Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 26 jan 2022, 09:46 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 26 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.46 uur.
Locatie: Briek Schotte-zaal

vrijgave waarborg inname openbaar domein - plaatsen torenkraan

goedgekeurd.

1. vrijgave waarborg inname openbaar domein - plaatsen torenkraan
Aan het college wordt gevraagd de waarborg vrij te geven.

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier leegstand 2021 - 4e kw 2021

vastgesteld.

3. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier leegstand 2021 - 4e kw 2021
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het voorgelegde kohier belasting op leegstand goed te keuren.

kennisname gasboetes

kennisname.

4. kennisname gasboetes
Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.

stand van zaken vaccinatiecentrum Waregem Expo

werd besproken.

5. stand van zaken vaccinatiecentrum Waregem Expo
Het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken van het vaccinatiecentrum in Waregem Expo.

Goedkeuren aanpak aankoop informaticamateriaal

goedgekeurd.

6. Goedkeuren aanpak aankoop informaticamateriaal
De aanpak betreffende de aankoop van informaticamateriaal wordt goedgekeurd.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

7. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Leveren van meubilair voor feestelijkheden - gunning

goedgekeurd.

8. Leveren van meubilair voor feestelijkheden - gunning
Het college gunt de opdracht voor de levering van feestmeubilair aan de firma Flanders Furniture uit Diksmuide.

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

goedgekeurd.

9. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Aankoop vernieuwing leesmethode stedelijke basisscholen Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve

goedgekeurd.

10. Aankoop vernieuwing leesmethode stedelijke basisscholen Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve
Het college keurt de aankoop van een nieuwe leesmethode goed voor de stedelijke basisscholen van Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve.

Huldiging gepensioneerden

werd besproken.

11. Huldiging gepensioneerden
Huldiging gepensioneerde medewerkers

Vaststellen kandidatenlijst stafmedewerker personeel en HR (B1-B3)

vastgesteld.

12. Vaststellen kandidatenlijst stafmedewerker personeel en HR (B1-B3)
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen

Administratief personeel: aanvraag ontslag

goedgekeurd.

13. Administratief personeel: aanvraag ontslag
Medewerker administratief personeel dient zijn ontslag in

Vaststellen kandidatenlijst technieker verkeer (D1-D3)

vastgesteld.

14. Vaststellen kandidatenlijst technieker verkeer (D1-D3)
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen

Vaststellen kandidatenlijst technieker openbare werken (D1-D3)

vastgesteld.

15. Vaststellen kandidatenlijst technieker openbare werken (D1-D3)
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen

Vaststellen kandidatenlijst Ploegbaas Gebouwen (D4-D5)

vastgesteld.

16. Vaststellen kandidatenlijst Ploegbaas Gebouwen (D4-D5)
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen

Samenstellen examenjury ploegbaas gebouwen (D4-D5)

goedgekeurd.

17. Samenstellen examenjury ploegbaas gebouwen (D4-D5)
Nominatief bepalen van de selectiecommissie voor deze functie

Samenstellen examenjury technieker openbare werken (D1-D3)

goedgekeurd.

18. Samenstellen examenjury technieker openbare werken (D1-D3)
Nominatief bepalen van de leden van de selectiecommissie

Vacantverklaring technieker groen en milieu (D1-D3)

goedgekeurd.

19. Vacantverklaring technieker groen en milieu (D1-D3)
Wegens uitdiensttredingen functie vacant verklaren en aanwervingsprocedure organiseren

Vacantverklaring technieker schrijnwerk

goedgekeurd.

20. Vacantverklaring technieker schrijnwerk
Wegens uitdiensttredingen functie vacant verklaren en aanwervingsprocedure organiseren.

Aanvraag vorming/studiedagen

goedgekeurd.

21. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof kinderverzorgster en verder aanstellen vervanger

goedgekeurd.

22. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof kinderverzorgster en verder aanstellen vervanger
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: kinderverzorgster vraagt een verlenging van haar verlof en de vervanger wordt verder aangesteld

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

23. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

24. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

25. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

26. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: ontslag beleidsondersteuner

goedgekeurd.

27. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: ontslag beleidsondersteuner
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: medewerker dient ontslag in

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke administratief medewerkers

goedgekeurd.

28. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke administratief medewerkers
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke administratief medewerkers

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke vestigingsverantwoordelijke

goedgekeurd.

29. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke vestigingsverantwoordelijke
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke vestigingsverantwoordelijke

Plan van aanpak transitie naar Microsoft 365

goedgekeurd.

30. Plan van aanpak transitie naar Microsoft 365
Het plan van aanpak voor de transitie naar Microsoft 365 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Overheidsopdracht ondersteuning bij implementatie Microsoft 365 - fase 1 voorbereiding

goedgekeurd.

31. Overheidsopdracht ondersteuning bij implementatie Microsoft 365 - fase 1 voorbereiding
Er wordt voorgesteld om een firma te zoeken die het lokaal bestuur ondersteunt bij de implementatie van Microsoft 365 - fase 1 voorbereiding

gemeente zonder gemeentehuis

kennisname.

