Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 23 feb 2022, 09:10 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 23 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.10 uur.
Locatie: Briek Schotte-zaal

bezwaarschriften diverse belastingen

goedgekeurd.

1. bezwaarschriften diverse belastingen
Aan het college wordt gevraagd de bezwaarschriften goed te keuren

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

vaststellen overdrachten stad van boekjaar 2021 naar boekjaar 2022

vastgesteld.

3. vaststellen overdrachten stad van boekjaar 2021 naar boekjaar 2022
Aan het college wordt gevraagd de overdrachten van de stad van boekjaar 2021 naar boekjaar 2022 vast te stellen.

goedkeuren nominatief toegekende subsidies

goedgekeurd.

4. goedkeuren nominatief toegekende subsidies
Lijst nominatieve toelagen 2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op inname openbaar domein: 4e kwartaal 2021

vastgesteld.

5. vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op inname openbaar domein: 4e kwartaal 2021
Het kohier belasting op inname openbaar domein 4e kwartaal 2021 wordt voorgelegd. Aan het college wordt gevraagd het kohier uitvoerbaar ter verklaren.

Kennisname nieuwe procedure verloren/gevonden goederen (met schema):

kennisname.

6. Kennisname nieuwe procedure verloren/gevonden goederen (met schema):
Aan het schepencollege wordt gevraagd kennis te nemen van de nieuwe procedure.

Aankoop Lü mobiel en toebehoren sportdienst - principe + gunning

principieel goedgekeurd.

7. Aankoop Lü mobiel en toebehoren sportdienst - principe + gunning
Het college van burgemeester en schepenen keurt het principe betreffende de aankoop van een Lü mobiel en toebehoren goed voor de sportdienst en gunt deze opdracht.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

8. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Huis-aan-huisbezorging Stadsinfo Waregem Tussensprong - gunning

goedgekeurd.

9. Huis-aan-huisbezorging Stadsinfo Waregem Tussensprong - gunning
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende de huis-aan-huisbezorging Stadsinfo Waregem Tussensprong.

Drukken Stadsinfo Waregem Tussensprong - gunning

goedgekeurd.

10. Drukken Stadsinfo Waregem Tussensprong - gunning
Het college gunt de opdracht voor het drukken van de Stadsinfo Waregem Tussensprong aan de firma Mediatopper.

Verkoop strook grond thv Kouters 30, 8791 Waregem - schattingsverslag

werd besproken.

11. Verkoop strook grond thv Kouters 30, 8791 Waregem - schattingsverslag
Het schattingsverslag voor de verkoop van het strookje grond ter hoogte van Kouters 30 te 8791 Waregem wordt voorgelegd.

Bevordering stafmedewerker aankoop (C4-C5)

goedgekeurd.

12. Bevordering stafmedewerker aankoop (C4-C5)
Bevordering vanuit bestaande wervingsreserve voor vacante functie na pensioen

Consolidatie arbeidsongeval

goedgekeurd.

13. Consolidatie arbeidsongeval
Consolidatie arbeidsongeval: opmaken beslissing tot vervollediging dossier.

Aanvraag stageplaats

niet goedgekeurd.

14. Aanvraag stageplaats
Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie

Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal technieker openbare werken

kennisname.

15. Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal technieker openbare werken
Selectieprocedure werd afgerond. Het proces-verbaal wordt ter bekrachtiging voorgelegd.

Vaststellen kandidatenlijst technieker groen en milieu (D1-D3)

vastgesteld.

17. Vaststellen kandidatenlijst technieker groen en milieu (D1-D3)
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen

Consolidatie arbeidsongeval

goedgekeurd.

18. Consolidatie arbeidsongeval
Consolidatie arbeidsongeval: opmaken beslissing tot vervollediging dossier.

Vaststellen kandidatenlijst technieker schrijnwerk (D1-D3)

vastgesteld.

19. Vaststellen kandidatenlijst technieker schrijnwerk (D1-D3)
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen

Aanvraag vorming/studiedagen

goedgekeurd.

20. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen verlof leerkracht

goedgekeurd.

21. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen verlof leerkracht
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen verlof leerkracht

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

22. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Sportbeheer: raad van bestuur 07/02/2022

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

23. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Mijn Huis: raad van bestuur 25/01/2022 - Zuidwest: raad van bestuur 21/01/2022 - De Watergroep: aandeelhoudersbestuur drinkwater september 2021 - De Watergroep: aandeelhoudersbestuur drinkwater december 2021

Uitbreiding managementteam

werd besproken.

B1 Uitbreiding managementteam

Ambtshalve schrappingen

goedgekeurd.

24. Ambtshalve schrappingen
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister

Huwelijken en jubilea - week 08

goedgekeurd.

25. Huwelijken en jubilea - week 08
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Ter goedkeuring: voorontwerp RUP 22-1 Mirakelstraat

goedgekeurd.

27. Ter goedkeuring: voorontwerp RUP 22-1 Mirakelstraat
Goedkeuren van het voorontwerp van het RUP 22-1 Mirakelstraat in functie van advisering op een plenaire vergadering

goedkeuren sociaal woonbeleidsconvenant

goedgekeurd.

28. goedkeuren sociaal woonbeleidsconvenant
Dossier te agenderen op gemeenteraad april.

Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

goedgekeurd.

29. Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

goedgekeurd.

30. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
Er worden vier vrijstellingen voor de leegstandsheffing toegestaan.

Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister

goedgekeurd.

31. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister
Er wordt 1 aanvraag tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.

