Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 29 jun 2022, 09:10 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 29 JUN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.10 uur.
Locatie: Schepenzaal

toelage Wagso in kader van renovatie het Pand

goedgekeurd.

1. toelage Wagso in kader van renovatie het Pand
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de toelage aan Wagso goed te keuren.

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

nazicht rioolaansluiting

goedgekeurd.

3. nazicht rioolaansluiting
Aan het schepencollege wordt gevraagd akkoord te gaan met de terugbetaling van deze kosten.

PLC sturing waterzuivering zwembad

goedgekeurd.

4. PLC sturing waterzuivering zwembad
Aan het college wordt gevraagd de vervanging van de PLC sturing goed te keuren volgens de offerte.

planning aanpassing Meerjarenplan 2020-2025

kennisname.

5. planning aanpassing Meerjarenplan 2020-2025
Aan het schepencollege wordt gevraagd kennis te nemen van de planning voor de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Huur PA en lichtinstallatie Waregem Koerse Music 2022 - gunning

goedgekeurd.

6. Huur PA en lichtinstallatie Waregem Koerse Music 2022 - gunning
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor de huur van een PA en lichtinstallatie gedurende Waregem Koerse Music.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

7. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

goedgekeurd.

8. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Hoek Zuiderlaan - Nokerseweg

advies dienst wordt gevolgd.

9. Hoek Zuiderlaan - Nokerseweg
De visie voor verdere ontwikkeling van de hoek Zuiderlaan Nokerseweg wordt besproken.

Vacantverklaring beleidsmedewerker ICT (B4-B5)

goedgekeurd.

10. Vacantverklaring beleidsmedewerker ICT (B4-B5)
Vacant verklaren van een functie die voorzien is op het organogram en bepalen van de aanwervingsvoorwaarden en modaliteiten voor de selectieprocedure

Kennisname en bekrachtigen PV diensthoofd interne werking stedelijke werkplaats

kennisname.

11. Kennisname en bekrachtigen PV diensthoofd interne werking stedelijke werkplaats
Selectieprocedure is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen en bekrachtigen proces-verbaal.

Stedelijk kunstonderwijs: verlofaanvragen schooljaar 2022-2023

goedgekeurd.

12. Stedelijk kunstonderwijs: verlofaanvragen schooljaar 2022-2023
De verlofaanvragen in het kunstonderwijs voor het schooljaar 2022-2023 worden goedgekeurd

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2022-2023: aanvraag mutatie leerkracht naar academie Menen

goedgekeurd.

13. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2022-2023: aanvraag mutatie leerkracht naar academie Menen
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2022-2023: aanvraag mutatie leerkracht naar academie Menen

kennis nemen verslagen systeemgroep

kennisname.

14. kennis nemen verslagen systeemgroep
Het verslag van de ICT systeemwerkgroep van 21/06/2022 wordt ter kennisname voorgelegd.

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

15. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - cultuurraad: bestuursvergadering 16/05/2022 - jeugdraad 23/05/2022

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

16. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Mijn Huis: raad van bestuur 31/05/2022

Ambtshalve inschrijving

goedgekeurd.

17. Ambtshalve inschrijving
Persoon die in Waregem zijn hoofdverblijf heeft zonder daarvan aangifte te doen, wordt van ambtswege ingeschreven in de bevolkingsregisters

Huwelijken en jubilea - week 26

goedgekeurd.

18. Huwelijken en jubilea - week 26
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Markttas: tariefbepaling

goedgekeurd.

19. Markttas: tariefbepaling
Vaststellen van het tarief voor verkoop van de markttas in de stadswinkel

voorlopig vaststellen RUP 22-1 Mirakelstraat

goedgekeurd.

20. voorlopig vaststellen RUP 22-1 Mirakelstraat
Agenderen op de gemeenteraad van september 2022 voor de voorlopige vaststelling van het RUP 22-1 Mirakelstraat

Attest tot grondverkoop: DOTT-CONSTRUCT bvba (OMV/2019/387)

goedgekeurd.

21. Attest tot grondverkoop: DOTT-CONSTRUCT bvba (OMV/2019/387)
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een groepswoningbouwproject

Toekenning huisvestingspremies: januari 2022 - juni 2022

goedgekeurd.

22. Toekenning huisvestingspremies: januari 2022 - juni 2022
Er worden 32 aanvragen goedgekeurd voor een totaalbedrag van 20.660 euro.

Omgevingsvergunning: VANMEERHAEGHE Kevin (OMV/2022/00157)

goedgekeurd met voorwaarden.

24. Omgevingsvergunning: VANMEERHAEGHE Kevin (OMV/2022/00157)
Aanvraag van VANMEERHAEGHE Kevin tot het bouwen van loods voor opslag te Beveren-Dries 65 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 57S.

