Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 29 mrt 2022, 09:10 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 29 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.10 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuring uitbetaling eerste schijf investeringstoelage aan vzw WGTC

goedgekeurd.

1. Goedkeuring uitbetaling eerste schijf investeringstoelage aan vzw WGTC
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de eerste schijf van de toegekende investeringstoelage aan vzw WGTC goed te keuren.

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

goedkeuren uitbetaling investeringstoelage 2022 kerkfabriek HH Amandus & Blasius

goedgekeurd.

3. goedkeuren uitbetaling investeringstoelage 2022 kerkfabriek HH Amandus & Blasius
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de investeringstoelage 2022 aan de kerkfabriekHH Amandus & Blasius goed te keuren op basis van de voorgelegde verantwoording.

Openen offertes

offerten geopend.

4. Openen offertes
Het college opent de offertes betreffende het leveren van theaterverlichting voor polyvalente zaal CC De Schakel.

schoonmaak diverse stedelijke gebouwen - vaststellen plaatsingsprocedure, goedkeuren ontwerp en lijst met aan te schrijven dienstverleners

goedgekeurd.

5. schoonmaak diverse stedelijke gebouwen - vaststellen plaatsingsprocedure, goedkeuren ontwerp en lijst met aan te schrijven dienstverleners
Het college keurt het ontwerp voor de opdracht betreffende de schoonmaak van diverse stedelijke gebouwen goed, stelt de plaatsingsprocedure vast en keurt de lijst van aan te schrijven dienstverleners goed.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

6. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Inrichting polyvalente zaal CC De Schakel - aankoop motoren en sturing hijsinstallatie

goedgekeurd.

7. Inrichting polyvalente zaal CC De Schakel - aankoop motoren en sturing hijsinstallatie
Aan het college wordt gevraagd de aankoop van motoren en sturing voor de hijsinstallatie van de polyvalente zaal van CC De Schakel goed te keuren.

Aankoop bouwmaterialen - goedkeuren maatregelen n.a.v. hoge brandstofprijzen

goedgekeurd.

8. Aankoop bouwmaterialen - goedkeuren maatregelen n.a.v. hoge brandstofprijzen
Het college keurt de maatregelen n.a.v. de hoge brandstofprijzen goed.

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

goedgekeurd.

9. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Aanvraag tot verkoop strookje achterliggende grond Weversstraat 37, 8790 Waregem

werd besproken.

10. Aanvraag tot verkoop strookje achterliggende grond Weversstraat 37, 8790 Waregem
De aanvraag tot verkoop van een strookje achterliggende grond t.h.v. de Weversstraat 37, 8790 Waregem wordt voorgelegd.

Aanvraag gebruik locatie Koekoekstraat 16, 8793 Waregem

advies dienst wordt gevolgd.

11. Aanvraag gebruik locatie Koekoekstraat 16, 8793 Waregem
De aanvraag voor het gebruik van de locatie Koekoekstraat 16 te 8793 Waregem wordt voorgelegd.

Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal examen administratief medewerker pool 2 + vaststellen van de werfreserves

kennisname.

12. Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal examen administratief medewerker pool 2 + vaststellen van de werfreserves
Procedure werd beëindigd, vaststellen PV en wervingsreserve.

Aanvraag stageplaats

niet goedgekeurd.

13. Aanvraag stageplaats
Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie

Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal technieker verkeer en logistiek (D1-D3)

kennisname.

14. Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal technieker verkeer en logistiek (D1-D3)
Selectieprocedure is beëindigd. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen proces-verbaal en vaststellen van de wervingsreserve

Aanstelling 2 techniekers verkeer en logistiek (D1-D3)

goedgekeurd.

15. Aanstelling 2 techniekers verkeer en logistiek (D1-D3)
Aanstelling in 2 vacante functies na selectieprocedure

Vakantiejobs 2022

goedgekeurd.

16. Vakantiejobs 2022
Voorstel inzet van jobstudenten in de verschillende diensten tijdens de maanden juli-augustus-september 2022

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

17. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

18. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

19. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

20. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke kleuteronderwijzeres t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

21. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke kleuteronderwijzeres t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke kleuteronderwijzeres t.v.v. afwezige titularis

goedkeuren logbeleid

goedgekeurd.

22. goedkeuren logbeleid
goedkeuren logbeleid waarbij regels worden vastgelegd omtrent toegang, gebruik en bescherming privacy logs.

Kennisname verslagen MAT

kennisname.

23. Kennisname verslagen MAT
De verslagen van het managementteam van 14/02/2022 en 14/03/2022 worden ter kennisgeving voorgelegd.

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

24. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Jeugdraad 28/02/2022 - Sportraad 06/01/2022, 03/02/2022, 03/03/2022 - Gecoro 09/03/2022

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

25. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: raad van bestuur 15/02/2022 - Psilon: raad van bestuur 19/01/2022 en 23/02/2022

Bruikleen MUDEL

goedgekeurd.

26. Bruikleen MUDEL
Bruikleenaanvraag van MUDEL (Deinze) in het kader van de tentoonstelling SHOOT.

Geheugenbanken Desselgem

werd besproken.

27. Geheugenbanken Desselgem
Voorstel om een geheugenroute te maken met onderweg enkele zitbanken waar één of meerdere erfgoedverhalen kunnen beluisterd worden.

