Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 25 mei 2022, 09:20 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 25 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.20 uur.
Locatie: Schepenzaal

verlenen advies jaarverslag en jaarrekening 2021 - WAGSO (GR 7/06/22)

goedgekeurd.

1. verlenen advies jaarverslag en jaarrekening 2021 - WAGSO (GR 7/06/22)
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies te verlenen t.a.v. het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 van het autonoom gemeentebedrijf WAGSO.

verlenen advies rekening 2021 kerkfabrieken Waregem (GR 07/06/2022)

goedgekeurd.

2. verlenen advies rekening 2021 kerkfabrieken Waregem (GR 07/06/2022)
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekeningen 2021 van de kerkfabrieken van Waregem gunstig te adviseren.

Reprografie: bibliotheek, stadhuis en scholen - aangifte 2022 (ref. jaar 2021)

goedgekeurd.

3. Reprografie: bibliotheek, stadhuis en scholen - aangifte 2022 (ref. jaar 2021)
Aan het college wordt gevraagd om de aangifte binnen het raamcontract voor stad en OCMW goed te keuren, voor de bib akkoord te gaan met aangifte van het aantal kopies en de forfaits voor de scholen op basis van de leerlingenaantallen goed te keuren.

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

4. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

concessieovereenkomst BV Muzikaal (Parkies)

goedgekeurd.

5. concessieovereenkomst BV Muzikaal (Parkies)
Aan het college wordt gevraagd de nodige aanpassing te aanvaarden en indien de roerende voorheffing niet of niet volledig kan worden geneutraliseerd, de stad deze kosten ten laste neemt.

advies gebiedswijziging erkende Islamitsche geloofgemeenschap

goedgekeurd.

6. advies gebiedswijziging erkende Islamitsche geloofgemeenschap
Aan het schepencollege wordt gevraagd te agenderen op de volgende gemeenteraad.

Upgrade diverse softwarepakketten omgeving en GIS

goedgekeurd.

7. Upgrade diverse softwarepakketten omgeving en GIS
Het college wordt gevraagd de upgrade van diverse softwarepakketten voor de dienst omgeving en GIS goed te keuren.

Aanpassing Tractor groendienst John Deere 6105R

goedgekeurd.

8. Aanpassing Tractor groendienst John Deere 6105R
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanpassing van een hydraulisch enkelleidingremsysteem naar een dubbelleidingremsysteem van een tractor van de groendienst goed.

Inrichting polyvalente zaal Schakelbox - aankoop bekabeling

goedgekeurd.

9. Inrichting polyvalente zaal Schakelbox - aankoop bekabeling
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende de aankoop van bekabeling voor de nieuwe polyvalente zaal Schakelbox goed te keuren.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

10. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

goedgekeurd.

11. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren huurovereenkomst parkeerplaatsen parking Karmel (GR 07/06/2022)

goedgekeurd.

12. Goedkeuren huurovereenkomst parkeerplaatsen parking Karmel (GR 07/06/2022)
Er wordt voorgesteld om de huurovereenkomst voor de huur van de parkeerplaatsen parking Karmel ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Goedkeuren huurovereenkomst strook grond site Ter Dompel tvv Kindercentrum (GR 07/06/2022)

goedgekeurd.

B1 Goedkeuren huurovereenkomst strook grond site Ter Dompel tvv Kindercentrum (GR 07/06/2022)
Er wordt voorgesteld om de huurovereenkomst voor de strook grond thv de site Ter Dompel tvv vzw Kindercentrum ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Aanvraag stageplaats

goedgekeurd.

13. Aanvraag stageplaats
Student vraagt stageplaats schilder

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger

goedgekeurd.

14. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger

definitieve agenda gemeenteraad 7 juni 2022

goedgekeurd.

15. definitieve agenda gemeenteraad 7 juni 2022
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad van 7 juni goed te keuren.

Kennisname verslagen MAT

kennisname.

16. Kennisname verslagen MAT
De verslagen van het managementteam van 25 april 2022 en 16 mei 2022 worden ter kennisname voorgelegd.

kennis nemen verslagen systeemgroep

kennisname.

17. kennis nemen verslagen systeemgroep
Het verslag van de ICT systeemwerkgroep van 17/05/2022 wordt ter kennisname voorgelegd.

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

18. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Zuidwest: raad van bestuur 22/04/2022

Loonkost concierge HIPPO.WAR

goedgekeurd.

19. Loonkost concierge HIPPO.WAR
Vraag akkoord tot verhogen loon n.a.v. inflatie voor concierge HIPPO.WAR.

Huisnummers appartement Noorderlaan 62

goedgekeurd.

20. Huisnummers appartement Noorderlaan 62
Bij nieuwe inschrijving verschil vastgesteld tussen officiële nummering en de praktijk ter plekke.

Viering jubilarissen die kozen voor deurbezoek tijdens Corona

werd besproken.

21. Viering jubilarissen die kozen voor deurbezoek tijdens Corona
Bepalen van eventuele nieuwe datum voor de viering van 05.12.2021 die niet kon doorgaan wegens Corona.

Huwelijken en jubilea - week 21

goedgekeurd.

22. Huwelijken en jubilea - week 21
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Aanvraag jubileum 21.07.2022

goedgekeurd.

23. Aanvraag jubileum 21.07.2022
Aanvraag om jubileum te vieren op locatie op de nationale feestdag.

Intrekken grafconcessie Adrienne Tydgat

goedgekeurd.

24. Intrekken grafconcessie Adrienne Tydgat
Vraag van de nabestaanden om de toegekende grafconcessie voor Adrienne Tydgat in te trekken. Men verkiest alsnog thuisbewaring.

Vrijgave bankwaarborg

goedgekeurd.

25. Vrijgave bankwaarborg
Goedkeuren van de vrijgave van bankwaarborg tot uitvoering werken van een verkaveling.

Aanwijzing van woningcontroleurs bij vaststellingen van verwaarlozing en leegstand van woningen en gebouwen

goedgekeurd.

26. Aanwijzing van woningcontroleurs bij vaststellingen van verwaarlozing en leegstand van woningen en gebouwen
Aanwijzing van woningcontroleurs bij vaststellingen van verwaarlozing en leegstand van woningen en gebouwen

Weigering omgevingsproject: DIRVEN Gerhard (OMV/2022/00120)

advies dienst wordt gevolgd.

27. Weigering omgevingsproject: DIRVEN Gerhard (OMV/2022/00120)
Aanvraag van DIRVEN Gerhard tot het vellen van bomen te Hoonakkerdreef 8 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 374S.