Omgevingsvergunning: JANSSEN Emiel (OMV/2022/00158)

goedgekeurd met voorwaarden.

25. Omgevingsvergunning: JANSSEN Emiel (OMV/2022/00158)
Aanvraag van JANSSEN Emiel tot het aanleggen van dakterras te Stationsstraat 168 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 312/02Z2.

Omgevingsvergunning: DEWAELE Margot (OMV/2022/00165)

goedgekeurd.

26. Omgevingsvergunning: DEWAELE Margot (OMV/2022/00165)
Aanvraag van DEWAELE Margot tot het bouwen van tuinhuis te Spinnerijstraat 50 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 555R.

Omgevingsvergunning: WAUTERS Naomi (OMV/2022/00172)

goedgekeurd.

27. Omgevingsvergunning: WAUTERS Naomi (OMV/2022/00172)
Aanvraag van WAUTERS Naomi tot het bouwen van tuinhuis met overdekt terras te Koning Albertstraat 60 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 247X12.

Omgevingsvergunning: Cassoulet bv (OMV/2022/00169 - 1200N1)

goedgekeurd met voorwaarden.

28. Omgevingsvergunning: Cassoulet bv (OMV/2022/00169 - 1200N1)
Aanvraag van Cassoulet bv tot het uitbreiden van slagerij te Zultseweg 4 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 251S.

Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: CALLENS Christ (OMV/2021/00360)

voorwaardelijk gunstig advies.

29. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: CALLENS Christ (OMV/2021/00360)
Advies m.b.t. aanvraag van CALLENS Christ tot het ophogen van gronden en herstellen van grachten (regularisatie) te , perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 123_, 124_, 125_, 132K2, 132L2, 150A, 151_, 152_, 153_.

Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: FIDEBO nv - DEFRABO bvba (OMV/2021/00469 - 1557N2)

voorwaardelijk gunstig advies.

30. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: FIDEBO nv - DEFRABO bvba (OMV/2021/00469 - 1557N2)
Advies m.b.t. aanvraag van FIDEBO nv - DEFRABO bvba tot het bouwen van meergezinswoning (31 woongelegenheden) na slopen bestaande bebouwing en aanleggen en uitbreiden van voetpad + exploitatie van HS-cabine te Holstraat 28, 30 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1016B2, 1016S, 1016Y, 1016Z.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

31. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 7 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Kennisname beslissing FANC

kennisname.

32. Kennisname beslissing FANC
Kennisname beslissing FANC ivm verlenen vergunning voor het in bezit hebben en uitbaten van toestel met ioniserende stralen.

Kennisname beslissing FANC

kennisname.

33. Kennisname beslissing FANC
Kennisname beslissing FANC ivm verlenen vergunning voor het in bezit hebben en uitbaten van toestel met ioniserende stralen.

Vernieuwen voetgangersoversteken in duurzame markeringen 2022: voorstel goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure + goedkeuren aan te schrijven aannemers

goedgekeurd.

34. Vernieuwen voetgangersoversteken in duurzame markeringen 2022: voorstel goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure + goedkeuren aan te schrijven aannemers
Er wordt gevraagd om het ontwerp goed te keuren voor deze opdracht, de plaatsingsprocedure vast te stellen en om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.

Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren meerwerken

goedgekeurd.

35. Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren meerwerken
Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.

Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03

goedgekeurd.

36. Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03
Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 03 goed te keuren.

Stedelijke Basisschool Desselgem, Pompoenstraat, renoveren parking: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04 (onderhoudsstaat 2)

goedgekeurd.

37. Stedelijke Basisschool Desselgem, Pompoenstraat, renoveren parking: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04 (onderhoudsstaat 2)
Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 04 (onderhoudsstaat) goed te keuren.

Koekoekstraat, aanleg verkeersplateau: voorstel goedkeuren meerwerk

goedgekeurd.

38. Koekoekstraat, aanleg verkeersplateau: voorstel goedkeuren meerwerk
Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.

Koekoekstraat, aanleg verkeersplateau: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02

goedgekeurd.

39. Koekoekstraat, aanleg verkeersplateau: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.

Aanleg fietspad Grote Heerweg, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 4

goedgekeurd.

40. Aanleg fietspad Grote Heerweg, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 4
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 4 goed te keuren.

Groeninrichtingsplan De Mote, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 5

goedgekeurd.

41. Groeninrichtingsplan De Mote, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 5
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 5 goed te keuren.

Groeninrichtingsplan De Mote: voorstel goedkeuren meerwerken

goedgekeurd.

42. Groeninrichtingsplan De Mote: voorstel goedkeuren meerwerken
Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.

Groeninrichtingsplan De Mote: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04

goedgekeurd.