32. gemeente zonder gemeentehuis
Via het relanceproject 'gemeente zonder gemeentehuis' ondersteunt Vlaanderen steden en gemeenten die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken. Een uiteenzetting aan het schepencollege en managementteam is gepland op 31 januari.

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

33. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Cultuurraad: bestuursvergadering 20/12/2021

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

34. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: buitengewone algemene vergadering 21/12/2021 - Imog: raad van bestuur 21/12/2021 - Zuidwest: raad van bestuur 17/12/2021

Ambtshalve schrappingen

goedgekeurd.

35. Ambtshalve schrappingen
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister

Begraafplaats Waregem De Barakke: vernieuwen zoekcomputer

goedgekeurd.

36. Begraafplaats Waregem De Barakke: vernieuwen zoekcomputer
Upgrade van hardware en software voor het opzoeken van graven op begraafplaats Waregem De Barakke.

Huwelijken en jubilea - week 04

kennisname.

37. Huwelijken en jubilea - week 04
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Attest tot grondverkoop: Degetec bvba - Devatran nv (V/3041/1)

goedgekeurd.

38. Attest tot grondverkoop: Degetec bvba - Devatran nv (V/3041/1)
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling

Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister

goedgekeurd.

39. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister
Er worden 7 aanvragen tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.

Weigering aanvraag omgevingsproject: VANWIJNSBERGHE Caroline (OMV/2021/00448)

advies dienst wordt gevolgd.

41. Weigering aanvraag omgevingsproject: VANWIJNSBERGHE Caroline (OMV/2021/00448)
Aanvraag van VANWIJNSBERGHE Caroline tot het bouwen van 17 garages na slopen van bestaande bijgebouwen te Joannes Huyslaan 5 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 544G5.

Omgevingsvergunning: Anthony Van Quickelberghe (V/3006/5)

goedgekeurd met voorwaarden.

42. Omgevingsvergunning: Anthony Van Quickelberghe (V/3006/5)
Aanvraag van Anthony Van Quickelberghe tot het bijstellen van verkaveling 3006/4 te Henri Lebbestraat 88, Ten Hedestraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1202V, 1202Y.

Omgevingsvergunning: ADENS Pieter (OMV/2021/00485)

goedgekeurd met voorwaarden.

43. Omgevingsvergunning: ADENS Pieter (OMV/2021/00485)
Aanvraag van ADENS Pieter tot het bouwen van tuinhuis te Kromme Waters 18 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 113A3.

Omgevingsvergunning: THYS Peter (OMV/2022/00010)

goedgekeurd.

44. Omgevingsvergunning: THYS Peter (OMV/2022/00010)
Aanvraag van THYS Peter tot het bouwen van garage te Henri Lebbestraat 151 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1292K6.

Omgevingsvergunning: VANDEVELDE Frank - VERSCHAEREN Veerle (OMV/2021/00477)

goedgekeurd met voorwaarden.

45. Omgevingsvergunning: VANDEVELDE Frank - VERSCHAEREN Veerle (OMV/2021/00477)
Aanvraag van VANDEVELDE Frank - VERSCHAEREN Veerle tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + herbouwen van bestaande garage te Grote Heerweg 184 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 438N5.

Omgevingsvergunning: RYSMAN Bart - VLAEMYNCK Muriel (OMV/2022/00012)

goedgekeurd.

46. Omgevingsvergunning: RYSMAN Bart - VLAEMYNCK Muriel (OMV/2022/00012)
Aanvraag van RYSMAN Bart - VLAEMYNCK Muriel tot het bouwen van bijgebouw na slopen bestaand te Guldensporenlaan 50 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 152Z.

Omgevingsvergunning: VANRYCKEGHEM Tomas (OMV/2022/00016)

goedgekeurd.

47. Omgevingsvergunning: VANRYCKEGHEM Tomas (OMV/2022/00016)
Aanvraag van VANRYCKEGHEM Tomas tot het aanleggen van zwembad te Ruitersdreef 103 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 764F.

Omgevingsvergunning: VAN QUICKENBORNE Kris (OMV/2022/00021)

goedgekeurd.

48. Omgevingsvergunning: VAN QUICKENBORNE Kris (OMV/2022/00021)
Aanvraag van VAN QUICKENBORNE Kris tot het bouwen van tuinhuis te Baanstknokstraat 59 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 36K7.

Omgevingsvergunning: DE CABOOTER David (OMV/2021/00521)

goedgekeurd met voorwaarden.

49. Omgevingsvergunning: DE CABOOTER David (OMV/2021/00521)
Aanvraag van DE CABOOTER David tot het slopen en herbouwen van woning te Kruishoutemseweg 118 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 823F.

Omgevingsvergunning: DDG-fish bvba (OMV/2021/00495 - 1401N1)

goedgekeurd.

50. Omgevingsvergunning: DDG-fish bvba (OMV/2021/00495 - 1401N1)
Aanvraag van DDG-fish bvba tot het verbouwen van winkel met werkplaatsen + exploitatie van viswinkel te Markt 15, Oscar Verschuerestraat 17 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 763L, 765N, 765P, 765R, 765S.

Omgevingsvergunning: Groep Huyzentruyt nv (OMV/2021/00484)

goedgekeurd met voorwaarden.

