Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 23 mrt 2022, 10:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 23 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

paaseierenactie 1000km - KOTK

goedgekeurd.

1. paaseierenactie 1000km - KOTK
Aan het college wordt gevraagd om goed te keuren.

Uitgevoerde herstellingswerken aan de riolering thv Sioendreef 22, 8791 Waregem

goedgekeurd.

2. Uitgevoerde herstellingswerken aan de riolering thv Sioendreef 22, 8791 Waregem
Aan het college wordt gevraagd de kosten te betalen voor uitgevoerde herstellingswerken aan de riolering thv Sioendreef 22, 8791 Waregem.

Goedkeuring uitbetaling vierde schijf investeringstoelage aan Akabe Funk

goedgekeurd.

3. Goedkeuring uitbetaling vierde schijf investeringstoelage aan Akabe Funk
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de vierde schijf van de toegekende investeringstoelage aan Akabe Funk goed te keuren.

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

4. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

Aanvullende beslissingen binnen bijzonder pensioenreglement Prolocus

goedgekeurd.

5. Aanvullende beslissingen binnen bijzonder pensioenreglement Prolocus
Aan het college wordt gevraagd aanvullende beslissingen te nemen binnen het bijzonder pensioenreglement Prolocus.

Openen offertes

offerten geopend.

6. Openen offertes
Het college opent de offertes voor het afschieten van vuurwerk in Waregem en de deelgemeenten.

Hoorspel voor HIPPO.WAR - gunning

goedgekeurd.

7. Hoorspel voor HIPPO.WAR - gunning
Het college gunt de opdracht voor het ontwikkelen van een hoorspel en het leveren en installeren van software en hardware om dit hoorspel te beluisteren in HIPPO.WAR.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

8. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Concessie frituren op het openbaar domein - kandidaturen

goedgekeurd.

9. Concessie frituren op het openbaar domein - kandidaturen
De kandidaturen voor de concessies voor standplaatsen voor frituren op het openbaar domein worden voorgelegd.

Recht van opstal Racing Waregem - stopzetting

goedgekeurd.

10. Recht van opstal Racing Waregem - stopzetting
De stopzetting van het recht van opstal voor de gronden gelegen Mirakelstraat 63+ (Racing Waregem), 8790 Waregem wordt voorgelegd.

Tijdelijke aanstelling 2 medewerkers groen en milieu (E1-E3)

goedgekeurd.

11. Tijdelijke aanstelling 2 medewerkers groen en milieu (E1-E3)
Aanstelling van 2 tijdelijke medewerkers groen en milieu om dringende noden op de groendienst op te vangen.

Aanvraag stageplaats

goedgekeurd.

12. Aanvraag stageplaats
Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie - maatschappelijke veiligheid

Administratief personeel: aanvraag ontslag

goedgekeurd.

13. Administratief personeel: aanvraag ontslag
Medewerker administratief personeel dient zijn ontslag in

Onderhoudspersoneel: ontslag wegens rustpensioen

goedgekeurd.

14. Onderhoudspersoneel: ontslag wegens rustpensioen
Een medewerker van het onderhoudspersoneel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan

Verlengen tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud SBS Torenhof

goedgekeurd.

15. Verlengen tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud SBS Torenhof
Verlengen tijdelijke aanstelling om afwezigheid wegens ziekte op te vangen

Consolidatie arbeidsongeval

goedgekeurd.

16. Consolidatie arbeidsongeval
Consolidatie arbeidsongeval: opmaken beslissing tot vervollediging dossier.

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervangers

goedgekeurd.

17. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervangers
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervangers

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht in uren onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

goedgekeurd.

18. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht in uren onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht in uren onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke kleuteronderwijzeres t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

19. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke kleuteronderwijzeres t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke kleuteronderwijzeres t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aantellen tijdelijke leerkrachten lichamelijke opvoeding t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

20. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aantellen tijdelijke leerkrachten lichamelijke opvoeding t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aantellen tijdelijke leerkrachten lichamelijke opvoeding t.v.v. afwezige titularis

Aanvraag vorming/studiedagen

goedgekeurd.

21. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

22. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen aanstelling leerkrachten

goedgekeurd.

23. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen aanstelling leerkrachten
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen aanstelling leerkrachten

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en vervanging

goedgekeurd.

24. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en vervanging
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en vervanging

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

25. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

26. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

aanstellen effectief vertegenwoordiger en plaatsvervanger van stad Waregem op de algemene vergadering van OFP PROLOCUS

goedgekeurd.

27. aanstellen effectief vertegenwoordiger en plaatsvervanger van stad Waregem op de algemene vergadering van OFP PROLOCUS
agendapunt voor de gemeenteraad van april.

definitieve agenda gemeenteraad 5 april 2022

goedgekeurd.

28. definitieve agenda gemeenteraad 5 april 2022
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad van 5 april 2022 goed te keuren.

WOW-project: deelname aan Social Rides

goedgekeurd.

29. WOW-project: deelname aan Social Rides
Er wordt voorgesteld om tussen te komen in de deelname van personeelsleden aan Social Rides (fietsen voor gevorderen, georganiseerd door vzw Sportbeheer Waregem).

Overheidsopdracht ondersteuning bij implementatie M365 - fase 1 voorbereiding - gunning

goedgekeurd.

30. Overheidsopdracht ondersteuning bij implementatie M365 - fase 1 voorbereiding - gunning
De overheidsopdracht voor het verlenen van ondersteuning bij de implementatie M365 - fase 1 voorbereid wordt toegewezen aan de economisch meest voordelige aanbieder.

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

31. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Cipal: raad van bestuur 10/03/2022 - WVI: raad van bestuur 23/02/2022 - Zuidwest: raad van bestuur 18/02/2022

Ambtshalve schrapping DEGROOTE Björn

goedgekeurd.

32. Ambtshalve schrapping DEGROOTE Björn
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister

Huwelijken en jubilea - week 12

goedgekeurd.

33. Huwelijken en jubilea - week 12
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

goedgekeurd.

34. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
Er worden 2 vrijstellingen voor de leegstandsheffing toegestaan.

Advies aanvraag omgevingsvergunning: Firma Cras nv (OMV/2022/00024)

voorwaardelijk gunstig advies.

38. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Firma Cras nv (OMV/2022/00024)
Aanvraag tot omgevingsvergunning van Firma Cras nv tot het herbouwen van open loods na slopen bestaande te Industrielaan 5 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 904M, 904R, 937R, 937S.

Weigering aanvraag omgevingsproject: VEYS Sofie (OMV/2021/00405)

uitgesteld.

39. Weigering aanvraag omgevingsproject: VEYS Sofie (OMV/2021/00405)
Aanvraag van VEYS Sofie tot het verbouwen van woning tot kinderopvang (regularisatie) te Gentseweg 63 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 470K.

Omgevingsvergunning: HEYSE Gulielmus - VANDERPLANCKE Lydie (V/3048/1)

goedgekeurd met voorwaarden.

40. Omgevingsvergunning: HEYSE Gulielmus - VANDERPLANCKE Lydie (V/3048/1)
Aanvraag van HEYSE Gulielmus - VANDERPLANCKE Lydie tot het verkavelen van perceel in 3 loten voor open bebouwing te Fazantenlaan zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 834/02_, 834D.