43. Groeninrichtingsplan De Mote: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 04 goed te keuren.

Heraanleg kunstgrasvelden, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 4 + veiligheidscoördinatie

goedgekeurd.

44. Heraanleg kunstgrasvelden, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 4 + veiligheidscoördinatie
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 4 + veiligheidscoördinatie goed te keuren.

Gladheidsbestrijding gemeentewegen voor drie winterperiodes 2022-2023/2023-2024/2024-2025: voorstel goedkeuren ontwerp, plaatsingsprocedure en lijst aan te schrijven aannemers

goedgekeurd.

45. Gladheidsbestrijding gemeentewegen voor drie winterperiodes 2022-2023/2023-2024/2024-2025: voorstel goedkeuren ontwerp, plaatsingsprocedure en lijst aan te schrijven aannemers
Er wordt gevraagd om het ontwerp voor deze opdracht goed te keuren en de plaatsingsprocedure vast te stellen, en om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.

Gladheidsbestrijding fietspaden voor drie winterperiodes 2022-2023/2023-2024/2024-2025: voorstel goedkeuren ontwerp, plaatsingsprocedure en lijst aan te schrijven aannemers

goedgekeurd.

46. Gladheidsbestrijding fietspaden voor drie winterperiodes 2022-2023/2023-2024/2024-2025: voorstel goedkeuren ontwerp, plaatsingsprocedure en lijst aan te schrijven aannemers
Er wordt gevraagd om het ontwerp goed te keuren voor deze opdracht, de plaatsingsprocedure vast te stellen en om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.

Nutsleidingen, Proximus: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

goedgekeurd.

47. Nutsleidingen, Proximus: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.

Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunningen

goedgekeurd.

48. Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunningen
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunningen goed te keuren.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het plaatsen van een foodtruck in de Noorderlaan op vrijdag 8 juli 2022 en zaterdag 9 juli 2022

goedgekeurd.

49. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het plaatsen van een foodtruck in de Noorderlaan op vrijdag 8 juli 2022 en zaterdag 9 juli 2022
Op vrijdag 8 juli 2022 en zaterdag 9 juli 2022 zal men een foodtruck plaatsen in de Noorderlaan. Men vraagt parkeerverbod op 3 parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 40 op vrijdag 8 juli 2022 en op zaterdag 9 juli 2022, telkens van 11.00u. tot 16.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de verkeersmaatregelen bij thuiswedstrijden van SVZW binnen het voetbalseizoen 2022-2023

goedgekeurd.

50. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de verkeersmaatregelen bij thuiswedstrijden van SVZW binnen het voetbalseizoen 2022-2023
Er worden diverse verkeersmaatregelen voorzien om het bezoek van de bezoekende supporters op een vlotte en veilige manier te kunnen laten verlopen.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorbehouden van de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg en het voorzien van 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking van De Treffer tijdens thuiswedstrijddagen van SV Zulte Waregem (1)

goedgekeurd.

51. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorbehouden van de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg en het voorzien van 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking van De Treffer tijdens thuiswedstrijddagen van SV Zulte Waregem (1)
SV Zulte Waregem wenst op thuiswedstrijddagen 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap te voorzien op de parking van De Treffer en de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg voor te behouden voor genodigden.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een buurtfeest in de Haspelstraat op zondag 14 augustus 2022

goedgekeurd.

52. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een buurtfeest in de Haspelstraat op zondag 14 augustus 2022
Op zondag 14 augustus 2022 zal een buurtfeest plaatsvinden in de Haspelstraat. Men vraagt toegangsverbod in de volledige straat van 17.00u. tot 23.45u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een wijkfeest in de Lijnzaadstraat op maandag 15 augustus 2022

goedgekeurd.

53. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een wijkfeest in de Lijnzaadstraat op maandag 15 augustus 2022
Op maandag 15 augustus 2022 zal een wijkfeest plaatsvinden in de Lijnzaadstraat. Men vraagt toegangsverbod vanaf huisnummer 6 tot en met het einde van de straat van 10.00u. tot 18.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een straatfeest in de Platanendreef op zondag 21 augustus 2022

goedgekeurd.

54. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een straatfeest in de Platanendreef op zondag 21 augustus 2022
Op zondag 21 augustus 2022 zal een straatfeest plaatsvinden in de Platanendreef. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod tussen de Remi Vanmeerhaeghestraat en de Blauwe-Zwaanstraat van 8.00u. tot 19.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een vinkenzetting in de Tapuitstraat op vrijdag 1 juli 2022

goedgekeurd.

55. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een vinkenzetting in de Tapuitstraat op vrijdag 1 juli 2022
Op vrijdag 1 juli 2022 zal een vinkenzetting plaatsvinden in de Tapuitstraat. Men vraagt toegangsverbod vanaf huisnummer 43 tot aan de Wetstraat van 7.00u. tot 10.00u.

goedkeuren verslag verkeerscel 21 juni2022

goedgekeurd.