Advies aanvraag omgevingsvergunning: Pol-Mar-Plast bvba (2347N1)

voorwaardelijk gunstig advies.

33. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Pol-Mar-Plast bvba (2347N1)
Aanvraag tot omgevingsvergunning van Pol-Mar-Plast bvba tot uitbreiding met poedercoatinginstallatie te Groenbek 20 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 341A.

Administratieve lus: Verhuurbedrijf Remmerie nv (OMV/2021/00464 - 0411N1)

goedgekeurd.

34. Administratieve lus: Verhuurbedrijf Remmerie nv (OMV/2021/00464 - 0411N1)
Toepassen van administratieve lus bij aanvraag van Verhuurbedrijf Remmerie nv tot het bouwen van loods en aanleggen van betonverharding + exploitatie klasse 3 te Grote Heerweg 164 te 8791 Waregem.

Omgevingsvergunning: Chapter George nv (V/3049/1)

goedgekeurd met voorwaarden.

35. Omgevingsvergunning: Chapter George nv (V/3049/1)
Aanvraag van Chapter George nv tot het verkavelen van perceel in 14 loten voor aaneengeschakelde bebouwing te Hoogmolenstraat zn, Stijn Streuvelsstraat 98 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 229A3, 229B2, 229D3, 229P2, 229X2, 229Y2.

Omgevingsvergunning: OVAERE Julie (OMV/2021/00527)

goedgekeurd met voorwaarden.

36. Omgevingsvergunning: OVAERE Julie (OMV/2021/00527)
Aanvraag van OVAERE Julie tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Peter Benoitlaan 30 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 236B4.

Omgevingsvergunning: SABBE Jonas (OMV/2021/00537)

goedgekeurd met voorwaarden.

37. Omgevingsvergunning: SABBE Jonas (OMV/2021/00537)
Aanvraag van SABBE Jonas tot het plaatsen van veranda te Everaardstraat 4 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 451M2.

Omgevingsvergunning: AELVOET Dieter (OMV/2022/00034)

goedgekeurd met voorwaarden.

38. Omgevingsvergunning: AELVOET Dieter (OMV/2022/00034)
Aanvraag van AELVOET Dieter tot het wijzigen van gevels: vergroten van bestaande ramen + aanbrengen gevelbekleding te Anzegemseweg 12 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 863K13.

Omgevingsvergunning: DE WAELE Kurt - VANCOILLIE Ilse (OMV/2021/00545)

goedgekeurd met voorwaarden.

39. Omgevingsvergunning: DE WAELE Kurt - VANCOILLIE Ilse (OMV/2021/00545)
Aanvraag van DE WAELE Kurt - VANCOILLIE Ilse tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Zadelstraat 26 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 600M.

Omgevingsvergunning: VERMEIRE Dirk (OMV/2021/00505)

goedgekeurd met voorwaarden.

40. Omgevingsvergunning: VERMEIRE Dirk (OMV/2021/00505)
Aanvraag van VERMEIRE Dirk tot het bouwen van bijgebouw te Ter Lindenstraat 11 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 230R.

Omgevingsvergunning: VAN PARIJS Maria (OMV/2021/00507)

goedgekeurd met voorwaarden.

41. Omgevingsvergunning: VAN PARIJS Maria (OMV/2021/00507)
Aanvraag van VAN PARIJS Maria tot het bouwen van bijgebouw + aanleggen van zwembad te Galgewegel 35 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 786A.

Omgevingsvergunning: HEBBRECHT Thierry (OMV/2021/00479)

goedgekeurd met voorwaarden.

42. Omgevingsvergunning: HEBBRECHT Thierry (OMV/2021/00479)
Aanvraag van HEBBRECHT Thierry tot het bouwen van luifel te Vennestraat 23, Vennestraat 25 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 444W5.

Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Matthys nv (OMV/2021/00462)

kennisname.

43. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Matthys nv (OMV/2021/00462)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Matthys nv tot het verleggen van Hooibeek te Leemputstraat 75 te 8792 Waregem werd door de deputatie op 10 februari 2022 vergund.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

44. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Bestrijding konijnen stedelijke domeinen

goedgekeurd.

45. Bestrijding konijnen stedelijke domeinen
Toestemming voor het bestrijden van konijnen op de stedelijke domeinen met fret en buidel of roofvogel voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 mei 2022.

aanleg fietspad Sprietestraat: goedkeuren gunning

goedgekeurd.

46. aanleg fietspad Sprietestraat: goedkeuren gunning
Gunning van de werken voor de aanleg van het fietspad in de Sprietestraat

Nutsleidingen De Watergroep : Aanpassingswerk netvernieuwing Meersstraat

goedgekeurd.

47. Nutsleidingen De Watergroep : Aanpassingswerk netvernieuwing Meersstraat
Stedelijk akkoord voor de werken van De Watergroep

Nutsleidingen Proximus: goedkeuren aanvraagvergunningen

goedgekeurd.

48. Nutsleidingen Proximus: goedkeuren aanvraagvergunningen
goedkeuren aanvraagvergunningen tot plaatsen van Proximusinfrastructuur op verschillende plaatsen.

Nutsleidingen Telenet: goedkeuren aanvraagvergunningen

goedgekeurd.

49. Nutsleidingen Telenet: goedkeuren aanvraagvergunningen
goedkeuren aanvraagvergunningen tot plaatsen van ondergrondse kabel op verschillende plaatsen.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het verjaardagsweekend van jeugdhuis Den Uitvlucht van vrijdag 25 februari 2022 tot en met zondag 27 februari 2022

goedgekeurd.

50. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het verjaardagsweekend van jeugdhuis Den Uitvlucht van vrijdag 25 februari 2022 tot en met zondag 27 februari 2022
Van vrijdag 25 februari 2022 tot en met zondag 27 februari 2022 zal een verjaardagsweekend plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat voor huisnummer 47 van vrijdag 25 februari 2022 20.00u. tot zondag 27 februari 2022 01.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Talentenjacht van Sint Paulusschool campus College Waregem op maandag 14 maart 2022

goedgekeurd.

51. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Talentenjacht van Sint Paulusschool campus College Waregem op maandag 14 maart 2022
Op maandag 14 maart zal de Talentenjacht van de Sint Paulusschool campus College plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod in de Olmstraat langs de nieuwbouw van het college op maandag 14 oktober van 8u. tot 16.30u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de 100-dagenviering op de Markt op vrijdag 11 maart 2022

goedgekeurd.

52. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de 100-dagenviering op de Markt op vrijdag 11 maart 2022
Op vrijdag 11 maart 2022 gaat de 100-dagenviering door. Men vraagt een parkeer- en toegangsverbod op een deel van de Markt van 5.00u. tot 10.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorbehouden van de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg en het voorzien van 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking van De Treffer tijdens thuiswedstrijddagen van SV Zulte Waregem

goedgekeurd.

53. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorbehouden van de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg en het voorzien van 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking van De Treffer tijdens thuiswedstrijddagen van SV Zulte Waregem
SV Zulte Waregem wenst op thuiswedstrijddagen 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap te voorzien op de parking van De Treffer en de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg voor te behouden voor genodigden.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het event "Blackout" op 12 maart 2022

goedgekeurd.

54. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het event "Blackout" op 12 maart 2022
Op 12 maart 2022 zal het event "Blackout" plaatsvinden in het Jeugdcentrum. Men vraagt hiervoor diverse verkeersmaatregelen van 10/03/2022 tot en met 13/03/2022 om dit evenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het Congres Vaderlandslievende Verenigingen 5 maart 2022

goedgekeurd.

55. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het Congres Vaderlandslievende Verenigingen 5 maart 2022
Op zaterdag 5 maart 2022 zal het Congres Vaderlandslievende Verenigingen plaatsvinden op een deel van de Markt. Hiervoor zal het verboden te parkeren zijn.

goedkeuren verslag verkeerscel 15 februari 2022

goedgekeurd.

56. goedkeuren verslag verkeerscel 15 februari 2022
goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 15 februari.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

57. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

aanleg parking Meersstraat - minder hinder

goedgekeurd.

58. aanleg parking Meersstraat - minder hinder
Bespreken van de minder hinder maatregelen tijdens de aanleg van de parking Meersstraat

extra signalisatie spoorwegtunnel Tjollensstraat

goedgekeurd.

59. extra signalisatie spoorwegtunnel Tjollensstraat
Voorstel om extra signalisatie met aanduiding van de hoogtebeperking te schilderen aan beide kanten van de spoorwegtunnel in de Tjollensstraat

CC De Schakel, groengevel, verlichting: openen offerten

offerten geopend.

60. CC De Schakel, groengevel, verlichting: openen offerten
Er wordt gevraagd om de offerten te openen.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 2/Nieuwe vloerbekleding zaal 2: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02

goedgekeurd.

61. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 2/Nieuwe vloerbekleding zaal 2: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, lot 6/herstofferen stoelen zaal 2, vernieuwen mousse: inname standpunt

werd besproken.

62. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, lot 6/herstofferen stoelen zaal 2, vernieuwen mousse: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, herstel betonconstructie: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02

goedgekeurd.

63. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, herstel betonconstructie: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.

Stedelijke gebouwen, vraag brandweer naar leegstaand pand: inname standpunt

goedgekeurd.

64. Stedelijke gebouwen, vraag brandweer naar leegstaand pand: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Aankoop boek kunstschilder Roger De Backer

goedgekeurd.

65. Aankoop boek kunstschilder Roger De Backer
Werkgroep rond Roger De Backer werkt aan een boek rond kunstschilder Roger De Backer die 125 jaar geleden geboren werd. Vraag aan de stad tot aankoop van enkele exemplaren.

Analyse evolutie Koetshuis

goedgekeurd.

66. Analyse evolutie Koetshuis
Overzicht met grafieken van het Koetshuis van de afgelopen jaren, met vraag tot aankoop van tentoonstellingskaders

Huur koetshuis: annulatie (2023)

goedgekeurd.

67. Huur koetshuis: annulatie (2023)
De huurder wenst de huurperiode van 4 januari 2023 tot 10 januari 2023 te annuleren.

Ontvangst jaargenoten

goedgekeurd.

68. Ontvangst jaargenoten
De jaargenoten van 1970 Beveren-Leie vragen om ontvangen te worden in deelgemeentehuis Beveren-Leie op zaterdag 26/03.

Commercial Fisheries Expo

uitgesteld.

69. Commercial Fisheries Expo
Commercial Fisheries Expo vraagt toelating om ook een outdoor beurs hengelsport te organiseren rond de kleine Stadionvijver, dit op zaterdag 18 en zondag 19 juni 2022.

Afscheurplan stadscentrum

goedgekeurd.

70. Afscheurplan stadscentrum
Aanpassing en vertaling afscheurplan stadcentrum

Kindvriendelijke centrumwandeling

goedgekeurd.

