Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 27 apr 2022, 09:15 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 27 APR 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.15 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

Centraal invorderingsplatform

goedgekeurd.

2. Centraal invorderingsplatform
Aan het college wordt gevraagd de beslissing van 1 juni 2017 in te trekken en de aankoop van de licenties van het centraal invorderingsplatform iController goed te keuren.

Goedkeuring uitbetaling tweede schijf investeringstoelage aan vzw WGTC

goedgekeurd.

3. Goedkeuring uitbetaling tweede schijf investeringstoelage aan vzw WGTC
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de tweede schijf van de toegekende investeringstoelage aan vzw WGTC goed te keuren.

Bezwaarschriften belastingen leegstand

goedgekeurd.

4. Bezwaarschriften belastingen leegstand
De bezwaarschriften belastingen leegstand worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier leegstand 2022 - 1e kw 2022

vastgesteld.

5. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier leegstand 2022 - 1e kw 2022
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het voorgelegde kohier belasting op leegstand goed te keuren.

Aankoop muziekinstrumenten en toebehoren voor de Stedelijke Kunstacademie: goedkeuren opdracht, plaatsingsprocedure en lijst met aan te schrijven leveranciers

goedgekeurd.

6. Aankoop muziekinstrumenten en toebehoren voor de Stedelijke Kunstacademie: goedkeuren opdracht, plaatsingsprocedure en lijst met aan te schrijven leveranciers
Er wordt voorgesteld om een prijsvraag te organiseren voor de aankoop van muziekinstrumenten voor de Stedelijke Kunstacademie. De opdracht, de plaatsingsprocedure en de lijst met aan te schrijven leveranciers worden goedgekeurd.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

7. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Herziening verkoop achtergelaten Poolse oplegger + goedkeuring factuur takelen en stallen trekker en oplegger

goedgekeurd.

8. Herziening verkoop achtergelaten Poolse oplegger + goedkeuring factuur takelen en stallen trekker en oplegger
Het college herziet de verkoop van de achtergelaten Poolse oplegger en keurt de factuur voor het takelen en stallen van de trekker en oplegger goed.

Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Torenhof

goedgekeurd.

9. Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Torenhof
Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Torenhof

Overname statuut bij indiensttreding i.k.v. lopende aanwervingsprocedures

goedgekeurd.

10. Overname statuut bij indiensttreding i.k.v. lopende aanwervingsprocedures
Voorstel om statuut bij andere overheid over te nemen bij indiensttreding

Aanstelling 2 administratief medewerkers bibliotheek (C1-C3)

goedgekeurd.

11. Aanstelling 2 administratief medewerkers bibliotheek (C1-C3)
Aanstelling van 2 administratief medewerkers in de stedelijke bibliotheek vanuit de aangelegde wervingspool

Aanstelling administratief medewerker wegen- en waterinfrastructuur (C1-C3)

goedgekeurd.

12. Aanstelling administratief medewerker wegen- en waterinfrastructuur (C1-C3)
Aanstelling van administratief medewerker in de dienst wegen en water vanuit de aangelegde wervingspool

Aanstelling administratief medewerker stedelijke werkplaats (C1-C3)

goedgekeurd.

13. Aanstelling administratief medewerker stedelijke werkplaats (C1-C3)
Aanstelling van administratief medewerker in de stedelijke werkplaats vanuit de aangelegde wervingspool

Aanstelling administratief medewerker mobiliteit (C1-C3)

goedgekeurd.

14. Aanstelling administratief medewerker mobiliteit (C1-C3)
Aanstelling van administratief medewerker in de dienst mobiliteit vanuit de aangelegde wervingspool

Tijdelijke aanstelling medewerker groen en milieu (E1-E3)

goedgekeurd.

15. Tijdelijke aanstelling medewerker groen en milieu (E1-E3)
Tijdelijke aanstelling omwille van niet ingevulde equivalenten in de stedelijke groendienst

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen instaplestijden

goedgekeurd.

16. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen instaplestijden
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen instaplestijden

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen leerkracht niet-confessionele zedenleer

goedgekeurd.

17. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen leerkracht niet-confessionele zedenleer
Verder aanstellen vervangend leerkracht niet-confessionele zedenleer.

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof kinderverzorgster en verder aanstellen vervanger

goedgekeurd.

18. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof kinderverzorgster en verder aanstellen vervanger
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: kinderverzorgster vraagt een verlenging van haar verlof en de vervanger wordt verder aangesteld

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

19. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

20. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

21. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Cevi vzw: statutaire algemene vergadering op 20 mei 2022: aanduiden vertegenwoordiger

goedgekeurd.

22. Cevi vzw: statutaire algemene vergadering op 20 mei 2022: aanduiden vertegenwoordiger
Uitnodiging tot het deelnemen aan de statutaire algemene vergadering van Cevi vzw op 20 mei 2022.

Helpt Elkander: algemene vergadering op 14 mei 2022

goedgekeurd.

23. Helpt Elkander: algemene vergadering op 14 mei 2022
Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van Helpt Elkander op 14 mei 2022 om 10.00u in de raadszaal van het kantoorgebouw van de huisvestingsmaatschappij te Hazepad 1 Waregem.

kennis nemen verslagen systeemgroep

kennisname.