Omgevingsvergunning: VANDERHEEREN Rayner - YSERBYT Valérie (OMV/2022/00004)

goedgekeurd met voorwaarden.

41. Omgevingsvergunning: VANDERHEEREN Rayner - YSERBYT Valérie (OMV/2022/00004)
Aanvraag van VANDERHEEREN Rayner - YSERBYT Valérie tot het renoveren van bestaande woning + vellen van bomen te Goelevenweg 3 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 339H, 339N.

Omgevingsvergunning: Klaver Immo bvba (OMV/2022/00066)

goedgekeurd.

42. Omgevingsvergunning: Klaver Immo bvba (OMV/2022/00066)
Aanvraag van Klaver Immo bvba tot het plaatsen van publiciteit te Stormestraat 100, Verhelststraat 1, 5 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 694K.

Omgevingsvergunning: MISSIAEN Karel (OMV/2022/00065)

goedgekeurd.

43. Omgevingsvergunning: MISSIAEN Karel (OMV/2022/00065)
Aanvraag van MISSIAEN Karel tot het bouwen van bijgebouw te Tapuitstraat 211 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 114D2, 114E2.

Omgevingsvergunning: DECOENE Tom - HIMPE Ellen (OMV/2021/00541)

goedgekeurd met voorwaarden.

44. Omgevingsvergunning: DECOENE Tom - HIMPE Ellen (OMV/2021/00541)
Aanvraag van DECOENE Tom - HIMPE Ellen tot het bouwen van alleenstaande woning te Roterijstraat 206 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 61W.

Omgevingsvergunning: DE VRIESE PROJECTS bvba (OMV/2022/00029)

goedgekeurd met voorwaarden.

45. Omgevingsvergunning: DE VRIESE PROJECTS bvba (OMV/2022/00029)
Aanvraag van DE VRIESE PROJECTS bvba tot het bouwen van 3 geschakelde woningen + 1 carport te Nieuwstraat 176 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 363N4, 363X3, 363Y3.

Omgevingsvergunning: LAROY Theo (OMV/2022/00030)

goedgekeurd met voorwaarden.

46. Omgevingsvergunning: LAROY Theo (OMV/2022/00030)
Aanvraag van LAROY Theo tot het plaatsen van veranda + regularisatie van carport te Steenstede 9 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 480H2.

Omgevingsvergunning: WAELKENS Dirk (OMV/2021/00522)

goedgekeurd met voorwaarden.

47. Omgevingsvergunning: WAELKENS Dirk (OMV/2021/00522)
Aanvraag van WAELKENS Dirk tot het wijzigen van reliëf + aanleggen van waterput te Kievitstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 308F.

Omgevingsvergunning: RAMON Diaz - BEARELLE Bo (OMV/2021/00532)

goedgekeurd met voorwaarden.

48. Omgevingsvergunning: RAMON Diaz - BEARELLE Bo (OMV/2021/00532)
Aanvraag van RAMON Diaz - BEARELLE Bo tot het slopen en herbouwen van woning te Sprietestraat 314 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 563R.

Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Unilin bv (OMV/2021/00488)

kennisname.

49. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Unilin bv (OMV/2021/00488)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Unilin bv tot het uitbreiden van parking te Waregemstraat 112 te 8792 Waregem werd door de deputatie op 10 maart 2022 vergund onder voorwaarden.

Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Konstruktiewerkhuizen Stas nv (0127N1)

kennisname.

50. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Konstruktiewerkhuizen Stas nv (0127N1)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Konstruktiewerkhuizen Stas nv tot hernieuwing en actualisatie van de vergunning te Steenovenstraat 5, Flanders-Fieldweg 45 te 8790 Waregem werd door de deputatie op 10 maart 2022 vergund. (definitieve vergunning na proefperiode)

Ter kennisgeving: beroep departement Omgeving - Matthys nv (OMV/2021/00462)

kennisname.

51. Ter kennisgeving: beroep departement Omgeving - Matthys nv (OMV/2021/00462)
Op 18 maart 2022 werd beroep ingediend bij de Vlaamse Regering tegen de beslissing van de deputatie dd. 10 februari 2022 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd aan Matthys nv voor het verleggen van Hooibeek te Leemputstraat 75 te 8792 Waregem.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

52. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.

Kennisname beslissing FANC

kennisname.

53. Kennisname beslissing FANC
Kennisname beslissing FANC ivm vergunning voor uitbaten van een industrieel X-stralentoestel.

Kennisname beslissing FANC

kennisname.

54. Kennisname beslissing FANC
Kennisname beslissing FANC ivm vergunning voor uitbaten van een industrieel X-stralentoestel.

Groenplan 1.0 - goedkeuring

goedgekeurd.

55. Groenplan 1.0 - goedkeuring
Het groenplan 1.0 dat vorm kreeg naar aanleiding van de afsprakennota met Leiedal goedgekeurd in de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

WAR3022 Putmanstraat - ontwerpkeuzes ter bespreking

werd besproken.

56. WAR3022 Putmanstraat - ontwerpkeuzes ter bespreking
Het investeringsproject Putmanstraat is opgedragen in het Riopact takenpakket. In het kader van het voorontwerp dient de projectzone bepaald te worden

Heraanleg trage verbinding Pontstraat - Trakel: gunning

goedgekeurd.

57. Heraanleg trage verbinding Pontstraat - Trakel: gunning
Gunning om werk toe te kennen aan meest gunstige aanbieder.

sanering Waregemstraat – Vichtseweg – Delfien Vanhautestraat: gunning

goedgekeurd.

58. sanering Waregemstraat – Vichtseweg – Delfien Vanhautestraat: gunning
gunning van de overheidsopdracht 'sanering Waregemstraat-Vichtseweg

Herinrichting toegangszones Margaretapark: goedkeuren VS 9 (eindstaat)

goedgekeurd.

59. Herinrichting toegangszones Margaretapark: goedkeuren VS 9 (eindstaat)
goedkeuren eindafrekening 'herinrichting toegangszones Maragaretapark

Heraanleg parking Meersstraat en Schakelstraat - Goedkeuring ereloonnota 3 (fase gunning)

goedgekeurd.

60. Heraanleg parking Meersstraat en Schakelstraat - Goedkeuring ereloonnota 3 (fase gunning)
goedkeuren ereloonnota 3 voor heraanleg parking Meersstraat en Schakelstraat

Red Court Uitbreken en heraanleg fundering voetbalveld: VS 1 (eindstaat)

goedgekeurd.

61. Red Court Uitbreken en heraanleg fundering voetbalveld: VS 1 (eindstaat)
Aan het college wordt gevraagd de eindstaat goed te keuren.

Onderhoud hydranten: VS 2 eindstaat (uitgebreide controle)

goedgekeurd.

62. Onderhoud hydranten: VS 2 eindstaat (uitgebreide controle)
goedkeuren vorderingsstaat 2 voor het onderhoud hydranten

Uitvoeren van kleine onderhoudswerken en/of werken voor derden VS 9 (eindstaat)

goedgekeurd.