51. Omgevingsvergunning: Groep Huyzentruyt nv (OMV/2021/00484)
Aanvraag van Groep Huyzentruyt nv tot het bronbemaling voor de uitvoering van een kelderverdieping te Drie Sleutelplein 3-5, Nieuwstraat 14-20 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 907A.

Omgevingsvergunning: Europoint nv (0555N1)

goedgekeurd.

52. Omgevingsvergunning: Europoint nv (0555N1)
Aanvraag van Europoint nv tot het hernieuwing en verandering handelszaak te Gentseweg 494 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 172Z, 173R, 176G, 177K, 177L, 182G, 341C, 341D.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

53. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 5 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Optreden Trimuztache klimaatbendes

goedgekeurd.

54. Optreden Trimuztache klimaatbendes
contract met Klaboem vzw voor optreden Trimuztache 26 januari 2022

Aanleg verkeersplateau in de Koekoekstraat: openen offertes

offerten geopend.

55. Aanleg verkeersplateau in de Koekoekstraat: openen offertes
openen van offertes voor de overheidsopdracht 'aanleg verkeersplateau Koekoekstraat'

Omgevingswerken site Transvaal, fase II: voorstel gunning

goedgekeurd.

56. Omgevingswerken site Transvaal, fase II: voorstel gunning
Aan het college wordt gevraagd de opdracht ‘weg- en rioleringswerken Transvaal, Fase II' te gunnen.

Herinrichting parking Meersstraat en Schakelstraat: gunning

goedgekeurd.

57. Herinrichting parking Meersstraat en Schakelstraat: gunning
gunning van de opdracht 'herinrichting parking Meersstraat en Schakelstraat

fietsbrug Wielsbeke-Waregem: goedkeuren VS 1

goedgekeurd.

58. fietsbrug Wielsbeke-Waregem: goedkeuren VS 1
goedkeuren VS 1 voor het project Fietsbrug Wielsbeke-Waregem

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorbehouden van de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg en het voorzien van 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking van De Treffer tijdens thuiswedstrijddagen van SV Zulte Waregem

goedgekeurd.

59. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorbehouden van de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg en het voorzien van 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking van De Treffer tijdens thuiswedstrijddagen van SV Zulte Waregem
SV Zulte Waregem wenst op thuiswedstrijddagen 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap te voorzien op de parking van De Treffer en de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg voor te behouden voor genodigden.

goedkeuren verslag verkeerscel 18 januari 2022

goedgekeurd.

60. goedkeuren verslag verkeerscel 18 januari 2022
goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 18 januari

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

61. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

360° beelden -toelating om in voetgangerszones en op fietspaden te rijden

goedgekeurd.

62. 360° beelden -toelating om in voetgangerszones en op fietspaden te rijden
Voorstel om een toelating te geven om met een voertuig op de vrijliggende fietspaden en in voetgangerszones te rijden om 360° beelden op te nemen.

Zone 30 centrum

goedgekeurd.

63. Zone 30 centrum
Voorstel om de zone met een snelheidsbeperking van 30 km/u in het centrum uit te breiden.

Oude brandweerkazerne, herbestemming, ontwerper: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

64. Oude brandweerkazerne, herbestemming, ontwerper: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 2/Nieuwe vloerbekleding zaal 2: voorstel goedkeuren meerwerk

goedgekeurd.

65. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 2/Nieuwe vloerbekleding zaal 2: voorstel goedkeuren meerwerk
Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.

Afspraken Noodweer Benelux 2022

goedgekeurd.

66. Afspraken Noodweer Benelux 2022
Verlengen samenwerking met het weerstation voor het jaar 2022.

Vergunning wielerwedstrijd OVWF Bessemstraat

uitgesteld.

67. Vergunning wielerwedstrijd OVWF Bessemstraat
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd OVWF Bessemstraat op 9 april 2022 die de burgemeester zal verlenen.

Vergunning wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen

kennisname.

68. Vergunning wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen op 30 maart 2022 die de burgemeester zal verlenen.

Vergunning wielerwedstrijd E3-prijs

kennisname.

69. Vergunning wielerwedstrijd E3-prijs
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd E3-prijs op 25 maart 2022 die de burgemeester zal verlenen.

Vergunning wielerwedstrijd PK juniores

kennisname.

70. Vergunning wielerwedstrijd PK juniores
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd PK juniores op 10 april 2022 die de burgemeester zal verlenen.

Reveil: troostproducties - troosthoofdstad

werd besproken.

71. Reveil: troostproducties - troosthoofdstad
Voorstel vzw Reveil met aanbod troostproducties en vraag of Waregem dit jaar de titel van troosthoofdstad ambieert?

OC De Coorenaar - lichtreclame

werd besproken.

72. OC De Coorenaar - lichtreclame
Voorstel lichtreclame met vraag of de stad dan wel het OC deze kost ten laste neemt

De Vierschaere - vrijstelling huur OC Eikenhove

goedgekeurd.

73. De Vierschaere - vrijstelling huur OC Eikenhove
De Vierschaere vraagt vrijstelling huur voor het gebruik van OC Eikenhove

Opstart lokaal onderwijsplatform

goedgekeurd.