24. kennis nemen verslagen systeemgroep
Het verslag van de ICT systeemwerkgroep van 19/04/2022 wordt ter kennisname voorgelegd.

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

25. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - ontmoetingscentra Waregem vzw: raad van bestuur 14/12/2021

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

26. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Cipal: raad van bestuur 24/03/2022 - Gaselwest: raad van bestuur 11/02/2022 - Leiedal: raad van bestuur 08/04/2022 - Zuidwest: raad van bestuur 18/03/2022

Organisatie zitdagen belastingen ism FOD Financiën

goedgekeurd.

27. Organisatie zitdagen belastingen ism FOD Financiën
Voorstel van praktische organisatie van de zitdagen van de FOD Financiën voor hulp aan burgers bij het invullen van de aangifte van de personenbelasting.

Huwelijken en jubilea - week 17

goedgekeurd.

28. Huwelijken en jubilea - week 17
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

goedgekeurd.

29. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
Er wordt 1 vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.

Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister

goedgekeurd.

30. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister
Er worden 9 aanvragen tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.

Administratieve lus: Vleeshandel Markey nv (OMV/2021/00534 - 0135N1)

goedgekeurd.

31. Administratieve lus: Vleeshandel Markey nv (OMV/2021/00534 - 0135N1)
Aanvraag van Vleeshandel Markey nv, Klerkenstraat 139B te 8920 Langemark-Poelkapelle tot het bouwen van slagerij met winkelruimte na slopen bestaande bebouwing te Gentseweg 545-547 te 8793 Waregem.

Omgevingsvergunning: B-Adviced bvba (OMV/2022/00047)

goedgekeurd met voorwaarden.

32. Omgevingsvergunning: B-Adviced bvba (OMV/2022/00047)
Aanvraag van B-Adviced bvba tot het aanleggen van parkeerplaatsen te Remi Vanmeerhaeghestraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 207E18.

Omgevingsvergunning: BAUTERS Niels (OMV/2022/00057)

goedgekeurd met voorwaarden.

33. Omgevingsvergunning: BAUTERS Niels (OMV/2022/00057)
Aanvraag van BAUTERS Niels tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Kruishoutemseweg 53 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling , sectie A, perceel 259X3.

Omgevingsvergunning: Craenendonck nv (OMV/2022/00059)

goedgekeurd.

34. Omgevingsvergunning: Craenendonck nv (OMV/2022/00059)
Aanvraag van Craenendonck nv tot het plaatsen van publiciteit te Henri Lebbestraat 51 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1359X.

Omgevingsvergunning: DE CONINCK Jan - ASPESLAGH Ellen (OMV/2022/00071)

goedgekeurd met voorwaarden.

35. Omgevingsvergunning: DE CONINCK Jan - ASPESLAGH Ellen (OMV/2022/00071)
Aanvraag van DE CONINCK Jan - ASPESLAGH Ellen tot het bouwen van alleenstaande woning te Galgewegel 29 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 792F.

Omgevingsvergunning: Lintoo Projects bv (OMV/2022/00038)

goedgekeurd met voorwaarden.

36. Omgevingsvergunning: Lintoo Projects bv (OMV/2022/00038)
Aanvraag van Lintoo Projects bv tot het wijzigen van vergunde plannen: wijzigen inkom en vloerpas vergund appartement + wijzigen carports in garages te Ooigemstraat 23 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 60F3.

Omgevingsvergunning: Feys - Viaene bvba (OMV/2022/00060)

goedgekeurd met voorwaarden.

37. Omgevingsvergunning: Feys - Viaene bvba (OMV/2022/00060)
Aanvraag van Feys - Viaene bvba tot het bouwen van 6 geschakelde woningen te Korenbloemstraat 16, 18, 20, 22, 24, Korenbloemstraat 26 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 205P4.

Omgevingsvergunning: VERSTRAETE Wim - NEIRINCK An (OMV/2022/00070)

goedgekeurd.

38. Omgevingsvergunning: VERSTRAETE Wim - NEIRINCK An (OMV/2022/00070)
Aanvraag van VERSTRAETE Wim - NEIRINCK An tot het bouwen van tuinberging te Bilkhagelaan 45A te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 115Z2.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

39. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Communicatie groepsaankoop zonnepanelen en thuisbatterij Provincie West-Vlaanderen

goedgekeurd.

40. Communicatie groepsaankoop zonnepanelen en thuisbatterij Provincie West-Vlaanderen
Communicatie groepsaankoop zonnepanelen en thuisbatterij Provincie West-Vlaanderen

Kennisname beslissing FANC

kennisname.

41. Kennisname beslissing FANC
Kennisname beslissing FANC ivm verlenen vergunning voor het in bezit hebben en uitbaten van toestel met ioniserende stralen.

Onderhouds- en herstellingswerken diverse gemeentewegen, dienstjaar 2022 : opening offertes.

offerten geopend.

42. Onderhouds- en herstellingswerken diverse gemeentewegen, dienstjaar 2022 : opening offertes.
Aan het college wordt gevraagd de offertes te openen.

Verlichting - Poort tot de Hippodroom - plaatsen foorkast

goedgekeurd.

43. Verlichting - Poort tot de Hippodroom - plaatsen foorkast
Er werd een lichtstudie opgemaakt voor de Poort tot de Hippodroom dat wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Omgevingsaanleg visvijvers Desselgem

goedgekeurd.