Huwelijken en jubilea - week 13

goedgekeurd.

28. Huwelijken en jubilea - week 13
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Attest tot grondverkoop: HECTAAR nv (V/2219/3)

goedgekeurd.

30. Attest tot grondverkoop: HECTAAR nv (V/2219/3)
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling

Advies aanvraag omgevingsvergunning: Matthys nv (OMV/2022/00053 - 0390N2)

voorwaardelijk gunstig advies.

31. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Matthys nv (OMV/2022/00053 - 0390N2)
Aanvraag tot omgevingsvergunning van Matthys nv tot het uitbreiden van bestaand bedrijfsgebouw, aanleggen van verharding en vellen van bomen + exploitatie klasse 1 (vroegtijdige hernieuwing) te Leemputstraat 69-75 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 387A3, 387P3, 387R3, 387W2, 388L, 388R, 394/02_, 394B, 395_, 396A, 583B, 3de afdeling, sectie D, perceel 554B, 555_.

Omgevingsvergunning: COUCKE Steven - COUVREUR Silvia (OMV/2022/00084)

goedgekeurd met voorwaarden.

32. Omgevingsvergunning: COUCKE Steven - COUVREUR Silvia (OMV/2022/00084)
Aanvraag van COUCKE Steven - COUVREUR Silvia tot het bouwen van alleenstaande woning te Mosschaardstraat 6a te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 1107B.

Omgevingsvergunning: HERMANS Elien (OMV/2022/00096)

goedgekeurd.

33. Omgevingsvergunning: HERMANS Elien (OMV/2022/00096)
Aanvraag van HERMANS Elien tot het wijzigen van voorgevel: garagepoort wordt raam te Keizerstraat 12 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 652Y.

Omgevingsvergunning: VERKAEMER Virginie (OMV/2022/00031)

goedgekeurd met voorwaarden.

34. Omgevingsvergunning: VERKAEMER Virginie (OMV/2022/00031)
Aanvraag van VERKAEMER Virginie tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Gruuthusestraat 28 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 203H5.

Omgevingsvergunning: VANDER DONCKT Stijn - VANDER DONCKT Stefanie (OMV/2021/00544)

goedgekeurd.

35. Omgevingsvergunning: VANDER DONCKT Stijn - VANDER DONCKT Stefanie (OMV/2021/00544)
Aanvraag van VANDER DONCKT Stijn - VANDER DONCKT Stefanie tot het bouwen van 2 gekoppelde woningen, 2 carports en 2 tuinbergingen te Groene Wandeling 21, 23 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 565W.

Omgevingsvergunning: DEMUYNCK Geert (OMV/2022/00045)

goedgekeurd.

36. Omgevingsvergunning: DEMUYNCK Geert (OMV/2022/00045)
Aanvraag van DEMUYNCK Geert tot het plaatsen van terrasoverkapping te Roterijstraat 45 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 119F.

Omgevingsvergunning: VIERSTRAETE Darline - VAN BEVERSLUYS Jan (OMV/2022/00020)

goedgekeurd met voorwaarden.

37. Omgevingsvergunning: VIERSTRAETE Darline - VAN BEVERSLUYS Jan (OMV/2022/00020)
Aanvraag van VIERSTRAETE Darline - VAN BEVERSLUYS Jan tot het verbouwen van industrieel pand (regularisatie van gewijzigde plannen) te Sprietestraat 48-50 te 8792 Waregem. Oude Kassei 31 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 276H2, 276K2.

Omgevingsvergunning: VANNIEUWENHUYSE Jens (OMV/2022/00046)

goedgekeurd.

38. Omgevingsvergunning: VANNIEUWENHUYSE Jens (OMV/2022/00046)
Aanvraag van VANNIEUWENHUYSE Jens tot het bouwen van carport met berging te Mullemstraat 5 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 488C2.

Omgevingsvergunning: VAN MEERHAEGHE Kevin - BAMELIS Sofie (OMV/2022/00043)

goedgekeurd.

39. Omgevingsvergunning: VAN MEERHAEGHE Kevin - BAMELIS Sofie (OMV/2022/00043)
Aanvraag van VAN MEERHAEGHE Kevin - BAMELIS Sofie tot het bouwen van carport + aanleggen van zwembad en verharding te Ingooigemstraat 46 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 1093A.

Omgevingsvergunning: TANSENS Gert (OMV/2022/00069)

goedgekeurd met voorwaarden.

40. Omgevingsvergunning: TANSENS Gert (OMV/2022/00069)
Aanvraag van TANSENS Gert tot het plaatsen van poort te Kruishoutemseweg 185 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 542F.

Omgevingsvergunning: CANOTT bvba (OMV/2021/00486)

goedgekeurd met voorwaarden.

41. Omgevingsvergunning: CANOTT bvba (OMV/2021/00486)
Aanvraag van CANOTT bvba tot het uitbreiden van vergund hotel te Oude Vijvestraat 11, 15, 17, Stationsstraat 152, 154, 156, 158 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 306V3, 306W3, 306X3, 312/02T3, 312/02W2, 312/02X3, 313C7.

Omgevingsvergunning: Fluvius System Operator cv (OMV/2022/00075 - 2450N1)

goedgekeurd.