71. Kindvriendelijke centrumwandeling
Ontwikkelen van een kindvriendelijke centrumwandeling.

Budget PreCongé

goedgekeurd.

72. Budget PreCongé
Raming benodigd budget voor organisatie PreCongé

Eetfestijn Jorne Tytgat

goedgekeurd.

73. Eetfestijn Jorne Tytgat
Eetfestijn Jorne Tytgat op 13 maart.

Communiefeest

niet goedgekeurd.

74. Communiefeest
Vraag om straat af te sluiten nav communiefeest.

Return Hype-O-Dream

goedgekeurd.

75. Return Hype-O-Dream
Voorstel return Hype-O-Dream 2022

Aanpassing kermisreglement

goedgekeurd.

76. Aanpassing kermisreglement
Dossier te agenderen op gemeenteraad van april.

Love letters

goedgekeurd.

77. Love letters
Nieuwe plaats LOVE letters

Muziekvergunning: DDW Classic

goedgekeurd.

78. Muziekvergunning: DDW Classic
Aanvraag muziekvergunning voor DDW Classic op 16 en 17 april.

Muziekvergunning: Wielerwedstrijd Drogenboom

goedgekeurd.

79. Muziekvergunning: Wielerwedstrijd Drogenboom
Aanvraag muziekvergunning voor Wielerwedstrijd Drogenboom op 5 juni 2022.

Muziekvergunning: Galaxspi 2022

goedgekeurd.

80. Muziekvergunning: Galaxspi 2022
Aanvraag muziekvergunning voor Galaxspi 2022 op 26 maart 2022.

Muziekvergunning: Verjaardagsweekend jeugdhuis Den Uitvlucht

goedgekeurd.

81. Muziekvergunning: Verjaardagsweekend jeugdhuis Den Uitvlucht
Aanvraag muziekvergunning voor Verjaardagsweekend jeugdhuis Den Uitvlucht op 25/2 - 27/2.

Muziekvergunning: Old School party

goedgekeurd.

82. Muziekvergunning: Old School party
Aanvraag muziekvergunning voor Old School party op 18 maart.

Muziekvergunning: BLACKOUT on NYE 2022

goedgekeurd.

83. Muziekvergunning: BLACKOUT on NYE 2022
Aanvraag muziekvergunning voor BLACKOUT on NYE 2022 op 12 maart 2022

Muziekvergunning: Oorwurm

goedgekeurd.

84. Muziekvergunning: Oorwurm
Aanvraag muziekvergunning voor Oorwurm op 19 maart 2022.

Muziekvergunning: Beursfuif 15

goedgekeurd.

85. Muziekvergunning: Beursfuif 15
Aanvraag muziekvergunning voor Beursfuif 15 op 26 februari 2022.

Muziekvergunning: Ochtendviering 100 dagen

goedgekeurd.

86. Muziekvergunning: Ochtendviering 100 dagen
Aanvraag muziekvergunning voor Ochtendviering 100 dagen op 11 maart 2022.

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

87. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

Engagementsverklaring KI:SS West 2022

goedgekeurd.

88. Engagementsverklaring KI:SS West 2022
OC West vraagt of de stad van 2022 tot 2025 opnieuw de campagnes willen ondersteunen.

wijziging standplaats wekelijkse zaterdagmarkt

goedgekeurd.

89. wijziging standplaats wekelijkse zaterdagmarkt
een marktkramer wil haar standplaats wijzigen op de zaterdagmarkt.

Bikepark hondenterrein

goedgekeurd.

90. Bikepark hondenterrein
Te nemen beslissingen m.b.t. aanleg mountainbikeparcours 'Bikepark' aan het hondenterrein.

Kostenoverzicht 100 dagen

goedgekeurd.

91. Kostenoverzicht 100 dagen
Een overzicht van de kosten verbonden aan de organisatie van 100 dagen voor alle laatstejaars.

Uitbetaling grabbelpassers tijdens PEDALOve

goedgekeurd.

92. Uitbetaling grabbelpassers tijdens PEDALOve
Een overzicht van de monitoren die geholpen hebben tijdens PEDALOve en daarvoor een vergoeding krijgen.

Bevraging marktkramers boerenmarkt

werd besproken.

93. Bevraging marktkramers boerenmarkt
Bevindingen marktkramers m.b.t. boerenmarkt.

Nieuwe straatborden Euro Equus

werd besproken.

94. Nieuwe straatborden Euro Equus
Voorstel tot plaatsen nieuwe straatborden van Euro Equus.

<>1. bezwaarschriften diverse belastingen

Aan het college wordt gevraagd de bezwaarschriften goed te keuren
Aan het college wordt gevraagd de bezwaarschriften goed te keuren
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. vaststellen overdrachten stad van boekjaar 2021 naar boekjaar 2022

Aan het college wordt gevraagd de overdrachten van de stad van boekjaar 2021 naar boekjaar 2022 vast te stellen.
Aan het college wordt gevraagd de overdrachten van de stad van boekjaar 2021 naar boekjaar 2022 vast te stellen.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>4. goedkeuren nominatief toegekende subsidies

Lijst nominatieve toelagen 2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college.
Lijst nominatieve toelagen 2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting op inname openbaar domein: 4e kwartaal 2021

Het kohier belasting op inname openbaar domein 4e kwartaal 2021 wordt voorgelegd. Aan het college wordt gevraagd het kohier uitvoerbaar ter verklaren.
Het kohier belasting op inname openbaar domein 4e kwartaal 2021 wordt voorgelegd. Aan het college wordt gevraagd het kohier uitvoerbaar ter verklaren.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>6. Kennisname nieuwe procedure verloren/gevonden goederen (met schema):

Aan het schepencollege wordt gevraagd kennis te nemen van de nieuwe procedure.
Aan het schepencollege wordt gevraagd kennis te nemen van de nieuwe procedure.
Pdf-versie
kennisname.