44. Omgevingsaanleg visvijvers Desselgem
opdracht tot opmaak aanbestedingsbundel voor de omgevingsaanleg visvijvers

Uitvoeren van kleine onderhoudswerken en/of werken voor derden langs diverse gemeentewegen - goedkeuren gunning.

goedgekeurd.

45. Uitvoeren van kleine onderhoudswerken en/of werken voor derden langs diverse gemeentewegen - goedkeuren gunning.
Uitvoeren van kleine onderhoudswerken en/of werken voor derden langs diverse gemeentewegen - goedkeuren gunning.

Nutsleidingen: Telenet : goedkeuren aanvraagvergunning

goedgekeurd.

46. Nutsleidingen: Telenet : goedkeuren aanvraagvergunning
goedkeuren aanvraagvergunning

Nutsleidingen: Aginso : goedkeuren aanvraagvergunning

goedgekeurd.

47. Nutsleidingen: Aginso : goedkeuren aanvraagvergunning
goedkeuren aanvraagvergunning

Nutsleidingen: De Watergroep : goedkeuren aanvraagvergunning

goedgekeurd.

48. Nutsleidingen: De Watergroep : goedkeuren aanvraagvergunning
goedkeuren aanvraagvergunning

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Nijverheidstraat op vrijdag 27 mei 2022

goedgekeurd.

49. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Nijverheidstraat op vrijdag 27 mei 2022
Op vrijdag 27 mei 2022 zal een buurtfeest plaatsvinden in de Nijverheidstraat naar aanleiding van de Dag van de Buren. Men vraagt een toegangsverbod in de Nijverheidstraat tussen de Kerkdreef en de Sint-Annaweg van 18.00u. tot 23.45u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Oldtimer Rally Cottage" op zaterdag 11 juni 2022

goedgekeurd.

50. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Oldtimer Rally Cottage" op zaterdag 11 juni 2022
Op zaterdag 11 juni 2022 zal het evenement "Oldtimer Rally Cottage" plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op 30 parkeerplaatsen van de parking park Casier van 12.00u. tot 23.45u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Elegantietocht op zondag 19 juni 2022

goedgekeurd.

51. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Elegantietocht op zondag 19 juni 2022
Op zondag 19 juni 2022 gaat de Elegantietocht door. Men vraagt diverse parkeerverboden die dag tussen 11.00u. tot 18.00u. op de Markt, in de Keukeldam en op de parking park Casier.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Kattestraat op vrijdag 27 mei 2022

goedgekeurd.

52. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Kattestraat op vrijdag 27 mei 2022
Op vrijdag 27 mei 2022 zal een buurtfeest plaatsvinden in de Kattestraat naar aanleiding van de Dag van de Buren. Men vraagt een toegangsverbod in de Kattestraat van 18.00u. tot 24.00u.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

53. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 2/Elektriciteit: voorstel goedkeuren stopzetten dossier

goedgekeurd.

54. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 2/Elektriciteit: voorstel goedkeuren stopzetten dossier
Er wordt gevraagd om de stopzetting van dit dossier goed te keuren.

Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren meerwerken

goedgekeurd.

55. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren meerwerken
Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.

Stedelijk sportcentrum De Treffer, liftinstallatie: inname standpunt

goedgekeurd.

56. Stedelijk sportcentrum De Treffer, liftinstallatie: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Oude Brandweerkazerne, herbestemming: voorstel goedkeuren aanstellen landmeter

goedgekeurd.

57. Oude Brandweerkazerne, herbestemming: voorstel goedkeuren aanstellen landmeter
Er wordt gevraagd om een landmeter aan te stellen.

OC De Linde, vernieuwen keuken: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

58. OC De Linde, vernieuwen keuken: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

Pandcomplex, elektrische voeding Schakelbox: voorstel goedkeuren offerte

goedgekeurd.

59. Pandcomplex, elektrische voeding Schakelbox: voorstel goedkeuren offerte
Er wordt gevraagd om de offerte goed te keuren.

Pandcomplex, hernieuwbouw: inname standpunt

werd besproken.

60. Pandcomplex, hernieuwbouw: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.

Beachvolleybaltornooi VBC Beveren-Leie

goedgekeurd.

61. Beachvolleybaltornooi VBC Beveren-Leie
Beachvolleybaltornooi VBC Beveren-Leie op 25 en 26 juni.

Dag van de buren 'De Zuiderburen'

goedgekeurd.

62. Dag van de buren 'De Zuiderburen'
Dag van de buren 'De Zuiderburen' op 27 mei.

Gezinsactiviteit Ouderraad VBS Beveren-Leie

goedgekeurd.

63. Gezinsactiviteit Ouderraad VBS Beveren-Leie
Gezinsactiviteit op 20 mei door Ouderraad VBS Beveren-Leie

Babyborrel Stadscafé Den Hemel

goedgekeurd.

64. Babyborrel Stadscafé Den Hemel
Babyborrel Stadscafé Den Hemel op 3 juli.

Dag van de buren in Nijverheidstraat

goedgekeurd.

65. Dag van de buren in Nijverheidstraat
Dag van de buren in Nijverheidstraat op 27 mei.

Belgian Beachvolley Championship

uitgesteld.