56. goedkeuren verslag verkeerscel 21 juni2022
goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 21 juni.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

57. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 07

goedgekeurd.

58. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 07
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 07 goed te keuren.

Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 3/HVAC: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang

goedgekeurd.

59. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 3/HVAC: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang
Er wordt gevraagd om de datum voor het bevel van aanvang goed te keuren.

Veiligheidsdocument Parkies 2022

goedgekeurd.

60. Veiligheidsdocument Parkies 2022
Aan het college wordt gevraagd om het veiligheidsdocument voor de Parkies 2022 goed te keuren.

Huur koetshuis (2024)

goedgekeurd.

61. Huur koetshuis (2024)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 26 juni 2024 tot 2 juli 2024.

Kalligrafieles najaar

goedgekeurd.

62. Kalligrafieles najaar
Voorstel deelnameprijs kalligrafieles

Petanquetornooi HCD

goedgekeurd.

63. Petanquetornooi HCD
Petanquetornooi HCD op zaterdag 10 september.

Oplaten ballonnen

niet goedgekeurd.

64. Oplaten ballonnen
Sport Vlaanderen Waregem vraagt toelating om ballonnen los te laten.

Essevee Fandag 2022

goedgekeurd.

65. Essevee Fandag 2022
Essevee Fandag 2022 op zaterdag 16 juli.

Opzegging abonnementen kermis

goedgekeurd.

66. Opzegging abonnementen kermis
Opzegging abonnementen Ommegangkermis Beveren-Leie

BK tijdrijden voor de jeugd 2023

goedgekeurd.

67. BK tijdrijden voor de jeugd 2023
BK tijdrijden voor de jeugd 1 mei 2023; samenwerking met organisatie van memorial Igor Decraene

Aanvraag Fools Garden nav Hype-O-Dream

goedgekeurd.

68. Aanvraag Fools Garden nav Hype-O-Dream
Aanvraag plaatsen foodtruck voor Fools Garden op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli nav Hype-O-Dream

Muziekvergunning: Orchideeënfestival

goedgekeurd.

69. Muziekvergunning: Orchideeënfestival
Aanvraag muziekvergunning voor Orchideeënfestival op 23 oktober.

Muziekvergunning: Toermee Lokaal

goedgekeurd.

70. Muziekvergunning: Toermee Lokaal
Aanvraag muziekvergunning voor Toermee Lokaal op 10 juli.

Muziekvergunning: 90 jaar KSK Beveren-Leie

goedgekeurd.

71. Muziekvergunning: 90 jaar KSK Beveren-Leie
Aanvraag muziekvergunning voor 90 jaar KSK Beveren-Leie op 18 augustus.

Muziekvergunning: Personeelsfeest Ago Jobs & HR

goedgekeurd.

72. Muziekvergunning: Personeelsfeest Ago Jobs & HR
Aanvraag muziekvergunning voor Personeelsfeest Ago Jobs & HR op 30 juni.

Feestcheque

goedgekeurd.

73. Feestcheque
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.

persberichten en aanwezigheid persmomenten

werd besproken.

74. persberichten en aanwezigheid persmomenten
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?

aanvraag ondersteuning middenstandorganisatie BEZO

goedgekeurd.

75. aanvraag ondersteuning middenstandorganisatie BEZO
BEZO vraag ondersteuning aan.

aanvraag starterspremie Metako

advies dienst wordt gevolgd.

76. aanvraag starterspremie Metako
Metako vraagt de starterspremie aan.

opzeg standplaats zaterdagmarkt

goedgekeurd.

77. opzeg standplaats zaterdagmarkt
Een marktkraamster zegt haar standplaats op de zaterdagmarkt op.

Vacante plaats zaterdagmarkt

goedgekeurd.

78. Vacante plaats zaterdagmarkt
Op de zaterdagmarkt is er een vacante plaats die kan ingevuld worden.

Verplaatsing calisthenicstoestel

goedgekeurd.

79. Verplaatsing calisthenicstoestel
Het calisthenicstoestel wordt verplaatst naar de vroegere boogschutterstand.

<>1. toelage Wagso in kader van renovatie het Pand

Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de toelage aan Wagso goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de toelage aan Wagso goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. nazicht rioolaansluiting

Aan het schepencollege wordt gevraagd akkoord te gaan met de terugbetaling van deze kosten.
Aan het schepencollege wordt gevraagd akkoord te gaan met de terugbetaling van deze kosten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. PLC sturing waterzuivering zwembad

Aan het college wordt gevraagd de vervanging van de PLC sturing goed te keuren volgens de offerte.
Aan het college wordt gevraagd de vervanging van de PLC sturing goed te keuren volgens de offerte.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. planning aanpassing Meerjarenplan 2020-2025

Aan het schepencollege wordt gevraagd kennis te nemen van de planning voor de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025
Aan het schepencollege wordt gevraagd kennis te nemen van de planning voor de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025
Pdf-versie
kennisname.