63. Uitvoeren van kleine onderhoudswerken en/of werken voor derden VS 9 (eindstaat)
goedkeuren van de eindstaat voor het uitvoeren van kleine onderhoudswerken

Nutsleidingen Telenet: plaatsen van bekabeling

goedgekeurd.

64. Nutsleidingen Telenet: plaatsen van bekabeling
Aanvragen van Telenet tot plaatsen ondergrondse kabel te Waregem.

Omgevingswerken site Transvaal, fase I: goedkeuren betaling subsidie

kennisname.

65. Omgevingswerken site Transvaal, fase I: goedkeuren betaling subsidie
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de goedgekeurde betaling subsidie.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van Stressfactor in het Antheneum Groenhove in de Zeswegenstraat op dinsdag 26 april 2022

goedgekeurd.

66. Occasionele politieverordening naar aanleiding van Stressfactor in het Antheneum Groenhove in de Zeswegenstraat op dinsdag 26 april 2022
Op dinsdag 26 april 2022 zal festival Stressfactor van Groenhove plaatsvinden. Men vraagt een parkeerverbod in de Zeswegenstraat ter hoogte van het schooldomein van 7.00u. tot 18.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een parkeer- en toegangsverbod in de Kerkdreef, op de parking aan OC De Coorenaar en het Sint-Elooisplein tijdens de buitenspeeldag op woensdag 20 april 2022

goedgekeurd.

67. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een parkeer- en toegangsverbod in de Kerkdreef, op de parking aan OC De Coorenaar en het Sint-Elooisplein tijdens de buitenspeeldag op woensdag 20 april 2022
Op woensdag 20 april 2022 gaat de Buitenspeeldag door. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in de Kerkdreef, op de parking van OC De Coorenaar en het Sint-Elooisplein.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van V-dag op de parking van de kerk te Desselgem op 8 mei 2022

goedgekeurd.

68. Occasionele politieverordening naar aanleiding van V-dag op de parking van de kerk te Desselgem op 8 mei 2022
Op zaterdag 8 mei zal V-dag plaatsvinden op de parking van de kerk te Desselgem. Hiervoor zal het verboden te parkeren zijn.

goedkeuren verslag verkeerscel 15 maart 2022

goedgekeurd.

69. goedkeuren verslag verkeerscel 15 maart 2022
goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 15 maart.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

70. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Afbakenen terrassen Markt, goedkeuren principe en offertes

goedgekeurd.

71. Afbakenen terrassen Markt, goedkeuren principe en offertes
Voorstel om de terrassen van de horecazaken op de Markt af te bakenen met wegneembare geleidehekkens. Principe en offertes ter goedkeuring.

Aanleg Fiber van Proximus in de Bilkhage

goedgekeurd.

72. Aanleg Fiber van Proximus in de Bilkhage
Bespreking van de inplanting van de Fiber van Proximus in de wijk Bilkhage.

Prup Blauwpoort- leefbaarheid huiskavel boerderij Decraene

goedgekeurd.

73. Prup Blauwpoort- leefbaarheid huiskavel boerderij Decraene
Bij het landbouwbedrijf van de familie Decraene maken ze zich zorgen over de leefbaarheid van hun bedrijf in het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Blauwpoort. De bedrijfsvoering zal in het gedrang komen als hun koeien niet veilig de Industrielaan kunnen dwarsen.

Kerk Beveren-Leie, vernieuwen stookinstallatie: voorstel goedkeuren punt gemeenteraad

goedgekeurd.

74. Kerk Beveren-Leie, vernieuwen stookinstallatie: voorstel goedkeuren punt gemeenteraad
Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.

Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: openen offerten

offerten geopend.

75. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: openen offerten
Er wordt gevraagd om de offerten te openen.

’t Kelderke, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en Afwerking: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 07, tevens eindstaat

goedgekeurd.

76. ’t Kelderke, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en Afwerking: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 07, tevens eindstaat
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 07, tevens eindstaat, goed te keuren.

Chiro Centrum, nieuwbouw, voorontwerp: inname standpunt

werd besproken.

77. Chiro Centrum, nieuwbouw, voorontwerp: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Cinema – loge/berging, extra unit: inname standpunt

werd besproken.

78. Cinema – loge/berging, extra unit: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 12 en 12bis

goedgekeurd.

79. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 12 en 12bis
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten 12 en 12bis goed te keuren.

Openluchtcentra Desselgem + Sint-Eloois-Vijve, vervangen PLC’s: voorstel goedkeuren offerte

goedgekeurd.

80. Openluchtcentra Desselgem + Sint-Eloois-Vijve, vervangen PLC’s: voorstel goedkeuren offerte
Er wordt gevraagd om de offerte goed te keuren.

Pastorijwoning Sint-Eloois-Vijve, vervangen ketel: voorstel goedkeuren offerte

goedgekeurd.

81. Pastorijwoning Sint-Eloois-Vijve, vervangen ketel: voorstel goedkeuren offerte
Er wordt gevraagd om de offerte goed te keuren.

Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04

goedgekeurd.

82. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04
Er wordt gevraagd om deze vorderingsstaat goed te keuren.

Veiligheidsdocument Dwars door Vlaanderen 2022

goedgekeurd.

83. Veiligheidsdocument Dwars door Vlaanderen 2022
Aan het college wordt gevraagd om het veiligheidsdraaiboek voor Dwars door Vlaanderen 2022 goed te keuren

Femma Gaverke - jubilerende vereniging

goedgekeurd.

84. Femma Gaverke - jubilerende vereniging
Femma Gaverke dient een subsidieaanvraag in voor het 75-jarig bestaan van de vereniging

Tijdelijke opslag kunstwerk Timeless Waves

goedgekeurd.

85. Tijdelijke opslag kunstwerk Timeless Waves
Leiedal vraagt aan de stad om te voorzien in tijdelijke opslag van het aan te kopen kunstwerk Timeless Waves

Ponyvalent - paard uit kunststof

niet goedgekeurd.

86. Ponyvalent - paard uit kunststof
Ponyvalent vraagt of de stad een groot paard uit kunststof ter beschikking heeft voor hun cultuurfestival in CC De Schakel ikv DURF 2030.

Plaatsing Horse Parade Paard - Ten Anker (herneming CBS 2.03.2022)

goedgekeurd.

87. Plaatsing Horse Parade Paard - Ten Anker (herneming CBS 2.03.2022)
De locatie aan Zuiderlaan 50 wordt voorgesteld als nieuwe locatie

Huur koetshuis (2024)

goedgekeurd.

88. Huur koetshuis (2024)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 5 juni 2024 tot 11 juni 2024.

Huur koetshuis (2024)

goedgekeurd.

89. Huur koetshuis (2024)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 29 mei 2024 tot 4 juni 2024.

Nieuwe voorzitter cultuurraad

kennisname.

90. Nieuwe voorzitter cultuurraad
De algemene vergadering van de cultuurraad neemt kennis van het ontslag van de voorzitter van de cultuurraad en duidt een nieuwe voorzitter aan

Goedkeuring begroting performance Marijke De Roover

goedgekeurd.