Weigering aanvraag omgevingsproject: Fierion bv (OMV/2022/00119)

advies dienst wordt gevolgd.

28. Weigering aanvraag omgevingsproject: Fierion bv (OMV/2022/00119)
Aanvraag van Fierion bv tot het plaatsen van lamellen in opening terras te Zuiderpromenade 21 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1401Z2.

Omgevingsvergunning: IMMO TRIFILLI nv (OMV/2022/00088)

goedgekeurd met voorwaarden.

29. Omgevingsvergunning: IMMO TRIFILLI nv (OMV/2022/00088)
Aanvraag van IMMO TRIFILLI nv tot het wijzigen van bestemming: kantoren worden conciërgewoning te Schoendalestraat 302 - 306 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 597T.

Omgevingsvergunning: B-ADVICED bvba (OMV/2022/00080)

goedgekeurd.

30. Omgevingsvergunning: B-ADVICED bvba (OMV/2022/00080)
Aanvraag van B-ADVICED bvba tot het bouwen van bijgebouw te Remi Vanmeerhaeghestraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 207E18.

Omgevingsvergunning: LEDURE Jelle (OMV/2022/00146)

goedgekeurd.

31. Omgevingsvergunning: LEDURE Jelle (OMV/2022/00146)
Aanvraag van LEDURE Jelle tot het vernieuwen voorgevel bestaande loods te Poekelaan 75 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 334V.

Omgevingsvergunning: DE POTTER Vincent (OMV/2022/00177)

goedgekeurd met voorwaarden.

32. Omgevingsvergunning: DE POTTER Vincent (OMV/2022/00177)
Aanvraag van DE POTTER Vincent tot het wijzigen van voorgevel: isoleren, aanbrengen van steenstrips en kaleien te Sint-Jansstraat 39 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 71G2.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

33. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 7 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Aanvragen tegeltuintje dos 2022/002

goedgekeurd.

34. Aanvragen tegeltuintje dos 2022/002
Aanvraag aanleg tegeltuintje Oscar Verschuerestraat

Aanvragen tegeltuintje dos 2022/003

goedgekeurd.

35. Aanvragen tegeltuintje dos 2022/003
Aanvraag aanleg tegeltuintje Olmstraat

PFAS-locaties

kennisname.

36. PFAS-locaties
Uit intern onderzoek bij brandweerzone Fluvia blijkt dat er op een aantal eerder opgegeven zones toch geen PFOS/PFAS-houdend schuim werd ingezet.

Takenpakket Riopact 2022b: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt

goedgekeurd.

37. Takenpakket Riopact 2022b: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt
Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.

Park Casier, restauratie bruggen: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt

goedgekeurd.

38. Park Casier, restauratie bruggen: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt
Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.

Park Casier, omgevingswerken: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt

goedgekeurd.

39. Park Casier, omgevingswerken: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt
Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.

Raamovereenkomst en studiediensten ontwerp wegenis en omgevingswerken 2022-2023-2024: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

40. Raamovereenkomst en studiediensten ontwerp wegenis en omgevingswerken 2022-2023-2024: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om deze ontwerpopdracht toe te wijzen.

Machinaal reinigen wegen en fietspaden 2021-2022: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 12

goedgekeurd.

41. Machinaal reinigen wegen en fietspaden 2021-2022: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 12
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 12 goed te keuren.

Groeninrichtingsplan De Mote: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03

goedgekeurd.

42. Groeninrichtingsplan De Mote: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.

Nutsleidingen, De Watergroep: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

goedgekeurd.

43. Nutsleidingen, De Watergroep: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.

Nutsleidingen, Proximus: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

goedgekeurd.

44. Nutsleidingen, Proximus: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorzien van verkeersmaatregelen in de Damweg voor het plaatsen van een foodtruck op het fiets- en voetpad op zondag 19 juni 2022

goedgekeurd.

45. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorzien van verkeersmaatregelen in de Damweg voor het plaatsen van een foodtruck op het fiets- en voetpad op zondag 19 juni 2022
Op zondag 19 juni 2022 zal men een foodtruck plaatsen op het fiets- en voetpad in de Damweg ter hoogte van huisnummer 12. Hiervoor worden aangepaste verkeersmaatregelen voorzien met het oog op een veilig verloop van het verkeer op deze locatie.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het oprijden en plaatsen van kermiskramen op de Markt naar aanleiding van het evenement "Zomershopping" van donderdag 16 juni 2022 tot en met zondag 19 juni 2022

goedgekeurd.

46. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het oprijden en plaatsen van kermiskramen op de Markt naar aanleiding van het evenement "Zomershopping" van donderdag 16 juni 2022 tot en met zondag 19 juni 2022
Om het oprijden en plaatsen van kermiskramen op de Markt naar aanleiding van het evenement "Zomershopping" mogelijk te maken zullen er enkele verkeersmaatregelen voorzien worden van donderdag 16 juni 2022 tot en met zondag 19 juni 2022.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Summer Vibes" op donderdag 23 juni 2022, vrijdag 24 juni 2022, zaterdag 25 juni 2022, maandag 27 juni 2022 en dinsdag 28 juni 2022

goedgekeurd.

47. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Summer Vibes" op donderdag 23 juni 2022, vrijdag 24 juni 2022, zaterdag 25 juni 2022, maandag 27 juni 2022 en dinsdag 28 juni 2022
Op 23, 24, 25, 27 en 28 juni 2022 zal het evenement "Summer Vibes" plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in een deel van de Sint-Jozefsstraat gedurende deze dagen.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een avondmarkt op het kerkplein van Beveren-Leie op vrijdag 24 juni 2022

goedgekeurd.

48. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een avondmarkt op het kerkplein van Beveren-Leie op vrijdag 24 juni 2022
Op vrijdag 24 juni 2022 zal er een avondmarkt plaatsvinden in Beveren-Leie. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op en rond het kerkplein om de organisatie ervan mogelijk te maken.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "PreCongé - Kinderstad" op zaterdag 25 juni 2022 en zondag 26 juni 2022

goedgekeurd.

49. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "PreCongé - Kinderstad" op zaterdag 25 juni 2022 en zondag 26 juni 2022
Op zaterdag 25 juni 2022 en zondag 26 juni 2022 zal het evenement "PreCongé - Kinderstad" plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op een deel van de parking aan de tennisvelden om de plaatsing van kermiskramen mogelijk te maken.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een buurtfeest in de Sparrentuin op zaterdag 25 juni 2022

goedgekeurd.

50. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een buurtfeest in de Sparrentuin op zaterdag 25 juni 2022
Op zaterdag 25 juni 2022 zal er een buurtfeest plaatsvinden in de Sparrentuin. Men vraagt een parkeer- en toegangsverbod in een deel van de Sparrentuin om de organisatie van dit buurtfeest mogelijk te maken.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de proclamatie van de laatstejaars van de Sint-Paulusschool campus College op woensdag 29 juni 2022

goedgekeurd.

51. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de proclamatie van de laatstejaars van de Sint-Paulusschool campus College op woensdag 29 juni 2022
Op woensdag 29 juni 2022 zal er een proclamatie plaatsvinden van de laatstejaars van de Sint-Paulusschool campus College. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in een deel van de Processiestraat.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Ommegangsfeesten in Beveren-Leie van vrijdag 24 juni 2022 tot en met zondag 26 juni 2022

goedgekeurd.

52. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Ommegangsfeesten in Beveren-Leie van vrijdag 24 juni 2022 tot en met zondag 26 juni 2022
Van vrijdag 24 juni 2022 tot en met zondag 26 juni 2022 zullen de Ommegangsfeesten plaatsvinden in Beveren-Leie. Om de organisatie hiervan mogelijk te maken worden er enkele verkeersmaatregelen genomen gedurende deze periode.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Ommegangsfeesten in Desselgem van vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 3 juli 2022

goedgekeurd.

53. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Ommegangsfeesten in Desselgem van vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 3 juli 2022
Van vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 3 juli 2022 zullen de Ommegangsfeesten plaatsvinden in Desselgem. Om de organisatie hiervan mogelijk te maken worden er enkele verkeersmaatregelen genomen gedurende deze periode.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het petanquetornooi van de Ronde Tafel van Waregem op vrijdag 1 juli 2022 en zaterdag 2 juli 2022

goedgekeurd.

54. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het petanquetornooi van de Ronde Tafel van Waregem op vrijdag 1 juli 2022 en zaterdag 2 juli 2022
Op vrijdag 1 juli 2022 en zaterdag 2 juli 2022 zal het petanquetornooi plaatsvinden van de Ronde Tafel van Waregem te Beveren-Leie. Men vraagt parkeerverbod op 2 parkings aan de Kernelle om de organisatie van dit tornooi mogelijk te maken.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorzien van parkeerverbod in de Stationsstraat voor het plaatsen van een foodtruck op zondag 3 juli 2022

goedgekeurd.

55. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorzien van parkeerverbod in de Stationsstraat voor het plaatsen van een foodtruck op zondag 3 juli 2022
Op zondag 3 juli 2022 zal men een foodtruck plaatsen in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 119. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op 1 parkeerplaats ter hoogte van deze locatie.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een wielerwedstrijd voor Juniores te Vichte op zondag 3 juli 2022

goedgekeurd.

56. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een wielerwedstrijd voor Juniores te Vichte op zondag 3 juli 2022
Op zondag 3 juli 2022 zal een wielerwedstrijd voor Juniores plaatsvinden te Vichte. Om een goed verloop van deze wielerwedstrijd mogelijk te maken zullen er enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende deze wedstrijd.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

57. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Parkeeronderzoek dorpskern Desselgem

principieel goedgekeurd.

58. Parkeeronderzoek dorpskern Desselgem
Voor de ontwerpstudie Barmbeek - dorpskern Desselgem wenst men concrete info over

Stedelijke werkplaats, afbraak loodsen + nieuwbouw, veiligheidscoördinatie: voorstel goedkeuren aanstelling

goedgekeurd.

59. Stedelijke werkplaats, afbraak loodsen + nieuwbouw, veiligheidscoördinatie: voorstel goedkeuren aanstelling
Er wordt gevraagd om de aanstelling van Wouter Baston als veiligheidscoördinator goed te keuren.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 7/Elektriciteitswerken: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03

goedgekeurd.

60. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 7/Elektriciteitswerken: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.

CC De Schakel, cinema, onthaalmeubel: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

61. CC De Schakel, cinema, onthaalmeubel: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

Pandcomplex, schilderwerken gangen kantoren: inname standpunt

goedgekeurd.

62. Pandcomplex, schilderwerken gangen kantoren: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Pandcomplex, vloer gangen kantoren: kennisname

kennisname.

63. Pandcomplex, vloer gangen kantoren: kennisname
Er wordt gevraagd om kennis te nemen van de timing voor de behandeling van de vloeren.

Kinderkunstendag Vlieg Expeditie - 20 november 2022

goedgekeurd.

65. Kinderkunstendag Vlieg Expeditie - 20 november 2022
Voorstel programma deelname Kunstendag voor Kinderen op zondag 20 november 2022

Verkoop standhouders Vrijetijdsmarkt

goedgekeurd.

66. Verkoop standhouders Vrijetijdsmarkt
Vraag of standhouders op de Vrijetijdsmarkt verkoopacties mogen organiseren

Koorwandeling Koor & Stem - zondag 25 september 2022

goedgekeurd.

67. Koorwandeling Koor & Stem - zondag 25 september 2022
vzw Koor & Stem organiseert een koorwandeling op zondag 25 september 2022 in Desselgem tijdens Straete Kermis en vraagt ondersteuning

Marnixring Waregem - vrijstelling huur bibbox

goedgekeurd.

68. Marnixring Waregem - vrijstelling huur bibbox
voorstel om vrijstelling huur te verlenen aan Marnixring Waregem voor gebruik bibbox ikv samenwerking Winterwoordennacht

Jaarrekening 2021 EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem

kennisname.

69. Jaarrekening 2021 EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem
Aan het schepencollege wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem

Opening het Pand

werd besproken.

70. Opening het Pand
Opening het Pand: programma, afsluiten Markt op 19/08, betrekken horeca, ...

Herbruikbaar cateringmateriaal

werd besproken.

71. Herbruikbaar cateringmateriaal
Afspraken over herbruikbaar cateringmateriaal

Afsluiten Markt nav. Parkies

goedgekeurd.

72. Afsluiten Markt nav. Parkies
Afsluiten Markt achter kerk nav. Parkies iedere maandag in juli en augustus

Kermisplan Sint Margrietfeesten

goedgekeurd.

73. Kermisplan Sint Margrietfeesten
Aangepast kermisplan Sint Margrietfeesten Nieuwenhove 15, 16, 17 juli

Pensioen foorkramer

goedgekeurd.