42. Omgevingsvergunning: Fluvius System Operator cv (OMV/2022/00075 - 2450N1)
Aanvraag van Fluvius System Operator cv tot het bouwen van hoogspanningscabine 22093 te Pijkstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 147/02_.

Omgevingsvergunning: DIERENARTSENPRAKTIJK YSEGRIM bvba (OMV/2021/00529 - 2475N1)

goedgekeurd met voorwaarden.

43. Omgevingsvergunning: DIERENARTSENPRAKTIJK YSEGRIM bvba (OMV/2021/00529 - 2475N1)
Aanvraag van DIERENARTSENPRAKTIJK YSEGRIM bvba tot het bouwen van dierenartsenpraktijk na slopen van bestaande woning te Gentseweg 513 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 209B2.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

44. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 3 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Vraag Be Happy dog

niet goedgekeurd.

45. Vraag Be Happy dog
vraag of de stad een grond ter beschikking geeft om de boscompensatie Be Happy dog uit te voeren

Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022:VS 10

goedgekeurd.

46. Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022:VS 10
goedkeuren vorderingsstaat voor het machinaal reinigen van wegen en fietspaden

Nutsleidingen Telenet: Aanvraagvergunningen

goedgekeurd.

47. Nutsleidingen Telenet: Aanvraagvergunningen
Aanvraag van Telenet tot plaatsen van ondergrondse kabel in Waregem.

Nutsleidingen Proximus : aanvraagvergunningen

goedgekeurd.

48. Nutsleidingen Proximus : aanvraagvergunningen
Aanvraag van Proximus voor werken in Waregem.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de stratenloop Dwars door Desselgem op zaterdag 7 mei 2022

goedgekeurd.

49. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de stratenloop Dwars door Desselgem op zaterdag 7 mei 2022
Op zaterdag 7 mei 2022 gaat de stratenloop Dwars door Desselgem door. Men vraagt een parkeer- en toegangsverbod op het parcours van 15.30u. tot 21.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Wijkfun" op maandag 11 april 2022

goedgekeurd.

50. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Wijkfun" op maandag 11 april 2022
Op maandag 11 april 2022 zal het evenement "Wijkfun" plaatsvinden in de wijk "Torenhof". Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in diverse straten van 13.00u. tot 17.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een parkeerverbod op de parking naast het deelgemeentehuis van Beveren-Leie (’t Klokhuis) ter gelegenheid van de chirofuif "God Zij Drank 5" op zaterdag 30 april 2022

goedgekeurd.

51. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een parkeerverbod op de parking naast het deelgemeentehuis van Beveren-Leie (’t Klokhuis) ter gelegenheid van de chirofuif "God Zij Drank 5" op zaterdag 30 april 2022
Op zaterdag 30 april 2022 zal de chirofuif "God Zij Drank 5" plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op de parking naast het deelgemeentehuis van Beveren-Leie (’t Klokhuis) tijdens de duur van dit evenement.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een ontbijtwandeling op zondag 24 april 2022

goedgekeurd.

52. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een ontbijtwandeling op zondag 24 april 2022
Op zondag 24 april 2022 zal er een ontbijtwandeling plaatsvinden in de wijk "De Biest". Men vraagt toegangsverbod in de Mottestraat van 8.00u. tot 11.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een vinkenzetting van de Koninklijke Vlaamse Leiezangers in de Pontstraat op zondag 29 mei 2022

goedgekeurd.

53. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een vinkenzetting van de Koninklijke Vlaamse Leiezangers in de Pontstraat op zondag 29 mei 2022
De Koninklijke Vlaamse Leiezangers organiseren een vinkenzetting in de Pontstraat op zondag 29 mei 2022.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

54. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Toestemming doorgang stadionvijvers

goedgekeurd.

55. Toestemming doorgang stadionvijvers
Aanvraag van mindervalide personen tot het verkrijgen van een toelating om tot aan de stadionvijvers te rijden.

Afbakenen terrassen Markt - deel langs de kerk

werd besproken.

56. Afbakenen terrassen Markt - deel langs de kerk
Bespreking van de afbakening van de voetgangerszone langs de kerk recht tegenover de terrassen.

Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

57. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om deze opdracht toe te wijzen.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 11/Plateaulift zaal 2: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang

goedgekeurd.

58. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 11/Plateaulift zaal 2: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang
Er wordt gevraagd om de datum voor het bevel van aanvang goed te keuren.

Cinema, onthaalmeubel foyer: voorstel goedkeuren lijst aan te schrijven aannemers

goedgekeurd.

59. Cinema, onthaalmeubel foyer: voorstel goedkeuren lijst aan te schrijven aannemers
Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.

Schenking schilderij 19e Gaverprijs

goedgekeurd.

60. Schenking schilderij 19e Gaverprijs
Het winnende werk van de 19e Gaverprijs wordt geschonken aan de stad cfr. het reglement.

KMV De Leiezonen - aanvraag projectsubsidie Cultureel Ambassadeur

goedgekeurd.

61. KMV De Leiezonen - aanvraag projectsubsidie Cultureel Ambassadeur
Ikv reglement 'cultureel ambassadeur' vraagt KMV De Leiezonen een projectsubsidie aan voor hun deelname aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade in juli 2022.

