Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 27 OKT 2021


68. vaststellen aanvullend verkeersreglement in Nieuwstraat

Tijdens de bouwwerken naast de school wordt er een voetgangersoversteek voorzien in de Nieuwstraat aan de onderdoorgang naar de Chiro. Dit wordt een tijdelijk toegang tot de vrije basisschool
Tijdens de bouwwerken naast de school wordt er een voetgangersoversteek voorzien in de Nieuwstraat aan de onderdoorgang naar de Chiro. Dit wordt een tijdelijk toegang tot de vrije basisschool
Pdf versie
AV Nieuwstraat_zebrapad

Stemming

 • Voor: Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Philip Himpe, Bruno De Backer,
  Totaal: 8
 • Tegen:
  Totaal: 0
 • Onthoudingen:
  Totaal: 0
 • Blanco:
  Totaal: 0
 • Ongeldig:
  Totaal: 0
 • Onbepaald:
  Totaal: 0

vastgesteld.

Aanwezigen bij agendapunt

Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Philip Himpe, Bruno De Backer,