66. Belgian Beachvolley Championship
Beachvolley Championship 8, 9, 10 juli; gebruik Jeugdcentrum deel zaal en douches

Sportaccommodatie sportdag VBS Duizend+poot

goedgekeurd.

67. Sportaccommodatie sportdag VBS Duizend+poot
Sportaccommodatie sportdag VBS Duizend+poot op maandag 20 juni

Flanders Field Classic

goedgekeurd.

68. Flanders Field Classic
Flanders Field Classic op 11 juni.

Icoon Het Pand

goedgekeurd.

70. Icoon Het Pand
nieuw ontwerp icoon Pand

Kub Koercheval: parking

goedgekeurd.

71. Kub Koercheval: parking
Kub Koercheval as zondag 1 mei: vraag ivm parking Zuiderlaan/Verbindingsweg

Programma Waregem Koerse Music

goedgekeurd.

72. Programma Waregem Koerse Music
Voorstel aangepast programma Waregem Koerse Music 2022

Zomerzoektocht 2022

goedgekeurd.

73. Zomerzoektocht 2022
We organiseren ook deze zomer een zomerzoektocht.

Muziekvergunning: Tribute Band Fest

goedgekeurd.

74. Muziekvergunning: Tribute Band Fest
Aanvraag muziekvergunning voor Tribute Band Fest op 7 en 8 oktober.

Muziekvergunning: Albertfest

goedgekeurd.

75. Muziekvergunning: Albertfest
Aanvraag muziekvergunning voor Albertfest op 9 september.

Muziekvergunning: KUB Koercheval

goedgekeurd.

76. Muziekvergunning: KUB Koercheval
Aanvraag muziekvergunning voor KUB Koercheval op 1 mei.

Muziekvergunning: Estafetteloop op muziek

goedgekeurd.

77. Muziekvergunning: Estafetteloop op muziek
Aanvraag muziekvergunning voor Estafetteloop op muziek op 3 mei.

Muziekvergunning: Straatfeest Platanendreef

goedgekeurd.

78. Muziekvergunning: Straatfeest Platanendreef
Aanvraag muziekvergunning voor Straatfeest Platanendreef op 21 augustus.

Muziekvergunning: Waterhoekfeesten 2022

goedgekeurd.

79. Muziekvergunning: Waterhoekfeesten 2022
Aanvraag muziekvergunning voor Waterhoekfeesten 2022 op 1 juli tot 3 juli.

Muziekvergunning: Hype-O-Dream

goedgekeurd.

80. Muziekvergunning: Hype-O-Dream
Aanvraag muziekvergunning voor Hype-O-Dream op 8 en 9 juli

Muziekvergunning: Bizkit Park

goedgekeurd.

81. Muziekvergunning: Bizkit Park
Aanvraag muziekvergunning voor Bizkit Park op 27 mei.

Feestcheque

goedgekeurd.

82. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

persberichten en aanwezigheid persmomenten

werd besproken.

83. persberichten en aanwezigheid persmomenten
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?

Toegankelijkheid van stadsinfo voor blinden en slechtzienden

goedgekeurd.

84. Toegankelijkheid van stadsinfo voor blinden en slechtzienden
Onderzoek naar toegankelijkheid van stadsinfo voor blinden en slechtzienden

Prijsaanvraag film Opening Pand

goedgekeurd.

85. Prijsaanvraag film Opening Pand
Vastleggen leverancier film Opening Pand

Ophangen banieren Waregem Expo

goedgekeurd.

86. Ophangen banieren Waregem Expo
Goedkeuren van aanvraag voor ophangen banieren publieksbeurs

prijsuitreiking marktactie Maand van de markt

werd besproken.

87. prijsuitreiking marktactie Maand van de markt
Wie van het schepencollege zal aanwezig zijn op de prijsuitreikingen?

Kostenraming Spellewaarde 2022

goedgekeurd.

88. Kostenraming Spellewaarde 2022
Een overzicht van de kostenraming van het evenement Spellewaarde ter goedkeuring voorgelegd aan het CBS

Kennisname keuze speeltoestellen Pand

kennisname.

89. Kennisname keuze speeltoestellen Pand
De jeugddienst en aankoopdienst verzorgden mee het dossier voor de plaatsingsprocedure van nieuwe speeltoestellen voor het pand. Er werd een keuze gemaakt welke toestellen er zullen komen.

Ontvangst Médiatrice in Waregem

goedgekeurd.

90. Ontvangst Médiatrice in Waregem
Médiatrice van Wikweheba Mwana in Ngarama komt in juli naar Europa en brengt bijgevolg ook een bezoek aan Waregem.

Programma fairtrade@work

goedgekeurd.

91. Programma fairtrade@work
Programma fairtrade@work voor het stadspersoneel op 19 mei.

<>1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Centraal invorderingsplatform

Aan het college wordt gevraagd de beslissing van 1 juni 2017 in te trekken en de aankoop van de licenties van het centraal invorderingsplatform iController goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de beslissing van 1 juni 2017 in te trekken en de aankoop van de licenties van het centraal invorderingsplatform iController goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. Goedkeuring uitbetaling tweede schijf investeringstoelage aan vzw WGTC

Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de tweede schijf van de toegekende investeringstoelage aan vzw WGTC goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de tweede schijf van de toegekende investeringstoelage aan vzw WGTC goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Bezwaarschriften belastingen leegstand

De bezwaarschriften belastingen leegstand worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
De bezwaarschriften belastingen leegstand worden voorgelegd aan het college en ze nemen een besluit.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier leegstand 2022 - 1e kw 2022

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het voorgelegde kohier belasting op leegstand goed te keuren.
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het voorgelegde kohier belasting op leegstand goed te keuren.
Pdf-versie
vastgesteld.