<>6. Huur PA en lichtinstallatie Waregem Koerse Music 2022 - gunning

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor de huur van een PA en lichtinstallatie gedurende Waregem Koerse Music.
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor de huur van een PA en lichtinstallatie gedurende Waregem Koerse Music.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Hoek Zuiderlaan - Nokerseweg

De visie voor verdere ontwikkeling van de hoek Zuiderlaan Nokerseweg wordt besproken.
De visie voor verdere ontwikkeling van de hoek Zuiderlaan Nokerseweg wordt besproken.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>10. Vacantverklaring beleidsmedewerker ICT (B4-B5)

Vacant verklaren van een functie die voorzien is op het organogram en bepalen van de aanwervingsvoorwaarden en modaliteiten voor de selectieprocedure
Vacant verklaren van een functie die voorzien is op het organogram en bepalen van de aanwervingsvoorwaarden en modaliteiten voor de selectieprocedure
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Kennisname en bekrachtigen PV diensthoofd interne werking stedelijke werkplaats

Selectieprocedure is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen en bekrachtigen proces-verbaal.
Selectieprocedure is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen en bekrachtigen proces-verbaal.
Pdf-versie
kennisname.

<>12. Stedelijk kunstonderwijs: verlofaanvragen schooljaar 2022-2023

De verlofaanvragen in het kunstonderwijs voor het schooljaar 2022-2023 worden goedgekeurd
De verlofaanvragen in het kunstonderwijs voor het schooljaar 2022-2023 worden goedgekeurd
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2022-2023: aanvraag mutatie leerkracht naar academie Menen

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2022-2023: aanvraag mutatie leerkracht naar academie Menen
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2022-2023: aanvraag mutatie leerkracht naar academie Menen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. kennis nemen verslagen systeemgroep

Het verslag van de ICT systeemwerkgroep van 21/06/2022 wordt ter kennisname voorgelegd.
Het verslag van de ICT systeemwerkgroep van 21/06/2022 wordt ter kennisname voorgelegd.
Pdf-versie
kennisname.

<>15. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - cultuurraad: bestuursvergadering 16/05/2022 - jeugdraad 23/05/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - cultuurraad: bestuursvergadering 16/05/2022 - jeugdraad 23/05/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>16. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Mijn Huis: raad van bestuur 31/05/2022
Volgend verslag wordt ter kennisname voorgelegd: - Mijn Huis: raad van bestuur 31/05/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>17. Ambtshalve inschrijving

Persoon die in Waregem zijn hoofdverblijf heeft zonder daarvan aangifte te doen, wordt van ambtswege ingeschreven in de bevolkingsregisters
Persoon die in Waregem zijn hoofdverblijf heeft zonder daarvan aangifte te doen, wordt van ambtswege ingeschreven in de bevolkingsregisters
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Huwelijken en jubilea - week 26

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Markttas: tariefbepaling

Vaststellen van het tarief voor verkoop van de markttas in de stadswinkel
Vaststellen van het tarief voor verkoop van de markttas in de stadswinkel
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. voorlopig vaststellen RUP 22-1 Mirakelstraat

Agenderen op de gemeenteraad van september 2022 voor de voorlopige vaststelling van het RUP 22-1 Mirakelstraat
Agenderen op de gemeenteraad van september 2022 voor de voorlopige vaststelling van het RUP 22-1 Mirakelstraat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>21. Attest tot grondverkoop: DOTT-CONSTRUCT bvba (OMV/2019/387)

Afleveren van een attest tot grondverkoop van een groepswoningbouwproject
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een groepswoningbouwproject
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. Toekenning huisvestingspremies: januari 2022 - juni 2022

Er worden 32 aanvragen goedgekeurd voor een totaalbedrag van 20.660 euro.
Er worden 32 aanvragen goedgekeurd voor een totaalbedrag van 20.660 euro.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. Omgevingsvergunning: VANMEERHAEGHE Kevin (OMV/2022/00157)

Aanvraag van VANMEERHAEGHE Kevin tot het bouwen van loods voor opslag te Beveren-Dries 65 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 57S.
Aanvraag van VANMEERHAEGHE Kevin tot het bouwen van loods voor opslag te Beveren-Dries 65 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 57S.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>25. Omgevingsvergunning: JANSSEN Emiel (OMV/2022/00158)

