Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 02 MRT 2022


53. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de minder hinder maatregelen in de Remi Baertlaan.

Van 8 maart tot 1 april is de Koekoekstraat afgesloten voor de aanleg van een verkeersplateau. In overleg met de directie van de vrije basisschool in de Remi Baertlaan voeren we éénrichtingsverkeer in om chaos aan de school te voorkomen. Enkel verkeer van de Posterijstraat naar de Gustaaf Mahieulaan is toegelaten.
Van 8 maart tot 1 april is de Koekoekstraat afgesloten voor de aanleg van een verkeersplateau. In overleg met de directie van de vrije basisschool in de Remi Baertlaan voeren we éénrichtingsverkeer in om chaos aan de school te voorkomen. Enkel verkeer van de Posterijstraat naar de Gustaaf Mahieulaan is toegelaten.
Pdf versie
Signalisatieplan verkeersmaatregelen Remi Baertlaan

Stemming

 • Voor: Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Joost Kerkhove, Philip Himpe,
  Totaal: 8
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

goedgekeurd.

Aanwezigen bij agendapunt

Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Joost Kerkhove, Guido De Langhe, Philip Himpe,