<>6. Aankoop muziekinstrumenten en toebehoren voor de Stedelijke Kunstacademie: goedkeuren opdracht, plaatsingsprocedure en lijst met aan te schrijven leveranciers

Er wordt voorgesteld om een prijsvraag te organiseren voor de aankoop van muziekinstrumenten voor de Stedelijke Kunstacademie. De opdracht, de plaatsingsprocedure en de lijst met aan te schrijven leveranciers worden goedgekeurd.
Er wordt voorgesteld om een prijsvraag te organiseren voor de aankoop van muziekinstrumenten voor de Stedelijke Kunstacademie. De opdracht, de plaatsingsprocedure en de lijst met aan te schrijven leveranciers worden goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Herziening verkoop achtergelaten Poolse oplegger + goedkeuring factuur takelen en stallen trekker en oplegger

Het college herziet de verkoop van de achtergelaten Poolse oplegger en keurt de factuur voor het takelen en stallen van de trekker en oplegger goed.
Het college herziet de verkoop van de achtergelaten Poolse oplegger en keurt de factuur voor het takelen en stallen van de trekker en oplegger goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Torenhof

Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Torenhof
Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Torenhof
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Overname statuut bij indiensttreding i.k.v. lopende aanwervingsprocedures

Voorstel om statuut bij andere overheid over te nemen bij indiensttreding
Voorstel om statuut bij andere overheid over te nemen bij indiensttreding
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Aanstelling 2 administratief medewerkers bibliotheek (C1-C3)

Aanstelling van 2 administratief medewerkers in de stedelijke bibliotheek vanuit de aangelegde wervingspool
Aanstelling van 2 administratief medewerkers in de stedelijke bibliotheek vanuit de aangelegde wervingspool
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Aanstelling administratief medewerker wegen- en waterinfrastructuur (C1-C3)

Aanstelling van administratief medewerker in de dienst wegen en water vanuit de aangelegde wervingspool
Aanstelling van administratief medewerker in de dienst wegen en water vanuit de aangelegde wervingspool
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Aanstelling administratief medewerker stedelijke werkplaats (C1-C3)

Aanstelling van administratief medewerker in de stedelijke werkplaats vanuit de aangelegde wervingspool
Aanstelling van administratief medewerker in de stedelijke werkplaats vanuit de aangelegde wervingspool
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Aanstelling administratief medewerker mobiliteit (C1-C3)

Aanstelling van administratief medewerker in de dienst mobiliteit vanuit de aangelegde wervingspool
Aanstelling van administratief medewerker in de dienst mobiliteit vanuit de aangelegde wervingspool
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Tijdelijke aanstelling medewerker groen en milieu (E1-E3)

Tijdelijke aanstelling omwille van niet ingevulde equivalenten in de stedelijke groendienst
Tijdelijke aanstelling omwille van niet ingevulde equivalenten in de stedelijke groendienst
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen instaplestijden

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen instaplestijden
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen instaplestijden
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen leerkracht niet-confessionele zedenleer

Verder aanstellen vervangend leerkracht niet-confessionele zedenleer.
Verder aanstellen vervangend leerkracht niet-confessionele zedenleer.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof kinderverzorgster en verder aanstellen vervanger

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: kinderverzorgster vraagt een verlenging van haar verlof en de vervanger wordt verder aangesteld
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: kinderverzorgster vraagt een verlenging van haar verlof en de vervanger wordt verder aangesteld
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. Cevi vzw: statutaire algemene vergadering op 20 mei 2022: aanduiden vertegenwoordiger

Uitnodiging tot het deelnemen aan de statutaire algemene vergadering van Cevi vzw op 20 mei 2022.
Uitnodiging tot het deelnemen aan de statutaire algemene vergadering van Cevi vzw op 20 mei 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Helpt Elkander: algemene vergadering op 14 mei 2022

Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van Helpt Elkander op 14 mei 2022 om 10.00u in de raadszaal van het kantoorgebouw van de huisvestingsmaatschappij te Hazepad 1 Waregem.
Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van Helpt Elkander op 14 mei 2022 om 10.00u in de raadszaal van het kantoorgebouw van de huisvestingsmaatschappij te Hazepad 1 Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. kennis nemen verslagen systeemgroep

Het verslag van de ICT systeemwerkgroep van 19/04/2022 wordt ter kennisname voorgelegd.
Het verslag van de ICT systeemwerkgroep van 19/04/2022 wordt ter kennisname voorgelegd.
Pdf-versie
kennisname.