74. Pensioen foorkramer
Pensioen foorkramer; attentie voorzien?

Sabamkosten Poepedorp 2022

goedgekeurd.

75. Sabamkosten Poepedorp 2022
Sabamkosten voor Poepedorp 2022

Zomercircus CC De Schakel

goedgekeurd.

76. Zomercircus CC De Schakel
Zomercircus CC De Schakel; voorstel wijzigen plaats in park Casier

Namen Parkies 2022

kennisname.

77. Namen Parkies 2022
Namen/programma Parkies 2022

Stroomkasten Regenboogpark

werd besproken.

78. Stroomkasten Regenboogpark
Aan het college wordt gevraagd of er extra stroomkasten mogen voorzien worden in het Regenboogpark.

Vrijstelling retributie feestmateriaal wijkfeesten

goedgekeurd.

79. Vrijstelling retributie feestmateriaal wijkfeesten
Voorstel om éénmaal per jaar vrijstelling retributie feestmateriaal te geven voor wijkkermissen.

Publiciteit Waregem Koerse

werd besproken.

80. Publiciteit Waregem Koerse
Aanvraag plaatsen publiciteit voor Waregem Koerse 2022.

Belgian Opel Day

goedgekeurd.

81. Belgian Opel Day
Belgian Opel Day op de Zuiderpromenade 17 juli.

Opendeur Huis van de Kappers

goedgekeurd met voorwaarden.

82. Opendeur Huis van de Kappers
Opendeur Huis van de Kappers op 19 juni.

vervoer ballonnen Zomershopping

kennisname.

83. vervoer ballonnen Zomershopping
Vervoer ballonnen Zomershopping van 17/6 - 19/6

Eindejaarsevent Kids&Fun vzw

goedgekeurd.

84. Eindejaarsevent Kids&Fun vzw
Eindejaarsevent Kids&Fun vzw op 25juni.

Hype-O-Dream; parking

goedgekeurd.

85. Hype-O-Dream; parking
Hype-O-Dream; gebruik parking Helpt Elkander tijdens festival 8 en 9 juli

Sierkoorden brandweer voor plechtigheden

goedgekeurd.

86. Sierkoorden brandweer voor plechtigheden
Aanvraag sierkoorden brandweer voor plechtigheden

Ballonnen op event

niet goedgekeurd.

87. Ballonnen op event
Ballonnen oplaten op klein evenement.

100 jarig bestaan Veloclub De Leiezonen

advies dienst wordt gevolgd.

88. 100 jarig bestaan Veloclub De Leiezonen
Veloclub De Leiezonen vraagt of de stad medewerking kan verlenen voor het organiseren van een tentoonstelling nav hun 100 jarig bestaan.

Muziekvergunning: 10de mirakelkubbtornooi

goedgekeurd.

89. Muziekvergunning: 10de mirakelkubbtornooi
Aanvraag muziekvergunning voor 10de mirakelkubbtornooi op 17 september.

Muziekvergunning: Stationswijkfeesten Beveren-Leie

goedgekeurd.

90. Muziekvergunning: Stationswijkfeesten Beveren-Leie
Aanvraag muziekvergunning voor Stationswijkfeesten Beveren-Leie op 1 oktober.

Muziekvergunning: Jong Unizo Pre Conge

goedgekeurd.

91. Muziekvergunning: Jong Unizo Pre Conge
Aanvraag muziekvergunning voor Jong Unizo Pre Conge op 7 juli.

Muziekvergunning: Beachvolleybal-tornooi VBC-Beveren-Leie

goedgekeurd.

92. Muziekvergunning: Beachvolleybal-tornooi VBC-Beveren-Leie
Aanvraag muziekvergunning voor Beachvolleybal-tornooi VBC-Beveren-Leie op 25 juni.

Feestcheque

goedgekeurd.

93. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

persberichten en aanwezigheid persmomenten

werd besproken.

94. persberichten en aanwezigheid persmomenten
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?

Jobbeurs op ledtotems

goedgekeurd.

95. Jobbeurs op ledtotems
Kan de jobbeurs op de stedelijke ledtotems een plaatsje krijgen?

Animatie over werking gemeenteraad

uitgesteld.

96. Animatie over werking gemeenteraad
Bekijken van mogelijkheden om een dergelijk animatie uit te werken

Naam verlaagde Leieboorden

werd besproken.

97. Naam verlaagde Leieboorden
De dienst zocht naar een aantal voorstellen voor naam van de verlaagde Leieboorden

Namen vergaderlocaties

werd besproken.

98. Namen vergaderlocaties
Er werden nieuwe namen gezocht voor vergaderlocaties.

deelname Waregembon

goedgekeurd.

99. deelname Waregembon
Een aantal zaken willen deelnemen aan de Waregembon.

alternatief verplaatste zaterdagmarkten

uitgesteld.

100. alternatief verplaatste zaterdagmarkten
Bekijken of de Zuiderpromenade een goed alternatief zou zijn voor de verplaatste zaterdagmarkten.

Beachvolleytornooien + terreinen

uitgesteld.

101. Beachvolleytornooien + terreinen
Beachvolleytornooien + terreinen; voorstel inplanting en praktische afspraken

verplaatsen calisthenics naar voormalige site boogschutters

werd besproken.

B3 verplaatsen calisthenics naar voormalige site boogschutters

Securitytoelage Beursfuif 15

goedgekeurd.

103. Securitytoelage Beursfuif 15
KSA Waregem vraagt een securitytoelage aan voor de organisatie van hun Beursfuif.

<>1. verlenen advies jaarverslag en jaarrekening 2021 - WAGSO (GR 7/06/22)

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies te verlenen t.a.v. het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 van het autonoom gemeentebedrijf WAGSO.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies te verlenen t.a.v. het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 van het autonoom gemeentebedrijf WAGSO.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. verlenen advies rekening 2021 kerkfabrieken Waregem (GR 07/06/2022)

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekeningen 2021 van de kerkfabrieken van Waregem gunstig te adviseren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekeningen 2021 van de kerkfabrieken van Waregem gunstig te adviseren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. Reprografie: bibliotheek, stadhuis en scholen - aangifte 2022 (ref. jaar 2021)