Elegantietocht 2022

advies dienst wordt gevolgd.

62. Elegantietocht 2022
De 10e editie van de Elegantietocht gaat door op zondag 19 juni 2022: programma en praktische organisatie van deze editie.

Repetities en concert Qui-Vive

goedgekeurd.

63. Repetities en concert Qui-Vive
Gebruik van auditorium van de muziekacademie voor repetities en concert in mei.

Huldiging St. Ceciliafeest

werd besproken.

64. Huldiging St. Ceciliafeest
Huldiging St. Ceciliafeest op 1 mei.

4LUHN straatfeest

goedgekeurd.

65. 4LUHN straatfeest
4LUHN straatfeest op 13 mei.

Wijkfun Torenhof

goedgekeurd.

66. Wijkfun Torenhof
Wijkfun Torenhof op 11 april.

Verjaardagsfeest

goedgekeurd.

67. Verjaardagsfeest
Toelating wordt gevraagd voor plaatsen foodtruck nav verjaardagsfeest.

Mountainbike Challenge

goedgekeurd.

68. Mountainbike Challenge
Mountainbike Challenge 2/4

Gebruik turnzaal SBS Desselgem

goedgekeurd.

69. Gebruik turnzaal SBS Desselgem
Gebruik turnzaal SBS Desselgem door Jakkedoe op 16 april.

Project XL

goedgekeurd.

70. Project XL
Project XL omschakelen rookdetectie.

Plaatsen publiciteitsdoeken Lions Boulevard

niet goedgekeurd.

71. Plaatsen publiciteitsdoeken Lions Boulevard
ComEmotion vraagt toelating om herasbaches te plaatsen op de invalswegen.

Vredeswake Oekraïne

kennisname.

72. Vredeswake Oekraïne
Kennisname vredeswake in Heilige Margaretakerk Nieuwenhove op maandag 04/04.

Muziekvergunning: Stoassie Kermesse 2022

goedgekeurd.

73. Muziekvergunning: Stoassie Kermesse 2022
Aanvraag muziekvergunning voor Stoassie Kermesse 2022 op 11 september.

Muziekvergunning: 12 jaar Den Hemel

goedgekeurd.

74. Muziekvergunning: 12 jaar Den Hemel
Aanvraag muziekvergunning voor 12 jaar Den Hemel op 13 mei.

Muziekvergunning: Godzijdrank 5

goedgekeurd.

75. Muziekvergunning: Godzijdrank 5
Aanvraag muziekvergunning voor Godzijdrank 5 op 30 april.

Muziekvergunning: Bal van Hemelvaart

goedgekeurd.

76. Muziekvergunning: Bal van Hemelvaart
Aanvraag muziekvergunning voor Bal van Hemelvaart op 29 april.

Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: activiteiten PoinCaré

uitgesteld.

77. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: activiteiten PoinCaré
Aanvraag activiteiten tijdens WKF 2022 voor VC PoinCaré in de Stormestraat

Feestcheque

goedgekeurd.

78. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

79. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

Voorstel Radio 2 ikv Waregem Koerse Feesten

advies dienst wordt gevolgd.

80. Voorstel Radio 2 ikv Waregem Koerse Feesten
Voorstel samenwerking met Radio 2 voor uitzending Waregem Koerse Feesten 2022.

Vlaggen stedelijke basisscholen

werd besproken.

81. Vlaggen stedelijke basisscholen
Heel wat vlaggen van de stedelijke basisscholen zijn door de storm stuk. Voorstel tot aankoop van nieuwe vlaggen.

Programma en afspraken opening Munkenbrug

werd besproken.

82. Programma en afspraken opening Munkenbrug
Vastleggen afspraken voor de opening van de Munkenbrug

Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Baron Casier

uitgesteld.

83. Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Baron Casier
Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.

aanstellen marktleiders markt Beveren-Leie

goedgekeurd.

84. aanstellen marktleiders markt Beveren-Leie
Voor de wekelijkse markt in Beveren-Leie zijn er 2 kandidaturen.

Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Boudin

niet goedgekeurd.

85. Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Boudin
Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.

Spellewaarde 2022

kennisname.

86. Spellewaarde 2022
Spellewaarde wordt verplaatst naar zondag 15 mei, de geplande datum van 5 februari kon door covid-19 niet doorgaan.

<>1. Goedkeuring uitbetaling eerste schijf investeringstoelage aan vzw WGTC

Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de eerste schijf van de toegekende investeringstoelage aan vzw WGTC goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de eerste schijf van de toegekende investeringstoelage aan vzw WGTC goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. goedkeuren uitbetaling investeringstoelage 2022 kerkfabriek HH Amandus & Blasius

Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de investeringstoelage 2022 aan de kerkfabriekHH Amandus & Blasius goed te keuren op basis van de voorgelegde verantwoording.
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de investeringstoelage 2022 aan de kerkfabriekHH Amandus & Blasius goed te keuren op basis van de voorgelegde verantwoording.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Openen offertes

Het college opent de offertes betreffende het leveren van theaterverlichting voor polyvalente zaal CC De Schakel.
Het college opent de offertes betreffende het leveren van theaterverlichting voor polyvalente zaal CC De Schakel.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>5. schoonmaak diverse stedelijke gebouwen - vaststellen plaatsingsprocedure, goedkeuren ontwerp en lijst met aan te schrijven dienstverleners