<>25. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - ontmoetingscentra Waregem vzw: raad van bestuur 14/12/2021
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - ontmoetingscentra Waregem vzw: raad van bestuur 14/12/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>26. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Cipal: raad van bestuur 24/03/2022 - Gaselwest: raad van bestuur 11/02/2022 - Leiedal: raad van bestuur 08/04/2022 - Zuidwest: raad van bestuur 18/03/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Cipal: raad van bestuur 24/03/2022 - Gaselwest: raad van bestuur 11/02/2022 - Leiedal: raad van bestuur 08/04/2022 - Zuidwest: raad van bestuur 18/03/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>27. Organisatie zitdagen belastingen ism FOD Financiën

Voorstel van praktische organisatie van de zitdagen van de FOD Financiën voor hulp aan burgers bij het invullen van de aangifte van de personenbelasting.
Voorstel van praktische organisatie van de zitdagen van de FOD Financiën voor hulp aan burgers bij het invullen van de aangifte van de personenbelasting.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. Huwelijken en jubilea - week 17

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

Er wordt 1 vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.
Er wordt 1 vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister

Er worden 9 aanvragen tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.
Er worden 9 aanvragen tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Administratieve lus: Vleeshandel Markey nv (OMV/2021/00534 - 0135N1)

Aanvraag van Vleeshandel Markey nv, Klerkenstraat 139B te 8920 Langemark-Poelkapelle tot het bouwen van slagerij met winkelruimte na slopen bestaande bebouwing te Gentseweg 545-547 te 8793 Waregem.
Aanvraag van Vleeshandel Markey nv, Klerkenstraat 139B te 8920 Langemark-Poelkapelle tot het bouwen van slagerij met winkelruimte na slopen bestaande bebouwing te Gentseweg 545-547 te 8793 Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>32. Omgevingsvergunning: B-Adviced bvba (OMV/2022/00047)

Aanvraag van B-Adviced bvba tot het aanleggen van parkeerplaatsen te Remi Vanmeerhaeghestraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 207E18.
Aanvraag van B-Adviced bvba tot het aanleggen van parkeerplaatsen te Remi Vanmeerhaeghestraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 207E18.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>33. Omgevingsvergunning: BAUTERS Niels (OMV/2022/00057)

Aanvraag van BAUTERS Niels tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Kruishoutemseweg 53 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling , sectie A, perceel 259X3.
Aanvraag van BAUTERS Niels tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Kruishoutemseweg 53 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling , sectie A, perceel 259X3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>34. Omgevingsvergunning: Craenendonck nv (OMV/2022/00059)

Aanvraag van Craenendonck nv tot het plaatsen van publiciteit te Henri Lebbestraat 51 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1359X.
Aanvraag van Craenendonck nv tot het plaatsen van publiciteit te Henri Lebbestraat 51 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1359X.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Omgevingsvergunning: DE CONINCK Jan - ASPESLAGH Ellen (OMV/2022/00071)

Aanvraag van DE CONINCK Jan - ASPESLAGH Ellen tot het bouwen van alleenstaande woning te Galgewegel 29 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 792F.
Aanvraag van DE CONINCK Jan - ASPESLAGH Ellen tot het bouwen van alleenstaande woning te Galgewegel 29 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 792F.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>36. Omgevingsvergunning: Lintoo Projects bv (OMV/2022/00038)

Aanvraag van Lintoo Projects bv tot het wijzigen van vergunde plannen: wijzigen inkom en vloerpas vergund appartement + wijzigen carports in garages te Ooigemstraat 23 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 60F3.
Aanvraag van Lintoo Projects bv tot het wijzigen van vergunde plannen: wijzigen inkom en vloerpas vergund appartement + wijzigen carports in garages te Ooigemstraat 23 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 60F3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>37. Omgevingsvergunning: Feys - Viaene bvba (OMV/2022/00060)

Aanvraag van Feys - Viaene bvba tot het bouwen van 6 geschakelde woningen te Korenbloemstraat 16, 18, 20, 22, 24, Korenbloemstraat 26 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 205P4.
Aanvraag van Feys - Viaene bvba tot het bouwen van 6 geschakelde woningen te Korenbloemstraat 16, 18, 20, 22, 24, Korenbloemstraat 26 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 205P4.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>38. Omgevingsvergunning: VERSTRAETE Wim - NEIRINCK An (OMV/2022/00070)

Aanvraag van VERSTRAETE Wim - NEIRINCK An tot het bouwen van tuinberging te Bilkhagelaan 45A te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 115Z2.
Aanvraag van VERSTRAETE Wim - NEIRINCK An tot het bouwen van tuinberging te Bilkhagelaan 45A te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 115Z2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>40. Communicatie groepsaankoop zonnepanelen en thuisbatterij Provincie West-Vlaanderen

Communicatie groepsaankoop zonnepanelen en thuisbatterij Provincie West-Vlaanderen
Communicatie groepsaankoop zonnepanelen en thuisbatterij Provincie West-Vlaanderen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. Kennisname beslissing FANC

Kennisname beslissing FANC ivm verlenen vergunning voor het in bezit hebben en uitbaten van toestel met ioniserende stralen.
Kennisname beslissing FANC ivm verlenen vergunning voor het in bezit hebben en uitbaten van toestel met ioniserende stralen.
Pdf-versie
kennisname.

<>42. Onderhouds- en herstellingswerken diverse gemeentewegen, dienstjaar 2022 : opening offertes.