91. Goedkeuring begroting performance Marijke De Roover
Aan het schepencollege wordt gevraagd de begroting van deze performance ikv MAART Kunstroute goed te keuren

Aankomst autorally op zondag van PreCongé

goedgekeurd.

92. Aankomst autorally op zondag van PreCongé
Historic Rally vraagt toelating om aan te komen op de Zuiderpromenade op de zondag van PreCongé.

Doortocht 6de Toontjes Toertocht

goedgekeurd.

93. Doortocht 6de Toontjes Toertocht
Doortocht 6de Toontjes Toertocht op zondag 1 mei.

Fun Run Waterhoek

goedgekeurd.

94. Fun Run Waterhoek
Fun Run Waterhoek op 1/7

Toneelvoorstelling De Toneelvrienden

goedgekeurd.

95. Toneelvoorstelling De Toneelvrienden
Toneelvoorstelling De Toneelvrienden op 28 oktober tot 6 november.

Steun voor Oekraïnse vluchtelingen

niet goedgekeurd.

96. Steun voor Oekraïnse vluchtelingen
Vraag om een zaaltje te gebruiken om Oekraïnse vluchtelingen bij elkaar te brengen.

Hype-O-Dream; extra vragen promo

werd besproken.

97. Hype-O-Dream; extra vragen promo
Hype-O-Dream; baches op verschillende locaties en LEDwall in Oosterlaan

Horeca Pop-up Kaffee Libertee

goedgekeurd.

98. Horeca Pop-up Kaffee Libertee
Horeca Pop-up Kaffee Libertee van 6 mei tem 3 juli 2022 in de Eugène Bekaertlaan

Winterfoor '22/'23

goedgekeurd.

99. Winterfoor '22/'23
Aanvraag winterfoor '22/'23 aan Waregem Expo van 9 december tem 8 januari

Zomerevents Unizo Desselgem

goedgekeurd.

100. Zomerevents Unizo Desselgem
Aanvraag van Unizo Desselgem tot het organiseren van zomerevents.

Doortocht bedevaart Oostrozebeke

goedgekeurd.

101. Doortocht bedevaart Oostrozebeke
Doortocht bedevaart Oostrozebeke op 29 april.

Buitenspeeldag 2022

goedgekeurd.

102. Buitenspeeldag 2022
Buitenspeeldag 2022 op 20 april.

Wandelen voor OIGO

goedgekeurd.

103. Wandelen voor OIGO
Wandelen voor OIGO op 18 september.

Muziekvergunning: Mirakeltreffen

goedgekeurd.

104. Muziekvergunning: Mirakeltreffen
Aanvraag muziekvergunning voor Mirakeltreffen op 13 augustus en 14 augustus.

Muziekvergunning: Kubbtornooi CWC

goedgekeurd.

105. Muziekvergunning: Kubbtornooi CWC
Aanvraag muziekvergunning voor Kubbtornooi CWC op 23 april.

Muziekvergunning: Wazig VII

goedgekeurd.

106. Muziekvergunning: Wazig VII
Aanvraag muziekvergunning voor Wazig VII op 16 april.

Muziekvergunning: Schoolfeest VBS Beveren-Leie

goedgekeurd.

107. Muziekvergunning: Schoolfeest VBS Beveren-Leie
Aanvraag muziekvergunning voor Schoolfeest VBS Beveren-Leie op 11 juni.

Muziekvergunning: Dag van de buren in Beekstraat

goedgekeurd.

108. Muziekvergunning: Dag van de buren in Beekstraat
Aanvraag muziekvergunning voor Dag van de buren in Beekstraat op 20 mei.

Feestcheque

goedgekeurd.

109. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

110. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

Visual en promotie Precongé

goedgekeurd.

111. Visual en promotie Precongé
Aan het college wordt gevraagd de visual en promotie voor Precongé goed te keuren.

Employer branding

goedgekeurd.

112. Employer branding
Bedoeling is om met personeelsdienst en communicatiedienst samen te werken aan de promotie van de stad als werkgever.

Deelname MyStamp van bpost

niet goedgekeurd.

113. Deelname MyStamp van bpost
Voorstel van Bpost om met de stad MyStamp-postzegels aan te maken.

Budget promotie heropening Het Pand voor en na

goedgekeurd.

114. Budget promotie heropening Het Pand voor en na
Aan het college wordt gevraagd binnen Wagso extra budget te voorzien in kader van de heropening van Het Pand.

Vlaggen stedelijke basisscholen

uitgesteld.

115. Vlaggen stedelijke basisscholen
Heel wat vlaggen van de stedelijke basisscholen zijn door de storm stuk. Voorstel tot aankoop van nieuwe vlaggen.

Deelname Waregembon

goedgekeurd.

116. Deelname Waregembon
Een nieuwe zaak wil deelnemen aan de Waregembon.

gratis standplaats wekelijkse markt

niet goedgekeurd.

117. gratis standplaats wekelijkse markt
Familiehulp wil een gratis standplaats op de wekelijkse markt.

aanvraag avondmarkt Beveren-Leie

goedgekeurd.

118. aanvraag avondmarkt Beveren-Leie
de organisatoren vragen of ze ook dit jaar een avondmarkt mogen organiseren.

Aanpassing vernieuwd subsidiereglement

goedgekeurd.

119. Aanpassing vernieuwd subsidiereglement
Vraag om bijkomende aanpassing in het vernieuwd subsidiereglement sport goed te keuren.

levering en plaatsing discuskooi met werpcirkel

goedgekeurd.

120. levering en plaatsing discuskooi met werpcirkel
Er werd een prijsvraag verstuurd door Waregem Sport voor het dossier levering en plaatsing discuskooi met werpcirkel. Graag toewijzing van de opdracht.

Tombola met Waregempunten

goedgekeurd.

121. Tombola met Waregempunten
In de Waregem-app zal je punten kunnen sparen. Vraag hoe dit tombolagebeuren verder mag worden uitgewerkt.

Buitenspeeldag 2022

goedgekeurd.

122. Buitenspeeldag 2022
Er werd een programma uitgewerkt voor de buitenspeeldag van 2022.

100 dagen toiletwagen

goedgekeurd.

123. 100 dagen toiletwagen
Voor donderdagavond van de 100 dagen werd nog een toiletwagen voorzien. De jeugdraad vraagt of de stad deze kosten kan dragen.