Aan het college wordt gevraagd om de aangifte binnen het raamcontract voor stad en OCMW goed te keuren, voor de bib akkoord te gaan met aangifte van het aantal kopies en de forfaits voor de scholen op basis van de leerlingenaantallen goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd om de aangifte binnen het raamcontract voor stad en OCMW goed te keuren, voor de bib akkoord te gaan met aangifte van het aantal kopies en de forfaits voor de scholen op basis van de leerlingenaantallen goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. concessieovereenkomst BV Muzikaal (Parkies)

Aan het college wordt gevraagd de nodige aanpassing te aanvaarden en indien de roerende voorheffing niet of niet volledig kan worden geneutraliseerd, de stad deze kosten ten laste neemt.
Aan het college wordt gevraagd de nodige aanpassing te aanvaarden en indien de roerende voorheffing niet of niet volledig kan worden geneutraliseerd, de stad deze kosten ten laste neemt.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. advies gebiedswijziging erkende Islamitsche geloofgemeenschap

Aan het schepencollege wordt gevraagd te agenderen op de volgende gemeenteraad.
Aan het schepencollege wordt gevraagd te agenderen op de volgende gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Upgrade diverse softwarepakketten omgeving en GIS

Het college wordt gevraagd de upgrade van diverse softwarepakketten voor de dienst omgeving en GIS goed te keuren.
Het college wordt gevraagd de upgrade van diverse softwarepakketten voor de dienst omgeving en GIS goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Aanpassing Tractor groendienst John Deere 6105R

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanpassing van een hydraulisch enkelleidingremsysteem naar een dubbelleidingremsysteem van een tractor van de groendienst goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanpassing van een hydraulisch enkelleidingremsysteem naar een dubbelleidingremsysteem van een tractor van de groendienst goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Inrichting polyvalente zaal Schakelbox - aankoop bekabeling

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende de aankoop van bekabeling voor de nieuwe polyvalente zaal Schakelbox goed te keuren.
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht betreffende de aankoop van bekabeling voor de nieuwe polyvalente zaal Schakelbox goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Goedkeuren huurovereenkomst parkeerplaatsen parking Karmel (GR 07/06/2022)

Er wordt voorgesteld om de huurovereenkomst voor de huur van de parkeerplaatsen parking Karmel ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om de huurovereenkomst voor de huur van de parkeerplaatsen parking Karmel ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B1 Goedkeuren huurovereenkomst strook grond site Ter Dompel tvv Kindercentrum (GR 07/06/2022)

Er wordt voorgesteld om de huurovereenkomst voor de strook grond thv de site Ter Dompel tvv vzw Kindercentrum ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om de huurovereenkomst voor de strook grond thv de site Ter Dompel tvv vzw Kindercentrum ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Aanvraag stageplaats

Student vraagt stageplaats schilder
Student vraagt stageplaats schilder
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. definitieve agenda gemeenteraad 7 juni 2022

Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad van 7 juni goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad van 7 juni goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Kennisname verslagen MAT

De verslagen van het managementteam van 25 april 2022 en 16 mei 2022 worden ter kennisname voorgelegd.
De verslagen van het managementteam van 25 april 2022 en 16 mei 2022 worden ter kennisname voorgelegd.
Pdf-versie
kennisname.

<>17. kennis nemen verslagen systeemgroep

Het verslag van de ICT systeemwerkgroep van 17/05/2022 wordt ter kennisname voorgelegd.
Het verslag van de ICT systeemwerkgroep van 17/05/2022 wordt ter kennisname voorgelegd.
Pdf-versie
kennisname.

<>18. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Zuidwest: raad van bestuur 22/04/2022
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Zuidwest: raad van bestuur 22/04/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>19. Loonkost concierge HIPPO.WAR

Vraag akkoord tot verhogen loon n.a.v. inflatie voor concierge HIPPO.WAR.
Vraag akkoord tot verhogen loon n.a.v. inflatie voor concierge HIPPO.WAR.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Huisnummers appartement Noorderlaan 62

Bij nieuwe inschrijving verschil vastgesteld tussen officiële nummering en de praktijk ter plekke.
Bij nieuwe inschrijving verschil vastgesteld tussen officiële nummering en de praktijk ter plekke.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. Viering jubilarissen die kozen voor deurbezoek tijdens Corona

Bepalen van eventuele nieuwe datum voor de viering van 05.12.2021 die niet kon doorgaan wegens Corona.
Bepalen van eventuele nieuwe datum voor de viering van 05.12.2021 die niet kon doorgaan wegens Corona.
Pdf-versie
werd besproken.

<>22. Huwelijken en jubilea - week 21

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Aanvraag jubileum 21.07.2022

Aanvraag om jubileum te vieren op locatie op de nationale feestdag.
Aanvraag om jubileum te vieren op locatie op de nationale feestdag.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. Intrekken grafconcessie Adrienne Tydgat

Vraag van de nabestaanden om de toegekende grafconcessie voor Adrienne Tydgat in te trekken. Men verkiest alsnog thuisbewaring.
Vraag van de nabestaanden om de toegekende grafconcessie voor Adrienne Tydgat in te trekken. Men verkiest alsnog thuisbewaring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>25. Vrijgave bankwaarborg

Goedkeuren van de vrijgave van bankwaarborg tot uitvoering werken van een verkaveling.
Goedkeuren van de vrijgave van bankwaarborg tot uitvoering werken van een verkaveling.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>26. Aanwijzing van woningcontroleurs bij vaststellingen van verwaarlozing en leegstand van woningen en gebouwen

Aanwijzing van woningcontroleurs bij vaststellingen van verwaarlozing en leegstand van woningen en gebouwen
Aanwijzing van woningcontroleurs bij vaststellingen van verwaarlozing en leegstand van woningen en gebouwen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Weigering omgevingsproject: DIRVEN Gerhard (OMV/2022/00120)

Aanvraag van DIRVEN Gerhard tot het vellen van bomen te Hoonakkerdreef 8 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 374S.
Aanvraag van DIRVEN Gerhard tot het vellen van bomen te Hoonakkerdreef 8 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 374S.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>28. Weigering aanvraag omgevingsproject: Fierion bv (OMV/2022/00119)

Aanvraag van Fierion bv tot het plaatsen van lamellen in opening terras te Zuiderpromenade 21 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1401Z2.
Aanvraag van Fierion bv tot het plaatsen van lamellen in opening terras te Zuiderpromenade 21 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1401Z2.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>29. Omgevingsvergunning: IMMO TRIFILLI nv (OMV/2022/00088)