Het college keurt het ontwerp voor de opdracht betreffende de schoonmaak van diverse stedelijke gebouwen goed, stelt de plaatsingsprocedure vast en keurt de lijst van aan te schrijven dienstverleners goed.
Het college keurt het ontwerp voor de opdracht betreffende de schoonmaak van diverse stedelijke gebouwen goed, stelt de plaatsingsprocedure vast en keurt de lijst van aan te schrijven dienstverleners goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Inrichting polyvalente zaal CC De Schakel - aankoop motoren en sturing hijsinstallatie

Aan het college wordt gevraagd de aankoop van motoren en sturing voor de hijsinstallatie van de polyvalente zaal van CC De Schakel goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de aankoop van motoren en sturing voor de hijsinstallatie van de polyvalente zaal van CC De Schakel goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Aankoop bouwmaterialen - goedkeuren maatregelen n.a.v. hoge brandstofprijzen

Het college keurt de maatregelen n.a.v. de hoge brandstofprijzen goed.
Het college keurt de maatregelen n.a.v. de hoge brandstofprijzen goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Aanvraag tot verkoop strookje achterliggende grond Weversstraat 37, 8790 Waregem

De aanvraag tot verkoop van een strookje achterliggende grond t.h.v. de Weversstraat 37, 8790 Waregem wordt voorgelegd.
De aanvraag tot verkoop van een strookje achterliggende grond t.h.v. de Weversstraat 37, 8790 Waregem wordt voorgelegd.
Pdf-versie
werd besproken.

<>11. Aanvraag gebruik locatie Koekoekstraat 16, 8793 Waregem

De aanvraag voor het gebruik van de locatie Koekoekstraat 16 te 8793 Waregem wordt voorgelegd.
De aanvraag voor het gebruik van de locatie Koekoekstraat 16 te 8793 Waregem wordt voorgelegd.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>12. Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal examen administratief medewerker pool 2 + vaststellen van de werfreserves

Procedure werd beëindigd, vaststellen PV en wervingsreserve.
Procedure werd beëindigd, vaststellen PV en wervingsreserve.
Pdf-versie
kennisname.

<>13. Aanvraag stageplaats

Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie
Student vraagt stageplaats aan binnen de administratie
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>14. Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal technieker verkeer en logistiek (D1-D3)

Selectieprocedure is beëindigd. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen proces-verbaal en vaststellen van de wervingsreserve
Selectieprocedure is beëindigd. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen proces-verbaal en vaststellen van de wervingsreserve
Pdf-versie
kennisname.

<>15. Aanstelling 2 techniekers verkeer en logistiek (D1-D3)

Aanstelling in 2 vacante functies na selectieprocedure
Aanstelling in 2 vacante functies na selectieprocedure
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Vakantiejobs 2022

Voorstel inzet van jobstudenten in de verschillende diensten tijdens de maanden juli-augustus-september 2022
Voorstel inzet van jobstudenten in de verschillende diensten tijdens de maanden juli-augustus-september 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke kleuteronderwijzeres t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke kleuteronderwijzeres t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke kleuteronderwijzeres t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. goedkeuren logbeleid

goedkeuren logbeleid waarbij regels worden vastgelegd omtrent toegang, gebruik en bescherming privacy logs.
goedkeuren logbeleid waarbij regels worden vastgelegd omtrent toegang, gebruik en bescherming privacy logs.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Kennisname verslagen MAT

De verslagen van het managementteam van 14/02/2022 en 14/03/2022 worden ter kennisgeving voorgelegd.
De verslagen van het managementteam van 14/02/2022 en 14/03/2022 worden ter kennisgeving voorgelegd.
Pdf-versie
kennisname.

<>24. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Jeugdraad 28/02/2022 - Sportraad 06/01/2022, 03/02/2022, 03/03/2022 - Gecoro 09/03/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Jeugdraad 28/02/2022 - Sportraad 06/01/2022, 03/02/2022, 03/03/2022 - Gecoro 09/03/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>25. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: raad van bestuur 15/02/2022 - Psilon: raad van bestuur 19/01/2022 en 23/02/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Imog: raad van bestuur 15/02/2022 - Psilon: raad van bestuur 19/01/2022 en 23/02/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>26. Bruikleen MUDEL

Bruikleenaanvraag van MUDEL (Deinze) in het kader van de tentoonstelling SHOOT.
Bruikleenaanvraag van MUDEL (Deinze) in het kader van de tentoonstelling SHOOT.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Geheugenbanken Desselgem

Voorstel om een geheugenroute te maken met onderweg enkele zitbanken waar één of meerdere erfgoedverhalen kunnen beluisterd worden.
Voorstel om een geheugenroute te maken met onderweg enkele zitbanken waar één of meerdere erfgoedverhalen kunnen beluisterd worden.
Pdf-versie
werd besproken.