<>1. paaseierenactie 1000km - KOTK

Aan het college wordt gevraagd om goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd om goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Uitgevoerde herstellingswerken aan de riolering thv Sioendreef 22, 8791 Waregem

Aan het college wordt gevraagd de kosten te betalen voor uitgevoerde herstellingswerken aan de riolering thv Sioendreef 22, 8791 Waregem.
Aan het college wordt gevraagd de kosten te betalen voor uitgevoerde herstellingswerken aan de riolering thv Sioendreef 22, 8791 Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. Goedkeuring uitbetaling vierde schijf investeringstoelage aan Akabe Funk

Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de vierde schijf van de toegekende investeringstoelage aan Akabe Funk goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de vierde schijf van de toegekende investeringstoelage aan Akabe Funk goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Aanvullende beslissingen binnen bijzonder pensioenreglement Prolocus

Aan het college wordt gevraagd aanvullende beslissingen te nemen binnen het bijzonder pensioenreglement Prolocus.
Aan het college wordt gevraagd aanvullende beslissingen te nemen binnen het bijzonder pensioenreglement Prolocus.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Openen offertes

Het college opent de offertes voor het afschieten van vuurwerk in Waregem en de deelgemeenten.
Het college opent de offertes voor het afschieten van vuurwerk in Waregem en de deelgemeenten.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>7. Hoorspel voor HIPPO.WAR - gunning

Het college gunt de opdracht voor het ontwikkelen van een hoorspel en het leveren en installeren van software en hardware om dit hoorspel te beluisteren in HIPPO.WAR.
Het college gunt de opdracht voor het ontwikkelen van een hoorspel en het leveren en installeren van software en hardware om dit hoorspel te beluisteren in HIPPO.WAR.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Concessie frituren op het openbaar domein - kandidaturen

De kandidaturen voor de concessies voor standplaatsen voor frituren op het openbaar domein worden voorgelegd.
De kandidaturen voor de concessies voor standplaatsen voor frituren op het openbaar domein worden voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Recht van opstal Racing Waregem - stopzetting

De stopzetting van het recht van opstal voor de gronden gelegen Mirakelstraat 63+ (Racing Waregem), 8790 Waregem wordt voorgelegd.
De stopzetting van het recht van opstal voor de gronden gelegen Mirakelstraat 63+ (Racing Waregem), 8790 Waregem wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Tijdelijke aanstelling 2 medewerkers groen en milieu (E1-E3)

Aanstelling van 2 tijdelijke medewerkers groen en milieu om dringende noden op de groendienst op te vangen.
Aanstelling van 2 tijdelijke medewerkers groen en milieu om dringende noden op de groendienst op te vangen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Aanvraag stageplaats

Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie - maatschappelijke veiligheid
Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie - maatschappelijke veiligheid
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Administratief personeel: aanvraag ontslag

Medewerker administratief personeel dient zijn ontslag in
Medewerker administratief personeel dient zijn ontslag in
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Onderhoudspersoneel: ontslag wegens rustpensioen

Een medewerker van het onderhoudspersoneel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Een medewerker van het onderhoudspersoneel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Verlengen tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud SBS Torenhof

Verlengen tijdelijke aanstelling om afwezigheid wegens ziekte op te vangen
Verlengen tijdelijke aanstelling om afwezigheid wegens ziekte op te vangen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Consolidatie arbeidsongeval

Consolidatie arbeidsongeval: opmaken beslissing tot vervollediging dossier.
Consolidatie arbeidsongeval: opmaken beslissing tot vervollediging dossier.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervangers

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervangers
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervangers
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht in uren onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht in uren onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht in uren onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke kleuteronderwijzeres t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke kleuteronderwijzeres t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke kleuteronderwijzeres t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aantellen tijdelijke leerkrachten lichamelijke opvoeding t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aantellen tijdelijke leerkrachten lichamelijke opvoeding t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aantellen tijdelijke leerkrachten lichamelijke opvoeding t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. Aanvraag vorming/studiedagen

Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen aanstelling leerkrachten

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen aanstelling leerkrachten
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen aanstelling leerkrachten
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en vervanging

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en vervanging
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en vervanging
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>25. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>26. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. aanstellen effectief vertegenwoordiger en plaatsvervanger van stad Waregem op de algemene vergadering van OFP PROLOCUS

agendapunt voor de gemeenteraad van april.
agendapunt voor de gemeenteraad van april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. definitieve agenda gemeenteraad 5 april 2022

Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad van 5 april 2022 goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad van 5 april 2022 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. WOW-project: deelname aan Social Rides

Er wordt voorgesteld om tussen te komen in de deelname van personeelsleden aan Social Rides (fietsen voor gevorderen, georganiseerd door vzw Sportbeheer Waregem).
Er wordt voorgesteld om tussen te komen in de deelname van personeelsleden aan Social Rides (fietsen voor gevorderen, georganiseerd door vzw Sportbeheer Waregem).
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Overheidsopdracht ondersteuning bij implementatie M365 - fase 1 voorbereiding - gunning

De overheidsopdracht voor het verlenen van ondersteuning bij de implementatie M365 - fase 1 voorbereid wordt toegewezen aan de economisch meest voordelige aanbieder.
De overheidsopdracht voor het verlenen van ondersteuning bij de implementatie M365 - fase 1 voorbereid wordt toegewezen aan de economisch meest voordelige aanbieder.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Cipal: raad van bestuur 10/03/2022 - WVI: raad van bestuur 23/02/2022 - Zuidwest: raad van bestuur 18/02/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Cipal: raad van bestuur 10/03/2022 - WVI: raad van bestuur 23/02/2022 - Zuidwest: raad van bestuur 18/02/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>32. Ambtshalve schrapping DEGROOTE Björn

Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>33. Huwelijken en jubilea - week 12

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>34. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

Er worden 2 vrijstellingen voor de leegstandsheffing toegestaan.
Er worden 2 vrijstellingen voor de leegstandsheffing toegestaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>38. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Firma Cras nv (OMV/2022/00024)

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Firma Cras nv tot het herbouwen van open loods na slopen bestaande te Industrielaan 5 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 904M, 904R, 937R, 937S.
Aanvraag tot omgevingsvergunning van Firma Cras nv tot het herbouwen van open loods na slopen bestaande te Industrielaan 5 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 904M, 904R, 937R, 937S.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>39. Weigering aanvraag omgevingsproject: VEYS Sofie (OMV/2021/00405)

Aanvraag van VEYS Sofie tot het verbouwen van woning tot kinderopvang (regularisatie) te Gentseweg 63 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 470K.
Aanvraag van VEYS Sofie tot het verbouwen van woning tot kinderopvang (regularisatie) te Gentseweg 63 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 470K.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>40. Omgevingsvergunning: HEYSE Gulielmus - VANDERPLANCKE Lydie (V/3048/1)

Aanvraag van HEYSE Gulielmus - VANDERPLANCKE Lydie tot het verkavelen van perceel in 3 loten voor open bebouwing te Fazantenlaan zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 834/02_, 834D.
Aanvraag van HEYSE Gulielmus - VANDERPLANCKE Lydie tot het verkavelen van perceel in 3 loten voor open bebouwing te Fazantenlaan zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 834/02_, 834D.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>41. Omgevingsvergunning: VANDERHEEREN Rayner - YSERBYT Valérie (OMV/2022/00004)

Aanvraag van VANDERHEEREN Rayner - YSERBYT Valérie tot het renoveren van bestaande woning + vellen van bomen te Goelevenweg 3 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 339H, 339N.
Aanvraag van VANDERHEEREN Rayner - YSERBYT Valérie tot het renoveren van bestaande woning + vellen van bomen te Goelevenweg 3 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 339H, 339N.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>42. Omgevingsvergunning: Klaver Immo bvba (OMV/2022/00066)