Aanvraag van IMMO TRIFILLI nv tot het wijzigen van bestemming: kantoren worden conciërgewoning te Schoendalestraat 302 - 306 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 597T.
Aanvraag van IMMO TRIFILLI nv tot het wijzigen van bestemming: kantoren worden conciërgewoning te Schoendalestraat 302 - 306 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 597T.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>30. Omgevingsvergunning: B-ADVICED bvba (OMV/2022/00080)

Aanvraag van B-ADVICED bvba tot het bouwen van bijgebouw te Remi Vanmeerhaeghestraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 207E18.
Aanvraag van B-ADVICED bvba tot het bouwen van bijgebouw te Remi Vanmeerhaeghestraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 207E18.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Omgevingsvergunning: LEDURE Jelle (OMV/2022/00146)

Aanvraag van LEDURE Jelle tot het vernieuwen voorgevel bestaande loods te Poekelaan 75 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 334V.
Aanvraag van LEDURE Jelle tot het vernieuwen voorgevel bestaande loods te Poekelaan 75 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 334V.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>32. Omgevingsvergunning: DE POTTER Vincent (OMV/2022/00177)

Aanvraag van DE POTTER Vincent tot het wijzigen van voorgevel: isoleren, aanbrengen van steenstrips en kaleien te Sint-Jansstraat 39 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 71G2.
Aanvraag van DE POTTER Vincent tot het wijzigen van voorgevel: isoleren, aanbrengen van steenstrips en kaleien te Sint-Jansstraat 39 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 71G2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>33. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 7 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 7 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>34. Aanvragen tegeltuintje dos 2022/002

Aanvraag aanleg tegeltuintje Oscar Verschuerestraat
Aanvraag aanleg tegeltuintje Oscar Verschuerestraat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Aanvragen tegeltuintje dos 2022/003

Aanvraag aanleg tegeltuintje Olmstraat
Aanvraag aanleg tegeltuintje Olmstraat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>36. PFAS-locaties

Uit intern onderzoek bij brandweerzone Fluvia blijkt dat er op een aantal eerder opgegeven zones toch geen PFOS/PFAS-houdend schuim werd ingezet.
Uit intern onderzoek bij brandweerzone Fluvia blijkt dat er op een aantal eerder opgegeven zones toch geen PFOS/PFAS-houdend schuim werd ingezet.
Pdf-versie
kennisname.

<>37. Takenpakket Riopact 2022b: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt

Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>38. Park Casier, restauratie bruggen: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt

Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. Park Casier, omgevingswerken: voorstel goedkeuren gemeenteraadspunt

Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>40. Raamovereenkomst en studiediensten ontwerp wegenis en omgevingswerken 2022-2023-2024: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om deze ontwerpopdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om deze ontwerpopdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. Machinaal reinigen wegen en fietspaden 2021-2022: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 12

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 12 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 12 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. Groeninrichtingsplan De Mote: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>43. Nutsleidingen, De Watergroep: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>44. Nutsleidingen, Proximus: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>45. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorzien van verkeersmaatregelen in de Damweg voor het plaatsen van een foodtruck op het fiets- en voetpad op zondag 19 juni 2022

Op zondag 19 juni 2022 zal men een foodtruck plaatsen op het fiets- en voetpad in de Damweg ter hoogte van huisnummer 12. Hiervoor worden aangepaste verkeersmaatregelen voorzien met het oog op een veilig verloop van het verkeer op deze locatie.
Op zondag 19 juni 2022 zal men een foodtruck plaatsen op het fiets- en voetpad in de Damweg ter hoogte van huisnummer 12. Hiervoor worden aangepaste verkeersmaatregelen voorzien met het oog op een veilig verloop van het verkeer op deze locatie.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>46. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het oprijden en plaatsen van kermiskramen op de Markt naar aanleiding van het evenement "Zomershopping" van donderdag 16 juni 2022 tot en met zondag 19 juni 2022

Om het oprijden en plaatsen van kermiskramen op de Markt naar aanleiding van het evenement "Zomershopping" mogelijk te maken zullen er enkele verkeersmaatregelen voorzien worden van donderdag 16 juni 2022 tot en met zondag 19 juni 2022.
Om het oprijden en plaatsen van kermiskramen op de Markt naar aanleiding van het evenement "Zomershopping" mogelijk te maken zullen er enkele verkeersmaatregelen voorzien worden van donderdag 16 juni 2022 tot en met zondag 19 juni 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Summer Vibes" op donderdag 23 juni 2022, vrijdag 24 juni 2022, zaterdag 25 juni 2022, maandag 27 juni 2022 en dinsdag 28 juni 2022

Op 23, 24, 25, 27 en 28 juni 2022 zal het evenement "Summer Vibes" plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in een deel van de Sint-Jozefsstraat gedurende deze dagen.
Op 23, 24, 25, 27 en 28 juni 2022 zal het evenement "Summer Vibes" plaatsvinden. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in een deel van de Sint-Jozefsstraat gedurende deze dagen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een avondmarkt op het kerkplein van Beveren-Leie op vrijdag 24 juni 2022

Op vrijdag 24 juni 2022 zal er een avondmarkt plaatsvinden in Beveren-Leie. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op en rond het kerkplein om de organisatie ervan mogelijk te maken.
Op vrijdag 24 juni 2022 zal er een avondmarkt plaatsvinden in Beveren-Leie. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op en rond het kerkplein om de organisatie ervan mogelijk te maken.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "PreCongé - Kinderstad" op zaterdag 25 juni 2022 en zondag 26 juni 2022

Op zaterdag 25 juni 2022 en zondag 26 juni 2022 zal het evenement "PreCongé - Kinderstad" plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op een deel van de parking aan de tennisvelden om de plaatsing van kermiskramen mogelijk te maken.
Op zaterdag 25 juni 2022 en zondag 26 juni 2022 zal het evenement "PreCongé - Kinderstad" plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op een deel van de parking aan de tennisvelden om de plaatsing van kermiskramen mogelijk te maken.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een buurtfeest in de Sparrentuin op zaterdag 25 juni 2022

Op zaterdag 25 juni 2022 zal er een buurtfeest plaatsvinden in de Sparrentuin. Men vraagt een parkeer- en toegangsverbod in een deel van de Sparrentuin om de organisatie van dit buurtfeest mogelijk te maken.
Op zaterdag 25 juni 2022 zal er een buurtfeest plaatsvinden in de Sparrentuin. Men vraagt een parkeer- en toegangsverbod in een deel van de Sparrentuin om de organisatie van dit buurtfeest mogelijk te maken.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de proclamatie van de laatstejaars van de Sint-Paulusschool campus College op woensdag 29 juni 2022

