Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 02 MRT 2022


52. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de minder hinder maatregelen tijdens de werken in de Meersstraat.

Van 14 maart tot en met 14 september wordt de parking aan Het Pand in de Meersstraat aangelegd. Tijdens de werken voeren we 2 kortparkeerplaatsen in langs de sporthal De Treffer en een zone met parkeerverbod tussen de sporthal en de residentie Regenboog.
Van 14 maart tot en met 14 september wordt de parking aan Het Pand in de Meersstraat aangelegd. Tijdens de werken voeren we 2 kortparkeerplaatsen in langs de sporthal De Treffer en een zone met parkeerverbod tussen de sporthal en de residentie Regenboog.
Pdf versie
Signalisatieplan verkeersmaatregelen Meersstraat

Stemming

 • Voor: Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Joost Kerkhove, Philip Himpe,
  Totaal: 8
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

goedgekeurd.

Aanwezigen bij agendapunt

Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Joost Kerkhove, Guido De Langhe, Philip Himpe,