Aanvraag van JANSSEN Emiel tot het aanleggen van dakterras te Stationsstraat 168 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 312/02Z2.
Aanvraag van JANSSEN Emiel tot het aanleggen van dakterras te Stationsstraat 168 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 312/02Z2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>26. Omgevingsvergunning: DEWAELE Margot (OMV/2022/00165)

Aanvraag van DEWAELE Margot tot het bouwen van tuinhuis te Spinnerijstraat 50 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 555R.
Aanvraag van DEWAELE Margot tot het bouwen van tuinhuis te Spinnerijstraat 50 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 555R.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Omgevingsvergunning: WAUTERS Naomi (OMV/2022/00172)

Aanvraag van WAUTERS Naomi tot het bouwen van tuinhuis met overdekt terras te Koning Albertstraat 60 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 247X12.
Aanvraag van WAUTERS Naomi tot het bouwen van tuinhuis met overdekt terras te Koning Albertstraat 60 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 247X12.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. Omgevingsvergunning: Cassoulet bv (OMV/2022/00169 - 1200N1)

Aanvraag van Cassoulet bv tot het uitbreiden van slagerij te Zultseweg 4 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 251S.
Aanvraag van Cassoulet bv tot het uitbreiden van slagerij te Zultseweg 4 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 251S.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>29. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: CALLENS Christ (OMV/2021/00360)

Advies m.b.t. aanvraag van CALLENS Christ tot het ophogen van gronden en herstellen van grachten (regularisatie) te , perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 123_, 124_, 125_, 132K2, 132L2, 150A, 151_, 152_, 153_.
Advies m.b.t. aanvraag van CALLENS Christ tot het ophogen van gronden en herstellen van grachten (regularisatie) te , perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 123_, 124_, 125_, 132K2, 132L2, 150A, 151_, 152_, 153_.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>30. Advies omgevingsvergunning – procedure laatste aanleg: FIDEBO nv - DEFRABO bvba (OMV/2021/00469 - 1557N2)

Advies m.b.t. aanvraag van FIDEBO nv - DEFRABO bvba tot het bouwen van meergezinswoning (31 woongelegenheden) na slopen bestaande bebouwing en aanleggen en uitbreiden van voetpad + exploitatie van HS-cabine te Holstraat 28, 30 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1016B2, 1016S, 1016Y, 1016Z.
Advies m.b.t. aanvraag van FIDEBO nv - DEFRABO bvba tot het bouwen van meergezinswoning (31 woongelegenheden) na slopen bestaande bebouwing en aanleggen en uitbreiden van voetpad + exploitatie van HS-cabine te Holstraat 28, 30 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1016B2, 1016S, 1016Y, 1016Z.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>31. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 7 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 7 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>32. Kennisname beslissing FANC

Kennisname beslissing FANC ivm verlenen vergunning voor het in bezit hebben en uitbaten van toestel met ioniserende stralen.
Kennisname beslissing FANC ivm verlenen vergunning voor het in bezit hebben en uitbaten van toestel met ioniserende stralen.
Pdf-versie
kennisname.

<>33. Kennisname beslissing FANC

Kennisname beslissing FANC ivm verlenen vergunning voor het in bezit hebben en uitbaten van toestel met ioniserende stralen.
Kennisname beslissing FANC ivm verlenen vergunning voor het in bezit hebben en uitbaten van toestel met ioniserende stralen.
Pdf-versie
kennisname.

<>34. Vernieuwen voetgangersoversteken in duurzame markeringen 2022: voorstel goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure + goedkeuren aan te schrijven aannemers

Er wordt gevraagd om het ontwerp goed te keuren voor deze opdracht, de plaatsingsprocedure vast te stellen en om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Er wordt gevraagd om het ontwerp goed te keuren voor deze opdracht, de plaatsingsprocedure vast te stellen en om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren meerwerken

Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>36. Heraanleg parking Meersstraat-Schakelstraat: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03

Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 03 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 03 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. Stedelijke Basisschool Desselgem, Pompoenstraat, renoveren parking: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04 (onderhoudsstaat 2)

Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 04 (onderhoudsstaat) goed te keuren.
Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 04 (onderhoudsstaat) goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>38. Koekoekstraat, aanleg verkeersplateau: voorstel goedkeuren meerwerk

Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.
Er wordt gevraagd om het meerwerk goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. Koekoekstraat, aanleg verkeersplateau: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 02

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 02 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>40. Aanleg fietspad Grote Heerweg, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 4

Er wordt gevraagd om de ereloonnota 4 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 4 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. Groeninrichtingsplan De Mote, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 5

Er wordt gevraagd om de ereloonnota 5 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 5 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. Groeninrichtingsplan De Mote: voorstel goedkeuren meerwerken

Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de meerwerken goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>43. Groeninrichtingsplan De Mote: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 04