Aanvraag van Klaver Immo bvba tot het plaatsen van publiciteit te Stormestraat 100, Verhelststraat 1, 5 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 694K.
Aanvraag van Klaver Immo bvba tot het plaatsen van publiciteit te Stormestraat 100, Verhelststraat 1, 5 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 694K.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>43. Omgevingsvergunning: MISSIAEN Karel (OMV/2022/00065)

Aanvraag van MISSIAEN Karel tot het bouwen van bijgebouw te Tapuitstraat 211 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 114D2, 114E2.
Aanvraag van MISSIAEN Karel tot het bouwen van bijgebouw te Tapuitstraat 211 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 114D2, 114E2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>44. Omgevingsvergunning: DECOENE Tom - HIMPE Ellen (OMV/2021/00541)

Aanvraag van DECOENE Tom - HIMPE Ellen tot het bouwen van alleenstaande woning te Roterijstraat 206 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 61W.
Aanvraag van DECOENE Tom - HIMPE Ellen tot het bouwen van alleenstaande woning te Roterijstraat 206 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 61W.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>45. Omgevingsvergunning: DE VRIESE PROJECTS bvba (OMV/2022/00029)

Aanvraag van DE VRIESE PROJECTS bvba tot het bouwen van 3 geschakelde woningen + 1 carport te Nieuwstraat 176 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 363N4, 363X3, 363Y3.
Aanvraag van DE VRIESE PROJECTS bvba tot het bouwen van 3 geschakelde woningen + 1 carport te Nieuwstraat 176 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 363N4, 363X3, 363Y3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>46. Omgevingsvergunning: LAROY Theo (OMV/2022/00030)

Aanvraag van LAROY Theo tot het plaatsen van veranda + regularisatie van carport te Steenstede 9 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 480H2.
Aanvraag van LAROY Theo tot het plaatsen van veranda + regularisatie van carport te Steenstede 9 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 480H2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>47. Omgevingsvergunning: WAELKENS Dirk (OMV/2021/00522)

Aanvraag van WAELKENS Dirk tot het wijzigen van reliëf + aanleggen van waterput te Kievitstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 308F.
Aanvraag van WAELKENS Dirk tot het wijzigen van reliëf + aanleggen van waterput te Kievitstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 308F.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>48. Omgevingsvergunning: RAMON Diaz - BEARELLE Bo (OMV/2021/00532)

Aanvraag van RAMON Diaz - BEARELLE Bo tot het slopen en herbouwen van woning te Sprietestraat 314 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 563R.
Aanvraag van RAMON Diaz - BEARELLE Bo tot het slopen en herbouwen van woning te Sprietestraat 314 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 563R.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>49. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Unilin bv (OMV/2021/00488)

De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Unilin bv tot het uitbreiden van parking te Waregemstraat 112 te 8792 Waregem werd door de deputatie op 10 maart 2022 vergund onder voorwaarden.
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Unilin bv tot het uitbreiden van parking te Waregemstraat 112 te 8792 Waregem werd door de deputatie op 10 maart 2022 vergund onder voorwaarden.
Pdf-versie
kennisname.

<>50. Ter kennisgeving: omgevingsvergunning Konstruktiewerkhuizen Stas nv (0127N1)

De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Konstruktiewerkhuizen Stas nv tot hernieuwing en actualisatie van de vergunning te Steenovenstraat 5, Flanders-Fieldweg 45 te 8790 Waregem werd door de deputatie op 10 maart 2022 vergund. (definitieve vergunning na proefperiode)
De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie West-Vlaanderen, van Konstruktiewerkhuizen Stas nv tot hernieuwing en actualisatie van de vergunning te Steenovenstraat 5, Flanders-Fieldweg 45 te 8790 Waregem werd door de deputatie op 10 maart 2022 vergund. (definitieve vergunning na proefperiode)
Pdf-versie
kennisname.

<>51. Ter kennisgeving: beroep departement Omgeving - Matthys nv (OMV/2021/00462)

Op 18 maart 2022 werd beroep ingediend bij de Vlaamse Regering tegen de beslissing van de deputatie dd. 10 februari 2022 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd aan Matthys nv voor het verleggen van Hooibeek te Leemputstraat 75 te 8792 Waregem.
Op 18 maart 2022 werd beroep ingediend bij de Vlaamse Regering tegen de beslissing van de deputatie dd. 10 februari 2022 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd aan Matthys nv voor het verleggen van Hooibeek te Leemputstraat 75 te 8792 Waregem.
Pdf-versie
kennisname.

<>52. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.
Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>53. Kennisname beslissing FANC

Kennisname beslissing FANC ivm vergunning voor uitbaten van een industrieel X-stralentoestel.
Kennisname beslissing FANC ivm vergunning voor uitbaten van een industrieel X-stralentoestel.
Pdf-versie
kennisname.

<>54. Kennisname beslissing FANC

Kennisname beslissing FANC ivm vergunning voor uitbaten van een industrieel X-stralentoestel.
Kennisname beslissing FANC ivm vergunning voor uitbaten van een industrieel X-stralentoestel.
Pdf-versie
kennisname.

<>55. Groenplan 1.0 - goedkeuring

Het groenplan 1.0 dat vorm kreeg naar aanleiding van de afsprakennota met Leiedal goedgekeurd in de gemeenteraad wordt goedgekeurd.
Het groenplan 1.0 dat vorm kreeg naar aanleiding van de afsprakennota met Leiedal goedgekeurd in de gemeenteraad wordt goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. WAR3022 Putmanstraat - ontwerpkeuzes ter bespreking

Het investeringsproject Putmanstraat is opgedragen in het Riopact takenpakket. In het kader van het voorontwerp dient de projectzone bepaald te worden
Het investeringsproject Putmanstraat is opgedragen in het Riopact takenpakket. In het kader van het voorontwerp dient de projectzone bepaald te worden
Pdf-versie
werd besproken.

<>57. Heraanleg trage verbinding Pontstraat - Trakel: gunning

Gunning om werk toe te kennen aan meest gunstige aanbieder.
Gunning om werk toe te kennen aan meest gunstige aanbieder.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. sanering Waregemstraat – Vichtseweg – Delfien Vanhautestraat: gunning

gunning van de overheidsopdracht 'sanering Waregemstraat-Vichtseweg
gunning van de overheidsopdracht 'sanering Waregemstraat-Vichtseweg
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Herinrichting toegangszones Margaretapark: goedkeuren VS 9 (eindstaat)

goedkeuren eindafrekening 'herinrichting toegangszones Maragaretapark
goedkeuren eindafrekening 'herinrichting toegangszones Maragaretapark
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Heraanleg parking Meersstraat en Schakelstraat - Goedkeuring ereloonnota 3 (fase gunning)

goedkeuren ereloonnota 3 voor heraanleg parking Meersstraat en Schakelstraat
goedkeuren ereloonnota 3 voor heraanleg parking Meersstraat en Schakelstraat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Red Court Uitbreken en heraanleg fundering voetbalveld: VS 1 (eindstaat)

Aan het college wordt gevraagd de eindstaat goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de eindstaat goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Onderhoud hydranten: VS 2 eindstaat (uitgebreide controle)

goedkeuren vorderingsstaat 2 voor het onderhoud hydranten
goedkeuren vorderingsstaat 2 voor het onderhoud hydranten
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Uitvoeren van kleine onderhoudswerken en/of werken voor derden VS 9 (eindstaat)

goedkeuren van de eindstaat voor het uitvoeren van kleine onderhoudswerken
goedkeuren van de eindstaat voor het uitvoeren van kleine onderhoudswerken
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Nutsleidingen Telenet: plaatsen van bekabeling

Aanvragen van Telenet tot plaatsen ondergrondse kabel te Waregem.
Aanvragen van Telenet tot plaatsen ondergrondse kabel te Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. Omgevingswerken site Transvaal, fase I: goedkeuren betaling subsidie

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de goedgekeurde betaling subsidie.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de goedgekeurde betaling subsidie.
Pdf-versie
kennisname.