74. Opstart lokaal onderwijsplatform
We stellen voor in Waregem een lokaal onderwijsplatform op te starten met als doel de communicatie tussen scholen onderling en met de stadsdiensten te faciliteren.

mobiele popup voor automerk Polestar

niet goedgekeurd.

75. mobiele popup voor automerk Polestar
automerk Polestar zoekt een locatie om hun elektrische wagens te promoten.

Love-letters WarMegem

goedgekeurd.

76. Love-letters WarMegem
Aankopen Love-letters WarMegem

Dwars door Vlaanderen 2022

goedgekeurd.

77. Dwars door Vlaanderen 2022
Medewerking stad Waregem aan Dwars door Vlaanderen die doorgaat op 30 maart 2022

Heldenmarkt

goedgekeurd.

78. Heldenmarkt
Bibliotheek Waregem organiseert op 26 maart Heldenmarkt.

Strapdag Torenhofschool

goedgekeurd.

79. Strapdag Torenhofschool
Strapdag in Torenhofschool op 3 juni 2022

Cirque armanzo

niet goedgekeurd.

80. Cirque armanzo
Cirque armanzo (circus uit Italië) van 21/3 - 3/4

Nieuwjaarsactiviteit per dienst

werd besproken.

81. Nieuwjaarsactiviteit per dienst
Voorstellen nieuwjaaractiviteiten per dienst

47ste VACBL Veldloop

goedgekeurd.

82. 47ste VACBL Veldloop
47ste VACBL Veldloop op 27 februari.

Muziekvergunning: WK-dorp en kerstmarkt 2022 Remmerie

uitgesteld.

83. Muziekvergunning: WK-dorp en kerstmarkt 2022 Remmerie
Aanvraag muziekvergunning voor WK-dorp en kerstmarkt 2022 Remmerie in Beveren-Leie van 21 november tem 18 november

Muziekvergunning: Bal van 't Waregemse

niet goedgekeurd.

84. Muziekvergunning: Bal van 't Waregemse
Aanvraag muziekvergunning voor Bal van 't Waregemse op 18 februari 2022.

Muziekvergunning: Paardenvoorstelling Cavallo Gitano

niet goedgekeurd.

85. Muziekvergunning: Paardenvoorstelling Cavallo Gitano
Aanvraag muziekvergunning voor Paardenvoorstelling Cavallo Gitano op 2/7 tot 17/7

Muziekvergunning: TVH Personeelsfeest

goedgekeurd.

86. Muziekvergunning: TVH Personeelsfeest
Aanvraag muziekvergunning voor TVH Personeelsfeest op 10 september 2022.

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

87. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

Te nemen stappen voor integratie communicatie

uitgesteld.

88. Te nemen stappen voor integratie communicatie
Er moeten een aantal zaken gebeuren om een goede werking van de communicatiedienst te garanderen.

gratis standplaats zaterdagmarkt

goedgekeurd.

89. gratis standplaats zaterdagmarkt
een mini-onderneming wil een gratis standplaats op de zaterdagmarkt.

Maand van de markt 2022

goedgekeurd.

90. Maand van de markt 2022
neemt Waregem deel aan de Maand van de markt?

Cyclotocht Mandelvriendenrally

goedgekeurd.

91. Cyclotocht Mandelvriendenrally
Aanvraag Cyclotocht Mandelvriendenrally door WTC De Mandelvrienden op 14 mei 2022 met doortocht door Waregem

Veldtoertocht Klassieker van het Goede Doel

goedgekeurd.

92. Veldtoertocht Klassieker van het Goede Doel
Aanvraag veldtoertocht Klassieker van het Goede Doel door Leierenners vzw op 9 april 2022

Voorstel tot wijzigen van het uitbetalen van de werkingssubsidies voor het werkjaar 2021 van erkende Noord-Zuid organisaties wegens Covid-19

goedgekeurd.

93. Voorstel tot wijzigen van het uitbetalen van de werkingssubsidies voor het werkjaar 2021 van erkende Noord-Zuid organisaties wegens Covid-19
Voorstel tot wijzigen van het uitbetalen van de werkingssubsidies voor het werkjaar 2021 van erkende Noord-Zuid organisaties wegens Covid-19

Uitbetaling toelage kleinschalige projecten Ngarama en werkingskosten

goedgekeurd.

94. Uitbetaling toelage kleinschalige projecten Ngarama en werkingskosten
De toelage van de kleinschalige projecten in Ngarama en de werkingskosten van het jumelage comité kunnen na goedkeuring uitbetaald worden.

Betalen lidgeld Euro Equus

goedgekeurd.

95. Betalen lidgeld Euro Equus
De bankrekening van Euro Equus bij Caixa bank in Spanje werd gedeblokkeerd. De leden worden gevraagd hun jaarlijks lidgeld te betalen.

<>1. vrijgave waarborg inname openbaar domein - plaatsen torenkraan

Aan het college wordt gevraagd de waarborg vrij te geven.
Aan het college wordt gevraagd de waarborg vrij te geven.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier leegstand 2021 - 4e kw 2021

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het voorgelegde kohier belasting op leegstand goed te keuren.
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het voorgelegde kohier belasting op leegstand goed te keuren.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>4. kennisname gasboetes

Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Pdf-versie
kennisname.