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 04 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 04 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>44. Heraanleg kunstgrasvelden, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 4 + veiligheidscoördinatie

Er wordt gevraagd om de ereloonnota 4 + veiligheidscoördinatie goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de ereloonnota 4 + veiligheidscoördinatie goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>45. Gladheidsbestrijding gemeentewegen voor drie winterperiodes 2022-2023/2023-2024/2024-2025: voorstel goedkeuren ontwerp, plaatsingsprocedure en lijst aan te schrijven aannemers

Er wordt gevraagd om het ontwerp voor deze opdracht goed te keuren en de plaatsingsprocedure vast te stellen, en om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Er wordt gevraagd om het ontwerp voor deze opdracht goed te keuren en de plaatsingsprocedure vast te stellen, en om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>46. Gladheidsbestrijding fietspaden voor drie winterperiodes 2022-2023/2023-2024/2024-2025: voorstel goedkeuren ontwerp, plaatsingsprocedure en lijst aan te schrijven aannemers

Er wordt gevraagd om het ontwerp goed te keuren voor deze opdracht, de plaatsingsprocedure vast te stellen en om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Er wordt gevraagd om het ontwerp goed te keuren voor deze opdracht, de plaatsingsprocedure vast te stellen en om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. Nutsleidingen, Proximus: voorstel goedkeuren aanvraagvergunning

Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunning goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Nutsleidingen, Telenet: voorstel goedkeuren aanvraagvergunningen

Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunningen goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de aanvraagvergunningen goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het plaatsen van een foodtruck in de Noorderlaan op vrijdag 8 juli 2022 en zaterdag 9 juli 2022

Op vrijdag 8 juli 2022 en zaterdag 9 juli 2022 zal men een foodtruck plaatsen in de Noorderlaan. Men vraagt parkeerverbod op 3 parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 40 op vrijdag 8 juli 2022 en op zaterdag 9 juli 2022, telkens van 11.00u. tot 16.00u.
Op vrijdag 8 juli 2022 en zaterdag 9 juli 2022 zal men een foodtruck plaatsen in de Noorderlaan. Men vraagt parkeerverbod op 3 parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 40 op vrijdag 8 juli 2022 en op zaterdag 9 juli 2022, telkens van 11.00u. tot 16.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de verkeersmaatregelen bij thuiswedstrijden van SVZW binnen het voetbalseizoen 2022-2023

Er worden diverse verkeersmaatregelen voorzien om het bezoek van de bezoekende supporters op een vlotte en veilige manier te kunnen laten verlopen.
Er worden diverse verkeersmaatregelen voorzien om het bezoek van de bezoekende supporters op een vlotte en veilige manier te kunnen laten verlopen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het voorbehouden van de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg en het voorzien van 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking van De Treffer tijdens thuiswedstrijddagen van SV Zulte Waregem (1)

SV Zulte Waregem wenst op thuiswedstrijddagen 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap te voorzien op de parking van De Treffer en de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg voor te behouden voor genodigden.
SV Zulte Waregem wenst op thuiswedstrijddagen 6 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap te voorzien op de parking van De Treffer en de parking op de hoek Zuiderlaan - Verbindingsweg voor te behouden voor genodigden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een buurtfeest in de Haspelstraat op zondag 14 augustus 2022

Op zondag 14 augustus 2022 zal een buurtfeest plaatsvinden in de Haspelstraat. Men vraagt toegangsverbod in de volledige straat van 17.00u. tot 23.45u.
Op zondag 14 augustus 2022 zal een buurtfeest plaatsvinden in de Haspelstraat. Men vraagt toegangsverbod in de volledige straat van 17.00u. tot 23.45u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een wijkfeest in de Lijnzaadstraat op maandag 15 augustus 2022

Op maandag 15 augustus 2022 zal een wijkfeest plaatsvinden in de Lijnzaadstraat. Men vraagt toegangsverbod vanaf huisnummer 6 tot en met het einde van de straat van 10.00u. tot 18.00u.
Op maandag 15 augustus 2022 zal een wijkfeest plaatsvinden in de Lijnzaadstraat. Men vraagt toegangsverbod vanaf huisnummer 6 tot en met het einde van de straat van 10.00u. tot 18.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een straatfeest in de Platanendreef op zondag 21 augustus 2022

Op zondag 21 augustus 2022 zal een straatfeest plaatsvinden in de Platanendreef. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod tussen de Remi Vanmeerhaeghestraat en de Blauwe-Zwaanstraat van 8.00u. tot 19.00u.
Op zondag 21 augustus 2022 zal een straatfeest plaatsvinden in de Platanendreef. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod tussen de Remi Vanmeerhaeghestraat en de Blauwe-Zwaanstraat van 8.00u. tot 19.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Occasionele politieverordening naar aanleiding van een vinkenzetting in de Tapuitstraat op vrijdag 1 juli 2022