<>66. Occasionele politieverordening naar aanleiding van Stressfactor in het Antheneum Groenhove in de Zeswegenstraat op dinsdag 26 april 2022

Op dinsdag 26 april 2022 zal festival Stressfactor van Groenhove plaatsvinden. Men vraagt een parkeerverbod in de Zeswegenstraat ter hoogte van het schooldomein van 7.00u. tot 18.00u.
Op dinsdag 26 april 2022 zal festival Stressfactor van Groenhove plaatsvinden. Men vraagt een parkeerverbod in de Zeswegenstraat ter hoogte van het schooldomein van 7.00u. tot 18.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een parkeer- en toegangsverbod in de Kerkdreef, op de parking aan OC De Coorenaar en het Sint-Elooisplein tijdens de buitenspeeldag op woensdag 20 april 2022

Op woensdag 20 april 2022 gaat de Buitenspeeldag door. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in de Kerkdreef, op de parking van OC De Coorenaar en het Sint-Elooisplein.
Op woensdag 20 april 2022 gaat de Buitenspeeldag door. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in de Kerkdreef, op de parking van OC De Coorenaar en het Sint-Elooisplein.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Occasionele politieverordening naar aanleiding van V-dag op de parking van de kerk te Desselgem op 8 mei 2022

Op zaterdag 8 mei zal V-dag plaatsvinden op de parking van de kerk te Desselgem. Hiervoor zal het verboden te parkeren zijn.
Op zaterdag 8 mei zal V-dag plaatsvinden op de parking van de kerk te Desselgem. Hiervoor zal het verboden te parkeren zijn.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. goedkeuren verslag verkeerscel 15 maart 2022

goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 15 maart.
goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 15 maart.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Afbakenen terrassen Markt, goedkeuren principe en offertes

Voorstel om de terrassen van de horecazaken op de Markt af te bakenen met wegneembare geleidehekkens. Principe en offertes ter goedkeuring.
Voorstel om de terrassen van de horecazaken op de Markt af te bakenen met wegneembare geleidehekkens. Principe en offertes ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. Aanleg Fiber van Proximus in de Bilkhage

Bespreking van de inplanting van de Fiber van Proximus in de wijk Bilkhage.
Bespreking van de inplanting van de Fiber van Proximus in de wijk Bilkhage.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Prup Blauwpoort- leefbaarheid huiskavel boerderij Decraene

Bij het landbouwbedrijf van de familie Decraene maken ze zich zorgen over de leefbaarheid van hun bedrijf in het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Blauwpoort. De bedrijfsvoering zal in het gedrang komen als hun koeien niet veilig de Industrielaan kunnen dwarsen.
Bij het landbouwbedrijf van de familie Decraene maken ze zich zorgen over de leefbaarheid van hun bedrijf in het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Blauwpoort. De bedrijfsvoering zal in het gedrang komen als hun koeien niet veilig de Industrielaan kunnen dwarsen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Kerk Beveren-Leie, vernieuwen stookinstallatie: voorstel goedkeuren punt gemeenteraad

Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: openen offerten

Er wordt gevraagd om de offerten te openen.
Er wordt gevraagd om de offerten te openen.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>76. ’t Kelderke, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en Afwerking: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 07, tevens eindstaat

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 07, tevens eindstaat, goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 07, tevens eindstaat, goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Chiro Centrum, nieuwbouw, voorontwerp: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>78. Cinema – loge/berging, extra unit: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>79. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 12 en 12bis

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten 12 en 12bis goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten 12 en 12bis goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Openluchtcentra Desselgem + Sint-Eloois-Vijve, vervangen PLC’s: voorstel goedkeuren offerte

Er wordt gevraagd om de offerte goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de offerte goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>81. Pastorijwoning Sint-Eloois-Vijve, vervangen ketel: voorstel goedkeuren offerte

Er wordt gevraagd om de offerte goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de offerte goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>82. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04

Er wordt gevraagd om deze vorderingsstaat goed te keuren.
Er wordt gevraagd om deze vorderingsstaat goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>83. Veiligheidsdocument Dwars door Vlaanderen 2022

Aan het college wordt gevraagd om het veiligheidsdraaiboek voor Dwars door Vlaanderen 2022 goed te keuren
Aan het college wordt gevraagd om het veiligheidsdraaiboek voor Dwars door Vlaanderen 2022 goed te keuren
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>84. Femma Gaverke - jubilerende vereniging

Femma Gaverke dient een subsidieaanvraag in voor het 75-jarig bestaan van de vereniging
Femma Gaverke dient een subsidieaanvraag in voor het 75-jarig bestaan van de vereniging
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. Tijdelijke opslag kunstwerk Timeless Waves

Leiedal vraagt aan de stad om te voorzien in tijdelijke opslag van het aan te kopen kunstwerk Timeless Waves
Leiedal vraagt aan de stad om te voorzien in tijdelijke opslag van het aan te kopen kunstwerk Timeless Waves
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>86. Ponyvalent - paard uit kunststof

Ponyvalent vraagt of de stad een groot paard uit kunststof ter beschikking heeft voor hun cultuurfestival in CC De Schakel ikv DURF 2030.
Ponyvalent vraagt of de stad een groot paard uit kunststof ter beschikking heeft voor hun cultuurfestival in CC De Schakel ikv DURF 2030.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>87. Plaatsing Horse Parade Paard - Ten Anker (herneming CBS 2.03.2022)

De locatie aan Zuiderlaan 50 wordt voorgesteld als nieuwe locatie
De locatie aan Zuiderlaan 50 wordt voorgesteld als nieuwe locatie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>88. Huur koetshuis (2024)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 5 juni 2024 tot 11 juni 2024.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 5 juni 2024 tot 11 juni 2024.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>89. Huur koetshuis (2024)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 29 mei 2024 tot 4 juni 2024.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 29 mei 2024 tot 4 juni 2024.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>90. Nieuwe voorzitter cultuurraad

De algemene vergadering van de cultuurraad neemt kennis van het ontslag van de voorzitter van de cultuurraad en duidt een nieuwe voorzitter aan
De algemene vergadering van de cultuurraad neemt kennis van het ontslag van de voorzitter van de cultuurraad en duidt een nieuwe voorzitter aan
Pdf-versie
kennisname.