<>28. Huwelijken en jubilea - week 13

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Attest tot grondverkoop: HECTAAR nv (V/2219/3)

Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Matthys nv (OMV/2022/00053 - 0390N2)

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Matthys nv tot het uitbreiden van bestaand bedrijfsgebouw, aanleggen van verharding en vellen van bomen + exploitatie klasse 1 (vroegtijdige hernieuwing) te Leemputstraat 69-75 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 387A3, 387P3, 387R3, 387W2, 388L, 388R, 394/02_, 394B, 395_, 396A, 583B, 3de afdeling, sectie D, perceel 554B, 555_.
Aanvraag tot omgevingsvergunning van Matthys nv tot het uitbreiden van bestaand bedrijfsgebouw, aanleggen van verharding en vellen van bomen + exploitatie klasse 1 (vroegtijdige hernieuwing) te Leemputstraat 69-75 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 387A3, 387P3, 387R3, 387W2, 388L, 388R, 394/02_, 394B, 395_, 396A, 583B, 3de afdeling, sectie D, perceel 554B, 555_.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>32. Omgevingsvergunning: COUCKE Steven - COUVREUR Silvia (OMV/2022/00084)

Aanvraag van COUCKE Steven - COUVREUR Silvia tot het bouwen van alleenstaande woning te Mosschaardstraat 6a te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 1107B.
Aanvraag van COUCKE Steven - COUVREUR Silvia tot het bouwen van alleenstaande woning te Mosschaardstraat 6a te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 1107B.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>33. Omgevingsvergunning: HERMANS Elien (OMV/2022/00096)

Aanvraag van HERMANS Elien tot het wijzigen van voorgevel: garagepoort wordt raam te Keizerstraat 12 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 652Y.
Aanvraag van HERMANS Elien tot het wijzigen van voorgevel: garagepoort wordt raam te Keizerstraat 12 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 652Y.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>34. Omgevingsvergunning: VERKAEMER Virginie (OMV/2022/00031)

Aanvraag van VERKAEMER Virginie tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Gruuthusestraat 28 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 203H5.
Aanvraag van VERKAEMER Virginie tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Gruuthusestraat 28 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 203H5.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>35. Omgevingsvergunning: VANDER DONCKT Stijn - VANDER DONCKT Stefanie (OMV/2021/00544)

Aanvraag van VANDER DONCKT Stijn - VANDER DONCKT Stefanie tot het bouwen van 2 gekoppelde woningen, 2 carports en 2 tuinbergingen te Groene Wandeling 21, 23 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 565W.
Aanvraag van VANDER DONCKT Stijn - VANDER DONCKT Stefanie tot het bouwen van 2 gekoppelde woningen, 2 carports en 2 tuinbergingen te Groene Wandeling 21, 23 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 565W.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>36. Omgevingsvergunning: DEMUYNCK Geert (OMV/2022/00045)

Aanvraag van DEMUYNCK Geert tot het plaatsen van terrasoverkapping te Roterijstraat 45 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 119F.
Aanvraag van DEMUYNCK Geert tot het plaatsen van terrasoverkapping te Roterijstraat 45 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 119F.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. Omgevingsvergunning: VIERSTRAETE Darline - VAN BEVERSLUYS Jan (OMV/2022/00020)

Aanvraag van VIERSTRAETE Darline - VAN BEVERSLUYS Jan tot het verbouwen van industrieel pand (regularisatie van gewijzigde plannen) te Sprietestraat 48-50 te 8792 Waregem. Oude Kassei 31 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 276H2, 276K2.
Aanvraag van VIERSTRAETE Darline - VAN BEVERSLUYS Jan tot het verbouwen van industrieel pand (regularisatie van gewijzigde plannen) te Sprietestraat 48-50 te 8792 Waregem. Oude Kassei 31 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 276H2, 276K2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>38. Omgevingsvergunning: VANNIEUWENHUYSE Jens (OMV/2022/00046)

Aanvraag van VANNIEUWENHUYSE Jens tot het bouwen van carport met berging te Mullemstraat 5 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 488C2.
Aanvraag van VANNIEUWENHUYSE Jens tot het bouwen van carport met berging te Mullemstraat 5 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 488C2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. Omgevingsvergunning: VAN MEERHAEGHE Kevin - BAMELIS Sofie (OMV/2022/00043)

Aanvraag van VAN MEERHAEGHE Kevin - BAMELIS Sofie tot het bouwen van carport + aanleggen van zwembad en verharding te Ingooigemstraat 46 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 1093A.
Aanvraag van VAN MEERHAEGHE Kevin - BAMELIS Sofie tot het bouwen van carport + aanleggen van zwembad en verharding te Ingooigemstraat 46 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 1093A.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>40. Omgevingsvergunning: TANSENS Gert (OMV/2022/00069)

Aanvraag van TANSENS Gert tot het plaatsen van poort te Kruishoutemseweg 185 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 542F.
Aanvraag van TANSENS Gert tot het plaatsen van poort te Kruishoutemseweg 185 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 542F.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>41. Omgevingsvergunning: CANOTT bvba (OMV/2021/00486)

Aanvraag van CANOTT bvba tot het uitbreiden van vergund hotel te Oude Vijvestraat 11, 15, 17, Stationsstraat 152, 154, 156, 158 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 306V3, 306W3, 306X3, 312/02T3, 312/02W2, 312/02X3, 313C7.
Aanvraag van CANOTT bvba tot het uitbreiden van vergund hotel te Oude Vijvestraat 11, 15, 17, Stationsstraat 152, 154, 156, 158 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 306V3, 306W3, 306X3, 312/02T3, 312/02W2, 312/02X3, 313C7.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>42. Omgevingsvergunning: Fluvius System Operator cv (OMV/2022/00075 - 2450N1)