<>7. Aankoop Lü mobiel en toebehoren sportdienst - principe + gunning

Het college van burgemeester en schepenen keurt het principe betreffende de aankoop van een Lü mobiel en toebehoren goed voor de sportdienst en gunt deze opdracht.
Het college van burgemeester en schepenen keurt het principe betreffende de aankoop van een Lü mobiel en toebehoren goed voor de sportdienst en gunt deze opdracht.
Pdf-versie
principieel goedgekeurd.

<>8. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Huis-aan-huisbezorging Stadsinfo Waregem Tussensprong - gunning

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende de huis-aan-huisbezorging Stadsinfo Waregem Tussensprong.
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende de huis-aan-huisbezorging Stadsinfo Waregem Tussensprong.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Drukken Stadsinfo Waregem Tussensprong - gunning

Het college gunt de opdracht voor het drukken van de Stadsinfo Waregem Tussensprong aan de firma Mediatopper.
Het college gunt de opdracht voor het drukken van de Stadsinfo Waregem Tussensprong aan de firma Mediatopper.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Verkoop strook grond thv Kouters 30, 8791 Waregem - schattingsverslag

Het schattingsverslag voor de verkoop van het strookje grond ter hoogte van Kouters 30 te 8791 Waregem wordt voorgelegd.
Het schattingsverslag voor de verkoop van het strookje grond ter hoogte van Kouters 30 te 8791 Waregem wordt voorgelegd.
Pdf-versie
werd besproken.

<>12. Bevordering stafmedewerker aankoop (C4-C5)

Bevordering vanuit bestaande wervingsreserve voor vacante functie na pensioen
Bevordering vanuit bestaande wervingsreserve voor vacante functie na pensioen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Consolidatie arbeidsongeval

Consolidatie arbeidsongeval: opmaken beslissing tot vervollediging dossier.
Consolidatie arbeidsongeval: opmaken beslissing tot vervollediging dossier.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Aanvraag stageplaats

Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie
Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>15. Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal technieker openbare werken

Selectieprocedure werd afgerond. Het proces-verbaal wordt ter bekrachtiging voorgelegd.
Selectieprocedure werd afgerond. Het proces-verbaal wordt ter bekrachtiging voorgelegd.
Pdf-versie
kennisname.

<>17. Vaststellen kandidatenlijst technieker groen en milieu (D1-D3)

Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Pdf-versie
vastgesteld.

<>18. Consolidatie arbeidsongeval

Consolidatie arbeidsongeval: opmaken beslissing tot vervollediging dossier.
Consolidatie arbeidsongeval: opmaken beslissing tot vervollediging dossier.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Vaststellen kandidatenlijst technieker schrijnwerk (D1-D3)

Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Pdf-versie
vastgesteld.

<>20. Aanvraag vorming/studiedagen

Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen verlof leerkracht

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen verlof leerkracht
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen verlof leerkracht
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Sportbeheer: raad van bestuur 07/02/2022
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Sportbeheer: raad van bestuur 07/02/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>23. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Mijn Huis: raad van bestuur 25/01/2022 - Zuidwest: raad van bestuur 21/01/2022 - De Watergroep: aandeelhoudersbestuur drinkwater september 2021 - De Watergroep: aandeelhoudersbestuur drinkwater december 2021
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Mijn Huis: raad van bestuur 25/01/2022 - Zuidwest: raad van bestuur 21/01/2022 - De Watergroep: aandeelhoudersbestuur drinkwater september 2021 - De Watergroep: aandeelhoudersbestuur drinkwater december 2021
Pdf-versie
kennisname.

<>B1 Uitbreiding managementteam

Pdf-versie
werd besproken.

<>24. Ambtshalve schrappingen

Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>25. Huwelijken en jubilea - week 08

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Ter goedkeuring: voorontwerp RUP 22-1 Mirakelstraat

Goedkeuren van het voorontwerp van het RUP 22-1 Mirakelstraat in functie van advisering op een plenaire vergadering
Goedkeuren van het voorontwerp van het RUP 22-1 Mirakelstraat in functie van advisering op een plenaire vergadering
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. goedkeuren sociaal woonbeleidsconvenant

Dossier te agenderen op gemeenteraad april.
Dossier te agenderen op gemeenteraad april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen

Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
Opname pand in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

Er worden vier vrijstellingen voor de leegstandsheffing toegestaan.
Er worden vier vrijstellingen voor de leegstandsheffing toegestaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister

Er wordt 1 aanvraag tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.
Er wordt 1 aanvraag tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>33. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Pol-Mar-Plast bvba (2347N1)

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Pol-Mar-Plast bvba tot uitbreiding met poedercoatinginstallatie te Groenbek 20 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 341A.
Aanvraag tot omgevingsvergunning van Pol-Mar-Plast bvba tot uitbreiding met poedercoatinginstallatie te Groenbek 20 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 341A.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>34. Administratieve lus: Verhuurbedrijf Remmerie nv (OMV/2021/00464 - 0411N1)