Aan het college wordt gevraagd de offertes te openen.
Aan het college wordt gevraagd de offertes te openen.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>43. Verlichting - Poort tot de Hippodroom - plaatsen foorkast

Er werd een lichtstudie opgemaakt voor de Poort tot de Hippodroom dat wordt voorgelegd ter goedkeuring.
Er werd een lichtstudie opgemaakt voor de Poort tot de Hippodroom dat wordt voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>44. Omgevingsaanleg visvijvers Desselgem

opdracht tot opmaak aanbestedingsbundel voor de omgevingsaanleg visvijvers
opdracht tot opmaak aanbestedingsbundel voor de omgevingsaanleg visvijvers
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>45. Uitvoeren van kleine onderhoudswerken en/of werken voor derden langs diverse gemeentewegen - goedkeuren gunning.

Uitvoeren van kleine onderhoudswerken en/of werken voor derden langs diverse gemeentewegen - goedkeuren gunning.
Uitvoeren van kleine onderhoudswerken en/of werken voor derden langs diverse gemeentewegen - goedkeuren gunning.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>46. Nutsleidingen: Telenet : goedkeuren aanvraagvergunning

goedkeuren aanvraagvergunning
goedkeuren aanvraagvergunning
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Nutsleidingen: Aginso : goedkeuren aanvraagvergunning

goedkeuren aanvraagvergunning
goedkeuren aanvraagvergunning
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Nutsleidingen: De Watergroep : goedkeuren aanvraagvergunning

goedkeuren aanvraagvergunning
goedkeuren aanvraagvergunning
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Nijverheidstraat op vrijdag 27 mei 2022

Op vrijdag 27 mei 2022 zal een buurtfeest plaatsvinden in de Nijverheidstraat naar aanleiding van de Dag van de Buren. Men vraagt een toegangsverbod in de Nijverheidstraat tussen de Kerkdreef en de Sint-Annaweg van 18.00u. tot 23.45u.
Op vrijdag 27 mei 2022 zal een buurtfeest plaatsvinden in de Nijverheidstraat naar aanleiding van de Dag van de Buren. Men vraagt een toegangsverbod in de Nijverheidstraat tussen de Kerkdreef en de Sint-Annaweg van 18.00u. tot 23.45u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Oldtimer Rally Cottage" op zaterdag 11 juni 2022

Op zaterdag 11 juni 2022 zal het evenement "Oldtimer Rally Cottage" plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op 30 parkeerplaatsen van de parking park Casier van 12.00u. tot 23.45u.
Op zaterdag 11 juni 2022 zal het evenement "Oldtimer Rally Cottage" plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op 30 parkeerplaatsen van de parking park Casier van 12.00u. tot 23.45u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Elegantietocht op zondag 19 juni 2022

Op zondag 19 juni 2022 gaat de Elegantietocht door. Men vraagt diverse parkeerverboden die dag tussen 11.00u. tot 18.00u. op de Markt, in de Keukeldam en op de parking park Casier.
Op zondag 19 juni 2022 gaat de Elegantietocht door. Men vraagt diverse parkeerverboden die dag tussen 11.00u. tot 18.00u. op de Markt, in de Keukeldam en op de parking park Casier.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Dag van de Buren in de Kattestraat op vrijdag 27 mei 2022

Op vrijdag 27 mei 2022 zal een buurtfeest plaatsvinden in de Kattestraat naar aanleiding van de Dag van de Buren. Men vraagt een toegangsverbod in de Kattestraat van 18.00u. tot 24.00u.
Op vrijdag 27 mei 2022 zal een buurtfeest plaatsvinden in de Kattestraat naar aanleiding van de Dag van de Buren. Men vraagt een toegangsverbod in de Kattestraat van 18.00u. tot 24.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 2/Elektriciteit: voorstel goedkeuren stopzetten dossier

Er wordt gevraagd om de stopzetting van dit dossier goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de stopzetting van dit dossier goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren meerwerken

Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Stedelijk sportcentrum De Treffer, liftinstallatie: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Oude Brandweerkazerne, herbestemming: voorstel goedkeuren aanstellen landmeter

Er wordt gevraagd om een landmeter aan te stellen.
Er wordt gevraagd om een landmeter aan te stellen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. OC De Linde, vernieuwen keuken: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Pandcomplex, elektrische voeding Schakelbox: voorstel goedkeuren offerte

Er wordt gevraagd om de offerte goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de offerte goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Pandcomplex, hernieuwbouw: inname standpunt

Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>61. Beachvolleybaltornooi VBC Beveren-Leie

Beachvolleybaltornooi VBC Beveren-Leie op 25 en 26 juni.
Beachvolleybaltornooi VBC Beveren-Leie op 25 en 26 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Dag van de buren 'De Zuiderburen'

Dag van de buren 'De Zuiderburen' op 27 mei.
Dag van de buren 'De Zuiderburen' op 27 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Gezinsactiviteit Ouderraad VBS Beveren-Leie

Gezinsactiviteit op 20 mei door Ouderraad VBS Beveren-Leie
Gezinsactiviteit op 20 mei door Ouderraad VBS Beveren-Leie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Babyborrel Stadscafé Den Hemel

Babyborrel Stadscafé Den Hemel op 3 juli.
Babyborrel Stadscafé Den Hemel op 3 juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. Dag van de buren in Nijverheidstraat

Dag van de buren in Nijverheidstraat op 27 mei.
Dag van de buren in Nijverheidstraat op 27 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Belgian Beachvolley Championship

Beachvolley Championship 8, 9, 10 juli; gebruik Jeugdcentrum deel zaal en douches
Beachvolley Championship 8, 9, 10 juli; gebruik Jeugdcentrum deel zaal en douches
Pdf-versie
uitgesteld.