Op vrijdag 1 juli 2022 zal een vinkenzetting plaatsvinden in de Tapuitstraat. Men vraagt toegangsverbod vanaf huisnummer 43 tot aan de Wetstraat van 7.00u. tot 10.00u.
Op vrijdag 1 juli 2022 zal een vinkenzetting plaatsvinden in de Tapuitstraat. Men vraagt toegangsverbod vanaf huisnummer 43 tot aan de Wetstraat van 7.00u. tot 10.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. goedkeuren verslag verkeerscel 21 juni2022

goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 21 juni.
goedkeuren van de agendapunten die besproken zijn op de verkeerscel van 21 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 07

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 07 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 07 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 3/HVAC: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang

Er wordt gevraagd om de datum voor het bevel van aanvang goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de datum voor het bevel van aanvang goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Veiligheidsdocument Parkies 2022

Aan het college wordt gevraagd om het veiligheidsdocument voor de Parkies 2022 goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd om het veiligheidsdocument voor de Parkies 2022 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Huur koetshuis (2024)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 26 juni 2024 tot 2 juli 2024.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 26 juni 2024 tot 2 juli 2024.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Kalligrafieles najaar

Voorstel deelnameprijs kalligrafieles
Voorstel deelnameprijs kalligrafieles
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Petanquetornooi HCD

Petanquetornooi HCD op zaterdag 10 september.
Petanquetornooi HCD op zaterdag 10 september.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Oplaten ballonnen

Sport Vlaanderen Waregem vraagt toelating om ballonnen los te laten.
Sport Vlaanderen Waregem vraagt toelating om ballonnen los te laten.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>65. Essevee Fandag 2022

Essevee Fandag 2022 op zaterdag 16 juli.
Essevee Fandag 2022 op zaterdag 16 juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Opzegging abonnementen kermis

Opzegging abonnementen Ommegangkermis Beveren-Leie
Opzegging abonnementen Ommegangkermis Beveren-Leie
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. BK tijdrijden voor de jeugd 2023

BK tijdrijden voor de jeugd 1 mei 2023; samenwerking met organisatie van memorial Igor Decraene
BK tijdrijden voor de jeugd 1 mei 2023; samenwerking met organisatie van memorial Igor Decraene
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Aanvraag Fools Garden nav Hype-O-Dream

Aanvraag plaatsen foodtruck voor Fools Garden op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli nav Hype-O-Dream
Aanvraag plaatsen foodtruck voor Fools Garden op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli nav Hype-O-Dream
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Muziekvergunning: Orchideeënfestival

Aanvraag muziekvergunning voor Orchideeënfestival op 23 oktober.
Aanvraag muziekvergunning voor Orchideeënfestival op 23 oktober.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Muziekvergunning: Toermee Lokaal

Aanvraag muziekvergunning voor Toermee Lokaal op 10 juli.
Aanvraag muziekvergunning voor Toermee Lokaal op 10 juli.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Muziekvergunning: 90 jaar KSK Beveren-Leie

Aanvraag muziekvergunning voor 90 jaar KSK Beveren-Leie op 18 augustus.
Aanvraag muziekvergunning voor 90 jaar KSK Beveren-Leie op 18 augustus.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. Muziekvergunning: Personeelsfeest Ago Jobs & HR

Aanvraag muziekvergunning voor Personeelsfeest Ago Jobs & HR op 30 juni.
Aanvraag muziekvergunning voor Personeelsfeest Ago Jobs & HR op 30 juni.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Feestcheque

Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Aanvraag tot het bekomen van een feestcheque voor een burenfeest.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. persberichten en aanwezigheid persmomenten

Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Pdf-versie
werd besproken.

<>75. aanvraag ondersteuning middenstandorganisatie BEZO

BEZO vraag ondersteuning aan.
BEZO vraag ondersteuning aan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. aanvraag starterspremie Metako

Metako vraagt de starterspremie aan.
Metako vraagt de starterspremie aan.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>77. opzeg standplaats zaterdagmarkt

Een marktkraamster zegt haar standplaats op de zaterdagmarkt op.
Een marktkraamster zegt haar standplaats op de zaterdagmarkt op.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>78. Vacante plaats zaterdagmarkt

Op de zaterdagmarkt is er een vacante plaats die kan ingevuld worden.
Op de zaterdagmarkt is er een vacante plaats die kan ingevuld worden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Verplaatsing calisthenicstoestel

Het calisthenicstoestel wordt verplaatst naar de vroegere boogschutterstand.
Het calisthenicstoestel wordt verplaatst naar de vroegere boogschutterstand.
Pdf-versie
goedgekeurd.