Toepassen van administratieve lus bij aanvraag van Verhuurbedrijf Remmerie nv tot het bouwen van loods en aanleggen van betonverharding + exploitatie klasse 3 te Grote Heerweg 164 te 8791 Waregem.
Toepassen van administratieve lus bij aanvraag van Verhuurbedrijf Remmerie nv tot het bouwen van loods en aanleggen van betonverharding + exploitatie klasse 3 te Grote Heerweg 164 te 8791 Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Omgevingsvergunning: Chapter George nv (V/3049/1)

Aanvraag van Chapter George nv tot het verkavelen van perceel in 14 loten voor aaneengeschakelde bebouwing te Hoogmolenstraat zn, Stijn Streuvelsstraat 98 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 229A3, 229B2, 229D3, 229P2, 229X2, 229Y2.
Aanvraag van Chapter George nv tot het verkavelen van perceel in 14 loten voor aaneengeschakelde bebouwing te Hoogmolenstraat zn, Stijn Streuvelsstraat 98 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 229A3, 229B2, 229D3, 229P2, 229X2, 229Y2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>36. Omgevingsvergunning: OVAERE Julie (OMV/2021/00527)

Aanvraag van OVAERE Julie tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Peter Benoitlaan 30 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 236B4.
Aanvraag van OVAERE Julie tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Peter Benoitlaan 30 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 236B4.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>37. Omgevingsvergunning: SABBE Jonas (OMV/2021/00537)

Aanvraag van SABBE Jonas tot het plaatsen van veranda te Everaardstraat 4 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 451M2.
Aanvraag van SABBE Jonas tot het plaatsen van veranda te Everaardstraat 4 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 451M2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>38. Omgevingsvergunning: AELVOET Dieter (OMV/2022/00034)

Aanvraag van AELVOET Dieter tot het wijzigen van gevels: vergroten van bestaande ramen + aanbrengen gevelbekleding te Anzegemseweg 12 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 863K13.
Aanvraag van AELVOET Dieter tot het wijzigen van gevels: vergroten van bestaande ramen + aanbrengen gevelbekleding te Anzegemseweg 12 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 863K13.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>39. Omgevingsvergunning: DE WAELE Kurt - VANCOILLIE Ilse (OMV/2021/00545)

Aanvraag van DE WAELE Kurt - VANCOILLIE Ilse tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Zadelstraat 26 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 600M.
Aanvraag van DE WAELE Kurt - VANCOILLIE Ilse tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Zadelstraat 26 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 600M.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>40. Omgevingsvergunning: VERMEIRE Dirk (OMV/2021/00505)

Aanvraag van VERMEIRE Dirk tot het bouwen van bijgebouw te Ter Lindenstraat 11 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 230R.
Aanvraag van VERMEIRE Dirk tot het bouwen van bijgebouw te Ter Lindenstraat 11 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 230R.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>41. Omgevingsvergunning: VAN PARIJS Maria (OMV/2021/00507)

Aanvraag van VAN PARIJS Maria tot het bouwen van bijgebouw + aanleggen van zwembad te Galgewegel 35 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 786A.
Aanvraag van VAN PARIJS Maria tot het bouwen van bijgebouw + aanleggen van zwembad te Galgewegel 35 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 786A.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>42. Omgevingsvergunning: HEBBRECHT Thierry (OMV/2021/00479)

Aanvraag van HEBBRECHT Thierry tot het bouwen van luifel te Vennestraat 23, Vennestraat 25 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 444W5.
Aanvraag van HEBBRECHT Thierry tot het bouwen van luifel te Vennestraat 23, Vennestraat 25 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 444W5.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>43. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Matthys nv (OMV/2021/00462)

De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Matthys nv tot het verleggen van Hooibeek te Leemputstraat 75 te 8792 Waregem werd door de deputatie op 10 februari 2022 vergund.
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Matthys nv tot het verleggen van Hooibeek te Leemputstraat 75 te 8792 Waregem werd door de deputatie op 10 februari 2022 vergund.
Pdf-versie
kennisname.

<>44. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>45. Bestrijding konijnen stedelijke domeinen

Toestemming voor het bestrijden van konijnen op de stedelijke domeinen met fret en buidel of roofvogel voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 mei 2022.
Toestemming voor het bestrijden van konijnen op de stedelijke domeinen met fret en buidel of roofvogel voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 mei 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>46. aanleg fietspad Sprietestraat: goedkeuren gunning

Gunning van de werken voor de aanleg van het fietspad in de Sprietestraat
Gunning van de werken voor de aanleg van het fietspad in de Sprietestraat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Nutsleidingen De Watergroep : Aanpassingswerk netvernieuwing Meersstraat

Stedelijk akkoord voor de werken van De Watergroep
Stedelijk akkoord voor de werken van De Watergroep
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Nutsleidingen Proximus: goedkeuren aanvraagvergunningen

goedkeuren aanvraagvergunningen tot plaatsen van Proximusinfrastructuur op verschillende plaatsen.
goedkeuren aanvraagvergunningen tot plaatsen van Proximusinfrastructuur op verschillende plaatsen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. Nutsleidingen Telenet: goedkeuren aanvraagvergunningen

goedkeuren aanvraagvergunningen tot plaatsen van ondergrondse kabel op verschillende plaatsen.
goedkeuren aanvraagvergunningen tot plaatsen van ondergrondse kabel op verschillende plaatsen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het verjaardagsweekend van jeugdhuis Den Uitvlucht van vrijdag 25 februari 2022 tot en met zondag 27 februari 2022