Op woensdag 29 juni 2022 zal er een proclamatie plaatsvinden van de laatstejaars van de Sint-Paulusschool campus College. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in een deel van de Processiestraat.
Op woensdag 29 juni 2022 zal er een proclamatie plaatsvinden van de laatstejaars van de Sint-Paulusschool campus College. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in een deel van de Processiestraat.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Ommegangsfeesten in Beveren-Leie van vrijdag 24 juni 2022 tot en met zondag 26 juni 2022

Van vrijdag 24 juni 2022 tot en met zondag 26 juni 2022 zullen de Ommegangsfeesten plaatsvinden in Beveren-Leie. Om de organisatie hiervan mogelijk te maken worden er enkele verkeersmaatregelen genomen gedurende deze periode.
Van vrijdag 24 juni 2022 tot en met zondag 26 juni 2022 zullen de Ommegangsfeesten plaatsvinden in Beveren-Leie. Om de organisatie hiervan mogelijk te maken worden er enkele verkeersmaatregelen genomen gedurende deze periode.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Ommegangsfeesten in Desselgem van vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 3 juli 2022

Van vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 3 juli 2022 zullen de Ommegangsfeesten plaatsvinden in Desselgem. Om de organisatie hiervan mogelijk te maken worden er enkele verkeersmaatregelen genomen gedurende deze periode.
Van vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 3 juli 2022 zullen de Ommegangsfeesten plaatsvinden in Desselgem. Om de organisatie hiervan mogelijk te maken worden er enkele verkeersmaatregelen genomen gedurende deze periode.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het petanquetornooi van de Ronde Tafel van Waregem op vrijdag 1 juli 2022 en zaterdag 2 juli 2022

Op vrijdag 1 juli 2022 en zaterdag 2 juli 2022 zal het petanquetornooi plaatsvinden van de Ronde Tafel van Waregem te Beveren-Leie. Men vraagt parkeerverbod op 2 parkings aan de Kernelle om de organisatie van dit tornooi mogelijk te maken.
Op vrijdag 1 juli 2022 en zaterdag 2 juli 2022 zal het petanquetornooi plaatsvinden van de Ronde Tafel van Waregem te Beveren-Leie. Men vraagt parkeerverbod op 2 parkings aan de Kernelle om de organisatie van dit tornooi mogelijk te maken.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorzien van parkeerverbod in de Stationsstraat voor het plaatsen van een foodtruck op zondag 3 juli 2022

Op zondag 3 juli 2022 zal men een foodtruck plaatsen in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 119. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op 1 parkeerplaats ter hoogte van deze locatie.
Op zondag 3 juli 2022 zal men een foodtruck plaatsen in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 119. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op 1 parkeerplaats ter hoogte van deze locatie.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een wielerwedstrijd voor Juniores te Vichte op zondag 3 juli 2022

Op zondag 3 juli 2022 zal een wielerwedstrijd voor Juniores plaatsvinden te Vichte. Om een goed verloop van deze wielerwedstrijd mogelijk te maken zullen er enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende deze wedstrijd.
Op zondag 3 juli 2022 zal een wielerwedstrijd voor Juniores plaatsvinden te Vichte. Om een goed verloop van deze wielerwedstrijd mogelijk te maken zullen er enkele verkeersmaatregelen van kracht zijn gedurende deze wedstrijd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Parkeeronderzoek dorpskern Desselgem

Voor de ontwerpstudie Barmbeek - dorpskern Desselgem wenst men concrete info over
Voor de ontwerpstudie Barmbeek - dorpskern Desselgem wenst men concrete info over
Pdf-versie
principieel goedgekeurd.

<>59. Stedelijke werkplaats, afbraak loodsen + nieuwbouw, veiligheidscoördinatie: voorstel goedkeuren aanstelling

Er wordt gevraagd om de aanstelling van Wouter Baston als veiligheidscoördinator goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanstelling van Wouter Baston als veiligheidscoördinator goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 7/Elektriciteitswerken: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. CC De Schakel, cinema, onthaalmeubel: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Pandcomplex, schilderwerken gangen kantoren: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Pandcomplex, vloer gangen kantoren: kennisname

Er wordt gevraagd om kennis te nemen van de timing voor de behandeling van de vloeren.
Er wordt gevraagd om kennis te nemen van de timing voor de behandeling van de vloeren.
Pdf-versie
kennisname.

<>65. Kinderkunstendag Vlieg Expeditie - 20 november 2022

Voorstel programma deelname Kunstendag voor Kinderen op zondag 20 november 2022
Voorstel programma deelname Kunstendag voor Kinderen op zondag 20 november 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Verkoop standhouders Vrijetijdsmarkt

Vraag of standhouders op de Vrijetijdsmarkt verkoopacties mogen organiseren
Vraag of standhouders op de Vrijetijdsmarkt verkoopacties mogen organiseren
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. Koorwandeling Koor & Stem - zondag 25 september 2022

vzw Koor & Stem organiseert een koorwandeling op zondag 25 september 2022 in Desselgem tijdens Straete Kermis en vraagt ondersteuning
vzw Koor & Stem organiseert een koorwandeling op zondag 25 september 2022 in Desselgem tijdens Straete Kermis en vraagt ondersteuning
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Marnixring Waregem - vrijstelling huur bibbox

voorstel om vrijstelling huur te verlenen aan Marnixring Waregem voor gebruik bibbox ikv samenwerking Winterwoordennacht
voorstel om vrijstelling huur te verlenen aan Marnixring Waregem voor gebruik bibbox ikv samenwerking Winterwoordennacht
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Jaarrekening 2021 EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem

Aan het schepencollege wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem
Aan het schepencollege wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem
Pdf-versie
kennisname.

<>70. Opening het Pand

Opening het Pand: programma, afsluiten Markt op 19/08, betrekken horeca, ...
Opening het Pand: programma, afsluiten Markt op 19/08, betrekken horeca, ...
Pdf-versie
werd besproken.

<>71. Herbruikbaar cateringmateriaal

Afspraken over herbruikbaar cateringmateriaal
Afspraken over herbruikbaar cateringmateriaal
Pdf-versie
werd besproken.

