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>82. T-Boxing Academy

T-Boxing Academy vraagt bijdragen aan stad voor kost tapijten in hun lokaal.
T-Boxing Academy vraagt bijdragen aan stad voor kost tapijten in hun lokaal.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>83. Programma Grabbelpas herfst- en kerstvakantie

Aan het college wordt gevraagd de geplande activiteiten en deelnameprijzen goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de geplande activiteiten en deelnameprijzen goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>84. Stadsspel voor jeugdbewegingen, sport- en cultuurverenigingen naar aanleiding van week van de Fairtrade

Op 16 oktober gaat er een stadsspel door naar aanleiding van de week van Fairtrade. Er wordt goedkeuring gevraagd voor het nodige budget.
Op 16 oktober gaat er een stadsspel door naar aanleiding van de week van Fairtrade. Er wordt goedkeuring gevraagd voor het nodige budget.
Pdf-versie
goedgekeurd.