Van vrijdag 25 februari 2022 tot en met zondag 27 februari 2022 zal een verjaardagsweekend plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat voor huisnummer 47 van vrijdag 25 februari 2022 20.00u. tot zondag 27 februari 2022 01.00u.
Van vrijdag 25 februari 2022 tot en met zondag 27 februari 2022 zal een verjaardagsweekend plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat voor huisnummer 47 van vrijdag 25 februari 2022 20.00u. tot zondag 27 februari 2022 01.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Talentenjacht van Sint Paulusschool campus College Waregem op maandag 14 maart 2022

Op maandag 14 maart zal de Talentenjacht van de Sint Paulusschool campus College plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod in de Olmstraat langs de nieuwbouw van het college op maandag 14 oktober van 8u. tot 16.30u.
Op maandag 14 maart zal de Talentenjacht van de Sint Paulusschool campus College plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod in de Olmstraat langs de nieuwbouw van het college op maandag 14 oktober van 8u. tot 16.30u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de 100-dagenviering op de Markt op vrijdag 11 maart 2022

Op vrijdag 11 maart 2022 gaat de 100-dagenviering door. Men vraagt een parkeer- en toegangsverbod op een deel van de Markt van 5.00u. tot 10.00u.
Op vrijdag 11 maart 2022 gaat de 100-dagenviering door. Men vraagt een parkeer- en toegangsverbod op een deel van de Markt van 5.00u. tot 10.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorbehouden van de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg en het voorzien van 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking van De Treffer tijdens thuiswedstrijddagen van SV Zulte Waregem

SV Zulte Waregem wenst op thuiswedstrijddagen 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap te voorzien op de parking van De Treffer en de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg voor te behouden voor genodigden.
SV Zulte Waregem wenst op thuiswedstrijddagen 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap te voorzien op de parking van De Treffer en de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg voor te behouden voor genodigden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het event "Blackout" op 12 maart 2022

Op 12 maart 2022 zal het event "Blackout" plaatsvinden in het Jeugdcentrum. Men vraagt hiervoor diverse verkeersmaatregelen van 10/03/2022 tot en met 13/03/2022 om dit evenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen.
Op 12 maart 2022 zal het event "Blackout" plaatsvinden in het Jeugdcentrum. Men vraagt hiervoor diverse verkeersmaatregelen van 10/03/2022 tot en met 13/03/2022 om dit evenement vlot en veilig te kunnen laten verlopen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het Congres Vaderlandslievende Verenigingen 5 maart 2022

Op zaterdag 5 maart 2022 zal het Congres Vaderlandslievende Verenigingen plaatsvinden op een deel van de Markt. Hiervoor zal het verboden te parkeren zijn.
Op zaterdag 5 maart 2022 zal het Congres Vaderlandslievende Verenigingen plaatsvinden op een deel van de Markt. Hiervoor zal het verboden te parkeren zijn.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. goedkeuren verslag verkeerscel 15 februari 2022

goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 15 februari.
goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 15 februari.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. aanleg parking Meersstraat - minder hinder

Bespreken van de minder hinder maatregelen tijdens de aanleg van de parking Meersstraat
Bespreken van de minder hinder maatregelen tijdens de aanleg van de parking Meersstraat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. extra signalisatie spoorwegtunnel Tjollensstraat

Voorstel om extra signalisatie met aanduiding van de hoogtebeperking te schilderen aan beide kanten van de spoorwegtunnel in de Tjollensstraat
Voorstel om extra signalisatie met aanduiding van de hoogtebeperking te schilderen aan beide kanten van de spoorwegtunnel in de Tjollensstraat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. CC De Schakel, groengevel, verlichting: openen offerten

Er wordt gevraagd om de offerten te openen.
Er wordt gevraagd om de offerten te openen.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>61. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 2/Nieuwe vloerbekleding zaal 2: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, lot 6/herstofferen stoelen zaal 2, vernieuwen mousse: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>63. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, herstel betonconstructie: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Stedelijke gebouwen, vraag brandweer naar leegstaand pand: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. Aankoop boek kunstschilder Roger De Backer

Werkgroep rond Roger De Backer werkt aan een boek rond kunstschilder Roger De Backer die 125 jaar geleden geboren werd. Vraag aan de stad tot aankoop van enkele exemplaren.
Werkgroep rond Roger De Backer werkt aan een boek rond kunstschilder Roger De Backer die 125 jaar geleden geboren werd. Vraag aan de stad tot aankoop van enkele exemplaren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Analyse evolutie Koetshuis

Overzicht met grafieken van het Koetshuis van de afgelopen jaren, met vraag tot aankoop van tentoonstellingskaders
Overzicht met grafieken van het Koetshuis van de afgelopen jaren, met vraag tot aankoop van tentoonstellingskaders
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. Huur koetshuis: annulatie (2023)

De huurder wenst de huurperiode van 4 januari 2023 tot 10 januari 2023 te annuleren.
De huurder wenst de huurperiode van 4 januari 2023 tot 10 januari 2023 te annuleren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Ontvangst jaargenoten

De jaargenoten van 1970 Beveren-Leie vragen om ontvangen te worden in deelgemeentehuis Beveren-Leie op zaterdag 26/03.
De jaargenoten van 1970 Beveren-Leie vragen om ontvangen te worden in deelgemeentehuis Beveren-Leie op zaterdag 26/03.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Commercial Fisheries Expo