Aanvraag van Fluvius System Operator cv tot het bouwen van hoogspanningscabine 22093 te Pijkstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 147/02_.
Aanvraag van Fluvius System Operator cv tot het bouwen van hoogspanningscabine 22093 te Pijkstraat zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 147/02_.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>43. Omgevingsvergunning: DIERENARTSENPRAKTIJK YSEGRIM bvba (OMV/2021/00529 - 2475N1)

Aanvraag van DIERENARTSENPRAKTIJK YSEGRIM bvba tot het bouwen van dierenartsenpraktijk na slopen van bestaande woning te Gentseweg 513 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 209B2.
Aanvraag van DIERENARTSENPRAKTIJK YSEGRIM bvba tot het bouwen van dierenartsenpraktijk na slopen van bestaande woning te Gentseweg 513 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel 209B2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>44. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 3 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 3 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>45. Vraag Be Happy dog

vraag of de stad een grond ter beschikking geeft om de boscompensatie Be Happy dog uit te voeren
vraag of de stad een grond ter beschikking geeft om de boscompensatie Be Happy dog uit te voeren
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>46. Machinaal reinigen van wegen en fietspaden, dienstjaar 2021/2022:VS 10

goedkeuren vorderingsstaat voor het machinaal reinigen van wegen en fietspaden
goedkeuren vorderingsstaat voor het machinaal reinigen van wegen en fietspaden
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Nutsleidingen Telenet: Aanvraagvergunningen

Aanvraag van Telenet tot plaatsen van ondergrondse kabel in Waregem.
Aanvraag van Telenet tot plaatsen van ondergrondse kabel in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Nutsleidingen Proximus : aanvraagvergunningen

Aanvraag van Proximus voor werken in Waregem.
Aanvraag van Proximus voor werken in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de stratenloop Dwars door Desselgem op zaterdag 7 mei 2022

Op zaterdag 7 mei 2022 gaat de stratenloop Dwars door Desselgem door. Men vraagt een parkeer- en toegangsverbod op het parcours van 15.30u. tot 21.00u.
Op zaterdag 7 mei 2022 gaat de stratenloop Dwars door Desselgem door. Men vraagt een parkeer- en toegangsverbod op het parcours van 15.30u. tot 21.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het evenement "Wijkfun" op maandag 11 april 2022

Op maandag 11 april 2022 zal het evenement "Wijkfun" plaatsvinden in de wijk "Torenhof". Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in diverse straten van 13.00u. tot 17.00u.
Op maandag 11 april 2022 zal het evenement "Wijkfun" plaatsvinden in de wijk "Torenhof". Men vraagt parkeer- en toegangsverbod in diverse straten van 13.00u. tot 17.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een parkeerverbod op de parking naast het deelgemeentehuis van Beveren-Leie (’t Klokhuis) ter gelegenheid van de chirofuif "God Zij Drank 5" op zaterdag 30 april 2022

Op zaterdag 30 april 2022 zal de chirofuif "God Zij Drank 5" plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op de parking naast het deelgemeentehuis van Beveren-Leie (’t Klokhuis) tijdens de duur van dit evenement.
Op zaterdag 30 april 2022 zal de chirofuif "God Zij Drank 5" plaatsvinden. Men vraagt parkeerverbod op de parking naast het deelgemeentehuis van Beveren-Leie (’t Klokhuis) tijdens de duur van dit evenement.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een ontbijtwandeling op zondag 24 april 2022

Op zondag 24 april 2022 zal er een ontbijtwandeling plaatsvinden in de wijk "De Biest". Men vraagt toegangsverbod in de Mottestraat van 8.00u. tot 11.00u.
Op zondag 24 april 2022 zal er een ontbijtwandeling plaatsvinden in de wijk "De Biest". Men vraagt toegangsverbod in de Mottestraat van 8.00u. tot 11.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een vinkenzetting van de Koninklijke Vlaamse Leiezangers in de Pontstraat op zondag 29 mei 2022

De Koninklijke Vlaamse Leiezangers organiseren een vinkenzetting in de Pontstraat op zondag 29 mei 2022.
De Koninklijke Vlaamse Leiezangers organiseren een vinkenzetting in de Pontstraat op zondag 29 mei 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Toestemming doorgang stadionvijvers

Aanvraag van mindervalide personen tot het verkrijgen van een toelating om tot aan de stadionvijvers te rijden.
Aanvraag van mindervalide personen tot het verkrijgen van een toelating om tot aan de stadionvijvers te rijden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Afbakenen terrassen Markt - deel langs de kerk

Bespreking van de afbakening van de voetgangerszone langs de kerk recht tegenover de terrassen.
Bespreking van de afbakening van de voetgangerszone langs de kerk recht tegenover de terrassen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>57. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om deze opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om deze opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 11/Plateaulift zaal 2: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang

Er wordt gevraagd om de datum voor het bevel van aanvang goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de datum voor het bevel van aanvang goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Cinema, onthaalmeubel foyer: voorstel goedkeuren lijst aan te schrijven aannemers

Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Schenking schilderij 19e Gaverprijs