<>5. stand van zaken vaccinatiecentrum Waregem Expo

Het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken van het vaccinatiecentrum in Waregem Expo.
Het college wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken van het vaccinatiecentrum in Waregem Expo.
Pdf-versie
werd besproken.

<>6. Goedkeuren aanpak aankoop informaticamateriaal

De aanpak betreffende de aankoop van informaticamateriaal wordt goedgekeurd.
De aanpak betreffende de aankoop van informaticamateriaal wordt goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Leveren van meubilair voor feestelijkheden - gunning

Het college gunt de opdracht voor de levering van feestmeubilair aan de firma Flanders Furniture uit Diksmuide.
Het college gunt de opdracht voor de levering van feestmeubilair aan de firma Flanders Furniture uit Diksmuide.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Aankoop vernieuwing leesmethode stedelijke basisscholen Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve

Het college keurt de aankoop van een nieuwe leesmethode goed voor de stedelijke basisscholen van Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve.
Het college keurt de aankoop van een nieuwe leesmethode goed voor de stedelijke basisscholen van Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Huldiging gepensioneerden

Huldiging gepensioneerde medewerkers
Huldiging gepensioneerde medewerkers
Pdf-versie
werd besproken.

<>12. Vaststellen kandidatenlijst stafmedewerker personeel en HR (B1-B3)

Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Pdf-versie
vastgesteld.

<>13. Administratief personeel: aanvraag ontslag

Medewerker administratief personeel dient zijn ontslag in
Medewerker administratief personeel dient zijn ontslag in
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Vaststellen kandidatenlijst technieker verkeer (D1-D3)

Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Pdf-versie
vastgesteld.

<>15. Vaststellen kandidatenlijst technieker openbare werken (D1-D3)

Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Pdf-versie
vastgesteld.

<>16. Vaststellen kandidatenlijst Ploegbaas Gebouwen (D4-D5)

Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Inschrijvingsperiode werd afgesloten, vaststellen kandidaturen
Pdf-versie
vastgesteld.

<>17. Samenstellen examenjury ploegbaas gebouwen (D4-D5)

Nominatief bepalen van de selectiecommissie voor deze functie
Nominatief bepalen van de selectiecommissie voor deze functie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Samenstellen examenjury technieker openbare werken (D1-D3)

Nominatief bepalen van de leden van de selectiecommissie
Nominatief bepalen van de leden van de selectiecommissie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Vacantverklaring technieker groen en milieu (D1-D3)

Wegens uitdiensttredingen functie vacant verklaren en aanwervingsprocedure organiseren
Wegens uitdiensttredingen functie vacant verklaren en aanwervingsprocedure organiseren
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Vacantverklaring technieker schrijnwerk

Wegens uitdiensttredingen functie vacant verklaren en aanwervingsprocedure organiseren.
Wegens uitdiensttredingen functie vacant verklaren en aanwervingsprocedure organiseren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. Aanvraag vorming/studiedagen

Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof kinderverzorgster en verder aanstellen vervanger

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: kinderverzorgster vraagt een verlenging van haar verlof en de vervanger wordt verder aangesteld
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: kinderverzorgster vraagt een verlenging van haar verlof en de vervanger wordt verder aangesteld
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>25. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>26. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: ontslag beleidsondersteuner

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: medewerker dient ontslag in
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: medewerker dient ontslag in
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke administratief medewerkers

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke administratief medewerkers
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke administratief medewerkers
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke vestigingsverantwoordelijke

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke vestigingsverantwoordelijke
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke vestigingsverantwoordelijke
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Plan van aanpak transitie naar Microsoft 365

Het plan van aanpak voor de transitie naar Microsoft 365 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Het plan van aanpak voor de transitie naar Microsoft 365 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Overheidsopdracht ondersteuning bij implementatie Microsoft 365 - fase 1 voorbereiding

Er wordt voorgesteld om een firma te zoeken die het lokaal bestuur ondersteunt bij de implementatie van Microsoft 365 - fase 1 voorbereiding
Er wordt voorgesteld om een firma te zoeken die het lokaal bestuur ondersteunt bij de implementatie van Microsoft 365 - fase 1 voorbereiding
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>32. gemeente zonder gemeentehuis

Via het relanceproject 'gemeente zonder gemeentehuis' ondersteunt Vlaanderen steden en gemeenten die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken. Een uiteenzetting aan het schepencollege en managementteam is gepland op 31 januari.
Via het relanceproject 'gemeente zonder gemeentehuis' ondersteunt Vlaanderen steden en gemeenten die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken. Een uiteenzetting aan het schepencollege en managementteam is gepland op 31 januari.
Pdf-versie
kennisname.

<>33. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Cultuurraad: bestuursvergadering 20/12/2021
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Cultuurraad: bestuursvergadering 20/12/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>34. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: buitengewone algemene vergadering 21/12/2021 - Imog: raad van bestuur 21/12/2021 - Zuidwest: raad van bestuur 17/12/2021
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: buitengewone algemene vergadering 21/12/2021 - Imog: raad van bestuur 21/12/2021 - Zuidwest: raad van bestuur 17/12/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>35. Ambtshalve schrappingen

Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>36. Begraafplaats Waregem De Barakke: vernieuwen zoekcomputer

Upgrade van hardware en software voor het opzoeken van graven op begraafplaats Waregem De Barakke.
Upgrade van hardware en software voor het opzoeken van graven op begraafplaats Waregem De Barakke.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. Huwelijken en jubilea - week 04

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
kennisname.