Commercial Fisheries Expo vraagt toelating om ook een outdoor beurs hengelsport te organiseren rond de kleine Stadionvijver, dit op zaterdag 18 en zondag 19 juni 2022.
Commercial Fisheries Expo vraagt toelating om ook een outdoor beurs hengelsport te organiseren rond de kleine Stadionvijver, dit op zaterdag 18 en zondag 19 juni 2022.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>70. Afscheurplan stadscentrum

Aanpassing en vertaling afscheurplan stadcentrum
Aanpassing en vertaling afscheurplan stadcentrum
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Kindvriendelijke centrumwandeling

Ontwikkelen van een kindvriendelijke centrumwandeling.
Ontwikkelen van een kindvriendelijke centrumwandeling.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. Budget PreCongé

Raming benodigd budget voor organisatie PreCongé
Raming benodigd budget voor organisatie PreCongé
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Eetfestijn Jorne Tytgat

Eetfestijn Jorne Tytgat op 13 maart.
Eetfestijn Jorne Tytgat op 13 maart.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Communiefeest

Vraag om straat af te sluiten nav communiefeest.
Vraag om straat af te sluiten nav communiefeest.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>75. Return Hype-O-Dream

Voorstel return Hype-O-Dream 2022
Voorstel return Hype-O-Dream 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Aanpassing kermisreglement

Dossier te agenderen op gemeenteraad van april.
Dossier te agenderen op gemeenteraad van april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Love letters

Nieuwe plaats LOVE letters
Nieuwe plaats LOVE letters
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>78. Muziekvergunning: DDW Classic

Aanvraag muziekvergunning voor DDW Classic op 16 en 17 april.
Aanvraag muziekvergunning voor DDW Classic op 16 en 17 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Muziekvergunning: Wielerwedstrijd Drogenboom

Aanvraag muziekvergunning voor Wielerwedstrijd Drogenboom op 5 juni 2022.
Aanvraag muziekvergunning voor Wielerwedstrijd Drogenboom op 5 juni 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Muziekvergunning: Galaxspi 2022

Aanvraag muziekvergunning voor Galaxspi 2022 op 26 maart 2022.
Aanvraag muziekvergunning voor Galaxspi 2022 op 26 maart 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>81. Muziekvergunning: Verjaardagsweekend jeugdhuis Den Uitvlucht

Aanvraag muziekvergunning voor Verjaardagsweekend jeugdhuis Den Uitvlucht op 25/2 - 27/2.
Aanvraag muziekvergunning voor Verjaardagsweekend jeugdhuis Den Uitvlucht op 25/2 - 27/2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>82. Muziekvergunning: Old School party

Aanvraag muziekvergunning voor Old School party op 18 maart.
Aanvraag muziekvergunning voor Old School party op 18 maart.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>83. Muziekvergunning: BLACKOUT on NYE 2022

Aanvraag muziekvergunning voor BLACKOUT on NYE 2022 op 12 maart 2022
Aanvraag muziekvergunning voor BLACKOUT on NYE 2022 op 12 maart 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>84. Muziekvergunning: Oorwurm

Aanvraag muziekvergunning voor Oorwurm op 19 maart 2022.
Aanvraag muziekvergunning voor Oorwurm op 19 maart 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. Muziekvergunning: Beursfuif 15

Aanvraag muziekvergunning voor Beursfuif 15 op 26 februari 2022.
Aanvraag muziekvergunning voor Beursfuif 15 op 26 februari 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>86. Muziekvergunning: Ochtendviering 100 dagen

Aanvraag muziekvergunning voor Ochtendviering 100 dagen op 11 maart 2022.
Aanvraag muziekvergunning voor Ochtendviering 100 dagen op 11 maart 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>88. Engagementsverklaring KI:SS West 2022

OC West vraagt of de stad van 2022 tot 2025 opnieuw de campagnes willen ondersteunen.
OC West vraagt of de stad van 2022 tot 2025 opnieuw de campagnes willen ondersteunen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>89. wijziging standplaats wekelijkse zaterdagmarkt

een marktkramer wil haar standplaats wijzigen op de zaterdagmarkt.
een marktkramer wil haar standplaats wijzigen op de zaterdagmarkt.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>90. Bikepark hondenterrein

Te nemen beslissingen m.b.t. aanleg mountainbikeparcours 'Bikepark' aan het hondenterrein.
Te nemen beslissingen m.b.t. aanleg mountainbikeparcours 'Bikepark' aan het hondenterrein.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>91. Kostenoverzicht 100 dagen

Een overzicht van de kosten verbonden aan de organisatie van 100 dagen voor alle laatstejaars.
Een overzicht van de kosten verbonden aan de organisatie van 100 dagen voor alle laatstejaars.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>92. Uitbetaling grabbelpassers tijdens PEDALOve

Een overzicht van de monitoren die geholpen hebben tijdens PEDALOve en daarvoor een vergoeding krijgen.
Een overzicht van de monitoren die geholpen hebben tijdens PEDALOve en daarvoor een vergoeding krijgen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>93. Bevraging marktkramers boerenmarkt

Bevindingen marktkramers m.b.t. boerenmarkt.
Bevindingen marktkramers m.b.t. boerenmarkt.
Pdf-versie
werd besproken.

<>94. Nieuwe straatborden Euro Equus

Voorstel tot plaatsen nieuwe straatborden van Euro Equus.
Voorstel tot plaatsen nieuwe straatborden van Euro Equus.
Pdf-versie
werd besproken.