<>67. Sportaccommodatie sportdag VBS Duizend+poot

Sportaccommodatie sportdag VBS Duizend+poot op maandag 20 juni
Sportaccommodatie sportdag VBS Duizend+poot op maandag 20 juni
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Flanders Field Classic

Flanders Field Classic op 11 juni.
Flanders Field Classic op 11 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Icoon Het Pand

nieuw ontwerp icoon Pand
nieuw ontwerp icoon Pand
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Kub Koercheval: parking

Kub Koercheval as zondag 1 mei: vraag ivm parking Zuiderlaan/Verbindingsweg
Kub Koercheval as zondag 1 mei: vraag ivm parking Zuiderlaan/Verbindingsweg
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. Programma Waregem Koerse Music

Voorstel aangepast programma Waregem Koerse Music 2022
Voorstel aangepast programma Waregem Koerse Music 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Zomerzoektocht 2022

We organiseren ook deze zomer een zomerzoektocht.
We organiseren ook deze zomer een zomerzoektocht.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Muziekvergunning: Tribute Band Fest

Aanvraag muziekvergunning voor Tribute Band Fest op 7 en 8 oktober.
Aanvraag muziekvergunning voor Tribute Band Fest op 7 en 8 oktober.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. Muziekvergunning: Albertfest

Aanvraag muziekvergunning voor Albertfest op 9 september.
Aanvraag muziekvergunning voor Albertfest op 9 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Muziekvergunning: KUB Koercheval

Aanvraag muziekvergunning voor KUB Koercheval op 1 mei.
Aanvraag muziekvergunning voor KUB Koercheval op 1 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Muziekvergunning: Estafetteloop op muziek

Aanvraag muziekvergunning voor Estafetteloop op muziek op 3 mei.
Aanvraag muziekvergunning voor Estafetteloop op muziek op 3 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>78. Muziekvergunning: Straatfeest Platanendreef

Aanvraag muziekvergunning voor Straatfeest Platanendreef op 21 augustus.
Aanvraag muziekvergunning voor Straatfeest Platanendreef op 21 augustus.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Muziekvergunning: Waterhoekfeesten 2022

Aanvraag muziekvergunning voor Waterhoekfeesten 2022 op 1 juli tot 3 juli.
Aanvraag muziekvergunning voor Waterhoekfeesten 2022 op 1 juli tot 3 juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Muziekvergunning: Hype-O-Dream

Aanvraag muziekvergunning voor Hype-O-Dream op 8 en 9 juli
Aanvraag muziekvergunning voor Hype-O-Dream op 8 en 9 juli
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>81. Muziekvergunning: Bizkit Park

Aanvraag muziekvergunning voor Bizkit Park op 27 mei.
Aanvraag muziekvergunning voor Bizkit Park op 27 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>82. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>83. persberichten en aanwezigheid persmomenten

Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Pdf-versie
werd besproken.

<>84. Toegankelijkheid van stadsinfo voor blinden en slechtzienden

Onderzoek naar toegankelijkheid van stadsinfo voor blinden en slechtzienden
Onderzoek naar toegankelijkheid van stadsinfo voor blinden en slechtzienden
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. Prijsaanvraag film Opening Pand

Vastleggen leverancier film Opening Pand
Vastleggen leverancier film Opening Pand
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>86. Ophangen banieren Waregem Expo

Goedkeuren van aanvraag voor ophangen banieren publieksbeurs
Goedkeuren van aanvraag voor ophangen banieren publieksbeurs
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. prijsuitreiking marktactie Maand van de markt

Wie van het schepencollege zal aanwezig zijn op de prijsuitreikingen?
Wie van het schepencollege zal aanwezig zijn op de prijsuitreikingen?
Pdf-versie
werd besproken.

<>88. Kostenraming Spellewaarde 2022

Een overzicht van de kostenraming van het evenement Spellewaarde ter goedkeuring voorgelegd aan het CBS
Een overzicht van de kostenraming van het evenement Spellewaarde ter goedkeuring voorgelegd aan het CBS
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>89. Kennisname keuze speeltoestellen Pand

De jeugddienst en aankoopdienst verzorgden mee het dossier voor de plaatsingsprocedure van nieuwe speeltoestellen voor het pand. Er werd een keuze gemaakt welke toestellen er zullen komen.
De jeugddienst en aankoopdienst verzorgden mee het dossier voor de plaatsingsprocedure van nieuwe speeltoestellen voor het pand. Er werd een keuze gemaakt welke toestellen er zullen komen.
Pdf-versie
kennisname.

<>90. Ontvangst Médiatrice in Waregem

Médiatrice van Wikweheba Mwana in Ngarama komt in juli naar Europa en brengt bijgevolg ook een bezoek aan Waregem.
Médiatrice van Wikweheba Mwana in Ngarama komt in juli naar Europa en brengt bijgevolg ook een bezoek aan Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>91. Programma fairtrade@work

Programma fairtrade@work voor het stadspersoneel op 19 mei.
Programma fairtrade@work voor het stadspersoneel op 19 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.