<>38. Attest tot grondverkoop: Degetec bvba - Devatran nv (V/3041/1)

Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister

Er worden 7 aanvragen tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.
Er worden 7 aanvragen tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. Weigering aanvraag omgevingsproject: VANWIJNSBERGHE Caroline (OMV/2021/00448)

Aanvraag van VANWIJNSBERGHE Caroline tot het bouwen van 17 garages na slopen van bestaande bijgebouwen te Joannes Huyslaan 5 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 544G5.
Aanvraag van VANWIJNSBERGHE Caroline tot het bouwen van 17 garages na slopen van bestaande bijgebouwen te Joannes Huyslaan 5 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 544G5.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>42. Omgevingsvergunning: Anthony Van Quickelberghe (V/3006/5)

Aanvraag van Anthony Van Quickelberghe tot het bijstellen van verkaveling 3006/4 te Henri Lebbestraat 88, Ten Hedestraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1202V, 1202Y.
Aanvraag van Anthony Van Quickelberghe tot het bijstellen van verkaveling 3006/4 te Henri Lebbestraat 88, Ten Hedestraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1202V, 1202Y.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>43. Omgevingsvergunning: ADENS Pieter (OMV/2021/00485)

Aanvraag van ADENS Pieter tot het bouwen van tuinhuis te Kromme Waters 18 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 113A3.
Aanvraag van ADENS Pieter tot het bouwen van tuinhuis te Kromme Waters 18 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 113A3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>44. Omgevingsvergunning: THYS Peter (OMV/2022/00010)

Aanvraag van THYS Peter tot het bouwen van garage te Henri Lebbestraat 151 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1292K6.
Aanvraag van THYS Peter tot het bouwen van garage te Henri Lebbestraat 151 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1292K6.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>45. Omgevingsvergunning: VANDEVELDE Frank - VERSCHAEREN Veerle (OMV/2021/00477)

Aanvraag van VANDEVELDE Frank - VERSCHAEREN Veerle tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + herbouwen van bestaande garage te Grote Heerweg 184 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 438N5.
Aanvraag van VANDEVELDE Frank - VERSCHAEREN Veerle tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + herbouwen van bestaande garage te Grote Heerweg 184 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 438N5.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>46. Omgevingsvergunning: RYSMAN Bart - VLAEMYNCK Muriel (OMV/2022/00012)

Aanvraag van RYSMAN Bart - VLAEMYNCK Muriel tot het bouwen van bijgebouw na slopen bestaand te Guldensporenlaan 50 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 152Z.
Aanvraag van RYSMAN Bart - VLAEMYNCK Muriel tot het bouwen van bijgebouw na slopen bestaand te Guldensporenlaan 50 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 152Z.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Omgevingsvergunning: VANRYCKEGHEM Tomas (OMV/2022/00016)

Aanvraag van VANRYCKEGHEM Tomas tot het aanleggen van zwembad te Ruitersdreef 103 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 764F.
Aanvraag van VANRYCKEGHEM Tomas tot het aanleggen van zwembad te Ruitersdreef 103 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 764F.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Omgevingsvergunning: VAN QUICKENBORNE Kris (OMV/2022/00021)

Aanvraag van VAN QUICKENBORNE Kris tot het bouwen van tuinhuis te Baanstknokstraat 59 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 36K7.
Aanvraag van VAN QUICKENBORNE Kris tot het bouwen van tuinhuis te Baanstknokstraat 59 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 36K7.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. Omgevingsvergunning: DE CABOOTER David (OMV/2021/00521)

Aanvraag van DE CABOOTER David tot het slopen en herbouwen van woning te Kruishoutemseweg 118 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 823F.
Aanvraag van DE CABOOTER David tot het slopen en herbouwen van woning te Kruishoutemseweg 118 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 823F.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>50. Omgevingsvergunning: DDG-fish bvba (OMV/2021/00495 - 1401N1)

Aanvraag van DDG-fish bvba tot het verbouwen van winkel met werkplaatsen + exploitatie van viswinkel te Markt 15, Oscar Verschuerestraat 17 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 763L, 765N, 765P, 765R, 765S.
Aanvraag van DDG-fish bvba tot het verbouwen van winkel met werkplaatsen + exploitatie van viswinkel te Markt 15, Oscar Verschuerestraat 17 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 763L, 765N, 765P, 765R, 765S.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Omgevingsvergunning: Groep Huyzentruyt nv (OMV/2021/00484)

Aanvraag van Groep Huyzentruyt nv tot het bronbemaling voor de uitvoering van een kelderverdieping te Drie Sleutelplein 3-5, Nieuwstraat 14-20 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 907A.
Aanvraag van Groep Huyzentruyt nv tot het bronbemaling voor de uitvoering van een kelderverdieping te Drie Sleutelplein 3-5, Nieuwstraat 14-20 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 907A.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>52. Omgevingsvergunning: Europoint nv (0555N1)