<>72. Afsluiten Markt nav. Parkies

Afsluiten Markt achter kerk nav. Parkies iedere maandag in juli en augustus
Afsluiten Markt achter kerk nav. Parkies iedere maandag in juli en augustus
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Kermisplan Sint Margrietfeesten

Aangepast kermisplan Sint Margrietfeesten Nieuwenhove 15, 16, 17 juli
Aangepast kermisplan Sint Margrietfeesten Nieuwenhove 15, 16, 17 juli
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Pensioen foorkramer

Pensioen foorkramer; attentie voorzien?
Pensioen foorkramer; attentie voorzien?
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. Sabamkosten Poepedorp 2022

Sabamkosten voor Poepedorp 2022
Sabamkosten voor Poepedorp 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Zomercircus CC De Schakel

Zomercircus CC De Schakel; voorstel wijzigen plaats in park Casier
Zomercircus CC De Schakel; voorstel wijzigen plaats in park Casier
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Namen Parkies 2022

Namen/programma Parkies 2022
Namen/programma Parkies 2022
Pdf-versie
kennisname.

<>78. Stroomkasten Regenboogpark

Aan het college wordt gevraagd of er extra stroomkasten mogen voorzien worden in het Regenboogpark.
Aan het college wordt gevraagd of er extra stroomkasten mogen voorzien worden in het Regenboogpark.
Pdf-versie
werd besproken.

<>79. Vrijstelling retributie feestmateriaal wijkfeesten

Voorstel om éénmaal per jaar vrijstelling retributie feestmateriaal te geven voor wijkkermissen.
Voorstel om éénmaal per jaar vrijstelling retributie feestmateriaal te geven voor wijkkermissen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Publiciteit Waregem Koerse

Aanvraag plaatsen publiciteit voor Waregem Koerse 2022.
Aanvraag plaatsen publiciteit voor Waregem Koerse 2022.
Pdf-versie
werd besproken.

<>81. Belgian Opel Day

Belgian Opel Day op de Zuiderpromenade 17 juli.
Belgian Opel Day op de Zuiderpromenade 17 juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>82. Opendeur Huis van de Kappers

Opendeur Huis van de Kappers op 19 juni.
Opendeur Huis van de Kappers op 19 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>83. vervoer ballonnen Zomershopping

Vervoer ballonnen Zomershopping van 17/6 - 19/6
Vervoer ballonnen Zomershopping van 17/6 - 19/6
Pdf-versie
kennisname.

<>84. Eindejaarsevent Kids&Fun vzw

Eindejaarsevent Kids&Fun vzw op 25juni.
Eindejaarsevent Kids&Fun vzw op 25juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. Hype-O-Dream; parking

Hype-O-Dream; gebruik parking Helpt Elkander tijdens festival 8 en 9 juli
Hype-O-Dream; gebruik parking Helpt Elkander tijdens festival 8 en 9 juli
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>86. Sierkoorden brandweer voor plechtigheden

Aanvraag sierkoorden brandweer voor plechtigheden
Aanvraag sierkoorden brandweer voor plechtigheden
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. Ballonnen op event

Ballonnen oplaten op klein evenement.
Ballonnen oplaten op klein evenement.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>88. 100 jarig bestaan Veloclub De Leiezonen

Veloclub De Leiezonen vraagt of de stad medewerking kan verlenen voor het organiseren van een tentoonstelling nav hun 100 jarig bestaan.
Veloclub De Leiezonen vraagt of de stad medewerking kan verlenen voor het organiseren van een tentoonstelling nav hun 100 jarig bestaan.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>89. Muziekvergunning: 10de mirakelkubbtornooi

Aanvraag muziekvergunning voor 10de mirakelkubbtornooi op 17 september.
Aanvraag muziekvergunning voor 10de mirakelkubbtornooi op 17 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>90. Muziekvergunning: Stationswijkfeesten Beveren-Leie

Aanvraag muziekvergunning voor Stationswijkfeesten Beveren-Leie op 1 oktober.
Aanvraag muziekvergunning voor Stationswijkfeesten Beveren-Leie op 1 oktober.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>91. Muziekvergunning: Jong Unizo Pre Conge

Aanvraag muziekvergunning voor Jong Unizo Pre Conge op 7 juli.
Aanvraag muziekvergunning voor Jong Unizo Pre Conge op 7 juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>92. Muziekvergunning: Beachvolleybal-tornooi VBC-Beveren-Leie

Aanvraag muziekvergunning voor Beachvolleybal-tornooi VBC-Beveren-Leie op 25 juni.
Aanvraag muziekvergunning voor Beachvolleybal-tornooi VBC-Beveren-Leie op 25 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>93. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>94. persberichten en aanwezigheid persmomenten

Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Pdf-versie
werd besproken.

<>95. Jobbeurs op ledtotems

Kan de jobbeurs op de stedelijke ledtotems een plaatsje krijgen?
Kan de jobbeurs op de stedelijke ledtotems een plaatsje krijgen?
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>96. Animatie over werking gemeenteraad

Bekijken van mogelijkheden om een dergelijk animatie uit te werken
Bekijken van mogelijkheden om een dergelijk animatie uit te werken
Pdf-versie
uitgesteld.

<>97. Naam verlaagde Leieboorden

De dienst zocht naar een aantal voorstellen voor naam van de verlaagde Leieboorden
De dienst zocht naar een aantal voorstellen voor naam van de verlaagde Leieboorden
Pdf-versie
werd besproken.

<>98. Namen vergaderlocaties

Er werden nieuwe namen gezocht voor vergaderlocaties.
Er werden nieuwe namen gezocht voor vergaderlocaties.
Pdf-versie
werd besproken.

<>99. deelname Waregembon

Een aantal zaken willen deelnemen aan de Waregembon.
Een aantal zaken willen deelnemen aan de Waregembon.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>100. alternatief verplaatste zaterdagmarkten

Bekijken of de Zuiderpromenade een goed alternatief zou zijn voor de verplaatste zaterdagmarkten.
Bekijken of de Zuiderpromenade een goed alternatief zou zijn voor de verplaatste zaterdagmarkten.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>101. Beachvolleytornooien + terreinen

Beachvolleytornooien + terreinen; voorstel inplanting en praktische afspraken
Beachvolleytornooien + terreinen; voorstel inplanting en praktische afspraken
Pdf-versie
uitgesteld.

<>B3 verplaatsen calisthenics naar voormalige site boogschutters

Pdf-versie
werd besproken.

<>103. Securitytoelage Beursfuif 15

KSA Waregem vraagt een securitytoelage aan voor de organisatie van hun Beursfuif.
KSA Waregem vraagt een securitytoelage aan voor de organisatie van hun Beursfuif.
Pdf-versie
goedgekeurd.