Het winnende werk van de 19e Gaverprijs wordt geschonken aan de stad cfr. het reglement.
Het winnende werk van de 19e Gaverprijs wordt geschonken aan de stad cfr. het reglement.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. KMV De Leiezonen - aanvraag projectsubsidie Cultureel Ambassadeur

Ikv reglement 'cultureel ambassadeur' vraagt KMV De Leiezonen een projectsubsidie aan voor hun deelname aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade in juli 2022.
Ikv reglement 'cultureel ambassadeur' vraagt KMV De Leiezonen een projectsubsidie aan voor hun deelname aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade in juli 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Elegantietocht 2022

De 10e editie van de Elegantietocht gaat door op zondag 19 juni 2022: programma en praktische organisatie van deze editie.
De 10e editie van de Elegantietocht gaat door op zondag 19 juni 2022: programma en praktische organisatie van deze editie.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>63. Repetities en concert Qui-Vive

Gebruik van auditorium van de muziekacademie voor repetities en concert in mei.
Gebruik van auditorium van de muziekacademie voor repetities en concert in mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Huldiging St. Ceciliafeest

Huldiging St. Ceciliafeest op 1 mei.
Huldiging St. Ceciliafeest op 1 mei.
Pdf-versie
werd besproken.

<>65. 4LUHN straatfeest

4LUHN straatfeest op 13 mei.
4LUHN straatfeest op 13 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Wijkfun Torenhof

Wijkfun Torenhof op 11 april.
Wijkfun Torenhof op 11 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. Verjaardagsfeest

Toelating wordt gevraagd voor plaatsen foodtruck nav verjaardagsfeest.
Toelating wordt gevraagd voor plaatsen foodtruck nav verjaardagsfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Mountainbike Challenge

Mountainbike Challenge 2/4
Mountainbike Challenge 2/4
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Gebruik turnzaal SBS Desselgem

Gebruik turnzaal SBS Desselgem door Jakkedoe op 16 april.
Gebruik turnzaal SBS Desselgem door Jakkedoe op 16 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Project XL

Project XL omschakelen rookdetectie.
Project XL omschakelen rookdetectie.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Plaatsen publiciteitsdoeken Lions Boulevard

ComEmotion vraagt toelating om herasbaches te plaatsen op de invalswegen.
ComEmotion vraagt toelating om herasbaches te plaatsen op de invalswegen.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>72. Vredeswake Oekraïne

Kennisname vredeswake in Heilige Margaretakerk Nieuwenhove op maandag 04/04.
Kennisname vredeswake in Heilige Margaretakerk Nieuwenhove op maandag 04/04.
Pdf-versie
kennisname.

<>73. Muziekvergunning: Stoassie Kermesse 2022

Aanvraag muziekvergunning voor Stoassie Kermesse 2022 op 11 september.
Aanvraag muziekvergunning voor Stoassie Kermesse 2022 op 11 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Muziekvergunning: 12 jaar Den Hemel

Aanvraag muziekvergunning voor 12 jaar Den Hemel op 13 mei.
Aanvraag muziekvergunning voor 12 jaar Den Hemel op 13 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. Muziekvergunning: Godzijdrank 5

Aanvraag muziekvergunning voor Godzijdrank 5 op 30 april.
Aanvraag muziekvergunning voor Godzijdrank 5 op 30 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Muziekvergunning: Bal van Hemelvaart

Aanvraag muziekvergunning voor Bal van Hemelvaart op 29 april.
Aanvraag muziekvergunning voor Bal van Hemelvaart op 29 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Muziekvergunning Waregem Koersefeesten: activiteiten PoinCaré

Aanvraag activiteiten tijdens WKF 2022 voor VC PoinCaré in de Stormestraat
Aanvraag activiteiten tijdens WKF 2022 voor VC PoinCaré in de Stormestraat
Pdf-versie
uitgesteld.

<>78. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>80. Voorstel Radio 2 ikv Waregem Koerse Feesten

Voorstel samenwerking met Radio 2 voor uitzending Waregem Koerse Feesten 2022.
Voorstel samenwerking met Radio 2 voor uitzending Waregem Koerse Feesten 2022.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>81. Vlaggen stedelijke basisscholen

Heel wat vlaggen van de stedelijke basisscholen zijn door de storm stuk. Voorstel tot aankoop van nieuwe vlaggen.
Heel wat vlaggen van de stedelijke basisscholen zijn door de storm stuk. Voorstel tot aankoop van nieuwe vlaggen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>82. Programma en afspraken opening Munkenbrug

Vastleggen afspraken voor de opening van de Munkenbrug
Vastleggen afspraken voor de opening van de Munkenbrug
Pdf-versie
werd besproken.

<>83. Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Baron Casier

Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.
Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>84. aanstellen marktleiders markt Beveren-Leie

Voor de wekelijkse markt in Beveren-Leie zijn er 2 kandidaturen.
Voor de wekelijkse markt in Beveren-Leie zijn er 2 kandidaturen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Boudin

Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.
Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>86. Spellewaarde 2022

Spellewaarde wordt verplaatst naar zondag 15 mei, de geplande datum van 5 februari kon door covid-19 niet doorgaan.
Spellewaarde wordt verplaatst naar zondag 15 mei, de geplande datum van 5 februari kon door covid-19 niet doorgaan.
Pdf-versie
kennisname.