<>91. Goedkeuring begroting performance Marijke De Roover

Aan het schepencollege wordt gevraagd de begroting van deze performance ikv MAART Kunstroute goed te keuren
Aan het schepencollege wordt gevraagd de begroting van deze performance ikv MAART Kunstroute goed te keuren
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>92. Aankomst autorally op zondag van PreCongé

Historic Rally vraagt toelating om aan te komen op de Zuiderpromenade op de zondag van PreCongé.
Historic Rally vraagt toelating om aan te komen op de Zuiderpromenade op de zondag van PreCongé.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>93. Doortocht 6de Toontjes Toertocht

Doortocht 6de Toontjes Toertocht op zondag 1 mei.
Doortocht 6de Toontjes Toertocht op zondag 1 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>94. Fun Run Waterhoek

Fun Run Waterhoek op 1/7
Fun Run Waterhoek op 1/7
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>95. Toneelvoorstelling De Toneelvrienden

Toneelvoorstelling De Toneelvrienden op 28 oktober tot 6 november.
Toneelvoorstelling De Toneelvrienden op 28 oktober tot 6 november.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>96. Steun voor Oekraïnse vluchtelingen

Vraag om een zaaltje te gebruiken om Oekraïnse vluchtelingen bij elkaar te brengen.
Vraag om een zaaltje te gebruiken om Oekraïnse vluchtelingen bij elkaar te brengen.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>97. Hype-O-Dream; extra vragen promo

Hype-O-Dream; baches op verschillende locaties en LEDwall in Oosterlaan
Hype-O-Dream; baches op verschillende locaties en LEDwall in Oosterlaan
Pdf-versie
werd besproken.

<>98. Horeca Pop-up Kaffee Libertee

Horeca Pop-up Kaffee Libertee van 6 mei tem 3 juli 2022 in de Eugène Bekaertlaan
Horeca Pop-up Kaffee Libertee van 6 mei tem 3 juli 2022 in de Eugène Bekaertlaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>99. Winterfoor '22/'23

Aanvraag winterfoor '22/'23 aan Waregem Expo van 9 december tem 8 januari
Aanvraag winterfoor '22/'23 aan Waregem Expo van 9 december tem 8 januari
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>100. Zomerevents Unizo Desselgem

Aanvraag van Unizo Desselgem tot het organiseren van zomerevents.
Aanvraag van Unizo Desselgem tot het organiseren van zomerevents.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>101. Doortocht bedevaart Oostrozebeke

Doortocht bedevaart Oostrozebeke op 29 april.
Doortocht bedevaart Oostrozebeke op 29 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>102. Buitenspeeldag 2022

Buitenspeeldag 2022 op 20 april.
Buitenspeeldag 2022 op 20 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>103. Wandelen voor OIGO

Wandelen voor OIGO op 18 september.
Wandelen voor OIGO op 18 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>104. Muziekvergunning: Mirakeltreffen

Aanvraag muziekvergunning voor Mirakeltreffen op 13 augustus en 14 augustus.
Aanvraag muziekvergunning voor Mirakeltreffen op 13 augustus en 14 augustus.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>105. Muziekvergunning: Kubbtornooi CWC

Aanvraag muziekvergunning voor Kubbtornooi CWC op 23 april.
Aanvraag muziekvergunning voor Kubbtornooi CWC op 23 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>106. Muziekvergunning: Wazig VII

Aanvraag muziekvergunning voor Wazig VII op 16 april.
Aanvraag muziekvergunning voor Wazig VII op 16 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>107. Muziekvergunning: Schoolfeest VBS Beveren-Leie

Aanvraag muziekvergunning voor Schoolfeest VBS Beveren-Leie op 11 juni.
Aanvraag muziekvergunning voor Schoolfeest VBS Beveren-Leie op 11 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>108. Muziekvergunning: Dag van de buren in Beekstraat

Aanvraag muziekvergunning voor Dag van de buren in Beekstraat op 20 mei.
Aanvraag muziekvergunning voor Dag van de buren in Beekstraat op 20 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>109. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>110. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>111. Visual en promotie Precongé

Aan het college wordt gevraagd de visual en promotie voor Precongé goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de visual en promotie voor Precongé goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>112. Employer branding

Bedoeling is om met personeelsdienst en communicatiedienst samen te werken aan de promotie van de stad als werkgever.
Bedoeling is om met personeelsdienst en communicatiedienst samen te werken aan de promotie van de stad als werkgever.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>113. Deelname MyStamp van bpost

Voorstel van Bpost om met de stad MyStamp-postzegels aan te maken.
Voorstel van Bpost om met de stad MyStamp-postzegels aan te maken.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>114. Budget promotie heropening Het Pand voor en na

Aan het college wordt gevraagd binnen Wagso extra budget te voorzien in kader van de heropening van Het Pand.
Aan het college wordt gevraagd binnen Wagso extra budget te voorzien in kader van de heropening van Het Pand.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>115. Vlaggen stedelijke basisscholen

Heel wat vlaggen van de stedelijke basisscholen zijn door de storm stuk. Voorstel tot aankoop van nieuwe vlaggen.
Heel wat vlaggen van de stedelijke basisscholen zijn door de storm stuk. Voorstel tot aankoop van nieuwe vlaggen.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>116. Deelname Waregembon

Een nieuwe zaak wil deelnemen aan de Waregembon.
Een nieuwe zaak wil deelnemen aan de Waregembon.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>117. gratis standplaats wekelijkse markt

Familiehulp wil een gratis standplaats op de wekelijkse markt.
Familiehulp wil een gratis standplaats op de wekelijkse markt.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>118. aanvraag avondmarkt Beveren-Leie

de organisatoren vragen of ze ook dit jaar een avondmarkt mogen organiseren.
de organisatoren vragen of ze ook dit jaar een avondmarkt mogen organiseren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>119. Aanpassing vernieuwd subsidiereglement

Vraag om bijkomende aanpassing in het vernieuwd subsidiereglement sport goed te keuren.
Vraag om bijkomende aanpassing in het vernieuwd subsidiereglement sport goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>120. levering en plaatsing discuskooi met werpcirkel

Er werd een prijsvraag verstuurd door Waregem Sport voor het dossier levering en plaatsing discuskooi met werpcirkel. Graag toewijzing van de opdracht.
Er werd een prijsvraag verstuurd door Waregem Sport voor het dossier levering en plaatsing discuskooi met werpcirkel. Graag toewijzing van de opdracht.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>121. Tombola met Waregempunten

In de Waregem-app zal je punten kunnen sparen. Vraag hoe dit tombolagebeuren verder mag worden uitgewerkt.
In de Waregem-app zal je punten kunnen sparen. Vraag hoe dit tombolagebeuren verder mag worden uitgewerkt.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>122. Buitenspeeldag 2022

Er werd een programma uitgewerkt voor de buitenspeeldag van 2022.
Er werd een programma uitgewerkt voor de buitenspeeldag van 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>123. 100 dagen toiletwagen

Voor donderdagavond van de 100 dagen werd nog een toiletwagen voorzien. De jeugdraad vraagt of de stad deze kosten kan dragen.
Voor donderdagavond van de 100 dagen werd nog een toiletwagen voorzien. De jeugdraad vraagt of de stad deze kosten kan dragen.
Pdf-versie
goedgekeurd.