Aanvraag van Europoint nv tot het hernieuwing en verandering handelszaak te Gentseweg 494 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 172Z, 173R, 176G, 177K, 177L, 182G, 341C, 341D.
Aanvraag van Europoint nv tot het hernieuwing en verandering handelszaak te Gentseweg 494 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 172Z, 173R, 176G, 177K, 177L, 182G, 341C, 341D.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 5 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 5 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>54. Optreden Trimuztache klimaatbendes

contract met Klaboem vzw voor optreden Trimuztache 26 januari 2022
contract met Klaboem vzw voor optreden Trimuztache 26 januari 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Aanleg verkeersplateau in de Koekoekstraat: openen offertes

openen van offertes voor de overheidsopdracht 'aanleg verkeersplateau Koekoekstraat'
openen van offertes voor de overheidsopdracht 'aanleg verkeersplateau Koekoekstraat'
Pdf-versie
offerten geopend.

<>56. Omgevingswerken site Transvaal, fase II: voorstel gunning

Aan het college wordt gevraagd de opdracht ‘weg- en rioleringswerken Transvaal, Fase II' te gunnen.
Aan het college wordt gevraagd de opdracht ‘weg- en rioleringswerken Transvaal, Fase II' te gunnen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Herinrichting parking Meersstraat en Schakelstraat: gunning

gunning van de opdracht 'herinrichting parking Meersstraat en Schakelstraat
gunning van de opdracht 'herinrichting parking Meersstraat en Schakelstraat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. fietsbrug Wielsbeke-Waregem: goedkeuren VS 1

goedkeuren VS 1 voor het project Fietsbrug Wielsbeke-Waregem
goedkeuren VS 1 voor het project Fietsbrug Wielsbeke-Waregem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorbehouden van de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg en het voorzien van 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking van De Treffer tijdens thuiswedstrijddagen van SV Zulte Waregem

SV Zulte Waregem wenst op thuiswedstrijddagen 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap te voorzien op de parking van De Treffer en de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg voor te behouden voor genodigden.
SV Zulte Waregem wenst op thuiswedstrijddagen 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap te voorzien op de parking van De Treffer en de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg voor te behouden voor genodigden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. goedkeuren verslag verkeerscel 18 januari 2022

goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 18 januari
goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 18 januari
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. 360° beelden -toelating om in voetgangerszones en op fietspaden te rijden

Voorstel om een toelating te geven om met een voertuig op de vrijliggende fietspaden en in voetgangerszones te rijden om 360° beelden op te nemen.
Voorstel om een toelating te geven om met een voertuig op de vrijliggende fietspaden en in voetgangerszones te rijden om 360° beelden op te nemen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Zone 30 centrum

Voorstel om de zone met een snelheidsbeperking van 30 km/u in het centrum uit te breiden.
Voorstel om de zone met een snelheidsbeperking van 30 km/u in het centrum uit te breiden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Oude brandweerkazerne, herbestemming, ontwerper: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 2/Nieuwe vloerbekleding zaal 2: voorstel goedkeuren meerwerk

Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.
Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Afspraken Noodweer Benelux 2022

Verlengen samenwerking met het weerstation voor het jaar 2022.
Verlengen samenwerking met het weerstation voor het jaar 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. Vergunning wielerwedstrijd OVWF Bessemstraat

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd OVWF Bessemstraat op 9 april 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd OVWF Bessemstraat op 9 april 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>68. Vergunning wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen op 30 maart 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen op 30 maart 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Pdf-versie
kennisname.

<>69. Vergunning wielerwedstrijd E3-prijs

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd E3-prijs op 25 maart 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd E3-prijs op 25 maart 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Pdf-versie
kennisname.

<>70. Vergunning wielerwedstrijd PK juniores

Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd PK juniores op 10 april 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de vergunning voor de wielerwedstrijd PK juniores op 10 april 2022 die de burgemeester zal verlenen.
Pdf-versie
kennisname.

<>71. Reveil: troostproducties - troosthoofdstad

Voorstel vzw Reveil met aanbod troostproducties en vraag of Waregem dit jaar de titel van troosthoofdstad ambieert?
Voorstel vzw Reveil met aanbod troostproducties en vraag of Waregem dit jaar de titel van troosthoofdstad ambieert?
Pdf-versie
werd besproken.

<>72. OC De Coorenaar - lichtreclame

Voorstel lichtreclame met vraag of de stad dan wel het OC deze kost ten laste neemt
Voorstel lichtreclame met vraag of de stad dan wel het OC deze kost ten laste neemt
Pdf-versie
werd besproken.

<>73. De Vierschaere - vrijstelling huur OC Eikenhove

De Vierschaere vraagt vrijstelling huur voor het gebruik van OC Eikenhove
De Vierschaere vraagt vrijstelling huur voor het gebruik van OC Eikenhove
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Opstart lokaal onderwijsplatform

We stellen voor in Waregem een lokaal onderwijsplatform op te starten met als doel de communicatie tussen scholen onderling en met de stadsdiensten te faciliteren.
We stellen voor in Waregem een lokaal onderwijsplatform op te starten met als doel de communicatie tussen scholen onderling en met de stadsdiensten te faciliteren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. mobiele popup voor automerk Polestar

automerk Polestar zoekt een locatie om hun elektrische wagens te promoten.
automerk Polestar zoekt een locatie om hun elektrische wagens te promoten.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>76. Love-letters WarMegem

Aankopen Love-letters WarMegem
Aankopen Love-letters WarMegem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Dwars door Vlaanderen 2022

Medewerking stad Waregem aan Dwars door Vlaanderen die doorgaat op 30 maart 2022
Medewerking stad Waregem aan Dwars door Vlaanderen die doorgaat op 30 maart 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>78. Heldenmarkt

Bibliotheek Waregem organiseert op 26 maart Heldenmarkt.
Bibliotheek Waregem organiseert op 26 maart Heldenmarkt.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Strapdag Torenhofschool

Strapdag in Torenhofschool op 3 juni 2022
Strapdag in Torenhofschool op 3 juni 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Cirque armanzo

Cirque armanzo (circus uit Italië) van 21/3 - 3/4
Cirque armanzo (circus uit Italië) van 21/3 - 3/4
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>81. Nieuwjaarsactiviteit per dienst

Voorstellen nieuwjaaractiviteiten per dienst
Voorstellen nieuwjaaractiviteiten per dienst
Pdf-versie
werd besproken.

<>82. 47ste VACBL Veldloop

47ste VACBL Veldloop op 27 februari.
47ste VACBL Veldloop op 27 februari.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>83. Muziekvergunning: WK-dorp en kerstmarkt 2022 Remmerie

Aanvraag muziekvergunning voor WK-dorp en kerstmarkt 2022 Remmerie in Beveren-Leie van 21 november tem 18 november
Aanvraag muziekvergunning voor WK-dorp en kerstmarkt 2022 Remmerie in Beveren-Leie van 21 november tem 18 november
Pdf-versie
uitgesteld.

<>84. Muziekvergunning: Bal van 't Waregemse

Aanvraag muziekvergunning voor Bal van 't Waregemse op 18 februari 2022.
Aanvraag muziekvergunning voor Bal van 't Waregemse op 18 februari 2022.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>85. Muziekvergunning: Paardenvoorstelling Cavallo Gitano

Aanvraag muziekvergunning voor Paardenvoorstelling Cavallo Gitano op 2/7 tot 17/7
Aanvraag muziekvergunning voor Paardenvoorstelling Cavallo Gitano op 2/7 tot 17/7
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>86. Muziekvergunning: TVH Personeelsfeest

Aanvraag muziekvergunning voor TVH Personeelsfeest op 10 september 2022.
Aanvraag muziekvergunning voor TVH Personeelsfeest op 10 september 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>88. Te nemen stappen voor integratie communicatie

Er moeten een aantal zaken gebeuren om een goede werking van de communicatiedienst te garanderen.
Er moeten een aantal zaken gebeuren om een goede werking van de communicatiedienst te garanderen.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>89. gratis standplaats zaterdagmarkt

een mini-onderneming wil een gratis standplaats op de zaterdagmarkt.
een mini-onderneming wil een gratis standplaats op de zaterdagmarkt.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>90. Maand van de markt 2022

neemt Waregem deel aan de Maand van de markt?
neemt Waregem deel aan de Maand van de markt?
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>91. Cyclotocht Mandelvriendenrally

Aanvraag Cyclotocht Mandelvriendenrally door WTC De Mandelvrienden op 14 mei 2022 met doortocht door Waregem
Aanvraag Cyclotocht Mandelvriendenrally door WTC De Mandelvrienden op 14 mei 2022 met doortocht door Waregem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>92. Veldtoertocht Klassieker van het Goede Doel

Aanvraag veldtoertocht Klassieker van het Goede Doel door Leierenners vzw op 9 april 2022
Aanvraag veldtoertocht Klassieker van het Goede Doel door Leierenners vzw op 9 april 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>93. Voorstel tot wijzigen van het uitbetalen van de werkingssubsidies voor het werkjaar 2021 van erkende Noord-Zuid organisaties wegens Covid-19

Voorstel tot wijzigen van het uitbetalen van de werkingssubsidies voor het werkjaar 2021 van erkende Noord-Zuid organisaties wegens Covid-19
Voorstel tot wijzigen van het uitbetalen van de werkingssubsidies voor het werkjaar 2021 van erkende Noord-Zuid organisaties wegens Covid-19
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>94. Uitbetaling toelage kleinschalige projecten Ngarama en werkingskosten

De toelage van de kleinschalige projecten in Ngarama en de werkingskosten van het jumelage comité kunnen na goedkeuring uitbetaald worden.
De toelage van de kleinschalige projecten in Ngarama en de werkingskosten van het jumelage comité kunnen na goedkeuring uitbetaald worden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>95. Betalen lidgeld Euro Equus

De bankrekening van Euro Equus bij Caixa bank in Spanje werd gedeblokkeerd. De leden worden gevraagd hun jaarlijks lidgeld te betalen.
De bankrekening van Euro Equus bij Caixa bank in Spanje werd gedeblokkeerd. De leden worden gevraagd hun jaarlijks lidgeld te betalen.
Pdf-versie
goedgekeurd.